Referat fra temagruppemøde den , kl Folkesundhed København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra temagruppemøde den 30.1.13, kl. 10-16 Folkesundhed København."

Transkript

1 Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Referat fra temagruppemøde den , kl Folkesundhed København. Deltagere: Anne Blædel, Folkesundhed København, Kbhs Kommune, Charlotte Isager, Sund By Sekretariatet, Sund By Netværket, Karina G. Johansen, Faxe Kommune, Afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Inger Keldgaard, sundhedscenter, AAlborg Kommune, Sisse Serup Varming, Arbejdstilsynet, Bjørn Seiding, Ældre & Sundhed, Lolland kommune, Tine Thoersbo, Sundhedsfremmeenhed, Næstved Kommune, Marianne Pedersen, Børn, Unge og Fritid, Gentofte Kommune, Finn Chemnitz, Sundhed og Omsorg, Ringkøbing/Skjern Kommune, Lotte Holck Jensen, HR, Ringkøbing/Skjern Kommune, Hanne Kirstein, HR, Vejle Kommune, Afbud: Christina Rubæk, Favrskov Tina P. Møller, Norddjurs kommune, Martin Løf Christensen, Guldborgsund Ragnhild Lindsø, Slagelse, Bitten Bülow, Assens Kommune, Line Rossen, Århus Lisa Brandt Jørgensen, Fåborg Midtfyn Kommune Anni Nørgaard Jensen, Slagelse, Bo Schou Jensen, Aarhus 1. Præsentation og velkommen til nye medlemmer 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og af dagsordenen for dette møde Sidste møde blev afholdt 2. oktober Nyt fra formandskabet, herunder valg af ny formand i stedet for Gitte, som har fået nyt job. Nye medlemmer i gruppen: Karina G. Johansen, Faxe Kommune, Bjørn Seiding, Lolland kommune og Lotte Holck Jensen, Ringkøbing/Skjern Kommune Referatet fra sidst: 2. Referatet godkendt, ingen kommentarer. Anne gik ind som formand, som sparring for Gitte, da Kurt holdt op. Anne havde to forslag: Plan A, hvis der var en anden der vil være med. Plan B, Anne går ind i et år, betingelse at vi går ind og overtager fx referatskrivning. 1

2 Tine går ind i formandskabet sammen med Anne, med forbehold for aktivitetsniveauet i efteråret, da Tine skal på uddannelse i tre måneder. Gitte har deltaget i det europæriske netværk, men da deltagelsen er nedprioriteret af bestyrelsen, efter anbefarling fra vores gruppe, er der ingen deltagelse i Inger har overtaget tovholderpladsen fra Gitte vedr. fra sygefravær til arbejdsevne, herunder slutkonference. Bo og Finn er med i gruppen Temagruppens Årsplan 2013 er lavet ud fra vores handleplan. Der var ros fra bestyrelsen til planerne og den måde de er relateret til den nye strategi. Årsplanen er vedhæftet. På Netværksdagene maj, skal vi have en stand med præsentation af vores foldere. Hvem se senere i referatet. Anne fået henv.rfra en gruppe i Dansk Standard, der arbejder på at lave en Europærisk standard på sundedhedstjek. Anne kunne ikke deltage. Der har været en med fra Arbejdstilsynet og hvis der er relevant materiale vil Sisse sende det til Anne. Inger har lavet ansøgning til endnu en vejledning, om sundhedsambassadører og vi har fået pengene. Der ligger nu seks vejledninger, den sidste på Sundhedsledelse gå ind og kig på hjemmesiden og find inspiration. Vejledningerne er foreløbig nævnt i nyhedsbrev fra Arbejdsmiljø, sendt til AT. I forbindelse med markedsføring skal vi drøfte, hvordan vi kommer videre ud med vores materialer. Er en del af Handleplanen punkt 1. Der er penge at søge i den interne pulje i Sund By Netværket, så der er mulighed for at søge midler derfra til projekter. Husk det Konference om sygefravær og kronisk syge og deres tilbagevenden/forbliven på arbejdsmarkedet. Europærisk projekt, hvor 14 lande har været med. Der er arbejdet med Best Pratice, som er udmundet i en vejledning. En afslutningskonference er en del af projektet. Konferencen er den i Vejle. Forlænget ansøgningsfrist til ca

3 4. Nyt fra Sekretariatet ved Charlotte Lisager Petersen, som deltog i mødet. Invitation til workshop lagt på hjemmesiden som dok. Kom godt i gang med hjemmesiden er lagt på som dok. Plakat om Sunde Nudges ligger som en folder. Er sendt ud til alle medlemskommuner i 10 eksemplarer og en til de kommuner der ikke er medlem. Vi kan få flere, ved at sende en mail til sekretariatet. De sender ud til os, så længe lager haves. Stort projekt om forebyggelsespakker, sendt ud til koordinatorerne. Invitation til workshop-forløb til implementering af Forebyggelsespakker på tværs. På tværs af kommunens forvaltninger. Min. to deltagere fra hver kommune. Fire mødedage enten i Kolding eller i København. Der ligger en projektbeskrivelse på hjemmesiden. Det er først til mølle, og der er mulighed for at 50 kommuner deltager. Invitationerne er sendt til medlemmer og ikke medlems-kommuner. Den nye hjemmeside går i luften den , stadig Charlotte har lavet en skrivelse Kom godt i gang med hjemmesiden. Charlotte anbefaler, at vi tjekker ind på hjemmesiden hver uge for at holde os orienteret. OBS. Der er en Opslagstavle på hjemmesiden, hvor man som medlem/kommune kan lægge opslag ind om projekter vi er i gang med, resultater (gode eller dårlige). Her er en god mulighed for at markedsføre kommunernes projekter. Referater fra vores møder skal sendes ind til Charlotte senest 14 dage efter mødet og så bliver det lagt på hjemmesiden. Dagsorden, referat og materiale fra mødet vil blive lagt under Kalender Afholdte arrangementer. 5. Opfølgning på sidste møde: årshjul, handleplan, (status og fordeling af personer), ansøgninger, AM12 Årsplanen og den reviderede handleplan er lagt på hjemmesiden, som et samlet dok. Handleplanen er bredere og mere specificeret end årsplanen til bestyrelsen er. Projekt 1 Vi har holdt mange kurser om Personlige Sundhedsprofiler og Sundhedsfremmearbejdet, sidst med fokus på strategi og sundhedsledelse. Der er ikke noget kursus i 2013, men det er planen at vi skal holde et i Arbejdsgruppen skal drøfte hvordan vi får implementeret den gode kommunale model og vejledningerne herunder formidling. 3

4 Gruppen: Marianne, Anne og Evt Sisse, hvis hun må bruge ressourcer på opgaven. Sisse melder tilbage til Hanne og Anne. Gruppen skal fremlægge forslag på Aprilmødet. Projekt 2 Lighed i Sundhed. Drøfter vi efter oplæg senere i dag. Vejledning, workshop, drøfte hvad vil vi? Projekt 3 Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen. Vores ide om at lave noget på tværs af temagrupperne. Fokus på hvad kan vi gøre på arbejdspladserne? Er der nogen der gør noget i de andre temagrupper? Sekretariatet ville oprindelig lave en fælles temadag for alle temagrupperne, meldingen var, at der ikke var ressourcer til det i temagrupperne, så ideen blev lukket. Ingen initiativer udover det store projekt. Charlotte tager med til bestyrelsen, om der skal laves noget på tværs af temagrupperne. Aprilmødet: Vi skal have det på der, med forslag fra arbejdsgruppen til hvad vi gør. Og inden aprilmødet vil Anne/Tine kontakte Temagruppen Sundhed på tværs, evt tjek hjemmesiden og se på deres årsplan, for at se om de har noget ift forebyggelspakkerne og arbejdspladsen. Gruppen: Lisa, Ragnhild og Line Rossen. Link til invitation og tilmelding Projekt 4 Europæisk netværk, Inger er Tovholder, Bo og Finn er med i gruppen. Konferencen vejledningen og så skal projektet afrundes derefter. Ikke relevant med nye medlemmer til gruppen. Medlemsskabet fases ud med afslutningen af projektet. Projekt 5 Sundhedskonsulentkursus. Indsats i 2014 Projekt 6 Sundhedsambassadør vejledning, som vi har fået penge til. Gruppen: Inger kontakter Christina og Martin for at høre om de stadig er med. Karina vil gerne være med og melder tilbage om hun må. Finn tilbyder at læse korrektur og Anne tilbyder at bidrage med sine erfaringer og læse forslag igennem. 4

5 Projekt 7 Der skal være en koordination mellem gruppe 1 og 7. Når vi skal invitere til arrangementer, og formidle vores erfaringer skal vi måske tænke mere bredt også i.f.t at bruge sociale medier.fx, Link In, Facebook åben gruppe o.lign. Vælger vi de rigtige medier, når vi skal formidle arrangementer? Gruppen: Bjørn og Charlotte kan bruges ad hoc. Vi skal have nogle flere fra temagruppen til denne gruppe, så meld jer gerne til Bjørn. Diverse opgaver i 2013 Stand og korte oplægpå netværksdagene Maj om vores vejledninger. Hvem vil være med? Anne (tovholder), Finn, Marianne, Inger og Tine. Der er fire seancer den 2. maj a 20 min. Hvem sørger for at få trykt vejledninger og hvor mange? Planlægning af to dags mødes i april: Anne, Tine, Lisa og Hanne Tovholdernes opgave lige nu er, at være opsøgende for at få flere medlemmer i de grupper der har brug for flere. Dvs de kontakter direkte. Charlotte: Sekretariatet deltager gerne i arbejdsgruppemøder med sparring, ideudvikling mm. De er ikke udførende ift temagrupper og arbejdsgrupper. 6. Overvejelser om nye medlemmer/samarbejdspartnere til temagruppen Har vi nogen ideer til hvem der kunne være medlemmer af arbejdsgruppen? Tager vi op på aprilmødet. 7. Kort runde Der var en kort runde og alle lavede overskrifter på arbejdsopgaver / projekter, som kan ses sidst i referatet, som inspiration eller sparring. 8. Social ulighed i sundhed Slides fra alle tre oplæger lagt på i et samlet dok. Helle Stuart, Folkesundhed København : Hvad er ulighed i sundhed Hvad er arbejdspladsens rolle overordnet 5

6 Liselotte Braarup-Larsen, Forebyggelsescenter Vesterbro: Erfaringer fra arbejdet med frontmedarbejdere, hvor det både handler om deres egen sundhed og arbejdet med borgernes sundhed. Una Arnbjørn 3F: Konkrete erfaringer med at nå de kortuddannede medarbejdere på 3F arrbejdspladser Hvad virker, hvad virker ikke Efterfølgende talte vi i mindre grupper om: Ulighed i sundhed og hvad vil gøre i temagruppen? Hvad er vores rolle som temagruppe? Ideer: Rygning, lave samarbejde med temagruppen om rygning måske lave et fælles projekt Finde nogle andre måde at formidle det på, anden kommunikationsform, et værktøj til ledere om hvordan gør man, proceshjælp, kampagnemateriale enkle budskaber, tidsbegrænsede kampagner Den gode proces for sundhedsfremme evt med rygning som eksempel. Lave en vejledning evt med rygning som eksempel. Sundhedstjek i projekt, viser, at der på enkelte arb.pladser fremkom et dårligt psykisk arbejdsmiljø end set på APV og trivselsmåling. Koble de 6 guldkorn op på sundhed på arbejdspladsen. Fokus på de strukturelle indsatser. Fremme indsatser og undgå stigmatisering. Vi kunne lave et temamøde med info om Ulighed i Sundhed. Kan vi overhovedet lave et projekt der er mere konkret med materiale Metodeudvikling til sundhedsfremme indsatser. Aftalen blev, at vi tager temaet op på aprilmødet 6

7 9. Evt. Når vi har nye med gruppen, skal vi huske at fortælle lidt om netværket fx med udgangspunkt i organisationsdiagrammet. Charlotte gennemgik netværket på mødet. Der er pt 59 medlemmer af netværket. Til aprilmødet: Forebyggelsespakker, se under pkt 5, projekt 3 Markedsføring oplægsholder? Jonna Winter vil fortælle om sit projekt i Syddjurs Kommune Overvejelser til nye eksterne medlemmer til temagruppen Tilbagemelding fra Arbejdsmiljøkonferencen hvor vi havde tre workshops Anne, Hanne, Lisa og Annie el cigaretter holdninger til hvor kan man ryge på dem? 7

8 Inspirationsliste fra runde skriv hvis du vil vide mere, have sparring.. Sisse, Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynet og sundhedsfremme, rettet mod verden. Undervisning af tilsynsførende + udarbejde materiale. Bjørn, Lolland Kommune: K, R, M projekt i team på ca. 40 personer Rygestopinstruktører + røgfri materiale Inger, Aalborg Kommune Sundhed på arbejdspladsen offentlige og private arbejdspladser Sundhedstjek strukturelle indsatser Video med øvelser til kommunale arbejdspladser Netværksgruppe for virksomhedsledere Ledere som sundheds- og trivselsfremmere Marianne, Gentofte Kommune: Ny sundhedspolitik fra politikerne har ønsket skrappe mål 1 times motion dagligt for alle 0-18 år Sundhed i MUS og APV Finn, Ringkøbing-Skjern Kommune Tværsektorielt samarbejde omkring borgere i match 3 Overordnet samarbejder mellem Beskæftigelse og Sundhed Lotte, Ringkøbing-Skjern Kommune Facilitering af innovationsprocesser Kåring af innovation Kompetenceudvikling i innovation APV på alle arbejdspladser Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Årlig arbejdsmiljøberetning Nedbringe arbejdsulykker Hanne, Vejle Kommune Vold og voldsforebyggelse Forebyggelses af arbejdsulykker Arbejdsmiljøkonference internt i kommunen Coachingforløb for ansatte Løb arrangement i samarbejde med privat virksomhed Ledernetværk på forskellige niveauer Charlotte Iisager, Sekretariatet Sund By Netværket, Sparring på dit arbejde i SBN Sparring på din kommunes arbejde i SBN Projekt ideer - ring 8

9 Tine, Næstved Kommune Uddannelse af elastikambassadører i et ældredistrikt ikke en succes! Indkøb og distribution af redskaber/værktøjer til at lave fysisk aktivitet i arbejdstiden Uddanne sundhedsambassadører i Vej og Park i gang i foråret 2013 Samarbejde med jobcentret om sygemeldte med stress og depression Nye skemaer til Personlige Sundhedsprofiler. Implementering med elektroniske skemaer og brug af I-pads i samtalen Karina, Faxe Kommune Arbejder med sundhedsfremme-projekt for (stillesiddende) administrative medarbejdere Uddannelse af AMR til sundhedsambassadører Aktiviteter i arbejdstiden Aktiviteter udenfor arbejdstiden Anne, Københavns Kommune Projekt sundhedsledelse Fået vedtaget sundhedspolitik ift sundhedsfremme på arbejdspladsen succes Sundhed i APV Pausekultur Implementering af fysisk aktivitet i arbejdstiden Røgfrit København i 2025, herunder indsats overfor kommuner og private arbejdspladser Succes med at lave røgfri arbejdstid Hanne/Anne 9

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved

Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved Udvalgt og redigeret af formandskabet. Skrevet af Bo Dag 1 Hvordan får vi politikerne som medspillere - det politiske ejerskab... V. Peter Holm Vilstrup:

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2015

Nyhedsbrev Juli 2015 Nyhedsbrev Juli 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye bestyrelse, og i statusrapporten for 2. kvartal i satspuljeprojektet kan du blandt

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen. jobogkrop.dk

INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen. jobogkrop.dk INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen jobogkrop.dk Introduktion Dette inspirationskatalog henvender sig til arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere