Juni Industri operatør uddannelse i Topsøe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013. Industri operatør uddannelse i Topsøe"

Transkript

1 Juni 2013 Industri operatør uddannelse i Topsøe

2 Topsøe IO historien Erfaring IO model Tiltag Elev betragtninger.. Spørg panelet Forhold som udviklingsudvalget kan have betydning for LUP gennemsigtighed, der kan fremme aktør involvering best practice facilitering i de lokale uddannelsesudvalg

3 IO erfaring Oplevet begrænset anvendelse Før under efter tilgang påkrævet Udbytte kontra udnyttelse.. Opfølgnings behov interesse efterspørgsel Informations efterspørgsel Interessent/aktør inddragelse Kompetence udbytte/udnyttelse ses bla. i form af: løsning af problemer, bidrag til problemløsning, undgåelse af at nogle problemer overhovedet opstår, forbedring af anlæg, deltagelse i projekter, gåen til hånde ved nedluk, generelt øget sikkerhed og selvstændighed, reaktion på signaler fra anlæg. Indledende fejlsøgning ved tilkald.. Sammenhæng (indsigt og dynamik katalysator ) Kompetence/opgave muligheds samordning med praktik Behov for at ruste aktører - såvel som elever Rapport tilgang - fælles anliggende / for opfølgning Styring/støtte vigtigt for fokus den obligatoriske praktikdel fungerer mens fritvalgs praktikken sjældent benyttes

4 Topsøe IO historien Erfaringer IO model Tiltag Elev betragtninger.. Spørg panelet Forhold som udviklingsudvalget kan have betydning for

5 IO model Nyt: Forberedelses møde m elever og nøgleaktører Forventnings kontrakt must Tildeling af vejleder Før: Aftale indgåelses møde med leder og koordinator Forventnings kontrakt henstilt Nyt: Smed Tablet Support Fritvalg forbredt Rapport - fælles fremlæg Eval. Møder efter praktik Før: Smed Tablet Fritvalg åbent - Individuel fremlæg Eval. Møder efter praktik El Lab Evt. fritvalg Rapport Rapport fremlæg Link til elev oversigt Nyt: Opfølgnings samtale/workshop senest 2 måneder efter afsluttet udd.

6 Topsøe IO historien Erfaringer IO model Tiltag Elev betragtninger.. Spørg panelet Forhold som udviklingsudvalget kan have betydning for

7 Tiltag Forberedelse / aftale indgåelse (samordnet/fælles) Information om baggrund og mål med uddannelsen fra ledelse Information om uddannelse fra ny IO er Klare og udmeldte aktør roller og ansvar Forventnings kontrakt must Fritvalgspraktik i udd.plan fra start Praktik revision og nye praktik elementer Supporter praktik Afstemning af smed og el praktik med opgave muligheder Fritvalgs praktik katalog Aktør involvering Tilknytning af rapport vejleder (supporter) Ny rapport fremlægnings model Opfølgnings praksis Opfølgningssamtale/workshop med opg./kompetence agenda Ny rapport fremlægnings model

8 Topsøe IO historien Erfaringer IO model Tiltag Elev betragtninger.. Spørg panelet Forhold som udviklingsudvalget kan have betydning for

9 Topsøe IO historien Erfaringer IO model Tiltag Elev betragtninger.. Spørg panelet Forhold som udviklingsudvalget kan have betydning for

10 Forhold som UU kan have betydning for Best practice facilitator i de lokale uddannelsesudvalg Tilskynde til skole samarbejde og erfa udveksling Viderebringe input fra skole besøg LUP gennemsigtighed, der kan fremme aktør involvering LUP ens hvem, hvad og hvordan Uddannelses informations adgang Lost uden Jungle Gps

11 BILAG: Opsamling fra Spørge runde i afdelingerne De afdelinger hvor der har været en eller anden form for opfølgning (ny stilling eller imødekommenhed overfor nye perspektiver/opgaver/løsninger) haft størst udbytte oplevelse. Kompetence udnyttelse i høj grad personafhængig dem der selv byder ind, der får lov/frihed til at løse andre opgaver. Sondring mellem drift og specialeopgaver - de gode operatører der får special opgaverne og inddrages i projekter. Stor forskel på værdi/udbytte oplevelse med erkendt mangelfuldt fokus og opfølgning tillagt væsentlig betydning. 5 ud af de senest 9 uddannede var assistenter da de indgik udd.aftale eller er blevet assistenter/holdledere efter uddannelsen. 5 afdelinger ser uddannelsen som udvælgelsesgrundlag for assistent og holdlederstillinger. Forskelle på afdelingernes involvering omkring rapporter og emne definition Alles opfattelse af at det er de dygtige med potentiale der skal investeres IO udd. i. Elev oplevelse af behov for at der udvises større interesse i uddannelse og praktik opg.: Ønske om definition af opgavetyper / konkrete opgaver IO ere kan varetage (eks skifte ventil / kontrollere tilbagemelding på ventil / skifte pumpe / assistere ved nedluk etc) Tydeligere roller/ansvar og overholdelse heraf herunder ledelsesmæssigt ansvar for opfølgning på uddannelsen der føre til bedre udnyttelse af de erhvervede kompetencer (skal øvelse til før kompetencerne kommer i spil) God idé med opfølgning i form af decideret samtale om IO udnyttelse

12 BILAG: tiltag Tiltag uden større aktionsbehov Før under efter fokus Forberedelses møde med deltagelse af produktions direktør Information om mål med udd. i forretningsperspektiv Udmelding af roller/ansvar indlæg fra tidligere elev Information om rapport krav (evt. udpegning af rapportvejleder allerede her) og den betydning rapporter tillægges uddannelsen Forventnings kontrakt opgave (aftale kan fremover ikke indgås uden der foreligger udfyldt forventnings kontrakt underskrevet af parterne) Fritvalgs praktik opgave fritvalgspraktik skal drøftes og ligge i udd.plan fra start (inspirationskatalog udformes) Aftale indgåelses møde Fritvalgs ønsker skal være indmeldt og forventnings kontrakt udformet Strammere opfølgning på rapporter kvalitet, aflevering, fremlægning Justits med at rapportemner defineres i afdelingen JNR vil deltager i fremlægninger (holdvis med 20 min til hver) Rapport skabelon vil sammen med rapport eksempler blive lagt på Globe Uddannelsesbevis vil ikke blive udstedt før rapporter afleveret/fremlagt Opfølgning Indførelse af opfølgningsmøde efter endt uddannelse (deltagere specificeres) PILOT for de elever der bliver færdige 1/3 (evt indledende samlet møde for alle) Tiltag med aktionsbehov (1. prio) Udformning af IO opgave inspirations tjekliste Generel opgave type del Specifik generel opgave del Specifik afd. opgave del Arbejdsgruppe nedsættelse (ved JNR) Chdk, migj, nyudannet IO, fungerende IO.. (inddragelse af smed/el formænd) Fritvalgs praktik inspirations tjekliste Aftale indgåelse med mulige praktik steder indholdsoplæg Kommunikationsplan vedr IO Klar udmelding om IO formål og ledelsesansvar og roller i relation hertil til aktører Tiltag med aktionsbehov (2. prio) Smedpraktik justering?? Pumpe/ventil vogn opfølgning Lab praktik justering / materiale udformning

13 BILAG: Opsamling fra interview af 5 nyuddannede Forberedelse / planlægning Skole udbytte Skole læring anvendelse Praktik udbytte Anvendelses udbytte totalt Input Feed back El-praktik 2 Smed-praktik 5 Lab-praktik 8 Katflow El-praktik 2 Smed-praktik 5 Lab-praktik 8 Katflow 10 El-praktik 8 Smed-praktik 7 Tablet praktik 7 Lab-praktik 5-6 El-praktik 9 Smed-praktik 6 Lab-praktik 2 El-praktik 10 Smed-praktik 2 Lab-praktik Bemærkninger Velplanlagt, undtagen praktikkerne (pånær el værkstedet). Planen der blev lagt i det store hele fulgt. Ikke så meget forberedelse forud for planen. Desuden form for plan med udd i M i og med man skal have den for at blive holdleder. Fin plan. Ikke overholdt fuldstændigt - flyttet på et par ting men næste uundgåeligt. Ugens gæst i folkeskolen så har fået fuldt udbytte og lært utroligt meget - rigtig gode undervisere. M eget at hente i uddannelsen men kommer også an på hvad man kan i forvejen. Bestemt ikke spild af tid på nogen måde. Rigtig gode undervisere. Ikke god i folkeskolen men man glædede sig hver dag til at komme i skole - også godt socialt miljø. Synes ikke det er nødv. med teambuilding fag når man tager IO udd (for mange Lennart fag) - den skal være håndgribelig. Havde gerne haft mere omkring fejlfinding, der er noget man konkret kan bruge. Rigtg glad for papirer på uddannelse. Godt og udfordrende også personligt. Nivauet fint, men havdehøjt niveau i forvejen da man fik mange kurser under Lars Påske og var godt inde i lean tankegang i forvejen. + elektronik nørd. M eget gearet mod eksamiener i matematik, engelsk, kemi.. Mangelfuld på proces siden Teoretisk ballast - håbet på større udbytte ift praktisk hverdag, men uddannelsen er jo lagt an på flere brancher og bredt funderet. Havde god basis viden i forvejen, så ikke som sådan blevet bedre rustet til holdleder job. Lidt over halvdelen man kan bruge i jobbet. M eget man ikke kan bruge direkte ift forventninger om helt konkrete opgaver. El praktik suveræn - uengageret smed og tablet praktik - man var mere i vejen end med (spurgte hvorfor løber du fra mig - og fik at vide det ikke var personligt). Burde rode med flere ting. El-praktik rigtig god - engagerede folk som M san, Kåre, Henrik gode til at finde opgaver - fik rodet med plc og programmering der gav forspring på 3. skoleperiode og man gav funddament for at vide hvornår man tilkalder reperatør contra elektriker. Smed praktik ikke på samme måde sammenhæn med uddannelsen. Lab har givet forståelse for lab. hverdag, men virker noget random (mest 'nice to' - kunne have være undværret) - værdi hvis prøver fra egen afdeling. El praktik klart bedst - ligeså meget man kan bruge privat. Sammenholdet på elværkstedet også en oplevelse. Relevant og sjovt at være på lab, men som viden ikke noget man kommer til at bruge i den forstand. el-ptaktikken gik helt galt - nåede kun spjæld og ikke kælder. Formænd på ferie. Lab praktik rigtig god - fand ud af meget man ikke vidste og var med fra prøve udtagning til resultatet kom tilbage. Kat flow rigtig godt - kom under huden på hele processen og med til at definere. Anvendelse af IO udbytte: Konkret - indtegning, navngivning på PI diagramme (havde ikke kunne det før). Udarbejdelse af træningsmateriale. M indre konkret at man bruger hovedet anderledes og det er nemmere af få gode ideer til optimering - svært at sætte nøjagtige ord på. RUSH (PO) fuld af gode ideer - kombination mellem uddannelse og indstilling. Fået langt større forståelse for tingene - nemmere ved at overskue anlægget. JNR med til reception med opfordring til at byde ind positivt. Højere (7) hvis ikke man har været her 7 år i forvejen. God uddannelse der giver meget indsigt. En del af udbyttet at man er blevet i stand til at snakke fagsprog. Synes der skal indgås kontrakt, så man binder sigl til ansættelse 2 år efter uddannelse (kan have negativ virkning på lønnedgangs tolenace). Nogle tager IO for at få mulighed for job andre steder. Nye burde være IO'er - det ville gøre oplæring lettere. Gerne praktik element hos ingeniører, hvor man får større indblik i sattline og lære hvordan om programblokke. Ville have stor værdi i M. fint at man går ned i løn under uddannelse, for det viser at det er noget man virkelig vil men kedeligt med manglende løn effekt. Vil personligt gerne blive på topsø for det er en god arbejdsplads og løn er ikke alt, men tror nogle tager uddannelse for at kunne komme videre. Praktikken der hvor man lære mest. Ville lære mere ved at følge smede osv i et halvt år. Inge formel snak om IO efter endt uddannelse - ville være gavnlig - gerne sammen med eksempler hvilke opgaver man kan varetage og indgå i. Aftale og opfølgning ville være fornuftigt. Vil være godt med nogte man kan krydse af i og ligge plan ved hjælp af, som der kan følges op på. Vil være godt med mere formel opfølgning på IO uddannelse og hvordan der gøres brug af den i jobbet. Ud over planen i form af at det er et krav for at blive hold leder. God idé m supporter praktik. Kan kun blive bedre af mere opfølgning og fokus. Som reference spurgt til anvendelse af udd. for reperatører tilba.melding: Formand (smed udd): bruger 15-20% af udd, men kunne ikke have varetagt jobbet uden faglig udd.baggrund (som smed, mekaniker ell.). Reperatør (smed udd.) : 30-40% af udd der benyttes i nogle tilfælde 50% afhængig af opg (eks om man svejser meget). (hvis man er udlært andet sted kan der snildt gå der 2 år før man er oppe på nivau og kender anlægene) Samme gælder eks. fejfindingskurse r - hvoraf 20-30% kan bruges, mens resten har med ting at gøre man ikke får brug for pga forsk udstyr m.v.

14 Opsamling på IO workshop Kategori Input Input Ansvar BILAG: opsaml fra IO workshop El opg Smed opg Generelle opg Nye praktik elementer IO opgaver: Rensning/tjek af LSH/LSL Opmærknings pr sip Reset af termov..rn Reset vlt Gaffel føler rensning Finde motor/vlt Justere / teste tilbagemelding Skifte sikringer i nodekasser Udskiftning af sikringer genrelt Fejlfinding på flowmålere Skifte følere Føler test Generelt Finde rundt i El Fejlfinding IO opgaver: Slange skift Bælg skift Skift af ventilatorer, akkuratorer, luftblokke Akkurator fejlfinding Skifte ventiler Afmontere pumper Skifte pumper Justering af transportbånd IO opgaver: Justering af ph-meter Kaizen opgave udførsels Rådgivning ved driftproblemer Klargøring af anlæg til reparation Hjælp ved tilkald Udarbejdelse af træningsmateriale Udlån SATTline forståelse Analyse forståelse El-praktik tilretn.: + 1.PI El + smed praktik Implementering af fejlfindings procedure (kampagne??) Smed praktik tilretn.: Praktik hos processupporter /sattline gruppe RULA JHAJ BRNA Forudsætnings kurser Forudsætn. i øvrigt AFD API / lagersystem intro LAUS kursus (før, under, efter IO?) KAT træner kursus.. (del af praktik) Her og nu forudsætninger: Frigørelse fra vagtplan til kaizen, kanban, 5s Reservedels afhentning lager Fælles terminologi / sprog (praktik målretning) Ad hoc forudsætninger: Anlæg konstrueres med stik (før samtale del af forbered. set up) Deltagelse i rep på anlæg (under/efter udd) Opfølgnings samtale efter endt udd.-opgaver, roller, ansvar, forventninger rollemodel Kursus hos HAHK (fælles før skole?) CHDK CHDK AFD leder Forberedelses set up HR/UDD Praktik periode forberedelse Tjekliste til opfølgnings samtale!! LAB praktik

15

16

17

18

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet.

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE FORORD Projektgruppen: Samarbejdet omkring Den Cyklende

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen Evaluering af Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune Af Bent B. Andresen April 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 5 Del 1: E-læringsforløb... 8 Del 2: Skriveforløb... 16 2 Forord

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel Maj 2014 Erfaringsopsamling fra det første stilladskursus i et fængsel med virksomheden FA Stillads og High:five Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel INDHOLD Kort om stilladskurset 3 Før kursusstart

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER 3 NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt

Læs mere