Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej Frederiksberg C Telefon: Telefontid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid"

Transkript

1 September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej Frederiksberg C Telefon: Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles lærerdag 13. august * Inklusion: Man føler, man sidder alene med lorten * Lærerne på Frederiksberg underviser meget * Digital velfærd et ventende gode i forhandlingerne om kommunens budget på skoleområdet??? * FKF- kalenderen * Lærerens dag Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 Ane Søegaard: Formand Anja H. Løgtholt Næstformand Koordinator for det skole- og uddannelsespolitiske arbejde Annette Juhl Kasserer Koordinator for organisationsarbejdet, kontaktperson for de private grundskoler Cinna Vollmond Koordinator for arbejdsmiljøarbejdet Mads Kyrsting Bestyrelsesmedlem Lars Leed Christensen Bestyrelsesmedlem Ib Hummelgaard Bestyrelsesmedlem Jørgen Thyregod Bestyrelsesmedlem Nummer 26

2 et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave at sikre og ledelsen er ba de juridisk og personalepolitisk ansvarlig for arbejdsmiljø et. FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! Jeg lånte engang en guidebog som opfordrede sine læsere til at skrive ind til redaktionen, hvis nogle af de restauranter, som den anbefalede viste sig at være blevet dårlige, for som forfatteren skrev: Good places turn in to bad places, and bad places go bankrupt. Af Ane Søegaard Formand for FKF et samme kan siges om en arbejdsplads: En god arbejdsplads kan D blive til en da rlig en af slagsen og sa ga r vi nedenom og hjem. At skabe et godt arbejdsmiljø er en konstant og dynamisk proces. Den stopper aldrig. I forordet til Ha ndbog om psykisk arbejdsmiljø (Arbejdstilsynet, 2004) sta r der bl.a.: Et godt psykisk arbejdsmiljø øger sandsynligheden for, at medarbejderne investerer det fornødne engagement og lever op til de ændrede krav i arbejdet. Det er således en fordel for virksomheden, hvis arbejdsgiveren skærper sin bevidsthed om, hvilke elementer der udgør et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvem bærer ansvaret? Hvad gør vi som lærere og børnehaveklasseledere, psykologer, pædagogiske konsulenter og vejledere, hvis vi oplever at vores arbejdsplads har forandret sig til det værre? Hvordan ha ndterer vi det, na r vi mistrives pa skolen? Na r vores arbejde ga r fra udviklende og skabende til krævende og stressende? Side 2 Reagerer vi hurtigt og aktivt pa vores egen (mis)trivsel? Pa andres? Bider vi tænderne sammen og fortsætter holder fanen højt og ser frem til næste ferie? Drøfter vi det med hinanden pa lærerværelset? I teamet? Med ledelsen? Tænker vi, at det er nok fordi, vi har fa et 6.b i a r og de er uta lelige, præpubertære, grænseoverskridende og dovne og deres forældre urealistisk urimelige i deres krav til skolen og til os? Eller er det den nye teammakker som giver os fornemmelsen af ikke at sla til? Kort sagt: Hvad gør vi, na r vi oplever at arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø er for da rligt? Svaret er vel, at vi reagerer meget forskelligt. Men sagen er, at et godt arbejdsmiljø er en fælles opgave at sikre og ledelsen er ba de juridisk og personalepolitisk ansvarlig for arbejdsmiljøet. At være garant for et godt arbejdsmiljø er ba de en ret og en pligt, lederne har. Og sa kan det faktisk betale sig at udøve god ledelse, ogsa pa det felt det er der mange sparede vikartimer i Herfra skal der derfor lyde en opfodring til at sætte fokus pa, hvad der kan forbedre og sikre det gode psykiske arbejdsmiljø pa jeres skole. Bed din leder om hjælp til den opgave!

3 Nummer 26 Side 3 Nummer 26 Side 3 Opslagstavle Ny mailadresse Hvis du skifter mailadresse, bedes du gøre følgende: Log ind på Min side på og skriv den nye adresse under Kontaktoplysninger - eller kontakt kredsen - eller send en mail til skriv Ny mailadresse i emnefeltet og husk at opgive dit medlemsnummer. Har du hørt om Ny Nordisk Skole? Hvis ikke, kan det anbefales at kigge forbi: Her kan du læse, hvad hele projektet som bl.a. også involverer DLF handler om og samtidig se, hvad der kræves hvis din skole skal være med på vognen. Ny bog: Læsning og skrivning i alle fag Danmarks Lærerforening har i en årrække forsøgt at skabe en fælles national opbakning til at forbedre elevernes læsekompetencer. Da det ikke var muligt at skabe politisk opbakning til et fælles projekt, valgte foreningen i 2011 selv at lancere læseprojektet Vi læser for livet. Bogen Læsning og skrivning i alle fag er endnu et led i Danmarks Lærerforenings læseprojekt. Mange lærere har i de sidste par år arbejdet engageret med at udvikle faglig læsning og skrivning på deres skoler. Skolernes overraskende store tilslutning til projektet vidner om, at lærerne viser stor interesse og ansvar for at udvikle kvaliteten i deres egen undervisning. Læseforskningen peger entydigt på, at der er behov for mere fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen. Efter anbefaling af flere læseforskere blev det derfor besluttet, at begrebet faglig læsning og skrivning er omdrejningspunkt for hele læseprojektet. Både for at forbedre elevernes læse- og skrivekompetencer, men også for at styrke fagligheden i folkeskolen, lyder det fra Anders Bondo Christensen. Alle skoler vil få 1-2 eksemplarer af bogen Læsning og skrivning i alle fag fra DLF spørg din tillidsrepræsentant, hvis du vil vide mere. Læs mere om læseprojektet på Demonstration ved Folketingets åbning 2. oktober Ifm. Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober arrangeres demonstration imod dagpengeforringelser og nedskæringer i den offentlige sektor. FKF deltager og opfordrer medlemmer til også at være med vi planlægger at mødes omkring kl. 14 i vores lokaler på Frydendalsvej 24 på Frederiksberg og så gå i samlet flok mod Slotspladsen foran Christiansborg. Nærmere info får du hos din TR men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

4 FKF-NYT Side 4 Inklusion FÆLLES LÆRERDAG 13. AUGUST Af: Ib Hummelgaard, Bestyrelsesmedlem og AMR på Skolen ved Nordens Plads Reducer forstyrrende adfærd 0,86 Lærerstyret undervisning 0,84 Feedback til elever 0,72 det giver en følelse af dårlig samvittighed og at man ikke gør sit arbejde godt nok. andag den 13. august var over 600 M glade lærere tilbage efter en velfortjent ferie. De var samlet til fælles lærer dag med fokus på inklusion og klasseledelse. Dagen bød på to fælles oplæg fra Niels Egelund og Susan Tetler og bagefter 19 forskellige workshops. Niels Egelund fokuserede i sit oplæg på andelen af unge som gennemførte en ungdomsuddannelse med fokus på bl.a. kønsforskellene. Såfremt skolen skal have større succes vil et øget timetal, mindre social segregering og en enhedsskole op til det 15. år fremme succesraten, viser den nyeste forskning. Internt i skolen fremhævede Niels Egelund tre faktorer som også ville forøge udbyttet af undervisningen (Hattie 2009): Derudover berørte han kort, hvorfor der er fokus på en øget inklusion, da der på landsplan indenfor de sidste 10 år er sket en stigning af henvisning til specialområdet på 33 % - 2/3 af alle eleverne i specialundervisningen er drenge og samtidig de mest urolige. Susan Tetler fokuserede i sit oplæg på udfordringerne og faldgruberne ved inklusion. Udfordringerne var ifølge Tetler at få inddraget forældrene og eleverne som medaktører og at der blev sørget for et systematisk, målrettet og differentieret kompetenceløft, således at lærerne blev hørt og medinddraget, ellers vil inklusionen ikke kunne lykkes. Vi kan kun håbe på, at de nødvendige tiltag både kommunalt og på skolerne bliver iværksat, så chancerne for succesfuld inklusion forøges til gavn for alle. Man føler, man sidder alene med lorten Af Anja Hyldgaard Løgtholt næstformand t inklusion er en udfordring i hverdagen oplever mange lærer bl.a. Filippo A Larussi, som er lærer på Skolen ved Søerne. Han har i gennem sidste skoleår oplevet, hvordan inklusion kan skabe problemer, som ingen rigtig ved, hvordan man skal håndtere. Filippo fortæller: Vi har haft mange børn med vanskeligheder og har haft handlingsplaner på 11 forskellige børn. Fire børn er blevet flyttet og vi har nu kun tre PPR sager i klassen. Det har hjulpet rigtig meget for klassen, at vi fik rykket de fire elever. Vi var 26 før og nu har vi 22. (Fortsættes næste side)

5 Nummer 26 Side 5 Inklusion Det har været frustrerende som lærer at man skulle trække af sted med AKT og ledelse der ikke rigtig vidste hvad, der skulle ske, fordi sagen var så anderledes end noget de havde prøvet før. Jeg havde brug for, at der skulle ske noget og at der blev taget en beslutning, men de havde brug for overblik og tid til at vurdere. Forståeligt, men rigtig hårdt når man føler man i sidste ende sidder alene med lorten i hverdagen, og der ikke rigtig sker noget. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer og jeg er sikker på, at ledelsen har gjort deres bedste, men jeg har følt, at det var mig, der sad med ansvaret. Det var selvfølgelig godt at have en AKT-lærer indover, men det har været hårdt at skulle ændre så meget på ens undervisning, når man var mest presset. Der har været mange informationer og handlingsplaner som jeg ikke har været i stand til at huske eller gøre noget ved - og det giver en følelse af dårlig samvittighed og at man ikke gør sit arbejde godt nok. Filippos oplevelse er desværre ikke enestående, men ingen lærere skal føle, at de står alene med ansvaret for inklusionsopgaven. Det er et tydeligt eksempel på, at der er et behov for at Frederiksberg Kommune og de enkelte skoler får lagt en strategi for arbejdet med inklusion, så det bliver tydeligt, hvilke rammer der er gældende, hvem der er ansvarlig for hvad og hvor man går hen og får hjælp både akut og langsigtet. Frederiksberg Kommunelærerforening støtter inklusionen på betingelse af at: - at inklusion aldrig bliver et spørgsmål om at spare ressourcer - at inklusion er et fælles ansvar og aldrig kun den enkelte lærer/lærerteams ansvar - at der er politisk erkendelse af, at ikke alle elever kan eller skal inkluderes; grænsen for inklusion går der, hvor fællesskabet og arbejdsmiljøet for elever og lærere er i fare Læs mere om FKF og inklusion: Hvad mener du? Kan du genkende Filippos historie? Eller har du måske et eksempel på det modsatte: vellykket inklusion? Hvad skal der til, for at vi kan løfte inklusionsopgaven? Uanset hvad, er FKF altid interesseret i at høre om erfaringer, gode ideer, undringer mm. Hvis du har input, du vil dele med os og andre, er du meget velkommen til at sende en mail til næstformand Anja Hyldgaard Løgtholt

6 FKF-NYT Side 6 KL-partnerskab: Lærerne på Frederiksberg underviser meget KL's rapport om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid på Frederiksberg viser, at lærerne i gennemsnit bruger ca. 40,1 % af deres arbejdstid på selve undervisningen. Det tal ligger over gennemsnittet for hele landet. "Det er da positivt - men ikke overraskende - at vi har en høj undervisningsprocent, men det er vigtigt for politikere og andre, der kigger på KL's tal at huske, at det netop kun er tal. KL beskæftiger sig slet ikke med kvaliteten af undervisningen eller skoletilbuddet i det hele taget", siger næstformand i Frederiksberg Kommunelærerforening Anja Løgtholt. Til trods for den høje undervisningsprocent, peger KL på en række mulige omprioriteringer, der vil kunne give mere undervisning indenfor den nuværende ramme - det drejer sig om at fjerne til fra andre opgaver (fx efteruddannelse, mediecenter, vejlederfunktioner eller tid til fælles møder) og bruge tiden til undervisning i stedet. "Der er ingen tvivl om, at man kan lave denne øvelse", siger Anja Løgtholt, "men man skal holde sig for øje, at det ikke er konsekvensfrit. Kvaliteten i undervisningen hænger sammen med lærernes muligheder for efteruddannelse og mediecenter, læse- og matematikvejleder osv. bidrager i høj grad til styrkelse af fagligheden. Det vil være ærgerligt at skære på de felter." Hvilke konsekvenser, KL's rapport evt. vil få for Frederiksbergs skolevæsen, besluttes af kommunalbestyrelsen. Derfor sendte Frederiksberg Kommunelærerforening umiddelbart efter offentliggørelsen af KL s rapport et notat omkring bekymringer for konsekvenserne af KL's omprioriteringsforslag til lokalpolitikerne. Læs notatet her: 20Kommunel%C3%A6rerforening/7%20-% 20KL-partnerskab/120831%20-%20FKF%20- %20KL%20Partnerskab%20-%20rapport%20- %20kommentarer.pdf FKF s egen undersøgelse Frederiksberg Kommunelærerforening lavede med stor hjælp fra tillidsrepræsentanterne og Danmarks Lærerforening vores egen undersøgelse af undervisningsprocenten på Frederiksberg. Vores undersøgelse viser lige som KL s, at der undervises meget på Frederiksberg. Resultaterne ligger tæt på hinanden KL s resultat er en gennemsnitlig undervisningsprocent på 40,1, mens FKF s ender på ca. 40,3. Forskellen kan skyldes forskelle i opgørelsesmetoden, da vi ikke kunne få adgang til KL s regneark og derfor har brugt vores egen model. Er AKT undervisning? KL sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt AKT-undervisning bør tælles med som undervisning det er talt med i rapporten, men KL gør opmærksom på, at undervisningsprocenten ville være lavere uden AKT. FKF er ikke i tvivl: den del af AKT-opgaven, der handler om undervisning af hele klasser, grupper af elever eller enkelte elever er selvfølgelig undervisning og skal derfor have fuld forberedelsestid. Dertil kommer andre dele af AKT-opgaven fx vejledning og supervision af kolleger.

7 Nummer 26 Side 7 Digital velfærd et ventende gode i forhandlingerne om kommunens budget på skoleområdet??? Af Jørgen Thyregod, bestyrelsesmedlem ærere erstattes af PC ere, store elever underviser små, mediecenteret beskæres pga. digitalisering L og programudbuddet til skolens undervisning reduceres. Det er, hvad man i kommunens budgetmateriale kalder Digital velfærd. Som andre kommuner skal Frederiksberg spare på udgifterne, og i de kommende forhandlinger indgår Digital velfærd som et bud på besparelser. På skoleområdet foreslår man bl.a. at spare på lærere ved at udnytte IT bedre. Man lægger det ud til den enkelte skole at finde besparelserne, men foreslår følgende: Undervisning på tværs af klasser, hvor IT understøtter et lavere personaleforbrug (computere erstatter lærere!) IT-færdighedsforløb i indskoling og mellemtrin, hvor elever fra udskolingen er medansvarlige for aktiviteter og læringsprocesser. (de ældre elever underviser de yngre elever) Ændringer i prioriteringen ang. åbningstid og aktiviteter i mediecenterregi (der skæres i åbningstiden) Derudover skal der prioriteres kraftigt i de licenser til IT-programmer, som skoler for øjeblikket bruger, og der skal spares på indkøbet af nyt materiel, ved at eleverne kan medbringe deres egne computere. Selv med de meget pæne ord Digital velfærd er det rigtig svært at se forslaget, som andet end et rent besparelsesforslag. For det første er der ingen videnskabelig evidens for at IT i undervisningen virker Niels Egelund nævnte på fælleskursusdagen, at den forskning han kendte til, satte IT langt ned på listen over, hvad god undervisning kræver. Dernæst er det ikke alle skoler, hvor IT fungerer, så man kan basere undervisningsforløb på det. Problemerne er kendte: For få computere, for langsom internetforbindelse og Activeboards, der ikke fungerer. Rent pædagogisk må man som lærer også stille sig tvivlende overfor at erstatte lærere med maskinel. En lærer, to klasser og en masse computere er det måden at drive god undervisning på? Og er der OK at lade de ældre elever undervise yngre elever? Der findes selvfølgelig også andre skolerelevante besparelsesmuligheder i budgetforslaget: Programmeret undervisning synonym for Vandreklasser opstår igen som mulig løsning på kapacitetsproblemerne på skoleområdet. Det kan være lidt bekymrende at forestille sig i disse inklusionstider, hvor visse elever har stort behov for tryghed. Ønsker du selv at se nærmere på budgetforslagene og hvad det eventuelt kan betyde for netop din skole, så spørg din TR. Han/hun har materialet. ommunalbestyrelsen afholder budgetseminar september, hvor budgettet forventes at blive forhandlet på K plads - den endelige behandling finder efter planen sted 2. oktober. Når du læser dette blad, er budgettet altså efter al sandsynlighed faldet på plads FKF holder dig orienteret: og

8 FKF-Kalenderen: Side 8 Tid Begivenhed Sted Tirsdag 2. oktober (eftermiddag, præcist tidspunkt udmeldes gennem TR) Demonstration Folketingets åbning, demonstration imod dagpengeforringelser og nedskæringer i den offentlige sektor. Frydendalsvej 24, Frederiksberg Slotspladsen foran Christiansborg Fredag 5. oktober kl Lærerens Dag Fredagscafe kl hos FKF, Tag dine kolleger med til en hyggelig eftermiddag Frydendalsvej 24, Frederiksberg Fredag 23. november kl. 15 Medlemskursus og -fest Et sted på Frederiksberg Lærerens Dag fredag den 5. oktober Fredag den 5. oktober er international Lærerens Dag. FKF har tidligere meldt ud, at vi i den forbindelse vil holde medlemskursus og -fest. Det har dog vist sig, at mange skoler selv afholder forskellige arrangementer denne dag derfor flytter vi medlemskursus og -fest til fredag den 23. november. SÆT KRYDS I KALENDEREN OG FORTÆL DET TIL DINE KOLLEGER! Vi fejrer dog stadig Lærerens dag d. 5. oktober: Kl holder Frederiksberg Kommunelærerforening reception for alle Frederiksberglærere og deres familier på Frydendalsvej 24, Frederiksberg. Der vil være lidt at spise og drikke, vi arbejder på at skaffe et par underholdende indslag og ikke mindst vil der være mulighed for at være i selskab med en masse dygtige kolleger fra hele Frederiksberg, som alle fortjener at blive fejret på Lærerens Dag! Vi glæder os til at se dig og dine kolleger Velkommen! Frederiksberg Kommunelærerforening byder velkommen til alle nye medlemmer. Får du brug for din fagforening, kan du altid kontakte din TR eller kredsen se mere på eller Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard Billeder: FKF, stock.xchng,

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere