SKOLEUDVIKLING årgang nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2"

Transkript

1 årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange tanker, udtalelser, beslutninger og idéer. På medlemsweekenden i maj arbejdede deltagerne med skoleudvikling. Debatten skal nu fortsætte i de faglige klubber, og dette skal naturligvis også ses i relation til de udspil, der kommer fra Rødovre Kommune. Allerede i indeværende skoleår har skolerne forskellige nye tiltag - specielt i udskolingen. Som kredsstyrelsen er orienteret, har lærerne i høj grad været med til at skabe rammerne og indholdet. Det afgørende for RLF er, at de ting der sker, bygger på viden om, hvad der virker, og at lærerne har et reelt ejerskab til det. Ellers giver det meget ringe mening for lærerne, der skal omsætte nye idéer til praksis. Særligt to politiske udmeldte målsætninger spiller ind på det, der sker lige nu: Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det faglige niveau skal hæves. Målsætningerne er der, og det er svært at være uenig i disse. Fokus for RLF er derfor fortsat på, at der i fællesskab mellem lærere/ børnehaveklasseledere, skoleledere, forvaltning, RLF og politikere arbejdes på at opnå en endnu bedre fælles folkeskole med den rette undervisning for alle elever. Det er godt at stræbe efter målsætningerne, men det vigtigste er, at lærerne og eleverne kan mærke en positiv forskel, der gavner undervisningen og et godt undervisnings- og arbejdsmiljø. Hvis målsætningerne nås, vil det være fantastisk, men det er ikke altafgørende for RLF. Anders Redaktionen er afsluttet den 11. oktober Rødovre Lærerforening

2 Rødovre kommunes skoleudviklingstiltag Hele skoleforløbet (sammenhæng fra 0-18 år). Hvordan tænkes inklusion generelt? Hvad gør vi allerede og hvilke ressourcer (personer) kan der trækkes på? Også udenfor skolen: Ungdomsskolen, integrationsråd, SSP, klubber mm. Workshop afholdt m. lærere, skoleledere m.fl. SMART-BOARDS et nyt redskab! Fra kl. F faglighed, fællesskaber U udvikling, undervisningsdifferentiering E ejerskab, elevinddragelse L læring, læringsfællesskaber Hvidbog fra skolelederne: Hvad er der arbejdet med hvad er blevet diskuteret. De overordnede indholdsrammer. Bh. kl. 9.kl Læringscentrenes rolle og udvikling fremover. Hvordan understøtter læringscentret og IT undervisningen generelt? IT som et af mange gode undervisningsværktøjer. SMART-BOARDS lærernes ejerskab/muligheder og fortsat udvikling af undervisningen. Workshop afholdt m. lærere, skoleledere m.fl. LTU et nyt redskab! (Bh. kl.) 3. 9.kl Læsning og skrivning i alle fag hvordan? Kan vi få flere elever med på læsning og skrivning? Vi læser for livet 1. år: mellemtrin (DLF) 2. år: udskoling (DLF) 3. år: endnu ikke fastlagt, men muligvis uv-materialer/samling via læringscentre. Workshop afholdt m. lærere, skoleledere m.fl. 2 Rødovre Lærerforening

3 VIGTIG DEBAT I FAGLIG KLUB RLFS ØKONOMI SKAL DEBATERES I DE FAGLIGE KLUBBER I LØBET AF EFTERÅRET Der bør være balance i et budget. Det er der ikke længere i Rødovre Lærerforenings. De seneste to år har der været et mindre underskud i regnskabet, og i år er der budgetteret med et underskud på kr. Pengene tages af kassebeholdningen. Det kan vi klare et par år endnu. Herefter går den ikke længere. Så skal der være truffet en beslutning om, hvordan vi så skal få økonomien til at hænge sammen. OPLÆG TIL DEBAT Som allerede bebudet på den seneste generalforsamling skal der træffes en beslutning herom på den kommende. Til brug for en debat i de faglige klubber har et ad hoc-udvalg udarbejdet et oplæg med 3 forskellige scenarier. Oplægget indeholder de økonomiske konsekvenser af de 3 scenarier. Det er meningen, at de faglige klubber ud fra dette oplæg skal komme med deres bud på, hvilken retning økonomien skal have. Der er flere muligheder. Forøgede indtægter - underskuddet dækkes via en kontingentstigning; færre udgifter - underskuddet dækkes via besparelser eller en eller anden kombination af begge. ALLE BØR KOMME MED INPUT For at debatten skal blive god og resultatet så bæredygtigt som muligt, bør alle deltage i debatten. Skulle du være forhindret i at deltage på selve dagen, så giv din mening til din TR eller en kollega. Det vil fx være meget uklogt, at nogen beslutter, at kontingentet skal hæves med 25kr/md med det resultat, at andre stemmer med fødderne og af denne årsag melder sig ud, bevirkende at indtægtsgrundlaget falder så er vi lige vidt. Derfor opfordrer vi dig til at tage stilling og deltage i debatten, så den bliver så kvalificeret som muligt. Vi skulle meget gerne nå til et resultat, som stort set alle kan acceptere. niels *** NYUDDANNET - LØN I OKTOBER SOM NYANSAT FÅR DU IKKE DIN NORMALE LØN TIL OKTOBER Lige når man efterhånden har vænnet sig til at få ca kr/md i løn, kommer det som et chok for det fleste at modtage en oktoberløn, hvor der mangler en uges løn. Det sker for de fleste nyansatte. I Rødovre har vi nemlig ferie i uge 42 efterårsferien. Specielt for de nyuddannede er det et stort problem. De har nemlig ikke optjent ret til at afholde ferie med løn. Er man medlem af en a-kasse, kan man melde sig ledig inden efterårsferien og så være berettiget til en uges dagpenge. De nyansatte, der ikke er nyuddannede, har muligvis et feriekort fra en tidligere 3 Rødovre Lærerforening

4 arbejdsgiver. Det kan de så benytte, så indtægtstabet bliver begrænset. Er du som nyansat i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kontakt din TR eller kredskontoret. niels *** INTET NÆVNEVÆRDIGT OVER- LAP MELLEM LÆRERES OG PÆ- DAGOGERS FAGLIGHEDER. Modtaget fra Niels Chr. Sauer medlem af hovedstyrelsen i DLF En lærers arbejde er at varetage undervisningen i dens helhed. Det kræver omfattende ekspertise, af Clearinghouse opsummeret i de tre kernekompetencer: Relations-, ledelses- og fagdidaktisk kompetence. Alle tre skal i spil, og det vel at mærke på den helt specielle måde, som kræves i en skoleklasse. Fritidspædagogers relationskompetence er udviklet til brug i en løs, lystbetonet struktur med udstrakt grad af autonomi til det enkelte barn. Lærerens relationskompetence tager sigte på at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling i en langt strammere struktur med fast dagsorden, der stiller betydelige krav til det enkelte barn. En opgave, der bliver særlig krævende, når man har at gøre med elever, der mistrives i skolen. Selv om skolen og fritidsordningen befinder sig på samme matrikel, er de reelt så forskellige som vand og ild. Man kan bare forestille sig, hvilket ramaskrig det ville afstedkomme fra pædagogside, hvis lærere skulle ind i sfo en for at dirigere børnenes leg. Forestillingen om, at man kan splitte lærerarbejdet op i ledelse og faglighed på den ene side og sociale processer på den anden side, er absurd. Den kunne måske have givet mening i den hedengangne sorte skole, hvor læreren alene skulle sikre elevernes reproduktion af pensum. Her kunne en del elever sikkert godt have brugt en sjælesørger ved sin side, når lektor Blomme-løjerne blev for grove. Men i dag drejer lærerens arbejde sig om elevens alsidige udvikling, herunder elevens livsmod, lyst til at lære og de sociale kompetencer, der skal arbejdes bevidst, målrettet og differentieret med. Læreren er brobygger mellem den enkelte elev og lærestoffet, fællesskabet og omverdenen. Det kan kun lykkes, hvis der etableres ligeværdige (ikke jævnbyrdige!), empatiske og tillidsfulde relationer mellem læreren og den enkelte elev. Denne opgave i undervisningen kan lige så lidt uddelegeres til en anden end læreren, som man kan spille fodbold ved at sætte en bolddreng til at fragte bolden rundt mellem spillerne. Lad mig sige det rent ud: Der er intet af det, der skal gå for sig i en skoleklasse, som en lærer, alt andet lige, ikke kan styre bedre end en fritidspædagog. Al snakken om pædagoger i skolen udspringer af det i øvrigt legitime ønske 4 Rødovre Lærerforening

5 om at skaffe pædagoger arbejde, mens børnene er i skole. Resten er udenomssnak. Dermed ikke sagt, at pædagoger ikke kan bruges til noget i skolen. Selvfølgelig kan de det. Når det nu absolut skal være. Hvis rollerne bliver ordentligt afklaret, kan der utvivlsomt komme noget godt ud af det. Men skån lærerne for præket om den lykkebringende effekt af fritidspædagogers særlige professionelle indblik i skoleklassens sociale processer. Det er ikke eksisterende. Tømrere og blikkenslagere arbejder begge med huse, slagtere og kirurger skærer begge i kød, og lærere og pædagoger har begge med børn at gøre. Men der er reelt intet nævneværdigt overlap mellem deres professionaliteter. Overses det, kan man godt glemme alt om en bedre skole. Står det måske efterhånden ikke bøjet i neon, at det er den dygtige lærer, der bærer den gode skole? *** VALG TIL HOVEDSTYRELSEN TAG STILLING OG STEM PÅ DEN/DEM DU ØNSKER SKAL REPRÆSENTERE DIG Der skal vælges ny hovedstyrelse i DLF. Valget afholdes for første gang elektronisk. Fristen for at afgive sine stemmer er endnu ukendt, men forventes at være primo december. KLOGT AT HAVE SET MIN SIDE Inden det elektroniske valg anbefaler vi, at du har været inde på Min side på - direkte adgang fås via - for at tjekke, at ikke mindst mailadressen dér er korrekt. Skulle du ønske det, så hjælper din TR dig gerne hermed. niels Badminton Kom og spil badminton sammen med kolleger fra de andre skoler i Rødovre. Vi spiller normalt hver fredag kl i Rødovrehallen. Du behøver nødvendigvis ikke en makker, da vi forsøger at sørge for, at der er nogen, du kan spille sammen med vi spiller som regel double. Vi har pt. tre ledige baner, så der er ingen ventetid. Det er uden omkostning for dig at deltage bortset fra bolde og andet udstyr. Rødovre Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 17 Tæbyvej 5 C 2610 Rødovre telefon: telefax: e-post: Vel mødt på fredag! Redaktion: Niels Abrahamsen 5 Rødovre Lærerforening

6 6 Rødovre Lærerforening

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Info r ma t io n & d e b at

Info r ma t io n & d e b at Info r ma t io n & d e b at U d g i v e t a f H e r n i n g e g n e n s L æ r e r f o r e n i n g n r. 3 M a j 2 0 1 1 I n f o r m a t i o n Herningegnens Lærerforening Pontoppidansvej 4 7400 Herning Telefon

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/14

Informationsbrev nr. 1/14 Udsendt januar 2014 Lyttemøder omkring lærernes arbejdsvilkår efter august 2014 Danmarks Lærerforening har valgt at arrangere lyttemøder for medlemmerne. I et samarbejde med afholdes 3 møder for medlemmerne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere