Finanskrisen kan blive en innovationsmotor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanskrisen kan blive en innovationsmotor"

Transkript

1 38 Mandagmorgen Kortsigtet profitoptimering er ikke længere en holdbar forretningsmodel Finanskrisen er et nødråb om behov for nytænkning Virksomheder, der forstår at møde disse behov, kommer styrket ud af krisen Internationale innovationseksperter forudser, at krisen vil bringe innovation ind i en helt ny tidsalder Finanskrisen kan blive en innovationsmotor Forandring fryder Krisen sætter alle under pres. Men det er blot en anden måde at sige, at man er åben for forandringer. jeg ser muligheder alle vegne Og jeg opfordrer dig til at gøre det samme. It-giganten Sun Microsystems topchef, Jonathan Schwartz, har svært ved at skjule sin begejstring for finanskrisen. I en til sine medarbejdere erklærer han, at krisen rummer en enorm mulighed for it-koncernen, der de senere år har lidt hårdt under dalende indtjening. Det er nu, vi skal gribe muligheden for at få nyt fodfæste på markedet. Vores kunder vil komme under stort pres. Men det er blot en anden måde at sige, at de er åbne over for forandringer, docerer Schwartz og opfordrer sine medarbejdere til at afkode, hvordan Sun bedst muligt hjælper kunderne gennem krisen: Det rigtige spørgsmål til enhver kunde, du møder, er, hvordan kan jeg hjælpe? Jeg lover jer, de vil have ideer til os, og vi vil ikke mangle ideer til dem. en blev i slutningen af september sendt ud til alle ledende medarbejdere i Sun, og nu har Schwartz lagt den ud på sin blog for at gøre den tilgængelig for alle. Med den manøvre handler Suns topchef, ifølge Ugebrevets analyse af innovationsledelse i krisetider, lige efter bogen. Analysen, der er baseret på omfattende research og samtaler med en række af verdens fremmeste innovationstænkere, viser, at den verserende finanskrise rummer enorme muligheder for at skabe nye vækstplatforme. Men det kræver, at virksomhederne forstår at motivere medarbejderne til at bruge krisen som innovationsmotor. Topchefen skal selv være innovativ og både finansielt og følelsesmæssigt stille sig i spidsen for at afdække de nye markedspotentialer, som krisen giver, siger Howard Lieberman, stifter og direktør for Silicon Valley Innovation Institute. Han ser Jonathan Schwartz som et vigtigt signal til medarbejderne om, at kreativitet og nye ideer er helt nødvendige og vil blive taget alvorligt, selvom budgetterne er under pres. Det er imidlertid ikke nogen enkel manøvre, Schwartz har kastet sig ud i. Man kan ikke vende krise til mulighed blot ved at peptalke medarbejderne til at tænke innovativt det kræver hårdt arbejde og tålmodighed, og der udstedes ingen garantier for succes. Særligt tre udfordringer skal overvindes: FORSTÅ OG LÆR AF KRISEN. For at kunne afdække krisens muligheder er det vigtigt at forstå, hvorfor krisen overhovedet opstod. Ud over kortsynethed og grådighed er årsagen i særlig grad mangel på gennemskuelighed i såvel forretningsprocesser som organisation, mener M.S. Krishnan, professor i forretningsstrategi og teknologi på University of Michigan: Mange har organiseret sig i siloer og har ikke haft systemer på plads til at gennemskue og håndtere risici på tværs af virksomhedens afdelinger, siger han. Når gennemskueligheden er skabt og krisens rødder analyseret, er det afgørende, at man lærer af sine fejl. I den forbindelse er det vigtigt, at innovationsprocessen ikke selv bliver en silo og parkeres i en R&D-afdeling. INVOLVER MEDARBEJDERNE. Det er topledelsens opgave at integrere innovation centralt i virksomhedens forretningsmodel. Men det er vigtigt at erkende, at de nødvendige forandringer ikke vil kunne føres ud i livet uden medarbejdernes medvirken. Ifølge it- MM november 2008

2 Mandagmorgen 39 virksomheden Cisco Systems tidligere topchef, Judy Estrin, er en af de største udfordringer for ledelsen at undgå, at krisen skaber frygt og utryghed blandt medarbejderne. Det vil dræbe muligheden for at udtænke innovative løsninger, siger Estrin, der er aktuel med bogen Closing the Innovation Gap. Hun foreslår, at medarbejderne informeres grundigt og ærligt om de udfordringer, krisen indebærer, og involveres tæt i at udtænke organisatoriske ændringer, der kan sikre virksomhedens fremtid. TRÆK PÅ OMVERDENENS RESSOURCER. Den enkelte virksomhed ligger sjældent inde med tilstrækkelig kapital, viden, ideer og kompetencer til at lave banebrydende innovation. Derfor bør den alliere sig med ressourceinstitutioner i omverdenen. Adgang til viden fra forskningsinstitutioner, underleverandører og andre virksomheder er helt nødvendigt, argumenterer Krishnan. Han er i øjeblikket aktuel med bogen Innovationens nye tidsalder sammen med nr. 1 på BusinessWeeks liste over verdens mest betydningsfulde businesstænkere, C. K. Prahalad. Hovedargumentet i bogen er netop, at innovation er produktet af et gennemskueligt og vidtforgrenet netværk, der rækker langt ud over virksomhedens egne grænser. Nødvendigt wake up-call Ifølge Ugebrevets kilder er finanskrisen et brutalt, men velkomment wake up-call, der kan trække virksomheder og organisationer verden over ud af deres innovationsdvale. Som Judy Estrin siger: For at være helt ærlig, så havde Cisco et problem med innovation allerede før den økonomiske krise. Det er derfor, jeg skrev min bog. Estrin peger på, at Cisco, som mange andre virksomheder, op gennem 90 erne og hen over årtusindeskiftet i stigende grad prioriterede inkrementel innovation løbende produktforbedringer i småtingsklassen, som gav hurtig fortjeneste frem for radikal innovation i form af teknologispring og helt nye løsninger. For mange virksomheder har fokuseret på hurtige resultater, der kan ses på bundlinjen dette år eller muligvis allerede dette kvartal. Det har ikke været prioriteret særligt højt at investere i fremtiden, uddyber hun. Årsagen til det kortsigtede fokus har til dels været pres fra investorer som banker og kapitalfonde, der har krævet, at investeringer hurtigt giver smæk for skillingen. Samtidig har de seneste års i øvrigt let tilgængelige kapital og den sprudlende globale vækst ifølge professor i innovation og partner i det norske innovationsselskab Innoco, Sjur Dagestad, lullet virksomhedernes kreativitet i søvn. Gode tider bliver for mange en sovepude. Det gør, at de føler sig mindre forpligtede på at forny sig, siger Dagestad. I krisetider bliver fornyelse en nødvendighed og ikke længere en overskudshandling, understreger han. Kriser er med andre ord en naturlig driver for radikal innovation. Men som Dagestad konstaterer, fører de også til en udskillelsesproces, som vender op og ned på markedets styrkeforhold. Det er nu, nye formuer dannes og gamle rinder ud, fastslår Dagestad. Energikrisen i 70 erne er et klassisk eksempel på, at en krise stimulerer innovation. Den sprudlende danske cleantechindustri og Danmarks dominans på vindenergimarkedet er i vid udstrækning født af den krise Krige er en anden type krise, der endnu mere dramatisk fremhæver nødvendigheden af forandringer og sætter gang i innovationen. F.eks. har den kolde krig og kapløbet mod månen kastet en lang række innovationer af sig, som også fuldstændigt har forandret verden i fredstid. Det gælder f.eks. internettet, som oprindeligt blev udviklet af det amerikanske forsvar for at sikre data og kommunikationsveje mod angreb og udfald. Behov for kulturændring Både Estrin og Krishnan argumenterer for, at virksomhedernes bedste svar på finanskrisen er at køre bæredygtighed i stilling som et mål for innovation. Og det kræver en kulturændring, er de enige om. Det største problem er, at det kommer til at tage tid, og at virksomhederne i dag ikke har tålmodighed nok. En af de væsentligste ting, krisen har lært os, er, at vi har behov for at stoppe op og tænke en smule mere, siger Estrin, der mener, at vi alt for længe har fokuseret på handel og marketing frem for på innovation og på at skabe noget radikalt nyt. I sin bog opererer hun med fem kerneværdier, som er afgørende for at skabe et innovativt miljø, og som virksomhederne er nødt til at bringe i balance for at komme ud af den innovationsdvale, som krisen er et tegn på. Ren og skær nødvendighed I krisetider bliver fornyelse en nødvendighed og ikke længere en overskudshandling. MM november 2008

3 40 Mandagmorgen Race to the moon Historien viser, at globale kriser kan motivere til globale innovationskapløb. Risikovillighed, sund fornuft, tålmodighed, tillid og åbenhed skal gøres til kerneværdier for virksomhedens forretningsmodeller. Vi kom i den her situation, fordi folk tog risici uden at stille de rette spørgsmål. Fordi der var en mangel på tålmodighed og tillid. Og fordi virksomheder og organisationer ikke havde den nødvendige åbenhed, så folk kunne forstå, hvilke risici de tog, fastslår Estrin. Men virksomhederne kan ikke løfte opgaven alene. Ifølge Estrin drives innovation af forskning i nye muligheder samt udvikling og anvendelse af løsninger. Fremtidens innovation kræver et tæt samspil mellem de tre miljøer, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner og politikere sætter lederskab, investeringer, politik og uddannelse ind på at udvikle langsigtede løsninger. Globale udfordringer som klimaforandringer, sundheds- og sikkerhedskrise bør være drivere for et nyt race to the moon, mener Estrin. Krishnan argumenterer for, at virksomheder i det hele taget har behov for at indgå i vidtrækkende innovationsnetværk med andre virksomheder, forskningsinstitutioner m.m. for at mobilisere tilstrækkelig viden og ekspertise til i fremtiden at ramme den enkelte kundes behov. Tiden er løbet fra silotænkning. Kriser presser virksomhederne til at gøre mere med færre ressourcer. Det kræver, at man bliver bedre til at indgå i netværk og trække på ressourcer fra andre organisationer, siger han. I sin bog argumenterer Krishnan sammen med Prahalad for, at innovationsledelse generelt er på vej ind i en helt ny tidsalder, hvor virksomheder skal fokusere på én kundes individuelle behov ad gangen, selvom de måske betjener millionvis af forbrugere. De to forskere har ligefrem sat fremtidens innovation på formel: N = 1 og R = G. Ligningerne symboliserer, at virksomhedernes udfordring er at opbygge et system, som kan afkode og opfylde den enkelte kundes ønsker (N = 1), men for at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at trække på et netværk af globale ressourcer (R = G). Ingen virksomhed er stor nok til at opfylde én kundes behov ad gangen. Fokus skal flyttes fra ressourceejerskab til ressourceadgang, siger Krishnan. Det vil samtidig gøre virksomhederne mindre følsomme over for økonomiske kriser og krav om besparelser, end hvis innovationsprocesserne er samlet i en udviklingsafdeling, argumenterer han: Problemet er, at mange i dag forbinder innovation med store investeringer og store projekter. Sådan ender det også hurtigt, hvis man organiserer innovation i siloer. Derfor kan økonomisk krise føre til, at man skærer ned på sine innovationsaktiviteter. Det er den mekanisme, vi skal væk fra, siger Krishnan. Innovationsdrivere I første omgang er alle Ugebrevets kilder dog enige om, at krisen på kort sigt vil få negativ indflydelse på innovation. Krisen sætter virksomhedernes budgetter under pres, og effektivitet kommer i højsædet. Og innovation er per definition ineffektiv, konstaterer innovationsforsker på CBS Serden Ozcan og henviser til, at radikale innovationer er et sjældent og ikke garanteret output af en innovationsproces. Ozcan forudser derfor, at krisen umiddelbart vil betyde, at radikal innovation i endnu højere grad bliver tilsidesat til fordel for inkrementel innovation. Procesinnovation vil ligeledes blive prioriteret frem for produktinnovation for at nedbringe omkostningerne forbundet med virksomhedens processer. På lidt længere sigt mener Ozcan imidlertid, at krisen vil sætte erhvervs- og samfundsmæssige processer i gang, som vil bidrage til at øge innovationen. Særligt tre forhold gør sig gældende: NY LOVGIVNING. Enhver stor krise har historisk resulteret i radikale ændringer af lovgivning og regulering, som igen har åbnet for nye innovationsplatforme og markedsmuligheder. F.eks. fik oliekrisen i slutningen af 70 erne den amerikanske kongres til at favorisere bioethanolproduktion. Det vækkede et slumrende bioethanolmiljø, og såvel forskere, farmere, maskinbyggere og bilindustri kastede sig over udvikling af teknologi til produktion og anvendelse af det alternative brændstof. I dag er bioethanol et højt prioriteret udviklingsområde og et boomende marked i USA. NYE LEDERE. En anden garanteret effekt af en stor krise er, at den vil rydde dramatisk ud i det eksisterende lag af betydningsfulde beslutningstagere inden for såvel erhvervslivet som politik. Den ledelsesturnaround, vi har set omkring finansielle selskaber som Fannie Mae og Freddie Mac vil de kommende måneder forplante sig til en lang række virksomheder og institutioner. Et frisk hold af ledere står for at overtage vigtige nøglepositioner. Og de vil gøre det på en ny og MM november 2008

4

5

6 Mandagmorgen 43 mere progressiv måde, mener Ozcan. De nye ledere er ivrige efter at bevise deres værd, og i en krise er verden åben over for forandringer. Tænk blot på det amerikanske valg, fremhæver Ozcan. MERE ARBEJDSKRAFTMOBILITET. Krisen rammer ikke alle brancher og geografiske regioner lige hårdt og lige hurtigt. Når virksomheder i en presset branche eller region begynder at skære i forsknings- og udviklingsbudgetterne, vil videnskabsfolk og ingeniører søge over i andre brancher eller regioner. Denne mobilitet kan være lammende for de kriseramte områder, men den er yderst stimulerende for innovationen hos de industrier og regioner, der tager de fortabte sjæle til sig. Særligt mobiliteten mellem brancher åbner mulighed for helt nye innovationer, der er hybrider mellem forskellige fag- og brancheområder, som ellers ikke har for vane at samarbejde. Finanskrisen bringer os med andre ord næsten automatisk over i en ny tidsalder for innovation. Det er ikke en udvikling, der vil ske fra dag til dag. Og den vil heller ikke være en fordel for alle virksomheder. Men en intensiv og målrettet ledelsesindsats kan gøre skiftet til en fordel. Som Sjur Dagestad formulerer det: Innovationsledelse i krisetider bliver som at sejle et skib i storm: med et fast greb om roret og med is i maven. Suns topchef, Jonathan Schwartz, ser ud til at have erkendt udfordringen. Og som han skriver i sin Jeg og mit lederteam ved, hvad der skal til. Vi har set det før, da den sidste boble [internetboblen i slut 90 erne, red.] sprang. Spørgsmålet er blot, om de også har lært af fejlene. Siden internetboblen brast, har Sun i praksis haft svært ved at leve op til investorer og andre stakeholderes forventning til vækst og indtjening. MM Bjarke Wiegand Hjerneflugt skaber nytænkning Vidensarbejderes brancheskift åbner mulighed for helt nye tværgående innovationer. Strategisk risikoledelse 2009 Ugebrevet Mandag Morgen og PricewaterhouseCoopers gennemfører i november 2008 en undersøgelse, der tager pulsen på danske virksomheders strategiske risikostyring. Undersøgelsen skal ses i lyset af den globale fi nanskrise og andre aktuelle begivenheder, der inden for de kommende år vil øge presset på den enkelte virksomheds evne til at håndtere forskellige typer risici. Undersøgelsen foretages blandt Danmarks top 1000-virksomheder og henvender sig til den adm. direktør, økonomidirektør eller risk manager, der har indsigt i virksomhedens arbejde med strategisk risikoledelse. Hvis du er blandt denne målgruppe håber vi, at du vil bruge 10 minutter på at besvare et spørgeskema, der fi ndes på Som deltager får du adgang til en højaktuel benchmark af, hvor din virksomhed befi nder sig i forhold til den strategiske risikoledelsesagenda, der i nær fremtid vil komme til at spille en betydelig rolle på direktions- og bestyrelsesniveau. Du skal hverken opgive dit navn eller navnet på din virksomhed og forbliver dermed anonym. Resultater fra undersøgelsen offentliggøres 29. januar 2009 i et tillæg til Ugebrevet Mandag Morgen.

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang Kære læser! Så er ferien slut for de fleste og vi skal til at tage fat igen. Vi lægger ud lige på og hårdt med en artikel om de forhold, man som virksomhed skal

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Vækst i krise Styrk din bundlinie ved at gå egne veje 2008 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP, som er en

Læs mere

Kommunen som innovationslaboratorium

Kommunen som innovationslaboratorium Kommunen som innovationslaboratorium 8. Organisation, ledelse og kommunikation Af Annemette Digmann * Der er pres på velfærdsydelserne som aldrig før. Det er blevet tydeligt for de fleste, at vi ikke kan

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Den oversete vinderopskrift

Den oversete vinderopskrift NAVIGATION Innovation by Communication 1. marts 2013 08 Nye tal afslører, at danske eksportører er 35 pct. mere produktive, og det er hemmeligheden bag deres succes Ny analyse: Årsagen til højere priser

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

CSS Center for servicestudier

CSS Center for servicestudier MEDARBEJDER-baseret SERVICE INNOVATION CSS Center for servicestudier ICE-projektet Roskilde 2010 Projektet ICE (When the customer encounters the employee) Center for servicestudier Roskilde Universitet

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

medarbejdere midt i en forandring

medarbejdere midt i en forandring MEDLEMSBLAD FOR nykreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Januar 2015 medarbejdere midt i en forandring Den store transformation til et mere kundefokuseret Nykredit er i fuld gang. Men indtil koncernchef

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE LEDELSESUDVIKLING RÅDGIVNING APPLIKATIONSINTEGRATION WORKFLOWSYSTEMER STRESS MAJ 2007 Sandheden er derude

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆNKETANK, REFERENCEGRUPPE OG SEKRETARIAT... 3 FORORD... 4 1. HVIDBOGENS FORMÅL

Læs mere