SPA IP-telefon. Brugervejledning SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Modelnr. Telefoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPA IP-telefon. Brugervejledning SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Modelnr. Telefoni"

Transkript

1 Brugervejledning Telefoni Modelnr. SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

2 Copyright og varemærker Specifikationerne kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/ eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ADVARSEL: Dette produkt indeholder kemikalier, inklusive bly, som kan forårsage kræft og fosterskader eller anden skade på forplantningsevnen. Vask dine hænder efter brug. Sådan anvendes brugervejledningen Se efter følgende elementer, når du læser brugervejledningen: Dette afkrydsningsmærke betyder, at der er tale om en interessant oplysning, som du bør lægge særlig mærke til ved brug af SPA IPtelefonen. Dette udråbstegn betyder, at der er tale om en advarsel, og at der kan ske skader på dine ting eller gatewayen. Spørgsmålstegnet er en påmindelse om noget, som du måske bør gøre, når du bruger SPA IP-telefonen. Ud over disse symboler er der definitioner for tekniske udtryk, som præsenteres på denne måde: ord: definition. Hver figur (diagram eller anden illustration) er desuden forsynet med et figurnummer og en beskrivelse på denne måde: Figur 0-1: Eksempel på figurbeskrivelse SPA921,922,941,942-DK-UG-60426NC DF

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion 1 Velkommen 1 IP-telefoni - en oversigt 2 Kapitel 2: Installation 3 Telefonens kabler og netværksforbindelse 3 Montering af bordstativ 4 Sådan tændes telefonen 5 6 Brug af håndsættet, højttaler eller hovedsæt 6 Brug af håndsættet 6 Brug af højttaleren 6 Brug af hovedsættet 6 Skift mellem håndsæt/hovedsæt/højttaler under en samtale 6 De grundlæggende knapper på Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA942 7 Softwareknappernes grundlæggende funktioner 8 Sådan foretages telefonopkald 9 Med et telefonnummer 9 Opkald med brug af genopkald 9 Hurtigopkald 9 Modtag opkald 10 Flere opkald på en enkelt linje (SPA921 og SPA922) 10 Flere opkald på en enkelt linje (SPA941 og SPA942) 10 Specielle funktioner 10 Adgang til telefonsvarer 10 Slå lyden fra under opkald 10 Parker et opkald 10 Telefonmøder med 3 deltagere 11 Overvåget viderestilling 11 Viderestilling (almindelig) 11 Afslut en samtale 12

4 Indstillinger Directory (Telefonbog) (Indstillinger-knap, 1) Speed Dial (Hurtigopkald) (Indstillinger-knappen, 2) Call History (Seneste opkald) (Indstillinger-knappen, 3) Ring Tone (Ringetone) (Indstillinger-knappen, 4) Preferences (Brugerindstillinger) (Indstillinger-knappen, 5) Call Forward (Viderestilling) (Indstillinger-knappen, 6) Time/Date (Klokkeslæt/dato) (Indstillinger-knappen, 7) Voice Mail (Telefonsvarer) (Indstillinger-knappen, 8) Network (Netværk) Product Info (Produktinformation) Status Reboot (Genstart) Restart (Genstart) Factory Reset (Fabriksindstillinger) Phone Password (Adgangskode til telefon) (Indstillinger, 15) LCD Contrast (Kontrast på skærmen) (Indstillinger, 16) Call Park Status (Status for parkeret opkald) (Indstillinger, 17) Login (Indstillinger, 18) 20 Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 21 Appendiks B: Garantioplysninger 25 Appendiks C: Kontaktoplysninger 26

5 Kapitel 1: Introduktion Velkommen Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA 942 er komplette VoIP-telefoner (Voice over Internet Protocol) til telefonopkald over et IP-netværk. Telefonerne har de almindelige funktioner som viderestilling, genopkald, hurtigopkald, omstillling, konferenceopkald og adgang til telefonsvarer. Opkald kan foretages eller modtages med et håndsæt, et hovedsæt eller over en højttaler. Forskellene mellem modellerne ses herunder. Tabel 1: Sammenligning af Linksys IP-telefoner SPA model Telefonlinjer Ethernet-stik Understøtter Power over Ethernet SPA N SPA J SPA941* N SPA942* J * SPA941og SPA 942 leveres med to linjer aktiveret. Det er muligt at opgradere med en licensnøgle, der installeres via web-brugerfladen i SPA941, eller via en fjernbetjent sikker opdatering af brugerprofilen. Kapitel 1: Introduktion Velkommen 1

6 IP-telefoni - en oversigt Din telefon fungerer ganske traditionelt, men den benytter VoIP (Voice over Internet Protocol) til at kommunikere med andre telefoner. Din telefon er baseret på den almindelige standard VoIP, og den fungerer med SIPkompatible (Session Initiation Protocol) VoIP-netværk. Diagrammet herunder viser et eksempel på et VoIPnetværk, der er sat op med 16 IP-telefoner. Teleselskabets netværk PSTN VoIP -netværk Internet 2 analoge enheder Bredbånds modem/router SPA9000 System til IP-telefoni Kapitel 1: Introduktion IP-telefoni - en oversigt 2

7 Kapitel 2: Installation BEMÆRK: Før telefonen kan installeres, skal du få systemadministratoren til at forberede netværket. Hvis du ikke har en tekniker til at foretage installationen, skal du få bekræftet hos systemadministratoren, at netværket er klargjort til telefonen. Læs så sikkerhedsbemærkningerne, og installer telefonen. Telefonens kabler og netværksforbindelse 1 Find den længste lige ende på det snoede telefon-kabel. Sæt denne ende af kablet i basisstationen (ved telefonsymbolet). 2 Sæt den korte, lige ende af håndsættets kabel i stikket nederst på håndsættet (ikke vist). 3 Bruger du den eksterne strømforsyning, skal strømkablet forbindes til strømforsyningen og til basisstationen. Anvend kun den strømforsyning, der følger med telefonen. SPA922 og SPA942 kan konfigureres uden brug af ekstern strømforsyning, hvis telefonen forbindes til en ethernet switch med strømforsyning efter IEEEstandarden. Læs mere på Linksys.com. 4 Forbind ethernet-kablet bag på basisstationen. Forbind den anden ende af ethernet-kablet til din klargjorte netværksforbindelse. Hvis telefonen er konfigureret med en ekstra PoE-adapter (Power of Ethernet), skal du installere denne korrekt i følge dens vejledning Figur 2-1: tilslutning af telefon- og netværks-kabler (trin 1 til 4) Kapitel 2: Installation Telefonens kabler og netværksforbindelse 3

8 Montering af bordstativ 1 Afslut nu monteringen som beskrevet (side 2). 2 Placer stativets tapper ved hullerne på telefonens bagside. 3 Skub tapperne ind hullerne 4 Tryk let ned på stativets overside. Det bør glide let ind i hullerne. Tryk ikke for voldsomt. Figur 2-2: bordstativet er monteret under telefonen (trin 5) Sådan monteres telefonen på væggen BEMÆRK: Når telefonen skal vægmonteres, skal du ikke montere det bordstativ, der er omtalt ovenfor. 1 Afslut nu monteringen som beskrevet (side 2). 2 Skru to passende skruer i væggen. Lad dem stikke cirka 6 mm ud fra væggen. Det giver plads til, at du kan skubbe monteringsbeslagene ned over skruehovederne. Skub let nedad, så telefonen går på plads. Det er også muligt at købe et ekstra vægmonterings-kit hos din forhandler eller på Linksys.com Figur 2-3: Sådan monteres telefonen på væggen Kapitel 2: Installation Montering af bordstativ 4

9 Sådan tændes telefonen De følgende afsnit forudsætter at telefonen er korrekt forbundet. Tilslut strømforsyningen til et strømførende stik. Anvend kun den strømforsyning, der følger med telefonen. Telefonen vil automatisk påbegynde en opstartssekvens, når der tændes for strømmen. I løbet af denne sekvens vil skærmen først vise LINKSYS og dernæst "Initializing Network" (Starter netværket). Så vil alle lysdioder på telefonen blinke. Denne sekvens bør cirka vare fem sekunder, hvorefter telefonen vil vise sin standardmenu. Dato, navn og telefonens nummer vil ses i den øverste linje på LCD-skærmen. IP-telefonen SPA942 Nederst på skærmen ses teksterne redial, dir, cfwd og dnd ved de dertil hørende softwareknapper. Der ses en lille pil ved dnd. Den indikerer, at der er flere menupunkter, som man får adgang til ved at trykke på den højre side af navigatorknappen. Figur 2-4: LCD-skærmen på SPA941/942 Skulle telefonen ikke vise skærmen som beskrevet, må du tjekke installationen og kabelforbindelserne. Er alt i orden, kan du prøve at fjerne strømmen fra telefonen og slutte den til igen. Ser du stadig ikke skærmmenuen, skal du kontakte leverandøren eller systemadministratoren. Kapitel 2: Installation Sådan tændes telefonen 5

10 Telefonen er klar til brug, så snart den er klargjort (se kapitel 2, Installation). Se afsnittet Indstillinger senere i dette kapitel for at indstille telefonen. Brug af håndsættet, højttaler eller hovedsæt Opkald kan foretages eller modtages med håndsættet, højttaleren eller hovedsæt, og du kan skifte mellem lydenhederne under en samtale. Indstil lydstyrken på den enhed, du anvender, med lydkontrollen. Brug af håndsættet Foretag og besvar opkald med håndsættet ved simpelthen at løfte det. Brug af højttaleren Figur 3-1: Lydkontrol Foretag og besvar opkald med højttaleren ved at trykke på højttaler-knappen. Den grønne lampe under knappen lyser. Brug af hovedsættet Tilslut et godkendt hovedsæt med et 2,5 mm stik til hovedsæt-stikket på telefonens højre side. Tryk på hovedsæt-knappen, så lyser den grønne lampe under knappen. Figur 3-2: Højttalerknappen Informationer om præcis, hvilke modeller af hovedsæt der understøttes, kan ses under IP phone information på Skift mellem håndsæt/hovedsæt/højttaler under en samtale Alle lydenhederne kan anvendes under samtale. Dog kan kun en enhed benyttes ad gangen. Håndsættet kan være lagt på, mens man bruger enten højttaleren eller hovedsættet. Skal du skifte væk fra håndsættet, skal du være sikker på, at der enten er lys i lampen ved højttaleren eller hovedsæt, før håndsættet lægges på. Brug af håndsættet, højttaler eller hovedsæt 6

11 De grundlæggende knapper på Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA942 Funktion Tabel 1: De grundlæggende knapper Beskrivelse LCD-skærmen Navigatorknap Tasteplade Giver dig muligheder for at navigere (venstre, højre, op, ned) gennem softwareknappernes funktioner. Bruges til at indtaste telefonnumre, bogstaver eller tegn (ikke vist). Softwareknappernes funktioner Telefonlinjer Softwareknapper LCD-skærm Telefonens skærm. Viser dato, klokkeslæt, telefonnummer, opkaldets ID (hvis det er tilgængeligt), status på linje/opkald, lokalnumre og softwareknappernes funktioner. IP-telefonen SPA942 Telefonlinjer (kun modellerne SPA941 og SPA942) Viser lokalnummer og status Navigatorknappen (venstre, højre, op, ned) Figur 3-3: Knappernes placering Softwareknapperne Tryk for at vælge mellem softwareknappernes funktioner. Funktionsvalg ved softwareknap Viser de tilgængelige valgmuligheder ved den valgte telefonfunktion. Vises på LCD-skærmens sidste linje. De grundlæggende knapper på Linksys SPA921, SPA922, SPA941 og SPA942 7

12 Softwareknappernes grundlæggende funktioner Softwareknapperne under LCD-skærmen giver let adgang til telefonens funktioner. Nærmere forklaringer til softwareknappernes funktioner ses i tabellen herunder. Andre knapper forklares i afsnittet Indstillinger i dette kapitel. Tabel 2: Softwareknappernes funktioner (i alfabetisk rækkefølge, ikke som de fremgår af telefonen) Kode Beskrivelse cfwd dir dnd grpick lcr park pickup redial unpark Viderestilling af samtaler, med 4 valgmuligheder: All, When the line is busy, When there is no answer, or When there is no answer after a time delay (Alle, Optaget linje, Intet svar eller Intet svar efter et bestemt tidsrum) Adgang til telefonbogen (se flere oplysninger under punkt 2 i Indstillinger) Forstyr ikke. Sender det indgående opkald videre til telefonsvareren eller giver et optagetsignal, hvis telefonsvarer ikke er tilgængelig (se flere oplysninger under punkt 5 i Indstillinger) Giver dig mulig for at besvare et opkald fra et lokalnummer udenfor din egen gruppe opkald til det sidst modtagne kald parkerer et opkald på et bestemt lokalnummer til parkering. Opkaldet er aktivt indtil nogen besvarer det, eller til der bliver lagt på (skal konfigureres af telefonadministratoren). besvarer et opkald fra en anden telefon i din gruppe viser en liste med de sidst kaldte numre benyttes til at besvare et parkeret opkald Softwareknappernes grundlæggende funktioner 8

13 Sådan foretages telefonopkald BEMÆRK: Du skal muligvis trykke et forvalgsnummer for at få en udgående linje. Kontakt din telefonadministrator for at høre, hvad man skal trykke for at 'komme ud af huset'. Med et telefonnummer Du kan ringe op ved at: Løfte håndsættet og taste direkte, eller Tilslut hovedsættet, tryk på knappen på hovedsættet og tast, eller Tryk på højttalerknappen og tast. (med SPA941 & SPA942 kan du også vælge en anden linje) Du ser teksterne Called person Ringing (Det ringer) og Connected (Tilsluttet) efter hinanden, når forbindelsen etableres. Når opkaldet skal afsluttes, skal du lægge på for at afbryde forbindelsen. Bruger du hovedsæt eller højttaler, skal du også trykke på knappen for at afbryde opkaldet. Opkald med brug af genopkald Tryk to gange på softwareknappen under redial (genopkald) for at lave et genopkald til det sidst kaldte nummer, eller Tryk på softwareknappen under dir (telefonbog) for at ringe op fra telefonbogen. Brug navigatorknappen til at markere dine valg. Løft håndsættet, så kaldes nummeret automatisk. Se punkt 2 i Indstillinger for at oprette en telefonbog. Hurtigopkald Funktionen hurtigopkald skal være programmeret i telefonen (se punkt 3 i Indstillinger) Tast nummeret på hurtigopkaldet og løft så håndsættet, eller Løft håndsættet (eller aktiver hovedsættet eller højttaleren) og tast nummeret på hurtigopkaldet, efterfulgt af telefonens #-knap. Nummeret, der er lagret som hurtigopkald, tastes automatisk. Sådan foretages telefonopkald 9

14 Modtag opkald Flere opkald på en enkelt linje (SPA921 og SPA922) Der kan modtages flere opkald på en enkelt linje. For at modtage mere en én samtale samtidig, skal du benytte funktionerne "pause" og eller "telefonmøde". Flere opkald på en enkelt linje (SPA941 og SPA942) Opkaldet modtages af telefonen på den første ledige linje. Når et opkald kommer ind, vil knappen ved den pågældende linje lyse, og telefonen ringer. Skulle der være flere linjer, der ringer, kan man se informationer om hvert enkelt opkald på LCD-skærmen. Specielle funktioner Adgang til telefonsvarer Tryk på knappen til telefonsvarer, eller drej lokalnummeret for telefonsvarer. Se punkt 8 i Indstillinger. Tjenesten telefonsvarer skal findes på dit netværk. Slå lyden fra under opkald Slå lyden fra på håndsættet, hovedsættet eller højttaleren med knappen 'Tavs'. Så kan personen i røret ikke høre, hvad du eller andre i lokalet siger. Tryk igen på knappen 'Tavs' for at slå lyden til igen. Figur 3-4: Knap til telefonsvarer Figur 3-5: Knappen 'Tavs' Parker et opkald Tryk på knappen 'Pause' for at parkere det aktuelle opkald. Har du et andet indgående opkald, kan du nu besvare det. Med flere linjer (SPA941 og SPA942) vil linje-knappen for opkaldet, der er parkeret, som standard lyse rød. Figur 3-6: Knappen 'Pause' Modtag opkald 10

15 Genoptag det første kald ved at trykke på den pågældende linje-knap. Er det andet opkald fortsat aktivt vil det automatisk skifte til tilstanden "pause", når det første opkald bliver aktiveret. Telefonmøder med 3 deltagere Tryk på softwareknappen under conf (telefonmøde) under en samtale, så aktiveres telefonmødet. Det første opkald parkeres, og du hører en klartone. Tast den anden persons telefonnummer. Påbegynd telefonmødet ved igen at trykke på softwareknappen under conf (telefonmøde), alle tre deltagere vil nu være med i telefonmødet. Når du lægger på, afbrydes forbindelsen til de to andre deltagere. Overvåget viderestilling Tryk på softwareknappen under xfer (viderestil) under en samtale for at viderestille. Det første opkald parkeres, og du hører en klartone. Tast den anden persons telefonnummer. Når den anden person svarer, kan du have en privat samtale med vedkommende, uden at den første person hører det. Tryk igen softwareknappen under xfer for at viderestille samtalen til den anden person. Du bliver selv afbrudt fra samtalen. Hvis du lægger på under opkaldet til den anden person, før du trykker på xfer, så viderestilles opkaldet ikke. Det afslutter blot opkaldet til den anden person. Viderestilling (almindelig) Tryk på softwareknappen under xfer (viderestil) under en samtale for at viderestille. Det første opkald parkeres, og du hører en klartone. Tast nu den anden persons telefonnummer. Når den anden persons telefon ringer, skal du igen trykke på softwareknappen under xfer (viderestil), så viderestilles opkaldet. Telefonmøder med 3 deltagere 11

16 Du bliver selv afbrudt fra samtalen. Hvis du lægger på, før den anden persons telefon når at ringe, afbrydes viderestillingen og forbindelsen til den første person afbrydes ligeledes. BEMÆRK: Med SPA941 og SPA942, kan du trykke på linje-knappen igen, hvis du kom til at taste forkert til det andet nummer. Så får du en klartone. Så kan du taste nummeret. Afslut en samtale Læg håndsættet på, så afbryder du samtalen. Tryk på højttaler-knappen for at afbryde en samtale via højttaleren. Tryk på hovedsæt-knappen for at afbryde en samtale via hovedsættet. Afslut en samtale 12

17 Indstillinger Tilpas din telefon med mulighederne i Indstillinger, når som helst. Du får adgang til menuen ved at trykke på telefonens Indstillinger-knap. Tabellen herunder viser alle funktionerne, som softwareknapperne giver. Det er dog ikke alle valgmuligheder, der findes inden for de enkelte indstillinger. Kode Tabel 3: Funktioner på softwareknapperne i Indstillinger Beskrivelse Figur 3-7: Knappen 'Indstillinger' < < or > > flyt til højre gennem et opslag uden at slette tegn add alpha, IP, num cancel change clear copy delchr delete dial edit ok paste play save select y/n giver dig mulighed for at tilføje et opslag bruges med telefonbogen og hurtigopkald for at kunne indtaste en URL, IPadresse eller et nummer. Tryk flere gange på softwareknappen for at skifte valgmulighed annullerer de ændringer, du måtte have foretaget, inden tryk på ok eller save skifter ringetoner sletter hele indtastningen brug navigatorknappen i telefonbogen til at markere en indtastning - tryk så copy for at kopiere den sletter det sidste tegn, du har tastet sletter en indtastning ringer op til det nummer, der er markeret på LCD-skærmen redigerer en del af en indtastning bekræfter dit valg brug navigatorknappen til at markere en indtastning i telefonbogen - tryk så paste for at indsætte kopien du kan gennemhøre ringetoner, inden du lagrer dem gemmer dine valg udvælg det, du vil ændre eller gennemse skifter mellem ja og nej Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel (annuller) for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save (gem) eller ok for at bekræfte dine valg. Indstillinger 13

18 1. Directory (Telefonbog) (Indstillinger-knap, 1) Du kan få funktionerne i telefonbogen at se ved at trykke på Indstillinger-knappen og derefter tallet 1. Tryk så på softwareknappen under select (vælg). Brug så navigatorknappen, kør op eller ned, så du markerer New Entry (ny indgang), Corporate Directory (firmatelefonbog) (hvis den eksisterer) eller Personal Directory (personlig telefonbog). Tilføj en ny indgang i din personlige telefonbog (Indstillinger-knappen, 1,1) Knappen 'Indstillinger' Du kan oprette en personlig telefonbog med de numre, du ofte benytter. Tryk på softwareknappen under add (tilføj). Med den sidste funktion på softwareknappen kan du vælge num, IP eller URL. Brug tastepladen til at indtaste et telefonnummer, en IP-adresse eller en URL, og tryk så på softwareknappen under ok. Brug navigatorknappen til at skifte op og ned mellem indgangene. Skulle du komme til at taste forkert, skal du trykke på delchr (slet tegn). Så slettes et tegn ad gangen. Tryk på clear (slet) for at slette hele indtastningen. Hvis du vil kopiere en eksisterende indgang i en telefonbog, skal vælge den med navigatorknappen og trykke på copy (kopier). Åben så din personlige telefonbog og tryk på paste (indsæt) for at indsætte informationerne. Du kan vælge en ringetone ved at flytte navigatorknappen til Ring:Default. Vælg så feature (funktion) og udvælg en tone Tryk på save (gem), og så bliver indgangen gemt i din personlige telefonbog. Brug en firmatelefonbog (Indstillinger-knappen, 1,2) Der kan kun benyttes firmatelefonbog, når telefonen er tilsluttet et Linksys IP PBX system. Du får adgang til firmatelefonbogen ved at trykke på Indstillinger-knappen, så 1, 2, og endelig softwareknappen under select (vælg). Brug navigatorknappen til at markere et navn, hvorefter du får forskellige valgmuligheder. Brug softwareknapperne til funktionerne dial (opkald), cancel (annuller), copy (kopier) eller paste (indsæt) i forbindelse med en indgang. 1. Directory (Telefonbog) (Indstillinger-knap, 1) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel (annuller) for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save (gem) eller ok for at bekræfte dine valg. 14

19 Brug en personlig telefonbog (Indstillinger-knappen, 1,3) Så snart du har indtastet et navn under New Entry (Ny indgang), har du oprettet en personlig telefonbog. Du kan se telefonbogen ved at trykke på Indstillinger-knappen, og derefter 1. Indgangene ses nu ved siden af nummer 3. Brug navigatorknappen til at markere dine valg. Knappen 'Indstillinger' Brug softwareknapperne til funktionerne dial (opkald), delete (slet), edit (slet), cancel (annuller), copy (kopier) eller paste (indsæt) i forbindelse med en indgang. 2. Speed Dial (Hurtigopkald) (Indstillinger-knappen, 2) Indtast op til 8 numre til hurtigopkald. Hver kan enten være et telefonnummer, en IP-adresse eller en URL. Du kan indtaste eller rette et hurtigopkald ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 2. For at indtaste et nyt hurtigopkald, skal du flytte navigatorkappen en plads med <Not Assigned> (<Ubenyttet>). Du kan redigere et tidligere indtastet valg ved at markere det med navigatorknappen. Tryk på softwareknappen under edit (rediger). Med den sidste funktion på softwareknappen kan du vælge num, IP eller URL. Brug talknapperne til at indtaste et telefonnummer, en IP-adresse, eller en URL, og tryk så på softwareknappen under ok, eller indtast et navn fra telefonbogen. Når du begynder indtastningen af navnet, får du en række valgmuligheder. Marker nummeret og tryk på ok for at gemme. Skulle du komme til at taste forkert, skal du trykke på delchr (slet tegn), før du trykker på ok, for at slette et tegn ad gangen. Eller tryk på clear (slet) for at slette hele indtastningen. Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 2. Speed Dial (Hurtigopkald) (Indstillinger-knappen, 2) 15

20 3. Call History (Seneste opkald) (Indstillinger-knappen, 3) Du kan få en liste over de seneste opkald, du har modtaget (op til 60) i Call History (Seneste opkald). Vælg mellem Redial List (Genopkald), Answered Calls (Besvarede opkald) eller Missed Calls (Ubesvarede opkald). Du kan se oversigten over Call History (Seneste opkald) ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 3. Knappen 'Indstillinger' Oversigten læses ved at vælge den med navigatorknappen og trykke på select (vælg). Du kan ringe til et nummer på listen ved at trykke på dial (opkald). Du kan også vælge at slette, redigere eller annullere indgange i oversigten med delete, edit eller cancel. 4. Ring Tone (Ringetone) (Indstillinger-knappen, 4) Hvert lokalnummer kan have sin egen ringetone. Du kan downloade op til 10 ringetoner fra Linksys.com Du skifter ringetone ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 4. Brug navigatorknappen til at markere det lokalnummer, der skal have en ny ringetone, og tryk på change (skift). Så får du flere valgmuligheder. Tryk på play (afspil) for at høre en tone og tryk på select (vælg) for at vælge den. 5. Preferences (Brugerindstillinger) (Indstillinger-knappen, 5) Du kan lave seks forskellige brugerindstillinger på din telefon. Vælg en brugerindstilling ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 5. Brug navigatorknappen til at markere brugerindstillingen, tryk så på softwareknappen under edit (rediger). 1 Block Caller ID (Skjul nummer) - Dit telefonnummer kan ikke ses af den person, du ringer til. Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 2 Block Anonymous Call (Bloker anonyme opkald) - Opkald, der skjuler sit nummer, kan ikke modtages på din telefon (dette blokerer for ALLE opkald, der skjuler sit nummer). Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 3 Do Not Disturb (Forstyr ikke) - Indgående opkald sendes enten videre til telefonsvareren, eller der kommer et optagetsignal, hvis telefonsvarer ikke er installeret. 3. Call History (Seneste opkald) (Indstillinger-knappen, 3) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 16

21 Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 4 Secure Call (Sikker samtale) - Der sker en kryptering af den aktive samtale, så andre ikke kan lytte med. Denne funktion kan kun aktiveres, hvis den understøttes af dit telefonselskab. Der skal nemlig installeres et mini-certifikat i telefonen. Vælg ja eller nej (y/n). Tryk på ok for at bekræfte dit valg. Du vil komme til at høre en bestemt tone inden du ringer op. Knappen 'Indstillinger' 5 Dial Assistance (Hjælp til opkald) - LCD-skærmen vil vise det første nummer fra telefonbogen og listen med seneste opkald, som passer til det, du trykker. Aktiver denne funktion ved at vælge yes (y/n), og tryk så på ok. Deaktiver funktionen ved at vælge no (y/n), og tryk så på ok. Når funktionen er aktiveret kan du bruge den til at vælge numre under opkald, ved at markere et nummer i listen på LCD-skærmen og trykke på dial (opkald) for at fuldføre opkaldet. 6 Preferred Audio Device (Foretrukken lydenhed) - Bestemmer om hovedsættet eller højttaleren skal benyttes, hvis håndsættet ikke benyttes. Tryk en eller to gange gang på feature (funktion) for at vælge hovedsæt eller højttaler. Tryk på ok for at bekræfte dit valg. 6. Call Forward (Viderestilling) (Indstillinger-knappen, 6) Du kan viderestille alle opkald, enten når telefonen er optaget, eller når der ikke er nogen til at besvare opkaldet: Du ændrer ringetoner ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 6. Benyt navigatorknappen til at markere den type viderestilling, du ønsker at bruge. 1 CFWD All Number Viderestiller alle opkald til et bestemt nummer. Vælg edit (rediger) og indtast så et nummer, alle opkald skal viderestilles til. Vælg din telefonsvarer, et andet lokalnummer eller en ekstern linje. Skal du ringe op til en ekstern linje, skal du huske at indtaste et ekstra ciffer (1 + nummer). Tryk på ok for at bekræfte. For at standse viderestillingen af alle numre skal du trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 6. Brug navigatorknappen til at markere 1 CFWD All Number. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 6. Call Forward (Viderestilling) (Indstillinger-knappen, 6) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 17

22 2 CFWD Busy Number Viderestiller opkaldet til et andet nummer, når linjen er optaget. Vælg edit (rediger) og indtast så det nummer, opkaldene skal viderestilles til, når din telefon er optaget. Vælg din telefonsvarer, et andet lokalnummer eller en ekstern linje. Skal du ringe op til en ekstern linje, skal du huske at indtaste et ekstra ciffer (1 + nummer). Tryk på ok for at bekræfte. Knappen 'Indstillinger' For at standse viderestillingen skal du trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 6. Brug navigatorknappen til at markere 2 CFWD Busy Number. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 3 CFWD No Ans Number Viderestiller opkaldet til et andet nummer, når ingen kan besvare opkaldet. Vælg edit (rediger) og indtast så det nummer, opkaldene skal viderestilles til, når der ikke er nogen til at tage din telefon. Vælg din telefonsvarer, et andet lokalnummer eller en ekstern linje. Skal du ringe op til en ekstern linje, skal du huske at indtaste et ekstra ciffer (1 + nummer). Tryk på ok for at bekræfte. For at standse viderestillingen skal du vælge Call Forward i Indstillinger, og derefter markere 3 CFWD No Ans Number. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 4 CFWD No Ans Delay Viderestiller opkaldet til det nummer, du har valgt i 3 (CFWD No Ans Number) med en hvis forsinkelse, når der ikke er nogen til at tage din telefon. Her skal du indtaste det antal sekunder, der skal gå, før opkaldet viderestilles. Vælg edit (rediger), indtast forsinkelsen (op til 999 sekunder) og tryk så ok. Tryk på ok for at bekræfte. For at standse viderestillingen skal du vælge Call Forward i Indstillinger, og derefter markere 4 CFWD No Ans Delay. Vælg edit (rediger) og clear (ryd). 7. Time/Date (Klokkeslæt/dato) (Indstillinger-knappen, 7) Benyt denne funktion til at indtaste det korrekte klokkeslæt, dato samt am eller pm. Du kan ændre klokkeslæt eller dato ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 7. Indtast datoen i formatet: mm*dd*åå (vises som m/d) Indtast klokkeslættet i formatet: tt*mm*ss (vises som t:mm) Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save eller ok for at bekræfte dine valg. 7. Time/Date (Klokkeslæt/dato) (Indstillinger-knappen, 7) 18

23 Skulle klokkeslættet ikke vise am (a) eller pm (p) korrekt, kan det ændres med Offset. For at skifte fra a.m. til p.m., skal du indtaste *12*00*00, og for at ændre fra p.m. til a.m., skal du indtaste #12*00*00. Tryk på softwareknappen under save (gem) for at bekræfte ændringerne. Du kan nøjes med at foretage en af indstillingerne, hvis du ønsker det. 8. Voice Mail (Telefonsvarer) (Indstillinger-knappen, 8) Tjenesten telefonsvarer skal være installeret på dit netværk, for at du kan bruge denne funktion. Gå til din telefonsvarer ved at trykke på Indstillinger-knappen, efterfulgt af 8. Indtast lokalnummeret for telefonens telefonsvarer, og vælg så save (gem). Telefonadministratoren kan give dig dette nummer. 9. Network (Netværk) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. 10. Product Info (Produktinformation) Denne menu viser produktets navn, serienummer, softwareversion, hardwareversion, MAC-adresse og Client Certificate. 11. Status Denne menu viser telefonens status, lokalnummeret og linjeknapperne. 12. Reboot (Genstart) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. 13. Restart (Genstart) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. 8. Voice Mail (Telefonsvarer) (Indstillinger-knappen, 8) 19

24 14. Factory Reset (Fabriksindstillinger) Denne indstilling bruges til at konfigurere og evt. lave fejlfinding i netværket. Undlad at foretage ændringer med mindre du får vejledning af den systemansvarlige, da det kan give alvorlige ændringer i telefonens funktioner. VIGTIGT: Vælger du factory reset, nulstiller du telefonen til fabriksindstillingerne, og ALLE indstillinger inklusive telefonbog og lister mv. bliver slettet.. Muligvis bliver dit lokalnummer også ændret. 15. Phone Password (Adgangskode til telefon) (Indstillinger, 15) Med denne indstilling kan du angive eller ændre en adgangskode til din telefon for at forhindre uønsket brug. Tryk på Indstillinger-knappen og 15, for at få adgang til funktionen. Tryk select (vælg) for at angive eller ændre adgangskoden, og tryk så på save (gem). Indtast en adgangskode på op til 12 tegn. Du skal indtaste adgangskoden to gange. Knappen 'Indstillinger' 16. LCD Contrast (Kontrast på skærmen) (Indstillinger, 16) Med denne indstilling kan du regulere kontrasten på LCD-skærmen. Tryk på Indstillinger-knappen og 15, for at få adgang til funktionen. Tryk på select (vælg), og brug navigatorknappen til at justere skærmens kontrast. Tryk på save (gem) for at bekræfte valget. Flytter du navigatorknappen til venstre, forøges kontrasten, og en bevægelse til højre formindsker den. 17. Call Park Status (Status for parkeret opkald) (Indstillinger, 17) Se status for et opkald, der er parkeret. 18. Login (Indstillinger, 18) Har du angivet en adgangskode med Indstillinger, 15, kan du bruge denne funktion til at få adgang til telefonen. Praktiske tips til installationen: i stedet for at bruge navigatorknappen til at markere en indtastning, kan du bruge tastepladen til at indtaste det nummer, der ses ved siden af indtastningen, så den markeres. Tryk på cancel (annuller) for at gå tilbage til den forrige menu uden at gemme ændringerne. I de fleste tilfælde skal du trykke save (gem) eller ok for at bekræfte dine valg. 14. Factory Reset (Fabriksindstillinger) 20

25 Appendiks A: Lovmæssige oplysninger FCC STATEMENT Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med specifikationerne for digitalt udstyr i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser for en bestemt installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde udstyret, skal du forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen Øg afstanden mellem udstyret og modtageren Tilslut udstyret til en stikkontakt, der ikke bruges af modtageren Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio/tv-tekniker FCC-erklæring om elektromagnetisk stråling Dette udstyr overholder de grænseværdier, som FCC har fastsat for elektromagnetisk stråling i et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og betjenes i en sikkerhedsafstand på mindst 20 cm til den nærmeste radiator. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 21

26 INDUSTRY CANADA Brug af dette udstyr i et system, der bruges delvist eller altid udendørs, kræver måske, at brugeren får en licens til systemet i henhold til de canadiske bestemmelser. Denne enhed overholder bestemmelserne i de canadiske ICES-003- og RSS210-forskrifter. IC Statement Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'utilisation de ce périphérique dans un système utilisé partiellement ou totalement en extérieur peut conduire l'utilisateur à l'obtention d'une licence pour ce système conformément aux règles en vigueur au Canada. Cet appareil est conforme aux normes NMB-003 et RSS210 d'industrie Canada. Déclaration d'industrie Canada Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : 1. Ce périphérique ne doit pas causer d'interférences; 2. Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable. EU-ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE (EUROPA) Linksys erklærer at dette produkt overholder de følgende specifikationerne, i overensstemmelse med det europæiske direktiv R&TTE 1999/5/EC: EN , General EMC requirements for Radio equipment. EN Sikkerhed EN , EN Technical requirements for Radio equipment. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 22

27 Bemærk: Dette udstyr er beregnet til brug i alle EU- og EFTA-lande. Udendørs brug kan være begrænset til visse frekvenser og/eller kan kræve en brugslicens. Kontakt de lokale myndigheder for anvisninger. Bemærk: Kombinationer af strømniveauer og antenner, der resulterer i en udstrålet effekt på mere end 100 mw, betragtes som overtrædelse af det ovenfor nævnte direktiv og er ikke tilladt i EU og de lande, der har vedtaget det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EC og/eller CEPT-anbefaling Rec Kontakt Linksys Corporate Compliance for at få yderligere oplysninger om lovlige kombinationer af strømniveauer og antenner. Linksys vakuuttaa täten että dieses produkt tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien näiden direktiivien muiden ehtojen mukainen. Linksys Group déclare que le produit est conforme aux conditions essentielles et aux dispositions relatives à la directive 1999/5/EC. Belgique: Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'ibpt est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'ibpt est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'ibpt. France: 2.4 GHz Bande : les canaux 10, 11, 12, 13 (2457, 2462, 2467, et 2472 MHz respectivement) sont complétement libres d'utilisation en France (en utilisation intérieur). Pour ce qui est des autres canaux, ils peuvent être soumis à autorisation selon le départment. L'utilisation en extérieur est soumis à autorisation préalable et très restreint. Vous pouvez contacter l'autorité de Régulation des Télécommunications (http://www.art-telecom.fr) pour de plus amples renseignements. SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Advarsel! Der må kun anvendes telekommunikationskabel nr. 26 AWG eller større. Denne bestemmelse har til formål at mindske risikoen for brand. Produktet må ikke bruges nær vand, f.eks. i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool. Undgå at bruge produktet under tordenvejr. Der er en mindre risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 23

28 AFSNIT 68 I FCC-ERKLÆRINGEN Dette udstyr overholder afsnit 68 i FCC-reglerne. Der er anbragt et mærkat på udstyret, der bl.a. indeholder oplysninger om FCC-registreringsnummeret og ringesignalækvivalentnummeret. Hvis der anmodes om det, skal disse oplysninger gives til telefonselskabet. Dette udstyr bruger følgende USOC-stik: RJ-11. Der leveres et FCC-kompatibelt telefonstik og et modulstik med sammen dette udstyr. Dette udstyr er udviklet til at blive sluttet til telefonnetværket eller virksomhedens kabler ved hjælp af et kompatibelt modulstik, som overholder afsnit 68 i FCC-erklæringen. Der skal oprettes forbindelse til telefonnetværket ved hjælp af det modulære standardtelefonstik. REN kan bruges til at bestemme det antal enheder, der kan sluttes til telefonlinjen, hvor alle disse enheder kan ringe, mens der ringes til dit telefonnummer. I de fleste, men ikke i alle områder, bør antallet af REN'er ikke overstige 5. Hvis du vil kende det præcise antal enheder, der kan være sluttet til linjen, som bestemmes af det samlede antal REN'er, skal du kontakte telefonselskabet for at finde ud af, hvad det maksimale antal REN'er for opkaldsområdet er. Hvis udstyret forårsager beskadigelse af telefonnetværket, kan telefonselskabet måske afbryde tjenesten midlertidigt. Hvis der ikke kan gives forudgående varsel, giver telefonselskabet kunden besked så hurtigt som muligt. Du bliver også oplyst om dine rettigheder til at lægge sag an mod FCC, hvis du finder det nødvendigt. Telefonselskabet kan i visse tilfælde foretage ændringer af faciliteter, udstyr, betjening eller procedurer, hvilket kan påvirke betjeningen af udstyret. Hvis det er tilfældet, giver telefonselskabet et forudgående varsel, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at opretholde en kontinuerlig drift. Såfremt dette udstyr ikke fungerer korrekt, skal du afbryde enhedens forbindelse til telefonlinjen. Prøv at bruge en anden FCC-godkendt enhed i samme telefonstik. Hvis problemet fortsætter, kan du kontakte telefonselskabets reparationsservice. Hvis problemet ikke fortsætter og tilsyneladende skyldes denne enhed, skal du afbryde enhedens forbindelse til telefonlinjen og standse brugen af enheden, indtil den er repareret. Bemærk, at telefonselskabet måske vil bede dig om at afbryde udstyrets forbindelse til telefonnetværket, indtil problemet er løst, eller indtil du er sikker på, at udstyret fungerer korrekt. Brugeren skal anvende det tilbehør og de kabler, der leveres af forhandleren, for at opnå en optimal ydeevne for produktet. Kunden må ikke udføre reparationer. Hvis der er problemer med dette udstyr, skal du kontakte din autoriserede supportudbyder for at få oplysninger om reparation og garanti. Hvis problemet beskadiger telefonnetværket, kan telefonselskabet bede dig om at fjerne udstyret fra netværket, indtil problemet er løst. Dette udstyr kan ikke bruges på telefonselskabets mønttelefoner. Tilslutning til party-linjer er underlagt afgift til staten. Appendiks A: Lovmæssige oplysninger 24

29 Appendiks B: Garantioplysninger Kontakt din tjenesteudbyder, hvis det er dem der skal tage sig af spørgsmål, der er dækket af deres serviceaftale. BEGRÆNSET GARANTI Linksys indestår for, at Linksys-produktet i al væsentligt er fri for materiale- og håndværksmæssige fejl under normal brug i en periode af to år ("Garantiperioden"). Deres eneste beføjelse og Linksys' fulde ansvar under denne garanti betyder, at Linksys efter eget skøn kan reparere eller udskifte Produktet eller refundere købsprisen fratrukket eventuelle rabatter. Denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber. Kontakt teknisk support hos Linksys, hvis produktet viser sig at være defekt under garantiperioden, for at få et RMA-nummer (returnummer), hvis det er aktuelt. SØRG FOR AT HAVE KØBSBEVISET KLAR VED OPKALD TIL TEKNISK SUPPORT. Hvis De bliver bedt om at returnere produktet, skal RMA-nummeret (returnummeret) tydeligt angives udvendigt på pakken, og en kopi af det originale købsbevis vedlægges. RETURANMODNINGER KAN IKKE BEHANDLES UDEN KØBSBEVIS. De er ansvarlig for forsendelsen af defekte produkter til Linksys. Linksys betaler kun for levering med UPS fra Linksys tilbage til Dem. Kunder, der bor uden for USA og Canada, er ansvarlige for alle forsendelsesomkostninger. ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODENS VARIGHED. ALLE ANDRE VILKÅR, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OPLYSNINGER OG GARANTIERKLÆRINGER, HERUNDER STILTIENDE GARANTIERKLÆRINGER OM IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, ANERKENDES IKKE. Da det i visse retskredse ikke er tilladt at begrænse varigheden af en stiltiende garanti, gælder ovennævnte begrænsning muligvis ikke for Dem. Denne garanti giver Dem bestemte juridiske rettigheder, og De har muligvis også andre rettigheder, afhængigt af den enkelte retskreds. Denne garanti gælder ikke, hvis Produktet (a) er blevet ændret af andre en Linksys, (b) ikke er blevet installeret, betjent, repareret eller vedligeholdt i overensstemmelse med de instruktioner, der er leveret af Linksys, eller (c) er blevet udsat for unormal fysisk eller elektrisk påvirkning, misbrug, uagtsomhed eller ulykke. På grund af den fortsatte udvikling af ny teknologi til indtrængning og angreb på netværk, garanterer Linksys ikke, at Produktet ikke vil være sårbart over for indtrængen eller angreb. I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER DET, ER LINKSYS I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA, FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER, UANSET ARTEN AF ANSVARET (HERUNDER UAGTSOMHED), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET (HERUNDER EVENTUEL SOFTWARE), SELV HVIS LINKSYS ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN SKE. LINKSYS' ANSVAR KAN I INTET TILFÆLDE OVERSTIGE DET BELØB, SOM DE HAR BETALT FOR PRODUKTET. Ovennævnte begrænsninger gælder, selvom en eventuel garanti eller afhjælpning i henhold til denne Aftale mister sit grundlæggende formål. Da det i visse retskredse ikke er tilladt at udelukke eller begrænse hændelige skader eller følgeskader, gælder ovennævnte begrænsning muligvis ikke for Dem. Alle forespørgsler bedes rettet til: Linksys, P.O. Box 18558, Irvine, CA 92623, USA. 25 Appendiks B: Garantioplysninger

30 Appendiks C: Kontaktoplysninger Har du behov for at kontakte Linksys? Besøg os på internettet for at få oplysninger om de nyeste produkter og opdateringer til eksisterende produkter på: Kan du ikke finde oplysninger om et produkt, du vil købe, på internettet? Vil du vide mere om netværk med Linksys-produkter? Ring til vores rådgivningslinje på: eller ftp.linksys.com (+1) (LINKSYS) Eller fax din anmodning til: (+1) Hvis du oplever problemer med et produkt fra Linksys, kan du ringe til os på: (+1) Vil du ikke ringe? Du kan sende en til os på: Skulle et produkt fra Linksys vise defekter i løbet af garantiperioden, kan du kontakte Linksys Return Merchandise Authorization department og få et RMA-nummer (returnummeret) på: (+1) (Oplysninger om garanti og RMA kan findes i afsnittet Garantioplysninger i denne guide.) Appendiks C: Kontaktoplysninger 26

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRUGSANVISNING Cisco Small Business

BRUGSANVISNING Cisco Small Business BRUGSANVISNING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoner Modellerne 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA.

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1)

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Indstillinger for Unified Communications Self Care 2 Telefoner 4 Yderligere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis!

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Brugervejledning09.indd 1 16-04-009 10:17:45 Indholdet i æsken Tellio adapter Netværkskabel Strømforsyning

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere