Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS. 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger)"

Transkript

1 Nyhedsbrev - april 2014 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse SIDE 2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger (Almen læger og special læger) 3 Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 Ændring i HPV vaccinationsprogrammet (Almen læger) 5 Dokumentation for behandling af udenlandske statsborgere 6 Ydelsen Udlån af og instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling (Almen læger) 7 Praksisændringer 8 Mødekalender Samarbejdsudvalg

2 Varebestilling fra depotet og fejlregninger Almenlæger og Speciallæger Vi har de seneste måneder modtaget en del henvendelser fra lægepraksis, som modtager regninger på varer leveret fra depotet, som Primær Sundhed/Sygehuset skal betale for. For at minimere antallet af disse fejlregninger gennemgås varebestillingsproceduren derfor i nedenstående. Det er således, at det er de forskellige varekataloger (Forbindsstoffer, Prøvetagningsartikler eller egen regning) der afgør, hvem der skal betale regningen og derfor får hver læge tildelt 2 rekvirentnumre. Et rekvirent-nr. består af kombinationen af 1 tal + 1 bogstav + 3 tal: Det første er 1 Det næste er et bogstav som indikerer hvem der får tilsendt regningen (se nedenstående gruppering) De sidste tre cifre er et løbenummer. Dette løbenummer er det samme i de 2 rekvirentnumre som en læge får tildelt. Gruppering: Læger i Aalborg: Læger i øvrige områder: Speciallæger 1T + tre cifre = Praksis betaler 1U + tre cifre = Primær Sundhed eller Sygehuset betaler 1Æ + tre cifre = Praksis betaler 1Ø + tre cifre = Primær Sundhed eller Sygehuset betaler 1W + tre cifre = Praksis betaler 1Y + tre cifre = Primær Sundhed eller Sygehuset betaler Det er som nævnt varekataloget der afgør, hvem der skal betale regningen. Derfor er det meget vigtigt, at når I bestiller varer i ILS Online, bruger det rekvirent-nr, der hører til det pågældende varekatalog, da I ellers vil modtage regninger på varer, som I ikke skal betale for. Derfor gælder følgende ved varebestilling: Varer fra positivlisten for forbindsstoffer betales af Primær Sundhed og skal derfor bestilles med et rekvirent-nr. der indeholder bogstavet U, Ø eller Y. Den gældende positivliste kan findes på følgende link: Varer der udleveres uden beregning ifm. prøvetagning betales af Sygehuset og skal derfor bestilles med et rekvirent-nr. der indeholder bogstavet U, Ø eller Y. Den gældende liste med prøvetagningsartikler kan findes på følgende link: Andre varer end ovenstående købes for egen regning og skal derfor bestilles med et rekvirent-nr. der indeholder bogstavet T, Æ eller W. Den gældende liste kan findes på følgende link: Side 2

3 Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team Primær Sundheds UTH team modtager fortsat flere utilsigtede hændelser rapporteret af almen praksis selv. Hermed en stor TAK til almen praksis for alle disse rapporter. Rapporter fra almen praksis og andre parter bruges som afsæt for læringsartikler kaldet UTH i praksis, som udsendes via Nord-KAP nyhedsbrevet. Formålet med artiklerne er at understøtte den løbende kvalitetsudvikling i almen praksis. Artiklerne belyser læring og muligheder for forbedring af patientsikkerheden på områder som for eksempel trombolyse, henvisninger, receptfornyelse og uventede prøvesvar. I forlængelse af ovenstående vil vi især gerne fremhæve UTH i praksis 9 - Patientsikkerhed og modtagelse af uventede prøvesvar. Artiklen belyser et højrisiko område, mange klinikker desværre kan nikke genkendende til. Udfordringer omkring kritiske prøvesvar er mange og deles i høj grad af både almen praksis og sygehusene. Sygehusenes centrale afdeling for sundhed, plan og kvalitet påbegynder derfor i foråret 2014 et fælles regionalt initiativ, hvor udfordringerne omkring rettidig reaktion på prøvesvar søges belyst og udbedret. Primær Sundheds UTH team er i den forbindelse blevet bedt om at komme med input om hvilke prøvesvars processer almen praksis oplever som særligt risikable. Vi vil derfor gerne opfordre alle i almen praksis til at have særligt fokus på rapportering af egne utilsigtede hændelser omkring uventede prøvesvar i løbet af april og maj Hændelserne kan rapporteres via dpsd.dk. På forhånd mange tak for jeres input. Primær Sundheds UTH team og Nord-KAP påbegyndte i efteråret 2013 en fælles patientsikkerhedskampagne. Kampagnen blev godt modtaget af almen praksis, og cirka 50 klinikker har ind til videre takket ja til tilbud om UTH besøg af Nord-KAP UTH-Koordinator Peter Simonsen. UTH teamet fortsætter med at udsende hændelserne til klinikkerne kvartalsvis, og første kvartals hændelser udsendes efter påske. Klinikker, som ønsker en nærmere introduktion til UTH, vil fortsat kunne aftale et UTH besøg med Nord-KAP UTH koordinator Peter Simonsen. Afslutningsvis lige endnu en god nyhed. UTH teamet indledte forrige år et UTH samarbejde med DSAMs UTH udvalg og PLO Nordjylland. I forbindelse med samarbejdet udsendte PLO Nordjylland og UTH teamet en fælles UTH læringsartikel vedrørende vaccinationer i Månedsskriftet for praktisk lægegerning august Vi har nu fået godkendt endnu en fælles læringsartikel vedrørende faktor-10 medicineringsfejl, som forventes udgivet i Månedsskriftet i løbet af foråret. Primær Sundheds UTH Team Lotte Utzen Thomsen, Regional Risikomanager Side 3

4 Ændring i HPV vaccinationsprogrammet Der er sket en ændring i det midlertidige vaccinationsprogram for HPV fra den 1. januar Ændringen betyder, at tilbuddet om HPV udvides, så det nu gælder alle piger mellem 12 og 17 år. Der er to forskellige ydelsesforløb. For årgang (12-17 år) skal der afregnes med følgende ydelser: 8328 HPV vaccination HPV vaccination HPV vaccination 3 For årgang (18-21 år) skal der afregnes med følgende ydelser: 8334 HPV vaccination HPV vaccination HPV vaccination 3 Derfor er det ikke mere muligt for kvinder i årgang , at blive vaccineret gratis. MFR breve udsendes i september Vi har oplevet, at flere praksis giver piger der, ikke er fyldt 12 år en HPV vaccination. Dette sker samtidig med, at de får deres MFR vaccination. Derfor har vi i regionen besluttet, at de MFR breve, I skal sende til patienterne, først bliver udsendt i september 2014 På denne måde, håber vi, at vi kan minimere forekomsten af for tidlige HPV vaccinationer. Side 4

5 Dokumentation for behandling af udenlandske statsborgere For at Primær Sundhed kan honorere en regning for behandling af udenlandske statsborgere, er det nødvendigt, at lægen ser efter om EU-KORTET er gyldigt, hvilket står på bagsiden af kortet. Der skal indsendes EU-regning med kopi af gyldigt EU-kort og udfyldelse af hvilken ydelse der er givet samt Dato og tidspunkt, underskrift af patienten, lægens underskrift og ydernummer, som er dokumentation over for det land, som patienten kommer fra. Er disse oplysninger ikke tilstede, sendes regningen tilbage til lægen, idet Primær sundhed ingen mulighed har for at få refusion for ydelsen i det land, som patienten kommer fra. Er kortet ikke gyldigt, eller har patienten ikke nogen dokumentation med, så har lægen ret til at tage privathonorar for behandlingen. Side 5

6 Almen praksis Ydelsen Udlån af og instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling Ydelsen Udlån af og instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling. Ydelsen er en tillægsydelse, der anvendes i forbindelse med den konsultation, hvor instruktion gives og apparaturet udlånes. Ydelsen har været genstand for en drøftelse mellem PLO-Nordjylland og regionen i forhold til den nærmere fortolkning af ydelsesbeskrivelsen og anvendelsen af ydelsen. Der var enighed om at sende denne orientering ud til praksis med understregning af, at ydelsen kun kan anvendes i de tilfælde, hvor der er tale om blodtryksapparat, der ejes af praksis og således ikke ved brug af patientens eget apparat. Tillægsydelsen kan ligeledes kun afregnes for den konsultation, hvor der sker udlån og instruktion af apparatet og ikke de efterfølgende kontroller. Parterne er desuden enige om, at der som en konsekvens af dette kun undtagelsesvist kan forekomme mere et højere antal end 4 af denne ydelse pr. patient. Såfremt der afregnes flere end 4 pr. patient vil praksis derfor kunne opleve, at Primær Sundhed kontakter dem med henblik på yderligere dokumentation for udførelsen af den konkrete ydelse. Side 6

7 Praksis ændringer Speciallæger praksisændringer øjenlæge Niels Busted, Frederikshavn, er ophørt pr. 28. februar neurolog Knud Kjærsgaard Pedersen, Hjørring, er ophørt marts ØNH-læge Richard Galland, Brønderslev har overdraget sin praksis til ØNH-læge Henning Wolf (ydernummer ) pr. 1. januar 2014 Tandlæger - praksisændringer: Tilgang: Kristine Kjeldsen Nielsen, Hjørring, Anneli Palludan, Nørresundby (klinik nr. 2), Kristine Nordmark, Aalborg Side 7

8 Mødekalender Samarbejdsudvalg for Speciallæger 4. juni september november 2014 Tandlæger Samarbejdsudvalg for tandlæger 4. juni 2014 regionstandlægenævnet 4. juni september december 2014 Fysioterapeuter 25. april Kiropraktorer Næste møde ikke fastlagt Almen læger 8. april 2014 Psykologer 9. april 2014 Medicin/apoteker Næste møde forventet september/oktober 2014 Fodterapi Næste møde ikke fastlagt Side 8

Nyhedsbrev - oktober 2012 Nyt for PRAKSIS INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 - Er du tutorlæge eller tænker du på at blive det?

Nyhedsbrev - oktober 2012 Nyt for PRAKSIS INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 - Er du tutorlæge eller tænker du på at blive det? Nyhedsbrev - oktober 2012 Nyt for PRAKSIS INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 - Er du tutorlæge eller tænker du på at blive det? 3 - Ventetider på sundhed.dk for Praksisændringer for speciallæger 4 - Nyt fra UTH

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Projekt vedr. analog substitution af lægemidler 3 Ny tandpinevagt 3 Midlertidig lysbehandlingsfunktion på Frederikshavn Sygehus 4 Udvikling

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00 Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, Andet halvår 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af forløb

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider.

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider. DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra sundhedsvæsenet! Printadvarsel: 177 sider. Titel: DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra Sundhedsvæsenet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

I en lille båd der gynger

I en lille båd der gynger Praksisudvikling I en lille båd der gynger Et regionalt perspektiv på udfordringer i samarbejdet med almen praksis Af Jakob Hansen og Pia Kürstein Kjellberg Biografi Jakob Hansen er cand. scient.pol.,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2009 Indledning Militærnægteradministrationen hører organisatorisk hjemme under Forsvarsministeriets departement, og i begyndelsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere