Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke"

Transkript

1 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

2 METODEVEJLEDNING FOR MENTORER OG TUTORER

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Velkomst Mentorarbejde Hvad er mentorarbejde? Hvad er en mentor? gode råd til mentor og arbejdsgiver Hvad er profilen af en mentor? Tutorarbejde Hvad er tutorarbejde? Hvad er en tutor? gode råd til tutor og arbejdsgiver. 58 Hvad er profilen af en tutor? Hvordan kan tutor og mentor samarbejde succesfuldt? Hvordan udvikler man positive forhold i virksomheden? Bilag 1: Lærings- og undervisningsstile Læringsstile Undervisningsmetoder- og teknikker. 79 2

4 Bilag 2: Yderligere former for mentor- og tutoraktiviteter Konfliktstyring At give feedback At sætte mål Analyse af forholdet mellem praktikant, mentor og tutor Evaluering Bilag 3: Resumé og implementering i det tekniske område Uafhængigt arbejde og læring en vej mod et uafhængigt liv Forståelsen af mentorarbejde og tutorarbejde en konstruktiv tilgang baseret på erfaringscentreret pædagogik Kontekstualisering Bilag 4: Arbejdsvejledning 103 Sikkerhed på arbejdspladsen Trykinformation

5 INTRODUKTION Nu om dage er beskæftigelse en betydningsfuld faktor, hvad angår social inklusion, der ikke tager arbejderens daglige tilværelse i betragtning, men også repræsenterer en vigtig måde at socialiseres på. NEAR JOB projektet blev til grundet en fælles bekymring i partnerorganisationerne: De vanskeligheder nogle unge står over for i forsøget på at komme i beskæftigelse på grund af lave skolekvalifikationer og utilstrækkelige profiler til at kunne møde kravene på arbejdsmarkedet. NEAR JOB projektet repræsenterede et forsøg på effektivt at reagere på disse målgruppers træningsbehov og på virksomhedernes behov. En aktiv involvering af flere interessenter nogle fra målgrupperne, arbejdsgivere, mentorer og tutorer karakteriserede den innovative metode, der blev taget i brug for at skabe NEAR JOB træningsmetoden. 4

6 Træningsprogrammet blev fremstillet og testet i fællesskab. Evalueringsresultaterne førte til denne Metodevejledning for mentorer og tutorer, som har til formål at være et værktøj til at støtte disse professionelles arbejde inden for opfølgningen af træningsprocessen med de unge på en arbejdsplads. Projekt NEAR JOB (et projekt for unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvor erhvervstræningen foregår ude på virksomhederne). Det tilgrundliggende koncept bag Metodevejledningen blev taget op igen af projektet EOF European Outplacement Framework. I samarbejde med vores partnerorganisationer undersøgte vi, i hvilken grad den eksisterende vejledning med dens administrative fokus kan overføres til den tekniske side af erhvervsuddannelse og træning, og hvilke tilføjelser eller ændringer, der 5

7 måtte være nødvendige for denne nye anvendelsesmulighed. Vigtigst er, at dette studium viser, at den tutor og tilsynsmodel beskrevet i Metodevejledningen støtter alle områder af uddannelse og træning på den samme kortfattede, effektive måde. De forskellige enheder, kommunikationsog HR-management, lærings- og undervisningsmetoder såvel som arbejdsvejledningerne kan tages i brug uden tilpasning. Disse bestanddele er vigtige hjørnesten i en succesfuld model, men et andet succeskriterium af afgørende vigtighed, som man er nødt til at tage i betragtning, er: kulturen, subkulturen og specifik arbejdspladskontekst, som udtrykkes via sprog, gestikulering, ritualer og uskrevne regler. Metodevejledningen er lavet for at danne grundlag for vejledningen af arbejdsløse, som har til hensigt at (gen- )indtræde på arbejdsmarkedet. Vejledningen skal dog også ses som en vejledning til medarbejdere, der skal 6

8 håndtere forandringer i ledelses- og læringsforløb i virksomheden. Hvem er denne vejledning henvendt til? Trænere, coaches, eksterne trænere i træningsorganisationer, som vejleder arbejdsløse til at finde nye pladser på arbejdsmarkedet i henhold til deres kompetencer. HR-ledere, der ønsker at introducere et mentorprogram til at vejlede unge, såvel som andre, der står over for forandringer og/eller nye læringsforløb. Praktikkommissionsmedlemmer. Generelt alle medarbejdere, der godt kunne tænke sig at blive rollemodeller eller som allerede nyder at støtte andre personer især de unge i deres faglige udvikling såvel som i deres personlige. 7

9 Hvordan læser du denne vejledning? Denne vejledning nærmer sig emnet om mentorarbejde og tutorarbejde fra flere sider. Vi anbefaler derfor at læse hele vejledningen, da det er den eneste måde, hvorpå man kan få et bredt og gennemgående overblik. Hvis man ønsker at koncentrere dig om nogle detaljerede dele, bør oversigten give noget hjælp. Kapitlerne er strukturerede således, at definitioner på henholdsvis mentorarbejde og tutorarbejde er mere detaljerede, og man kan finde information, der er tæt forbundet med det daglige praktiske arbejde som mentor eller tutor. Hvert kapitel slutter med et underkapitel, der beskriver profilerne af mentorer og tutorer mere dybdegående. Det succesfulde samarbejde mellem mentor og tutor bliver adresseret i kapitlet Hvordan kan tutor og mentor samarbejde succesfuldt, som derefter bliver fulgt af et kapitel om succesfuld opbygning af relationer i virksomheden. Hvis man ønsker, at vide mere om det teoretiske koncept og idéen bag, kan 8

10 man finde interessante detaljer i Bilag 3. Derudover, tilbyder denne vejledning nogle arbejdsvejledninger, hvori man kan finde konkrete idéer til konfliktstyring, det at give feedback, det at sætte mål, analyse af forholdet mellem praktikant, mentor og tutor og evaluering samt sikkerhed på arbejdet. For bedr at kunne orientere sig er der indsat forskellige symboler i starten ved hver overskrift. Generel information om mentorarbejde og tutorarbejde Arbejdsmetoder for mentorer og tutorer såvel som anbefalinger Konceptet og idéen bag mentorarbejde og tutorarbejde Arbejdsmateriale Det transnationale samarbejde i EOF har været opmærksomt på udviklingen 9

11 af en udførlig og praktisk vejledning, der gør det muligt for læseren at håndtere og føre et dagligt arbejdsliv effektivt med mentor- og tutorarbejde, og dermed med personer, der har behov for støtte uanset om de er i arbejde eller er arbejdsløse i løbet af deres forandringer i forløb. God fornøjelse med læsningen og held og lykke! 10

12 VELKOMST Denne vejledning har til hensigt at hjælpe dig med din rejse ind i mentorog tutorarbejdet. Og hvad er hovedudfordringen inden for NEAR JOB and EOF? At bruge din ekspertise inden for rammerne af en træningsproces med job på en arbejdsplads som er skræddersyet til udviklingen af det individuelle potentiale hos praktikanter, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og således fremme deres sociale avancement. 11

13 Denne vejledning sigter mod, på en let og meget virkningsfuld måde, at hjælpe dig med at få hold på definitionerne, profilerne og rollerne i tutor- og mentorordningen, og på hvordan man samarbejder vellykket med de andre interessenter. 12

14 MENTORARBEJDE HVAD ER MENTORARBEJDE? Definition: Mentorarbejde er en proces, hvori en faglært person hjælper en anden person, med at han eller hun opnår færdigheder via tidsbegrænsede, fortrolige, en-til-en samtaler og andre læringsaktiviteter. Mentorarbejde er også en personlig udviklingsstrategi, hvorigennem en person muliggør og støtter en andens 13

15 udvikling ved at dele ressourcer, faglig viden, værdier, færdigheder, perspektiver og indstilling. Den tillader eleven at øge færdigheder, formåen og viden samtidig med opnåelse af hans/hendes udviklingsmål Træningsprogram: Det er en udfordrende og berigende aktivitet at arbejde som mentor i et træningsprogram, hvilket er altafgørende for den faglige udvikling af projektets specifikke målgruppe unge, der står over for problemer med at opfylde arbejdsmarkedets krav. Til formål for projektet er mentorarbejde en proces, i hvilken en erfaren person (mentor) tager ansvar for en yngre person ved frit at tilbyde råd, støtte og opmuntring. Mentoren agerer som en rollemodel, som opmuntrer og motiverer den yngre person, der har særlige behov. Det er sandsynligt, at du, som mentor, kommer til at samarbejde i et netværk med en tutor, arbejdsgiveren og praktikanterne. 14

16 Fordele og goder ved mentorarbejde: At være mentor for en praktikant er en faglig udfordring, men også en stor tilfredsstillelse for alle de involverede parter. Mentorarbejdet hjælper ikke blot praktikanten med at forbedre hans/hendes arbejdsduelighed og med at udvikle egne sociale færdigheder, men det hjælper også med at øge selvindsigt og selvdisciplin. Mentoren fremmer på den ene side hans/hendes kommunikationsfærdigheder, lederevner samt coaching-færdigheder, og på den anden side får han/hun også personlig tilfredsstillelse ved at investere i andre. Mentorarbejde skaber et miljø for virksomheden, der tilskynder personlig og faglig udvikling ved at dele information, færdigheder, indstilling og adfærd, og det fremmer læring og mangfoldighed i virksomheden. Men vigtigst er det dog, at alle de involverede personer påtager sig et socialt ansvar for at gøre praktikanten klar til arbejdsmarkedet. 15

17 HVAD ER EN MENTOR? 01. Ordet: Stammer fra den græske mytologi, hvor Mentor var navnet på den ven, som sagnhelten Odysseus overlod sin søn til, da han skulle rejse væk. Det var Mentors opgave at tage sønnen under sine vinger, mens faderen var rejst bort. 02. Rollemodel: Mentor er en person, der har lyst til at give sin viden og erfaring videre. En mentor giver faglig oplæring, men det handler også om at række en hånd ud til et menneske, der har brug for støtte på flere områder. 03. Relationen: Det er en hjertesag at være mentor. Det vigtigste er nemlig relationen mellem mentor og mentee, hvor det er engagementet og lysten til at gøre en forskel, der tæller mest. 16

18 04. Social limstift : Den bagved liggende filosofi er, at det normale arbejdsliv er den bedste medicin. Som mentor hjælper du et andet menneske til at få fodfæste i arbejdslivet. Ved hjælp af denne støtte får mentee bedre betingelser for at skabe sig en plads på arbejdsmarkedet. 05. Flere kasketter Under den store mentorhat gemmer der sig 4 andre kasketter. Situationen bestemmer, hvilken du tager på og hvornår. Forbillede (kasket 1): Du er et eksempel på, hvordan ting kan gøres, men ikke nødvendigvis skal gøres. Vejleder (kasket 2): Mentor leder på vej. Har den faglige indsigt og fokus på opgaveløsning. Coach (kasket 3): Du er problemløser og guide. Men på en måde så mentee finder egne løsninger og derved udnytter sit eget potentiale. 17

19 Kritisk ven og loyal kollega (kasket 4): Oversætter kulturen på arbejdspladsen, fortæller om skrevne og uskrevne regler, pauser, garderobe, arbejdstøj, sygemelding, deltagelse i arrangementer, ansvarlig for at mentee føler sig velkommen. 06. Hvad får jeg ud af at være mentor? Som mentor rækker man en hånd ud til en ny kollega og giver sin viden og erfaring videre. Mange oplever også, at de får et stort personligt udbytte f.eks.: Anerkendelse (fra kolleger leder mentee) Træning i at kommunikere og vejlede (fokus på, hvordan man formidler, så modtageren forstår instruktionen) Glæden ved at lære fra sig (se en anden vokse med læringen) Ny inspiration friske øjne (hvorfor gør du sådan?) 18

20 Tæt forhold til en kollega (relation-venskab) Glæden ved at gøre en forskel 07. Egner jeg mig til at være mentor? Har du lyst til at engagere dig både personligt og fagligt, kan du sagtens blive mentor! Prøv at lade dig inspirere af disse spørgsmål: Har du lyst til at være mentor? Har du lyst til at lære noget om dit eget job, af en ny kollega? Kan du afsætte den nødvendige tid? Er du klar til at involvere dig i en ny kollegas trivsel i og uden for arbejdspladsen? Er du god til at lytte og sætte dig ind i andres situation? Er du god til at skabe social kontakt? Er du god til at støtte uden nødvendigvis at komme med løsningerne? Er du engageret i dit arbejde og dine kolleger? 19

21 08. Kend dine grænser pas på dig selv: Stil ikke for store krav til dig selv om at være den perfekte mentor Husk: Du har ansvar for processen ikke for resultatet. Du yder hjælp til selvhjælp Det at være mentor skal læres og man skal sætte grænser for de opgaver, der skal løses Tal med kolleger og jobkonsulenten, når du har brug for det. Du skal selv have fyldt på for at kunne give videre. 09. Mentor er ikke en socialarbejder: Du giver råd og støtte på arbejdspladsen Men husk: Mentee er et helt menneske med problemer med kæreste, økonomi, uforståelige breve fra myndighederne og så videre. 20

22 Vurdér: Hvornår de ikke arbejdsrelevante ting tager for meget tid. Man kan blive dybt involveret i personlige problemer og må kunne sige fra (henvise). 10. Mentor er ikke en psykolog: Giv en skulder at græde ud ved, men lav ikke terapeutiske samtaler. Det er fagfolks område. Så derfor: Hjælp mentee til at søge professionel hjælp de relevante steder. 11. Hvad med kollegerne og chefen? Informer kolleger og chefen om, hvem mentee er og evt. hvilke vanskeligheder, der er på spil. Få deres accept og opbakning og husk også at fortælle de gode historier. 21

23 12. Etik: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. : Tag imod med åbent sind (informationer om, hvad der er nødvendigt at vide, og hvad der skal erfares undervejs). Lyt aktivt og vær nysgerrig og undersøgende (nogle er som en åben bog og andre er længe om at åbne sig giv tid). Hvad skal videreformidles og til hvem? (tavshedspligt). Du skal være med til at afklare, så vær åben i din vurdering. Den er værdifuld (det gavner ikke den unge at pakke tingene ind og de får en forkert opfattelse af, hvordan det går). Som enhver anden kritisk ven og loyal kollega, vil du komme ud for, at du vil være uenig med din mentee, men et godt råd er at være åben omkring dine vurderinger og beslutninger. Husk: Vær ydmyg overfor opgaven, din vurdering 22

24 kan få store følger for mentees fremtidige liv. 13. Hvad er mentorens opgave? Styrke introduktionen på arbejdspladsen. Introducere, vejlede og oplære ud over det, virksomheden plejer at gøre. Opfylde mentees behov: Faglige behov, behov for tryghed, praktiske anvisninger, sociale behov etc. Inddrag mentee så vedkommende får ejerskab og ansvarlighed for opgaverne. Ud over den formidlende rolle har du som mentor også disse opgaver: De praktiske, de sociale og de faglige. 14. Hvad er de praktiske opgaver? Det man gør ved modtagelse af andre nye medarbejdere, blot med større omsorg: Tager imod og viser rundt. 23

25 Præsenterer den nye kollega for medarbejdere og ledelse. Fortæller om regler: pauser, sikkerhed, påklædning, sygeog raskmelding. Svarer på konkrete spørgsmål: Hvor hænger jeg mit tøj? Hvor skal jeg lægge madpakken? Hvor er personaleindgangen? Det er svært at huske alle informationer, så vær opmærksom på at gentage informationerne. Det varmer, at mentee føler sig velkommen: Arbejdstøjet er klar, garderobeskabet er forsynet med navn, der er lavet navneskilt, bestemt arbejdsplads, eget værktøj, og så videre. 15. Hvad er de sociale opgaver?: De sociale opgaver kan fylde rigtig meget. Samspillet mellem mennesker er vigtig. Mentee er ikke vant til at begå sig på en arbejdsplads og har brug for tryghed, klare rammer og omsorgsfuld hjælp. Virksomhedskulturen skal introduceres for den unge: 24

26 Hvordan er omgangstonen? Hvordan er man en god kollega? Hvordan sidder man i kantinen? Uskrevne regler (kan være vanskelige for vore elever) Støt op i dagligdagen, vær opmærksom på at mentee har mulighed for at holde frokostpause med en, han/hun er tryg ved, pas på ikke at være omklamrende. 16. Hvad er de faglige opgaver? Her kan følgende spørgsmål komme på tale: Skal mentee modtage opgaver eller ordrer fra andre end dig? Hvem tager over, når du ikke er der? Hvem kontrollerer og giver feedback? 17. Hvordan møder du mentee? Det er vigtigt, at du møder den unge: Åbent og ærligt. Kærligt og anerkendende. 25

27 Ikke dømmende eller belærende. Respektfuldt, også i forhold til fortrolighed, og med den grundholdning, at mentee har mange forskellige ressourcer, som I sammen skal finde ud af at sætte i spil. Derfor er det godt, at du inddrager mentee så meget som muligt. 18. Hvilke krav kan man stille til mentee? Din mentee er en del af din arbejdsplads og bidrager med sit arbejde til virksomheden som alle andre. Arbejdsindsatsen er ikke helt så stor som de andre kollegers, men den er under udvikling: Være stabil Være interesseret og have lyst til at lære Ovennævnte vil være udfordrende nok i første omgang og så vil det faglige komme i anden række. 26

28 19. Kræv at mentee tager ansvar: Forvent af mentee at han/hun gradvist arbejder hen mod selv at tage ansvar i processen. Start med at der tages ansvar for følgende: For de aftaler i laver. At mentee er åben om sin situation. At mentee er villig til at udvikle sig. At mentee er indstillet på at sætte sig mål og arbejde hen imod dem. At mentee forstår at en mentorordning er en hjælp. 20. Vær ærlig saml på de positive oplevelser! 21. Hvad gør du som mentor, når din mentee? Klager over ondt i: Ja, den unge, som du er mentor for, kommer for gud ved hvilken gang i denne måned og klager over, at han har ondt. I dag er det maven, for et par 27

29 dage siden var det tænderne og endnu tidligere hovedet. Hvad gør du? Du er utrolig fristet til at sige: Så tag dig dog sammen! Men du har en fornemmelse af, at det ikke er det helt rigtige at gøre. Det er en gammel sandhed, at krop og psyke hænger sammen. Når en kollega kommer og klager over ondt i maven, så fristes vi nemt til at tænke: Det er nok noget psykisk. Men dels ved vi slet ikke nok om, hvordan krop og psyke egentlig hænger sammen, dels kan et fysisk symptom, som for eksempel ondt i maven have mange årsager, både fysiske og psykiske. Hvis du som mentor giver udtryk for, at det nok handler om noget andet, så kommer den, der har ondt nemt til at føle, at man ikke anerkender, at det reelt gør ondt. Og i mange tilfælde er smerten bestemt reel nok. Men hvad så? Hvordan kan man tackle disse situationer, uden at blive fristet til at bagatellisere eks. mavepinen? 28

30 Der vil være forskel på, om det er noget, der sker forholdsvis sjældent, eller der er tale om et klart mønster: a) Henvisnings-strategien: Hvis du er det mindste i tvivl, så bed din mentee konsultere en læge! Ellers kan du prøve dig frem med: b) Aflednings-strategien: Prøv for eksempel at se om det hjælper din mentee at komme til at tænke på noget andet. Du kunne måske sige noget i retning af: Ja, jeg kan godt se på dig, at du ser lidt skidt ud. Men skal vi se, om vi kan finde nogle arbejdsopgaver som passer til en dag, hvor man ikke rigtig er på toppen. c) Nusse-strategien : Måske har mentee blot brug for lidt omsorg og opmærksomhed. Så du kan som eksempel komme din mentee i møde ved at opfordre ham/hende til lige at tage en slapper (indtil eks. hovedpinepillen begynder at virke)for så at vende tilbage til arbejdet. 29

31 d) Sende hjem-strategien : Hvis ikke I kommer nogen vegne, så er alternativet at sende din mentee hjem.(tal eventuelt med job- og uddannelsesvejlederen først), men der er jo tale om en arbejdsplads, hvor der er et stykke arbejde, der skal gøres. Hvis der er tale om et mønster som kræver, at du tackler situationen anderledes, så må du gribe til: e) Lad-os-tage-en-snak - strategien: Sig til din mentee, at du har lagt mærke til, at han/hun ofte kommer og er besværet af forskellige symptomer. Foreslå så mentee, om ikke I skal tage en snak for i fællesskab at prøve at finde ud af, om der er noget, der bekymrer eller stresser. Ikke nødvendigvis for at finde ud af årsagerne, men for at finde ud af, om I som arbejdsplads kan gøre noget, der kan afhjælpe generne. 30

32 22. Hvordan sikrer du, som mentor, din mentee? Et godt psykisk arbejdsmiljø ( de seks guldkorn ): Indflydelse på eget arbejde og arbejdsbetingelser. Mening i arbejdet sammenhæng og klare formål. Forudsigelighed om vigtige ændringer og planer. Social støtte fra kolleger og ledelse. Belønning anerkendelse og karriere. Krav passende mængde, fagligt niveau og situationsbestemte. 23. Hvordan hjælper du mentee med en depression, angst eller stress? Depression: Den unge er præget af nedtrykthed, tristhed, manglende selvtillid og tro på egne evner. Mentee har brug for: 31

33 Opmuntring gerne fra en bestemt person, der fra starten etableres et tillidsfuld forhold til. Det kan være mentor, nærmeste kollega e.l. Konkret feedback på opgaverne, efterhånden som de løses. Hjælp til at prioritere opgaver og evt. til at få etableret gode arbejdsrutiner. Opmærksomhed på de sociale forventninger og krav i en arbejdssituation. Accept af at kunne drøfte den usikkerhed og tvivl, som kan opstå i en selv. Behov for at vide, at mentor eller en kollega påtager sig rollen som den, der griber ind, hvis mentees sygdom forværres. Stress: Den unge har for høje forventninger til egen formåen. Mentee har brug for: Faste rammer for arbejdet. 32

34 Faste aftaler om ressourceforbruget til hver enkelt opgave. Konstant feedback på prioritering af arbejdsopgaverne. Afgrænsede opgaver. Synlighed omkring færdiggørelsen af hver opgave. Støtte til at afgrænse opgaver i forhold til kvalitetsniveau (hvornår er noget godt nok?) Angst: Den unge er præget af usikkerhed, uro og evt. behov for at tilfredsstille omgivelsernes krav. Den unge har brug for: Meget faste rammer omkring arbejdet. Afgrænsede opgaver med tydelig struktur. Dialog om et eventuelt behov for begrænset social deltagelse på arbejdet. En begrænset kontaktflade. 33

35 Meget tydelig afklaring af forventningerne til den psykisk sårbares indsats. 10 gode råd til mentor og arbejdsgiver: I N D E N: 01. Vær godt forberedt til opgaven: Det er afgørende, at man forbereder sig ordentligt til opgaven. Der skal vælges en mentor på forhånd, og det er vigtigt, at det er en mentor, der har overskud og lyst til at være mentor. Mentor skal have mulighed for at forberede sig ordentligt, inden den nye medarbejder starter på arbejde. 02. Søg viden om den nye medarbejder: Der er visse elementer, der er vigtige at være opmærksomme på, når man skal have en ny medarbejder og i forhold til at finde den rigtige til at være mentor. Det kan både være noget om erhvervserfaring, men også nogle mere 34

36 personlige ting, som kan have indflydelse på arbejdet. 03. Afklar roller i forhold til mentoropgaven: Arbejdspladsen skal være helt klar til at tage imod den nye medarbejder, så man fra starten skaber så tryg en ramme for den nye som overhovedet mulig. Kollegerne skal vide lidt om den nye medarbejder blandt andet hvad vedkommende hedder. Ledelsen skal informere alle om mentorordningen og være åben og bakke op om både den nye medarbejder, mentoren og de andre kolleger. S T A R T: 04. Lav en plan for den første tid: Det er vigtigt, at den nye medarbejder bliver sat ind i hele virksomheden. Der bør ligge en fast plan for, hvad der skal ske med den nye medarbejder i den første tid. Det er ikke kun mentoren, der skal stå for det, men man skal være klar den første dag med en mentor. Og så er det vigtigt, at der bliver sat tid af 35

37 til, at mentoren kan følge op løbende på den nye. 05. Afstem mentorrollen med den nye medarbejder: Det er vigtigt, at roller og ansvar er klart afstemt med hinanden. Som mentor skal man forholde sig til sine forventninger til den nye medarbejder og omvendt. Det er en god ide at oplyse om, hvor tit der følges op på forløbet, og hvordan det skal foregå. U N D E R V E J S 06. Følg op på den nye medarbejder: Det er vigtigt at følge op på, at den nye har det godt. For det er ikke sikkert, at de selv kommer og siger til, fordi de godt kan komme til at se mentor som en overordnet i begyndelsen. 07. Vær åben, vis interesse og respekt for den nye medarbejder: En mentor skal være rummelig i forhold til de sociale forskelle. Det er vigtigt at se på hinanden som jævnbyrdige. Man skal anerkende og være opmærksom 36

38 på, at den nye har kompetencer, og man skal have respekt for, at vedkommende starter helt fra bunden og forsøger at sætte sig ind i noget helt nyt. 08. Vær opmærksom på dine og den nye medarbejders grænser: Som mentor skal man være opmærksom på sine egne grænser, og så må man hjælpe den nye medarbejder videre til andre, hvis der er noget, man ikke selv kan hjælpe med. Men man skal også respektere den nye medarbejders grænser. Man skal tage udgangspunkt i, hvem det er og ikke stille for store krav. 09. Husk: Du er ikke alene!: Som mentor kan man også bruge andre. Det kan også være nogen udenfor arbejdspladsen. Deltag gerne i et netværk sammen med andre mentorer, hvor I kan bruge hinanden i forhold til redskaber og erfaring. 37

39 A F S L U T N I N G: 10. Skab en god afslutning på mentorforholdet: Hvis det er en medarbejder, der af en eller anden grund ikke kan blive i virksomheden, skal man prøve at hjælpe dem videre. Måske kan man kontakte nogen i sit netværk og give medarbejderen en anbefaling. Og så er det vigtigt at være åben og ærlig over for medarbejderen om, hvad han skal blive bedre til, og hvorfor han ikke kan fortsætte på arbejdspladsen. HVAD ER PROFILEN AF EN MENTOR? Der er forskellige tilgange til at besvare dette spørgsmål. Generelt bør rollen som mentor kun påtages af en person, som er fuldstændig overbevist om, at han/hun vil påtage sig dette ansvar og elsker at gøre det. En lovende måde at udvælge mentorer på er at stole på ældre ansatte 38

40 medlemmers ressourcer og erfaring, eftersom de allerede har udviklet en overensstemmende personlighed og ved alt, hvad der er at vide, om virksomheden. Ledelsen kan bidrage med at gøre mentorarbejde til et attraktivt koncept ved at give det et positivt image og ved at sætte den nødvendige tid af til det. De bør anerkende de positive egenskaber hos dem, der påtager sig denne rolle og belønne dem derefter uanset hvilken form denne belønning måtte tage. 39

41 40

42 TUTORARBEJDE HVAD ER TUTORARBEJDE? Definition: Tutorarbejde er en proces, hvori en tutor giver individer, eller i nogle tilfælde små grupper, undervisning (når virksomheden har mere end en praktikant). Formålet med tutorarbejde er at hjælpe, støtte og/eller vejlede mennesker til at blive uafhængige lærende personer. Tutorarbejde betyder, at man hjælper elever med at forbedre deres læringsstrategier for at fremme uafhængighed og evnen til at være selvhjulpne. Træningsprogram: I træningsprogrammet repræsenterer tutoren træningsenheden, og han/hun har særlig kunnen og viden inden for et fagligt område, såvel som inden for området af bløde færdigheder, for at kunne støtte praktikanterne, mentorerne og arbejdsgiverne. 41

43 Tutoren agerer også som en ekstern kontaktperson for praktikant, mentor og arbejdsgiver i tilfælde af vanskelige situationer. Ydermere skal tutoren virke som en objektiv tilsynsførende. Han/hun skal være bekendt med praktikantens træningsproces og give feedback til praktikanten, mentoren og arbejdsgiveren. Samarbejdet mellem tutoren og mentoren er altafgørende. Fordele og goder ved tutorarbejdet: Tutorarbejde betyder, at man øger målgruppens motivation ikke kun for at lære men også for at håndtere egne læringsstrategier. Tutorarbejde giver indfølingsevne over for alle de personer, der er involverede i træningen. Goder ved tutorarbejde er også udviklingen af selvtillid, idet man hjælper andre med at få succes, og man får selv erfaring, mens man arbejder med unge, som ikke er i stand til at benytte sig af de almindelige undervisnings- og erhvervstræningssystemer. Tutorarbejde fremmer også tidsplanlægnings- og organisatoriske 42

44 færdigheder såvel som lederskabsfærdigheder. HVAD ER EN TUTOR? 01. Ordet: Definitionen af en tutor er en person, som er ansat til at undervise og/eller vejlede en anden person inden for en eller flere dele af læring, dvs. at han eller hun har denne persons læring i sin varetægt. 02. Rollemodel: Tutor er en person, som vejleder både mentor og mentee. Tutor deler sin viden og erfaring med mentor, hvad angår det at arbejde med en mentee med særlige behov, men han/hun deler også sin viden og erfaring med mentee, hvad angår generelt arbejdsliv på arbejdspladsen. En tutor tilbyder professionel indsigt i hver mentees sag, men tutorarbejde handler også om at række hånden ud til et andet menneske, som behøver støtte og vejledning. 43

45 03. Relationen: Det er meget vigtigt, at tutor har et godt og ligeværdigt forhold til mentor og på samme tid også, at han/hun holder et stabilt og respektfuldt forhold til mentee. Vigtigst er dog forholdet mellem mentor og mentee, hvor engagement og et ønske om at gøre en forskel har størst betydning. Tutor skal handle derefter og vejlede begge parter sammen, såvel som hver for sig. 04. Flere roller: Inkluderet i den store primære rolle som tutor, er der også andre underliggende roller og evner, som er fordelagtige, for dig som tutor, at kunne benytte sig af. Det afhænger alt sammen af situationen og hvornår. Vogter: Tutoren er primært mentees vogter, men det er også vigtigt, at tutor er i stand til at sikre mentoren i dennes forhold til mentee på den bedst mulige måde. Tutor skal hjælpe 44

46 mentee med at tage beslutninger, forklare sig til mentor, finde ud af hvordan man håndterer et problem på arbejdspladsen, etc., hvis mentee finder det svært at gøre disse ting. Vejleder: Du er problemknuseren og vejlederen. Dog på en sådan måde at mentee og mentor kan finde deres egne løsninger og dermed udnytte det potentiale, deres arbejdsforhold kan have. Ydermere skal du være i stand til at sætte dig i begge parters sted og opnå den nødvendige viden, om det arbejde mentee skal påtage sig. 05. Hvad får jeg ud af at være tutor? Som tutor rækker du primært hånden ud til en person, der har behov for vejledning inden for dennes arbejdsliv. Mange erfarer også, at de drager stor fordel af det selv for eksempel: 45

47 Anerkendelse(fra mentorer samarbejdende arbejdspladser - mentees). Øvelse inden for kommunikation og vejledning (fokuserer på hvordan man viderebringer en besked for, at modtageren forstår ens instruktioner). Glæden ved at se en anden person vokse med opgaven samtidig med undervisningen og læringen. En udvidelse af dit faglige netværk. Glæden ved at hjælpe andre gøre en forskel. 06. Egner jeg mig til at være tutor? Hvis du ønsker at involvere dig både personligt og fagligt, kan du blive tutor! Prøv at lade dig blive inspireret af disse spørgsmål: Vil du være tutor? Vil du lære noget om forskellige jobs, og hvordan forskellige mennesker opfører sig og arbejder sammen? 46

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Inkluderende byggesten

Inkluderende byggesten Velkommen 1 Inkluderende byggesten 2 1 Opgaven 1. At give en praksisrelateret definition på fænomenet inklusion 2. At introducere IC3-modellen 3. At give redskaber til det videre arbejde 3 Basal inklusion/eksklusion

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere