Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: Leder Susanne Frøstrup mob Ergoterapeut Dorte Nørgaard, mob Ergoterapeut Alexandra Huszar, mob Telefon Administration: Leder Susanne Frøstrup, mob Socialfaglig medarbejder (cand.scient.soc.) Rikke Nørregaard mob Ergoterapeut Marie Nissen, mob Administration: Personale: Leder, Susanne Frøstrup: Dorte Nørgaard: Alexandra Huszar: Administration: Personale: Leder, Susanne Frøstrup: Rikke Nørregaard: Marie Nissen: Hjemmeside Hjemmeside

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af NETTET II side 2 Organisering side 3 Fysiske rammer side 3 Faglig forståelsesramme side 4 Indsatsområder side 5 Støtteindsatsens struktur side 5 Faglige redskaber side 6 Personaledækning side 6 Kulturen i husene side 8 Faglige tilbud til medarbejderne side 8 Visitationsprocedure side 9 Beboerstatus og udflytninger side 9 Begivenheder og ændringer side10 Kurser, Faglig Forum, efteruddannelse og pårørendeaftener side 11 Evaluering af mål for 2011 side 12 Mål for 2012 side 13 Organisationsplan bilag 1 1

3 Beskrivelse af NETTET II Formål Formålet med opholdet i Botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej er, at beboerne gennemgår en udviklingsproces, således at de bliver i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt. Udviklingen medfører f.eks. at beboeren flytter i egen lejlighed eller anden boform, inden for den 5 års periode, de maksimalt kan bo i botilbuddet. Gennem stabile og trygge rammer samt en velstruktureret hverdag, fokuseres på udvikling både hos den enkelte beboer og på gruppens sociale relationer som helhed, samt at mindske indlæggelser på psykiatriske centre. Målgruppen Botilbuddene henvender sig til yngre i alderen18 35 år med nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Beboerne kan på indflytningstidspunktet have svært ved at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig på grund af en eller flere af følgende problemområder: nedsat funktionsevne med hensyn til mestring af hverdags aktiviteter lav identitetsfølelse, ansvarsfølelse og selvværd problemer med at indgå i sociale relationer svag forståelse for og evne til mestring af symptomer skrøbelig eller mangelfuldt netværk mangel på daglige aktiviteter og rutiner manglende initiativ isolationstendens forstyrret døgnrytme Funktionsniveau ved indflytning Beboeren skal: være bevidst om, at han/hun har et støttebehov samt være indstillet på et samarbejde om dette kunne være alene om aftenen og natten have/bevare behandlingskontakt til Psykiatrisk afd./distriktspsykiatrisk Center eller Team- OPUS selv kunne administrere sin medicin være indstillet på at indgå aktivt i et fællesskab og følge husreglerne være indstillet på at have en daglig beskæftigelse udenfor huset, f.eks. aktivitetssted, undervisning, sport, beskyttet beskæftigelse eller lignende være indstillet på samarbejde med kontaktperson Botilbuddene kan ikke optage mennesker med stof- og alkoholmisbrug samt voldelig adfærd. Rammer og driftsgrundlaget i henhold til lovbestemmelserne Den Selvejende Institution NETTET II består af 2 midlertidige botilbud for mennesker med psykiske og sociale problemer. Husene er beliggende på henholdsvis Ingersvej i Glostrup og Jyllingevej i Rødovre og drives efter Serviceloven 107. Der er plads til 5 beboere i hvert hus og opholdstiden er maximalt 5 år. NETTET II ejer husene som Glostrup og Rødovre kommune fører tilsyn med. Aftale med hjemkommune Forud for indflytning skal hjemkommunen Give tilsagn om opholdsbetalingen efter Serviceloven 107 Give tilsagn om at kommunen hjælper med at finde en bolig efter opholdet i botilbuddet. Økonomi Opholdsprisen er på kr pr. måned (takst ). 2

4 Hjemkommunen udregner beboerens egenbetaling til huslejen ud fra indkomstgrundlag. Ud over huslejen betaler hver beboer et beløb til kost og andre fællesudgifter, som for tiden er ca. kr. 1400,- pr. måned. Organisering Organisationsdiagram 2012, se bilag 1) DSI NETTET II s Bestyrelse Formand Anne Vogel, socialrådgiver (NETTET s grundlægger) Øvrige medlemmer Halina Goldstein, overlæge, Distriktspsykiatrisk Center, Glostrup Rikke Nørregaard, cand.scient.soc., medarbejderrepræsentant Bestyrelsen er selvsupplerende og vælges for 2 år ad gangen. Personale Ledelse og administration Susanne Frøstrup, leder, ergoterapeut Per Bagge, personale- og økonomikonsulent, Jægersborgvej 19, Kgs. Lyngby Ingersvej Dorte Nørgaard, ergoterapeut, stedfortræder 32 timer/ugtl. Alexandra Huszar, ergoterapeut 30 timer/ugtl. Jyllingevej Rikke Nørregaard, socialfaglig medarbejder (cand.scient.soc.) 30 timer/ugtl. Marie Nissen, ergoterapeut 30 timer/ugtl. NETTET II samarbejder med NETTET I omkring fælles værdigrundlag, menneskesyn, personalepolitik samt undervisning. De fysiske rammer Botilbuddet på Ingersvej er beliggende i en ældre villa i gåafstand fra Glostrup Station og Glostrup Centret. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer mellem 9 16 m 2. Huset råder i stueplan over et rummeligt køkken, lys stue med udgang til terrasse, 1 beboerværelse, lederkontor, samt en hyggelig have med frugttræer. På 1.sal er der et moderniseret badeværelse og 4 beboerværelser. Villaens kælder rummer mindre bad/toilet, vaske/tørrerum, personalerum, et større opholdsrum under restaurering samt fyr/opmagasineringsrum. Botilbuddet på Jyllingevej er beliggende i en ældre villa i gåafstand fra Rødovre Centret samt offentlig transportmiddel. Huset har 5 beboerværelser, hvis størrelse varierer mellem m 2. Huset råder i stueplan over et lyst køkken-alrum med udgang til terrasse og have, 2 beboerværelser samt badeværelse. På 1.sal er der 3 beboerværelser. Villaens kælder rummer toilet/badeværelse, vaske/tørre/fyrrum, personalerum, samtale/opholdsrum og et opmagasineringsrum. 3

5 Faglig forståelsesramme Menneskesyn Der arbejdes ud fra en forståelse af mennesket som værende et selvstændigt tænkende individ og et socialt væsen, der søger at skabe mening med eget liv. Alle mennesker har forskellige behov/interesser og har en unik indsigt i hvad disse består i og hvordan de skal efterleves. Støtteindsatsens udgangspunkt Relationsarbejdet i NETTET II tager udgangspunkt i den psykodynamiske, systemiske og miljøterapeutiske forståelsesramme. Vi arbejder ud fra en viden om, at mennesker kan komme sig samt en tro på, at enhver rummer ressourcer og udviklingsmuligheder. Vi mener, at forandring og udvikling skabes gennem aktivitet/deltagelse og interaktion med omgivelserne. Dermed tager arbejdet også udgangspunkt i en rehabiliterende og recoveryorienteret tilgang. Værdigrundlag NETTET s vision At mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed er inkluderede og ligeværdige deltagere i samfundslivet NETTET s mission At give mennesker med psykisk sygdom & sårbarhed mulighed for at komme sig og skabe et ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv NETTET II bygger på 4 værdier nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed og udgør tilsammen de holdninger der ligger til grund for, hvordan opgaverne løses og samarbejdet tilrettelægges. Værdierne medtænkes i hverdagen og kommer til udtryk i mødet med brugere, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Værdierne giver os et godt fælles grundlag at arbejde og kommunikere ud fra. Nærvær betyder, at vi i kontakten og i relationen er lyttende, åbne og givende. Vi yder en oprigtig, engageret og tydelig indsats. Respekt betyder, at tage hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, imødekommende og at acceptere det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt. Vi yder en åben, pålidelig og stabil indsats og søger at nå frem til løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. Faglighed betyder, at arbejde professionelt og skabe rammer og betingelser, der giver muligheder for udvikling, læring og vækst. Med faglighed opnår vi udvikling og resultater. Ansvarlighed betyder, at vi løser de opgaver vi har, på fleksibel og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt med de forskellige opgaver og roller vi har, at yde en grundig og kvalitetsbevidst indsats, hvor vi overholder aftaler, står ved det vi siger og gør, samt tager vare på hinanden. Definition på ledelse Skabe grobund for dialog, således at medarbejderne trives og udfolder deres kreative dygtighed i forhold til den faglige opgave Skabe rammer for samarbejde med team, udvalg og den enkelte medarbejder, således at styring og rammesætning er mulig Udgangspunktet for ledelse er NETTET II s værdigrundlag og fokusområder Ledelse er en gensidig proces og skabes bedst i relationen NETTET II har en samarbejdsaftale med NETTET I besluttet på bestyrelsesmøderne 4

6 Fokusområder NETTET II har følgende fokusområder for hvordan organisationen skal arbejde og udvikle sig i de kommende år: Fokus på den enkelte beboer i centrum At den enkelte beboer møder en ligeværdig og inddragende dialog som udgangspunkt for alt samarbejde At den enkelte beboer oplever individuelle, meningsfulde og sammenhængende støtte- og udviklingsforløb. Fokus på samarbejde At inddrage samarbejdspartnere og pårørende i et tæt og respektfuldt samarbejde. Fokus på udvikling At udvikle og tilpasse tilbud ud fra krav og forventninger i dialog med beboerne. Fokus på trivsel At medarbejdere, beboere og pårørende oplever NETTET II som et opmærksomt og omsorgsfuldt sted, hvor der er fokus på trivsel og udvikling. Fokus på uddannelse og praksiserfaring At bidrage til, at socialpsykiatrien udvikler sig til et selvstændigt fagområde gennem praksisforskning, udviklingsaktiviteter og som praktiksted for studerende. Fokus på de fysiske rammer At de fysiske rammer i NETTET II er indbydende, tidssvarende og hensigtsmæssige i forhold til dels at fremme optimale støtte- og udviklingsforløb for beboerne, dels at skabe muligheder for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Indsatsområder Ud fra en drøftelse med beboeren og en fælles vurdering praktiseres støtte på følgende områder: Daglig livsførelse i forhold til døgn- og ugerytme Struktur i hverdagen, hverdags aktiviteter som rengøring, indkøb, madlavning og personlig hygiejne Fritidsinteresser Kost og ernæring Motion Psykoedukation Selvforståelse, selvværd, selvtillid Sygdomsforståelse, sygdomserkendelse og sygdomsindsigt Symptom- og stresshåndtering Seksualitet Træning i sociale kompetencer og færdigheder - herunder konflikthåndtering Netværkstræning - skabelse og opretholdelse af netværk Økonomi og budgethåndtering Kontakt med myndigheder, behandlingssted, hjemkommune, jobcenter Pårørendekontakt Aktiviteter udenfor botilbuddet Støtteindsatsens struktur Støtteindsatsen planlægges i samarbejde med beboeren ved udviklingsplaner, fremtidsmøder og fraflytningsbrev. Udviklingsplaner og fremtidsmøder fungerer som løbende evaluering og 5

7 dokumentation af beboerens udvikling. Fraflytningsbrev er en beskrivelse og evaluering af forløbet samt en videreformidling af beboerens situation til fremtidige samarbejdspartnere. Udviklingsplan I samarbejde med beboeren udarbejdes en udviklingsplan. Denne indeholder målsætning og skal sikre kontinuitet og opfølgning i arbejdet med den enkeltes udviklingsproces. Derved tydeliggøres beboerens ejerskab over sin udviklingsproces. Udviklingsplanen indgår som et redskab i relationsarbejdet og evalueres løbende. Fremtidsmøder For at sikre en koordineret indsats mellem beboeren, pårørende og samarbejdspartnere, afholdes der årligt et fremtidsmøde. På mødet evalueres det forgange år og der sættes mål for det kommende års indsats. På fremtidsmødet kan følgende deltage: Beboeren Pårørende Botilbuddets medarbejdere Kontaktperson fra behandlingssted Repræsentant fra kommune Repræsentant fra værested el.lign. Andre relevante samarbejdspartnere Fraflytning Inden fraflytning afholdes et møde for at koordinere og planlægge udslusningsforløbet samt fremtidige støttebehov. Til mødet deltager beboer, pårørende, kontaktperson fra botilbuddet og andre relevante samarbejdspartnere. Efter fraflytningen yder botilbuddet medarbejdere støtte i de efterfølgende 2 måneder, med mulighed for forlængelse. Fraflytningsbrev Ved fraflytning udarbejdes et fraflytningsbrev, en beskrivelse af den udviklingsproces, som beboeren har gennemgået under opholdet. Beboeren godkender fraflytningsbrevet. Fraflytningsbrevet understøtter kontinuiteten i overgangen til den fremtidige boform. Faglige redskaber Eksempler på faglige redskaber: Narrative ideer og praksisser Kognitive metoder Krise- og varselsskema COPM (Canadian Occupational Performance Measure). NADA, øreakupunktur Konflikthåndtering Der forefindes i begge huse en metodemappe, hvori de anvendte metoder er beskrevet. Personaledækning Der sker løbende en tilpasning af personaledækningen i forhold til beboergruppens behov. Der kan laves individuelle aftaler med beboerne, hvis der forekommer ledsagefunktioner uden for den faste personaledækning eller hvis der i perioder er behov for yderligere støtte. I nogle tilfælde kan en tillægsbevilling fra kommunen komme på tale. 6

8 De grå felter i nedenstående skemaer viser, hvornår der er personale i husene samt de faste aktiviteter. Ingersvej Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9-10 gåtur Hver Husmøde torsdag aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad Aftensmad aktivitet/ udflugt/ Hygge hver 2.søndag Jyllingevej Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hver 2. torsdag morgenmad rengøring Husmøde aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad Aftensmad aktivitet/ Udflugt/ Hygge hver 2.søndag Mobiltelefon Hver medarbejder har en mobiltelefon som de kan kontaktes på hele døgnet, hvis en beboer har akut behov for hjælp. Telefonordningen kan imidlertid ikke betragtes som en rådighedsvagt. Muligheden for at få fat på en medarbejder er stor, da der er tre medarbejdere at kontakte. Ordningens formål er, at det ofte kan være en god støtte at tale med en kendt medarbejder, så man i mindre grad har behov for at kontakte skadestuen og på den måde kan øve sig i at tackle svære situationer hjemme. Personalet har ikke pligt til at handle på SMS beskeder udenfor arbejdstiden, da dette ikke anses som et akut opkald. Leder kan altid kontaktes. 7

9 Kulturen i husene Brugerinddragelse Der lægges vægt på at beboerne inddrages i dagligdagen i husene. På husmøderne har beboerne mulighed for indflydelse på daglige aktiviteter såsom udflugter, nyanskaffelser og andre tiltag. Endvidere inddrages beboerne i visitation af nye beboere samt ved ansættelse af medarbejdere. Husregler Hvert hus har et sæt husregler som beskriver husets struktur, gøremål og forbud. Husreglerne skal følges, men kan ændres i fællesskab på et husmøde, dog kan forbuddene ikke ændres. Husmøde Én gang ugentligt afholdes der husmøde. På mødet planlægges og struktureres de ugentlige aktiviteter i huset, herunder rengøring, madlavning, tøjvask og udflugt. Der er mødepligt. Praktiske arbejdsdage I løbet af året er der arbejdsdage, hvor beboere og personale ordner mindre opgaver i hus og have. Det tilstræbes at alle beboere deltager. Metodemappe I hvert hus forefindes en mappe metodemappe, som indeholder alle de tiltag procedure skemaer, som husene arbejder med. Én mappe forefindes i fællesstuen og én i personalerummet. Pårørendearbejde Der lægges stor vægt på at inddrage pårørende i beboerarbejdet, da vores erfaring er, at sandsynligheden for tilbagefald mindskes væsentligt herved. De pårørende inddrages via forskellige tiltag: Udlevering af informationsmappe Introduktionsmøde: Første møde mellem beboer og dennes pårørende og medarbejdere, holdes ca. tre måneder efter indflytning. Kaffemøde: Mødet afholdes ca. 1 gang årligt eller efter behov mellem beboer, pårørende og medarbejdere. Indholdet fastlægges ud fra beboerens ønsker og behov. Pårørendeaften med psykoedukation tre gange årligt. Emnerne vælges af beboerne, eventuelt i samarbejde med deres pårørende. Øvrige fællesarrangementer Der er søndagsaktiviteter for husene, hver 2.søndag. for NETTET II & NETTET I s botilbud afholdes årligt en fælles heldagsudflugt samt en grillaften. Desuden bliver der afholdt sommerfest, Faglig Forum, pårørendearrangementer, efterårsfest, Nytårskur m.m. fælles for alle beboere og brugere af NETTET I og NETTET II. Faglige tilbud til medarbejderne Medarbejderne deltager løbende i forskellige tilbud hvis formål er udvikling, refleksion og inspiration: Supervision ved klinisk psykolog Jónas Gústafsson 8 gange om året Faglig vejledning i forhold til særlige opgaver og udfordringer. For eksempel specialsupervision/coach ved håndtering af beboere med vanskelige problemstillinger 8

10 Lægekonsulentbistand i visitationssager Kollegial supervision i botilbuddene mellem medarbejdere og leder Personalemøde afholdes 2 gange om måneden Personaletræning 1 gang om året Faglig Forum. faglig undervisning for personale, beboere og brugere i NETTET I og NETTET II, afholdes 10 gange om året. For året 2011har der været undervisning i Narrative Ideer og praksisser, dog kun for personalet. Visitationsprocedure 1. Opslag om ledigt værelse lægges på NETTET II s hjemmeside og sendes / mailes til samarbejdspartnere i kommunerne, til de Psykiatriske Centre, OPUSteams, Distriktspsykiatriske Centre i Region Hovedstaden, og endvidere til en række socialpsykiatriske bo-, støtte- og aktivitetssteder. 2. Der afholdes et informationsmøde som er åbent for alle interesserede såvel ansøgere som pårørende, behandlere, sagsbehandlere og kontaktpersoner. 1-2 af de nuværende beboere deltager og viser rundt i huset samt fortæller om husregler og hverdagslivet i huset. Derudover deltager en medarbejder i huset samt leder. 3. Ansøger udfylder et ansøgningsskema, som kan downloades fra hjemmesiden, eller udleveres til informationsmødet. Sammen med ansøgningen sendes en samtykkeerklæring som vedrører samarbejde med behandlingssted og hjemkommune i visitationsperioden. 4. Der indhentes økonomisk bevilling fra hjemkommune. 5. Der afholdes forsamtale med ansøgeren, hvor 1 medarbejder og leder deltager. 6. Der indhentes behandlingsoplysninger fra ansøgers psykiatriske behandlingssted. 7. Ved behov aftales ekstra møder med ansøger og sagsbehandler, kontaktperson mv. 8. Ansøgere, der vurderes indenfor målgruppen, kommer på besøg i huset til et kaffemøde, hvor beboere og personalet deltager. 9. Næste besøg i huset, er med fællesspisning uden personale. 10. Der afholdes visitationsmøde. Mindst 2 beboere, 1 medarbejder og leder deltager. Beboerne har høringsret. Personalet samt leder har ansvar for den endelige beslutning om, hvem der tilbydes den ledige plads. Tilsagn om optagelse i botilbuddet gives telefonisk til ansøger og hjemkommunen. Kontrakt sendes til hjemkommune. Afslag gives skriftligt og begrundet til ansøgeren og hjemkommunen Beboerstatus og udflytninger Beboerne på Ingersvej d : 25 årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig kvinde tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden Udflytninger fra Ingersvej i løbet af 2011: 24 årig mand tilknyttet siden fraflyttet

11 Beboerne på Jyllingevej pr : 26 årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig mand tilknyttet siden årig kvinde tilknyttet siden Udflytninger fra Jyllingevej i løbet af 2011: 23 årig kvinde tilknyttet siden fraflyttet årig mand tilknyttet siden fraflyttet årig mand tilknyttet siden fraflyttet årig mand tilknyttet siden fraflyttet Belægningsprocenten for 2011 var ca. 93 % for begge huse Begivenheder og ændringer I sommeren var der en større udflugt fælles for de to huse, med brunch, paintball og spisning på øverste etage på Tivoli Hotellet - en dejlig oplevelse for alle. Ingersvej kunne i november fejre 30 års fødselsdag, som blev fejret med brunch for de to huse. Receptionen for indbudte samarbejdspartnere bliver holdt i sommeren Husene har igennem 2011 været igennem forskellige renoveringstiltag. Af større tiltag er der på Ingersvej lagt omfangsdræn, og på Jyllingevej har vi måttet få nyt gasfyr sat op. 2 gode tiltage i forhold til at der så er tørt og varmt i husene. Personaleforhold Der har været stor stabilitet i medarbejdergruppen, dog gik en medarbejder fra Jyllingevej på barsel i sommeren 2011 og vi var så heldige at få den vikar vi kendte, som tidligere har været vikar på Jyllingevej. 1 medarbejder har taget uddannelse i NADA, øreakupunktur, som bliver praktiseret i det ene hus, med stor succes. Vores personale og økonomikonsulent har været på uddannelse i Personalekonsulenten, hvilket har givet ham nye redskaber til sit arbejde. I hele 2011 har medarbejdergruppen i samarbejde med NETTET I fået undervisning i Narrative Ideer og Praksisser. Leder af NETTET I & NETTET II har hvert år et lederseminar/strategidage som også blev afholdt i forsommeren 2011, hvor der blev diskuteret ny hjemmeside med opstart , nye foldere, bedre PR, formalisering af en samarbejdsaftale samt definition af vores nye Mission og Vision. Samarbejdsaftalen er blevet godkendt i begge bestyrelser. Der blev sidenhen afholdt en fælles undervisningsdag for NETTET I & NETTET II, hvor formålet var at præsentere Mission og Vision, for at give medarbejderne større ejerskab af disse. Dagen var vellykket, og der blev ændret på formuleringerne til alles glæde. Beboerforhold På Ingersvej har der hele året været fuldt hus med 5 beboere, det har givet en tryghed blandt beboerne, at være den samme beboergruppe På Jyllingevej har der været fraflytning af 3 beboere i Der har i den forbindelse været afholdt 11 informationsmøder igennem året og 4 nye beboere er flyttet ind. En beboer var fejlvisiteret, hvilket skabte en del uro i huset. I processen var det en hjælp med ekstra personaletimer og ekstra 10

12 supervision i huset for beboer og personale. Brug af mobiltelefon Brug af mobiltelefon: Der har samlet for de to huse været 91 telefonopkald fra beboere udenfor arbejdstiden. Ca. 1/2 fra Ingersvej og ca. 1/2 fra Jyllingevej Studerende NETTET II har ergoterapeutstuderende fra Ergoterapeutuddannelsen i København. I 2011 har vi haft 4 studerende. Henholdsvis 2 på Ingersvej og 2 på Jyllingevej. I den forbindelse er beboerne gået aktivt ind i at deltage i introduktion, undervisning samt afprøvning af undersøgelsesredskaber. Arbejdsmiljø Der har været afholdt Medarbejderudviklingssamtale med alle medarbejdere. Sygefravær for 2011 er gennemsnitligt på 4,6 dag pr. medarbejder. Tilsynsmyndigheder På Jyllingevej har der været afholdt 2 tilsyn fra Rødovre kommune, ét anmeldt i august 2011 og ét uanmeldt i efteråret Det uanmeldte tilsyn var primært for beboerne, som deltog aktivt. På Ingersvej har der været afholdt tilsyn fra Glostrup kommune i efteråret I tilsynsbesøget var indlagt samtale med beboerne. Begge tilsynsrapporten ligger på hjemmesiden Kurser/temadage, Faglig Forum, efteruddannelse samt pårørendeaftener Kursusdage/temadage i Psykiatri Fonden sammen med beboer Skizofreni, årsager og stigmatisering Psykoser og medicin Psykosediagnoserne Skizofreni og motion Psykiatritopmøde arrangeret af Det Sociale Netværk Kursusdag /foredrag med psykolog og forfatter Arnhild Lauveng Faglig Forum Der har været afholdt 5 undervisningsgange i Narrative Ideer og Praksisser ved psykolog Susanne Bargmann Efteruddannelse for 1 personale I NADA-behandling (øreakupunktur) ved sygeplejerske og akupunktør Lars Wiinblad Emner på Pårørendeaften Stress ved psykolog Lone Gran Recovery via sport ved Mads Fabricius Angst og OCD ved psykologerne Helle Enggård og Pernille Jul Andersen 11

13 Evaluering af mål for 2011 Mål A Øge beboernes deltagelse i gruppesammenhænge / gruppeaktiviteter Formål At styrke beboernes sociale færdigheder for herved at opnå, at den enkelte beboer kan vedligeholde og videreudvikle evnen til og forståelsen af sociale relationer, som er væsentlige for den enkeltes videre livsførelse Succeskriterium a) at der gennemføres undervisning af beboergruppen b) at der minimum 1 gang ugentlig afholdes aktivitetsgruppe med minimum 2 deltagere c) at den enkelte beboer sammen med sin kontaktperson, i forbindelse med den ugentlige samtale også reflekterer over sin egen rolle i gruppesammenhæng. Dette gøres minimum 1 gang om måneden Evaluering a) Der har været undervisning i gruppeproces, gruppedynamik og konflikthåndtering ved eksterne undervisere. Ud fra disse oplæg har det givet mulighed for at undervise beboerne i dagligdagen. Dette har givet mulighed for at trække på en fælles forståelse for, hvad det vil sige at tage aktiv del i gruppesammenhæng / gruppeaktiviteter, hvorved et fællesskab får mulighed for at styrkes. En udløber af undervisningen har været et fast punkt på dagsordenen på husmøderne, hvor alle giver udtryk for deres trivsel her og nu. Det har åbnet op for en gensidig større forståelse og refleksion beboerne imellem. b) I begge huse har der været opstart af aktivitetsgruppe i form af gågruppe, med forskellig succesgrad i husene. I det ene hus er det blevet til en fast ugentlig gruppeaktivitet. I det andet hus er det ikke blevet fast integreret. c) Der er blevet udarbejdet et skema til beboernes refleksion over egen deltagelse i gruppeaktiviteter. Skemaet blev testet i en pilotundersøgelse i et søsterbotilbud. 80 % af beboerne har udfyldt skemaerne, med efterfølgende individuel mundtlig opfølgning. Skemaet har været brugbart og har givet grobund for refleksion over egen deltagelse i gruppesammenhæng. Vi har overvejelser om, hvorvidt skemaet med fordel kan anvendes i fremtiden. Mål B Afklare Metodemappens form og indhold samt afgøre dens funktion. Vurdere om den skal forefindes i papirform og eller elektronisk Formål At personalegruppen danner overblik og får ejerskab over indholdet af Metodemappen og at en standardisering af denne vil styrke brugen af den som et pædagogisk og fagligt redskab Succeskriterium At mappen er blevet gennemgået og revideret At mappen indgår som fast del af introduktionen af nye medarbejdere og studerende 12

14 Evaluering Metodemappen er gennemgået. Form og indhold er blevet gennemgået og drøftet og mappens funktion er blevet tydeliggjort. Metodemappen foreligger i papirform i to eksemplarer i hvert hus. Èn mappe i personalerummet og én i beboernes stue. Mappen foreligger til anvendelse i dagligdagen samt til introduktion af nye medarbejdere og studerende 2012 Mål A Øge og bevidstgøre personalets anvendelse af Narrative Ideer og Praksis Formål At understøtte og styrke den enkelte medarbejders forståelse og anvendelse af Narrative Ideer og Praksis Succeskriterium a) At det kommer på dagsordenen på P-møde og vidensdeling med kollegaerne b) At vi kobler og synliggøre Narrative Ideer og Praksis i supervisionen c) At vi får prøvet skemaerne Handleplan Angiv Angiv ansvarlig for a) Narrative Ideer og Praksis gøres til fast punkt på dagsordenen på P-mødet b) At minde supervisor om at koble og synliggøre Narrative Ideer og Praksis i forhold til dagens emne c) Afprøve minimum 2 skemaer pr. medarbejder Deadline Uge 11 Uge 15 og fremover Uge 31 udførelse Susanne Frøstrup Medarbejdergruppen Medarbejdergruppen Dato for 1. evaluering Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup Dato for 2. evaluering Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup Mål B Skabe mulighed og rum for at medarbejdere og beboere i fællesskab tilegner sig mere viden om seksualitet, samt at denne viden kan danne grundlag for et fælles sprog om emnet. Formål Vi tror på at en øget viden om sammenhængen mellem psykisk sygdom og seksualitet kan bidrage til en større forståelse for og håndtering af den enkeltes seksualitet. Vi har erfaring for, at en viden tilegnet i fællesskab om et emne, kan skabe en bedre forståelse, samt større åbenhed beboere og medarbejdere imellem. Succeskriterium a) Der afholdes undervisning om seksualitet ved ekstern underviser/sexolog b) De beboere der ønsker det, får tilbudt en enkelt individuel samtale ved ekstern underviser/sexolog c) At seksualitet indgår som et naturligt samtaleemne, på lige fod med andre personlige og private emner i hverdagen Handleplan Angiv Angiv ansvarlig for ad a) Beboere og medarbejder modtager undervisning via ekstern underviser/sexolog/sexologisk rådgivning ad b) For de interesserede beboere gives Deadline Uge 21 Uge 33 udførelse Medarbejdergruppen Medarbejdergruppen 13

15 mulighed for en individuel samtale/vejledning med den eksterne underviser ad c) At personalet støtter op omkring åbenheden vedr. seksualitet Uge 46 Medarbejdergruppen Dato for 1. evaluering Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup Dato for 2. evaluering Ansvarlig for evaluering Susanne Frøstrup 14

16 DSI NETTET I FONDEN NETTET DSI NETTET II Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Lone Schou-Hansen - Formand Ole Pass Margrethe Thomsen Medarbejderrepræsentant Michael Møller Brugerrepræsentant Michael Tholander Beboerrepræsentant Lars Sveistrup Hansen - Formand Susanne Frøstrup Per Bagge Margrethe Thomsen Nina Palle Anne Vogel - Formand Halina Goldstein Rikke Nørregaard Medarbejderrepræsentant Leder Økonomi- og Personalekonsulent Leder Faglig Souschef Stedfortræder Klinisk Underviser MB-Forløbet Bo- og Netværkstilbud Hjortholmsvej 107 og 85 Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 107 Samværs- og aktivitetsstedet Hjorten 85 og 104 Aftentilbuddet BOFFEN 85 Beskæftigelsestilbuddet Virksomheden Hjorten 103 Idrætsteamet Botilbuddet Ingersvej 107 Botilbuddet Jyllingevej 107 Organisationsplan 2012

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Indledning Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010. DSI NETTET II består af to fysiske huse beliggende

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere