Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt"

Transkript

1 Nummer 1 Årgang 44 Marts 2011 Snart forår? Læserbrev: Tunnelrør på himmelflugt Sådan er der så meget... Her midt i januar er sneen næsten væk, og vi har en skøn solskinsdag. Dejlig dag at gå tur i vort område. Vort område er placeret supergodt i forhold til transport og indkøb. Ja, selv stranden er det nemt at komme til. Nogle steder ses sporene efter traktorerne, der ryddede sne i december, tydeligt i dag. Det kan vel ikke være anderledes med de mængder, der skulle væk. Samtidig dukker der en masse hundelorte op. Det er, som om hundeejerne ikke har følt behov for at samle lorte op, når de blev lagt i en snedrive. Ak ja. Nu ligger de og flyder alle vegne. Det er grimt og ulækkert.

2 Indholdsfortegnelse. Side Forside: Læserbrev - Sådan er der så meget Indholdsfortegnelse...2 Spar på energien Referat af ordinær generalforsamling Konstituering og to nye ansigter i bestyrelsen...10 Tunnelen under Hundigevej...11 Sne, sne og sne Pivotarmaturer uden glas Ved defekt vejbelysning...15 Ny postlov og postkassens placering...16 Annonce: Jyske Bank...17 Annonce: M.J.Glas...17 Indbrudsstatistik...18 En nyttig huskeseddel...19 Annonce: LokalBolig Sydkysten...19 Service-siden...20 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 På stien ved Hundige Centervej har vi stadig nogle hække, der stjæler vor cykelsti. Det har der været i mange år, så måske har de pågældende haveejere erhvervet ret til en del af denne cykelsti som deres private ejendom. Det er faktisk ærgerligt, for vi fodgængere og cyklister kunne godt bruge hele stien selv. I de 44 år, som vi har boet i området, er der sket mange ting. Bestyrelserne igennem årene har udført et godt og sobert arbejde med henblik på, at vor grund - ejerforenings område skal være pænt og ordentligt. Og de har alle haft succes. Tak for jeres indsats. Vejene er asfalteret, træer i rabatten er plantet og passes godt. Legepladser er etableret og renoveret. Belysningen er ændret og har skabt store problemer med retablering af rabatter og veje. Meget henstår endnu som ikke afsluttede sager. Men alligevel er det hyggeligt at gå en tur i området. Kigge ind i de mange haver, hvor fantasien har udfoldet sig både med beplantning og udsmykning. Stisystemet er velfungerende, og man kan gå i fred og ro. - Unge mennesker med deres børn er flyttet ind i mange huse, og det er skønt igen at høre børnelatter på vejene og i haverne. Nu venter vi bare på foråret og sommeren, så vi igen kan komme i haverne og rive ukrudt op og nyde vore blomster. Og så er der selvfølgelig hækkene, der skal klippes. Nogle mere end andre. Jørgen Reuss Vinter på Marholm Nummer 1 Side 3

4 Side 4 Spar på energien Inden generalforsamlingen var der annonceret et indlæg ved en repræsentant fra Jyske Bank om mulighederne for finansiering af energiforbedringer af vore ejendomme. Jyske Bank, som har til huse i den smukke gule bygning på Hundige Strandvej 199, stillede op med et professionelt damehold (Tine, Maria og Dorthe) anført af Michael Kolding Jensen. Efter en kort introduktion af domicilet, hvor holdlederen specielt gjorde meget ud af at berette om caféfaciliteterne, kom han så til sagen. Holdleder Michael Kolding Jensen Jyske Bank Energimærkning kender vi i dag fra køb af f.eks. nyt køleskab, vaskema - skine og lignende. Men energimær k - ning for boliger er nu fastlagt ved lov, og et energimærke skal fremgå af salgsopstillingen hos ejendomsmægleren, inden boligen sættes til salg. I lidt ældre huse koncentrerer mulighederne for energiforbedringer sig især om naturgasfyr, vinduer, isolering, radiatorer, gulvvarme, vandbesparende toiletter og armaturer. Som eksempel var valgt en konkret ejendom her fra området, som var sat til salg. 136 velholdte m 2 fra året 1968 med en årlig varmeudgift på ca kr. Ved at lægge forskellige for denne ejendom energirelevante op - lys ninger ind i et edb-program en såkaldt miljøberegner nåede Michael frem til en potentiel årlig besparelse på godt og vel kr. Der var her især fokuseret på nyt naturgasfyr, efterisolering af loft samt nye energibesparende termoruder. Lånebeløb f.eks. små kr. over 30 år kostede månedligt ca. 600,- kr. efter skat. Eventuelle statslige tilskudsordninger blev ikke berørt. Da energipriserne jo bestemt ikke bliver lavere, vil den årlige besparelse jo logisk vokse i takt med stigningen i energipriserne. Har man et hus, skal man måske også have noget at køre i. Her kom Michael derfor også ind på det relativt Vandposten

5 Spar på energien nye begreb privatleasing. Fidusen ved denne bilfinansieringsform er, at man langtidslejer bilen i stedet for at købe den, og at der i månedslejen, som afhænger af det årlige kørselsbehov, er inkluderet en række serviceog vedligeholdelsesudgifter m.m. Dem behøver man så ikke selv spekulere på. Man kan så efter f.eks. 3 år levere bilen retur og indgå aftale om leje af en ny bil. Sådan er det i dag! Statskassen går ved denne finansieringsform i dag glip af milliardbeløb i årlige indtægter, fordi registreringsafgiften ved leasingbiler berigtiges på en anden måde. Så måske er det ikke urealistisk at tænke sig, at netop privatleasing af biler - på grund af den iøjnespringende forskelsbehandling af ejere og leasere - kan gå hen og blive den tue, som vælter vort eksorbitante bilafgiftslæs og dermed fører til en omlægning registreringsafgiften? Forestillingen med de mange nyttige oplysninger afsluttedes med en lille konkurrence, hvor præmien var en flaske rødvin. Vandposten siger tak til Jyske Bank for en informativ optakt til generalforsamlingen. FK Den heldige vinder af vinpræmien og forrest den jyske bankpakke Nummer 1 Side 5

6 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november 2010 Til generalforsamlingen var i alt 24 stemmeberettigede medlemmer fremmødt Formand Christian Jacobi bød velkommen til grundejerforenin - gens ordinære generalforsamling. Traditionen tro var der et fagligt indlæg i relation til det at være hus- og grundejer og i år havde vi valgt at invitere Jyske Bank i Greve, som gav et godt indlæg omkring finansiering af energi-forbedringer og en præsentation af banken generelt (se på side 4-5). Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af advokat Gorm Beck, Advokaterne Hestetorvet i Roskilde, som blev valgt. Advokat Gorm Beck startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i.h.t. vedtægterne. 24 stemmeberettigede grundejere var til stede. 2. Bestyrelsens beretning Der henvises til den udsendte beretning i Vandposten nr Christian Jacobi kom med supplerende og uddybende bemærkninger til beretningen. Anne Patrong, Engrøjel 6, spurgte til Greve Nord -projektet og grundejerforeningens involvering heri, hvor meldingen fra Christian Jacobi var, at vi som grundejerforening ikke har mulighed for at gå meget aktivt ind i problemerne i Askerød, Gersagerparken m.v., men vi deltager i Greve Nord -projektet for at holde os orienteret. Preben Hansen, Storebjerg 59, spurgte til beskæringen ar træerne og om grenene skal ligge spredt så længe efter nedskæringen. Bestyrelsen lovede at se på sagen. Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning. Side 6 Vandposten

7 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Grundejerforeningens kasserer Regin Saunte Pedersen gennemgik regnskabet samt budgettet, som har været bragt i Vandposten nr , hvortil der henvises. Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, konstaterede dirigenten, at: Regnskab og budget hermed var godkendt af generalforsamlingen 4. Forslag fra bestyrelsen a) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr , hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. Stigningen udgør 3%, som det tidligere er besluttet, at kontingentet løbende reguleres med. b) Fastlæggelse af budget for 2010/2011. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 5. Forslag fra medlemmerne Der var ikke inden fristens udløb indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg til bestyrelsen Efter tur afgår Nikolaj Villumsen, Henrik Larsen og Jette Nielsen. Bestyrelse og dirigent Gorm Beck på arbejde Johni Nielsen, Engrøjel 31, meldte sig og blev valgt med akklamation. Anne Patrong, Engrøjel 6, meldte sig også og blev også valgt med akklamation. Begge præsenterede kort sig selv. Henrik Larsen blev genvalgt med akklamation. Nummer 1 Side 7

8 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november Valg af suppleanter Flemming Koue, Ib Larsen og Bent Thorvig var alle villige til genvalg og blev valgt med akklamation. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Mogens Andersen og suppleant Jørgen Bendtsen blev genvalgt; Villy Bentsen blev genvalgt som kritisk revisor, mens Kenneth Gløver valgtes som suppleant. 9. Eventuelt Erik Hansen, Knøsen 16, spurgte til belysningen - specielt endelig placering af lamperne - og mente, at belysningen er ustabil. Christian Jacobi og Flemming Koue fortalte, at aftaleparterne i sagen er Kommunen og DONG, at der havde været et møde med DONG og Kommunen, men at det hidtil ikke var lykkedes at komme videre. Derudover blev det drøftet, Trofaste deltagere i generalforsamlingen nyder tilbehøret fra den Glade Bager Side 8 Vandposten

9 Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november 2010 om grundejerforeningen kan ende med en ekstra regning på projektet. Det kan vi ikke direkte, da vi ikke er aftalepart i sagen. Preben Hansen, Storebjerg 59, mente at grundejerforeningen skulle presse på, og få afsluttet sagen, det er ikke i orden fra DONG s side. Dialog om, hvorvidt DONG reagerer, når man indberetter fejl og mangler. Det var der lidt forskellige oplevelser af. Bent Thorvig - nr. 2 fra venstre - snakker sikkert træer med sidemanden? Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra salen, sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. Dirigent: Advokat Gorm Beck Referent: Henrik Larsen Der var fin stemning på generalforsamlingen Nummer 1 Side 9

10 Konstituering På et bestyrelses- og konstitueringsmøde den konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig som følger: Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Medlem: Medlem: Christian Jacobi Henrik Larsen Anne Patrong Regin Saunte Pedersen Annie Holm Jørgensen Johni Nielsen Suppleanter: Flemming Koue, Bent Thorvig og Ib Larsen To nye ansigter i bestyrelsen Anne Patrong, Engrøjel 6, har boet i grundejerforeningen siden juni 1991, er 49 år, gift og har 2 børn. Side 10 Johni Nielsen, Engrøjel 31, er 35 år, gift og har 2 børn. Arbejder som lokomotivfører ved DSB S-tog. Vandposten

11 Tunnelen under Hundigevej Stiunderføringen under Hundigevej ved matr. 9 nl er nu etableret. Stålrørselementet er lagt på plads (forsidebillede) og i skrivende stund er en stor del af gravearbejderne udført. Inden arbejdet er helt færdigt, går der endnu lidt tid. Men dagene med livlig trafik og buskørsel på Hundiegårdsvej er slut. Den 4. november 2010 havde foreningens næstformand Nikolaj Villumsen et møde med Jon Petersen fra Greve Kommune. På dette møde enedes man om følgende med relation til stiunderføringen ved Hundigevej: Færdiggørelse af tunnelen med tilhørende asfaltarbejder og retablering af matriklen herunder tilsåning af volde/skråninger står Kommunen for. Snerydningspligten på nedkørslen fra matr. 9 nl og i tunnelen har Kommunen. Vedligeholdelsen af volde/skråninger på matriklen 9 nl overgår efter eta - blering og tilsåning til Grundejerforeningen. Kommunen bekoster opsætning af sluser/bomme i forbindelse med stiunderføringen, således at uvedkommende motorkøretøjer ikke ad den vej kan komme ind på vort stisystem. Efter færdiggørelsen af arbejdet med stitunnelen vil der blive oprettet et dokument, hvoraf det kommer til at fremgå, at stien og nedkørslen på matr. 9 nl til tunnelen er Kommunens, og at Kommunen har rydningspligten. FK Man kan nu snart færdes sikkert til skolerne i Hundige Landsby. Men der mangler faktisk også en underføring i Godsvej/Hundigevej-krydset! Nummer 1 Side 11

12 Det har set ganske idyllisk ud med den megen sne, det må man vel indrømme. Og børnene har mange steder moret sig bravt. Men mon dog nu ikke snart vi har det værste bag os og kan begynde at skimte foråret? Sne har der i hvert fald været oceaner af i denne vinter. Side 12 Sne, sne og sne Men mange steder har det været forbundet med fare for liv og lemmer at færdes til fods på boligvejene på grund af de opkørte ismarker. Vi ved, at vore boligveje snerydningsmæssigt kommer nederst i prioriteringsrækken. Derfor har vi også adskillige gange her i Vandposten henstillet til medlemmerne om ikke at holde mere eller mindre permanent parkeret på boligvejene, og holde i vejen til gene for trafik og snerydning og dermed vanskeliggøre fremkommeligheden for f.eks. postbud, renovationsfolk og medborgere til fods. Vi må desværre også konstatere, at der er nogle medlemmer, som er totalt ligeglade med vore gentagne henstillinger. Det er frustrerende beklageligt. I Kommunen kender man også problemet, og man har i denne vinter fået mange henvendelser desangående. Kigger vi nu på nedenstående billede, som er fra én af vore boligveje, så er det da klart, at den kommunale snerydningsmaskine, som jo selvsagt har travlt på boligvejene, ikke har mange chancer for at kante sig rundt på det sidste stykke af vejen, og der- Hvor svært kan det være? for kører den hurtigt videre. Man kunne måske så forfængeligt have håbet, at ejeren af den parkerede bil selv havde fattet budskabet - og sneskraberen og skrabet det sidste stykke af vejen fri, således at der f.eks. blev ordentlig pas- Vandposten

13 sage til vort stisystem, da det jo var hans bil, der hindre de rydnin - gen. Men nej, det skete ikke - det måtte andre gøre. Det er for ringe! Andre steder tog medlemmerne selv hånd om tingene, købte et læs grus og fordelte det på et par boligveje. Et par gange kunne man opleve, at det stakkels postbud put tede de fleste af brevene i den nærmeste postkasse på boligve - jen, så var posten jo næsten frem - me. Naboerne sørgede så selv for den afsluttende omdeling. Sne, sne og sne Snerydningen på foreningens stier, hvor foreningen jo selv har rydningspligten, har hele vinteren været i top. Det er også de tilbagemeldinger, bestyrelsen har fået fra mange medlemmer. Og dem tak - ker vi medlemmerne man ge gan - ge for. Bestyrelsen vil videregive roserne til rette vedkommende. Den kommunale snerydning har i denne vinter været livligt debatteret i lokalavisen Sydkysten, hvor der har været uddelt ris og ros vist nok mest ris. FK Vinterstemningsbillede fra Hundige Havn i februar 2011 Nummer 1 Side 13

14 Pivotarmaturer uden glas Vinteren ser ud til at have været hård ved Pivotarmaturerne. Det kan konstateres, at mange af Pivotarmaturerne har tabt glasset. Hvor mange armaturer det drejer sig her i vort område, har jeg ikke noget overblik over, men det drejer sig alene på Brydeholm om mindst 5 armaturer, som har smidt glasset, ligesom også lyskilden ikke alle steder sidder, som den skal. Også på Marholm, Storebjerg og Rug bjerg mangler der glas i armaturerne. Det springer også i øjnene, at masterne adskillige steder står som vin den blæser. De skal naturligvis rettes op, så armaturet kan lyse der hen, hvor det er beregnet til at lyse. Dokumentation: Vandposten har kontaktet Kommunen i sagen. Herfra modtog redaktionen et lynhurtigt svar, hvori man takkede mange gange for henvendelsen og understregede, at det var netop den slags henvendelser, man var meget afhængige af, da man jo ikke kunne være konstant på farten i områderne. Kommunen lovede straks at tage kontakt til Dong s hovedkvarter ad de mest effektive kanaler, da det jo er helt uholdbart, at armaturerne har den tilstand. Allerede dagen efter var flere af glassene sat tilbage på plads med en madkasseelastik (!) rundt om hele armaturet. Sikkert effektivt, men temmelig ureglementeret. Foto- Side 14 Vandposten

15 Pivotarmaturer uden glas dokumentationen viser klart, at den klemme- eller clipsekonstruktion, som skal fastholde glasset, er noget makværk. Banal materialetræthed ser ud til at være årsagen. Den må ganske enkelt laves om. Det er også farligt hvis uheldet er ude, og man bliver ramt af glasset. I forrige nummer af Vandposten havde vi nederst på side 21 en blå meddelelse Ved defekt gadebelysning. Defekt vejbelysning laver jo ikke sig selv (selvom det vist nok oprindeligt var meningen, at armaturerne skulle have en indbygget en elektronik, så man via fjernbetjening kunne konstatere armaturets tilstand. Men det virker bare ikke!). Men hvis ingen melder defekterne, er der jo heller ingen der kan vide, at belysningen er defekt, og derfor bliver den heller ikke repareret. Vi gentager derfor den blå meddelelse nedenfor. Medlemmerne er evt. også velkomne til at sende en til redaktionen af Vandposten, så skal vi tage os af den videre formidling af budskabet. FK Ved defekt vejbelysning Vær opmærksom på, at 1) defekt gadebelysning skal anmeldes via- til 2) ved fare for stød. berøringsfare mm. skal man straks ringe til Bestyrelsen Nummer 1 Side 15

16 Ny postlov og postkassens placering Fra medlemsside er Vandposten blevet anmodet om at fortælle lidt om, hvad den nye postlov kommer til at betyde for os her i området. Den nye postlov kræver, at alle danske husstande inden udgangen af 2011 skal have en postkasse placeret ved fortovet. Det er husejeren, som har ansvaret for, at postkassen er placeret rigtigt. Flere af foreningens medlemmer har allerede placeret postkassen korrekt i skellet, således at forsendelser kan afleveres i postkassen direkte fra offentlig adgangsvej. Andre medlemmer vil skulle flytte deres post kasser, og medlemmer med brev indkastet integreret i hoveddør eller bryggersdør bliver nødt til at opsætte en ny postkasse efter reglerne. Enkeltpostkasser skal placeres ved indgangen (typisk skellet) til den enkelte parcel oftest ved ophængning på stolpe, plankeværk el. lign. Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen, og aflevering i postkassen skal kunne ske uden besvær eller gener for postbuddet, dvs. bevoksning eller anden form for afspærring må ikke hindre afleveringen. Postkassen skal opstilles, således at afstanden fra brevindkastets underkant til fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm og husk også, at postkassen skal være forsynet med navneangivelse. Da parcellerne her i foreningen imidlertid har hus og adgangsvej placeret vidt forskelligt, vil det her i Vand - posten føre alt for vidt at dæk ke alle muligheder iht. til reg lerne. Vi henviser derfor i stedet medlemmerne til Post Danmarks hjemmeside på webadressen: hvor der med mange eksempler er vist, hvordan postkassen skal placeres. Se også: Mon ikke også der en dag ligger en folder til os i postkassen, som fortæller os, hvordan vi skal gebærde os? FK Side 16 Vandposten

17 nk bliver kaldt Havkatten i hyttefadet. Skal du have nye ruder? - Så brug områdets egen glarmester på Brydeholm 3 M J Glas MICHAEL JENSEN GLARMESTER (Medlem af glarmesterlauget) Mobil: l l l l l l l l l Forsikringsskader Indbrudsskader Termoruder Energiruder Butiksruder Forsatsruder Spejle Glassalg Indramning Nummer 1 Side 17

18 Indbrudsstatistik Siden den 4. oktober 2010 og til 15. februar 2011 har tyveknægtene trods sne og kulde ikke ligget på den lade side. Det meddeler politiassistent Torben Thomsen til Vandposten. Der har i det pågældende tidsrum for Hundiegård - området været anmeldt 27 indbrud mod blot 9 i perioden 1. juni til 4. oktober Stigningen gælder ikke kun for Greve Kommune, men for hele resten af politikredsen. Efter det oplyste er mange af indbruddene begået i tidsrummet mellem kl og 21.00, hvilket i sig selv er et unormalt tidspunkt at begå indbrud på. Torben Thomsen - og bestyrelsen - opfordrer fortsat alle beboere til at anmelde alle mistænkelige forhold (personer/biler), som bemærkes i området. Især når beboere er ude at lufte hund, er der mulighed for at gøre observationer. Altså vær på vagt og ring til politiet (ring 114) ved den mindste mistanke om noget unormalt. De anmeldte indbrud i perioden 4. oktober 2010 til 15. februar 2011 fordeler sig på områdets boligveje som følger: FK Knøsen: 2 Sløjen: 5 Marholm: 7 Brydeholm: 3 Rugbjerg: 3 Storebjerg: 2 Dørrøjel: 1 Engrøjel: 3 Årøjel 1 Resten af kvarteret: 0 I alt 27 indbrud Side 18 Vandposten

19 En nyttig huskeseddel w at levende hegn, d.v.s. hække mod vej- og stiarealer skal plantes eller være plantet mindst 30 cm inde på egen grund og ingensinde må vokse ud over færdselsarelet; w at Kommunen opfatter færdselsarealet som omfattende rabatarealer - også langs stierne; w at vore vendepladser er vendepladser og ikke permanente parkeringspladser, samt at parkeringsbehovet jvf. byplanvedtægten skal løses på egen grund; w for en sikkerheds skyld at rette henvendelse til Kommunen, inden der opsættes hegn eller skure. Bestyrelsen Velkommen til LokalBolig Sydkysten - Solrød afd. Velkommen til LokalBolig Sydkysten! Det er et erfarent team, der alle har boet eller arbejdet i området, du møder i LokalBolig Solrød. Med mere end 50 års erfaring med bolighandel sikres du tryghed, tillid og nærvær i enhver henseende. Vi tilbyder selvfølgelig en helt gratis og uforpligtende salgsvurdering, bare med helt friske øjne og et åbent sind, der ikke har taget stilling på forhånd. Ring til os for aftale. Vi vurderer din bolig du tager beslutningen. Lokal Bolig Solrød V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Solrød Strandvej Solrød Strand Tlf Lokal Bolig Greve V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Greve Strandvej Greve Tlf Åbningstider Man - Fre: 9:30-18:00 Lørdag: 9:00-15:00 Søndag: 10:00-16:00 24 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på Nummer 1 Side 19

20 GRUNDEJERFORENINGEN HUNDIEGÅRD Service-siden Formand: Christian Jacobi Knøsen 3 Tlf.: (Bedst hverdage: ) Næstformand: Henrik Larsen Engrøjel 35 Tlf.: Kasserer: Regin Saunte Pedersen Knøsen 34 Tlf: Sekretær: Anne Patrong Engrøjel 6 Tlf.: Medlem: Annie Holm Jørgensen Sløjen 27 Tlf.: Medlem: Johni Nielsen Engrøjel 31 Tlf.: Sidste frist for bidrag til det næste nummer af Vandposten er ultimo maj 2011 Information: Næste nummer: Juni 2011 Layout: iak-design Foto: Flemming Koue Jørgen Reuss Kaj Gregersen Tryk: Fladså Grafisk Redaktion: Bestyrelsen Suppleant: Bent Thorvig Nordrøjel 6 Tlf.: Suppleant: Flemming Koue Rugbjerg 20 Tlf.: Suppleant: Ib Larsen Knøsen 71 Tlf.: Oplag: 750 Udgivet af: Grundejerforeningen Hundiegård Foreningens hjemmeside: Side 20 Vandposten

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015 Årgang 48 November 2015 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Hermed følger materiale og indkaldelse til grundejerforeningens årlige generalforsamling. God læselyst. Bestyrelsen I I dette nummer kan du

Læs mere

Herlig forårsdag bag Kildebrønde Kirke og Kildebrønde gamle skole. Stort JA til vagtordningen

Herlig forårsdag bag Kildebrønde Kirke og Kildebrønde gamle skole. Stort JA til vagtordningen Nummer 1 Årgang 45 Marts 2012 Herlig forårsdag bag Kildebrønde Kirke og Kildebrønde gamle skole Stort JA til vagtordningen Godt frosten for en stund havde sluppet sit tag i Greve, specielt torsdag aften

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen VandPosten Årgang 46 - januar 2013 Referat fra generalforsamlingen Hermed følger referat fra grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 22/11-2012. God fornøjelse. Som det blev nævnt på generalforsamlingen,

Læs mere

Er det hos jer næste gang?

Er det hos jer næste gang? Er det hos jer næste gang? Vi har oplevet en voldsom stigning i indbrud i kommunen og her i GF Hundigegård. Vi har sammen med Politi og Kommunen aftalt at arbejde for at sænke antallet af indbrud. Et af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Referat af ordinært afdelingsmøde i Folkebo, afdeling 2, afholdt tirsdag den 24. maj 2011, kl. 18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Henry Larsen blev valgt og konstaterede herefter

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 24. april 2016 Kontingent for 2016 På den ordinære generalforsamling den 16. marts 2016 blev det besluttet, at kontingentet for 2016 er kr. 950,00 (Der opkræves ikke snebidrag

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE HAVEBOLIGFORENING // ETABLERING AF POSTKASSER

GRØNDALSVÆNGE HAVEBOLIGFORENING // ETABLERING AF POSTKASSER Oplæg GRØNDALSVÆNGE HAVEBOLIGFORENING // ETABLERING AF POSTKASSER udarbejdet af Harrsen Industrial Design Copyright 2011 Harrsen Industrial Design Aps www.harrsen.net SIDE 2 overvejelser Det overordnede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Peter Schäfer valgt med akklamation Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Hækketid. Parti fra Brydeholm

Hækketid. Parti fra Brydeholm Nummer 2 Årgang 44 Juni 2011 Hækketid Parti fra Brydeholm Vore hække har efterhånden nået en anselig alder, og et par vintre som de 2 sidste har gjort deres til, at de flere steder har fået dødsstødet

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere