Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset."

Transkript

1 Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen Sendt: 11. september :52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder Hørsholm Kommune att.: Bettina Bojesen sendt pr. mail til 11. september 2013 Vedr.: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 Kære Bettina Bojesen, Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Jeg har forstået, at opgaven drejer sig om en vurdering af hvordan kommunen bedst håndterer de to ejendomme i form af en procesbeskrivelse eller en handlingsplan. Beskrivelsen skal omfatte en gennemgang af muligheder samt nogle økonomiske betragtninger på kort sigt og på en 3 5 års sigt. Der skal i udgangssituationen ses bort fra nugældende lokalplaner. Hannebjerg, Louis Petersenvej 11, 2960 Rungsted Kyst: Ifølge BBR-Meddelelse er der bebygget m2, hvoraf de m2 er anført som bolig. Endvidere rummer bebyggelse et erhvervsareal på 608 m2, hvoraf de 432 m2 er beliggende i kælder. Ved besigtigelse mandag den 9. september kunne det konstateres, at ejendommen visuelt fremstår i en god stand med alle installationer intakte. Det gælder således fyrrum mv.. Bebyggelsen er beliggende på en m2 stor grund. Området: Louise Petersensvej er et attraktivt roligt område tæt ved åbne grønne arealer og nær ved Rungsted Hegn. Området har dog ikke helt samme status som nogle områder tættere ved Øresund. Det lokale marked: Bel Colle Parken kan nærmest karakteriseres som klyngehuse med 2 boliger i hver bygning med lodret skel. Nordea / Tryg sælger p.t. disse efterhånden som de bliver ledige for lejere, og de udbydes istandsat til pris pr. m2 mellem kr og kr afhængig af beliggenhed. Sanskevej 15B og 15D er i 2010 udstykket fra 15C med arealoverførsel fra 15A. De to grunde er blevet bebygget af Bülow og Flindt med moderne 1 plans huse på henholdsvis 166 m2 og 182 m.

2 Page 2 of 5 15D er efterfølgende solgt for kr svarende til en pris pr. m2 på kr B er p.t. til salg for kr. 6.6 mio. svarende til en pris pr. m2 på kr Muligheder for boliger: Følgende muligheder skal nævnes: 1. Udnyttelse af de eksisterende bygninger til ejerlejligheder 2. Nedrivning og salg til en investor / ejendomsudvikler a. der kan bygge lav tæt beboelse (række/klyngehuse) b. der kan bygge etagebyggeri (ejerlejligheder) 3. Nedrivning, udstykning af 10 grunde, byggemodning og salg til private ad 1) Bebyggelsen består af et indgangsparti med en gennemgående hovedgang øst / vest, hvorpå der er bygget 3 fingre med syd og 3 fingre mod nord. Mellem fingrene og længst mod vest er det havestykker. Det skønnes at der kan etableres 2 ejerlejligheder i hver af de 5 fingre og et fælles selskabslokale med køkkenfaciliteter (eksisterende). Hver lejlighed kan få flere udgange til havestykke, og hver lejlighed kan få et pænt stort pulterrum i kælderen. Der er gode P-forhold. Fordele: Da bygningerne bevares i deres nuværende form, vil det ikke give anledning til utilfredshed blandt naboerne. Ulemper: Det kan vise sig, at bygningerne på trods af den gode stand, skal renoveres i et så stort omfang, at det vil blive økonomisk ufordelagtigt. Det må påregnes, at elinstallationer og VVS installationer samt isolering og brandforhold ikke lever op til de krav der stilles af lovgivningen i dag. Endvidere skal der nedlægges en række toiletter/badeværelser og de fleste indervægge nedrives / flyttes. Økonomi: Såfremt der kan etableres 10 ejerlejligheder med tilsammen et boligareal på m2, vil lejlighederne med en pris på kr ,- pr. m2 give en indtægt på kr mio. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at vurdere renoveringsomkostningerne. ad 2a) Den nærved liggende Bel Colle Parken har et grundareal på anslået m2, og denne grund er bebygget med 18 boliger med en gennemsnitlig beboelse på ca. 140 m2, svarende til i alt ca m2. Hvis vi overfører samme forhold til Hannebjerg, vil der kunne opføres i alt m2 bolig som kan sælges for kr pr. m2, svarende til ca. kr mio.. ad 2b) Ser vi på opførelse af etagebyggeri af nyere dato i Rungsted Kyst finder vi bebyggelsen på Rungstedvej 73. Diverse arealoverførsler til grunden har bragt den op på m2. Der bliver jf. lokalplan 135 og afløbsplan på byggesagsarkivet opført 33 boliger. Jeg har forstået, at de bliver opført til brug for udlejning med forkøbsret.

3 Page 3 of 5 Grunden er jf. tingbogsattest erhvervet for kr mio. i februar Det antages prisen afspejler afholdte udgifter projektering mv. og at grunden er overtaget efter nedrivningsomkostninger er afholdt af tidligere ejere. Såfremt man kan forestille sig opførelse af tilsvarende byggeri på Hannebjerg-grunden, må det antages, at grunden kan sælges for et betragteligt beløb uden at jeg på det foreliggende grundlag tør sige noget mere præcist. ad 3) Hannebjerg-grunden vil kunne rumme 10 parceller a ca m2. Erfaringsmæssigt vil hver grund kunne sælges for kr. 3.5 mio., svarende til i alt kr mio. Fordele: Det vil være den løsning der passer bedst ind i lokalområdet jf. byplansvedtægt 19. Det vil samtidig være en relativ ukompliceret opgave. Ulemper: Kommunen skal selv stå for nedrivning og byggemodning. Hannebjerg konklusion: Tager man udgangspunkt i det scenario der vil give kommunen den største nettoindtægt, er jeg ret overbevist om, at det er etablering af en lokalplan der åbner mulighed for et etagebyggeri i lighed med lokalplan 139. Kommunen kan sælge Hannebjerg som den er og forefindes, og lade en bygherre nedrive bygningerne. Beliggenheden kan bære et eksklusivt boligbyggeri, hvor senior-målgruppen er tænkt ind. Bebyggelse på Piet Heins Vej viser, at et eksklusivt byggeri med en god beliggenhed, kan tiltrække en målgruppe, der ikke længere magter deres store villa, og som fortsat gerne vil have en eksklusiv bolig. Ser vi på den for området nemmeste løsning at implementere, vil enten en renovering af de eksisterende bygninger eller en udstykning i parceller være at foretrække, idet disse ikke kræver ændring af lokalplansforhold. Udstykning kan gennemføres for prisen på nedrivning og byggemodning, hvorimod udnyttelse af de eksisterende bygninger kræver en gennemgang af renoveringsopgaven og indhentelse af tilbud. Møllehuset, Møllevænget 5, 2970 Hørsholm: Ifølge BBR-Meddelelse er der bebygget 704 m2. Hertil kommer en udnyttet tagetage på 46 m2. I alt et erhvervsareal på 750 m2 Ved besigtigelse mandag den 9. september kunne det konstateres, at ejendommen visuelt fremstår i en noget slidt stand, men med alle installationer intakte. Området: Bebyggelsen er beliggende på en m2 stor grund, der afgrænses af krydset Frederiksborgvej og Hørsholm Kongevej. Et meget trafikeret kryds. Muligheder for boliger: Følgende muligheder skal nævnes: 1. Udnyttelse af de eksisterende bygninger til ejerlejligheder 2. Nedrivning og salg til en investor / ejendomsudvikler a. der kan bygge lav tæt beboelse (række/klyngehuse)

4 Page 4 of 5 b. der kan bygge etagebyggeri (ejerlejligheder eller lejelejligheder) 3. Nedrivning, udstykning af 4 grunde, byggemodning og salg til private ad 1) Det mit skøn, at bygningerne og bygningernes indbyrdes placering ikke umiddelbart er egnet til indretning af ejerlejligheder. ad 2a) Det er mit skøn, at grunden ikke er særligt velegnet til den type bebyggelse, idet prisen på en nyopført bolig ikke vil overstige kr pr. m2. Tager man omkostningerne til nedrivning, byggemodning, opførelsesomkostninger og fortjeneste til bygherre med i betragtning, er det svært at få øje på en god pris for grunden. ad 2b) Der er flere etagebyggerier i nærheden, og opførelse af en etageejendom vil passe ind i nærmiljøet, selv om der på Møllevænget findes private villaer overfor nr. 5. Birkeparken der er beliggende i samme kryds men skråt overfor er beliggende på en m2 stor grund, eller ca. 3 gange så stor som Møllevænget 5. Der er jf. BBR-Meddelelse et samlet boligareal på m2. Forudsætter man, at man kan bebygge grunden med tilsvarende bebyggelsesgrad, vil det betyde i alt ca m2 beboelse fordelt på 20 lejligheder a 100 m2. (eller anden fordeling). Med en salgspris på kr ,- pr. m2 vil det give en investor en omsætning på kr mio.. ad 3) Byggegrunde på den pågældende beliggenhed anses ikke for at være realistisk i det nuværende marked. Møllehuset anbefaling: Det er mit skøn, at grundens værdi kan optimeres ved salg til en ejendomsudvikler, der får mulighed for at opføre en boligbebyggelse i lighed med Birkeparken. Forventninger til generel udvikling i markedet: Ejerboliger i København har gennem de seneste 12 måneder oplevet en stigende efterspørgsel og deraf følgende stigende priser. Det frigiver en del købere til boliger nord for København, men da det primært er unge familier, der vokser sig ud af lejlighederne i København, vil det primært betyde noget for efterspørgslen efter parcelhuse. Det kan dog også betyde noget for ejerlejligheder og rækkehuse, men der er flere usikre faktorer. Forhold som forventet renteudvikling og stigninger i ejendomsskatter kan betyde mindre prisfald eller prisstabilisering. Det er således ikke mæglernes generelle opfattelse, at vi vil se store prisstigninger, men derimod en stabilisering af niveauet eller stigninger svarende til den generelle prisstigning i samfundet. Afsluttende bemærkninger: Jeg har valgt at anlægge en lokal ejendomsmæglers umiddelbare tanker som grundlag for ovennævnte anbefalinger.

5 Page 5 of 5 En til bunds gående analyse og økonomisk vurdering vil tage noget mere tid end den tid jeg har fået stillet til rådighed. Det er derfor mit håb, at kommunen betragter min vurdering som en pragmatisk gennemgang af de muligheder, som jeg ser for mig. Om mit skriv kan betragtes som en handlingsplan er nok overdrevet, men det er mit håb, at det kan danne grundlag for næste skridt. Med venlig hilsen Finn Jensen Statsaut. ejendomsmægler & valuar, HA, HD Gentoftegade Gentofte Tlf. og mobil: (+45)

Landdistrikternes Udviklingsfond

Landdistrikternes Udviklingsfond Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 8 Offentligt Landdistrikternes Udviklingsfond Indledning pkt. 1 Aktuel status pkt. 2 Landdistrikternes Udviklingsfond pkt. 3 Hvilke opgaver

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Jægervejens fritidshjem Jægervej 30, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 D Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt 7 Boliger Kapitlet beskriver kommunens planer for den forventede fremtidige boligudvikling i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og i det åbne land. På boligområdet står Lolland Kommune over for to udfordringer.

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. februar 2011 (J.nr. 2010-0022470)

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde på Lolland Analyse og beregning af regionaløkonomiske effekter Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune 2014 Rapporten er udarbejdet af Boligkontoret Danmark med økonomisk støtte fra Ministeriet

Læs mere

UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER BY, BOLIG OG EJENDOM A.C. MEYERS VÆNGE 15 2450 KØBENHAVN SV SBI.DK CVR 29 10 23 84 DATO 5.2.2015 UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Arbejdsnotat udarbejdet af SBI (Claus Bech- Danielsen,

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Hyrebakken 12, 3460 Birkerød Tlf.: 48 17 28 08 ravnshoj@post6.tele.dk VURDERINGSRAPPORT Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Sag 12-4101 INDLEDNING MÆGLER: EJENDOMMEN: EJERFORHOLD: John Lindgreen,

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne

Indholdsfortegnelse. 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne home køberguide Indholdsfortegnelse 4 Drøm og virkelighed 5 Dansk arkitektur gennem tiderne 5 Hvordan skal du bo? 6 Villa 6 Rækkehus 7 Ejerlejlighed 7 Forældrekøb af ejerlejlighed 8 Andelsbolig 8 Salg

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 A Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens tema og formål Tema:

Læs mere

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode.

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode. Notat Dato Skrevet af Journal nr. 7. juni 2015 Tina Jørgensen/Flemming Olsen Baggrundsnotat mange nye flygtninge skaber stor efterspørgsel på boliger. Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere