projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk"

Transkript

1 projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

2 Projekt fra behandling til beskæftigelse 2

3 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler Indhold i den jobrettede indsats Samtaler med erhvervspsykologen Samtaler med erhvervsrådgiveren Psykoedukation Praktik Erfaringsudveksling i gruppe 3. RESULTATER OG ERFARINGER Gode grunde til en samtidig indsats Et godt overlap: 5 gode råd Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden Hvad har det krævet at lave gode samtidige indsatser? 4. EVALUERING

4 Projekt fra behandling til beskæftigelse 4

5 Psykiatrifonden resume FAkta Projekt fra Behandling til Beskæftigelse Projektet er et metodeudviklingsprojekt finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune. Formålet var at udvikle samarbejdsmetoder mellem behandlingen og den jobrettede indsats for mennesker med psykisk sygdom. Projektet løb fra 1. april 2012 til 1. april 2013, og i alt 25 deltagere har i den periode været igennem projektet. Det jobrettede forløb i Psykiatrifonden varede 16 uger og indeholdt blandt andet praktikforløb og undervisning i psykisk sårbarhed og arbejdsliv samt ugentlige samtaler med en erhvervsrådgiver og en erhvervspsykolog. Den 1. april 2012 startede Psykiatrifonden og Københavns Kommune et metodeudviklingsprojekt, som skulle udvikle metoder til at lette overgangen fra behandling til beskæftigelse for mennesker med psykisk sygdom. Psykiatrifondens erfaring var, at tiden efter et behandlingsforløb ofte er en sårbar periode, hvor usikkerhed om fremtiden og en manglende struktur i hverdagen kan give risiko for tilbagefald. Derfor søgte Psykiatrifonden Københavns Kommune om penge til at udvikle samarbejdsmetoder mellem behandlingspsykiatrien og den jobrettede indsats. Det blev til Projekt fra Behandling til Beskæftigelse. Ideen med projektet var at få behandlingsforløbet og jobindsatsen til at understøtte hinanden. Metoden var, at lade de to forløb overlappe, således at deltagerne startede i et jobrettet forløb i Psykiatrifonden sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af deres behandlingsforløb. Andre instanser i forhold til sundhed og sociale forhold blev inddraget efter behov. Erfaringerne viser, at der kan være meget vundet ved at give mennesker med psykisk sygdom mulighed for at sætte fokus på deres fremtidige arbejdsliv, mens de stadig er i behandling. Medarbejderne i Psykiatrifonden oplevede, at det gavnede jobindsatsen at kunne bygge direkte videre på deltagernes erfaringer og nye indsigter fra behandlingen. Deltagerne i projektet var generelt meget bevidste om, hvad det var for strategier fra behandlingen, som de skulle ud at prøve af i forhold til arbejdsmarkedet og var motiverede for at afprøve dem i praksis. 5

6 Projekt fra behandling til beskæftigelse fakta Målgruppen var borgere: med bopæl i København på kontanthjælp eller sygedagpenge tilhørende matchgruppe 2. 1 Over 18 år. Psykiatrifonden agerede som 2. aktør i forhold til jobcentret, og forløbene var derfor underlagt lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren havde sagt ja til at deltage. Målgruppe Deltagerne i projektet var alle i gang med eller havde netop afsluttet et behandlingsforløb på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, som var en primær samarbejdspartner i projektet. Centret varetager ambulant behandling af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Deltagerne kom fra følgende ambulatorier: Belastningsreaktion: 4 deltagere Spiseforstyrrelse: 6 deltagere Personlighedsforstyrrelse: 11 deltagere Angst: 4 deltagere Deltagernes behandlingsforløb på Psykoterapeutisk Center Stolpegård var ambulant ca.1 til 2 dage om ugen. Det var frivilligt at deltage i projektet, og deltagerne var alle blevet informeret om projektet af deres behandler og visiteret af Psykiatrifondens medarbejdere, inden de sagde ja til at deltage. 6

7 Psykiatrifonden 2013 Det er vigtigt, at vi bygger bro mellem behandlingen og patienternes fremtid, så de ikke kastes ud på dybt vand Behandler på Psykoterapeutisk Center Stolpegård 7

8 Projekt fra behandling til beskæftigelse 2. METODE Parallelindsats Projektet har sammentænkt beskæftigelses-, sundheds- og socialindsatser ved at arbejde med parallelindsatser som en central arbejdsmetode. Helt konkret har det betydet, at en borger i et behandlingstilbud på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er blevet støttet af sin behandler til at undersøge tanker og parathed til at påbegynde en afklaring af fremtidig uddannelse og arbejde. Borgeren er derefter startet i et jobrettet forløb i Psykiatrifonden sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af behandlingen. Samtidig er behovet for sociale foranstaltninger og sundhedsmæssige tiltag blevet afklaret og sat i værk. Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen blev inddraget efter behov, og de forskellige indsatser blev koordineret af erhvervsrådgiveren i projektet. 8

9 Psykiatrifonden 2013 BEHANDLING F.eks. Spiseforstyrrelse Personlighedsforstyrrelse Angst PTSD VISITATION BESKÆFTIGelses- RETTET INDSATS Projekt fra Behandling til beskæftigelse SOCial- FORVALTNINGEN f.eks. ansøgning om støttekontaktperson/ hjemmevejleder, økonomisk rådgivning SUNDHEDSforVALTNINGEN f.eks. motionshold, kostvejledning Overlap fra behandlingen til den beskæftigelsesrettede indsats 3 samtaler på behandlingsstedet SAMTALE Behandleren afklarer, om en patient har lyst til og er motiveret for at sætte fokus på fremtidig arbejde eller uddannelse SAMTALE En medarbejder fra den beskæftigelsesrettede indsats visiterer den potentielle deltager til et beskæftigelsesrettet forløb SAMTALE Deltageren overdrager, i samarbejde med sin behandler, information fra sit behandlingsforløb til medarbejdere fra den beskæftigelsesrettede indsats 9

10 Projekt fra behandling til beskæftigelse Overlappet: De tre samtaler 1. samtale Til stede: En potentiel deltager til projektet og en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Behandlerne fortalte om projektet til de patienter, som de vurderede ville profitere af et jobrettet forløb sideløbende med behandlingen. Psykiatrifonden havde lavet et informationsark om projektet til behandlerne og et til patienterne, som behandleren kunne tage udgangspunkt i, og som patienten kunne tage med hjem og orientere sig i. Behandleren og patienten afklarede, om patienten umiddelbart var motiveret for at indgå i forløbet, og om patienten forventede at kunne indgå aktivt i forløbet. 2. samtale Psykiatrifondens visiterende samtale Til stede: En visitator fra projektet og en potentiel deltager til projektet en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård var til stede, hvis behandleren og deltageren vurderede, at der var et behov for det. I den visiterende samtale fik deltageren mulighed for at få sat ansigt på én af Psykiatrifondens medarbejdere og at få en mere uddybende beskrivelse af projektet. I samtalen var der fokus på at afklare, om deltageren var interesseret i og motiveret for at indgå i projektet. Derudover blev der talt om deltagerens erfaringer med arbejdsmarkedet, og hvilke ressourcer og barrierer han eller hun selv oplevede i forhold til at vende tilbage til arbejde eller uddannelse. Samtidig blev der foretaget en forventningsafstemning mellem deltageren og Psykiatrifonden. Når Psykiatrifonden og Jobcenter København havde vurderet, at en deltager kunne deltage i projektet, og deltageren havde givet sit skriftlige samtykke, blev der arrangeret en tredje samtale, hvor information fra behandlingen blev overdraget til projektmedarbejderne i Psykiatrifonden. 10

11 Psykiatrifonden samtale Overdragelse af information Til stede: Deltageren, en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegården og en erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden. Formålet med samtalen var, at deltagerne fik mulighed for at overlevere de erfaringer, nye strategier, oplevede begrænsninger, ny viden og anden relevant information fra deres behandlingsforløb til det jobrettede forløb i Psykiatrifonden. Det var således ikke al viden fra behandlingen, som skulle overleveres, men kun det som deltageren fandt relevant i forhold til fremtidig beskæftigelse. Der var i samtalen fokus på, hvad deltageren tog med sig fra behandlingen i forhold til fremtidig arbejde og uddannelse, og hvad der skulle være opmærksomhed på i den jobrettede indsats. Det var f.eks. handlemønstre, vanskeligheder i forhold til sociale sammenhænge mm. Behandleren fra Psykoterapeutisk Center Stolpegården var til stede for at støtte deltageren i at beskrive de temaer, som de havde arbejdet med i behandlingen. Samtidig var formålet, at skabe en tryg ramme ved at have behandleren med. 11

12 Projekt fra behandling til beskæftigelse Indhold i den jobrettede indsats De jobrettede forløb i Psykiatrifonden varede som udgangspunkt 16 uger 2. Der blev gennem forløbene foretaget individuelle skøn om tilbuddets omfang i timetal, som varierede fra 2 til 30 timer om ugen. Alle forløb i projektet indeholdt ugentlige samtaler med en erhvervsrådgiver og en erhvervspsykolog i Psykiatrifonden. Formålet med samtalerne var at skabe et tillidsfuldt samarbejde og støtte deltageren i at planlægge, etablere og deltage i afklarende aktiviteter og samtidig fastholde og fortsætte den udvikling, der var igangsat i behandlingsforløbet. Samtaler med erhvervspsykologen Formålet med samtalerne var at: Støtte deltageren i at blive bevidst om styrker og udfordringer i forhold til hans eller hendes beskæftigelsessituation. Støtte deltageren i at håndtere udfordringer i en arbejdssammenhæng på nye måder. Hjælpe deltageren med at omsætte erfaringer og coping-strategier fra behandlingen til beskæftigelsessituationen. Der var således ikke tale om behandling, men om støttende samtaler med fokus på beskæftigelse. Erhvervspsykologen har lært mig, at det er stort at kunne sige fra, hvor jeg tidligere bare har set det som endnu et nederlag. Hun har også været enormt god til at få mig til at fokusere på alle de små sejre i stedet for alle de små nederlag, og det gør, at man faktisk kan mere og mere, fordi man jo sejrer lidt hele tiden. MVH Camilla 12

13 Psykiatrifonden 2013 Samtaler med erhvervsrådgiveren Formålet med samtalerne med erhvervsrådgiveren var at: Motivere og støtte deltagerne i forhold til en konkret afprøvning i en undervisnings eller praktiksituation. Etablere praktik og følge op under praktikforløbet. Udarbejde fokuspunkter sammen med deltageren i forhold til praktikforløbet. Forberede deltagerne på mødet med praktikstedet og på, hvordan de kunne forklare deres sårbarhed til en arbejdsgiver. Koordinere samarbejdet mellem jobcentret, behandlingsstedet, Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen. Når jobindsatsen i Psykiatrifonden var afsluttet, sørgerede erhvervsrådgiveren for, at deltagerne blev sendt videre på den bedst mulige måde. For de deltagere som skulle i gang med et videre samarbejde med jobcentret, udarbejdede erhvervsrådgiveren en skriftlig tilbagemelding til jobcentret med forslag til det videre forløb og deltog, så vidt det var muligt, ved deltagerens første møde med jobcentret. Udover de ugentlige samtaler med erhvervspsykologen og erhvervsrådgiveren blev forløbene individuelt tilrettelagt efter behov med f.eks. Holdundervisning i stress, depression og angst (psykoedukation) Virksomhedspraktik Erfaringsudveksling i gruppe Erfaringsudveksling i gruppe Virksomhedspraktik Psykoedukation undervisning om psykisk sårbarhed og arbejde Jobplan Samtaler med erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog 13

14 Projekt fra behandling til beskæftigelse FAKTA Ud af de 25 deltagere har: 25 haft ugentlige samtaler med en erhvervspsykolog og en erhvervsrådgiver fra Psykiatrifonden. 15 været i praktik. 20 deltaget i psykoedukation. 7 deltaget i erfaringsudveksling i gruppe. FAKTA Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden har været karakteriseret ved at: Være individuelt tilrettelagt Være fleksibel Bygge på en tæt kontakt til en erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog gennem hele forløbet. Være helhedsorienteret Psykoedukation Deltagerne fik i undervisningen viden om stress, depression og angst for herigennem at forebygge tilbagefald i fremtiden. Samtidig var psykoedukationen et sted, hvor deltagerne kunne øve sig i at forpligtige sig til noget, hvor der blev stillet krav og i at indgå i sociale sammenhænge. Praktik I et praktikforløb fik deltagerne mulighed for at udvikle og afklare deres kompetencer i forhold til deres jobmuligheder og mål. Samtidig fik de mulighed for at omsætte resultaterne fra deres behandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård til praktiske erfaringer. Erhvervsrådgiveren sikrede, i samarbejde med deltageren, at virksomheden var informeret om deltagerens eventuelle begrænsninger og hvad det betød for arbejdsevnen og behov for skånehensyn. Erhvervsrådgiveren havde forløbet igennem en tæt kontakt til deltageren og til virksomheden med opfølgning hver anden uge. Erfaringsudveksling i gruppe Projektet startede en gruppe op 1 ½ til 2 timer om ugen for de deltagere, som var i praktik og havde lyst til at udveksle erfaringer. Rammen blev sat af projektets erhvervspsykolog, men indholdet blev primært styret af deltagernes ønsker og behov fremfor at være undervisning eller terapi. Ingen havde tidligere lært mig noget om angst og depression, og det var en enorm hjælp at lære noget om, så man bedre kan forstå og acceptere ens egne og andres reaktioner, begrænsninger mm. Det har især været værdifuldt, fordi man ikke blev tvunget til at deltage aktivt eller snakke, som man kan være ude for i andre undervisningstilbud. MVH Camilla 14

15 Psykiatrifonden resultater OG ERFARINGER FAKTA Projektets erhvervsrådgiver om målgruppen: Deltagerne har generelt: Været motiverede. Taget ansvar for deres udvikling. Haft en god forståelse for, hvad de skulle ud at arbejde med i forhold til deres ressourcer og barrierer. Haft en høj grad af indsigt i deres sygdom og strategier til at håndtere deres symptomer. Erfaringerne fra projektet er, at det giver god mening at starte en jobrettet indsats op sideløbende med et behandlingsforløb for de, som er motiverede. Gode grunde til en samtidig indsats Tag hånd om bekymringerne og skab ro Når en borger nærmer sig slutningen af et behandlingsforløb spekulerer han eller hun ofte over, hvordan livet efter behandlingen skal se ud også i forhold til arbejde. Er det overhovedet muligt at få fodfæste på arbejdsmarkedet? Er der plads til en eventuel sårbarhed? Ved at tage hånd om bekymringerne tidligt, kan man undgå at de vokser. Det giver ro i behandlingen. Motivationen er der Mange borgere er mod slutningen af deres behandlingsforløb motiverede for at prøve nye indsigter og værktøjer fra behandlingen af i den virkelige verden. Det kan fx være at håndtere sociale kontakter, at give udtryk for egne behov eller at sige fra. Den afprøvning kan meget vel ske på en arbejdsplads og med støtte. Behandleren som sparringspartner Når borgeren fortsat er i behandling under den beskæftigelsesrettede indsats, kan han eller hun sparre med sin behandler i forhold til de udfordringer, der naturligt opstår. Det kan fx være udfordringer, som borgeren møder i et praktikforløb eller i samarbejdet med jobcentret. Overlevering af relevant viden fra behandlingen Ved at lade behandling og den beskæftigelsesrettede indsats køre parallelt, går viden om fx handlemønstre og fokuspunkter fra behandlingen ikke tabt, men kan bruges aktivt i det videre forløb. Forebyggelse af tilbagefald Overgangen fra behandling til en hverdag uden for arbejdsmarkedet, kan skabe tilbagefald i den psykiske sygdom. Men med en beskæftigelsesrettet indsats i slutningen af behandlingsforløb, kommer der vigtig struktur i hverdagen. 15

16 Projekt fra behandling til beskæftigelse Resultater 2 ud af de 25 deltagere afbrød forløbet undervejs. 24 fik lagt en konkret plan for deres videre jobforløb ved afslutningen. 12 blev henvist til praktik via anden aktør. 1 blev henvist til træning i SUF. 3 fik revalidering. 1 startede på studie. 8 blev henvist til videre psykiatrisk behandling/udredning. Et godt overlap: 5 gode råd Sæt ind, når motivationen er der Sæt ind med en jobrettet indsats, når borgeren er mest motiveret. For mange er det allerede under behandlingen. Hold kontakt Hold god kontakt til behandlingsstedet, så behandlerne fx ved, hvad de sender deres patienter videre til. Behandlerne kan være gode sparringspartnere for borgeren i forhold til at finde det rette tidspunkt til at snakke beskæftigelse. Og i forhold til at komme eventuelle bekymringer om den jobrettede indsats i møde. Skab tryghed i relationen Foretag visitationen på behandlingsstedet, hvis det er muligt. På den måde har bliver det muligt at præsentere den jobrettede indsats og dig selv - i trygge rammer. Giv gerne borgeren noget på skrift om den jobrettede indsats. Det kan være med til at skabe overblik over, hvad der skal ske. Få overleveret relevant viden fra behandlingen En fælles samtale mellem borgeren, behandleren og dig kan være meget værd for det senere forløb. Ved en sådan samtale kan borgeren overlevere viden og indsigter fra sin behandling og klæde dig bedre på til det videre arbejde. Skab sammenhæng Sørg gerne for, at der i den jobrettede indsats er én kontaktperson, som koordinerer forløbet i forhold til andre instanser som behandlingsstedet og socialforvaltningen. Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden Psykoedukation: Undervisningsforløbet var en stor succes. Det viste sig at være et relevant tilbud for næsten alle deltagerne. For mange var det en god måde at starte op på, da de 3 gange 3 timers undervisning om ugen gav struktur i hverdagen, og var et godt sted at øve sig i at forpligte sig til at starte på noget nyt. Herudover har det for mange været en god øvelse at møde de andre deltagere og øve sig i at indgå socialt i undervisningen og pauserne. Praktik: Det viste sig, at det gav bedst mening med en virksomhedspraktik for de deltagere, som var ved afslutningen af deres behandlingsforløb, da de på det tidspunkt begyndte at orientere sig i mod fremtiden på arbejdsmarkedet. Temaer: Temaerne i den jobrettede indsats i Psykiatrifonden har i mange af forløbene drejet sig om at støtte deltagerne i at omsætte de resultater, de har opnået i behandlingen til nye jobrettede erfaringer. Det har blandt andet handlet om at lære at formulere behov overfor en arbejdsgiver, så arbejdsgiveren har mulighed for at justere de krav, der bliver stillet. Der blev således arbejdet på at skifte deltagerenes fokus fra sygdom og symptomer til konkrete behov i forhold til at fungere og trives på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 16

17 Psykiatrifonden 2013 Hvad har det krævet at lave gode samtidige indsatser? Vores erfaring er, at følgende forhold i projektet har været særligt vigtige i forhold til at kunne tilbyde målgruppen en god indsats: Tryghed og tillid i relationen Deltageren skulle opleve, at der blev lyttet, og at formålet med indsatsen var at støtte og ikke presse personen i arbejde. Frivillighed At det var frivilligt for deltagerne at være med i projektet var med til at sikre, at indsatsen blev sat i gang på det rette tidspunkt, hvor personen var klar og er motiveret. Projektet har fået mig videre. Det har været godt for mig at komme i gang i mit eget tempo og at føle mig hørt MVH Morten En koordinerende indsats samlet hos én person Der var én koordinerende person i projektet, som sørgerede for at den parallelle indsats med samarbejde på tværs af sektorerne fremstod som en sammenhængende indsats for deltageren. Tæt opfølgning En tæt opfølgning sikrede, at der løbende og på et tidligt tidspunkt blev taget hånd om de udfordringer, som kunne opstå under forløbet. Viden om psykisk sygdom Medarbejdernes viden om psykisk sygdom og arbejdsliv gav dem mulighed for at forberede deltageren og virksomheden på nogle af de udfordringer, som deltageren kunne forvente at møde på en arbejdsplads. Samtidig gav det medarbejderne mulighed for at genkende uhensigtsmæssige handlemønstre hos deltageren og identificere behov for eventuel yderligere behandling. Tværfaglighed Et tæt samarbejde mellem en erhvervspsykolog og en erhvervsrådgiver gjorde det muligt at have en helhedsorienteret tilgang til deltageren. Læs meget mere på 17

18 Projekt fra behandling til beskæftigelse 4. EVALUERING Der foretages en ekstern evaluering af projektet af New Insight. 18

19 Psykiatrifonden 2013 NOTER Personer, som ikke er parate til at tage et ordinært arbejde, men som kan deltage i en jobrettet indsats med aktive tilbud deltagere fik forlænget deres forløb med yderligere 16 uger. 19

20 Læs mere på psykiatrifonden.dk

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

At gå på arbejde som psykisk syg Den 1. december 2010

At gå på arbejde som psykisk syg Den 1. december 2010 Psykisk syge og arbejdsmarkedet SFI konference At gå på arbejde som psykisk syg Den 1. december 2010 PsykiatriFonden Souschef Majken Blom Søefeldt TABU-kampagne Hun havde brækket armen og langsomt holdt

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Lis Damsbo, ergoterapeut Program Hvordan er vores forløb opbygget Hvad er speciel for de unge Den tværfaglige tilgang

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018

Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018 Midtvejsstatus for Handleplaner 2017 & 2018 December 2017 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013

Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013 Ressourceforløb og rehabiliteringsteams i praksis Beskæftigelsespolitisk konference 11.december 2013 Hvad er det nye At der lægges en fælles tværfaglig og koordineret plan sammen med borgeren At virksomhederne

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere