# 18 nyhedsbrev april arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø"

Transkript

1 # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og ydet faglig rådgivning. INDHOLD APV I HØJ sø 1 ARBEJDSMILJØ OG SOCIALT ANSVAR PÅ LÆREPLANEN 2 OVERENSKOMST OM HELBREDSKONTROL 4 ARBEJDET MED SIKKERHEDSadFÆRD BETALER SIG 5 GLENCO FOREBYGGER STRESS 6 NYT OM NAVNE I COWI 8 I Nordsøen cirka 270 km vest for Esbjerg ligger produktionsplatformen Syd Arne, der opereres af Hess Danmark. Her produceres olie og gas, og der gås ikke på kompromis med sikkerheden. Stefan Reib, der er HSE-specialist i Hess, mener dog, at den APV-proces, Hess har været igennem, har givet anledning til en mere overordnet refleksion over forholdene på platformen: "I processen har vi fået kortlagt og sundhedsmæssige forhold på Syd Arne og analyseret, hvilke områder vi kan sætte endnu bedre ind på. De udefrakommende konsulenter fra COWI er eksperter på de forskellige områder af et og ser, hvordan tingene gøres i mange forskellige virksomheder. Derfor har samarbejdet givet anledning til et friskt og mere overordnet perspektiv på et. Vi har selv meget fokus på sikkerhed, men vi har ikke ekspertisen på alle områder in-house, og derfor giver det mening at få en rådgiver som COWI til at facilitere og analysere en kortlægning, hvor flere forskellige områder er i spil." >> Fortsættes

2 # 18 nyhedsbrev april 2012 Arbejdsmiljø socialt ansvar på læreplanen og Ledere og ansvarlige fra virksomheder i lande i Asien og Afrika trodsede den danske kulde og drog til Lyngby for at lære metoder til strategisk arbejde på det årlige internationale kursus "Occupational Health and Safety". Kurset blev gennemført af COWI for Danida Fellowship Centre (DFC). "DFC er en selvejende institution under Udenrigsministeriet, der gennemfører kurser og anden efteruddannelse i forbindelse med Danidas programmer og projekter. Nogle af kurserne er specielt rettet mod den private sektor, bl.a. et tre ugers kursus, hvor også myndigheder og organisationer kan deltage. Dette kursus har COWI gennemført for DFC i en del år, senest i februar Kursisterne har også denne gang generelt været meget tilfredse med gennemførelsen og udbyttet," oplyser training adviser Annette Kaalund-Jørgensen, DFC. Systematisk arbejde På kurset får deltagerne undervisning i lovgivning, analysemetoder og gode løsninger inden for alle aspekter af et. "Efter at have deltaget i kurset arbejder jeg nu mere systematisk og analytisk. F.eks. planlægger jeg nu et stykke arbejde, hvilket er meget forskelligt fra, hvad der ellers foregår i min del af verden. Jeg tænker på den bedste og mest sikre måde at udføre arbejdet på," fortæller en af kursisterne, Wisdom Noble-Atsu fra Ghana. >> APV i høj sø Fortsat fra forsiden Fundament for handleplaner og interventioner COWIs projektleder på opgaven, sektions leder Gitte Arnbjerg, mener, at kortlægningen er et nødvendigt fundament for, hvor der skal sættes ind, men at der skal laves strukturerede handleplaner, hvis kortlægningen skal være anvendelig. "Kortlægningen giver en baseline for forholdene, men det bliver først interessant, hvis der herudfra laves handleplaner og interventioner, der kan forbedre et," siger Gitte Arnbjerg. Det har man gjort på Syd Arne, og selv om man løbende kan se effekten af dette, ligger den endelige status lidt længere ude i fremtiden. "Vi kommer først til at se, hvor stor gevinsten af processen rent faktisk har været, når vi laver vores næste kortlægning," siger Stefan Reib. Ved hjælp af APV-systemet kan vi dog se, at vi er på rette vej. Elektronisk APV-system holder styr på aktiviteterne Syd Arne er på vej til at blive udvidet, og der er mange projekter at holde styr på. Det kan derfor være en udfordring at 'holde skruen i vandet' i APV-processen, mener Stefan Reib. Ikke desto mindre fortsætter Hess med at arbejde med resultaterne fra APV-projektet og anvende COWIs elektroniske APV-system til at holde styr på hvilke aktiviteter, der i gang, samt binde arbejdet sammen på tværs af organisationen. "Det er en stor styrke for os, at værktøjet er meget fleksibelt. Vi kan anvende det via internettet og logge på, som det passer os bedst, og så er der mulighed for at vende tilbage til halvfærdige dokumenter og handleplaner. Vi er uafhængige samtidig med, at vi altid kan kontakte COWI. Derudover er det rigtig godt, at alle fra organisationen kan se de samme data samlet på ét sted. Nu ved alle altid, hvor man skal søge, når det handler om APV". Mikkel Gudmundsson

3 3 Når jeg planlægger arbejdet nu, tænker jeg over, hvordan jeg kan have en positiv effekt på det ydre miljø" Wisdom Noble-Atsu Han fortsætter: "Jeg har fået viden om betydningen af at sætte et for den enkelte medarbejder i centrum, hvilket direkte eller indirekte hænger sammen med produktivitet." Virksomhedsbesøg med gensidigt udbytte Kursisterne besøger og 'auditerer' også en dansk virksomhed. Snedker-/ tømrervirksomheden Hagedorn er en af de virksomheder, som kursisterne besøgte i år. Medejer Andreas Rostgaard siger om virksomhedens udbytte: "Besøget og kursisternes rapport har betydet, at vi kan optimere virksomheden endnu mere end tidligere. Vi har selv fået øje på mange af de positive ting, vi gør for medarbejderne, og vi bliver mindet om brug af værnemidler, oprydning mv. Det var tydeligt, at sikkerhed, personlige værnemidler og lovkrav var i højsædet i lige så høj grad for kursisterne som for os i Danmark." Andreas Rostgaard fortsætter: "Vi sagde ja til besøget, bl.a. fordi vi ved, at andres syn på vores virksomhed kan give gode muligheder for udvikling. Kursisterne påpegede f.eks., at vi har stilladser liggende udenfor, som kan blive ødelagt af vejret. Men vore stilladser er netop behandlet, så de modstår regn og sne. Vi har derved fået skærpet betydningen af at formidle til vores kunder, hvorfor vi gør, som vi gør. Samarbejde med andre personer/firmaer er vores 'vej' til forretning samt til at formidle og vise værdien af en sikker arbejdsplads." Bæredygtighed og socialt ansvar Bæredygtighed og socialt ansvar indgår som et modul i undervisningen. Det sætter sig også spor hos både kursister og i de besøgte virksomheder: "Når jeg planlægger arbejdet nu, tænker jeg over, hvordan jeg kan have en positiv effekt på det ydre miljø," fortæller Wisdom Noble-Atsu. Og Andreas Rostgaard fra Hagedorn beretter: "Besøget sætter også vores dag ligdag i relief i forhold til bæredygtighed. Bl.a. er vi for at bedre forholdet til naboerne for et år siden stoppet med at brænde resterne af det træ, vi bruger. Det blev af kursisterne vurderet meget positivt, fordi vi på denne måde har nedbragt CO 2. Der var også en stor interesse i, hvor det træ, vi bruger, kommer fra." Susie Kjær

4 # 18 nyhedsbrev april 2012 Overenskomst om helbredskontrol FAKTA COWI tilbyder at gennemføre helbredskontrol med mulighed for måling af: Blodtryk Kolesterol Blodsukker Hofte/talje-ratio Fedtprocent BMI Målingerne følges op af en samtale, hvor resultaterne drøftes og sammenholdes i forhold til den enkeltes fysiske og psykiske trivsel (søvn, kost, rygning, alkohol, motion, social aktivitet). Målingerne gennemføres ligeledes i forbindelse med en virksomheds generelle arbejde med sundhedsfremme, hvor der gennemføres motiverende sundhedssamtaler for alle med medarbejdere også dem, der arbejder inden for normal arbejdstid. Dansk Industri og CO-Industri indgik i foråret 2011 overenskomst om udvidelse af praksis i forhold til helbredskontrol af nat-arbejdende. COWI har netop gennemført sådan en helbredskontrol hos Koppers A/S. Industriens parter har aftalt, at tilbud om helbredskontrol skal gives hvert andet år, samt at der skal tilbydes flere konkrete fysiske målinger af helbredstilstand samt en opfølgende samtaledel vedrørende specifik trivsel i forhold til natarbejde. Der er ligeledes krav om, at disse helbredskontroller følges op af individuelle skriftlige rapporter, der udfærdiges i samarbejde med en arbejdsmediciner og fremsendes direkte til den enkelte deltager. Tilfredse medarbejdere "Flere af deltagerne udtrykte stor tilfredshed med udvidelsen af målinger," fortæller Tina Hardon, miljø-, sikkerhedsog kvalitetschef i Koppers A/S, hvor COWI netop har gennemført en helbredskontrol som beskrevet i industriens overenskomst. "Det er måske ikke altid de resultater, man ønsker at få, men målingerne taler for sig selv, og giver anledning til en god snak om trivsel og livsstil. De fleste kender godt deres forbedringspotentiale eksempelvis i forhold til fedtprocent og BMI og motiveres til at justere i kost, motion eller andre sundhedsfremmende tiltag," fortæller Lisbeth Torp Ernst, COWI. "Blodprøverne afslører mere skjulte forhold. Måske kan man selv have en mistanke om forhøjet blodtryk og blodsukker, mens forhøjet kolesteroltal ikke kan identificeres uden en konkret blodmåling. Hvis tallene ved dagens blodmåling er forhøjede, drøftes mulige livsstilsændringer, og vi opfordrer den enkelte til selv at tage kontakt til egen læge for videre udredning/vurdering." "Tilbuddet om helbredskontrol har fokus på trivsel i forhold til natarbejde: Samtaledelen sikrer den individuelle psyko-sociale vinkel på egen trivsel i jobbet naturligvis sammenholdt med de fysiske målinger, hvor kroppens trivsel afspejles." Lisbeth Torp Ernst

5 5 Arbejdet med sikkerhedsadfærd b taler sig Siden 2008 har Gul Ost gruppen i Arla Foods arbejdet med at reducerer arbejds ulykker i samarbejde med COWI. Det er sket med udgangs punkt i en ændring af sikkerhedskulturen. De positive resultater kan nu måles også på bundlinjen. Foto: ARLA Fakta På Selskab for Arbejdsmiljøs temadag i Århus 29. maj 2012 vil Birgitte Koch, Arla og Marie Kloppenborg Jensen, COWI fortælle om arbejdet med at ændre sikkerheds adfærden i Gul Ost-gruppen. Oplægget vil omfatte: processen frem til ledergruppebeslutningen om at arbejde med sikkerhedsadfærd, de værktøjer, der anvendes i processen til måling af effekt og ændring af adfærd, resultaterne af indsatsen, de resulterende besparelser og de erfaringer, Arla har gjort. Gennem et intensivt arbejde med sikkerhedsadfærd er det lykkedes os at reducere ulykkesfrekvensen i Gul Ost Gruppen med 75 % i en periode fra 2008 til i dag, oplyser Birgitte Koch, EHS Senior Manager i Arla Foods. Dette har givet gruppen en besparelse på ca. 3,35 millioner kroner årligt. Indsatsen har kostet ca. 2,7 millioner kr., så den har tjent sig hjem på mindre end et år. Vores konklusion er derfor, at det kan være en god forretning at investere i en forbedring af sikkerhedskulturen. I Gul Ost Gruppen hos Arla har forløbet blandt andet omfattet gennemførelse af et kursusforløb i adfærdsbaseret sikkerhed for 2000 ledere og medarbejdere på mejerier i Danmark og Sverige. Kursusforløbet er udviklet af Arla i samarbejde med COWI. En ændring af sikkerhedsadfærden og sikkerhedskulturen i en virksomhed kræver en struktureret og velplanlagt indsats, som ledelsen bakker op om, fortæller senior projektleder Marie Kloppenborg Jensen, som har været COWIs projektleder på opgaven. Erfaringen er, at man skal integrere virksomhedens værdigrundlag og processer i forløbet og vælge nogle simple værktøjer til forankring og opfølgning, så det er nemt at gennemføre og synligt, hvornår målet er nået. Marie Kloppenborg Jensen

6 # 18 nyhedsbrev april 2012 ArbejdsmiljørepræSENtanterne ønskede en dag om stress. De fornemmede symptomer på stress på virksomheden, men kendte selv ikke nok til emnet. kvalitetschef Hans-Erik Rasmussen Glenco er en virksomhed inden for ventilation, som leverer både nye anlæg og servicering af eksisterende. Som en del af Kemp & Lauritzen-koncernen leverer virksomheden også tværfaglige teknikløsninger i samarbejde med koncernens øvrige selskaber. Glencos forretningsfilosofi er, at kvaliteten af løsningerne aldrig må kunne diskuteres, og at man har nogle af de bedste medarbejdere i branchen ansat. Som medarbejder betyder det, at man får mulighed for at løse meget interessante og udfordrende opgaver, men også, at forventningerne er høje og ansvaret stort. Selv om Glenco ikke direkte er en del af byggebranchen, er virksomheden påvirket af det pres, der gennem de seneste år har været på dette marked. Som mange andre har Glenco haft fokus på optimering af arbejdsgange og organisationstilpasninger. Glenco oplevede derfor et behov for at sætte fokus på stress og ikke mindst forebyggelse af stress blandt medarbejderne. Stresspolitik Virksomhedens ledelse udarbejdede i samarbejde med samarbejdsudvalget en stresspolitik. Politikken beskriver, hvordan ansvar og opgaver i forhold til at forebygge og håndtere stress er fordelt mellem ledelsen, HR, tillidsrepræsentanterne og repræsentanterne. Den enkelte medarbejders ansvar påpeges også. Politikken beskriver samtidig mulighederne for ekstern støtte til medarbejdere, der er i risiko for at udvikle stress. HR har haft en dialog med Susie om definering af stresspolitikken, og vi er blevet klædt bedre på til dialogen med og støtten til ledere og medarbejdere, beretter Glencos HR-chef Tinne Bertelsen om samarbejdet med arbejdspsykolog Susie Kjær, COWI. Temadage i afdelingerne Flere afdelinger, som havde oplevet stress eller var i risiko for stress, afholdt temadage om forebyggelse. Her fik man en fælles forståelse af emnet og en god dialog om, hvordan man gennem organiseringen af arbejdet i afdelingen og støtte fra kolleger og ledelsen kan forebygge, at stress forekommer.

7 7 Glenco forebygger stress Ventilationsvirksomheden Glenco har igangsat en sammenhængende indsats for at forebygge stress. COWI har indgået som rådgiver samt bidraget med coaching, undervisning og processtøtte. Temadagene har været planlagt i samarbejde mellem HR, Susie Kjær og de enkelte afdelinger. Glenco er en praktisk virksomhed, og det var vigtigt, at temadag ene fik et konkret og brugbart indhold. Susie har virkelig ramt vores medarbejdere fint, fortæller Tinne Bertelsen. Arbejdsmiljørepræsen- Tanterne klædes på Det seneste skud på stammen i Glencos indsats mod stress har været en supplerende dag for alle repræsentanterne. Her drøftede man årsager til og forebyggelse af stress, og der blev arbejdet med konkrete værktøjer i forhold til, hvordan man som repræsentant kan hjælpe en kollega. Sikkerheds- og kvalitetschef Hans-Erik Rasmussen fortæller om den supplerende dag: Arbejdsmiljørepræsentanterne ønskede en dag om stress. De fornemmede symptomer på stress på virksomheden, men kendte selv ikke nok til emnet. De var ikke klar over deres egen rolle og vidste ikke, hvordan man bedst kan hjælpe en kollega. På dagen fik vi et større kendskab til emnet stress. Ikke mindst værktøjerne var vigtige, fordi vi med den nye politik øn skede, at repræsentanten skulle have en rolle med at hjælpe kolleger. Vi fik også en større erkendelse af at opfange tidlige signaler. Ellers ville vi nok typisk først opdage det, når en person går ned med flaget, har black-outs eller lignende. Vi arbejder videre med emnet stress i efteråret, hvor vi på koncernbasis vil sætte fokus på sammenhængen mellem stress og mobning. Når der er usikkerhed og omstillinger på arbejdspladsen, er det særligt vigtigt at være opmærksom på, hvad der rører sig i kollegasamarbejdet. Susie Kjær

8 Fotos: Arla, Glenco, Hagedorn, Hess, COWI/Niels Aage Skovbo, StockXchng/Wolak. kurser i COWI afholder jævnligt kurser i forskellige discipliner inden for et. Du kan altid se kommende kurser på vores hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig. Ny adresse? Vil du tilmelde, framelde eller rette adresse, kan du klikke ind på: Nyt om navne COWI Marie Kloppenborg Jensen fortæller sammen med EHS Senior Manager Birgitte Koch, Arla, om ændring af sikkerheds kulturen i Gul Ost Gruppen hos Arla Foods på et møde i Selskab for Arbejdsmiljø i Århus den 29. maj. Susie Kjær har skrevet artiklen Ledelse af det grænseløse arbejde i Ledelse i Dag og blogger for tiden på samme emne på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside. adresse COWI Vejle Havneparken Vejle adresse COWI Odense Vestre Stationsvej Odense C adresse COWI Aalborg Visionsvej Aalborg adresse COWI Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C adresse COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg adresse COWI Lyngby Parallelvej Kgs. Lyngby telefon www cowi.dk/arbejdsmiljoe redaktion Per Tybjerg Aldrich layout Lone Jensen oplag 2.000

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere