SPA IP-telefon. Brugervejledning SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Modelnr. Telefoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPA IP-telefon. Brugervejledning SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Modelnr. Telefoni"

Transkript

1 Brugervejledning Telefoni Modelnr. SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

2 Copyright og varemærker Specifikationerne kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/ eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ADVARSEL: Dette produkt indeholder kemikalier, inklusive bly, som kan forårsage kræft og fosterskader eller anden skade på forplantningsevnen. Vask dine hænder efter brug. Sådan anvendes brugervejledningen Se efter følgende elementer, når du læser brugervejledningen: Dette afkrydsningsmærke betyder, at der er tale om en interessant oplysning, som du bør lægge særlig mærke til ved brug af SPA IPtelefonen. Dette udråbstegn betyder, at der er tale om en advarsel, og at der kan ske skader på dine ting eller gatewayen. Spørgsmålstegnet er en påmindelse om noget, som du måske bør gøre, når du bruger SPA IP-telefonen. Ud over disse symboler er der definitioner for tekniske udtryk, som præsenteres på denne måde: ord: definition. Hver figur (diagram eller anden illustration) er desuden forsynet med et figurnummer og en beskrivelse på denne måde: Figur 0-1: Eksempel på figurbeskrivelse SPA921,922,941,942-DK-UG-60426NC DF

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion 1 Velkommen 1 IP-telefoni - en oversigt 2 Kapitel 2: Installation 3 Telefonens kabler og netværksforbindelse 3 Montering af bordstativ 4 Sådan tændes telefonen 5 6 Brug af håndsættet, højttaler eller hovedsæt 6 Brug af håndsættet 6 Brug af højttaleren 6 Brug af hovedsættet 6 Skift mellem håndsæt/hovedsæt/højttaler under en samtale 6 De grundlæggende knapper på Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA942 7 Softwareknappernes grundlæggende funktioner 8 Sådan foretages telefonopkald 9 Med et telefonnummer 9 Opkald med brug af genopkald 9 Hurtigopkald 9 Modtag opkald 10 Flere opkald på en enkelt linje (SPA921 og SPA922) 10 Flere opkald på en enkelt linje (SPA941 og SPA942) 10 Specielle funktioner 10 Adgang til telefonsvarer 10 Slå lyden fra under opkald 10 Parker et opkald 10 Telefonmøder med 3 deltagere 11 Overvåget viderestilling 11 Viderestilling (almindelig) 11 Afslut en samtale 12

4 Indstillinger Directory (Telefonbog) (Indstillinger-knap, 1) Speed Dial (Hurtigopkald) (Indstillinger-knappen, 2) Call History (Seneste opkald) (Indstillinger-knappen, 3) Ring Tone (Ringetone) (Indstillinger-knappen, 4) Preferences (Brugerindstillinger) (Indstillinger-knappen, 5) Call Forward (Viderestilling) (Indstillinger-knappen, 6) Time/Date (Klokkeslæt/dato) (Indstillinger-knappen, 7) Voice Mail (Telefonsvarer) (Indstillinger-knappen, 8) Network (Netværk) Product Info (Produktinformation) Status Reboot (Genstart) Restart (Genstart) Factory Reset (Fabriksindstillinger) Phone Password (Adgangskode til telefon) (Indstillinger, 15) LCD Contrast (Kontrast på skærmen) (Indstillinger, 16) Call Park Status (Status for parkeret opkald) (Indstillinger, 17) Login (Indstillinger, 18) 20 Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 21 Appendiks B: Garantioplysninger 25 Appendiks C: Kontaktoplysninger 26

5 Kapitel 1: Introduktion Velkommen Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA 942 er komplette VoIP-telefoner (Voice over Internet Protocol) til telefonopkald over et IP-netværk. Telefonerne har de almindelige funktioner som viderestilling, genopkald, hurtigopkald, omstillling, konferenceopkald og adgang til telefonsvarer. Opkald kan foretages eller modtages med et håndsæt, et hovedsæt eller over en højttaler. Forskellene mellem modellerne ses herunder. Tabel 1: Sammenligning af Linksys IP-telefoner SPA model Telefonlinjer Ethernet-stik Understøtter Power over Ethernet SPA N SPA J SPA941* N SPA942* J * SPA941og SPA 942 leveres med to linjer aktiveret. Det er muligt at opgradere med en licensnøgle, der installeres via web-brugerfladen i SPA941, eller via en fjernbetjent sikker opdatering af brugerprofilen. Kapitel 1: Introduktion Velkommen 1

6 IP-telefoni - en oversigt Din telefon fungerer ganske traditionelt, men den benytter VoIP (Voice over Internet Protocol) til at kommunikere med andre telefoner. Din telefon er baseret på den almindelige standard VoIP, og den fungerer med SIPkompatible (Session Initiation Protocol) VoIP-netværk. Diagrammet herunder viser et eksempel på et VoIPnetværk, der er sat op med 16 IP-telefoner. Teleselskabets netværk PSTN VoIP -netværk Internet 2 analoge enheder Bredbånds modem/router SPA9000 System til IP-telefoni Kapitel 1: Introduktion IP-telefoni - en oversigt 2

7 Kapitel 2: Installation BEMÆRK: Før telefonen kan installeres, skal du få systemadministratoren til at forberede netværket. Hvis du ikke har en tekniker til at foretage installationen, skal du få bekræftet hos systemadministratoren, at netværket er klargjort til telefonen. Læs så sikkerhedsbemærkningerne, og installer telefonen. Telefonens kabler og netværksforbindelse 1 Find den længste lige ende på det snoede telefon-kabel. Sæt denne ende af kablet i basisstationen (ved telefonsymbolet). 2 Sæt den korte, lige ende af håndsættets kabel i stikket nederst på håndsættet (ikke vist). 3 Bruger du den eksterne strømforsyning, skal strømkablet forbindes til strømforsyningen og til basisstationen. Anvend kun den strømforsyning, der følger med telefonen. SPA922 og SPA942 kan konfigureres uden brug af ekstern strømforsyning, hvis telefonen forbindes til en ethernet switch med strømforsyning efter IEEEstandarden. Læs mere på Linksys.com. 4 Forbind ethernet-kablet bag på basisstationen. Forbind den anden ende af ethernet-kablet til din klargjorte netværksforbindelse. Hvis telefonen er konfigureret med en ekstra PoE-adapter (Power of Ethernet), skal du installere denne korrekt i følge dens vejledning Figur 2-1: tilslutning af telefon- og netværks-kabler (trin 1 til 4) Kapitel 2: Installation Telefonens kabler og netværksforbindelse 3

8 Montering af bordstativ 1 Afslut nu monteringen som beskrevet (side 2). 2 Placer stativets tapper ved hullerne på telefonens bagside. 3 Skub tapperne ind hullerne 4 Tryk let ned på stativets overside. Det bør glide let ind i hullerne. Tryk ikke for voldsomt. Figur 2-2: bordstativet er monteret under telefonen (trin 5) Sådan monteres telefonen på væggen BEMÆRK: Når telefonen skal vægmonteres, skal du ikke montere det bordstativ, der er omtalt ovenfor. 1 Afslut nu monteringen som beskrevet (side 2). 2 Skru to passende skruer i væggen. Lad dem stikke cirka 6 mm ud fra væggen. Det giver plads til, at du kan skubbe monteringsbeslagene ned over skruehovederne. Skub let nedad, så telefonen går på plads. Det er også muligt at købe et ekstra vægmonterings-kit hos din forhandler eller på Linksys.com Figur 2-3: Sådan monteres telefonen på væggen Kapitel 2: Installation Montering af bordstativ 4

9 Sådan tændes telefonen De følgende afsnit forudsætter at telefonen er korrekt forbundet. Tilslut strømforsyningen til et strømførende stik. Anvend kun den strømforsyning, der følger med telefonen. Telefonen vil automatisk påbegynde en opstartssekvens, når der tændes for strømmen. I løbet af denne sekvens vil skærmen først vise LINKSYS og dernæst "Initializing Network" (Starter netværket). Så vil alle lysdioder på telefonen blinke. Denne sekvens bør cirka vare fem sekunder, hvorefter telefonen vil vise sin standardmenu. Dato, navn og telefonens nummer vil ses i den øverste linje på LCD-skærmen. IP-telefonen SPA942 Nederst på skærmen ses teksterne redial, dir, cfwd og dnd ved de dertil hørende softwareknapper. Der ses en lille pil ved dnd. Den indikerer, at der er flere menupunkter, som man får adgang til ved at trykke på den højre side af navigatorknappen. Figur 2-4: LCD-skærmen på SPA941/942 Skulle telefonen ikke vise skærmen som beskrevet, må du tjekke installationen og kabelforbindelserne. Er alt i orden, kan du prøve at fjerne strømmen fra telefonen og slutte den til igen. Ser du stadig ikke skærmmenuen, skal du kontakte leverandøren eller systemadministratoren. Kapitel 2: Installation Sådan tændes telefonen 5

10 Telefonen er klar til brug, så snart den er klargjort (se kapitel 2, Installation). Se afsnittet Indstillinger senere i dette kapitel for at indstille telefonen. Brug af håndsættet, højttaler eller hovedsæt Opkald kan foretages eller modtages med håndsættet, højttaleren eller hovedsæt, og du kan skifte mellem lydenhederne under en samtale. Indstil lydstyrken på den enhed, du anvender, med lydkontrollen. Brug af håndsættet Foretag og besvar opkald med håndsættet ved simpelthen at løfte det. Brug af højttaleren Figur 3-1: Lydkontrol Foretag og besvar opkald med højttaleren ved at trykke på højttaler-knappen. Den grønne lampe under knappen lyser. Brug af hovedsættet Tilslut et godkendt hovedsæt med et 2,5 mm stik til hovedsæt-stikket på telefonens højre side. Tryk på hovedsæt-knappen, så lyser den grønne lampe under knappen. Figur 3-2: Højttalerknappen Informationer om præcis, hvilke modeller af hovedsæt der understøttes, kan ses under IP phone information på Skift mellem håndsæt/hovedsæt/højttaler under en samtale Alle lydenhederne kan anvendes under samtale. Dog kan kun en enhed benyttes ad gangen. Håndsættet kan være lagt på, mens man bruger enten højttaleren eller hovedsættet. Skal du skifte væk fra håndsættet, skal du være sikker på, at der enten er lys i lampen ved højttaleren eller hovedsæt, før håndsættet lægges på. Brug af håndsættet, højttaler eller hovedsæt 6

11 De grundlæggende knapper på Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA942 Funktion Tabel 1: De grundlæggende knapper Beskrivelse LCD-skærmen Navigatorknap Tasteplade Giver dig muligheder for at navigere (venstre, højre, op, ned) gennem softwareknappernes funktioner. Bruges til at indtaste telefonnumre, bogstaver eller tegn (ikke vist). Softwareknappernes funktioner Telefonlinjer Softwareknapper LCD-skærm Telefonens skærm. Viser dato, klokkeslæt, telefonnummer, opkaldets ID (hvis det er tilgængeligt), status på linje/opkald, lokalnumre og softwareknappernes funktioner. IP-telefonen SPA942 Telefonlinjer (kun modellerne SPA941 og SPA942) Viser lokalnummer og status Navigatorknappen (venstre, højre, op, ned) Figur 3-3: Knappernes placering Softwareknapperne Tryk for at vælge mellem softwareknappernes funktioner. Funktionsvalg ved softwareknap Viser de tilgængelige valgmuligheder ved den valgte telefonfunktion. Vises på LCD-skærmens sidste linje. De grundlæggende knapper på Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA942 7

12 Softwareknappernes grundlæggende funktioner Softwareknapperne under LCD-skærmen giver let adgang til telefonens funktioner. Nærmere forklaringer til softwareknappernes funktioner ses i tabellen herunder. Andre knapper forklares i afsnittet Indstillinger i dette kapitel. Tabel 2: Softwareknappernes funktioner (i alfabetisk rækkefølge, ikke som de fremgår af telefonen) Kode Beskrivelse cfwd dir dnd grpick lcr park pickup redial unpark Viderestilling af samtaler, med 4 valgmuligheder: All, When the line is busy, When there is no answer, or When there is no answer after a time delay (Alle, Optaget linje, Intet svar eller Intet svar efter et bestemt tidsrum) Adgang til telefonbogen (se flere oplysninger under punkt 2 i Indstillinger) Forstyr ikke. Sender det indgående opkald videre til telefonsvareren eller giver et optagetsignal, hvis telefonsvarer ikke er tilgængelig (se flere oplysninger under punkt 5 i Indstillinger) Giver dig mulig for at besvare et opkald fra et lokalnummer udenfor din egen gruppe opkald til det sidst modtagne kald parkerer et opkald på et bestemt lokalnummer til parkering. Opkaldet er aktivt indtil nogen besvarer det, eller til der bliver lagt på (skal konfigureres af telefonadministratoren). besvarer et opkald fra en anden telefon i din gruppe viser en liste med de sidst kaldte numre benyttes til at besvare et parkeret opkald Softwareknappernes grundlæggende funktioner 8

13 Sådan foretages telefonopkald BEMÆRK: Du skal muligvis trykke et forvalgsnummer for at få en udgående linje. Kontakt din telefonadministrator for at høre, hvad man skal trykke for at 'komme ud af huset'. Med et telefonnummer Du kan ringe op ved at: Løfte håndsættet og taste direkte, eller Tilslut hovedsættet, tryk på knappen på hovedsættet og tast, eller Tryk på højttalerknappen og tast. (med SPA941 & SPA942 kan du også vælge en anden linje) Du ser teksterne Called person Ringing (Det ringer) og Connected (Tilsluttet) efter hinanden, når forbindelsen etableres. Når opkaldet skal afsluttes, skal du lægge på for at afbryde forbindelsen. Bruger du hovedsæt eller højttaler, skal du også trykke på knappen for at afbryde opkaldet. Opkald med brug af genopkald Tryk to gange på softwareknappen under redial (genopkald) for at lave et genopkald til det sidst kaldte nummer, eller Tryk på softwareknappen under dir (telefonbog) for at ringe op fra telefonbogen. Brug navigatorknappen til at markere dine valg. Løft håndsættet, så kaldes nummeret automatisk. Se punkt 2 i Indstillinger for at oprette en telefonbog. Hurtigopkald Funktionen hurtigopkald skal være programmeret i telefonen (se punkt 3 i Indstillinger) Tast nummeret på hurtigopkaldet og løft så håndsættet, eller Løft håndsættet (eller aktiver hovedsættet eller højttaleren) og tast nummeret på hurtigopkaldet, efterfulgt af telefonens #-knap. Nummeret, der er lagret som hurtigopkald, tastes automatisk. Sådan foretages telefonopkald 9

14 Modtag opkald Flere opkald på en enkelt linje (SPA921 og SPA922) Der kan modtages flere opkald på en enkelt linje. For at modtage mere en én samtale samtidig, skal du benytte funktionerne "pause" og eller "telefonmøde". Flere opkald på en enkelt linje (SPA941 og SPA942) Opkaldet modtages af telefonen på den første ledige linje. Når et opkald kommer ind, vil knappen ved den pågældende linje lyse, og telefonen ringer. Skulle der være flere linjer, der ringer, kan man se informationer om hvert enkelt opkald på LCD-skærmen. Specielle funktioner Adgang til telefonsvarer Tryk på knappen til telefonsvarer, eller drej lokalnummeret for telefonsvarer. Se punkt 8 i Indstillinger. Tjenesten telefonsvarer skal findes på dit netværk. Slå lyden fra under opkald Slå lyden fra på håndsættet, hovedsættet eller højttaleren med knappen 'Tavs'. Så kan personen i røret ikke høre, hvad du eller andre i lokalet siger. Tryk igen på knappen 'Tavs' for at slå lyden til igen. Figur 3-4: Knap til telefonsvarer Figur 3-5: Knappen 'Tavs' Parker et opkald Tryk på knappen 'Pause' for at parkere det aktuelle opkald. Har du et andet indgående opkald, kan du nu besvare det. Med flere linjer (SPA941 og SPA942) vil linje-knappen for opkaldet, der er parkeret, som standard lyse rød. Figur 3-6: Knappen 'Pause' Modtag opkald 10

15 Genoptag det første kald ved at trykke på den pågældende linje-knap. Er det andet opkald fortsat aktivt vil det automatisk skifte til tilstanden "pause", når det første opkald bliver aktiveret. Telefonmøder med 3 deltagere Tryk på softwareknappen under conf (telefonmøde) under en samtale, så aktiveres telefonmødet. Det første opkald parkeres, og du hører en klartone. Tast den anden persons telefonnummer. Påbegynd telefonmødet ved igen at trykke på softwareknappen under conf (telefonmøde), alle tre deltagere vil nu være med i telefonmødet. Når du lægger på, afbrydes forbindelsen til de to andre deltagere. Overvåget viderestilling Tryk på softwareknappen under xfer (viderestil) under en samtale for at viderestille. Det første opkald parkeres, og du hører en klartone. Tast den anden persons telefonnummer. Når den anden person svarer, kan du have en privat samtale med vedkommende, uden at den første person hører det. Tryk igen softwareknappen under xfer for at viderestille samtalen til den anden person. Du bliver selv afbrudt fra samtalen. Hvis du lægger på under opkaldet til den anden person, før du trykker på xfer, så viderestilles opkaldet ikke. Det afslutter blot opkaldet til den anden person. Viderestilling (almindelig) Tryk på softwareknappen under xfer (viderestil) under en samtale for at viderestille. Det første opkald parkeres, og du hører en klartone. Tast nu den anden persons telefonnummer. Når den anden persons telefon ringer, skal du igen trykke på softwareknappen under xfer (viderestil), så viderestilles opkaldet. Telefonmøder med 3 deltagere 11

16 Du bliver selv afbrudt fra samtalen. Hvis du lægger på, før den anden persons telefon når at ringe, afbrydes viderestillingen og forbindelsen til den første person afbrydes ligeledes. BEMÆRK: Med SPA941 og SPA942, kan du trykke på linje-knappen igen, hvis du kom til at taste forkert til det andet nummer. Så får du en klartone. Så kan du taste nummeret. Afslut en samtale Læg håndsættet på, så afbryder du samtalen. Tryk på højttaler-knappen for at afbryde en samtale via højttaleren. Tryk på hovedsæt-knappen for at afbryde en samtale via hovedsættet. Afslut en samtale 12

17 Indstillinger Tilpas din telefon med mulighederne i Indstillinger, når som helst. Du får adgang til menuen ved at trykke på telefonens Indstillinger-knap. Tabellen herunder viser alle funktionerne, som softwareknapperne giver. Det er dog ikke alle valgmuligheder, der findes inden for de enkelte indstillinger. Kode Tabel 3: Funktioner på softwareknapperne i Indstillinger Beskrivelse Figur 3-7: Knappen 'Indstillinger' < < or > > flyt til højre gennem et opslag uden at slette tegn add alpha, IP, num cancel change clear copy delchr delete dial edit ok paste play save select y/n giver dig mulighed for at tilføje et opslag bruges med telefonbogen og hurtigopkald for at kunne indtaste en URL, IPadresse eller et nummer. Tryk flere gange på softwareknappen for at skifte valgmulighed annullerer de ændringer, du måtte have foretaget, inden tryk på ok eller save skifter ringetoner sletter hele indtastningen brug navigatorknappen i telefonbogen til at markere en indtastning - tryk så copy for at kopiere den sletter det sidste tegn, du har tastet sletter en indtastning ringer op til det nummer, der er markeret på LCD-skærmen redigerer en del af en indtastning bekræfter dit valg brug navigatorknappen til at markere en indtastning i telefonbogen - tryk så paste for at indsætte kopien du kan gennemhøre ringetoner, inden du lagrer dem gemmer dine valg udvælg det, du vil ændre eller gennemse skifter mellem ja og nej Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel (annuller) for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save (gem) eller ok for at bekræfte dine valg. Indstillinger 13

18 1. Directory (Telefonbog) (Indstillinger-knap, 1) Du kan få funktionerne i telefonbogen at se ved at trykke på Indstillinger-knappen og derefter tallet 1. Tryk så på softwareknappen under select (vælg). Brug så navigatorknappen, kør op eller ned, så du markerer New Entry (ny indgang), Corporate Directory (firmatelefonbog) (hvis den eksisterer) eller Personal Directory (personlig telefonbog). Tilføj en ny indgang i din personlige telefonbog (Indstillinger-knappen, 1,1) Knappen 'Indstillinger' Du kan oprette en personlig telefonbog med de numre, du ofte benytter. Tryk på softwareknappen under add (tilføj). Med den sidste funktion på softwareknappen kan du vælge num, IP eller URL. Brug tastepladen til at indtaste et telefonnummer, en IP-adresse eller en URL, og tryk så på softwareknappen under ok. Brug navigatorknappen til at skifte op og ned mellem indgangene. Skulle du komme til at taste forkert, skal du trykke på delchr (slet tegn). Så slettes et tegn ad gangen. Tryk på clear (slet) for at slette hele indtastningen. Hvis du vil kopiere en eksisterende indgang i en telefonbog, skal vælge den med navigatorknappen og trykke på copy (kopier). Åben så din personlige telefonbog og tryk på paste (indsæt) for at indsætte informationerne. Du kan vælge en ringetone ved at flytte navigatorknappen til Ring:Default. Vælg så feature (funktion) og udvælg en tone Tryk på save (gem), og så bliver indgangen gemt i din personlige telefonbog. Brug en firmatelefonbog (Indstillinger-knappen, 1,2) Der kan kun benyttes firmatelefonbog, når telefonen er tilsluttet et Linksys IP PBX system. Du får adgang til firmatelefonbogen ved at trykke på Indstillinger-knappen, så 1, 2, og endelig softwareknappen under select (vælg). Brug navigatorknappen til at markere et navn, hvorefter du får forskellige valgmuligheder. Brug softwareknapperne til funktionerne dial (opkald), cancel (annuller), copy (kopier) eller paste (indsæt) i forbindelse med en indgang. 1. Directory (Telefonbog) (Indstillinger-knap, 1) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel (annuller) for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save (gem) eller ok for at bekræfte dine valg. 14

19 Brug en personlig telefonbog (Indstillinger-knappen, 1,3) Så snart du har indtastet et navn under New Entry (Ny indgang), har du oprettet en personlig telefonbog. Du kan se telefonbogen ved at trykke på Indstillinger-knappen, og derefter 1. Indgangene ses nu ved siden af nummer 3. Brug navigatorknappen til at markere dine valg. Knappen 'Indstillinger' Brug softwareknapperne til funktionerne dial (opkald), delete (slet), edit (slet), cancel (annuller), copy (kopier) eller paste (indsæt) i forbindelse med en indgang. 2. Speed Dial (Hurtigopkald) (Indstillinger-knappen, 2) Indtast op til 8 numre til hurtigopkald. Hver kan enten være et telefonnummer, en IP-adresse eller en URL. Du kan indtaste eller rette et hurtigopkald ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 2. For at indtaste et nyt hurtigopkald, skal du flytte navigatorkappen en plads med <Not Assigned> (<Ubenyttet>). Du kan redigere et tidligere indtastet valg ved at markere det med navigatorknappen. Tryk på softwareknappen under edit (rediger). Med den sidste funktion på softwareknappen kan du vælge num, IP eller URL. Brug talknapperne til at indtaste et telefonnummer, en IP-adresse, eller en URL, og tryk så på softwareknappen under ok, eller indtast et navn fra telefonbogen. Når du begynder indtastningen af navnet, får du en række valgmuligheder. Marker nummeret og tryk på ok for at gemme. Skulle du komme til at taste forkert, skal du trykke på delchr (slet tegn), før du trykker på ok, for at slette et tegn ad gangen. Eller tryk på clear (slet) for at slette hele indtastningen. Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 2. Speed Dial (Hurtigopkald) (Indstillinger-knappen, 2) 15

20 3. Call History (Seneste opkald) (Indstillinger-knappen, 3) Du kan få en liste over de seneste opkald, du har modtaget (op til 60) i Call History (Seneste opkald). Vælg mellem Redial List (Genopkald), Answered Calls (Besvarede opkald) eller Missed Calls (Ubesvarede opkald). Du kan se oversigten over Call History (Seneste opkald) ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 3. Knappen 'Indstillinger' Oversigten læses ved at vælge den med navigatorknappen og trykke på select (vælg). Du kan ringe til et nummer på listen ved at trykke på dial (opkald). Du kan også vælge at slette, redigere eller annullere indgange i oversigten med delete, edit eller cancel. 4. Ring Tone (Ringetone) (Indstillinger-knappen, 4) Hvert lokalnummer kan have sin egen ringetone. Du kan downloade op til 10 ringetoner fra Linksys.com Du skifter ringetone ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 4. Brug navigatorknappen til at markere det lokalnummer, der skal have en ny ringetone, og tryk på change (skift). Så får du flere valgmuligheder. Tryk på play (afspil) for at høre en tone og tryk på select (vælg) for at vælge den. 5. Preferences (Brugerindstillinger) (Indstillinger-knappen, 5) Du kan lave seks forskellige brugerindstillinger på din telefon. Vælg en brugerindstilling ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 5. Brug navigatorknappen til at markere brugerindstillingen, tryk så på softwareknappen under edit (rediger). 1 Block Caller ID (Skjul nummer) - Dit telefonnummer kan ikke ses af den person, du ringer til. Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 2 Block Anonymous Call (Bloker anonyme opkald) - Opkald, der skjuler sit nummer, kan ikke modtages på din telefon (dette blokerer for ALLE opkald, der skjuler sit nummer). Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 3 Do Not Disturb (Forstyr ikke) - Indgående opkald sendes enten videre til telefonsvareren, eller der kommer et optagetsignal, hvis telefonsvarer ikke er installeret. 3. Call History (Seneste opkald) (Indstillinger-knappen, 3) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 16

21 Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 4 Secure Call (Sikker samtale) - Der sker en kryptering af den aktive samtale, så andre ikke kan lytte med. Denne funktion kan kun aktiveres, hvis den understøttes af dit telefonselskab. Der skal nemlig installeres et mini-certifikat i telefonen. Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. Du vil komme til at høre en bestemt tone inden du ringer op. Knappen 'Indstillinger' 5 Dial Assistance (Hjælp til opkald) - LCD-skærmen vil vise det første nummer fra telefonbogen og listen med seneste opkald, som passer til det, du trykker. Aktiver denne funktion ved at vælge yes (y/n), og tryk så på ok. Deaktiver funktionen ved at vælge no (y/n), og tryk så på ok. Når funktionen er aktiveret kan du bruge den til at vælge numre under opkald, ved at markere et nummer i listen på LCD-skærmen og trykke på dial (opkald) for at fuldføre opkaldet. 6 Preferred Audio Device (Foretrukken lydenhed) - Bestemmer om hovedsættet eller højttaleren skal benyttes, hvis håndsættet ikke benyttes. Tryk en eller to gange gang på feature (funktion) for at vælge hovedsæt eller højttaler. Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 6. Call Forward (Viderestilling) (Indstillinger-knappen, 6) Du kan viderestille alle opkald, enten når telefonen er optaget, eller når der ikke er nogen til at besvare opkaldet: Du ændrer ringetoner ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 6. Benyt navigatorknappen til at markere den type viderestilling, du ønsker at bruge. 1 CFWD All Number Viderestiller alle opkald til et bestemt nummer. Vælg edit (rediger) og indtast så et nummer, alle opkald skal viderestilles til. Vælg din telefonsvarer, et andet lokalnummer eller en ekstern linje. Skal du ringe op til en ekstern linje, skal du huske at indtaste et ekstra ciffer (1 + nummer). Tryk på ok for at bekræfte. For at standse viderestillingen af alle numre skal du trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 6. Brug navigatorknappen til at markere 1 CFWD All Number. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 6. Call Forward (Viderestilling) (Indstillinger-knappen, 6) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 17

22 2 CFWD Busy Number Viderestiller opkaldet til et andet nummer, når linjen er optaget. Vælg edit (rediger) og indtast så det nummer, opkaldene skal viderestilles til, når din telefon er optaget. Vælg din telefonsvarer, et andet lokalnummer eller en ekstern linje. Skal du ringe op til en ekstern linje, skal du huske at indtaste et ekstra ciffer (1 + nummer). Tryk på ok for at bekræfte. Knappen 'Indstillinger' For at standse viderestillingen skal du trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 6. Brug navigatorknappen til at markere 2 CFWD Busy Number. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 3 CFWD No Ans Number Viderestiller opkaldet til et andet nummer, når ingen kan besvare opkaldet. Vælg edit (rediger) og indtast så det nummer, opkaldene skal viderestilles til, når der ikke er nogen til at tage din telefon. Vælg din telefonsvarer, et andet lokalnummer eller en ekstern linje. Skal du ringe op til en ekstern linje, skal du huske at indtaste et ekstra ciffer (1 + nummer). Tryk på ok for at bekræfte. For at standse viderestillingen skal du vælge Call Forward i Indstillinger, og derefter markere 3 CFWD No Ans Number. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 4 CFWD No Ans Delay Viderestiller opkaldet til det nummer, du har valgt i 3 (CFWD No Ans Number) med en hvis forsinkelse, når der ikke er nogen til at tage din telefon. Her skal du indtaste det antal sekunder, der skal gå, før opkaldet viderestilles. Vælg edit (rediger), indtast forsinkelsen (op til 999 sekunder) og tryk så ok. Tryk på ok for at bekræfte. For at standse viderestillingen skal du vælge Call Forward i Indstillinger, og derefter markere 4 CFWD No Ans Delay. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 7. Time/Date (Klokkeslæt/dato) (Indstillinger-knappen, 7) Benyt denne funktion til at indtaste det korrekte klokkeslæt, dato samt am eller pm. Du kan ændre klokkeslæt eller dato ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 7. Indtast datoen i formatet: mm*dd*åå (vises som m/d) Indtast klokkeslættet i formatet: tt*mm*ss (vises som t:mm) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 7. Time/Date (Klokkeslæt/dato) (Indstillinger-knappen, 7) 18

23 Skulle klokkeslættet ikke vise am (a) eller pm (p) korrekt, kan det ændres med Offset. For at skifte fra a.m. til p.m., skal du indtaste *12*00*00, og for at ændre fra p.m. til a.m., skal du indtaste #12*00*00. Tryk på softwareknappen under save (gem) for at bekræfte ændringerne. Du kan nøjes med at foretage en af indstillingerne, hvis du ønsker det. 8. Voice Mail (Telefonsvarer) (Indstillinger-knappen, 8) Tjenesten telefonsvarer skal være installeret på dit netværk, for at du kan bruge denne funktion. Gå til din telefonsvarer ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 8. Indtast lokalnummeret for telefonens telefonsvarer, og vælg så save (gem). Telefonadministratoren kan give dig dette nummer. 9. Network (Netværk) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. 10. Product Info (Produktinformation) Denne menu viser produktets navn, serienummer, softwareversion, hardwareversion, MAC-adresse og Client Certificate. 11. Status Denne menu viser telefonens status, lokalnummeret og linjeknapperne. 12. Reboot (Genstart) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. 13. Restart (Genstart) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. 8. Voice Mail (Telefonsvarer) (Indstillinger-knappen, 8) 19

24 14. Factory Reset (Fabriksindstillinger) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. VIGTIGT: Vælger du factory reset, nulstiller du telefonen til fabriksindstillingerne, og ALLE indstillinger inklusive telefonbog og lister mv. bliver slettet.. Muligvis bliver dit lokalnummer også ændret. 15. Phone Password (Adgangskode til telefon) (Indstillinger, 15) Med denne indstilling kan du angive eller ændre en adgangskode til din telefon for at forhindre uønsket brug. Tryk på Indstillinger-knappen og 15, for at få adgang til funktionen. Tryk select (vælg) for at angive eller ændre adgangskoden, og tryk så på save (gem). Indtast en adgangskode på op til 12 tegn. Du skal indtaste adgangskoden to gange. Knappen 'Indstillinger' 16. LCD Contrast (Kontrast på skærmen) (Indstillinger, 16) Med denne indstilling kan du regulere kontrasten på LCD-skærmen. Tryk på Indstillinger-knappen og 15, for at få adgang til funktionen. Tryk på select (vælg), og brug navigatorknappen til at justere skærmens kontrast. Tryk på save (gem) for at bekræfte valget. Flytter du navigatorknappen til venstre, forøges kontrasten, og en bevægelse til højre formindsker den. 17. Call Park Status (Status for parkeret opkald) (Indstillinger, 17) Se status for et opkald, der er parkeret. 18. Login (Indstillinger, 18) Har du angivet en adgangskode med Indstillinger, 15, kan du bruge denne funktion til at få adgang til telefonen. Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel (annuller) for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save (gem) eller ok for at bekræfte dine valg. 14. Factory Reset (Fabriksindstillinger) 20

25 Appendiks A: Lovmæssige oplysninger FCC STATEMENT Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med specifikationerne for digitalt udstyr i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser for en bestemt installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde udstyret, skal du forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslut udstyret til en stikkontakt, der ikke bruges af modtageren Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio/tv-tekniker FCC-erklæring om elektromagnetisk stråling Dette udstyr overholder de grænseværdier, som FCC har fastsat for elektromagnetisk stråling i et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og betjenes i en sikkerhedsafstand på mindst 20 cm til den nærmeste radiator. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 21

26 INDUSTRY CANADA Brug af dette udstyr i et system, der bruges delvist eller altid udendørs, kræver måske, at brugeren får en licens til systemet i henhold til de canadiske bestemmelser. Denne enhed overholder bestemmelserne i de canadiske ICES-003- og RSS210-forskrifter. IC Statement Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'utilisation de ce périphérique dans un système utilisé partiellement ou totalement en extérieur peut conduire l'utilisateur à l'obtention d'une licence pour ce système conformément aux règles en vigueur au Canada. Cet appareil est conforme aux normes NMB-003 et RSS210 d'industrie Canada. Déclaration d'industrie Canada Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : 1. Ce périphérique ne doit pas causer d'interférences; 2. Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable. EU-ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE (EUROPA) Linksys erklærer at dette produkt overholder de følgende specifikationerne, i overensstemmelse med det europæiske direktiv R&TTE 1999/5/EC: EN , General EMC requirements for Radio equipment. EN Sikkerhed EN , EN Technical requirements for Radio equipment. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 22

27 Bemærk: Dette udstyr er beregnet til brug i alle EU- og EFTA-lande. Udendørs brug kan være begrænset til visse frekvenser og/eller kan kræve en brugslicens. Kontakt de lokale myndigheder for anvisninger. Bemærk: Kombinationer af strømniveauer og antenner, der resulterer i en udstrålet effekt på mere end 100 mw, betragtes som overtrædelse af det ovenfor nævnte direktiv og er ikke tilladt i EU og de lande, der har vedtaget det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EC og/eller CEPT-anbefaling Rec Kontakt Linksys Corporate Compliance for at få yderligere oplysninger om lovlige kombinationer af strømniveauer og antenner. Linksys vakuuttaa täten että dieses produkt tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien näiden direktiivien muiden ehtojen mukainen. Linksys Group déclare que le produit est conforme aux conditions essentielles et aux dispositions relatives à la directive 1999/5/EC. Belgique: Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'ibpt est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'ibpt est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'ibpt. France: 2.4 GHz Bande : les canaux 10, 11, 12, 13 (2457, 2462, 2467, et 2472 MHz respectivement) sont complétement libres d'utilisation en France (en utilisation intérieur). Pour ce qui est des autres canaux, ils peuvent être soumis à autorisation selon le départment. L'utilisation en extérieur est soumis à autorisation préalable et très restreint. Vous pouvez contacter l'autorité de Régulation des Télécommunications (http://www.art-telecom.fr) pour de plus amples renseignements. SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Advarsel! Der må kun anvendes telekommunikationskabel nr. 26 AWG eller større. Denne bestemmelse har til formål at mindske risikoen for brand. Produktet må ikke bruges nær vand, f.eks. i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool. Undgå at bruge produktet under tordenvejr. Der er en mindre risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 23

28 AFSNIT 68 I FCC-ERKLÆRINGEN Dette udstyr overholder afsnit 68 i FCC-reglerne. Der er anbragt et mærkat på udstyret, der bl.a. indeholder oplysninger om FCC-registreringsnummeret og ringesignalækvivalentnummeret. Hvis der anmodes om det, skal disse oplysninger gives til telefonselskabet. Dette udstyr bruger følgende USOC-stik: RJ-11. Der leveres et FCC-kompatibelt telefonstik og et modulstik med sammen dette udstyr. Dette udstyr er udviklet til at blive sluttet til telefonnetværket eller virksomhedens kabler ved hjælp af et kompatibelt modulstik, som overholder afsnit 68 i FCC-erklæringen. Der skal oprettes forbindelse til telefonnetværket ved hjælp af det modulære standardtelefonstik. REN kan bruges til at bestemme det antal enheder, der kan sluttes til telefonlinjen, hvor alle disse enheder kan ringe, mens der ringes til dit telefonnummer. I de fleste, men ikke i alle områder, bør antallet af REN'er ikke overstige 5. Hvis du vil kende det præcise antal enheder, der kan være sluttet til linjen, som bestemmes af det samlede antal REN'er, skal du kontakte telefonselskabet for at finde ud af, hvad det maksimale antal REN'er for opkaldsområdet er. Hvis udstyret forårsager beskadigelse af telefonnetværket, kan telefonselskabet måske afbryde tjenesten midlertidigt. Hvis der ikke kan gives forudgående varsel, giver telefonselskabet kunden besked så hurtigt som muligt. Du bliver også oplyst om dine rettigheder til at lægge sag an mod FCC, hvis du finder det nødvendigt. Telefonselskabet kan i visse tilfælde foretage ændringer af faciliteter, udstyr, betjening eller procedurer, hvilket kan påvirke betjeningen af udstyret. Hvis det er tilfældet, giver telefonselskabet et forudgående varsel, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at opretholde en kontinuerlig drift. Såfremt dette udstyr ikke fungerer korrekt, skal du afbryde enhedens forbindelse til telefonlinjen. Prøv at bruge en anden FCC-godkendt enhed i samme telefonstik. Hvis problemet fortsætter, kan du kontakte telefonselskabets reparationsservice. Hvis problemet ikke fortsætter og tilsyneladende skyldes denne enhed, skal du afbryde enhedens forbindelse til telefonlinjen og standse brugen af enheden, indtil den er repareret. Bemærk, at telefonselskabet måske vil bede dig om at afbryde udstyrets forbindelse til telefonnetværket, indtil problemet er løst, eller indtil du er sikker på, at udstyret fungerer korrekt. Brugeren skal anvende det tilbehør og de kabler, der leveres af forhandleren, for at opnå en optimal ydeevne for produktet. Kunden må ikke udføre reparationer. Hvis der er problemer med dette udstyr, skal du kontakte din autoriserede supportudbyder for at få oplysninger om reparation og garanti. Hvis problemet beskadiger telefonnetværket, kan telefonselskabet bede dig om at fjerne udstyret fra netværket, indtil problemet er løst. Dette udstyr kan ikke bruges på telefonselskabets mønttelefoner. Tilslutning til party-linjer er underlagt afgift til staten. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 24

29 Appendiks B: Garantioplysninger Kontakt din tjenesteudbyder, hvis det er dem der skal tage sig af spørgsmål, der er dækket af deres serviceaftale. BEGRÆNSET GARANTI Linksys indestår for, at Linksys-produktet i al væsentligt er fri for materiale- og håndværksmæssige fejl under normal brug i en periode af to år ("Garantiperioden"). Deres eneste beføjelse og Linksys' fulde ansvar under denne garanti betyder, at Linksys efter eget skøn kan reparere eller udskifte Produktet eller refundere købsprisen fratrukket eventuelle rabatter. Denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber. Kontakt teknisk support hos Linksys, hvis produktet viser sig at være defekt under garantiperioden, for at få et RMA-nummer (returnummer), hvis det er aktuelt. SØRG FOR AT HAVE KØBSBEVISET KLAR VED OPKALD TIL TEKNISK SUPPORT. Hvis De bliver bedt om at returnere produktet, skal RMA-nummeret (returnummeret) tydeligt angives udvendigt på pakken, og en kopi af det originale købsbevis vedlægges. RETURANMODNINGER KAN IKKE BEHANDLES UDEN KØBSBEVIS. De er ansvarlig for forsendelsen af defekte produkter til Linksys. Linksys betaler kun for levering med UPS fra Linksys tilbage til Dem. Kunder, der bor uden for USA og Canada, er ansvarlige for alle forsendelsesomkostninger. ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODENS VARIGHED. ALLE ANDRE VILKÅR, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OPLYSNINGER OG GARANTIERKLÆRINGER, HERUNDER STILTIENDE GARANTIERKLÆRINGER OM IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, ANERKENDES IKKE. Da det i visse retskredse ikke er tilladt at begrænse varigheden af en stiltiende garanti, gælder ovennævnte begrænsning muligvis ikke for Dem. Denne garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis også andre rettigheder, afhængigt af den enkelte retskreds. Denne garanti gælder ikke, hvis Produktet (a) er blevet ændret af andre en Linksys, (b) ikke er blevet installeret, betjent, repareret eller vedligeholdt i overensstemmelse med de instruktioner, der er leveret af Linksys, eller (c) er blevet udsat for unormal fysisk eller elektrisk påvirkning, misbrug, uagtsomhed eller ulykke. På grund af den fortsatte udvikling af ny teknologi til indtrængning og angreb på netværk, garanterer Linksys ikke, at Produktet ikke vil være sårbart over for indtrængen eller angreb. I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER DET, ER LINKSYS I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA, FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER, UANSET ARTEN AF ANSVARET (HERUNDER UAGTSOMHED), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET (HERUNDER EVENTUEL SOFTWARE), SELV HVIS LINKSYS ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN SKE. LINKSYS' ANSVAR KAN I INTET TILFÆLDE OVERSTIGE DET BELØB, SOM DE HAR BETALT FOR PRODUKTET. Ovennævnte begrænsninger gælder, selvom en eventuel garanti eller afhjælpning i henhold til denne Aftale mister sit grundlæggende formål. Da det i visse retskredse ikke er tilladt at udelukke eller begrænse hændelige skader eller følgeskader, gælder ovennævnte begrænsning muligvis ikke for Dem. Alle forespørgsler bedes rettet til: Linksys, P.O. Box 18558, Irvine, CA 92623, USA. 25 Appendiks B: Garantioplysninger

30 Appendiks C: Kontaktoplysninger Har du behov for at kontakte Linksys? Besøg os på internettet for at få oplysninger om de nyeste produkter og opdateringer til eksisterende produkter på: Kan du ikke finde oplysninger om et produkt, du vil købe, på internettet? Vil du vide mere om netværk med Linksys-produkter? Ring til vores rådgivningslinje på: eller ftp.linksys.com (+1) (LINKSYS) Eller fax din anmodning til: (+1) Hvis du oplever problemer med et produkt fra Linksys, kan du ringe til os på: (+1) Vil du ikke ringe? Du kan sende en til os på: Skulle et produkt fra Linksys vise defekter i løbet af garantiperioden, kan du kontakte Linksys Return Merchandise Authorization department og få et RMA-nummer (returnummeret) på: (+1) (Oplysninger om garanti og RMA kan findes i afsnittet Garantioplysninger i denne guide.) Appendiks C: Kontaktoplysninger 26

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

YEALINK T46G Complea A/S

YEALINK T46G Complea A/S Lufthavnsvej 5 9400 Nørresundby Telefon +45 9632 7000 Ring op 1. Tag røret 1. Tryk på mens røret er lagt på. 1. Tryk på for at aktivere headset-mode. Bemærk: Under et kald kan du skifte mellem headset,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGSANVISNING Cisco Small Business

BRUGSANVISNING Cisco Small Business BRUGSANVISNING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoner Modellerne 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere