Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted"

Transkript

1 2 8//- 66 Karnapper eller e ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted Af Svend le Jensen AABYBRO: Skal en del af de ny ældreboliger ved Biersted Aktivitetscenter forsynes med karnapper, så der kommer mere lys ind i lejlighederne? Det spørgsmål står ubesvaret efter at byrådet har godkendt det såkaldte skema B i forbindelse med byggeriet. På skema B godkendes de endelige udgifter ved byggeriet, som er 2 mio. kr. Det var Dorthe Pedersen (V), som satte gang i den lange debat om karnapper. På tegningerne over byggeriet, som byrådet blev præsenteret for, kunne Dorthe Pedersen se, at tre af de otte ældreboliger, som vender mod nord, kun vil få lidt lys ind. Derfor foreslog hun en ændring, så der sættes karnapper på. - Det giver også mere rumfornemmelse. Det er små lejligheder, sagde hun. Borgmester Ole Lykkegaard (V) sagde, at byrådspolitikerne havde haft et helt år til at reagere på tegningerne. Derfor fandt han det underligt, at det først skete nu. - Det er rigtigt, at vi så skitser for et års tid siden. Men dengang sagde vi også, at karnapper ville være en god ide. Siden har vi ikke set noget til tegningerne, svarede Dorthe Pedersen. - Det er rigtigt nok, at vi har set de her tegninger før, men vi kan vel spørge om det er muligt at få de karnapper med, lød det fra Carl Laursen (S). Også partifællen Jørn Helium mente, at der for et års tid siden blev gjort opmærksom på, at det ville være en fordel med de karnapper. - Men ingen tog det åbenbart højtideligt, sagde han. Borgmesteren indvilligede i at få underøgt hvad karnapper koster. Aabybro Kommune har solgt aktivitetscentret til Boligselskabet BSB, som skal stå for ombygning samt opførelse af de otte ældrebolioger. På den baggrund var Erik Ingerslev (SF) ikke i tvivl om, at hvis byrådet godkendte skema B for de endelige byggeomkostninger og derefter forlanger karnapper, så må kommunen selv betale karnapperne. -Jamen så lad os undersøge priserne på karnapper og derefter forhandle med bofe Lykkegaard:! har haft et år til at se på tegningerne. ligselskabet, foreslog borgmesteren. - Nej nu må vi have styr på hvem der skal betale. Det kan ikke passe, at vi først skal sælge plejehjemmet og derefter fortsat skal have udgifter på det. Sagen må udsættes, sagde Jørn Krogsgaard (K). Ernst Christensen (FRP) glædede sig inderst inde over, at det nu måtte gå op for byrådspolitikerne, at selvbestemmelsen forsvinder, når man sælger kommunal ejendom. Ole Hermansen (V) slog fast, at hvis byrådet god- Dorthe Pedersen: Allerede for et år siden foreslog vi karnapper. kendte skema B, så blev byggeprojektet samtidig godkendt: - Vil vi have ændringer i projektet, må vi udsætte sagen, sagde han. Borgmester Ole Lykkegaard konkluderede, at hvis byrådet godkendte skema B, så vil byrådet være i den situation, at de ikke med sikkerhed kan få de karnapper som de så gerne vil have. Alligevel blev der opnået enighed om, at godkende skema B, men samtidig undersøge muligheden for formelt, teknisk og økonomisk at sætte karnapper på en del af lejlighederne.

2 N O R D JYS E S T IF T S TID E N D E FREDAG 3. M ARTS L KALSEKTI N MAIL: jyske. k Et endeli t nej til karnapper ÆLDRE: N e plej ehjemsboliger i Biersted er større end de n e i Birkelse Af Martin Frandsen AABYBRO: B rådet sagde onsdag aften endeligt nej til at forsøge at udvide eller få sat karnapper på de otte n e kommende plejehjemsboli- _ger i Biersted. Det skete efter en debat, hvor også de n e plejehjemsboliger i Birkelse samt en tidlig start på valgkampen blev inddraget. Dorthe Pedersen (V) fastholdt som tidligere i b råd og socialudvalg, at b ggeriet af de 36,6 kvadratmeter store plejehjemsboliger i Biersted er for små, ligesom de ikke er fremtidssikret. -Jeg kan ikke tage projektet til mig som mit, men jeg har et medansvar for det, sagde Dorthe Pedersen. Sammen med Annemie Pedersen (L) er hun utilfreds med, at politikerne ikke er blevet inddraget mere i udformningen af b ggeriet. Begge efterl ste mere dialog med ældreorganisationer samt personale. I mindretal Da det i socialudvalget blev drøftet, om kommunen skulle forsøge at optage forhandlinger med b gherren BSB om at få udvidet de planlagte boliger eller nøjes med at b gge seks, kom de to i mindretal. - Vi er tre i socialudvalget fra Biersted, og jeg vidste, vi havde Annemie Pedersens støtte. Det giver fire, sagde Dorthe Pedersen. De øvrige to fra Biersted er socialdemokraterne Jørgen Helium og Carl Laursen. Og de fire var nok til et flertal til at anbefale forhandling med BSB. - Derfor var jeg meget skuffet, Carl Laursen, efter socialudvalgsmødet, sagde Dorthe Pedersen. Derimod undrede det Carl Laursen, at der er utilfredshed med projektet. - Hele b rådet var enige om projektet, da vi satte det igang. Det er et smaddergodt projekt, sagde han. - Vi har lige lavet plejehjemsboliger i Birkelse, og der er boligerne meget mindre. De kommende boliger i Biersted vil være 30 procent større end boligerne i Birkelse. Der har aldrig været nogle, som har klaget over størrelsen på boligerne i Birkelse. Projektet med otte plejehjemsboliger i Biersted blev vedtaget af byrådet 7. april januar i år skal byrådet vedtage skema B for byggeriet. Byrådet vedtager, at det skal undersøges om lysforholdene i boligerne er gode nok, og om der kan forhandles med BSB om ændring af projektet efter ønske fra Jørgen Helium (S) og Dorthe Pedersen (V). I socialudvalget 8. februar redegøres der for, at lysindfaldet er det maksimale i følge lovens krav. Dorthe Pedersen og Annemie Pedersen (L) fastholder, atder størrelsen skal forhandles med BSB. i l De otte boliger i Biersted bliver på hver 36,6 kvadratmeter. De nye plejehjemsboliger i Birkelse er på 29 og ved Aabybro Plejehjem på hver 26,5 kvadratmeter. - Og der ikke er tale om ældreboliger, men om plejehjemspladser, sagde Carl Laursen og opl ste, at ældrerådet er blevet hørt og siger god for b ggeriet. Desuden gjorde han og Karlo Jensen (V) opmærksom på, at mest afgørende er plejen. Også Jan Andersen (V) støttede projektet. - Ingen steder i kommunen er der plejehjem, hvor vi bliver nødt til at undsk lde for forholdene. Vi får i Biersted et n t plejehjem med otte pladser, hvor beboerne lige uden for døren får 120 kvadratmeter fællesareal til at d rke det fællesskab, der er så vigtigt, sagde han. Erik Ingerslev (SF) pegede på, at undgangspunktet for projektet var opførelsen af otte boliger og ikke størrelsen. Han ant dede, at debatten udspringer af valgflæsk. - Eneste bommert er, at der ikke var karnapper på fra starten. Så havde vi undgået at behandle sagen to gange i b rådet. Dette drejer sig ikke om størrelser. Det handler om, at vi nu åbenbart skal i gang med en meget lang og opslidende valgkamp frem til den tredje tirsdag i november 2001, sagde han. Ernst Christensen (FRP) pegede på, at alle de øvrige b rådsmedlemmer var enige om at sælge Biersted Aktivitetscenter til BSB. - Når I sælger kommunale b gninger, kan I ikke bestemme over dem mere. I har selv bedt om det, sagde han.

3 JJ6Ifj& ø U l iciterin skal af øres i byrå et UåFSJiiT: Fravær gav en 3-3 afstemning i økonomiudvalget Af Martin Frandsen AABYBRO: Det bliver mod forventning op til b rådet at beslutte, om kommunen skal ben tte sig af et samarbejde med Kommunernes Landsforening om blandt andet de juridiske aspekter i udliciteringen af entreprenørafdelingen. Afstemningen om punktet i økonomiudvalget endte nemlig 3 mod 3, da forligspartiernme måtte undvære deres vanlige flertal. Dorthe Pedersen (V) var nemlig fraværende på grund af s gdom, og hun havde ikke sendt afbud til mødet. Derfor endte økonomiudvalgets behandling af sagen med, at borgmester Ole L kkegaard Andersen (V), Jørn Krogsgaard (K) og Erik Ingerslev (SF) anbefaler, at tilbuddet om samarbejde med KL godkendes. Derimod kan Ernst Chri- Ved vedtagelse af budgettet for 2000 blev forligspartierne Venstre, kon- SF og Landsservativebylisten enige om at udlicitere for 3,5 millioner kroner af den kommunale entreprenørafdelings arbejder. Forligspartierne forventer, det vil give en besparelse på kroner. stensen (FrP), Carl Laursen (S) og Eva R tter (S) ikke gå ind for udlicitering på det foreliggende grundlag. - Jeg har været s g nogle dage, og jeg fik ikke meldt afbud, siger Dorthe Pedersen. - Det er helt klart en bommert fra min side. Men sagen har nu godt af at komme i b rådet, siger hun. Det var i forbindelse med, at forliget for år 2000, at SF, Venstre, Landsb listen og Flere oplysninger om de lukkede punkter på byrådsdagsordener AABYBRO: - Kommunen forklarer ikke godt nok, hvad de lukkede punkter på b rådsdagsordenerne handler om. Det mener b rådsmedlem Erik Ingerslev Larsen fra SF. Under spørgetiden på b - rådsmødet onsdag udbad SF-eren sig et svar på, hvorfor kommunen ikke i sine dagsordener giver lidt mere konkrete opl sninger om, hvad de lukkede punkter handler om. Han henviste til de to lukkede punkter på b - rådsdagsorden, hvor der kort og godt står henholdsvis: Punkt 12: Arealerhvervelse og Punkt 13: "Låneramme På internettet kan man gå ind og se eksempler på, hvordan man laver dagsordener i andre kommuner, og der kan man se, at det kan lade sig gøre at skrive lidt mere om, hvad sagerne handler om uden at komme i konflikt med offentlighedsloven, sagde Erik Ingerslev Larsen. Borgmester Ole L kkegaard Andersen (V) svarede, at det bør kunne lade sig gøre at skrive lidt mere udf ldende om, hvad de lukkede punkter indeholder. (A N \ de konservative blev enige om at udlicitere en del af den kommunale entreprenørafdelings arbejder. I den forbindelse var KL blevet bedt om komme med et tilbud om rådgivning om udbudsprocessen, udbudsmaterialet, kvalitetssikring, kontraktindgåelse og med arbeideforhold. Prisen vil være kroner plus udgifter til rejse og ophold.

4 N ø l» J Y S K E S TIF T S TID E N D E LØRDAG 15. A PR IL SJ 00 L KALSEKTI N TLF: FAX: jyske. k Uenighe om boliger og flygtninge BYGGERI* Lokalplan sendt til høring b ggeret brugt n til n e iger, som et er førtned i et er første ar været i kunnet lot regnmed det, at være ^ Erik Intabet og Ernst ikke, at t endda, papiret, or på en er solgt mme for ;r, og der nillioner snd nøded til at t en b g- sælge én et næste, Lndersen investesi. kun kan in gang, købe en jde han. isten ikiget bag glædede rsen sig ligesom r ros til?n over- Af Martin Frandsen AABYBRO: Selv om det var en lokalplan, som var genstand for torsdagens ekstraordinære b rådsmøde, førte dagsordenens eneste punkt til en diskussion om for og i mod både almenn ttige boliger og boligplacering af fl gtninge. Jørn Krogsgaard (K) og Ernst Christensen (FrP) fik begge føj et særstandpunkter på det øvrige b råds beslutning om at sende lokalplan 1.55 for boligområdet mellem Banestien og Perikumvej ved Aab bro til høring i otte uger. Lokalplanen åbner mulighed for, at Boligselskabet BSB kan opføre almenn ttige boliger på området. Selskabet har planer om at b g- ge 16 boliger, som skal stå klar til foråret Kun parcelhuse Jørn Krogsgaard tog forbehold for sin stillingtagen ved en endelig vedtagelse af lokalplanen, efter at den har været til høring. - Dette er en ændring af en lokalplan fra 1999 for et parcelhusområde. Jeg er betænkelig ved rummeligheden i delområde 2. Planen om 36 boliger i delområdet er for mange, sagde Jørn Krogsgaard. Det fik Erik Ingerslev (SF) til at reagere. - Jeg forstår ikke, hvorfor almenn ttige boliger altid skal klumpes sammen ét sted. Denne lokalplan giver os mulighed for at få en vekselvirkning mellem almenn ttige boliger og parcelhuse, sagde Erik Ingerslev. - Jørn Krogsgaard ønsker kun parcelhuse i området og ingen almenn ttige boliger. Men vi har behov for flere almenn ttige boliger. Der er en venteliste på 250, sagde han. Jørn Krogsgaard stillede spørgsmål ved tallet 250. Han har hverken i udvalg eller b råd set tal eller venteliste, men Ernst Christensen gjorde opmærksom på, at opl sningen tidligere er tilgået b rådet. Attraktive områder - Der er en stor stigningstakt i tilfl tningen til Aab bro, sagde Jørn Krogsgaard. - Derfor er det b rådets ansvar at sørge for, at der attraktive områder, som folk kan fl tte til, sagde han. Erik Ingerslev svarede: -Jeg er ligeglad med, hvilken t pe bolig folk vil have. Det er vigtigere, at vi kan skaffe de boliger, de vil have, sagde han. Dorthe Pedersen (V) pegede på, at en venteliste på 250 ikke er et udtr k for, at de alle har et akut behov for en bolig. - Den er et udtr k for, at mange skriver sig på venteliste for at være sikre på, at de kan få en bolig, når de får behov for det, sagde hun. Forskelsbehandling Ventelisten optog også Ernst Christensen, som ikke kunne godkende lokalplanen. - Der er ting i sagen, som påb der mig at sige nej, fik han ført til protokols. Han stillede spørgsmål ved, om der var skjulte motiver i dagsordenen. Han spurgte borgmester Ole L kkegaard Andersen (V) om, de n e planlagte boliger skal være med til at sikre fl gninge en permanent bolig- Borgmesteren opl ste, der er lavet en aftale med BSB. - Vi skal modtage 30 fl gtninge. Vi har aftalt med BSB, at kommunens råderet over almenn ttige boliger ændres fra hver fjerde til hver anden, så vi kan anvise boliger til fl gtninge i samtlige lokalområder i kommunen, sagde Ole L kkegaard Andersen. - Samtidig har vi aftalt, at BSB kan få lov til at opføre flere boliger, så ingen danskere på venteliste bliver skubbet bag i køen, sagde han om baggrunden for, at BSB b gger 16 boliger i Aab bro og fire i Nørhalne. Ernst Christensen mener, der sker en forskelsbehandling. - Ændringen af kommunens råderet til hver anden bolig gør en forskelsbehandling mellem fl gtninge og danskere, sagde han. Erik Ingerslev påpegede, at det er borgere i Aab bro Kommune, som skal bo i boligerne, uanset hvor i verden personerne kommer fra. Eva R tter (S) opl ste, at behovet for flere almenn t- tige boliger ikke kun er et spørgsmål om boliger til fl gtninge. Behovet for flere boliger var både t deligt og blev diskuteret, før kommunen skulle finde boliger til fl gtninge, sagde hun.

5 ovord o roser til 2*k«o ommunens re nskab S: Kassen vokser med 8,7 til 14,3 millioner kroner in Frandsen RO: Der var næsten ovord og roser til b 1999 for Aab bro ine, da det onsdag ev godkendt på b - iet.. ;kabet viser et over- 11,6 millioner kroen ordinære drift, liler er et overskud på egnskabet på 1,1 ;r kroner. resultat efter forvirksomhed er et d på 8,5 millioner og efter ændringer i nens likvide midler i der i alt 8,7 millioner som kan puttes i nekassen. vokser dermed til illioner kroner ved m af ilt set er det et forregnskab med overdriften af forretnintned en rimelig kasdning, sagde borg- Ole L kkegaard An- V). investeringes' lddet på anlægsbet sk ldes, at komtiar solgt b ggegrun- 1,4 millioner kroner Birkelse Plejecenter idreboliger for 11,6 :r kroner. Ingen af itægter på samlet 16 ;r kroner var der på budgetteret med. vi har samtidig også Borgmester le Lykkegaard Andersen (V).. foretaget ekstra investeringer på vores anlægsside. Vi har haft merudgifter til b g- gemodninger i Teknologiparken og i Thomasmindeparken, hvor der er også opført en børnehave, som blev større og d rere end forventet, sagde borgmesteren. Han pegede også på udgifter på 1,8 millioner kroner til opførelse af SFO er på Gjøl og i Biersted, og på kloakområdet har der været merudgifter på fire millioner kroner, blandt andet i forbindelse med b ggemodningen i Teknologiparken. - Så udgifterne på anlægsregnskabet er ti millioner.. og Carl Laursen (S) glædede sig begge over kommunens gode regnskab. kroner større end budgetteret, slog Ole L kkegaard Andersen fast. U d licitering unødvendig Gruppeformand for Socialdemokratiet, Carl Laursen, glædede sig over kommunens sunde økonomi, som han forventer fortsætter. - Og set i bakspejlet, vi vidste det godt allerede sidste år, da vi havde budgetforhandlingerne. Derfor kunne budgetforhandlingerne have været anderledes. Det er Salg af bygninger Erik Ingerslev (SF) hæftede sig ved, at regnskabet stort set kom til at ligne det oprindelige budget. - Det er positivt, at de penge, som vi har fået ved at sælm økonomisk ikke nødvendigt at foretage udlicitering af den kommunale materielgårds arbejde. Men der er et politisk ønske om det, sagde Carl Laursen. Jørn Krogsgaard (K) fulgte trop med roserne til regnskabet og anførte til Carl Laursen, at et godt regnskab i 1999 og ikke bet der, at man ikke fortsætter med at prøve at optimere regnskabet i år Vi skal fortsætte med at se på muligheder for at skabe et godt regnskab, så der bliver penge til den tilvækst, der vil være på blandt andet børnepasningsområdet, sagde Jørn Krogsgaard. Driftsregnskabet gav overskud på 11,6 millioner kr. mod syv millioner i Anlægsregnskabet viser overskud på 1,1 millioner mod et underskud på 7,8 millioner kr. i # Årets resultat er et overskud på 8,5 milllioner kroner inden ændringer i kommunens likvide midler i var overskuddet kroner. ommunens regnskab for 1999 giver et overskud på 8,7 millioner kroner. Dermed voksede kassebeholdningen til 14,3 millioner kr. ved udgangen af ge ejendomme og b ggegrunde, ikke er blevet brugt til vores drift, men til n e anlæg og investeringer, som vi har behov for. Det er første gang, SF var med i et budgetforlig, og det er første gang i de 14 år, SF har været i b rådet, at vi har kunnet præsentere et så flot regnskab. Vi er tilfredse med det, vi har opnået ved at være med i forliget, sagde Erik Ingerslev om regnskabet og budgettet for Derimod fandt Ernst Christensen (FrP) ikke, at regnskabet er så flot endda. - Det er jo flot på papiret. Men resultatet beror på en billig baggrund. Der solgt kommunale ejendomme for 11,6 millioner kroner, og der er opkrævet 12, 7 millioner kroner mere i skat end nødvendigt. Det er med til at p nte på tallene. Og en b g- ning kan man kun sælge én gang, hvad bliver det næste, spurgte han. Ole L kkegaard Andersen pegede på de ekstra investeringer på anlægssiden. - Ligesom man kun kan sælge en b gning én gang, kan man også kun købe en b gning én gang, sagde han. Selv om Landsb listen ikke var med i forliget bag budgettet for 1999, glædede også Annemie Pedersen sig over de positive tal, ligesom der salen rundt var ros til forvaltningen for den overskuelige årsberetning.

6 Lovor og roser til kommunens regnskab PLUS: Kassen vokser med 8,7 til 14,3 millioner kroner Af Martin Frandsen AABYBRO: Der var næsten lutter lovord og roser til regnskab 1999 for Aab bro Kommune, da det onsdag aften blev godkendt på b - rådsmødet.. Regnskabet viser et overskud på 11,6 millioner kroner på den ordinære drift, ligesom der er et overskud på anlægsregnskabet på 1,1 millioner kroner. Årets resultat efter fors ningsvirksomhed er et overskud på 8,5 millioner kroner, og efter ændringer i kommunens likvide midler i 1999 er der i alt 8,7 millioner kroner, som kan puttes i kommunekassen. Den vokser dermed til 14,3 millioner kroner ved udgangen af Totalt set er det et fornuftigt regnskab med overskud på driften af forretningen og med en rimelig kassebeholdning, sagde borgmester Ole L kkegaard Andersen (V). Ekstra investeringer Overskuddet på anlægsregnskabet sk ldes, at kommunen har solgt b ggegrunde for 4,4 millioner kroner og solgt Birkelse Plejecenter samt ældreboliger for 11,6 millioner kroner. Ingen af disse indtægter på samlet 16 millioner kroner var der på forhånd budgetteret med. - Men vi har samtidig også Borgmester le Lykkegaard Andersen (V)... foretaget ekstra investeringer på vores anlægsside. Vi har haft merudgifter til b g- gemodninger i Teknologiparken og i Thomasmindeparken, hvor der er også opført en børnehave, som blev større og d rere end forventet, sagde borgmesteren. Han pegede også på udgifter på 1,8 millioner kroner til opførelse af SFO er på Gjøl og i Biersted, og på kloakområdet har der været merudgifter på fire millioner kroner, blandt andet i forbindelse med b ggemodningen i Teknologiparken. - Så udgifterne på anlægsregnskabet er ti millioner.. og Carl Laursen (S) glædede sig begge over kommunens gode regnskab. kroner større end budgetteret, slog Ole L kkegaard Andersen fast. Udlicitering unødvendig Gruppeformand for Socialdemokratiet, Carl Laursen, glædede sig over kommunens sunde økonomi, J tj som han forventer fort- T sætter. V s - Og set i bakspejlet, vi vidste det godt allerede sidste år, da vi havde budgetforhandlingerne. Derfor kunne budgetforhandlingerne have været anderledes. Det er økonomisk ikke nødvendigt at foretage udlicitering af den kommunale materiel- gårds arbejde. Men der er et politisk ønske om det, sagde Carl Laursen. Jørn Krogsgaard (K) fulgte trop med roserne til regnskabet og anførte til Carl Laursen, at et godt regnskab i 1999 og ikke bet der, at man ikke fortsætter med at prøve at optimere regnskabet i år Vi skal fortsætte med at se på muligheder for at skabe et godt regnskab, så der bliver penge til den tilvækst, der vil være på blandt andet børnepasningsområdet, sagde Jørn Krogsgaard. Salg af bygninger Erik Ingerslev (SF) hæftede sig ved, at regnskabet stort set kom til at ligne det oprindelige budget. - Det er positivt, at de penge, som vi har fået ved at sælfil Driftsregnskabet gav overskud på 11,6 millioner kr. mod syv millioner i Anlægsregnskabet viser overskud på 1,1 millioner mod et underskud på 7,8 millioner k kr. i j mårets resultat er et kp? overskud på 8,5 mililioner W kroner inden ændringer i kommunens likvide midler i var overskuddet kroner. ommunens regnskab for 1999 giver et overskud på 8,7 millioner kroner. Dermed voksede kassebeholdningen til 14,3 millioner kr. ved udgangen af ge ejendomme o grunde, ikke er ble til vores drift, me anlæg og investeri i vi har behov for. E ste gang, SF var budgetforlig, og de gang i de Mår, SF h b rådet, at vi ha præsentere et så f skab. Vi er tilfredse vi har opnået ved med i forliget, sagd gerslev om regns1 budgettet for Derimod fand Christensen (FrP) regnskabet er så flo - Det er jo flot pi Men resultatet ber billig baggrund. I kommunale ejende 11,6 millioner kron er opkrævet 12, 7 j kroner mere i skat vendigt. Det er m p nte på tallene. O; ning kan man kun gang, hvad bliver d spurgte han. Ole L kkegaard i pegede på de ekstra ringer på anlægssidi - Ligesom man sælge en b gning kan man også kun b gning én gang, sa Selv om Landsb ke var med i forl budgettet for 1999, også Annemie Ped< over de positive tal. der salen rundt va forvaltningen for d skuelige årsberetnir

7 Vk-C(J V Tvivl om kommunens HANDEL: Salg af ejendomme vakte n debat i b rådet Af Martin Frandsen AABYBRO: Kommunens salg af Biersted Aktivtetscenter samt ældreboliger i Biersted og i Aab bro vakte n debat i b rådet onsdag aften. Ernst Christensen (Frp) mener, kommunen sælger for billigt og køber for d rt. - Man sælger 21 kommunale ejendomme for netto seks millioner kroner. Det koster cirka det samme at etablere den n e n e centrale genbrugsplads. Det er mange ejendomme at give for en n genbrugsplads, sagde Ernst Christensen, som er imod både salg af kommunale ejendomme og opførelsen af pladsen. Men den sammenligning er langt fra virkeligheden, understregede Erik Ingerslev (SF). For billigt - Det er simpelthen for billigt. Det er manipulation, hvis folk får den opfattelse, at du siger sandheden. Så vildleder du dem, sagde Erik Ingerslev til b rådskollegaen. Større regnestykke SF eren pegede på, det hører med til billedet, at ejendommene er solgt for 16,3 millioner kroner. Men kommuen skal deponerer ialt 4,45 millioner og betale grundindskud på tre millioner kroner i forbindelse med handlen. Jørn Krogsgaard (K) angreb også Ernst Christensen for at sammenblande salg af ældreboliger og opførelse af en genbrugsplads. - Med salget af ældreboligerne er vi med til at højne servicen for vores ældre, sagde han. Men Ernst Christensen fastholdte, det er en falliterklæring, at en kommune er nødt til at sælge sine ejendomme for at få råd til at forbedre dem. Ole L kkegaard Andersen lagde ikke skjul på, at salget af Biersted Aktivitetscenter købman skab og ældreboligerne er en god handel for kommunen. De fem boliger og fire aflastningspladser ved centret bliver nemlig efter om- og tilb gning til 17 ældreboliger. Samtidig bliver boligerne på Stationsvej i Biersted og Anlægsvej i Aab bro renoveret. Staten betaler - For de ældre er der tale om uændrede økonomiske forhold for at bo i de forbedrede boliger. Huslejen stiger, men det gør bolig delsen også, så staten er medfinancierende. Vi får samtidig flere boliger, et plejecenter i Biersted samt seks millioner kroner i kassen. - Det er den måde, man financierer ældrebolig-b g- geri på her i landet, sagde Ole L kkegaard Andersen. Han anfægtede ikke Ernst Christensens opl sninger om, at udgifterne i forbindelse med etablering af den n e genbrugsplads vil løbe op i knapt 5,7 millioner kroner. - Selve pladsen koster 4,2 millioner kroner. Udgifterne til veje bliver forhåbentligt også ben ttet til andre formål, da det st kke jord, vi har købt i forbindelse med genbrugspadsen, også er en udvidelse af vores erhvervsområde med plads til n e firmaer ved Knøsgaard, opl ste borgmesteren.

8 Krav om en b dr sort ring af affald k P AABYBRO: Lovkrav om bedre sortering af affald. Det er hovedårsagen til, at Aab bro Kommune lukker de lokaler genbrugspladser og i stedet anlægger en central plads ved Aab bro formentlig næste forår til en pris af 4,2 millioner kroner for selve pladsen. Det budskab lå t deligvis borgmester Ole L kkegaard Andersen (V) på sinde, da han i b rådssalen debatterede med Ernst Christensen (FrP), hvorfor der skal anlægges en central plads. Ernst Christensen kan nemlig ikke se logikken i, at personbiler fra eksempelvis Biersted og Nørhalne skal til at køre fra lokalsamfundene til Aab bro for at komme af med deres affald på en genbrugsplads. - Der skal køre 30 til 40 biler for at komme af med den mængde affald, som kan være på en lastbil. Det er uforståeligt i disse tider, hvor der tales så meget om miljø, og at vi kører for meget i bil, sagde Ernst Christensen. Først pegede Erik Ingerslev (SF) på, at kildesortering af affald skal øges, ellers vil kommunen skulle betale stadig større strafafgifter. Affaldsmængderne landet over skal nemlig bringes ned. Det skal ske ved at mere bliver genbrugt, og det kræver en bedre sortering af affaldet. som eksempel, hvor der er to Han pegede på Aalborg - For Aab bro Kommune genbrugspladser til at servivil det økonomisk være cere cirka indb ggere. umuligt at drive de nuværende fire lokale genbrugspladser med den krævede nær Ernst Christensen, ved- B rådsmedlemmerne, pågrad af kildesortering. Derfor er vi nødt til at etablere udarbejde en tidsplan for tog, at kommunen nu skal en central plads, hvor vi kan projektet og b ggemodningen af pladsen, som tidligst opf lde lovens krav om sortering for at undgå straf- kan være klar til maj næste afgifter, supplerede borgmester Ole L år. kkegaard..

9 ^ wh-ao o Vendsyssel... TLF: FAX: jyske. k AABYBR Lukke e sager skal være mere abne OFFENTLIGHED: SF ønsker flere opl sninger i dagsordener Af Martin Frandsen AABYBRO: For anden gang i dette forår stillede Erik Ingerslev (SF) i b rådssalen spørgsmål om, kommunen ikke kan optræde mere åbent og de en bedre service overfor offentligheden, når det drejer sig om sager på den lukkede dagsorden i b rådet. På den lukkede dagsorden bliver blandt andet behandlet alle sager om køb og salg med kommunen som partner. Og på onsdagens liste var der to opført to sager. Den ene var bogført som Salg af jord i Aab bro og den anden som Køb af areal i Nørhalne. - Teksten må kunne tilføres flere opl sninger, sagde Erik Ingerslev og nævnte et eksempel fra en anden kommune. - Der står både matrikelnummer, størrelse på arealet, og at man vil sælger. Flere opl sninger vil give borgerne mulighed for at følge op på sagerne bagefter. De fleste sager, der bliver behandlet på den lukkede dagsorden, har også offentlighedens interesse, sagde Erik Ingerslev. Og borgmester Ole L kkegaard Andersen lovede på kommunens vegne, at der arbejdes hen imod mere opl sende dagsordener. De to lukkede sager var, som tidligere omtalt i avisen, salg af areal ved centret til Favør samt køb af jord til n t boligområde i Nørhalne s d for Vadumvej.

10 Ringe u bytte af kommunalt salg s, i ~ m BYRÅD:Emst Christensen (FRP) føler sig dårligt behandlet Af Martin Frandsen AABYBRO: B rådsmedlem Ernst Christensen fastholder, at kommunen har fået for lidt ud af at sælge ældreboliger og plejehjem til boligselskabet BSB. I det hele taget er Ernst Christensen imod, at kommunale ejendomme sælges. - Kommunen har netto fået seks millioner kroner ud af at sælge 21 kommunale ejendomme til BSB. Det er ikke mange penge, og det svarer til det beløb, som det vil koste at anlægge den n e genbrugsplads, siger han. - Og de seks millioner kroner vil hurtigt få ben at gå på. Kommunen mister med salget af ældreboligerne samtidig en lejeindtægt på kroner om året. Det vil sige, at i løbet af otte år er de seks millioner kroner væk, siger Ernst Christensen. Under det seneste b rådsmøde i sidste uge gjorde Ernst Christensen også opmærksom på sine s nspunkter. Men det fik Erik Ingerslev (SF) til at pointere, at det regnest kke var for billigt. Erik Ingerslev pegede på, at kommunen fik et langt større beløb ud af salget af ældreboliger i Biersted og Aab bro samt salg af Biersted Aktivtetscenter, nemlig 16,3 millioner kroner. Manipulation Men kommunen skal i forbindelse med salget blandt andet deponere 4,45 millioner kroner og betale et grundindskud på tre millioner kroner. Derfor kaldte Erik Ingerslev sammenligningen fra Ernst Christensen mellem salg af ældreboliger og oprettelse af genbrugsplads samt fremskridtsmandens regnest kke for at være manipulation og vildledning. - Jeg bliver besk ldt for at vildlede, fordi jeg siger, at salget af 21 kommunale ejendomme kun giver kommunen seks millioner kroner netto. Det vil sige, at man angriber mig for at sige sandheden. Den er jo også ilde hørt, siger Ernst Christensen. - Der er ikke noget forkert i sammenligningen mellem salg af kommunale ejendomme og oprettelse af en n genbrugsplads. Tværtimod er det opl sende, men den opl sning er man åbennbart ikke interesseret i. Og af mangel på saglige argumenter gik man over til uretfærdige personangreb, siger Ernst Christensen. Under debatten i b rådet i sidste uge anførte borgmester Ole L kkegaard Andersen (V), at salget af ældreboligerne var en god handel, fordi boligerne bliver renoveret, der kommer flere pladser, og huslejen kommer ikke til at stige for brugerne, da staten er medfinancierende.

11 500 til bål og fest i Søparken AABYBRO: Når der er tørvejr, kommer der omkring 1000 mennesker til Aab bro Borgerforenings sankthansfest ved Søparken i Aab bro. Og ved dette års fest og regnvej var 500 troppet op til underholdning trods det trælse vejr. Sankthansfesten startede med, at 170 børn og unge var på skattejagt, men ingen kunne finde den, fortæller Jørn Mosgaard fra borgerforeningen. Dog blev der alligevel fundet en vinder, da Dennis Kristensen kom nærmest skatten. Nummer to og tre blev Jens Ole Eskildsen og Thomas Kirch. Sang og folkedans Derefter underholdte FDF Aab -Vedsted sammen med gæsterne fra Kuusankoski i Finland og Tallin i Estland. De sang og legede sanglege og gav opvisning i folkedans, inden de sluttede deres underholdning med diskodans. Arets båltaler var b rådsmedlem Erik Ingerslev (SF). Han talte om tolerance og intolerance, tr ghed og utr ghed, l s og mørke. Med udgangspunkt i Midsommervisen fortalte han om glæden ved l s, og at vi har det bedst med tr ghed og med det, vi kender. Han sagde, at vi alligevel er nødt til at tage mod de mennesker, der er forfulgt rundt omkring i verden og være med til at give dem tr ghed samt lære dem vores kultur og normer, uden at de mister deres egen identitet. Erik Ingerslev sagde, at en fremmed er en ven, du endnu ikke kender, og at han med sankthansbålet s m- bolsk også afbrændte intolerance og utr ghed. Derefter blev bålet tændt og skubbet ud på søen, og midsommervisen sunget.

12 NSDAG DEN 28. JUNI 2000 D r kom ild i bål t s lv om v jr t var m g t fugtigt. Omkring 500 trodsede det dårlige vejr og samlede sig ved Søparken, da Aab bro Borgerforening afholdte Sankt Hans fest. Aftenen startede med en skattejagt for børnene med omkring 170 deltagere. Ingen formåede helt nøjagtigt at udpege, hvor skatten var begravet, men vinder blev Dennis Kristensen, der kun ramte 25 cm fra målet. Anden pladsen gik til Jens Chr. Eskildsen, der var 28 cm fra målet, og tredie pladsen fik Thomas Kirch, der var 32 cm fra målet. Derefter var der underholdning ved FDF Aab -Vedsted samt deres gæster fra Tallin i Estland og Kuusankkoski, Finland, der optrådte med sang, sanglege, folkedans og til sidst sluttede af med discodans. Båltalen blev holdt af b rådsmedlem Erik Ingerslev Larsen, hvorefter bålet tændtes, og sammen sang man midsommervisen.

13 NO R D JYS E STI F IS T ID EU DE LØRDAG 1. J U L I L KALSEKTI N TLF: FAX: jyske. k Grusveje satte spor i byrå ets ebat VEDLIGEHOLDELSE: Veje bliver nedprioriteret Af Martin Frandsen AABYBRO: Vedligeholdelse af vejene og ændring af asfalt- til grus-veje satte onsdag sine spor i det sidste ordinære b rådsmøde på denne side af sommerferien. Det skete, da b rådet skulle vedtage, hvilke asfalt og vedligholdelsesarbejder, der skal ske af vejene i år og næste år. Planen indebærer, at nogle asfaltveje bliver fræset op og nedprioriteret til grusveje, da de er for d re at vedligeholde. Andre asfaltveje vil kun få den mest nødvendige vedligeholdelse. Det gælder særligt veje i Vildmosen, der på grund af bundforholdene i løbet af årene bliver så bugtede og bakkede, at der er tale om en mellemting mellem at sejle og køre på vejene. Efter et misl kket forsøg med knust genbrugsasfalt, bliver en 100 meter lang strækning på den østlige del af Sandelsvej fræset op til grusvej i år. Det samme gælder næste år for den resterende del af Topskiftevej, som ikke allerede er grusvej samt Østre Helledivej. Nedprioriterede veje Derudover er en lang række veje klassificeret som nedprioterede veje, der erstatter kommunens tidligere udtr k om "opgivne veje. - Hvis der opstår et hul på de nedprioriterede véje, bliver de selvfølgelig lappet. ili El 11 Jill Byrådet har nedprioriteret en række veje, der kun vil få en nødtørftig reparation: På landet er det: Biersted Mosevej, Damvej, Engelandshusvej, Engfogedvej, Fristrup ærvej, GI. jellerupsvej, ammerherrensvej, Nordkærvej, Rimmensvej øst, Sandelsvej, Skråvej, Søengevej, Søndergårdsvej, Søndre Rønvej, Topskiftevej, Øster Halne Hedevej, Østerkær Tværvej, Østre Helledivej. I Nørhalne by er det ornsblomstvej, og i Birkelse by er det Sdr. Skalvej. Sammenlagt er vejene på kvadratmeter svarende til ti procent af de nuværende asfaltveje. Hvis der er flere penge på budgettet, efter at vi har udført de øvrige asfaltarbejder, vil de få lagt n asfalt på, sagde Aage Toftegaard (V), der er formand for teknisk udvalg. - Der er ikke tale om, at vi opgiver vejene. De bliver nedprioriteret og vedligeholdt efter hens net til færdselssikkerheden, sagde Aage Toftegaard. Efter Ernst Christensens (FrP) mening er der tale om en afvikling, at kommunen lader asfaltveje overgå til grus. - Det er at sætte kommunen 50 år tilbage i tiden at fræse asfaltveje op til grusveje, sagde han og opl ste at han ikke kan gå ind for b - rådsflertallets beslutning. Borgmester Ole L kkegaard Andersen (V) understregede, at asfaltvejene skal bevares som asfaltveje så længe som muligt. Ændringer Erik Ingerslev (SF) kom ind på, at det kan blive aktuelt at se på prioteringslisten igen efter sommerferien. - Efter amtets lukning af kr dset mellem Fristrupvej og Omfartsvejen kan der blive tale om en ekstra trafik på Engelandshusvej. Derfor kan det være, at denne vej alligevel ikke skal nedprioriteres, sagde han. - Og alle ved, at vi prøver at vedligeholde alle vores veje bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer, sagde Erik Ingerslev. Jan Andersen (V) fulgte trop og pegede på det uhensigtsmæssige i, at også veje i b zoner var klassificeret som nedprioriterede. Jørgen Helium (S) faldt over, at teknisk forvaltning kan udføre arbejdet billigere end private firmaer. - Det vil jeg gerne have, I lægger mærke til, når vi senere på året skal diskutere udlicitering, sagde han. Skulle de nedprioriterede veje vedligeholdes som de øvrige, vil det over en 1tiårig periode koste godt 4,4 millioner kroner, opl ser teknisk forvaltning. Omvendt vil engangsudgiften til en opfræsning af alle de nedprioterede veje til grusveje være på godt 3,1 millioner kroner.

14 ENDE FREDAG 2 5 AtJØlfST LOKALSEKTION Aab Nej til at hæve katten ijr P fcli? BIIDj ET: Politikerne på seminar om kommunens økonomi i weekenden Af Martin Frand en AABYBRO: Hverken skatten eller grundskylden bliver sat op. D et siger borgm ester Ole Lykkegaard Andersen (V), selv om Aabybro Kommune inden det kommende budgetseminar i weekenden m angler ni millioner kroner i at kunne yde den samme service overfor borgerne også næste år. Venstre sidder på syv af de 17 byrådssæder, og derfor tyder alt på, at skatten holdes i ro, og der skal bruges andre m etoder for at finde de m anglende millioner. U dgangspunktet er, at kom m unen vil fortsætte med at yde samme service som i år. Derfor er dette års driftsbudget blevet fremskrevet med indtægter, udgifter samt løn- og prisreguleringer. Resultatet er det tekniske budget for 2001 og et minus på ni m illioner kroner. - Venstre vil ikke være med til at dække underskudet ved at sætte skatteprocenten eller grundskylden op. Vi må se på muligheder for at spare på driftsbudgettet, og om der er ting på anlægsbudgettet, som kan udskydes, siger Ole Lykkegaard Andersen. En del af underskudet skyldes, at kommunen skal betale tre millioner kroner tilbage, som den fik for m e- get i bloktilskud i De penge må jo stadig være at finde i kassen, siger han. Ulven kommer M en det er slet ikke sikkert, at det er så galt, m ener Socialdemokratiet. - Vi har jo set dette mange gange før, hvor det er ligesom "Ulven kommer, ulven kom m er. M an siger, at u d - gangspunktet er noget: rigtigt skidt, og der er behov for at spare. M en lad os nu vente og se, hvad der sker på budgetsem inaret og høre oplæggene fra forvaltningscheferne, siger Carl Laursen (S), der dog ikke mener, at besparelser helt kan undgåes. Socialdemokratiet deltog ikke ikke i forliget sidste gang, men går efter et bredt forlig. Ska en - M en vi har jo vores ønsker og vores pris for at være med, siger Carl Laursen. SF vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at hæve skatten. - Alternativet er at finde besparelser, m en det ligger fast, at SF ikke vil være med til at slække på serviceniveauet. Så hellere øge indtægterne eller se kritisk på nogle af de ting, vi har på anlægsbudgettet, siger Erik Ingerslev. Kommune i udvikling Viceborgmester Jørn Krogsgaard (K) mener, at underskudet delvist skyldes, at kommunen er i udvikling. - D et kræver, at det politiske system er i bevægelse og bedre til at om prioritere ting, som ikke længere er nødvendige, siger Jørn Krogsgaard, - N år en ting først én gang har fået penge, er der en frygt for senere at prioritere anderledes og tage dem igen, siger han. Ernst Christensen (FrP) udpeger som den eneste byrådspolitiker inden budgetseminaret konkrete steder, hvor der kan spares. - Lad være med at opføre den centrale genbrugsplads ved Knøsgaardvej. Så sparer kom m unen omkring seks m illioner kroner. D er er ikke en eneste borger, som klager over de decentrale pladser, siger han. H an kommer dog ikke ind på, at der fra folketingets side stilles større krav til sortering og genbrug af affald. D et kræver investeringer i genbrugspladserne. E t andet spareforslag om - fatter arbejder som følge af lukning af det kommunale vandværk og renseanlægget på jøl. - Kom m unen har planer om at pum pe vand fra Vildmoseværket i Biersted til jøl. N år vandet så er brugt, skal det pumpes tilbage til Aabybro som spildevand, og efter en tur i renseanlægget i Aabybro skal det videre derfra. D et er frem og tilbage og frem, siger E rnst C hristensen. - En vandledning til jøl vil koste 3,2 m illioner kroner og en kloakledning tilbage til Aabybro vil koste knapt syv millioner kroner. D et er penge, som kan og bør spares, siger Ernst Christensen. H an tilføjer, at dette forslag betyder, at kom m unen skal investere i renseanlægget på jøl. - Desuden er der i budgettet sat tre m illioner kroner af til ændring af Østergade i Aabybro. D et er et luksusprojekt og kan spares væk. Og ved at skære 20 procent i folkeoplysningen kan komm unen spare en halv million kroner, siger han. Annemie Pedersen fra Landsbylisten forventer, at der kommer en løsning på budgetsem inaret og vil på forhånd ikke udelukke nogle muligheder. 1 > Jt % Hverken katte grund kylden borgme ter OI< Ander en. SF ikke vil vær lække på erv iger Erik Inge

15 GUST 2000 LOKALSEKTION Aabybr 9 ke. dk il a hæve ska en Jlfl litikerne på seminar om kommunens økonomi i weekenden et minus på ni m illioner kroner. at- - Venstre vil ikke være il i- m ed til at dække undersku- >rg- det ved at sætte skattepro- An- centen eller grundskylden bro op. Vi må se på m uligheder for at spare på driftsbudgeti tet, og' om der er ting på an- 11 i 1- lægsbudgettet, som kan udyde skydes, siger Ole Lykkegal'or ard Andersen. En del af underskudet I de skyldes, at kom m unen skal or betale tre m illioner kroner lol- tilbage, som den fik for mel'.cs get i bloktilskud i ide - De penge m å jo stadig være at finde i kassen, siger at han. I te,icc Ulven kommer :ii's M en det er slet ikke sikkert, in at det er så galt, m ener Sociik I al demokratiet. I, 11 Vi har j o set dette mange del gange før, hvor det er lige- <>) som "Ulven kommer, ulven kom m er. M an siger, at udgangspunktet er noget rigtigt skidt, og der er behov for at spare. M en lad os nu vente og se, hvad der sker på budgetsem inaret og høre oplæggene fra forvaltningscheferne, siger Carl Laursen (S), der dog ikke mener, at besparelser helt kan undgåes. Socialdemokratiet deltog ikke ikke i forliget sidste gang, men går efter et bredt forlig. Sk tters - M en vi har jo vores ønsker og vores pris for at være med, siger Carl Laursen. SF vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at hæve skatten. - Alternativet er at finde besparelser, m en det ligger fast, at SF ikke vil være med til at slække på serviceniveauet. Så hellere øge indtægterne eller se kritisk på nogle af de ting, vi har på anlægsbudgettet, siger Erik Ingerslev. Kommune i udvikling Viceborgmester Jørn Krogsgaard (K) mener, at underskudet delvist skyldes, at kom m unen er i udvikling. - D et kræver, at det politiske system er i bevægelse og bedre til at om prioritere ting, som ikke længere er nødvendige, siger Jørn Krogsg'aard, - N år en ting først én gang har fået penge, er der en frygt for senere at prioritere anderledes og tage dem igen, siger han. Ernst Christensen (FrP) udpeger som den eneste byrådspolitiker inden budgetsem inaret konkrete steder, hvor der kan spares. - Lad være med at opføre den centrale genbrugsplads ved Knøsgaardvej. Så sparer kom munen omkring seks millioner kroner. D er er ikke en eneste borger, som klager over de decentrale pladser, siger han. H an kommer dog ikke ind på, at der fra folketingets side stilles større krav til sortering og genbrug af affald. D et kræver investeringer i genbrugspladserne. Et andet spareforslag om - fatter arbejder som følge af lukning af det kommunale vandværk og renseanlægget på jøl. - Kom m unen har planer om at pumpe vand fra Vildmoseværket i Biersted til jøl. N år vandet så er brugt, skal det pumpes tilbage til Aabybro som spildevand, og efter en tur i renseanlægget i Aabybro skal det videre derfra. D et er frem og tilbage og frem, siger E rnst C hristensen. - En vandledning til jøl vil koste 3,2 millioner k ro - ner og en kloakledning tilbage til Aabybro vil koste knapt syv millioner kroner. D et er penge, som kan og bør spares, siger Ernst Christensen. H an tilføjer, at dette forslag betyder, at kommunen skal investere i renseanlægget på jøl. - D esuden er der i budgettet sat tre millioner kroner af til ændring af Østergade i Aabybro. D et er et luksusprojekt og kan spares væk. Og ved at skære 20 procent i folkeoplysningen kan komm unen spare en halv million kroner, siger han. Annemie Pedersen fra Landsbylisten forventer, at der kom m er en løsning på budgetsem inaret og vil på forhånd ikke udelukke nogle muligheder. M m Hverken katten eller grund kylden tiger, lover borgme ter Ole Lykkegaard Ander en. SF ikke vil være med til at lække på erviceniveauet, iger Erik Inger lev.

16 Lange kontrakter vækker di ku ion ^ å is få i: Byråd bør ikke hænge efterfølgere op på lange aftaler Af Martin Frand en AABYBRO: Principperne blev pudset af under byrådets debat om EU -udbuddet af komm unens forsikringer. Erik Ingerslev (SF) er nemlig imod, at byrådet kan indgå kontrakter og aftaler, der række længere end fire år. - D et er principielt forkert, at vi kan indgå kontrakter, der er længere end den byrådsperiode, vi er valgt for, sagde Erik Ingerslev. - D et er af samme årsag, at reglerne for EU -udbud højst tillader fem årige kontrakter. EU -parlam entet er nemlig valgt for en fem årig periode, Hvis vi skal følge det samme princip, må vi kun indgå kontrakter, der er fire år lange. På den måde forpligtiger vi heller ikke det kommende byråd med aftaler, som vi har indgået, sagde Erik Ingerslev. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) påpegede, at det efterfølgende byråd også får mulighed for at tage stilling til forsikringsaftalerne, da de vil udløbe i den kom m ende byrådsperiode. - Desuden er der de økonomiske aspekter i, at en fem årig aftale gerne er billigere end en aftale på tre år. Og vi ville få meget travlt, hvis alle kommunens aftaler pludselig udløb samtidig 1. januar ved en ny byrådsperiode, tilføjede han. Erik Ingerslev afviste argum entet om billigere lange aftaler. - Da vi i økonomiudvalget gennemgik tilbudene, var vi enige om en aftale på tre år. M en det viste sig, at vi skulle tage en fem årig aftale, fordi det stod der i udbudsm aterialet, som var sendt ud. Vi m åtte ikke bagefter ændre i det, sagde han. D et var dog et enigt byråd, som vedtog en aftale om kommunens forsikringer de kommende fem år. D er blev nemlig tilføjet, at ved fremtidige EU-udbud skal politikerne have sagerne, inden de sendes i udbud, så de kan tage stilling til, hvor lang tid kontrakterne eventuelt skal løbe.

17 Bredt forlig med knaster ^ BUD ET: Politikerne i Aabybro er nu på jagt efter syv millioner kroner Af Mar in Frandsen AABYBRO: Onsdag aften er kommunens budget for 2001 til førstebehandling i byrådet, m en endnu er der et par knaster, som forhindrer et ellers bredt forlig. D et er uenighed om taksterne for at have børn i daginstitutioner skal stige eller ej. Alternativerne er yderligere besparelser, tage pengene i kommunekassen, eller forhøjelse af grundskyld eller skat (se andet sted på siden). U dgangspunktet for forhandlingerne er ændret efter, at formand for Kom m u- nernes Landsforening, Anker Boye (S), og finansminister M ogens Lykketoft har korrigeret deres aftale om ram m erne for kom m unernes økonomi. For Aabybro Kommune betyder det, at der nu mangler 1,5 millioner kroner mindre. D er skal altså findes syv millioner kroner for, at det nuværende driftsbudget og service overfor borgerne kan fremskrives og videreføres næste år. Inden budgetforhandlingerne pegede borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) på, at omkring tre millioner kroner kan tages i kassen, da en del af de manglende m illioner skyldes tilbagebetaling af for meget mod- Der mangler syv milli ner kr ner i, at den nuværende service kan føres videre næste år, g at driftsbudgettet på 280 mi. kr. hænger sammen. Anlægsbudgettet er på 24 mi. kr. Taksterne f r at få passet børn i dagpleje er kr. m måneden i 11 måneder m året. Børnehave: kr.sfo 1:850 kr. SFO II: 618 kr. taget bloktilskud tidligere. Følger politikerne dette, skal der findes omkring fire m illioner kroner i besparelser eller i ekstra indtægter, Ved at øge f rældrenes brugerbetaling fra 30 til 32 pr cent vil prisen f r dagpleje stige med 120 kr. m måneden g 80 kr. f r børnehaver. En hævelse af grundskylden på én pr mille vil give k mmunen en ekstra indtægt på kr. K mmuneskatten er på 21 pr cent g grundskylden på 20 pr mille. før driftsbudgettet på 280 m illioner kroner hænger sammen. Forvaltningen er kom m et med et forslag om, hvordan pengene kan findes, og ud fra dette h ar politikerne diskuteret m ulighederne. Ole Lykkegaard Andersen ser gode chancer for et bredt forlig m ellem Venstre, Socialdem okratiet, SF og konservative. - D er er vist stor forståelse for at få budgettet til at passe. Budgettet er også politikernes vigtigste opgave. Vi er enige om mange af punkterne, m en der er et par knaster, siger borgm esteren, der inden forhandlingerne oplyste, at Venstre ikke vil være med til at hæve skat eller grundskyld.

18 Må ke bliver det dyrere at få pa et børn i den kommunale dagpleje og i børnehaverne. SF imod t hæve priser for børneh vepl dser KAMEL Socialistisk Folkeparti har svært ved at sluge øget brugerbetaling for pladser i daginstitioner Af Martin Frandsen AABYBRO: SF har ikke opgivet at være dansepartner, når der spilles op til de afgørende forhandlinger om et budgetforlig. M en de nuværende drøftelser om eventuelt at øge forældrenes betaling for at have børn i de kommunale daginstitutioner giver SF problem er med at holde rytmen. Inden budgetforhandlingerne m eldte borgm ester Ole Lykkegaard Andersen (V) ud, at Venstre ikke er til sinds at hæve skatten eller grundskylden. I stedet er besparelser og øgede indtægter ved at hæve daginstitutions-taksterne samt deltagerbetalingen for den kommunale musikskole blandt emnerne. - Vi vil have m eget svært ved at sluge, at forældrne skal til at betale mere for at få passet deres børn i de kom m unale institutioner, siger Erik Ingerslev. - D et strider imod kom - munens indsats for at trække flere borgere og børnefam i- lier til, blandt andet via gode og billige daginstitutionspladser, siger Erik Ingerslev fra SF, der sidste år deltog i partiets første budgetforlig i Aabybro Kommune nogensinde. Dyrere ins i u ioner N u svarer forældrenes betaling til 30 procent af kommunens udgifter ved en plads i dagpleje eller børnehave. Forældrene betaler kroner om måneden for at have deres barn i børnehave og kroner for en plads i dagplejen. Loven åbner mulighed for en brugerbetaling på 32 procent i D et vil være stigning på cirka 80 kroner om m åneden for en børnehaveplads og cirka 120 kroner for dagplejen. I 2002 m å brugerbetalingen stige yderligere til 33 procent. Brugerbetalingen for en plads i SFO er på 37 procent, og her er der intet loft i loven for forældrenes betaling. - Vi synes, det er en meget dårlig løsning at hæve taksterne. I stedet kan vi sætte skatten eller grundskylden op eller tage flere peng _i kassen, siger Erik Ingerslev. ^F o rh ø jelse af grundskylden med en promille vil give kom m unen en ekstra indtægt på kroner, men det synes Venstre ikke at ville acceptere i følge borgmesterens udmelding inden forhandlingerne. - D er er stadig muligheder for, at vi kan være med i et forlig. D et er jo et spørgsmål om at give og tage, m en det er meget svært, når det gælder vores hjerteblod, siger han.

19 ink Inger lev og SF er ikke meget for tigning i ak terne for dagin titutioner. S med i f rhandlingerne AABYBRO: Sidste år var Socialdem okratiet ikke med i budgetforliget, m en meget tyder på, at byrådets næ ststørste parti ikke kom m er til at stå uden for døren to år i træk. - Forhandlingerne ser m e- get positive ud, og set fra min stol er der gode muligheder for at indgå i et forlig, siger Eva Rytter (S). - Vi vil altid gerne deltage i et forlig og få indflydelse. M en nogle gange kan man bare ikke være med, fordi det indeholder ting, som m an ikke kan acceptere, siger hun. Socialdemokratriets nye form and for byrådsgruppen afviser, det har betydning, at Socialdemokratiet ikke var med i forliget sidste år, og at det ville se dårligt ud, hvis partiet to år i træk ikke deltog i et forlig. - D et ville ikke nødvendigvis være dårligt at holde sig ude af forliget to gange i træk. D et afhænger af, om vi kan acceptere indholdet i forliget eller ej, siger Eva Rytter.

20 NORDJYSKE S TIF T S TID E N D E FREDAG 2 2, SEPTEMBER FILM FOR BØRN SI Tirsdag f rmiddag er der en halv time med film f r børn på Gjøl Bibli tek. Filmene er L k m tivet Th mas, Bananer i pyjamas g Den Lille Ridder. Anlæg budget ætter rekord S P å ie IN if: Væksten i kommunens driftsbudget skal drosles ned Af Martin Frand en AABYBRO: Et enigt byråd vedtog onsdag aften at sende det tekniske basisbudget videre til anden behandling. Dog foregår der samtidig forhandlinger om æ ndringer af budgettet i form af besparelser eller øgede indtægter for op mod fem millioner kroner. Basisbudgettet viser kom - munens økonomi i 2001 efter løn- og pristalsreguleringer, hvis det nuværende serviceniveau også skal gælde næste år. Og for at det skal hænge sammen, skal kom - m unen finde syv millioner kroner. Desuden indeholder budgettet et for Aabybro Komm une rekordstort anlægsbudget på 24 m illioner kroner. I byrådet synes der at være enighed om, at et par af de m anglende millioner på driften kan hentes i den velpolstrerede kommunekasse. - M en dette budget har en realvækst på 5,9 procent, og det er for meget. Regeringen og K om m unernes Landsforening har indstillet, at væksten i kom m unerne må være omkring 1,5 procent. Derfor må vi prim ært se på områder, hvor vi kan justere på driftsbudgettet og prøve at få dæm pet væksten, sagde borgm ester Ole Lykkegaard Andersen (V) i byrådssalen. - Vores anlægsbudget er rekordstort, m en det indeholder kun ting, som vi ved skal laves før eller siden, sagde borgm esteren. U dtryk for udvikling SF s Erik Ingerslev lagde vægt på, at den høje vækst også er et udtryk for, at kom - m unen er i udvikling og ikke udtryk for at selve serviceniveauet er steget som sådan. - D et bliver svært at finde besparelser for fire til fem millioner kroner på driften. Og hvis m an gør det, kan vi meget vel senere blive tvunget til at give tillægsbevillinger, og så er vi lige vidt, sagde han. Jørn Krogsgaard slog fast, at uanset om serviceniveauet er steget eller ej, er den store realvækst i budgettet til stedet. - Og det skal vi holde i ave, sagde han. E rnst Christensen pegede på de mange millioner, der skal bruges på nye anlæg. - H erunder fejlinvesteringer. Et anlægsbudget på 24 m illioner kroner. D et kan m an kalde storhed, mens forslaget i budgettet om optagelse af lån for 8,5 millioner kroner er det modsatte, sagde han ironisk. Socialdemokratiets Eva Rytter pegede også på, at kom m unen er i udvikling, og det koster penge. - Budgettet er en så vigtigt ting, at der skal socialdemokratiske synspunkter med, sagde hun.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

medlemsblad AABYBRO Bestyrelsesmøde den 25. januar 1999 Tilstede: Inge Lis, Lars, Per og Jette

medlemsblad AABYBRO Bestyrelsesmøde den 25. januar 1999 Tilstede: Inge Lis, Lars, Per og Jette AABYBRO Bestyrelsesmøde den 25. januar 1999 Tilstede: Inge Lis, Lars, Per og Jette dagsorden 1. valg af dirigent 2. protokol 3. meddelelser 4. kommunalpolitik og byrådsdagsorden 5. generalforsamling 1999

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017.

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2016 til orientering

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Formanden bød velkommen og oplyste der var drøftet mange emner på koordineringsudvalget.

Formanden bød velkommen og oplyste der var drøftet mange emner på koordineringsudvalget. Bestyrelsesmøde Vildtbanegård Tirsdag den 28. september 2010 kl. 18.00 i Lagunen Tilstede: Bent Hansen BH - formand Palle Haargaard PH Knud Holmboe KH Erik Neubert EN Asger Wulff AW Irmelin Hansen IH -

Læs mere

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 til godkendelse 4. Forslag til beslutning: a) Bump og lege/opholdsareal i Hornemansgade nord b) Det er ulovligt at

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Byrådets temamøde om budget 2017 den 22. juni 2016

Byrådets temamøde om budget 2017 den 22. juni 2016 Byrådets temamøde om budget 2017 den 22. juni 2016 Partiernes spørgsmål og forslag Oplæg v/klaus Christiansen Forslag / spørgsmål fra partierne Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Socialistisk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Dagsorden til ekstraordinært møde til Byrådet Onsdag den 21-12-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: A - Socialdemokratiet

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere