Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002"

Transkript

1 Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002 Erhvervssekretariatet Januar 2003

2 Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2002 Udgiver: Gladsaxe Erhvervsråd og Erhvervssekretariatet, Gladsaxe Kommune Sats og layout: Informationsafdelingen Fotos: Kaj Bonne Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 300 Hæftet er trykt på genbrugspapir

3 Indhold Erhvervsrådets aktiviteter i 2002 Erhvervsrådsmøder... Gladsaxe Erhvervskonference... Årets virksomhedspris... Aktiviteter og projekter... Nyt Erhvervspolitisk Program... Gladsaxe Erhvervsregister... Ledigt erhvervsareal... Iværksætteraktiviteter... Erhvervslivet i Gladsaxe 2002 Erhvervskvartererne... Virksomhederne... Arbejdspladserne... Arbejdsmarkedet... Aktiviteter i Regnskab og budget... Medlemsfortegnelse og sekretariat...

4 Erhvervsrådets aktiviteter i 2002 Erhvervsrådsmøder Gladsaxe Erhvervsråd har i 2002 mødtes 4 gange, hvor bl.a. følgende emner blev diskuteret: - Nyt erhvervspolitisk program - Samarbejde med skole- og ungdomsvejledningen om udbygget erhvervspraktik/vejledning - Digital kommune - Øresundssamarbejde - Samarbejde med Det sociale koordinationsudvalg om markedsføring Foruden disse emner blev rådets faste aktiviteter planlagt, og der blev orienteret om forskellige emner af interesse, eks. ny organisering i skole- og ungdomsvejledningen og kommuneplanens erhvervsstruktur. Gladsaxe Erhvervskonference Tirsdag d. 12.november afholdt Gladsaxe Erhvervsråd erhvervskonference. Emnet for konferencen var De unge og erhvervslivet, et emne som ligger direkte i forlængelse af projektet Erhverv og uddannelse, som Erhvervsrådet samarbejder med skole- og ungdomsvejledningen om (se nærmere beskrivelse under afsnittet Aktiviteter og projekter ). Erhvervskonferencen blev afholdt på Gladsaxe Rådhus, hvor ca. 110 deltagere var mødt op, for at høre om og debattere det aktuelle emne. Formålet med at vælge emnet De unge og erhvervslivet til konferencen var, at belyse det problem der forudses med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft i årene fremover. Det kendte problem er jo, at en stor generation af ældre trækker sig ud af arbejdsmarkedet, mens der kun er en lille generation af unge til at overtage de ledige job. Foruden at belyse det generelle problem, blev specielt problemet for detailhandlere og håndværksvirksomheder taget op, da det kan være specielt svært for disse brancher, at tiltrække et tilstrækkeligt antal af de unge. For at løse en del af problemet, kan man bl.a. søge at gøre de unge mere målrettede, således at de hurtigere kommer gennem uddannelsessystemet, men for at dette skal kunne lade

5 sig gøre, skal de unge have en bedre støtte og baggrund for at vælge hvilken uddannelse og dermed fremtidigt arbejdsliv, de ønsker at sigte imod. På konferencen belyste 4 indlægsholdere, med meget forskellig baggrund, emnet på forskellig vis. Forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra Amternes og kommunernes forskningsinstitut fremviste forskningsresultater indenfor følgende områder: Hvilken rolle spiller de unges baggrund og færdigheder i grundskolen for deres til- og fravalg af uddannelse? Hvorfor afbryder så mange unge en erhvervsuddannelse? Kan erhvervsuddannelserne indrettes på en måde, så flere søger dem og færre afbryder? Hvilke konsekvenser for den enkelte og samfundet har ringe kvalifikationer og kompetencer, set i lyset af dagens og fremtidens arbejdsmarked? Inspektør Claudia Dose fra TEC (Teknisk Erhvervsskole Center), som bl.a. også har erfaringer med erhvervspraktik både i Tyskland og Danmark, fortalte om konkrete erfaringer og perspektiver omkring uddannelsesinstitution og virksomhedspraktik. Murermester Henrik Salomon, der har flere års erfaringer med lærlinge og unge mennesker i det hele taget, gav en indføring i emnet i forhold til egne oplevelser og erfaringer med unges valg af og indgåelse i arbejdslivet. Fra venstre ses Murermester Henrik Salomon, Inspektør Claudia Dose, TEC og Forskningsleder Torben Pilegaard Jensen AKF Til sidst fortalte leder af Gladsaxe Kommunes skole- og ungdomsvejledning Leif Erik Pedersen om, hvordan Gladsaxe Kommune forbereder de unge på erhvervslivet. Sammen med Leif Erik Pedersen deltog Tanja Vilhof, som går i 9. klasse på Vadgård skole. Tanja Vilhof besvarede spørgsmål, således at erhvervskonferencens deltagere kunne få et indblik i, hvordan en 9.klasses elev oplever det valg hun står overfor at skulle gøre, af uddannelse og kommende erhverv. Elev Tanja Vilhof og leder af skole- og ungdomsvejledningen Leif Erik Pedersen

6 Årets virksomhedspris Gladsaxeprisen, som Erhvervsrådet tildeler en udvalgt virksomhed i Gladsaxe, blev i år tildelt SMC Biler Gladsaxe A/S. Begrundelsen for at SMC Biler fik prisen var primært deres store åbenhed i forhold til at tage elever i praktik, hvor eleverne får et forløb som er fint struktureret, hvorfor eleverne er glade for deres praktikophold dér. SMC Biler har tillige indgået i længerevarende afklaringsforløb for unge uddannelsestrætte elever, forløb der er yderst værdifulde for de unge, idet erhvervslivets krav og normer indgår som et væsentligt element. SMC Biler, der sælger Audi og Folkevogne, ligger på begge sider af vejen ved indkørslen til Mørkhøj Erhvervskvarter, og prisen er samtidig en påskønnelse af det flotte byggeri, der i år 2000 opstod efter en renovering af de tidligere bygninger. Ved overrækkelsen af årets virksomhedspris ses fra højre Borgmester Karin Søjberg Holst, Direktør Søren Jakobsen, SMC- Biler, Reservedelschef Kim Overby, SMC-Biler og kunstneren Inge Lindegaard Årets pris var i år et maleri udført af én af vore kunstnere i Gladsaxe, Inge Lindegaard, Solskinssmil til havets drømmeprinsesser et udsnit af maleriet er brugt til omslag på denne årsberetning. Inge fortæller selv i forhold til sit smukke og livsglade maleri, at hun har ladet sig inspirere af solens evne til at genspejle sig i havet. Med dette billede ønsker kunstneren således at videregive den energi og livsglæde, som solen har. Aktiviteter og projekter Besøg fra Taito Midt i april måned havde Gladsaxe besøg fra Gladsaxes venskabsby, Taito, i Japan, i besøget deltog byrådsformand Yasuyoshi Terai, økonomidirektør Masayuki Iwasaki og sekretariatschef Hitoshi Wada. Vore 3 gæster havde specielt udtrykt interesse for at se og høre om erhvervslivet i Gladsaxe. Efter en overordnet gennemgang af erhvervsstrukturen besøgte vi med vore gæster to virksomheder i Gladsaxe, for således at kunne fremvise eksempler på danske virksomheder. De to virksomheder var henholdsvis Skandinavisk Tobakskompagni og MT Højgaard, som gav vore gæster en fin rundvisning på hver af deres virksomheder. En uge med Grønland i Gladsaxe

7 I september måned havde Gladsaxe besøg fra vor venskabsby i Grønland, Narsaq. Foruden kunstudstillinger, samt arrangementer med musik og dans, deltog repræsentanter fra erhvervslivet i Narsaq. Eskimo Pels deltog med modeopvisning og udstilling af pelse. Fåreslagteriet Neqi, krabbefabrikken Saattuaq, Royal Greenland, og levnedsmiddelskolen Inuili deltog med billeder fra deres produktion, samt smagsprøver. Desuden deltog turistkontoret med video, lysbilledforedrag og udstilling af grønlandske dragter. Uddannelse og erhverv Vinteren 2002 blev projekt Uddannelse og erhverv startet i et samarbejde mellem skole- og ungdomsvejledningen og Erhvervsrådet. Baggrunden for projektet er et ønske om en styrkelse, af det i forvejen gode og veludbyggede samarbejde omkring uddannelsesvejledning med det lokale erhvervsliv. Formålet med projektet skal ses i lyset af følgende: arbejdsmarkedet vil fremover i en årrække være præget af, at der ikke kommer nok unge ud til at overtage de jobs som bliver ledige, når mange ældre medarbejdere i løbet af få år går på pension. Ungdomsårgangene er markant mindre end de tilsvarende årgange af ældre som forlader arbejdsmarkedet. Igennem de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af unge som gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse såvel på landsplan som i Gladsaxe Kommune. P.t. gennemfører % af en ungdomsårgang, hvilket dog stadig er langt fra den forrige regerings målsætning om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. For at måltallet skal kunne nås, er det nødvendigt med en styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet, således at de nødvendige praktikpladser (lærepladser) fremskaffes. P.t. mangler unge på forskellige grene af erhvervsuddannelserne praktikpladser og må færdiggøre deres uddannelse med skolepraktik. Folkeskolerne og privatskolerne i kommunen har styrket uddannelsesplanlægningen for elever på klassetrin, således at erhvervspraktik og uddannelsespraktik ses i sammenhæng med elevens fremadrettede uddannelsesplanlægning. Skole- og ungdomsvejledningen har gennem den senere tid fået henvendelser fra såvel virksomheder som organisationer vedr. et tættere samarbejde omkring unge på vej gennem uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet. Målet med styrkelse af samarbejdet vil således være, at flere unge foretager velovervejede valg af ungdomsuddannelse og efterfølgende kommer i gang på arbejdsmarkedet inden for de fag, som interesserer dem, og som samfundet har brug for. Forslaget om styrket samarbejde vil i konkret form betyde udarbejdelse af et hæfte, hvor lokale virksomheder på hver deres a4-side præsenteres og kort beskriver, på hvilke områder virksomheden indgår i det styrkede samarbejde. Mindre virksomheder kan dog dele en side, ligesom sammenslutninger af handelsforeninger og håndværkerforeninger kan deltage i fællesskab. Hæftet, en plakat samt hjemmeside omkring samarbejdsprojektet stilles til rådighed for de 19 skoler i Gladsaxe Kommune i forbindelse med elevernes uddannelsesplanlægning på klassetrin. Hæftet vil således kunne indgå i drøftelserne mellem eleven, forældrene og skolevejlederen. Af samarbejdsaktiviteter, som et styrket samarbejde kan udvikle, kan eksempelvis nævnes: individuel erhvervspraktik for interesserede elever

8 individuel erhvervspraktik for interesserede elever i kombination med uddannelsespraktik på erhvervsskole mulighed for temabaseret virksomhedsbesøg mulighed for samarbejde omkring teknologiprojekter mulighed for samarbejde med 10. klassecenterets linie inden for iværksætning mulighed for gæsteundervisere fritidsjobs for unge længerevarende praktikforløb for særligt interesserede elever længerevarende praktikforløb for marginaliseringstruede unge, som har brug for andre forløb end skolen kan tilbyde mulighed for at indgå i samarbejde med kommunen i forbindelse med Erhvervs- GrundUddannelsen (EGU) for unge, som har brug for længere forløb efter skolen, før de kan magte at starte på en egentlig erhvervsuddannelse virksomhedsadoption jobsøgningsaktiviteter mulighed for praktikforløb for lærere / vejledere andre temaer i samarbejde med de enkelte virksomheder Lederen af skole- og ungdomsvejledningen har i 2002 sammen med erhvervschefen haft møde med 22 virksomheder, hvoraf de 21 ønskede at deltage i det udbyggede samarbejde. Yderligere møder med virksomheder er allerede planlagt i Digital kommune Gladsaxe Erhvervsråd har deltaget med erhvervschefen som repræsentant i kommunens projekt omkring digital kommune. De digitale informationer og rapporteringsmuligheder, der specielt har virksomheders interesse, er udlægning af digitale kort og kommuneplan på nettet, og mulighed for rapportering af måleraflæsning og vandforbrug via nettet. Desuden kan anmeldelse af dagpengerefusion ske elektronisk fra virksomhederne. I dag kan virksomhederne gå ind og indtaste deres anmeldelse direkte i systemet, men for de større virksomheder arbejdes der på at etablere en elektronisk overførsel af data fra virksomhedernes egne personale/lønsystemer, da ideen jo netop er, at der ikke skal ske dobbeltindtastninger. Novo Nordisk er på vor foranledning blevet inddraget i projektet med at definere kravene til et sådant system i samarbejde med KMD. Ny hjemmeside I forlængelse af at Gladsaxe Kommunes hjemmeside er ændret, arbejdes der på at omlægge Gladsaxe Erhvervsråds hjemmeside, så den bliver en naturlig del af Gladsaxe Kommunes hjemmeside, og således at virksomhederne i Gladsaxe får en god og informativ støtte i deres daglige arbejde, hvis de eller andre interessenter søger mere generel information om erhvervslivet i Gladsaxe. Den nye hjemmeside vil indeholde de samme oplysninger som den hidtidige, da der har været gode tilbagemeldinger om denne. Så det primære formål med at omlægge hjemmesiden er at opnå en bedre integration med kommunens overordnede hjemmeside. Øresundssamarbejde I 2002 startede et Interreg-støttet projekt om kompetenceudvikling på tværs af Øresund. En række kommuner på begge sider af Øresund deltager derfor i en seminar-række, hvor formå-

9 let er at opkvalificere deltagerne, med det klare sigte at de fremover kan yde en bedre rådgivning overfor virksomhederne i de enkelte kommuner. Foruden Gladsaxe Kommune deltager fra dansk side Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Ballerup Kommune, Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Amt og TIC Københavns Amt. Fra svensk side deltager tilsvarende en række kommuner fra det sydvestlige Skåne, Malmø Stad, Region Skåne, Euro Info Centre Syd og Almi Företagspartner. Virksomhedskonsulenterne Der er indledt et tættere samarbejde med virksomhedskonsulenterne, som arbejder med det rummelige arbejdsmarked i Gladsaxe. Bl.a. således at virksomhedskonsulenternes henvendelser til nye virksomheder nu sker i fællesskab med Gladsaxe Erhvervsråd. Nyt Erhvervspolitisk Program Gladsaxe Erhvervsråd har i 2002 arbejdet med en opdatering og fornyelse af det erhvervspolitiske program, som nu foreligger. Formålet med Gladsaxe Erhvervsråd er i det nye erhvervspolitiske program udtrykt som følger: Formålet med Gladsaxe Erhvervsråd s arbejde er, at fremme erhvervsudviklingen i Gladsaxe, dels ved at fastholde og understøtte udviklingen af de eksisterende virksomheder, og dels ved at tiltrække og støtte nye virksomheder. Gennem dialog og service medvirker Erhvervsrådet til, at sikre gode rammer for erhvervslivet, således at virksomhederne opnår de bedst mulige forudsætninger for en fortsat dynamisk udvikling. Erhvervsrådet vil samtidig bidrage til, at der i kommunens sagsbehandling lægges vægt på en ubureaukratisk tilgang til samarbejdet med erhvervslivet. Også en række samfundsmæssige forhold, såsom udvikling af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder og miljøhensyn vil Erhvervsrådet lægge vægt på i sit arbejde. Erhvervsrådet vil i samarbejde med Gladsaxe Kommune fortsat arbejde for, at bevare kommunens omdømme som en erhvervsvenlig kommune. I forhold til det tidligere erhvervspolitiske program, ønsker Erhvervsrådet i det nye program i højere grad at udtrykke et ønske om, at styrke udviklingen af de eksisterende virksomheder og at tiltrække nye. Dette kan eksempelvis ske ved at skabe gode rammer for erhvervslivet på forskellig vis, bl.a. ønsker Erhvervsrådet i stigende grad at vise deres interesse for at præge de fysiske rammer, så der bliver de bedst mulige trafikforhold og samtidig sker en forskønnelse af områderne.

10 Gladsaxe Erhvervsregister Erhvervsregisteret blev i beretningsperioden ajourført månedligt med listeudtræk fra Det Centrale Virksomheds Register. Herigennem blev der foretaget 687 sletninger, 764 tilføjelser samt 1208 mindre ændringer på eksisterende virksomheder. Udover de månedlige ajourføringer blev erhvervsregisteret løbende opdateret med oplysninger fra returnerede spørgeskemaer, som de enkelte virksomheder havde modtaget sammen med et velkomstbrev. Primo december indeholdt Gladsaxe Erhvervsregister i alt virksomheder, som således alle er beliggende i Gladsaxe Kommune. Se i øvrigt afsnittet Virksomhederne under Erhvervslivet i Gladsaxe Ledigt erhvervsareal Der blev i 2002 foretaget kvartalsmæssige registreringer af ledige erhvervslejemål i Gladsaxe Kommune i februar, maj, august og november. Ved hver opdatering blev der udgivet en trykt oversigt over ledige erhvervslejemål, oplaget på denne oversigt var ca. 220 eksemplarer pr. registrering. Foruden de faste abonnenter sker der henvendelser fra forskellige interessenter, som enten får tilsendt et eksemplar af oversigten eller henvises til hjemmesiden. Da alle henvendelser i princippet kan tilfredsstilles ved at henvise til oversigten i elektronisk form på hjemmesiden, er det besluttet at oversigten fremover ikke udgives i trykt form, men udelukkende kan findes på Gladsaxe Kommunes hjemmeside under erhvervsservice. Kredsen, hvorfra der hentes oplysninger om ledige erhvervslejemål, er omkring 64 ejendomsmæglere, virksomheder og andre, der formidler erhvervsejendomme i Gladsaxe. Henvendelserne til ejendomsmæglerkredsen suppleres ved med mellemrum at inspicere erhvervskvartererne og ved selvsyn konstatere ledige erhvervsarealer. I løbet af de sidste år har der været en stor stigning i det ledige erhvervsareal, dog viste der sig i 4. kvartal 2002 et fald i de ledige arealer. Ledigt erhvervsareal Måned og år Ledigt etageareal i m2 Årligt gnm. ledigt areal i m2 Stigning i gnm. ledigt areal i m2 Stigning i gnm. ledigt areal i % Februar Maj August November Februar Maj August ,2 November Februar Maj

11 August ,1 November Kilde: Registrering af ledigt erhvervsareal i Gladsaxe Kommune Årsagen til denne stigning i det ledige erhvervsareal i kommunen, kan bl.a. findes i den udvikling, der er sket indenfor byggeri af nye kontorhuse ved Københavns havn og i Ørestaden, da disse nye byggerier naturligt giver en øget konkurrence. Desuden har det været krisetider for det private erhvervsliv med faldende aktiekurser og et stigende antal konkurser, hvor bl.a. IT-branchen har været hårdt ramt. Ifølge Sadolin & Albæk A/S ser tendensen således ud: I første halvår af 2002 har der været lav aktivitet på kontorudlejningsmarkedet. Tidligere aktivt søgende virksomheder har ligefrem stoppet deres søgen efter lokaler. Det forventes at det er forbigående med den svage aktivitet, som naturligvis er forårsaget af den lave konjunkturudvikling i det hele taget. Når økonomien tager fart igen vil også søgningen efter erhvervslokaler forventes at stige, men blot langsomt. Det vurderes at denne udvikling med mange ledige lokaler er forstærket yderligere siden. Af nedenstående tabel ses, at det netop er ledige kontorarealer der har været en meget stor stigning i. Der har ligefrem været et fald i ledige butikslokaler. Ledigt erhvervsetageareal fordelt på anvendelse Kontor Industri/lager Butik Gennemsnit i 2002 i m Andel i 2002 i % 65,4 33,7 0,8 Ændring i m Ændring i % 181,7 5,0-35,9 Kilde: Registrering af ledigt erhvervsetageareal i Gladsaxe Kommune De ledige arealer findes primært i Gladsaxe Erhvervskvarter, hvorimod der i Bagsværd Erhvervskvarter stort set intet er ledigt, hvilket kan ses i nedenstående tabel. Desuden viser tabellen, at der også har været en stigning i ledige arealer i Den øvrige del af kommunen, arealer der primært ligger på Buddingevej. Ledigt erhvervsetageareal fordelt på områder Gladsaxe Erhvervskvarter Bagsværd Erhvervskvarter Mørkhøj Erhvervskvarter Den øvrige del af kommunen Gennemsnit i 2002 i m Andel i 2002 i % 76,6 0,5 12,2 10,7

12 Ændring i m Ændring i % 79,8-4,9 17,2 281,3 Kilde: Registrering af ledigt erhvervsetageareal i Gladsaxe Kommune Iværksætteraktiviteter I 2001 startede IværksætterKontaktpunktet, et samarbejde om iværksættere som Gladsaxe Kommune er med i, sammen med Albertslund, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. IværksætterKontaktpunktet har i samarbejde arrangeret 4 informationsaftener 2 i foråret og 2 i efteråret for iværksættere, heraf blev henholdsvis én aften i foråret og én aften i efteråret afholdt i Gladsaxe. På informationsaftenerne får deltagerne lidt at vide om, hvad det vil sige at være selvstændig, ligesom de får et lille indblik i, hvordan man kan markedsføre sin forretning, og hvordan man skal udarbejde et regnskab. Der deltog knap 100 personer hver af disse aftener. Informationsaftenerne var samtidig optakt til et 5-afteners kursus. Der blev som planlagt afholdt ét kursus henholdsvis forår og efterår, men yderligere et kursus måtte arrangeres i november-december, da interessen var så stor. På dette kursus får deltagerne en hurtig gennemgang af de væsentligste ting en iværksætter må have styr på, eks. markedsføring, økonomi, skat, moms, forsikring og jura. IværksætterKontaktpunktet arbejder også med at danne netværk for nogle af de iværksættere vi har kontakt med, og hjælper dem desuden med at starte deres netværksmøder op. Derudover har IværksætterKontaktpunktet været medarrangør af Janteknuserkampagnen i Storkøbenhavn, og IværksætterKontaktpunktet har i efteråret sammen med IværksætterKontaktpunktet København-Frederiksberg arrangeret fælles iværksætterdag i Dahlerups Pakhus. IværksætterKontaktpunktet har et nært samarbejde med professionelle etableringsrådgivere, advokater og revisorer, således at den enkelte iværksætter kan henvises til yderligere vejledning hos den person, der måtte have den bedste viden indenfor det pågældende område. Desuden samarbejder IværksætterKontaktpunktet med arbejdsløshedskasserne ASE og DANA, ligesom vi samarbejder med TIC. I Gladsaxe har omkring 50 iværksættere modtaget personlig vejledning i løbet af Iværksætterne, der henvender sig, får en indføring i, hvordan man registrerer en virksomhed, samt hvilke krav der stilles omkring bogføring, skat og moms. Desuden hjælpes iværksætterne i gang med at udarbejde en egentlig forretningsplan, samt budgetter og der vejledes mht. forsikring osv. I visse tilfælde rådes iværksætteren også fra at starte egen virksomhed i alle tilfælde indenfor den pågældende branche, hvis det ses, at ideen ikke kan hænge sammen økonomisk, eller hvis iværksætteren af andre årsager ikke virker klar til at starte for sig selv. Iværksætterne, der henvender sig, ønsker at starte virksomhed indenfor mange forskellige brancher. I årets start ønskede flere at starte eget hjemmeservicefirma, men efter reglerne for hvilke ydelser der må gives under hjemmeserviceordningen er ændret, er der sket et stort fald i opstart af hjemmeservicefirmaer. De fleste iværksættere vil starte en form for konsulentfirma, med rådgivning indenfor forskellige områder, ligesom at starte massageklinikker er oppe i tiden. I den sidste del af året har et stigende antal nydanskere henvendt sig, for at få gode råd om opstart af egen virksomhed.

13 Erhvervslivet i Gladsaxe 2002 Erhvervskvartererne Erhvervskvartererne i Gladsaxe ændrer sig langsomt. Vi ser fortsat processen med, at der er et skift i virksomhedstyper fra industri mod kontorarbejdspladser. Samtidig sker der derfor en fornyelse i områderne, størst i Gladsaxe Erhvervskvarter, som jo også er det ældste kvarter. Først byggede MT Højgaard nyt hovedsæde, og nu har også både Danske Trælast og Canon bygget flotte nye kontorbygninger i området mellem Gladsaxe Møllevej og motorvejen. På Vandtårnsvej sker der en nedrivning af nogle af de gamle bygninger, og en ny Gladsaxe Biotekpark er ved at se dagens lys. Først bygges der til CMC Biopharmaceuticals, hvor første spadestik blev taget af Borgmester Ole Andersen d. 10.juni 2002, og Borgmester Karin Søjberg Holst var med ved rejsegildet d. 20.december Også på Buddingevej er der sket fornyelser, hvor Hydro Texaco d. 26.september holdt rejsegilde. Danske Trælast med MT Højgaard i baggrunden TV-Byen er som bekendt ved at bygge nyt domicil i Ørestaden, hvorfor det store område ved Mørkhøjvej bliver ledigt om nogle år. Sjælsø Gruppen har erhvervet retten til projektudvikling af området der bliver ledigt, og de arbejder med forskellige spændende planer med bygning af nye store kontordomiciler, samtidig med genbrug af de eksisterende bygninger, anlæg af små søer i området osv. I Mørkhøj Erhvervskvarter sker der også en vis forskønnelse af kvarteret, bl.a. i form af at der er lavet en skiltepolitik, således at de skilte de enkelte virksomheder opsætter ved vejene får samme udseende og placering, det gør det både kønnere at se på, men ikke mindst bliver det lettere at finde rundt i kvarteret. Virksomhederne Antallet af virksomheder i Gladsaxe ser ud til at være stagneret, hvilket dog ikke kan undre da Gladsaxe Kommune jo er fuldt udbygget. Ser vi på udviklingen over en længere årrække, ser vi en stigning frem til 1991, hvor der er virksomheder placeret i Gladsaxe. Allerede i 1992 er dette tal dog dykket til 2.927, efter en jævn stigning de følgende år topper antallet i

14 2001 med virksomheder, og er nu stagneret, så vi ved udgangen af 2002 finder virksomheder i Gladsaxe Kommune. Af de virksomheder i Gladsaxe er størstedelen dog virksomheder, hvor ejeren arbejder alene uden ansatte. Fordelingen af virksomheder i Gladsaxe efter antal ansatte kan ses i nedenstående tabel. Antal virksomheder i Gladsaxe fordelt efter antal ansatte, ved udgangen af 2002 Antal ansatte i virksomheden Antal virksomheder i Gladsaxe Over Uoplyst 90 Kilde: Gladsaxe Erhvervsregister I den følgende tabel kan virksomhedernes fordeling på brancher ses. Der er ikke sket den store forskydning af virksomheder mellem brancher, og de små ændringer der er sket skal blot ses som små krusninger. Der er sket et lille fald i antal virksomheder indenfor handel, hotel og restaurationsbranchen, som modregnes af en lille stigning blandt virksomheder indenfor finans- og forretningsservice, samt offentlige og personlige tjenesteydelser. Forskydning mellem disse brancher er primært sket blandt de helt små virksomheder, med ingen eller meget få ansatte, hvorfor ændringen ikke umiddelbart er synlig i Gladsaxes erhvervsliv. Samtidig er der sket et yderligere frafald af virksomheder indenfor landbrug, fiskeri og råstofudvinding, hvilket jo er den naturlige udvikling i en kommune som Gladsaxe. Frafaldet blandt virksomheder indenfor industri er også naturligt, da ændringen i erhvervslivet i Gladsaxe går mod flere kontorvirksomheder. Virksomheder fordelt på hovedbrancher ved udgangen af 2002 Landbrug, fiskeri & råstofudv. Industri Bygge- & anlæg Handel, hotel & restauration Transport, post & telekommunikation Finans. & forretningsservice Offentlige & pers. tjenesteydelser I alt Antal Andel i % 0,7 7,3 12,5 26,3 6,1 34,9 12,2 100,0 Ændring i antal Ændring i % -25,7-6,9 1,2-2,8 5,4-1,0 3,4-1,0

15 Kilde: Gladsaxe Erhvervsregister Arbejdspladserne Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe er steget over en ti-års periode frem til Der er dog sket et skift mellem brancherne, et skift til flere arbejdspladser indenfor primært finansiering og forretningsservice, på bekostning af arbejdspladser i industrien og indenfor den offentlige service og tjenesteydelser. Her følger Gladsaxe udviklingen i Københavns Amt i øvrigt, mens der på landsplan spiller andre faktorer ind, da der her også er et fald indenfor landbrug, samt transport. På landsplan ses fortsat den store stigning indenfor arbejdspladser i den offentlige sektor, samt personlige tjenesteydelser over ti-års perioden. Går vi derimod blot et år tilbage, er der et fald i arbejdspladser indenfor den offentlige sektor efter de store runder med afskedigelser, der har været specielt i staten. Går vi i Gladsaxe blot et år tilbage, er der sket en stigning indenfor arbejdspladser i industrien, hvilket er modsat resten af landet, men som enkeltstående kommune vil udviklingen i enkelte store virksomheder beliggende i kommunen naturligvis skinne tydeligt igennem i statistikken, stigningen i medarbejderantallet hos Novo Nordisk og Novozymes slår således naturligt igennem i Gladsaxes tal. Arbejdspladser fordelt på hovedbrancher i Gladsaxe Kommune Københavns Amt Hele landet Antal / % Landbrug, fiskeri & råstofudvinding Industri Vækst Vækst Vækst ,2 0,2 18,3 0,5 0,4-2,6 5,6 3,8-28, ,8 23,4-15,9 17,0 12,5-20,9 19,8 17,3-8,6 Bygge & anlæg ,8 6,3-15,5 6,9 7,6 17,2 6,1 6,3 7,3 Handel, hotel & restauration ,8 15,3 0,4 20,5 20,9 9,7 16,4 18,1 15,1

16 Transport, post & telekommunik ation Finansiering & forretningsservice Offentlige & personlige tjenesteydelser ,8 4,3 17,6 9,0 9,2 10,6 7,2 6,3-8, ,2 17,7 192,9 12,7 18,7 58,5 8,8 13,1 54, ,4 32,8-9,3 33,5 30,7-1,5 36,1 35,1 1,3 I alt ,0 100,0 3,5 100,0 100,0 7,5 100,0 100,0 4,3 Kilde: Danmarks Statistik Arbejdsmarkedet Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe er som nævnt steget frem til På samme vis ses en lille stigning i antallet af Gladsaxe borgere i arbejde. Stigningen er ikke stor og afspejler naturligt befolkningens sammensætning. Antal beskæftigede borgere i Gladsaxe Ændring Ændring i % ,6 Kilde: Danmarks Statistik I Gladsaxe har vi haft en positiv udvikling i antallet af ledige i kommunen, der er sket et fald i både antallet fra til 893 ledige og i procenten i forhold til arbejdsstyrken. I resten af landet er der ligeledes sket et fald fra 2000 til 2001, men ændringen ses at have været mindre end i Gladsaxe. Gennemsnitlig ledighed i % af arbejdsstyrken Gladsaxe Københavns Amt Hele landet ,3 3,9 5, ,9 3,4 4,6 Udvikling i % -12,9-10,7-7,1 Kilde: AF Storkøbenhavn

17 Aktiviteter i 2003 I 2003 vil arbejdet med projekt Uddannelse og erhverv fortsætte, det forventes at et katalog, med præsentation af de virksomheder der indgår i samarbejdet, vil foreligge til distribution efter skolernes sommerferie, således at det nye samarbejde kan gå rigtigt i gang i det nye skoleår. I samarbejde med Wonderful Copenhagen vil Gladsaxe fremover være vært for udenlandske gæster, der ønsker at se, hvordan vi i Danmark arbejder indenfor forskellige områder. Det gælder både indenfor de offentlige opgaver, men der kan også være interesse for at se, hvordan vi i de private virksomheder arbejder med eksempelvis teknologi, miljø, ledelse, uddannelse osv. Arbejdet med iværksættere vil fortsætte, og blive fortsat mere struktureret efter det nu har været i gang det første år. Den nye hjemmeside for erhvervslivet, som bliver fuldstændig integreret med Gladsaxe Kommunes øvrige hjemmeside, forventes at gå i drift i første kvartal af Revideret pjece til iværksættere vil foreligge i starten af det nye år, og pjecen til nystartede virksomheder skal ligeledes revideres, således at den kan ligge klar i vinteren I 2003 forventes afholdt et antal temamøder for grupper af virksomheder i Gladsaxe, bl.a. i forbindelse med projekt Uddannelse og erhverv. Foranalyse til et evt. kommende kulturhus med plads til både detailbutikker, restaurant, cafe og hotel, samt konferencefaciliteter vil ligge klar i februar måned. Et analysearbejde i fællesskab med byplanafdelingen vil starte, som et forarbejde til den næste kommuneplan. Regnskab og budget Budget Indtægter kr. Udgifter kr. I alt kr. Regnskab Indtægter Kontingent fra de 6 medlemsforeninger kr.

18 Udgifter Erhvervskonference 2002 og Gladsaxe Prisen kr. Iværksætteraktiviteter kr. Erhvervsregister, abonnement på CVR-data kr. Erhvervsrådsmøder kr. Medlemskaber af foreninger og konferencedeltagelser kr. Diverse kr. Lønninger kr. I alt udgifter kr. I alt nettoudgifter kr. Budget kr. Regnskab kr. Mindreforbrug i kr. Budget kr. Kommentarer Gladsaxe Erhvervsråd fastsætter i enighed kontingentets størrelse forud for hvert kalenderår. Kontingentet for 2002 udgjorde kr. for hver af medlemsforeningerne. Kontingentet for år 2003 blev fastsat til kr. I 2002 var afsat et ekstra beløb på kr. til specielle aktiviteter, eks. informationsmateriale. Det er besluttet at bruge beløbet til iværksætteraktiviteter i form af deltagelse i IværksætterKontaktpunktet, hvor det vil dække medlemskab for både 2002 og 2003, en del af beløbet vil derfor blive overført til Medlemsfortegnelse og sekretariat Medlemmer i 2002 Gladsaxe Byråd Borgmester Karin Søjberg Holst (A) (formand) 1. viceborgmester Peter Lawrence Brooker (F) 2. viceborgmester Bjarne Rasmussen (V) Gladsaxe Erhvervssammenslutning Direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S (næstformand) Handelsforeningen Bagsværd By og Bagsværd Håndværkerforening Forretningsindehaver Jesper Ryby, Ryby A/S

19 Handelsforeningen for Søborg og Omegn Isenkræmmer Niels Leegaard, Kop & Kande Mørkhøj Erhvervskvarter Direktør Erik Weidinger, Weidingerglas A/S Gladsaxe Håndværkerforening El-installatør Hans Weibel, Weibel Installation A/S LO Sektion Gladsaxe Fagforeningsnæstformand René Zingenberg, Dansk Metal afd. 2 Miljøsekretær Michael Jørgensen, CO-industri Fællestillidsmand Paul Graugaard Sekretariat Erhvervssekretariatet på Gladsaxe Rådhus varetager sekretariatsfunktionen for Gladsaxe Erhvervsråd. Gennem Erhvervssekretariatet kan virksomheder og iværksættere få rådgivning og vejledning på en lang række erhvervsrelaterede områder, og det kan desuden virke som koordinerende enhed i kontakten med kommunen. Herudover tilbyder erhvervssekretariatet service i form af informationsfoldere, Gladsaxe Iværksætterpakke, oversigter over ledige erhvervslejemål, Gladsaxe Erhvervsregister mv. Flere af serviceydelserne findes eller kan bestilles via Erhvervsrådets hjemmeside på Internettet. Erhvervssekretariatet kan kontaktes via: Erhvervschef Kirsten V. Nielsen Tlf: Fax: E-post: Web: under erhvervsservice

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Beretning Gladsaxe Erhvervsråd

Beretning Gladsaxe Erhvervsråd Beretning Gladsaxe Erhvervsråd 2004 Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2004 Udgiver: Gladsaxe Erhvervsråd og Erhvervssekretariatet, Gladsaxe Kommune Sats og layout: Grafia Design ApS Fotos: Kaj Bonne m.fl.

Læs mere

Referat af Erhvervsrådets møde 10.12.2013 December 2013 Af: Sekretær Mille Stilling

Referat af Erhvervsrådets møde 10.12.2013 December 2013 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Erhvervsråd Referat af Erhvervsrådets møde 10.12.2013 December 2013 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

GLADSAXE Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2003

GLADSAXE Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2003 GLADSAXE Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2003 Øverst fra venstre: Niels Leegaard, Marius Ibsen, Michael Jørgensen, Peter Brooker, Poul Graugaard, René Zingenberg Nederst fra venstre: Jesper Ryby, Michael

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådsmøde hos Alfa Laval Erhvervsråd

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådsmøde hos Alfa Laval Erhvervsråd GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådsmøde hos Alfa Laval 09.02.2012 Erhvervsråd Februar 2012 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Referat kl Juni 2014 Af: Sekretær Mille Stilling

Referat kl Juni 2014 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Erhvervsråd Referat 19. 05.2014 kl. 14-18 Juni 2014 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester Karin Søjberg Holst,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014 Erhvervsråd Oktober 2014 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet. Erhvervsråd. September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet. Erhvervsråd. September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 10.09.2013 Erhvervsråd September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Referat Februar 2011 Af: Sekretær Mille Stilling

Referat Februar 2011 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Erhvervsråd Referat 02.02.2011 Februar 2011 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester Karin Søjberg Holst, Formand

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Referat fra dialogmøde med LBR og Handicaprådet

Referat fra dialogmøde med LBR og Handicaprådet Referat fra dialogmøde med LBR og Handicaprådet NOTAT Jobcenter Til Stede: Bent Pedersen Henrik Hvidesten Teddy Pedersen Lisbeth Kildegaard Andersen Finn Andersen Lisbeth Balling Henrik Kjær Tonny Borgstrøm

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål Den nye Ungeenhed i Herlev kommune - organisering, virke og mål Den brændende platform Udannelse er et af de vigtigste udgangspunkter for unge, der skal tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse,

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere