Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17"

Transkript

1 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe... 3 r... 3 Former og varighed... 3 Priser og tilmelding... 5 Fandt du ikke det, du søgte? KMD Aktiv Grundkursus Blended... 7 KMD Aktiv Administration... 7 KMD Aktiv Kommunedel... 7 Konsulentbesøg... 9 Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Introduktion KMD Aktiv Korrektion - Automatisk omkontering og Tilbageførsel og korrigeret beregning Introduktion og floorcoach - KMD Aktiv Fleksydelse Introduktion KMD Aktiv Fleksydelse Introduktion og floorcoach - KMD Aktiv Ledighedsydelse Servicetjek KMD Aktiv Effektivisering af arbejdsgangene mellem Jobcenter og Ydelseskontor Konsulent til konkret opgaveløsning Refusionstjek på kontanthjælpssagerne Orienteringsmøde KMD Aktiv Side 2 af 17

3 Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser Med et kursus hos KMD opbygger og vedligeholder I jeres færdigheder, hvilket er afgørende for, at KMD Aktiv udnyttes fuldt ud. Ajourførte kompetencer sikrer kvalitet, korrekt og effektiv sagsbehandling samt tilfredshed i jobbet. Målgruppe Medarbejdere indenfor kontanthjælpsområdet, f.eks. fra Ydelseskontoret eller Borgerservice, der anvender eller skal til at anvende KMD Aktiv i det daglige arbejde. Medarbejdere indenfor Børn - og Ungeområdet og pensionsområdet, som anvender eller skal til at anvende KMD Aktiv til udbetaling af enkeltydelser og til administration. Nye eller erfarne medarbejdere og kommunens it-medarbejdere, som har brug for overblik over, hvilke systemer KMD Aktiv arbejder sammen med. Systemansvarlige for KMD Aktiv, som varetager eller skal til at varetage den løbende vedligeholdelse af KMD Aktiv kommunedel. r Kommunen opnår maksimalt udbytte af IT løsningen via integrering af nyeste funktionalitet i undervisningen Nye medarbejdere kommer hurtigt i gang med at varetage de opgaver, som de er ansat til Medarbejderne får fagligt kvalificerede forudsætninger til at anvende KMD Aktiv selvstændigt Ledelsens tid kan bruges på ledelse af medarbejderne - frem for på udvikling og koordinering af undervisning Effektiv udnyttelse af systemet, så der opnås mere tid til anden sagsbehandling og bruges mindre tid på administration Færre fejl og omkonteringer Færre klage- og bedragerisager Hurtig og effektiv udsøgning af sager på relevante kriterier Overblik ved ændringer og omstruktureringer Jeg har fået bedre kendskab og er i stand til at arbejde med systemet. - Kursist fra Ydelseskontor Side 3 af 17

4 Former og varighed Kurser i KMD Aktiv har udgangspunkt i følgende modeller: Blended kurser Tilstedeværelseskurser Individuelt tilrettelagte kurser Teleweb-kurser Kurserne er typisk af ½ til 1 dags varighed, og kan foregå enten hos jer eller hos os i KMD. Med E-learning kurserne bestemmer I selv, hvor og hvornår I vil dygtiggøre jer i brugen af KMD Aktiv. Blended kurser indeholder e-learning, der gennemføres forud for tilstedeværelsesundervisning. Teleweb-kurser varer ca. 1 time og foregår hos jer via telefon og skærm. Indholdet i de individuelt tilrettelagte kurser fastlægges efter aftale mellem jer og Forretningsteam Arbejdsmarked. Kursusbevis tilsendes automatisk eller udleveres efter endt kursus. Herudover tilbydes ydelser til konkret problemløsning og til kompetenceløft i form af konsulentydelser: Konsulentydelser med individuel dagsorden Konsulentydelser med fast dagsorden I hverdagen er der ofte behov for identifikation og løsning af konkrete problemstillinger samt læring knyttet til brugen af KMD Aktiv. Konsulentdagen foregår typisk i kommunen for en kreds af medarbejdere, som samtidigt får et kompetenceløft med udgangspunkt i hverdagen. Det kan være en udfordring at få plads til fordybelse, drøftelser og orientering om nye tiltag i forbindelse med anvendelsen af KMD Aktiv. Vi har derfor 2 gange årligt tilbud om Orienteringsmøder Her orienteres om funktionaliteter og nye tiltag i KMD Aktiv. Side 4 af 17

5 Priser og tilmelding Tilmelding samt priser på fast tilrettelagte kurser finder I på Priserne dækker undervisning, undervisningsmaterialer og kursusbevis. For priser på individuelle kurser samt konsulentbesøg bedes I rette henvendelse til Forretningsteam Arbejdsmarked via Hotline eller ved mail til Ved konsulentbesøg i kommunen opkræves et transportgebyr. Fandt du ikke det, du søgte? Finder du ikke det kursus, som du ønsker at deltage i, så kontakt vores hotline på tlf , da vi tilbyder afholdelse efter behov. Side 5 af 17

6 God undervisningsform med masser af opgaveløsning. - Kursist fra Ydelseskontor Side 6 af 17

7 KMD Aktiv Grundkursus Blended Har I fået nye medarbejdere, som ikke tidligere har anvendt KMD Aktiv og som hurtigt skal kvalificeres til at arbejde selvstændigt? Ny struktur med omplacering af medarbejdere, omfordeling eller sammenlægning af arbejdsopgaver kan også give behov for løbende opkvalificering af medarbejderne. - Forstå de grundlæggende principper i systemet og bliv sikker i den daglige anvendelse af KMD Aktiv - Bliv i stand til at arbejde selvstændigt med udbetaling af kontanthjælp rettidigt til borgerne - Få automatisk styr på deadlines, aftaler og overblik over arbejdsopgaver - Udnyt de værktøjer, som KMD Aktiv har og få tips til at dygtiggøre jer i anvendelsen af systemet KMD Aktiv Administration Hvordan bevares overblikket i sager med administration af kontanthjælp? Hvordan laver I løbende ændringer, justeringer og lignende med mindst muligt tidsforbrug? Administration af borgerens ydelse er en opgave, der kræver ekstra opmærksomhed, hvad enten administration anvendes som en frivillig ordning eller som en sanktion. - Opnå korrekt anvendelse og udbetalinger til tiden samt effektiv udnyttelse af systemet - Få tips til hurtigt at rette, ændre og stoppe sager - Skab åbenhed og gennemskuelighed for borgeren i administrationssagen - Brug mindre tid på administration og få mere tid til anden sagsbehandling KMD Aktiv Kommunedel Beskæftiger man sig med KMD Aktiv i det daglige, er dette kursus godt og kan anbefales. - Kursist fra Social Service Da Kommunedelen indeholder kommunens tilslutningsoplysninger og kontoplan, er det en god ide at få uddannet en eller flere systemansvarlige, som vil få særligt kendskab til varetagelse af disse opgaver. Hvem i afdelingen vedligeholder/rydder op i kommunedelen i KMD Aktiv? Er den systemansvarlige rejst? Hvem kan indberette kontonumre, og hvem vedligeholder kommunedelen fremover? Opstår behovet for en ny udbetalende enhed? Kan vi selv oprette en udbetalende enhed i KMD Aktiv? - Bliv selvhjulpen i oprettelse, kopiering, ændringer og stop af kontokoder - Opnå indsigt i korrekt ajourføring af kontoplanen - Bliv i stand til at oprette nye udbetalende enheder Jeg har fået nogle fine værktøjer, jeg kan bruge og bygge videre på. - Kursist fra Social Service Side 7 af 17

8 Jeg har fået en god grundlæggende viden, mere struktur og overblik - Kursist fra Ydelseskontor Side 8 af 17

9 Formålet med konsulentbesøg er, at vi rådgiver og deler vores faglige viden, så deltagernes daglige arbejde lettes. - Servicekonsulent fra KMD Aktiv Konsulentbesøg Har I brug for hjælp til eksempelvis: Oprydning og tilretning af kommunedel Opdatering af kontoplan Afstemningsopgaver Håndtering af adviser fra KMD Opera og TASS Sidemandsoplæring* Servicekonsulenten vil i samråd med jer sammensætte en dagsorden for et konsulentbesøg, der nøjagtigt efterkommer jeres behov. * Eksempel på sidemandsoplæring: Er du ny medarbejder/har du fået nye arbejdsopgaver og mangler kendskab til den del af KMD Aktiv, som du skal benytte for at kunne løse dine opgaver? Vi tager udgangspunkt i de konkrete arbejdsopgaver, som du skal varetage/varetager. Vi sikrer dig forståelse for og kendskab til den del af KMD Aktiv, som du har brug for - til udførelse af netop dine arbejdsopgaver. Du lærer desuden at navigere i KMD Aktiv på den mest hensigtsmæssige og tidsbesparende måde. Servicekonsulenten udarbejder et individuelt tilbud, hvor prisen afhænger af opgavens omfang. Konsulentbesøget kan afholdes hos jer i kommunen eller KMD kan stille lokale til rådighed. Herudover tilbyder vi konsulentbistand med fast dagsorden - se nedenfor. Side 9 af 17

10 Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste Skal du i gang med beregning og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter Serviceloven? Har I brug for tilretning af arbejdet med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste? Hvordan opdaterer vi kommunedelen og overflytter sagerne til KMD Aktiv? Hvad med oplæring i anvendelsen af KMD Aktiv og beregning af forsørgelsesydelsen samt udregning/afregning af pensionsbidrag? Hvordan afregner vi AM-bidrag? Hvordan med feriepenge og feriegodtgørelse? - Korrekt udbetaling af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste - Udbetalinger til tiden - Styr på overførsel af bidrag til pensionskasserne - Overblik over antal af modtagere af tabt arbejdsfortjeneste - Overblik over bevillingsperioder og tilhørende adviser Introduktion KMD Aktiv Korrektion - Automatisk omkontering og Tilbageførsel og korrigeret beregning Har I købt KMD Aktiv Korrektion og ønsker i at komme godt i gang med anvendelsen af modulet? Få en introduktion såvel til Automatisk omkontering som til Tilbageførsel og korrigeret beregning. Hvor langt tilbage kan vi omkontere ydelser? Hvornår omkonteres automatisk? Hvordan griber vi det an, når vi skal starte op? I hvilke situationer kan vi tilbageføre og korrigere beregningen? Hvor langt tilbage kan vi tilbageføre ydelserne og hvilke oplysninger kan vi korrigere? Hvilke oplysninger kan korrigeres gælder det f.eks. både forsørgelsesydelse og bevilling? Er der situationer, som I skal tage højde for og hvor I fortsat selv manuelt skal tilbageføre og genberegne ydelsen? - Korrekt og effektiv anvendelse af funktionaliteten - Færre manuelle omkonteringer - Frigør tid, der kan bruges på andre opgaver - Større sikkerhed for, at kommunen indhenter korrekt statsrefusion - Korrekt beregning og kontering af såvel tilbageførslen som genberegningen Side 10 af 17

11 Introduktion og floorcoach - KMD Aktiv Fleksydelse Skal I til at anvende KMD Aktiv Fleksydelse, og ønsker I at komme godt i gang med anvendelsen af funktionerne? Hvilke oplysninger skal registreres om borgeren hvordan beregnes ancienniteten? Hvordan opkræves fleksydelsesbidraget? Hvordan registreres pensionsoplysningerne og hvordan beregnes fradrag for pensioner? Hvordan er ancienniteten beregnet i konkrete sager? Hvordan indberetter vi pensionsoplysninger i egne løbende sager? Hvordan beregnes fradrag for pensioner? Hvordan sikrer vi, at egne sager er indberettet/ændret korrekt? KMD konsulenten gennemgår funktionaliteten i modulet via powerpointoplæg og demo i KMD s undervisningscics. Herefter er KMD konsulenten er til stede med råd og vejledning under indberetning af egne sager. - Korrekt beregning af ancienniteten - Korrekt beregning af fradrag for pensioner - Overblik i den enkelte sag - Sikre ensartet anvendelse af modulets muligheder - Effektiv udnyttelse af modulet - Tidsbesparelse i sagsbehandlingen, der kan bruges på andre opgaver - Større tryghed i anvendelsen af modulet hos den enkelte medarbejder Introduktion KMD Aktiv Fleksydelse Overvejer I at købe KMD Aktiv Fleksydelse og har brug for at vide mere om funktionaliteten og nytteværdierne? Skal I til at anvende KMD Aktiv Fleksydelse og ønsker I at komme godt i gang med anvendelsen af funktionerne? Hvilke oplysninger skal registreres om borgeren hvordan beregnes ancienniteten? Hvordan opkræves fleksydelsesbidraget? Hvordan registreres pensionsoplysningerne og hvordan beregnes fradrag for pensioner? KMD konsulenten gennemgår funktionaliteten i modulet via powerpointoplæg og demo i KMD s undervisningscics. - Korrekt beregning af ancienniteten - Korrekt beregning af fradrag for pensioner - Overblik i den enkelte sag - Sikre ensartet anvendelse af modulets muligheder - Effektiv udnyttelse af modulet - Tidsbesparelse i sagsbehandlingen, der kan bruges på andre opgaver Side 11 af 17

12 Introduktion og floorcoach - KMD Aktiv Ledighedsydelse Skal I til at anvende KMD Aktiv Ledighedsydelse og ønsker I at komme godt i gang med anvendelsen af funktionerne? Hvad sker automatisk i systemet, og hvad skal vi selv indberette? Hvordan beregnes og konteres fravær? Kan der automatisk omkonteres og hvis ja, fra hvornår? KMD konsulenten gennemgår funktionaliteten i modulet via powerpointoplæg og demo i KMD s undervisningscics. Herefter påbegyndes indberetningen af egne sager, hvor KMD konsulenten er til stede med råd og vejledning ved jeres indberetning af de første sager. - Større sikkerhed for korrekt kontering og dermed korrekt statsrefusion - Større tryghed i anvendelsen af modulet hos den enkelte medarbejder - Effektiv udnyttelse af modulet - Tidsbesparelse i sagsbehandlingen, der kan bruges på andre opgaver Servicetjek KMD Aktiv Er du i tvivl om, hvorvidt I anvender og udnytter KMD Aktiv korrekt? Vil I gerne udføre arbejdet lettere og hurtigere - og ikke mindst med endnu højere kvalitet? Servicetjekket kan via interviews af 2-3 timers varighed afdække områder til forbedring og skabe vished for, at systemet anvendes optimalt. Der interviewes max. 2-3 brugere af KMD Aktiv. På grundlag af interviews vil der blive udarbejdet en serviceattest, der giver både ledelse og medarbejdere et indblik i, om KMD Aktiv udnyttes optimalt hos jer. Herudover gives anbefalinger til hvilke områder, hvor I med fordel kan ændre på vaner, rutiner eller procedurer. Afrapporteringen kan ske ved fremsendelse af serviceattesten, ved telefonisk kontakt eller ved et afsluttende møde hos jer. Ved afrapportering hos jer anbefaler vi, at både ledelse og 2-3 brugere deltager. - Fokus på optimering af arbejdsgange - Udnyt systemets mange faciliteter optimalt - Få øget kvalitet i arbejdet gennem faste rutiner, som skal kendes af alle i afdelingen - Effektivisér sagsbehandlingen og spar tid på unødige arbejdsgange Side 12 af 17

13 Effektivisering af arbejdsgangene mellem Jobcenter og Ydelseskontor Hjemtager I den korrekte og fulde statsrefusion? Er arbejdsgangene mellem Jobcenter og Ydelseskontor tydelige og velkendte? Sikres kontinuerlig kontrol/opfølgning på alle sager? Vi vil i fællesskab se på, hvilke rutiner der skal brydes op med for at effektivisere arbejdsprocessen på området. Forud for mødet udarbejder konsulenten fra KMD en samstilling af de data, der er indberettet i henholdsvis Jobcenter og Ydelseskontor. Samstillingen præsenteres og gennemgås på mødet. Der vil være fokus på tydelige arbejdsgange og det primære mål vil være at undgå situationer, hvor fejl ikke opdages i forbindelse med systemernes automatisering. Der gives inspiration til justering af arbejdsgange for at sikre en smidig, effektiv og korrekt anvendelse af automatikkerne. Kommunen kan således med fordel medbringe konkrete arbejdsgangsbeskrivelser, der ønskes gennemgået. - Sikkerhed for korrekte refusioner - Optimering af rettidighed - Fælles indsigt og forståelse for opgaverne og samspillet afdelingerne imellem - Frigørelse af tid og ressourcer til primære opgaver og anden sagsbehandling - Sikres fuld udnyttelse af kommunens investering i snitfladeløsningen Side 13 af 17

14 Side 14 af 17

15 Konsulent til konkret opgaveløsning Har I konkrete opgaver i afdelingen, som I ønsker hjælp til at få løst hurtigt og effektivt, så kontakt vores hotline på tlf for yderligere formation. Refusionstjek på kontanthjælpssagerne Har I fået hjemtaget korrekt statsrefusion? Er der overensstemmelse mellem aktivering, fravær, udbetaling og kontering? Fik I hjemtaget den korrekte refusion sidste år eller tidligere? Vi tilbyder at lave denne gennemgang for jer. Gennemgangen dokumenterer/giver overblik over kommunens indberettede registreringer af aktivering og fravær sammenholdt med omfanget og indholdet af fejlkonterede udbetalte ydelser. Det samlede dokumenterede beløb danner grundlag for at regulere hjemtaget statsrefusion. Opgaven løses i KMD, og når den er løst, fremsendes dokumentationen til kommunen i excelark med beløb og relevante kommentarer. - Tidsbesparelse i afdelingen - Dokumenteret grundlag for yderligere hjemtagelse af statsrefusion - Korrekt kontering i økonomisystemet - Korrekt hjemtaget statsrefusion Side 15 af 17

16 Meld dig til nu og vær sikker på en plads! Orienteringsmøde KMD Aktiv Hvad er der på vej lovgivningsmæssigt og systemmæssigt i forhold til KMD Aktiv? Hvordan ser ændringer og evt. nye løsninger ud i KMD Aktiv? Udnytter I systemet optimalt? Hvordan gør de i andre kommuner? Er der nye tips og ideer? Sats- og lovændringer kræver hurtig omstilling og medfører, at nogle områder ved anvendelsen af KMD Aktiv får særligt fokus i perioder. I den travle hverdag kan det være noget af en udfordring at få plads til fordybelse, erfaringsudveksling og drøftelser i forbindelse med anvendelsen af KMD Aktiv. Dagsorden udarbejdes og lægges på KMD Aktiv s hjemmeside 14 dage før mødets afholdelse. Har I ønsker eller forslag til dagsordenen, skal de sendes til senest 1 uge inden orienteringsmødet afholdes. Referatet vil efter orienteringsmødet blive sendt til jer. - Få indsigt i nye eller kommende funktionaliteter i KMD Aktiv - Sparring med andre kommuner om deres arbejde med KMD Aktiv - Hurtigere og mere effektiv sagsbehandling - Fokus på og optimering af arbejdsgange Side 16 af 17

17 Få den nyeste viden om KMD Aktiv. - Konsulent fra KMD Aktiv Side 17 af 17

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere