Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl."

Transkript

1 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen. Søren havde kraftigt på fornemmelsen, at Anne og Michael havde noget kørende. Næsten ubemærket svinger Søren bilens højre forhjul op på fortovet og rammer Michael bag fra. Michael tumler fremad, falder og slår hul på det ene bukseknæ og får en hudafskrabning på albuen. I faldet rammer han fru Jensen, som også venter på bussen. Fru Jensen falder og bliver liggende helt stille. Men Michael er hurtigt på benene, løber efter bilen, der nu holder stille på grund af trafikken og rykker Anne ud af bilen. Da Anne er ude, rækker han ind over hendes plads og giver Søren et solidt slag i ansigtet med knytnæve, hvorved Sørens højre øjenbryn flækker, og det begynder at bløde kraftigt. Michael griber Annes hånd og de løber sammen ind igennem et butikscenter. Da de løber forbi hr. Hansen, der netop er ved at købe en buket blomster, sparker Anne ved et uheld til hans stok, så han falder og taber sin tegnebog. Anne samler hurtigt tegnebogen op, og de løber videre. I den anden ende af butikscenteret stopper de og bliver enige om at drikke en øl på en lille restaurant, mens de overvejer situationen. Anne betaler øllene med penge fra hr. Hansen tegnebog, mens hun blinker til Michael og siger: Der var vi heldige. Ved busstoppestedet blev fru Jensen liggende på jorden efter faldet. Henrik, som havde overværet begivenheden, steg på bussen, som kom efter nogle minutter. Han havde travlt med at komme hjem og læse til eksamen. Lige efter ankom Johanne, som havde set det hele fra afstand. Hun ringede straks efter en ambulance. En røntgenundersøgelse viste, at fru Jensen havde pådraget sig et kompliceret brud på højre ankel og havde været kortvarigt bevidstløs på grund af smerterne. Søren kunne ikke se noget på grund af den kraftige blødning, så han måtte stå ud af bilen. Da politiet ankom, fortalte han, at han uden grund var blevet slået i ansigtet af en af ham ukendt mandsperson. Politiet rekvirerede en ambulance til ham. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. Ved anholdelsen fortalte Anne og Michael hele begivenhedsforløbet i overensstemmelse med ovenstående, dog nægtede Michael at have kendskab til, at Anne betalte med hr. Hansens penge. Under sagens behandling i retten opretholdt både Søren, Anne og Michael de forklaringer, de hver især havde aflagt til politiet. Søren nægtede desuden at have påkørt Michael. Johanne blev indkaldt som vidne. Hun forklarede i overensstemmelse med det ovenfor beskrevne. Herunder forklarede hun, at hun på afstand havde set sin studiekammerat Henrik overvære episoden, hvorefter han kørte væk med bussen.

2 3 1. Der ønskes en redegørelse for hvem, der i hele det ovenfor beskrevne forløb ifalder strafansvar efter straffelovens regler. 2. Anklagemyndigheden har besluttet at behandle alle forholdene i samme sag. Skal der medvirke lægdommere?

3 4 Opgave 2 Alf Andersen har i flere år været ansat i Ole Olsens Stilladsfirma OS ApS, men har snakket med sine kolleger Bent og Chris om at lave deres eget firma, fordi der må være en del at tjene, når de ser på priserne hos OS ApS. Det ender dog med, at Alf Andersen laver sin egen personligt ejede virksomhed Alf Stilladser og ansætter Bent og Chris. Kort efter afgiver begge firmaer tilbud på opstilling af et stillads ved den lokale isenkramforretning, som skal males. Tilbuddet fra Alf Stilladser er 25 % billigere end tilbuddet fra OS ApS, så Alf Stilladser får ordren. Alf, Bent og Chris opstiller stilladset, der skal være opstillet i en uge. Den følgende nat nedtager Morten og Niels, der er ansat hos OS ApS stilladset og lægger alle dele ubeskadiget på fortovet foran forretningen. De har ikke underrettet Ole Olsen om denne aktion. Alf er ikke i tvivl om, at stilladset er nedtaget af ansatte hos konkurrenten og anmelder forholdet til politiet, som han fortæller om sin mistanke. Politiet afviser at tage sagen og siger, at der ikke er ødelagt nogen dele af stilladset, og at den slags sager er umulige at efterforske. Alf, Bent og Christian rejser igen stilladset. Alf anbringer nu på en ejendom over for stilladset et videooptagningsudstyr rettet mod stilladset. Dette er ulovligt og strafbart efter lov om TV-overvågning. Næste morgen er stilladset igen afmonteret, men denne gang har Morten og Niels kørt delene ud på en ubebygget grund længere ude af vejen. Alf henvender sig nu til politiet og anmelder tyveri af stilladset og medbringer videooptagelsen, som tydeligt viser to personer, der afmonterer stilladset. Alf genkender de to som sine gamle kolleger hos OS ApS Morten og Niels. Politiet nægter at efterforske sagen, da det mener, at der er tale om en faglig konflikt. Politiet modtager dog videoen og sigter Alf efter lov om TV-overvågning og fortæller ham samtidig, at det ikke er hans opgave at lave efterforskning og slet ikke ulovligheder. Så politiet agter ikke at bruge den i sagen om stilladset. Alf forsvarer sin optagelse med, at han er nødt til at beskytte sit firma, da politiet åbenbart ikke vil. Alf, Bent og Chris finder et par dage senere delene til stilladset og sætter det op for tredje gang. Alf beslutter sig for at holde skjult vagt på en grund skråt over for stilladset og går ved 23-tiden hen i sit skjul. En time senere kommer Ole Olsen og Morten kørende hen til stilladset. De medbringer værktøj, og Morten begynder så småt at kravle op i stilladset. Alf kommer nu farende ud fra sit skjul og stiller sig 1 m foran Ole, som han truer med sin 5 årige søns legetøjspistol og råber, at hvis de ikke stopper, skyder han ham. Ole reagerer panisk ved at slå ud efter Alf med en stor svensknøgle, som han havde i hånden. Alf får ved slaget et brud på sin højre arm. Der ønskes en redegørelse for de impliceredes eventuelle strafansvar og en bedømmelse af politiets afvisning af at behandle sagen. Kan nogen af parterne under en eventuel straffesag kræve erstatning?

4 5 Bemærkninger til opgave 1 (Mandag eftermiddag) V 2014/15 Sørens forsætlige påkørsel forårsager kun begrænset skade på Michael, men vold ved påkørsel med bil betragtes typisk som særlig farlig vold efter 245, stk. 1, jf. U H. Det fremgår af opgaven, at der i hvert fald er en mere på fortovet fru Jensen - tæt på Michael, og faren for hende er omfattet af 252, stk. 1, så Søren straffes for overtrædelse af begge bestemmelser. Michaels knytnæve til Søren er omfattet af 244. Det er muligt, at nødværge vil blive diskuteret, men her er der tale om hævn. At Michael rykker Anne ud af bilen skal næppe regnes for vold eller ulovlig tvang. Anne kommer ved et uheld til at vælte Hansen. Da hun samler hans pung op, begår hun alene tyveri og ikke røveri. Michael er med til at bruge nogle af de stjålne penge og kan straffes for hæleri efter 290. Henriks passivitet ved siden af den liggende fru Jensen kan drøftes ud fra 253. Hun var nok ikke i livsfare, men hun var efter oplysningerne kortvarigt bevidstløs. Uheldet kan næppe sammenlignes med skibbrud, men færdselsuheld er omfattet af stk. 2, hvis offeret er tilføjet betydelig personskade. Stk. 2 omfatter imidlertid ikke Henrik, som ikke har nogen tilknytning til uheldet. Færdselslovens 9 er nævnt i pensum, men vi regner den egentlig ikke som pensum. Søren har ansvaret for påkørslen, og det er mere nærliggende at drøfte hans ansvar for passiviteten, men efter opgavens oplysninger kan han intet se, og han har derfor næppe set fru Jensen og kan altså ikke straffes efter straffeloven for sin passivitet. Sagen kan efter det oplyste ikke behandles som tilståelsessag efter rpl. 831 og er ikke nogen bødesag. Der skal altså medvirke lægdommere, jf. rpl Studenterne forventes ikke at kunne se, hvilke dele af sagen der samles til én retssag.

5 6 Bemærkninger til opgave 2 (Stilladset) V 2014/15 Den første nedtagning af stilladset er ikke tyveri efter 276, da der intet materiale fjernes. Selv om stilladsets enkelte dele ikke ødelægges, er der tale om en ødelæggelse eller beskadigelse af det samlede stillads, jfr Der er ikke oplysninger til at afgøre, om forholdet hører under stk. 1 eller , stk. 2, kan overvejes og måske anvendes, men der gøres ikke meget ud af den i undervisningen. Ansvaret omfatter givetvis M og N. Der er ikke oplysninger om, at hærværket er aftalt med eller på anden måde forhåndsgodkendt af O, så han er ikke medvirkende. Hvis M eller N i forbindelse med deres arbejde for OS ApS har tilsidesat f.eks. arbejdsmiljøloven, vil OS ApS ofte kunne straffes for overtrædelsen. Det er efter 27 bl.a. et krav for at straffe selskabet, at overtrædelsen er sket ved arbejde inden for dens virksomhed. Det er særdeles tvivlsomt, om hærværket opfylder dette krav. Heller ikke den anden nedtagning af stilladset er tyveri, selv om det er fjernet, da der ikke er noget berigelsesforsæt, måske bortset fra det, at de gerne vil have ordren over til OS ApS, hvilket ikke opfylder kravet i 276. Om O s og hans selskabs ansvar gælder det samme som ved første nedtagning. Det tredje hærværk er lige påbegyndt og bør kun straffes som forsøg. Der er her ikke tvivl om O s og M s ansvar. Det er tvivlsomt, om selskabets kan drages til ansvar for dette forsøg. A påberåber sig en slags nødret vedr. videooptagelsen. Det skal drøftes, om denne optagelse er omfattet af 14 om nødret, da A er nødt til at få stoppet nedtagningerne. Situationen er speciel ved, at politiet har erklæret, at det ikke vil beskytte A s stillads. Studenterne bør i hvert fald nævne mulighederne for strafnedsættelse efter 82, f.eks. nr. 3 og om strafbortfald bør nok også nævnes. A s trussel med legetøjspistolen skal drøftes i forhold til 260, da A forsøger at tvinge O til at standse krænkelsen. Det er ikke uberettiget, men midlet kan i høj grad diskuteres, selv om det objektivt er ufarligt. I analysen skal 13 inddrages, da der er tale om at afværge et påbegyndt strafbart angreb. O s slag med svensknøglen er vold. Det kan diskuteres, om det alene er et 244- forhold, eller om 245 kan anvendes. Hvis det antages, at A s angreb er lovlig nødværge, kan O, som frygter, at pistolen kan skyde med skarpt, næppe påberåbe sig nødværge. Efter rpl. 742, stk. 2, iværksætter politiet efter anmeldelse en efterforskning, hvis der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold er begået. Det må også gælde, selv om der er ringe udsigt til at finde de skyldige. I dette tilfælde med gentagen hærværk er det klart, at politiet har pligt til at starte en efterforskning. Det tab, som Alf Stilladser har lidt ved at skulle stille stilladset op flere gange, er omfattet af rpl. 685 og 991 om behandlingen af erstatningskrav under straffesagen. Mange dommere vil nok efter 991, stk. 4, afvise at behandle kravet med henvisning til, at det ikke kan behandles uden væsentlig ulempe.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00. 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) DOM afsagt den 14. maj 2014 Rettens nr. 9-359/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag. T2 og T2 er tiltalt for begge tiltalte:

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2008

Erstatningsnævnet Årsberetning 2008 Erstatningsnævnet Årsberetning 2008 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Dummebøder Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 Fax 33 43 01 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig

Læs mere

Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede.

Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede. Retsudvalget, Socialudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 209, SOU Alm.del Bilag 153 Offentligt Solhaven sagen, politi og anklagers rolle: Farsø den 1.Marts 2015. Uberettiget politianmeldelse og inkompetent

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Skød urmageren i lovligt nødværge? Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2008

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Skød urmageren i lovligt nødværge? Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2008 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Skød urmageren i lovligt nødværge? juli 2012 Skød urmageren i lovligt nødværge? Af politikommissær Erik Ornebjerghus, Københavns Politi. At

Læs mere

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste Årsberetning 2014 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Medarbejderen i den digitale verden

Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN 978-87-7735-826-5 LO-varenr.: 3203

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Håndbog for. retsreportere

Håndbog for. retsreportere Håndbog for retsreportere 4 Hvornår skal du tage ordet? 4 Forbud, forbud, forbud 5 Dørlukning 8 Referatforbud 9 Navneforbud 13 Adgang til materiale 14 Køb af domme 14 Kære af kendelser 16 Tegning, fotografering

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens

Læs mere