SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Talhæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtelser Eventualrettigheder / - forpligtelser 109 3

4 4

5 Forbrug Afvigelse 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Lokalruter Lokalruter Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Handicapkørsel Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Konsulentbistand, plan Konsulentbistand Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT Sekretariat og IT Erhvervsudvikling og Turisme XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus

6 Forbrug Afvigelse 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Fælles formål Personaleafdelingen Lønpuljer Løndannelse XG Lønpulje vedr. børn med sær. behov Fælles formål Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet XG Tilskud til det politiske arbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Personaleafdelingen Personaleafdelingen Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - BYR Politisk organisation Byrådet Byrådet Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn Personaleafdelingen Politisk organisation Skolebestyrelser/fællesråd Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Folkeoplysningsudvalg Klageråd Klageråd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Hegnsyn Hegnsyn Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Klageråd Klageråd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Job- og SocialCenter Jobcenter Diæter, lokalt beskæftigelsesråd

7 Forbrug Afvigelse Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Valg m.v Sekretariat og IT Sekretariat og IT Valg XG Folketingsvalg Administrationsbygninger Sekretariat og IT Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Rådhuset, anskaffelser Teknik og Miljø Egne ejendomme Rådhuset XG Rådhuset, 18 tf Solrød GIS Eksterne indtægter m/moms XG Eksterne indtægter m/moms Ejendomscenter Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus Rådhuset, Solrød Center XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse XG Rådhuset, Vinter vedligeholdelse XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG V-P administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Skole og Dagtilbud - ØD Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT, ØD Sekretariat og IT, ØD Kommunale samarbejder XG Sekretariat K-17, betaling af andel Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje Rådhus ØD, Team IT Rådhus ØD, Team IT XG Telefonudgift, rådhus Rådhuset, U-ØD Rådhus U-ØD, Team IT Rådhuset, Team IT, U-ØD Rådhus U-ØD, Team Sekretariat XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutninger IT - Området, ØD

8 Forbrug Afvigelse IT - Området, ØD XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software - Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD - betalingsaftale XG KMD - uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling - IT - drift XG Større anskaffelser XG ESDH-Drift XG Opsparingspulje Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT XA Afledt drift Ipads til Byråd/direktion Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen, ØD Økonomiafdelingen, ØD Kontrakt - køkkenet Kantinedrift, rådhuset XG Kaffeordning for personalet Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidrag XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, ØKA XG Leasingafgifter, rådhusbil XG Økonomistyring/Analyser Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD XG Indkøbsprojektet XG Falck abonnement XG Gebyrindtægter, opkrævning XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision XG Fejlrettelser grundlag XG Lov- og cirkulæreprogram XG Budget usikkerhedspulje XG Lov- og cirkulæreprogram XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen, ØD Personaleafdelingen, ØD Rådhuset, ØD, PEA Rådhus ØD, PEA XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser - elever Rådhuset, U-ØD Rådhus, U-ØD, elever

9 Forbrug Afvigelse XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsforsikringer XG Trivselsfremmende foranstaltninger XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje Rådhuset, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - PEA XG Rådhus ØD, kørsel - JOBS XG Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT XG Rådhus ØD, kørsel - BSA XG Rådhus ØD, kørsel - ØKA XG Rådhus ØD, kørsel - TEA XG Rådhus, kørsel - TR-repræsentanter XG Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud Direktion og I/A-ledere, CSO Direktionen Direktionen Sekretariat og IT Sekretariat og IT Økonomiafdeling Økonomiafdeling Personaleafdeling Personaleafdeling BorgerService BorgerService DIA Teknik og Miljø Teknik og miljø Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO Rådhuset Rådhuset Løntilskud m.v. - kommunalt ansat Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Pulje Fleksjob, Pulje Personaleafdelingen Solrød Spildevand Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l BorgerService BorgerService BorgerService, ØD BorgerService, ØD Rådhuset, ØD BorgerService, Rådhus ØD XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer Rådhuset, U-ØD XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort XG Gebyrindtægter, opkrævning Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD

10 Forbrug Afvigelse Administration, TEA Administration, TM, ØD XG Adm., TEA - indtægter, ØD Vej Vej administration XG Vejbelysning, elforsyning og fiberbet XG Private fællesveje sagsbehandling Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag XG Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Sekretariat Sekretariat XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Ejendomsforespørgsler, gebyr XG Byggesager, gebyr XG Kondemnering af udlejningsbolig Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD XG Udbud af drift - Vej og Park Rådhus, TEA, ØD Rådhus, TEA, ØD Admin.bidrag, reg.moms, U-ØD XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms GIS GIS XG GIS, kortlægning XG GIS, salg af brugsret til kommunens kort Ejendomscenter Kantinedrift, Rådhuset Kantinedrift, Rådhuset XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt managementfee XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring Kontraktsopfølgning - Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje XG Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger Råhuset U-ØD XG Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Planteservice Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD Job- og SocialCenter, Rådhus ØD JOBS, Rådhus U-ØD JOBS, Rådhus U-ØD

11 Forbrug Afvigelse 6.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Admin. vedr. Naturbeskyttelse Admin. vedr. Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse Administration, Naturbeskyttelse, ØD Natur Natur XG Natur XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse XG EDB-programmer til natur Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDB-programmer på miljøområdet Løn- og barselspuljer Personaleafdelingen Lønpuljer Løndannelse XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Organisationsforhandlinger XG Tre-parts forhandlinger XG Barselsperiode øges, OK XG Lederløn, OK XG Gennemsnitsløn genberegning R XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd Central pulje, lønsumsstyring XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v XG Seniordage Tjenestemandspension Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner, CSO Redningsberedskab Redningsberedskab Folkeskoler Folkeskoler Folkebibliotek Folkebibliotek Sundhedstjeneste Sundhedstjeneste Borgmesterpension Borgmesterpension

12 Forbrug Afvigelse Tidligere rådhuspersonale Tidligere rådhuspersonale Munkekærskolen Munkekærskolen Skolebiblioteker Skolebiblioteker Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Folkebibliotek Folkebibliotek Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Plejecentret Christians Have Plejecentret Christians Have Direktionen Direktionen Job- og Socialcenter Job- og Socialcenter Sekretariat og IT Sekretariat og IT BorgerService BorgerService Personaleafdelingen Personaleafdelingen GE Teknik og Miljø Teknik og Miljø Skole og Dagtilbud Skole og Dagtilbud GE Væksthus GE Væksthus

13 Forbrug Afvigelse 04 Bygninger, veje og grønne områder Boligformål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Trylleskov Strand, boligområde Erhvervsformål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Cordozaparken, 19v, 22d Jersie Ejendomscenter Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Erhversformål Offentlige formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Jordforsyning, fælles formål Jordforsyning, fælles formål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS Energi, CSO EN Jordforsyning, offentlige formål Jordforsyning, fælles formål Ejendomscenter Hovedgaden 56, 17a Kr.Skensved XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Offent.formål Ubestemte formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Ubestemte formål Ubestemte formål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Solrød Byvej, 1a Solrød XG Nylukkevej, 6b Ulvemose XG Diverse ejendomme,moselodder, mv Ejendomscenter Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 28, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Central forsikring Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Energi

14 Forbrug Afvigelse Solrød Byvej, 1a Solrød XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød Diverse ejendomme,moselodder, mv XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Ubest. formål Fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Administration, Energi Administration, Energi, ØD Central bygningsvedligeholdelse Pulje til central bygningsvedligeholdels Pulje til central bygningsvedligeholdels Ejendomscenter Analyse og tværgående opgaver Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Abonnement og licens Abonnement og licens Pulje til fjernaflæsning af forbrumålere XG Pulje til fjernaflæsn. af forbrugsmålere Beboelse Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Beboelse, diverse Beboelse, diverse Teknik og Miljø Egne ejendomme Beboelse XG Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal Central bygningsvedligeholdelse Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Ejendomscenter Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal XG Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Energi XG Åsvej 14A, Renovation XG Åsvej 14A, Central forsikring XG Åsvej 14A, Skatter og Afgifter XG Åsvej 14A, Indtægter Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Egne ejendomme Erhvervsejendomme XG Havdrup Cen., 15az,15ay,15k,15n,15p Ulv XG Solrød Center, 18k Solrød Ejendomscenter Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, Erhvervsejendomme

15 Forbrug Afvigelse 0.13 Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Andre faste ejendomme Andre faste ejd Teknik og Miljø Egne ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme, omkostningsregnsk XG Solrød gl. Skole Ejendomscenter Ejegården, Den lille gade XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Renovation XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering XG Ejegården, Måtteleje XG Ejegården, Central forsikring Solrød Gl. skole, Højagervænget XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Vinter vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Skatter og afgifter XG Gl. skole, Indtægter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af boliger XG Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Egne ejendomme Fritidsområder, strandkiosk og toiletter XG Solrød Strandpark, Duevej XG Trylleskoven, Karlstrup Strandvej Ejendomscenter Strandkiosk & toiletter XG Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl XG Jersie St.park, Energi XG Jersie St.park, Renovation XG Jersie St.park, Central forsikring Strandløven, Østre Strandvej XG Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh XG Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh XG Strandløven, Energi XG Strandløven, Renovation XG Strandløven, Central forsikring XG Strandløven, Skatter og afgifter Trylleskoven, Karlstrup Strandvej

16 Forbrug Afvigelse XG Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Energi XG Trylleskoven, Central forsikring Toilet, Solrød Strandvej 125A XG Toilet, Energi XG Toilet, Rengøring og vinduespolering Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Naturområder XG Grønne byområder og legepladser XG Støjvolde Stranden, ØD Stranden, ØD XG Stranden Vedligeholdelse af vandløb Teknik og Miljø Miljø Vandløb Vandløb Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljøbeskyttelse, fælles formål Fælles formål Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Vej og Park Vej og Park Teknik og Miljø Vej Færdselstællinger og prognoser XG Færdselstællinger og prognoser Vej og Park, fælles Vej og Park, ØD Vej og Park, ØD XG Leje/Leasing af biler og maskiner XG Biler og maskiner, eget værksted XG Biler og maskiner, eksternt værksted XG Biler og maskiner, Brændstof XG Vej og Park, Kontorhold XG Vej og Park, Indtægter fra Institutioner XG Bortskaffelse af affald Arbejder for fremmed regning Teknik og Miljø Vej og Park, fælles Vej og Park, ØD XG Vej og Park, Indtægter fra andre myndigh XG Vej og Park, Indtægter fra private Driftsbygninger og -pladser Teknik og Miljø Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG V-k, driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Teknik og Miljø Vej Kommunale veje XG Matrikulære berigtigelser XG Matrikulære andre udgifter XG Kommunale veje, drifttilskud XG Kommunale veje, afvandingsbidrag XG Kommunale veje, plangrundlag

17 Forbrug Afvigelse Vej og Park, fælles Vejdrift XG Vejbelysning XG Vejinventar XG Afvandingselementer XG Beplantning af veje XG Vejbelysning på private fællesveje XG Forskønnelse af grønne områder Solrød XG Bortskaffelse af affald Belægninger m.v Teknik og Miljø Vej og Park, fælles Vejdrift XG Asfalt XG Brolægning Vintertjeneste Teknik og Miljø Vintertjeneste, ØD Vintertjeneste, ØD XG Vintertjeneste, salt XG Vintertjeneste, entreprenører XG Vintertjenester Administrationsbygninger Teknik og Miljø Egne ejendomme Rådhuset Rådhus, omkostningsregnskab

18 Forbrug Afvigelse 05 Miljø Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Erhvers PHD Strategisk Energiplanlægning XG Erhvervs PHD Strategisk Energiplanlægn Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, generel miljø Jordforurening Teknik og Miljø Miljø Miljø XG Jordforurening, oprensning Bærbare batterier Teknik og Miljø Renovation Insamling af bærbare batterier XG Indsamling af batterier Miljøtilsyn - virksomheder Teknik og Miljø Miljø Brugerbetalingspligtige XG Miljøtilsyn, indtægter Ikke brugerbetalingspligtige Ikke brugerbetalingspligtige Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Teknik og Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, affald XG Implementering af klimaplan Vandindvinding Vandindvinding XG Vandindvinding, indtægter XG Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse XG Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan XG Udarb.af handleplaner på vandomr Recipientkvaliteter og spildevand Recipientkvaliteter og spildevand Skadedyrsbekæmpelse BorgerService BorgerService Skadedyrsbekæmpelse XG Skadedyrsbekæmpelse, rotter XG Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise XG Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte

19 Forbrug Afvigelse 06 Beskæftigelse Produktionsskoler Job- og SocialCenter Jobcenter Produktionsskoler XG Bidrag til staten - Ordinære elever XG Grundtilskud til produktionsskoler Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Løntilskud t.ledige ansat i komm Løntilskud t.ledige ansat i komm Job- og SocialCenter Jobcenter Løn til forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige - SK Løn til forsikrede ledige, udenbys Løn til forsikrede ledige, udenbys Servicejob Job- og SocialCenter Jobcenter Servicejob XG Tilskud til servicejob i kommuner Sekretariat og forvaltninger Job- og SocialCenter Jobcenter Det lokale beskæftigelsesråd Det lokale beskæftigelsesråd XG Lokalt beskæft.råd, indtægter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Jobcenter, ØD Jobcenter, ØD XG Tilskud til sagsbehandling Jobcenter Administrationsudgifter, jobcenter Administration vedr. jobcenter XG Adm.udg., jobcenter XG Virksomhedskonsulenter XG Psykiatrisk bistand XG Evaluering Brug for alle Brug for alle XG Indsatsplaner- brug for alle XG Bevilget tilskudsmidler Særlige indsatser Særlige indsatser XG Bevilget tilskudsmidler Fastholde nydanskere på arbejdsmarkedet XG Uddannelse af personale XG Bevilget tilskudsmidler Akutpakke for forsikrede ledige Akutpakke for forsikrede ledige XG Bevilget tilskudsmidler

20 Forbrug Afvigelse Overførselsudgifter Beskæftigelse Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Job- og SocialCenter Jobcenter Erhvervsgrunduddannelse (EGU) XG Skoleydelse - EGU XG Betaling for undervisning - EGU XG Supplerende tilskud - EGU XG Udgifter til forløb på værkstedsskoler XG Statsrefusion - Skoleydelse XG Statsrefusion - Undervis.udg,suppl.tilsk Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Job- og SocialCenter Jobcenter Introduktionsprogram m.v XG Tilbud ydelsesmodt. 23a XG Danskundervisn.Intro.prog.- Ydl.modt XG Danskundervisn.Intro.prog.-Selvfors XG Danskundervisn.Introduktionsforløb- 24d XG Danskudd. øvr. kursister XG Kursus i samfu.forh., 22-Ydl.modt XG Kursus i samfu.forh., 22-Selvfors XG Kursus i samfu.forh., 24e-Intro.forl XG Grundtilskud for udlændinge 45 stk XG Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk XG Resultattilsk. prøve i dansk 45 stk XG Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk XG Ref. af udg. gruppering XG Ref. af udg. gruppering XG Ref. af udg. gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Job- og SocialCenter Jobcenter Introduktionsydelser XG Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung udebo XG Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge XG Tilbagebet. hjælp særl. tilfælde m/50% XG Ref. vedr. intro. ydelse f/udlændinge XG Ref hjælp særl. tilfælde f/udlændinge Sygedagpenge Job- og SocialCenter Jobcenter Sygedagpenge XG Sygedagpenge eft. 52 uger uden refusion XG Hjælpemidler og befordr.godtgørelse-50% XG Sygedagpenge U/ref. pga mgl. opfølgning XG Sygedagpenge med 50 pct. refusion XG Sygedagpenge 50% ref. til forældre XG Regresindtægter vedrørende sygedagpenge XG Refusion af sygedagpenge med 50 % ref XG Ref. sygedagpenge 50% til forældre XG Refusion af syg.dagp. med 30% XG Sygedagpenge med 50% ref XG Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive Kontanthjælp Job- og SocialCenter Jobcenter Kontanthjælp XG Kontanthjælp uden rettidig tilbud, ej re XG Afløb af udgifter til kont.hjælp med 35% XG T/personer visiteret til fleksjob, ej re XG T/forsørg. gifte og samlev. f/25år 30% XG T/forsø.gif.+samlev.f/25år-30%-Tilb.b.pl

21 Forbrug Afvigelse XG Særlig støtte med 30% ref. ( 34) XG Særlig støtte( 34)-Tilbagebetalingspligt XG Særlig støtte( 34)-Termin-tilb.pligtig XG Løbende hjælp 30% ref. ( 29) XG T/ikke-forsørgere, enlige fyldt 25år XG T/ikke-fors.,enlig fyldt 25år-Til.ba.pl XG T/personer fyldt 60 år u/ret t/soc.pens XG Kt.hjælp & starthjælp t/unge mv. 30%ref XG Kt.hjælp&starthj. t/unge-30%-til.ba.plig XG Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner XG Tilbagebetaling af hjælp ydet m/35% ref XG Tilbagebet.terminsydelser mv. 35% ref XG Tilbagebet.terminsydelser mv. 50% ref XG Tilbagebet. løbende hjælp m. 35% ref XG Tilbagebetaling af hjælp ydet m/30% ref XG Refusion af kontanthjælp med 50% XG Refusion af kontanthjælp med 30% XG Berigtigelser (pgf 65 stk. 3 ) XG Refusion af kontanthjælp med 35% Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Job- og SocialCenter Jobcenter Kontanthjælp til visse flygtningegrupper XG Hjælp iøvrigt-uledsag.fl.børn og handica XG Refusion til flygtninge med 100% Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Job- og SocialCenter Jobcenter Aktiv kontanthjælp XG Aktiv kontanthjælp uden refusion XG Særlig støtte m/50 % ref. 34 Aktivlov XG Særlig støtte m/30%- 34 Aktivlov XG Godtgørelse m/50 % ref. 83 Lab XG Forsørgelse/tilbudkap.10 & 11 m/30% ref XG Løntilskud efter kap. 12 m/50% ref. LAB XG Hjælp til opkvalificering/50% ref./lab XG Kontant-&starthjælp u/forreva.m/30% ref XG Forsørg./tilbud.kap.10+11m/50%ref XG Afløb af udg.-forsørg.&løntilsk-65%ref XG Tilbagebetaling(Aktivlov kap.12)50% ref XG Tilbagebetaling(Aktivlov kap.12)65% ref XG Tilbagebetaling(Aktivlovkap.12) 30% ref XG Refusion af udgifterne med 65% ref XG Refusion af udgifterne med 50 % ref XG Berigtigelser (. 65, stk. 3 statsref.) XG Refusion af udgifterne med 30% ref Dagpenge til forsikrede ledige Job- og SocialCenter Jobcenter Dagpenge til forsikrede ledige XG Dagp. i akt. perioder 25% kom.bidrag XG Dagp. i pas. perioder 50% kom.bidrag XG Dagp. ved mangl.rettighed, fuld komm XG Befordringsgodtgørelse - 50% medfinan XG Dagpenge i akt. perioder-50% komm.bidrag XG Dagpenge i akt. perioder-70% komm.bidrag XG Dagpenge i pas. perioder-70% komm.bidrag XG Udd.ydelse v/ 6 ug. selvvalg ud.-70%bidr Revalidering Job- og SocialCenter Jobcenter Revalidering XG Reva. 30% ref. 52 aktiv socialpolitik XG Tillægsydelser u/reva. 50% ref. LAB

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2015 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2016 Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2016 Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2016 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk BILAG TIL ÅRSBERETNING 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9

BEU - AKTIVITETSOMRÅDER. Side 1 af 9 BEU - AKTIVITETSOMRÅDER Bilag 2 A BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Kontante ydelser 259.174-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 259.072-85.295 BEU - Sygedagpenge 55.482-17.781 55.380-17.781 55.380-17.781

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere