marts 2015 nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts 2015 nr. 02 16. årgang"

Transkript

1 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser marts 2015 nr årgang 4 Aarhus - en by med plads til alle 7 Svinenes by? 10 Arbejderkvarteret blev fortrængt af akademikere 15 Aarhus præmierer sine smukkeste ejendomme

2 Går du i salgstanker? Så vælg en professionel samarbejdspartner Til kapital stærke købere søger vi: Boligudlejningsejendomme Projektudviklingsejendomme Stor parceller og parcelhus grunde Bynær beliggende råjord med mulighed for udvikling Ring for uforpligtende salgsvurdering på tlf Betulavej 12 - Boligudlejningsejendom med 6 lejemål. LIGNENDE SØGES Sten Boldreel Erhvervsmægler, MDE 9 stk. nyopførte rækkehuse i 2 plan med bedste beliggenhed i nyere udstykning i Hjortshøj. Boligareal: 110, 132 og 140 kvm. Afkast 5,25% Michael Almsten Erhvervsmægler, MDE Virup Skovvej 33 - ARB4082 M Kr Byggeår års leje års afkast 5,25% Harald Jensens Plads 1A Aarhus C. Tlf Ny lejelov Når I sidder og læser dette, har Danmark formodentlig fået en ny lejelov. I skrivende stund er Folketingets tidsplan således, at loven skal vedtages den 19. marts. Fra politikernes side har der igen og igen lydt mantraet forenkling og modernisering. Men, kære medlemmer, hvis der er noget denne lov ikke byder på, så er det forenkling! Loven indeholder, uden at gå i juridiske detaljer, mere tvang, mere kontrol og mere overvågning. Desværre har ingen af organisationerne, hverken udlejer eller lejerorganisationer, måske med undtagelse af LLO, haft held til at trænge igennem til de folkevalgte. Det skal gå virksomhederne godt, for går det virksomhederne godt, har medarbejderne det også godt. Og går det virksomhederne og medarbejderne godt, går det også landet godt! Citat Tony Blair Desværre er tendensen den stik modsatte, flere og flere folketingsmedlemmer kommer lige fra skolebænken eller er end ikke færdige med deres universitetsuddannelse, når de vælges. Andre medlemmer af Folketinget har aldrig lavet andet, eller det er så lang tid siden, at de har mistet følingen med befolkningen. De kunne lære noget af dette Tony Blair citat: Det skal gå virksomhederne godt, for går det virksomhederne godt, har medarbejderne det også godt. Og går det virksomhederne og medarbejderne godt, går det også landet godt! Nu er det så, at vi må se fremad, vi skal blive bedre til at påvirke presse og politikere. Men før vi gør det skal vi optimere vores undervisning til medlemmerne mest muligt, og vi skal søge for at få vores huslejenævnsmedlemmer og lægdommere klædt endnu bedre på. Kære udlejer, er du dækket godt nok? Som udlejer er det særligt vigtigt at være rigtigt dækket, så du kan få hurtig og relevant hjælp, hvis dine bygninger bliver beskadiget ved brand, storm, indbrud m.m. Det skyldes, at du kan risikere store huslejetab oveni beskadigelserne, hvis udbedringerne trækker ud. Din lokale Alm. Brand assurandør er specialist i forsikring af netop udlejningsejendomme. Mail eller ring og få en uforpligtende snak om, hvordan du og Alm. Brand kan passe rigtig godt på dine interesser. Midt- og østjylland Erhvervsassurandør Henrik Andersen Telefon Til trods for at adskillige fakta oplysninger i bemærkningerne til lovforslaget er direkte forkerte, har både politikere og embedsfolk blot et skuldertræk til overs for os. Måske embedsfolkene og ikke mindst politikerne, som er valgt af os til at lede landet i højere grad skulle prøve forholdene uden for Christiansborg. Således at de ved noget om at drive forretning, at man skal tjene penge for at bruge penge, om at arbejde og ikke mindst få noget livserfaring, som ville gøre deres beslutninger mere troværdige. UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C T: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget og udsendes til samtlige medlemmer af foreningen. Redaktionen er afsluttet: 16. marts 2015 Oplag: stk. Næste nummer: Maj 2015 TRYK CS Grafisk A/S REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen Med risiko for at blive en lille smule partipolitisk, bør vi nok have i baghovedet til det nærtstående folketingsvalg, at kun de Konservative og Liberal Alliance stemte imod lovforslaget og støttede de private udlejere! Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand ÅBNINGSTIDER Telefonen besvares: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Husk ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Generalforsamling Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen: Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. Aftal tid i forvejen. FORSIDE 'Vadestedet' Aarhus Å 2 3

3 Aarhus - en by med plads til alle AF Kristian Würtz Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 'Vadestedet' Aarhus Å Bassin 7 på Aarhus Ø bliver hele byens nye oplevelsessted Danmarks næststørste by oplever i disse år et historisk byggeboom. Tusindvis af nye indbyggere strømmer til, og der bygges for milliarder af kroner. Aarhus gør sig klar til en fremtid som storby. Det forpligter. Ikke kun over for byens mange indbyggere, men også overfor byens forskellige boligudbydere. Derfor er det en central pointe i byens nye boligpolitik, at Aarhus i fremtiden skal dække over et bredt udbud af forskellige boligtyper. Stor vækst betyder stor tilflytning til byen og derfor også et øget pres på boligmarkedet. Med nye aarhusianere hvert år er der behov for et stort og varieret udbud af nye boliger. At ny viden, nye kompetencer og nye kræfter strømmer til, er naturligvis godt for byen, men samtidig stiller det også store krav. Det er vigtigt at sikre, at alle får mulighed for at bo godt. Det stiller øgede krav til planlægning af og strategier for byens udvikling, både på langt og kort sigt: Vi skal bygge fremtidens Aarhus bæredygtig og skabe rammer og retning for hvor og hvordan byens boligudbud skal vokse. Vi ved, at der er brug for gode boliger i Aarhus. Byen oplever stor efterspørgsel på alle typer af boliger. Unge mennesker, der flytter til byen for at studere mangler lejeboliger. Seniorer, der vil tilbringe deres otium i byen efterlyser nye og vedligeholdelsesfrie boliger og børnefamilierne føler sig nødsaget til at flytte fra kommunen i jagten på flere kvadratmeter. De behov skal vi imødekomme på en bæredygtig og hensigtsmæssig måde, så de, der ønsker at bo i Aarhus, kan finde en bolig i Aarhus. Mangfoldighed skaber vækst Vi skal skabe rammerne for det gode liv for alle i Aarhus. Når boligtyper blandes, mødes mennesker på tværs af indkomst, alder og etnicitet. Det får Aarhus til at leve og til at vokse. Det er byens hjerte og puls. Den dynamik og det aktive byliv, som er resultatet af en blandet beboersammensætning, er uundværlig for fremtidens Aarhus. Byen forbliver herigennem konkurrencedygtig og efterspørgslen på alle typer af boliger vil dermed også fortsætte. Private lejeboliger skal således også i fremtiden udgøre en stor andel af det aarhusianske boligmarked, for at skabe den nødvendige variation på markedet. Ved at blande boligtyper, ejerformer og boligstørelser sikrer vi også at, at den enkelte borger har mulighed for at blive i det samme lokalområde, selv med ændrede behov eller muligheder som resultat af forskellige livsfaser. Det betyder, at vi får mulighed for at fastholde vigtige kompetencer og menneskelige ressourcer i kommunen. Et styrket lokalområde øger byens sociale kapital, lægger grobund for et godt naboskab og understøtter, tryghed, tillid, ansvar og medborgerskab det gør den samlede by til en fremragende by at bo i. Blandede boligtyper i fremtidens Aarhus Med en vedtaget ændring i planloven er det nu muligt for Aarhus Kommune at stille et krav om, at op mod 25 procent af boligerne i nye boligbyggerier skal være almene. Det vil være med til at sikre en blandet beboersammensætning og større mangfoldighed i fremtiden. Et eksempel på hvordan forskellige boligtyper blandes, er Aarhus Ø. Den nye bydel på havnen er byens største byggeprojekt og skal på sigt rumme både boliger, erhverv, uddannelsesinstitutioner, ældreboliger, dagsinstitution, hovedbibliotek, havnebad og teater. Bydelen vil i fremtiden huse beboere og ca arbejdspladser. Fra start har der været en klar intention fra Aarhus Kommune, at blande forskellige boligtyper på Aarhus Ø. Bydelen rummer derfor et bredt udbud af både lejeboliger og ejerboliger. 25 procent af boligbyggeriet i bydelen skal være alment. Det er med til at sikre en spændende og attraktiv bydel som appellerer til mange forskellige mennesker, og som lever på alle tider af døgnet. Hvorfor en boligpolitik? For at få en by med den nødvendige social sammenhængskraft og for at give byen det bedst mulige vækstgrundlag er det Aarhus Kommunes vurdering, at en ny boligpolitik er nødvendig. Boligpolitikken skal især have fokus på det forsynings- og udbudsmæssige side af boligforsyningen samt spørgsmålet om social sammenhængskraft og velfungerende lokalområder. De boligbyggerier, der i disse år skyder op overalt i byen og som skal danne konturen for byens fremtidige skyline, bidrager alle til at skabe en fælles værdi for byen. Aarhus bliver aldrig bedre end de boliger, der bygges i den. Gennem en strategisk boligpolitik kan vi lykkedes i, at forme fremtidens vinderby

4 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I ØGADERNE Svinenes by? Måske er grisemor og sine grislinger skyld i, at vi kalder byen Smilets By. 'Grisebrønden' Ifølge Naturbeskyttelsesloven 28 På fremmed ejendom må der ikke, uden ejerens tilladelse, henkastes eller anbringes affald eller lignende. En overtrædelse kan medføre en bøde på kr. 500,-. 5 boliglejemål i størrelser fra 46 m² til 150 m² Samlet boligareal på ca. 396 m² 4 parkeringspladser, 2 garager og hyggelig gård 2 boliger har udestue og 3 boliger har altan SÆLG DIN EJENDOM OG FÅ EN OPTIMAL PRIS MED CBRE-METODEN! Det kræver mere end blot at opstille et driftsbudget og fastsætte et afkastkrav for at beregne den rigtige pris på en boligudlejningsejendom. Ejendommen kan have et stort potentiale, der skal afdækkes, og muligheder, der skal opdages. Det gør vi med CBRE-metoden. cbre.dk Med CBRE som samarbejdspartner sikres du et proaktivt salgsarbejde, solidt markedskendskab og veldokumenterede økonomiske beregninger. Kontakt CBRE når din ejendom skal sælges. Kontantpris kr Afkast ca. 4 % Morten Nøhr Heidi Burskov Larsen Ejendomsmæglere, MDE, valuarer og chartered surveyors Niels Lund Lihn Peter Svendsen Claus Thomsen Flemming Mørk Pedersen Aarhus: København: AF lars H. rasmussen På Rådhuspladsen i Aarhus står en smuk og morsom skulptur udført af billedhuggeren Mogens Bøggild med det populære navn Grisebrønden. Den hedder egentlig Ceres Brønden, skænket af bryggeriet Ceres i 1941 ved byens 500 års købstadsjubilæum. Den fremmede som kommer til byen og betragter skulpturen kan ikke lade være med at trække på smilebåndet og komme i godt humør. Måske er grisemor og sine grislinger skyld i, at vi kalder byen Smilets By. Kaster man sit blik rundt andre steder i byen forstummer smilet desværre. Overalt er byen skæmmet af skrald. På veje og fortove flyder det med henkastet affald, og vi taler ikke specielt om festugen eller søndag morgen. Det har noget at gøre med holdningen hos byens borgere. Folk er åbenbart ligeglade, så længe skidtet ikke lige ligger i ens egen baghave. Så når folk færdes rundt i byen bortkastes cigaretskodder, papkrus, flasker, pizzabakker m.m. Mange gider ikke bevæge sig hen til den nærmeste skraldespand, selv om den er i synlig afstand. Et andet eskallerende problem i bybilledet er udsætning af storskrald på fortovene. Selv om der findes en udmærket ordning med daglige afhentninger af kommunen, hvor man blot ved et telefonopkald eller ved at gå ind på AffaldVarmes hjemmeside, kan lave en aftale om afhentning på bestemte dage. Nemt, enkelt og gratis! Alligevel magter eller evner en stor del af byens befolkning ikke at benytte disse simple foranstaltninger. Hvordan får vi så en pæn og ren by? Først og fremmest kræver det en holdningsbearbejdning af borgerne. Det er desværre en proces, som kan tage tid. På den korte bane kunne man sætte flere skraldespande op og sørge for, at de få som er, ikke altid er overfyldte. Man kunne også prøve med en politikampagne, hvor politiet udsteder bøder til folk, der smider skrald. Ville det være en urimelig ordning. I USA ser man overalt skiltning, der pålægger bøder for henkastning af affald. Her ser det ud til at have en præventiv effekt! Ihukommende det gamle ordsprog: Pengepungen er den bedste læremester! Vi hører gerne forslag fra vore medlemmer til, hvordan vi igen kan få en ren by, så smilet kommer tilbage, når vi betragter grisefamilien på Rådhuspladsen

5 SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT Aarhus NYT Februar - marts Ny skov skal beskytte grundvandet For at sikre et stort grundvandsmagasin mod forurening skal der plantes skov ved Geding vest for Aarhus. Skoven ventes desuden at få stor naturmæssig og rekreativ værdi. Forslaget skal behandles af Magistraten den 9. marts Gentænkt genbrugsstation tager form Bag en indhegning på Godsbanen i Aarhus C vidner farvestrålende containere, telte og udgravninger om, at Aarhus nye, innovative genbrugsstation inden længe er en realitet. Hos Svane Køkkenet i Århus har vi opbygget en solid erfaring og ekspertise i renovering af inventar til udlejningsejendomme. Vi kender alt til værdien af, at få kvalitet, økonomi og proces til at gå op i en højere enhed. Som kunde hos os får du en fast erhvervskonsulent tilknyttet din forretning. Det giver os mulighed for at imødekomme dine behov og varetage dine interesser. Hos Svane Køkkenet Århus er et kundeforhold ganske enkelt personligt. Kontakt en af vores erhvervskonsulenter og hør nærmere om dine fordele og muligheder. Per Ole Kobberø mobil: Svane Køkkenet Vinterrvej Århus V Tlf: svane.com LAD OS REGNE DET UD... - OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 33 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for byggeri- og anlægsarbejder. Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til store, totale anlægs- og byggeprojekter. vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og kloaker. Vi bistår med byggeherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange andre ting ved større opgaver. Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse og udarbejder tilstandsrapporter. Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid - og pris. Ring til os på tlf og få et uforpligtende tilbud - eller se mere på vores hjemmeside Bredskifte Allé 7, 8210 Århus V, tlf Indsats til forebyggelse af gener fra måger Ejer du en ejendom i eller omkring Aarhus og oplever problemer med måger på ejendommen, har du mulighed for at søge tilladelse gennem Aarhus Kommune til at foretage en regulering. Indsatsen skal forebygge, at mågerne får unger. Fuldmagt vedr. bekæmpelse på din egen ejendom Du kan give kommunen fuldmagt til, på vegne af dig, at ansøge Naturstyrelsen om tilladelse til at du kan foretage en form for bekæmpelse. Hvis tilladelsen gives, kan du igangsætte en indsats på de vilkår, Naturstyrelsen sætter. Bekæmpelsen må først igangsættes, når du har modtaget en kopi at tilladelsen. Der kan søges tilladelse til: Fjernelse af æg og reder. Olieiering af æg. Med luftgevær at beskyde voksne måger inden æglægning Hvis du ønsker at benytte denne mulighed skal du senest den 23. marts 2015 udfylde og indsende: Formular vedr. fuldmagt, som du finder på www. aarhus.dk/maager. Oplysninger om ynglepladser Oplever du gener fra måger, der yngler på ejendomme, som du ikke selv ejer, kan du oplyse Teknik og Miljø om den præcise adresse for ynglepladsen, og vi vil forsøge at tage kontakt til ejendommens ejer, med forslag om at iværksætte en indsats. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed skal du senest den 17. marts 2015 udfylde og indsende: Formular vedr. oplysninger om ynglepladser, som du finder på Miljøvenligt lys skal spare millioner på elregningen Aarhus Kommune er klar med en ny teknologi, der skal sikre en besparelse på 30 pct. af kommunens nuværende elforbrug til vejbelysning. Projektet bidrager også til ambitionen om at være CO2 neutral i Fældning af træer på Søndre Ringgade Poplerne på Ringgaden i Aarhus har i mange år været et kendetegn for denne grønne korridor i byen. Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse, har derfor udarbejdet en strategi for en etapevis udskiftning af træerne langs Ringgaden over de næste 3 år Erhvervslivet slipper for mærkatet i forruden Som den sidste gamle parkeringslicens er håndværkerparkeringskortet nu blevet erstattet af en digital erhvervslicens. Ordningen gælder på samme vis som før, mens det nye er, at virksomhederne nu skal bestille erhvervslicensen digitalt. Desuden er alle de gamle parkeringsmærkater nu blevet afskaffet, så man ikke længere skal have et fysisk mærkat i køretøjets forrude. Joshua Krogager, teamleder for Parkering i Aarhus Kommune, forklarer: Vi er rigtigt glade for at have denne digitale løsning klar, da den er langt mere enkel og fleksibel end det gamle håndværkerparkeringskort. Det nye er, at virksomhederne nu skal logge ind med deres NemID og bestille det antal dage, som de har behov for. Der skal ikke udskrives noget mærkat til bilens forrude, for alt er nu digitalt. Parkeringskontrollørernes håndterminaler bliver automatisk opdateret umiddelbart efter aktiveringen af erhvervslicensen. Digitaliseringen af det gamle håndværkerparkeringskort er Aarhus Kommunes seneste skridt i retning af at give borgere og erhvervsliv gode selvbetjeningsløsninger på parkeringsområdet. Kommunen har allerede digitaliseret beboerparkering og gæstekort til beboerområder. Aarhus Kommune er blandt de allerførste byer i Danmark, som ruller det nye parkeringslicenssystem ud. Systemet er udviklet i samarbejde med EasyPark. Morten Hother Sørensen, administrerende direktør i Easy- Park, fortæller: Aarhus Kommune har længe været helt i front med digitale licenser, og går nu hele vejen ved at fjerne papiret. Systemet er et godt eksempel på, hvordan digitale løsninger gavner både borgerne og kommunens administration. Firmaer kan købe erhvervslicens og andre parkeringslicenser på aarhus.dk Rådmand og overborgmester i fælles kamp for hurtigere tog En rapport fra analysefirmaet Atkins viser, at rejsetiden mellem Aarhus og Hamborg kan skæres ned med 70 minutter alene ved rent administrative ændringer. Flensborgs overborgmester Simon Faber og Aarhus-rådmand Kristian Würtz gør nu fælles front for at påvirke Transportministeriet, DSB og Deutsche Bahn (DB) til at gøre noget ved rejsetiden. Udvalgt af Niels Lucassen 8 9

6 Arbejderkvarteret blev fortrængt af akademikere AF MOGENS WEINREICH Ivar Huitsfeldts Gade 2015 Hjørnet af Trøjborgvej og Willemoesgade omkr Kilde: Postkort Danskebilleder.dk Trøjborgvej 2015 Naboskabet til Nordre Kirkegaard gav for mere end 100 år siden et værtshus på Trøjborgvej tilnavnet Ved gravens rand. AF MOGENS WEINREICH Mens Tordenskjoldsgades position som toneangivende strøggade på Trøjborg vanskeligt kan anfægtes i dag, tegnede der sig et noget andet billede i bydelens barndom. To forhold var stærkt medvirkende til denne udvikling. Frem til 1930 var gaden opkaldt efter søhelten med det borgerlige navn Peter Wessel præget af trafikale modsætninger, som først blev bragt til ophør, da de to stridende parter repræsenteret af gadens forretningsdrivende og Trøjborg Beboerforening omsider enedes om at brolægge strøggaden. Men modsætningerne blev ikke bilagt af den grund. Så sent som i 1986 måtte byrådet skære igennem, da et forslag om at lukke Tordenskjoldsgade ved Marienlunds Allé blev forkastet. Beslutningen om, at alt skulle forblive ved det gamle, foranledigede efterfølgende Tordenskjoldsgade-sammenslutningen til at indrykke en annonce og rette en tak til de underskrifter der havde stemt nej til bommen. Afstemningen lod ingen i tvivl om, at uenigheden var udtalt i Trøjborggade. Modsætningerne var politisk motiverede - uden at forekomme direkte indlysende. Da beboerne organiserede sig i 197I skete det i en fabriksbygning i Tordenskjoldsgade og med EU-modstand som fanemærke. Foreningens synspunkter var derfor klart venstreorienterede. At det sidste dæmpede sig ned i løbet af de følgende år afspejlede sig på beboernes sociale status. Mens det i udtalt grad var revolutionerede kræfter, der tegnede firmaet, som domineredes af unge under uddannelse, vendte billedet i takt med, at beboerne ændrede sig. Det samme gjorde lejeniveauet. Mens Trøjborg tidligere var et udtalt arbejderkvarter, havde de fleste råd til at bo her. Men dette forhold blev i stigende grad bragt til ophør - samtidig med, at en mere velfunderet klasse bestående af kunstnere og studerende rykkede ind. Trøjborg udviklede sig i stigende grad til en by i byen, og medvirkende hertil har været den korte afstand til universitet og midtby. Når bydelen siden grundlæggelsen for mere end 100 år siden har været kendetegnet af en høj grad af selvstændighed, skal forklaringen søges i et livligt forretningsliv med mere end 100 butikker, biograf og butikscenter. Trøjborg-bydelen er opført på bakket terræn, hvilket er mest markant ved det grønne miljø, kirkegårdsarealet frembyder. Også højdeforskellen ved Dronning Margrethes Vej hører til Trøjborgvejs kvaliteter, hvilket understreges af udsigten fra bakketoppen med bugten ude i horisonten. Fra cykler til biler Men baggrunden for navnet Trøjborgvej, som i kraft af sin grønne vækst godt kunne gøre krav på betegnelsen allé, skal søges i bunden. Her lå villa Trøjborg, opført af gartner Birkefeldt i 1891og nedrevet så sent som i år efter Trøjborgvejs navngivning. I kontrast hertil kan vejens ældste bygning, opført i 1896, stadig lokaliseres i nr. 8, hvor cykelfabrikken Dania holdt til. Men selv om cyklen har fastholdt sin position som befordringsmiddel, kunne det alligevel ikke hindre bilens fremtrængen i gadebilledet. Som en konsekvens af denne trafikale udvikling, som er fortsat frem til dato, måtte Dania i 1919 vige til fordel for automobilfirmaet Bülow & Co., som inddrog nogle af ejendommens lejligheder for at etablere en udstilling, der ydede de forkromede køretøjer inde i forretningen fuld retfærdighed. I det hele taget er det den nederste del af Trøjborgvej, der set med lokalhistoriske øjne virker mest interessant, hvilket ikke er uden sammenhæng med, at det er vejens ældste afsnit. Der er samtidig tale om et areal, der udgjorde en del af den nordlige bymark tilhørende slagtermester J. M. Ziegler, som spillede en central rolle i Trøjborgs historie. Sammen med fæstemand Anders Hansen og fabrikant Viggo Ormslev foretog slagtermesteren i slutningen af 1800-tallet den udstykning, som dannede udgangspunkt for forbydelen Trøjborg. Kun Nordre Kirkegård er endnu ældre - anlagt på Knudrisbakken i 1870 erne. I takt med Trøjborgs udvikling blev et stigende antal nyanlagte gader navngivne efter danske søhelte. Med al respekt for Tordenskjold og ligesindede kan det godt give anledning til en stilfærdig undren, at de tre jorddrotter på den nordlige bymark ikke kom i betragtning i denne sammenhæng. Mens Trøjborgvej fortsatte med at arbejde sig op ad den stejle bakke og i denne sammenhæng måtte regulere Kirkegårdsvej, fordi denne lå i et niveau 1 1/2 alen højere end den nyanlagte vej, gennemførtes i opførelsen af Finsensgades Skole, og to år senere stod en af Trøjborgs mest markante bygninger, arkitekt Frits Jensens seminarium, for tur. Seminariet var oprindeligt forbeholdt kvindelige uddannelsessøgende, men frekventeres nu af begge køn. Trøjborg, der i dag tæller indbyggere (2014) har siden 2005 gennemgået en høj grad af byfornyelse omfattende boligforbedring, trafik, kulturelle tilbud og sociale forhold. De 10 mio. kr., der har været anvendt til formålet, har blandt andet forsynet Tordenskjoldsgade med bredere fortove

7 SØGER: Til kapitalstærk investor søges større ejendomsselskab eller tilsvarende ejendomsportefølje i Aarhus. Diskretion nødvendigt. NYHED ved Tietgens Plads. Sjældent udbudt udlejningsejendom med udviklingspotentiale. Ring og hør nærmere Kursusoversigt forårets kurser 2015 Nr. Titel Underviser Dato 6.2 Regnskab og skat 2 hans Nielsen og Jan Mehlsen De nye bygningsreguleringer BR15 og Vedligeholdelsesplaner (10års) Michael Due Grundlæggende erhvervslejeret Louise Kaczor Den nye lejekontrakt - formular A9 erik Aagaard Poulsen NYHED EN LEDIG LEDIGHED MONTANAGADE 7, 8000 AARHUS C CHARMERENDE EJENDOM BELIGGENDE PÅ DET ATTRAKTIVE FREDERIKSBJERG, Charmerende ejendom beliggende på det attraktive Frederiksbjerg. Ejendommen er opført i 1877, men løbende ombygget og fremstår meget velvedligeholdt og indrettet med 4 gode boliglejemål. Lejlighederne fremstår generelt i pæn stand og gode indretninger. Ejendommens udearealer har netop gennemgået en større renovering og fremstår særdeles flot. Ejendommen kan erhverves med en ledig ledighed og er derfor særdeles attraktiv som forældrekøb. Information Max. deltagerantal til alle kurser: 50 Aftenkurser starter kl og slutter senest kl Alle kurser består af 3x50 min. Hvert medlem har ret til 2 deltagere på hvert kursus uden deltagergebyr. For ekstra deltagere og ikke medlemmer betales kr. 250,- pr. kursus. Alle kurser afholdes på: Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus. Telefon Afbud: Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret skal du sende afbud. Det er der mange der gør, men også mange som glemmer. Bestyrelsen har derfor truffet en principbeslutning om at kurserne fortsat skal være gratis; men at de som bliver forhindret i at møde og som glemmer at sende afbud vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-. Udlejerforeningen Aarhus kurser er en Filial af Danske Udlejeres kursusvirksomhed. Medlemmer af foreningen kan derfor deltage. Kursusbevis: Efter vore kurser udstedes deltagerbeviser til alle som ønsker det. Advokater og revisorer vil således kunne lade vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til kursusdeltagelse. Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint. Husk Generalforsamling TYVDALEN 2 12, 8940 RANDERS SV 58 EJERLEJLIGHEDER - I NYOPFØRT EJENDOMSKOMPLEKS FRA 2009 Flot og præsentabelt ejendomskompleks beliggende i Randers sydlige del med kort afstand til alt. Ejendommen er opført i 2009 og har gode fællesfaciliteter, parkeringsforhold samt legeplads og fælleshus med plads til 70 personer. Desuden stor fælles tagterrasse med pragtfuld udsigt over Randers By. Ejendommen er udstykket i ejerlejligheder der evt. kan frasælges stykvis ved lejerskifte. Købesum: Forrentning: 5,29 % Boligareal: m² Købesum: Forrentning: 3,62% Boligareal: 230 m² GOD INVESTERING I HASSERIS I AARHUS C I Viby El-værk hedder nu AURA Installation og vores gule biler er blevet hvide. Men vores 45 elektrikere udfører stadig alle former for elektriker- og installationsarbejde, og vi gør det stadig ordentligt. Med 100 års østjysk erfaring i ryggen er vi et trygt valg som din autoriserede elinstallatør. Ring allerede i dag på tlf og lad os give et bud på din opgave. True Møllevej Tilst Gasværksvej 30C 9000 Aalborg Din værdiskabende printleverandør. Dokprint Partner A/S er en certificeret Canon forhandler og IT-leverandør, som har afdelinger i Århus og Aalborg. Vi tilbyder fleksible løsninger, heriblandt en alt-i-en aftale, hvor både kopi, print, storformat og workflows kombineres til den mest effektive og profitable løsning til den lille og store virksomhed. AURA Installation l Skanderborgvej Viby J aura.dk Ring og vi vil lave en grundig gennemgang og analyse af din virksomhed med henblik på at skabe mere værdi for de samme penge

8 Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. -uafhængig erhvervsmægler Aarhus præmierer sine smukkeste ejendomme AF lars H. rasmussen Kontakt valuar Gunnar Broholm for en drøftelse af mulighederne for et optimalt salg. tlf SØGES Føler du Boligudlejnings- dig også fanget af administrative opgaver? ejendomme søges i Aarhus til konkrete og seriøse købere. Ny lovgivning indenfor forbrugsmåling Ejendomme skal nu have individuelle målere på varmtvandsforbruget. Med Techem s beboer app kan du følge vand- og varmeforbruget når som helst. Vi hjælper med meget mere end fordelingsregnskaber Butiksfacader: REMA1000 butik i Nørre Allé samt Aarhusgården på Åboulevarden. Markant in-fill byggeri: Hans Hartvig Seedorffs Stræde 16A-B. Få råd og vejledning - kontakt os på tlf.: Boligudlejningsmarkedet i Aarhus er i top! Det går strygende for boligudlejningsmarkedet i Aarhus. Efterspørgslen på boligudlejningsejendomme er steget og ligger nu på et niveau, der matcher Hos Nybolig Erhverv Aarhus har vi gennemført flere succesfulde handler, og hver dag har vi kontakt til interesserede købere af boligudlejningsejendomme i Aarhus og omegn. Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Heine Jensen, Salgschef Tre ejendomme og to facader får priser for god kvalitet: Aarhus Kommune uddeler hvert år diplomer og præmier for kvalitetsbyggeri, butiksfacader og privat byfornyelse. Formålet er at fremme godt og smukt byggeri og arkitektur i Aarhus Kommune. Et byggeri kan betragtes som arkitektur, når den kunstneriske bearbejdning er forenet med bygningens funktion, konstruktion, materialer m.v. Den gode arkitektur er ikke nødvendigvis det samme for bygherren, arkitekten og offentligheden i bred forstand. Der skal prioriteres mellem funktion, konstruktion, udtryk, holdbarhed, vedligeholdelse, udseende og samspil med omgivelserne. God arkitektur er en vellykket afvejning og koordinering af disse prioriteringer. Ordningen har eksisteret siden 1988 og er etableret på initiativ af det daværende Stadsarkitektens Kontor, nu Planlægning og Byggeri. Vi kan kun opfordre vore medlemmer til at tage en tur forbi de valgte perler. På kommunens hjemmeside kan man i øvrigt finde præmierede ejendomme fra tidligere år. Solgt Solgt Solgt En bedømmelseskomité nedsat af Kommunen udvælger projekter af særlig kvalitet, opført og udført i Aarhus Kommune inden for det seneste år. I år har komiteen valgt butiksfacaderne på Aarhusgården på Åboulevarden samt facaden på en ny REMA1000 butik i Nørre Allé Facaderne præmieres for den gennemførte renovering, en harmonisk helhed, der giver hele ejendommene et markant løft. Marselis Boulevard, 8000 Aarhus C Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Tordenskjoldsgade, 8200 Aarhus N erhvervssiden.dk Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Høegh Guldbergsgade, 8000 Aarhus C erhvervssiden.dk I Hans Hartvig Seedorffs Stræde 16A-B er der blevet en pris for et markant in-fill byggeri. Derudover er der blevet præmier til en villarenovering på Alber Naursvej 20A, samt til et lille toilethus på Skovbrynet 3. Administration 2000 Samsøgade Hinnerup Tlf Mail:

9 Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har mange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder, at vi hurtigt sælger de ejendomme, vi får til salg. Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere Frederiks Allé 60, Aarhus Mejlgade 17, Aarhus Klostergade 52, Aarhus Ny Munkegade 28, Aarhus C Ring til os og lad os få en snak om salg af din ejendom: Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratis til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning. Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Retningslinjer for gratis rådgivning Har du et spørgsmål til en af eksperterne i vores spørgepanel, kan du få et gratis råd ved enten at ringe eller maile det til Udlejerforeningen eller den pågældende direkte. Spørgsmålet skal kunne besvares umiddelbart uden gennemgang af bilag og egentlig sagsbehandling, idet man ellers må påregne at blive henvist til at søge betalt rådgivning. Hvis du kontakter en af eksperterne direkte, skal du med det samme oplyse, at henvendelsen sker som medlem af Udlejerforeningen Aarhus. Dine spørgsmål bliver besvaret hurtigst muligt og normalt inden forløbet af 5 arbejdsdage bortset fra ferieperioder, hvor svartiden kan være længere. Under hensyn til at besvarelsen af dit spørgsmål er gratis, og at det udelukkende gives på grundlag af de kortfattede oplysninger, som du selv giver rådgiveren fraskriver både Udlejerforeningen og rådgiveren sig ethvert ansvar som følge af svaret. Fredensgade Aarhus C Tlf

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr. 01 16. årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april 2015 10 Kære hr. Boligminister Lovforslag nr.

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

maj 2015 nr. 03 16. årgang

maj 2015 nr. 03 16. årgang udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser maj 2015 nr. 03 16. årgang 4 Hemse Skal hemse medregnes i det lejebærende areal for beboelsesejendomme? 8 Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående...

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT Skal vi sælge, udleje eller vurdere din ejendom? Henton Erhvervsmægler A/S varetager på mægler basis alle typer opgaver i hele Jylland. Herunder: Salg af alle former

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang PERFEKT

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Nyhedsbrev December 2013 nr. 6 14. årgang PERFEKT

Læs mere

Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13

Nyhedsbrev. 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde. 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 Nyhedsbrev Oktober 2013 nr. 5 14. årgang 5 Lisbjerg åbner mulighed for et boligsamarbejde 7 Flere ungdomsboliger ventes opført af private 13 Nye regler for anmeldelser af flytninger fra 1. marts 13 UDLEJERFORENINGEN

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

DELEHAVE SKABER FÆLLES GLÆDE. Arbejdsweekend for alle NYT. TEMA Foreningernes fremtidige rolle FOKUS ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

DELEHAVE SKABER FÆLLES GLÆDE. Arbejdsweekend for alle NYT. TEMA Foreningernes fremtidige rolle FOKUS ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 2 MAJ 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Foreningernes fremtidige rolle FOKUS Arbejdsweekend for alle ANDELSLIV DELEHAVE SKABER FÆLLES GLÆDE leder Beskatning og ophævelse af maksimalpriser

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne

nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA UDKANTS- DANMARK ANDELSLIV Fællesløb i Fælledparken LANDSMØDE Tættere på medlemmerne 1 leder Hvor skal vi hen nu? Så er landsmødet veloverstået.

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD FOR LEJERE I DEN PRIVATE OG ALMENE UDLEJNINGSSEKTOR VILEJERE 01 februar 2015 www.lejerneslo.dk TEMA: Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet 72-årig og LLO vandt vigtig

Læs mere

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Børn i byen FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG leder Berigende børneboom Storbyens børnefamilier har ikke længere så travlt

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt DA GADELYSET BAG OM En ildsjæl Skraldet flyder

nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt DA GADELYSET BAG OM En ildsjæl Skraldet flyder nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt medlemsblad for andelshavere TEMA DA GADELYSET FORSVANDT FOKUS Skraldet flyder ANDELSLIV BAG OM En ildsjæl leder Find jer ikke i hvad som helst I andelsboligforeningernes bestyrelser

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Reflex OKTOBER 2006 Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Dan-Ejendomme as oplever en stigende aktivitet på udlejningen af kontorlokaler. Læs mere side 6 Hvorfor tingene ikke blev løst i går..! Højkonjunkturen

Læs mere