Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt"

Transkript

1 Nummer 1 Årgang 44 Marts 2011 Snart forår? Læserbrev: Tunnelrør på himmelflugt Sådan er der så meget... Her midt i januar er sneen næsten væk, og vi har en skøn solskinsdag. Dejlig dag at gå tur i vort område. Vort område er placeret supergodt i forhold til transport og indkøb. Ja, selv stranden er det nemt at komme til. Nogle steder ses sporene efter traktorerne, der ryddede sne i december, tydeligt i dag. Det kan vel ikke være anderledes med de mængder, der skulle væk. Samtidig dukker der en masse hundelorte op. Det er, som om hundeejerne ikke har følt behov for at samle lorte op, når de blev lagt i en snedrive. Ak ja. Nu ligger de og flyder alle vegne. Det er grimt og ulækkert.

2 Indholdsfortegnelse. Side Forside: Læserbrev - Sådan er der så meget Indholdsfortegnelse...2 Spar på energien Referat af ordinær generalforsamling Konstituering og to nye ansigter i bestyrelsen...10 Tunnelen under Hundigevej...11 Sne, sne og sne Pivotarmaturer uden glas Ved defekt vejbelysning...15 Ny postlov og postkassens placering...16 Annonce: Jyske Bank...17 Annonce: M.J.Glas...17 Indbrudsstatistik...18 En nyttig huskeseddel...19 Annonce: LokalBolig Sydkysten...19 Service-siden...20 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 På stien ved Hundige Centervej har vi stadig nogle hække, der stjæler vor cykelsti. Det har der været i mange år, så måske har de pågældende haveejere erhvervet ret til en del af denne cykelsti som deres private ejendom. Det er faktisk ærgerligt, for vi fodgængere og cyklister kunne godt bruge hele stien selv. I de 44 år, som vi har boet i området, er der sket mange ting. Bestyrelserne igennem årene har udført et godt og sobert arbejde med henblik på, at vor grund - ejerforenings område skal være pænt og ordentligt. Og de har alle haft succes. Tak for jeres indsats. Vejene er asfalteret, træer i rabatten er plantet og passes godt. Legepladser er etableret og renoveret. Belysningen er ændret og har skabt store problemer med retablering af rabatter og veje. Meget henstår endnu som ikke afsluttede sager. Men alligevel er det hyggeligt at gå en tur i området. Kigge ind i de mange haver, hvor fantasien har udfoldet sig både med beplantning og udsmykning. Stisystemet er velfungerende, og man kan gå i fred og ro. - Unge mennesker med deres børn er flyttet ind i mange huse, og det er skønt igen at høre børnelatter på vejene og i haverne. Nu venter vi bare på foråret og sommeren, så vi igen kan komme i haverne og rive ukrudt op og nyde vore blomster. Og så er der selvfølgelig hækkene, der skal klippes. Nogle mere end andre. Jørgen Reuss Vinter på Marholm Nummer 1 Side 3

4 Side 4 Spar på energien Inden generalforsamlingen var der annonceret et indlæg ved en repræsentant fra Jyske Bank om mulighederne for finansiering af energiforbedringer af vore ejendomme. Jyske Bank, som har til huse i den smukke gule bygning på Hundige Strandvej 199, stillede op med et professionelt damehold (Tine, Maria og Dorthe) anført af Michael Kolding Jensen. Efter en kort introduktion af domicilet, hvor holdlederen specielt gjorde meget ud af at berette om caféfaciliteterne, kom han så til sagen. Holdleder Michael Kolding Jensen Jyske Bank Energimærkning kender vi i dag fra køb af f.eks. nyt køleskab, vaskema - skine og lignende. Men energimær k - ning for boliger er nu fastlagt ved lov, og et energimærke skal fremgå af salgsopstillingen hos ejendomsmægleren, inden boligen sættes til salg. I lidt ældre huse koncentrerer mulighederne for energiforbedringer sig især om naturgasfyr, vinduer, isolering, radiatorer, gulvvarme, vandbesparende toiletter og armaturer. Som eksempel var valgt en konkret ejendom her fra området, som var sat til salg. 136 velholdte m 2 fra året 1968 med en årlig varmeudgift på ca kr. Ved at lægge forskellige for denne ejendom energirelevante op - lys ninger ind i et edb-program en såkaldt miljøberegner nåede Michael frem til en potentiel årlig besparelse på godt og vel kr. Der var her især fokuseret på nyt naturgasfyr, efterisolering af loft samt nye energibesparende termoruder. Lånebeløb f.eks. små kr. over 30 år kostede månedligt ca. 600,- kr. efter skat. Eventuelle statslige tilskudsordninger blev ikke berørt. Da energipriserne jo bestemt ikke bliver lavere, vil den årlige besparelse jo logisk vokse i takt med stigningen i energipriserne. Har man et hus, skal man måske også have noget at køre i. Her kom Michael derfor også ind på det relativt Vandposten

5 Spar på energien nye begreb privatleasing. Fidusen ved denne bilfinansieringsform er, at man langtidslejer bilen i stedet for at købe den, og at der i månedslejen, som afhænger af det årlige kørselsbehov, er inkluderet en række serviceog vedligeholdelsesudgifter m.m. Dem behøver man så ikke selv spekulere på. Man kan så efter f.eks. 3 år levere bilen retur og indgå aftale om leje af en ny bil. Sådan er det i dag! Statskassen går ved denne finansieringsform i dag glip af milliardbeløb i årlige indtægter, fordi registreringsafgiften ved leasingbiler berigtiges på en anden måde. Så måske er det ikke urealistisk at tænke sig, at netop privatleasing af biler - på grund af den iøjnespringende forskelsbehandling af ejere og leasere - kan gå hen og blive den tue, som vælter vort eksorbitante bilafgiftslæs og dermed fører til en omlægning registreringsafgiften? Forestillingen med de mange nyttige oplysninger afsluttedes med en lille konkurrence, hvor præmien var en flaske rødvin. Vandposten siger tak til Jyske Bank for en informativ optakt til generalforsamlingen. FK Den heldige vinder af vinpræmien og forrest den jyske bankpakke Nummer 1 Side 5

6 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november 2010 Til generalforsamlingen var i alt 24 stemmeberettigede medlemmer fremmødt Formand Christian Jacobi bød velkommen til grundejerforenin - gens ordinære generalforsamling. Traditionen tro var der et fagligt indlæg i relation til det at være hus- og grundejer og i år havde vi valgt at invitere Jyske Bank i Greve, som gav et godt indlæg omkring finansiering af energi-forbedringer og en præsentation af banken generelt (se på side 4-5). Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af advokat Gorm Beck, Advokaterne Hestetorvet i Roskilde, som blev valgt. Advokat Gorm Beck startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægterne. 24 stemmeberettigede grundejere var til stede. 2. Bestyrelsens beretning Der henvises til den udsendte beretning i Vandposten nr Christian Jacobi kom med supplerende og uddybende bemærkninger til beretningen. Anne Patrong, Engrøjel 6, spurgte til Greve Nord -projektet og grundejerforeningens involvering heri, hvor meldingen fra Christian Jacobi var, at vi som grundejerforening ikke har mulighed for at gå meget aktivt ind i problemerne i Askerød, Gersagerparken m.v., men vi deltager i Greve Nord -projektet for at holde os orienteret. Preben Hansen, Storebjerg 59, spurgte til beskæringen ar træerne og om grenene skal ligge spredt så længe efter nedskæringen. Bestyrelsen lovede at se på sagen. Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning. Side 6 Vandposten

7 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Grundejerforeningens kasserer Regin Saunte Pedersen gennemgik regnskabet samt budgettet, som har været bragt i Vandposten nr , hvortil der henvises. Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, konstaterede dirigenten, at: Regnskab og budget hermed var godkendt af generalforsamlingen 4. Forslag fra bestyrelsen a) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr , hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. Stigningen udgør 3%, som det tidligere er besluttet, at kontingentet løbende reguleres med. b) Fastlæggelse af budget for 2010/2011. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 5. Forslag fra medlemmerne Der var ikke inden fristens udløb indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg til bestyrelsen Efter tur afgår Nikolaj Villumsen, Henrik Larsen og Jette Nielsen. Bestyrelse og dirigent Gorm Beck på arbejde Johni Nielsen, Engrøjel 31, meldte sig og blev valgt med akklamation. Anne Patrong, Engrøjel 6, meldte sig også og blev også valgt med akklamation. Begge præsenterede kort sig selv. Henrik Larsen blev genvalgt med akklamation. Nummer 1 Side 7

8 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november Valg af suppleanter Flemming Koue, Ib Larsen og Bent Thorvig var alle villige til genvalg og blev valgt med akklamation. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Mogens Andersen og suppleant Jørgen Bendtsen blev genvalgt; Villy Bentsen blev genvalgt som kritisk revisor, mens Kenneth Gløver valgtes som suppleant. 9. Eventuelt Erik Hansen, Knøsen 16, spurgte til belysningen - specielt endelig placering af lamperne - og mente, at belysningen er ustabil. Christian Jacobi og Flemming Koue fortalte, at aftaleparterne i sagen er Kommunen og DONG, at der havde været et møde med DONG og Kommunen, men at det hidtil ikke var lykkedes at komme videre. Derudover blev det drøftet, Trofaste deltagere i generalforsamlingen nyder tilbehøret fra den Glade Bager Side 8 Vandposten

9 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november 2010 om grundejerforeningen kan ende med en ekstra regning på projektet. Det kan vi ikke direkte, da vi ikke er aftalepart i sagen. Preben Hansen, Storebjerg 59, mente at grundejerforeningen skulle presse på, og få afsluttet sagen, det er ikke i orden fra DONG s side. Dialog om, hvorvidt DONG reagerer, når man indberetter fejl og mangler. Det var der lidt forskellige oplevelser af. Bent Thorvig - nr. 2 fra venstre - snakker sikkert træer med sidemanden? Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra salen, sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. Dirigent: Advokat Gorm Beck Referent: Henrik Larsen Der var fin stemning på generalforsamlingen Nummer 1 Side 9

10 Konstituering På et bestyrelses- og konstitueringsmøde den konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig som følger: Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Medlem: Medlem: Christian Jacobi Henrik Larsen Anne Patrong Regin Saunte Pedersen Annie Holm Jørgensen Johni Nielsen Suppleanter: Flemming Koue, Bent Thorvig og Ib Larsen To nye ansigter i bestyrelsen Anne Patrong, Engrøjel 6, har boet i grundejerforeningen siden juni 1991, er 49 år, gift og har 2 børn. Side 10 Johni Nielsen, Engrøjel 31, er 35 år, gift og har 2 børn. Arbejder som lokomotivfører ved DSB S-tog. Vandposten

11 Tunnelen under Hundigevej Stiunderføringen under Hundigevej ved matr. 9 nl er nu etableret. Stålrørselementet er lagt på plads (forsidebillede) og i skrivende stund er en stor del af gravearbejderne udført. Inden arbejdet er helt færdigt, går der endnu lidt tid. Men dagene med livlig trafik og buskørsel på Hundiegårdsvej er slut. Den 4. november 2010 havde foreningens næstformand Nikolaj Villumsen et møde med Jon Petersen fra Greve Kommune. På dette møde enedes man om følgende med relation til stiunderføringen ved Hundigevej: Færdiggørelse af tunnelen med tilhørende asfaltarbejder og retablering af matriklen herunder tilsåning af volde/skråninger står Kommunen for. Snerydningspligten på nedkørslen fra matr. 9 nl og i tunnelen har Kommunen. Vedligeholdelsen af volde/skråninger på matriklen 9 nl overgår efter eta - blering og tilsåning til Grundejerforeningen. Kommunen bekoster opsætning af sluser/bomme i forbindelse med stiunderføringen, således at uvedkommende motorkøretøjer ikke ad den vej kan komme ind på vort stisystem. Efter færdiggørelsen af arbejdet med stitunnelen vil der blive oprettet et dokument, hvoraf det kommer til at fremgå, at stien og nedkørslen på matr. 9 nl til tunnelen er Kommunens, og at Kommunen har rydningspligten. FK Man kan nu snart færdes sikkert til skolerne i Hundige Landsby. Men der mangler faktisk også en underføring i Godsvej/Hundigevej-krydset! Nummer 1 Side 11

12 Det har set ganske idyllisk ud med den megen sne, det må man vel indrømme. Og børnene har mange steder moret sig bravt. Men mon dog nu ikke snart vi har det værste bag os og kan begynde at skimte foråret? Sne har der i hvert fald været oceaner af i denne vinter. Side 12 Sne, sne og sne Men mange steder har det været forbundet med fare for liv og lemmer at færdes til fods på boligvejene på grund af de opkørte ismarker. Vi ved, at vore boligveje snerydningsmæssigt kommer nederst i prioriteringsrækken. Derfor har vi også adskillige gange her i Vandposten henstillet til medlemmerne om ikke at holde mere eller mindre permanent parkeret på boligvejene, og holde i vejen til gene for trafik og snerydning og dermed vanskeliggøre fremkommeligheden for f.eks. postbud, renovationsfolk og medborgere til fods. Vi må desværre også konstatere, at der er nogle medlemmer, som er totalt ligeglade med vore gentagne henstillinger. Det er frustrerende beklageligt. I Kommunen kender man også problemet, og man har i denne vinter fået mange henvendelser desangående. Kigger vi nu på nedenstående billede, som er fra én af vore boligveje, så er det da klart, at den kommunale snerydningsmaskine, som jo selvsagt har travlt på boligvejene, ikke har mange chancer for at kante sig rundt på det sidste stykke af vejen, og der- Hvor svært kan det være? for kører den hurtigt videre. Man kunne måske så forfængeligt have håbet, at ejeren af den parkerede bil selv havde fattet budskabet - og sneskraberen og skrabet det sidste stykke af vejen fri, således at der f.eks. blev ordentlig pas- Vandposten

13 sage til vort stisystem, da det jo var hans bil, der hindre de rydnin - gen. Men nej, det skete ikke - det måtte andre gøre. Det er for ringe! Andre steder tog medlemmerne selv hånd om tingene, købte et læs grus og fordelte det på et par boligveje. Et par gange kunne man opleve, at det stakkels postbud put tede de fleste af brevene i den nærmeste postkasse på boligve - jen, så var posten jo næsten frem - me. Naboerne sørgede så selv for den afsluttende omdeling. Sne, sne og sne Snerydningen på foreningens stier, hvor foreningen jo selv har rydningspligten, har hele vinteren været i top. Det er også de tilbagemeldinger, bestyrelsen har fået fra mange medlemmer. Og dem tak - ker vi medlemmerne man ge gan - ge for. Bestyrelsen vil videregive roserne til rette vedkommende. Den kommunale snerydning har i denne vinter været livligt debatteret i lokalavisen Sydkysten, hvor der har været uddelt ris og ros vist nok mest ris. FK Vinterstemningsbillede fra Hundige Havn i februar 2011 Nummer 1 Side 13

14 Pivotarmaturer uden glas Vinteren ser ud til at have været hård ved Pivotarmaturerne. Det kan konstateres, at mange af Pivotarmaturerne har tabt glasset. Hvor mange armaturer det drejer sig her i vort område, har jeg ikke noget overblik over, men det drejer sig alene på Brydeholm om mindst 5 armaturer, som har smidt glasset, ligesom også lyskilden ikke alle steder sidder, som den skal. Også på Marholm, Storebjerg og Rug bjerg mangler der glas i armaturerne. Det springer også i øjnene, at masterne adskillige steder står som vin den blæser. De skal naturligvis rettes op, så armaturet kan lyse der hen, hvor det er beregnet til at lyse. Dokumentation: Vandposten har kontaktet Kommunen i sagen. Herfra modtog redaktionen et lynhurtigt svar, hvori man takkede mange gange for henvendelsen og understregede, at det var netop den slags henvendelser, man var meget afhængige af, da man jo ikke kunne være konstant på farten i områderne. Kommunen lovede straks at tage kontakt til Dong s hovedkvarter ad de mest effektive kanaler, da det jo er helt uholdbart, at armaturerne har den tilstand. Allerede dagen efter var flere af glassene sat tilbage på plads med en madkasseelastik (!) rundt om hele armaturet. Sikkert effektivt, men temmelig ureglementeret. Foto- Side 14 Vandposten

15 Pivotarmaturer uden glas dokumentationen viser klart, at den klemme- eller clipsekonstruktion, som skal fastholde glasset, er noget makværk. Banal materialetræthed ser ud til at være årsagen. Den må ganske enkelt laves om. Det er også farligt hvis uheldet er ude, og man bliver ramt af glasset. I forrige nummer af Vandposten havde vi nederst på side 21 en blå meddelelse Ved defekt gadebelysning. Defekt vejbelysning laver jo ikke sig selv (selvom det vist nok oprindeligt var meningen, at armaturerne skulle have en indbygget en elektronik, så man via fjernbetjening kunne konstatere armaturets tilstand. Men det virker bare ikke!). Men hvis ingen melder defekterne, er der jo heller ingen der kan vide, at belysningen er defekt, og derfor bliver den heller ikke repareret. Vi gentager derfor den blå meddelelse nedenfor. Medlemmerne er evt. også velkomne til at sende en til redaktionen af Vandposten, så skal vi tage os af den videre formidling af budskabet. FK Ved defekt vejbelysning Vær opmærksom på, at 1) defekt gadebelysning skal anmeldes via- til 2) ved fare for stød. berøringsfare mm. skal man straks ringe til Bestyrelsen Nummer 1 Side 15

16 Ny postlov og postkassens placering Fra medlemsside er Vandposten blevet anmodet om at fortælle lidt om, hvad den nye postlov kommer til at betyde for os her i området. Den nye postlov kræver, at alle danske husstande inden udgangen af 2011 skal have en postkasse placeret ved fortovet. Det er husejeren, som har ansvaret for, at postkassen er placeret rigtigt. Flere af foreningens medlemmer har allerede placeret postkassen korrekt i skellet, således at forsendelser kan afleveres i postkassen direkte fra offentlig adgangsvej. Andre medlemmer vil skulle flytte deres post kasser, og medlemmer med brev indkastet integreret i hoveddør eller bryggersdør bliver nødt til at opsætte en ny postkasse efter reglerne. Enkeltpostkasser skal placeres ved indgangen (typisk skellet) til den enkelte parcel oftest ved ophængning på stolpe, plankeværk el. lign. Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen, og aflevering i postkassen skal kunne ske uden besvær eller gener for postbuddet, dvs. bevoksning eller anden form for afspærring må ikke hindre afleveringen. Postkassen skal opstilles, således at afstanden fra brevindkastets underkant til fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm og husk også, at postkassen skal være forsynet med navneangivelse. Da parcellerne her i foreningen imidlertid har hus og adgangsvej placeret vidt forskelligt, vil det her i Vand - posten føre alt for vidt at dæk ke alle muligheder iht. til reg lerne. Vi henviser derfor i stedet medlemmerne til Post Danmarks hjemmeside på webadressen: hvor der med mange eksempler er vist, hvordan postkassen skal placeres. Se også: Mon ikke også der en dag ligger en folder til os i postkassen, som fortæller os, hvordan vi skal gebærde os? FK Side 16 Vandposten

17 nk bliver kaldt Havkatten i hyttefadet. Skal du have nye ruder? - Så brug områdets egen glarmester på Brydeholm 3 M J Glas MICHAEL JENSEN GLARMESTER (Medlem af glarmesterlauget) Mobil: l l l l l l l l l Forsikringsskader Indbrudsskader Termoruder Energiruder Butiksruder Forsatsruder Spejle Glassalg Indramning Nummer 1 Side 17

18 Indbrudsstatistik Siden den 4. oktober 2010 og til 15. februar 2011 har tyveknægtene trods sne og kulde ikke ligget på den lade side. Det meddeler politiassistent Torben Thomsen til Vandposten. Der har i det pågældende tidsrum for Hundiegård - området været anmeldt 27 indbrud mod blot 9 i perioden 1. juni til 4. oktober Stigningen gælder ikke kun for Greve Kommune, men for hele resten af politikredsen. Efter det oplyste er mange af indbruddene begået i tidsrummet mellem kl og 21.00, hvilket i sig selv er et unormalt tidspunkt at begå indbrud på. Torben Thomsen - og bestyrelsen - opfordrer fortsat alle beboere til at anmelde alle mistænkelige forhold (personer/biler), som bemærkes i området. Især når beboere er ude at lufte hund, er der mulighed for at gøre observationer. Altså vær på vagt og ring til politiet (ring 114) ved den mindste mistanke om noget unormalt. De anmeldte indbrud i perioden 4. oktober 2010 til 15. februar 2011 fordeler sig på områdets boligveje som følger: FK Knøsen: 2 Sløjen: 5 Marholm: 7 Brydeholm: 3 Rugbjerg: 3 Storebjerg: 2 Dørrøjel: 1 Engrøjel: 3 Årøjel 1 Resten af kvarteret: 0 I alt 27 indbrud Side 18 Vandposten

19 En nyttig huskeseddel w at levende hegn, d.v.s. hække mod vej- og stiarealer skal plantes eller være plantet mindst 30 cm inde på egen grund og ingensinde må vokse ud over færdselsarelet; w at Kommunen opfatter færdselsarealet som omfattende rabatarealer - også langs stierne; w at vore vendepladser er vendepladser og ikke permanente parkeringspladser, samt at parkeringsbehovet jvf. byplanvedtægten skal løses på egen grund; w for en sikkerheds skyld at rette henvendelse til Kommunen, inden der opsættes hegn eller skure. Bestyrelsen Velkommen til LokalBolig Sydkysten - Solrød afd. Velkommen til LokalBolig Sydkysten! Det er et erfarent team, der alle har boet eller arbejdet i området, du møder i LokalBolig Solrød. Med mere end 50 års erfaring med bolighandel sikres du tryghed, tillid og nærvær i enhver henseende. Vi tilbyder selvfølgelig en helt gratis og uforpligtende salgsvurdering, bare med helt friske øjne og et åbent sind, der ikke har taget stilling på forhånd. Ring til os for aftale. Vi vurderer din bolig du tager beslutningen. Lokal Bolig Solrød V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Solrød Strandvej Solrød Strand Tlf Lokal Bolig Greve V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Greve Strandvej Greve Tlf Åbningstider Man - Fre: 9:30-18:00 Lørdag: 9:00-15:00 Søndag: 10:00-16:00 24 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på Nummer 1 Side 19

20 GRUNDEJERFORENINGEN HUNDIEGÅRD Service-siden Formand: Christian Jacobi Knøsen 3 Tlf.: (Bedst hverdage: ) Næstformand: Henrik Larsen Engrøjel 35 Tlf.: Kasserer: Regin Saunte Pedersen Knøsen 34 Tlf: Sekretær: Anne Patrong Engrøjel 6 Tlf.: Medlem: Annie Holm Jørgensen Sløjen 27 Tlf.: Medlem: Johni Nielsen Engrøjel 31 Tlf.: Sidste frist for bidrag til det næste nummer af Vandposten er ultimo maj 2011 Information: Næste nummer: Juni 2011 Layout: iak-design Foto: Flemming Koue Jørgen Reuss Kaj Gregersen Tryk: Fladså Grafisk Redaktion: Bestyrelsen Suppleant: Bent Thorvig Nordrøjel 6 Tlf.: Suppleant: Flemming Koue Rugbjerg 20 Tlf.: Suppleant: Ib Larsen Knøsen 71 Tlf.: Oplag: 750 Udgivet af: Grundejerforeningen Hundiegård Foreningens hjemmeside: Side 20 Vandposten

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Storebjerg-legepladsen et scoop!

Storebjerg-legepladsen et scoop! Nummer 1 Årgang 43 Marts 2010 Festlig indvielse af legeplads Storebjerg-legepladsen et scoop! Det var lørdag den 5. december 2009 festdag og samtidig manifestation af en betydelig økonomisk satsning i

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere