SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Talhæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtelser Eventualrettigheder / - forpligtelser 109 3

4 4

5 Forbrug Afvigelse 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Lokalruter Lokalruter Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Handicapkørsel Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Konsulentbistand, plan Konsulentbistand Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Center Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat og IT Sekretariat og IT Erhvervsudvikling og Turisme XG Erhvervssamarbejde XG Regonalt væksthus

6 Forbrug Afvigelse 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Fælles formål Personaleafdelingen Lønpuljer Løndannelse XG Lønpulje vedr. børn med sær. behov Fælles formål Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet XG Tilskud til det politiske arbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat og IT Sekretariat og IT Byrådet Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Personaleafdelingen Personaleafdelingen Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - BYR Politisk organisation Byrådet Byrådet Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring XG Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl Kommissioner, råd og nævn Personaleafdelingen Politisk organisation Skolebestyrelser/fællesråd Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Folkeoplysningsudvalg Klageråd Klageråd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Hegnsyn Hegnsyn Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Visitation og koordination Visitation og koordination., U-ØD Klageråd Klageråd Ældreråd Ældreråd Handicapråd Handicapråd Job- og SocialCenter Jobcenter Diæter, lokalt beskæftigelsesråd

7 Forbrug Afvigelse Diæter, lokalt beskæftigelsesråd Valg m.v Sekretariat og IT Sekretariat og IT Valg XG Folketingsvalg Administrationsbygninger Sekretariat og IT Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Rådhuset, anskaffelser Teknik og Miljø Egne ejendomme Rådhuset XG Rådhuset, 18 tf Solrød GIS Eksterne indtægter m/moms XG Eksterne indtægter m/moms Ejendomscenter Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus Rådhuset, Solrød Center XG Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse XG Rådhuset, Vinter vedligeholdelse XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og vinduespolering XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsikring Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG V-P administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Afdelingen skole og dagtilbud Afdelingen skole og dagtilbud Skole og Dagtilbud - ØD Skole og dagtilbud, ØD Sekretariat og IT Sekretariat og IT Sekretariat og IT, ØD Sekretariat og IT, ØD Kommunale samarbejder XG Sekretariat K-17, betaling af andel Rådhuset, ØD Rådhus ØD, Team Sekretariat XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje Rådhus ØD, Team IT Rådhus ØD, Team IT XG Telefonudgift, rådhus Rådhuset, U-ØD Rådhus U-ØD, Team IT Rådhuset, Team IT, U-ØD Rådhus U-ØD, Team Sekretariat XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond XG Kontingent, Kommunale sammenslutninger IT - Området, ØD

8 Forbrug Afvigelse IT - Området, ØD XG Fælles telefoni XG Driftsmidler XG Softwarelicenser XG Software - Vedligehold. og viderudvikl XG Netværk og kommunikation XG Servicedrift (overvågning) XG KMD - betalingsaftale XG KMD - uden for betalingsaftale XG Andre dataleverandører XG Digitale kopimaskiner XG Projekter XG Institutionsbetaling - IT - drift XG Større anskaffelser XG ESDH-Drift XG Opsparingspulje Anlæg, Sekr. og IT Anlæg, Sekr. og IT XA Afledt drift Ipads til Byråd/direktion Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen, ØD Økonomiafdelingen, ØD Kontrakt - køkkenet Kantinedrift, rådhuset XG Kaffeordning for personalet Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidrag XG Naturbeskyttelse, adm.bidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bidrag Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhus ØD, ØKA XG Leasingafgifter, rådhusbil XG Økonomistyring/Analyser Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD XG Indkøbsprojektet XG Falck abonnement XG Gebyrindtægter, opkrævning XG Gebyrudgifter, banker og kreditforening XG Revision XG Fejlrettelser grundlag XG Lov- og cirkulæreprogram XG Budget usikkerhedspulje XG Lov- og cirkulæreprogram XG Bidrag til rammeaftale sekretariat XG Fælles Udbud Sjælland (FUS) Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Personaleafdelingen Personaleafdelingen Personaleafdelingen, ØD Personaleafdelingen, ØD Rådhuset, ØD, PEA Rådhus ØD, PEA XG Vikar/overarbejde XG Møder m.v XG Kurser - elever Rådhuset, U-ØD Rådhus, U-ØD, elever

9 Forbrug Afvigelse XG Det rummelige arbejdsmarked XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsforsikringer XG Trivselsfremmende foranstaltninger XG Personalepolitiske initiativer XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje Rådhuset, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD Rådhus, kørselsgodtgørelse XG Rådhus ØD, kørsel - PEA XG Rådhus ØD, kørsel - JOBS XG Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT XG Rådhus ØD, kørsel - BSA XG Rådhus ØD, kørsel - ØKA XG Rådhus ØD, kørsel - TEA XG Rådhus, kørsel - TR-repræsentanter XG Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud Direktion og I/A-ledere, CSO Direktionen Direktionen Sekretariat og IT Sekretariat og IT Økonomiafdeling Økonomiafdeling Personaleafdeling Personaleafdeling BorgerService BorgerService DIA Teknik og Miljø Teknik og miljø Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO Rådhuset Rådhuset Løntilskud m.v. - kommunalt ansat Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, Pulje Fleksjob, Pulje Personaleafdelingen Solrød Spildevand Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l BorgerService BorgerService BorgerService, ØD BorgerService, ØD Rådhuset, ØD BorgerService, Rådhus ØD XG Stillingsannoncer XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer Rådhuset, U-ØD XG Gebyrindtægter, BorgerService XG Forsikringer, BorgerService XG Fotogebyr for pas/kørekort XG Gebyrindtægter, opkrævning Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD

10 Forbrug Afvigelse Administration, TEA Administration, TM, ØD XG Adm., TEA - indtægter, ØD Vej Vej administration XG Vejbelysning, elforsyning og fiberbet XG Private fællesveje sagsbehandling Overførte administrationsbidrag Overførte administrationsbidrag XG Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Sekretariat Sekretariat XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Ejendomsforespørgsler, gebyr XG Byggesager, gebyr XG Kondemnering af udlejningsbolig Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD XG Udbud af drift - Vej og Park Rådhus, TEA, ØD Rådhus, TEA, ØD Admin.bidrag, reg.moms, U-ØD XG Skorstensfejerbidrag, Registreret moms GIS GIS XG GIS, kortlægning XG GIS, salg af brugsret til kommunens kort Ejendomscenter Kantinedrift, Rådhuset Kantinedrift, Rådhuset XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontrakt XG Kantinen, ekstern kontrakt managementfee XG Kantinen, kontraktopfølgning XG Kantinen, Kaffeordning for personalet Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors XG Forsikr.og Risikost, Risikostyring XG Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr XG Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler XG Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring Kontraktsopfølgning - Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse XG Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver XG Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje XG Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring Råhuset ØD XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorartikler XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed XG Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger Råhuset U-ØD XG Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Planteservice Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Jobcenter Job- og SocialCenter, Rådhus ØD Job- og SocialCenter, Rådhus ØD JOBS, Rådhus U-ØD JOBS, Rådhus U-ØD

11 Forbrug Afvigelse 6.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Admin. vedr. Naturbeskyttelse Admin. vedr. Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse Administration, Naturbeskyttelse, ØD Natur Natur XG Natur XG Adm.bidrag, Naturbeskyttelse XG EDB-programmer til natur Administration vedrørende miljøbeskyttelse Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskyttelse XG Adm.bidrag, miljøbeskyttelse XG EDB-programmer på miljøområdet Løn- og barselspuljer Personaleafdelingen Lønpuljer Løndannelse XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Gennemsnitsløngaranti XG Organisationsforhandlinger XG Tre-parts forhandlinger XG Barselsperiode øges, OK XG Lederløn, OK XG Gennemsnitsløn genberegning R XG Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd Central pulje, lønsumsstyring XG Barsel XG Langtidssygdom XG Fratrædelser m.v XG Seniordage Tjenestemandspension Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner, CSO Redningsberedskab Redningsberedskab Folkeskoler Folkeskoler Folkebibliotek Folkebibliotek Sundhedstjeneste Sundhedstjeneste Borgmesterpension Borgmesterpension

12 Forbrug Afvigelse Tidligere rådhuspersonale Tidligere rådhuspersonale Munkekærskolen Munkekærskolen Skolebiblioteker Skolebiblioteker Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Folkebibliotek Folkebibliotek Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Plejecentret Christians Have Plejecentret Christians Have Direktionen Direktionen Job- og Socialcenter Job- og Socialcenter Sekretariat og IT Sekretariat og IT BorgerService BorgerService Personaleafdelingen Personaleafdelingen GE Teknik og Miljø Teknik og Miljø Skole og Dagtilbud Skole og Dagtilbud GE Væksthus GE Væksthus

13 Forbrug Afvigelse 04 Bygninger, veje og grønne områder Boligformål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Trylleskov Strand, boligområde Erhvervsformål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Cordozaparken, 19v, 22d Jersie Ejendomscenter Cordozaparken, 19v, 22d Jersie XG Cordozaparken, Skatter og Afgifter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Erhversformål Offentlige formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Jordforsyning, fælles formål Jordforsyning, fælles formål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS Energi, CSO EN Jordforsyning, offentlige formål Jordforsyning, fælles formål Ejendomscenter Hovedgaden 56, 17a Kr.Skensved XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi XG Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring XG Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Offent.formål Ubestemte formål Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Ubestemte formål Ubestemte formål Teknik og Miljø Egne ejendomme Jordarealer XG Solrød Byvej, 1a Solrød XG Nylukkevej, 6b Ulvemose XG Diverse ejendomme,moselodder, mv Ejendomscenter Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 26, Energi XG Østre Strandvej 26, Central forsikring Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød XG Østre Strandvej 28, Udv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 28, Energi XG Østre Strandvej 28, Central forsikring Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Energi

14 Forbrug Afvigelse Solrød Byvej, 1a Solrød XG Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød Diverse ejendomme,moselodder, mv XG Central forsikring, Diverse ejend. Mose XG Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose XG Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens XG Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, XG Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vedligeholdelse areal. til Ubest. formål Fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Administration, Energi Administration, Energi, ØD Central bygningsvedligeholdelse Pulje til central bygningsvedligeholdels Pulje til central bygningsvedligeholdels Ejendomscenter Analyse og tværgående opgaver Analyse og tværgående opgaver Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse Abonnement og licens Abonnement og licens Pulje til fjernaflæsning af forbrumålere XG Pulje til fjernaflæsn. af forbrugsmålere Beboelse Økonomiafdelingen Forsikring, CSO Beboelse, diverse Beboelse, diverse Teknik og Miljø Egne ejendomme Beboelse XG Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal Central bygningsvedligeholdelse Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole Ejendomscenter Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal XG Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige XG Åsvej 14A, Energi XG Åsvej 14A, Renovation XG Åsvej 14A, Central forsikring XG Åsvej 14A, Skatter og Afgifter XG Åsvej 14A, Indtægter Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Egne ejendomme Erhvervsejendomme XG Havdrup Cen., 15az,15ay,15k,15n,15p Ulv XG Solrød Center, 18k Solrød Ejendomscenter Solrød Center, 18k Solrød XG Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, Erhvervsejendomme

15 Forbrug Afvigelse 0.13 Andre faste ejendomme Ungdomsskolen Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Andre faste ejendomme Andre faste ejd Teknik og Miljø Egne ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme, omkostningsregnsk XG Solrød gl. Skole Ejendomscenter Ejegården, Den lille gade XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Renovation XG Ejegården, Rengøring og vinduespolering XG Ejegården, Måtteleje XG Ejegården, Central forsikring Solrød Gl. skole, Højagervænget XG Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Vinter vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og vinduespolering XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikring XG Gl. skole, Skatter og afgifter XG Gl. skole, Indtægter Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Vej og Park, andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af boliger XG Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Egne ejendomme Fritidsområder, strandkiosk og toiletter XG Solrød Strandpark, Duevej XG Trylleskoven, Karlstrup Strandvej Ejendomscenter Strandkiosk & toiletter XG Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl XG Jersie St.park, Energi XG Jersie St.park, Renovation XG Jersie St.park, Central forsikring Strandløven, Østre Strandvej XG Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh XG Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh XG Strandløven, Energi XG Strandløven, Renovation XG Strandløven, Central forsikring XG Strandløven, Skatter og afgifter Trylleskoven, Karlstrup Strandvej

16 Forbrug Afvigelse XG Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Energi XG Trylleskoven, Central forsikring Toilet, Solrød Strandvej 125A XG Toilet, Energi XG Toilet, Rengøring og vinduespolering Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG Naturområder XG Grønne byområder og legepladser XG Støjvolde Stranden, ØD Stranden, ØD XG Stranden Vedligeholdelse af vandløb Teknik og Miljø Miljø Vandløb Vandløb Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljøbeskyttelse, fælles formål Fælles formål Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Vej og Park Vej og Park Teknik og Miljø Vej Færdselstællinger og prognoser XG Færdselstællinger og prognoser Vej og Park, fælles Vej og Park, ØD Vej og Park, ØD XG Leje/Leasing af biler og maskiner XG Biler og maskiner, eget værksted XG Biler og maskiner, eksternt værksted XG Biler og maskiner, Brændstof XG Vej og Park, Kontorhold XG Vej og Park, Indtægter fra Institutioner XG Bortskaffelse af affald Arbejder for fremmed regning Teknik og Miljø Vej og Park, fælles Vej og Park, ØD XG Vej og Park, Indtægter fra andre myndigh XG Vej og Park, Indtægter fra private Driftsbygninger og -pladser Teknik og Miljø Vej og Park, fælles V-P, ejendomme/arealer XG V-k, driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Teknik og Miljø Vej Kommunale veje XG Matrikulære berigtigelser XG Matrikulære andre udgifter XG Kommunale veje, drifttilskud XG Kommunale veje, afvandingsbidrag XG Kommunale veje, plangrundlag

17 Forbrug Afvigelse Vej og Park, fælles Vejdrift XG Vejbelysning XG Vejinventar XG Afvandingselementer XG Beplantning af veje XG Vejbelysning på private fællesveje XG Forskønnelse af grønne områder Solrød XG Bortskaffelse af affald Belægninger m.v Teknik og Miljø Vej og Park, fælles Vejdrift XG Asfalt XG Brolægning Vintertjeneste Teknik og Miljø Vintertjeneste, ØD Vintertjeneste, ØD XG Vintertjeneste, salt XG Vintertjeneste, entreprenører XG Vintertjenester Administrationsbygninger Teknik og Miljø Egne ejendomme Rådhuset Rådhus, omkostningsregnskab

18 Forbrug Afvigelse 05 Miljø Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Erhvers PHD Strategisk Energiplanlægning XG Erhvervs PHD Strategisk Energiplanlægn Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, generel miljø Jordforurening Teknik og Miljø Miljø Miljø XG Jordforurening, oprensning Bærbare batterier Teknik og Miljø Renovation Insamling af bærbare batterier XG Indsamling af batterier Miljøtilsyn - virksomheder Teknik og Miljø Miljø Brugerbetalingspligtige XG Miljøtilsyn, indtægter Ikke brugerbetalingspligtige Ikke brugerbetalingspligtige Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Teknik og Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, affald XG Implementering af klimaplan Vandindvinding Vandindvinding XG Vandindvinding, indtægter XG Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse XG Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan XG Udarb.af handleplaner på vandomr Recipientkvaliteter og spildevand Recipientkvaliteter og spildevand Skadedyrsbekæmpelse BorgerService BorgerService Skadedyrsbekæmpelse XG Skadedyrsbekæmpelse, rotter XG Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise XG Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte

19 Forbrug Afvigelse 06 Beskæftigelse Produktionsskoler Job- og SocialCenter Jobcenter Produktionsskoler XG Bidrag til staten - Ordinære elever XG Grundtilskud til produktionsskoler Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personaleafdelingen Arbejdsskade, CSO Løntilskud t.ledige ansat i komm Løntilskud t.ledige ansat i komm Job- og SocialCenter Jobcenter Løn til forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige - SK Løn til forsikrede ledige, udenbys Løn til forsikrede ledige, udenbys Servicejob Job- og SocialCenter Jobcenter Servicejob XG Tilskud til servicejob i kommuner Sekretariat og forvaltninger Job- og SocialCenter Jobcenter Det lokale beskæftigelsesråd Det lokale beskæftigelsesråd XG Lokalt beskæft.råd, indtægter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Job- og SocialCenter Job- og SocialCenter, ØD Jobcenter, ØD Jobcenter, ØD XG Tilskud til sagsbehandling Jobcenter Administrationsudgifter, jobcenter Administration vedr. jobcenter XG Adm.udg., jobcenter XG Virksomhedskonsulenter XG Psykiatrisk bistand XG Evaluering Brug for alle Brug for alle XG Indsatsplaner- brug for alle XG Bevilget tilskudsmidler Særlige indsatser Særlige indsatser XG Bevilget tilskudsmidler Fastholde nydanskere på arbejdsmarkedet XG Uddannelse af personale XG Bevilget tilskudsmidler Akutpakke for forsikrede ledige Akutpakke for forsikrede ledige XG Bevilget tilskudsmidler

20 Forbrug Afvigelse Overførselsudgifter Beskæftigelse Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Job- og SocialCenter Jobcenter Erhvervsgrunduddannelse (EGU) XG Skoleydelse - EGU XG Betaling for undervisning - EGU XG Supplerende tilskud - EGU XG Udgifter til forløb på værkstedsskoler XG Statsrefusion - Skoleydelse XG Statsrefusion - Undervis.udg,suppl.tilsk Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Job- og SocialCenter Jobcenter Introduktionsprogram m.v XG Tilbud ydelsesmodt. 23a XG Danskundervisn.Intro.prog.- Ydl.modt XG Danskundervisn.Intro.prog.-Selvfors XG Danskundervisn.Introduktionsforløb- 24d XG Danskudd. øvr. kursister XG Kursus i samfu.forh., 22-Ydl.modt XG Kursus i samfu.forh., 22-Selvfors XG Kursus i samfu.forh., 24e-Intro.forl XG Grundtilskud for udlændinge 45 stk XG Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk XG Resultattilsk. prøve i dansk 45 stk XG Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk XG Ref. af udg. gruppering XG Ref. af udg. gruppering XG Ref. af udg. gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Job- og SocialCenter Jobcenter Introduktionsydelser XG Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung udebo XG Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge XG Tilbagebet. hjælp særl. tilfælde m/50% XG Ref. vedr. intro. ydelse f/udlændinge XG Ref hjælp særl. tilfælde f/udlændinge Sygedagpenge Job- og SocialCenter Jobcenter Sygedagpenge XG Sygedagpenge eft. 52 uger uden refusion XG Hjælpemidler og befordr.godtgørelse-50% XG Sygedagpenge U/ref. pga mgl. opfølgning XG Sygedagpenge med 50 pct. refusion XG Sygedagpenge 50% ref. til forældre XG Regresindtægter vedrørende sygedagpenge XG Refusion af sygedagpenge med 50 % ref XG Ref. sygedagpenge 50% til forældre XG Refusion af syg.dagp. med 30% XG Sygedagpenge med 50% ref XG Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive Kontanthjælp Job- og SocialCenter Jobcenter Kontanthjælp XG Kontanthjælp uden rettidig tilbud, ej re XG Afløb af udgifter til kont.hjælp med 35% XG T/personer visiteret til fleksjob, ej re XG T/forsørg. gifte og samlev. f/25år 30% XG T/forsø.gif.+samlev.f/25år-30%-Tilb.b.pl

21 Forbrug Afvigelse XG Særlig støtte med 30% ref. ( 34) XG Særlig støtte( 34)-Tilbagebetalingspligt XG Særlig støtte( 34)-Termin-tilb.pligtig XG Løbende hjælp 30% ref. ( 29) XG T/ikke-forsørgere, enlige fyldt 25år XG T/ikke-fors.,enlig fyldt 25år-Til.ba.pl XG T/personer fyldt 60 år u/ret t/soc.pens XG Kt.hjælp & starthjælp t/unge mv. 30%ref XG Kt.hjælp&starthj. t/unge-30%-til.ba.plig XG Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner XG Tilbagebetaling af hjælp ydet m/35% ref XG Tilbagebet.terminsydelser mv. 35% ref XG Tilbagebet.terminsydelser mv. 50% ref XG Tilbagebet. løbende hjælp m. 35% ref XG Tilbagebetaling af hjælp ydet m/30% ref XG Refusion af kontanthjælp med 50% XG Refusion af kontanthjælp med 30% XG Berigtigelser (pgf 65 stk. 3 ) XG Refusion af kontanthjælp med 35% Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Job- og SocialCenter Jobcenter Kontanthjælp til visse flygtningegrupper XG Hjælp iøvrigt-uledsag.fl.børn og handica XG Refusion til flygtninge med 100% Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Job- og SocialCenter Jobcenter Aktiv kontanthjælp XG Aktiv kontanthjælp uden refusion XG Særlig støtte m/50 % ref. 34 Aktivlov XG Særlig støtte m/30%- 34 Aktivlov XG Godtgørelse m/50 % ref. 83 Lab XG Forsørgelse/tilbudkap.10 & 11 m/30% ref XG Løntilskud efter kap. 12 m/50% ref. LAB XG Hjælp til opkvalificering/50% ref./lab XG Kontant-&starthjælp u/forreva.m/30% ref XG Forsørg./tilbud.kap.10+11m/50%ref XG Afløb af udg.-forsørg.&løntilsk-65%ref XG Tilbagebetaling(Aktivlov kap.12)50% ref XG Tilbagebetaling(Aktivlov kap.12)65% ref XG Tilbagebetaling(Aktivlovkap.12) 30% ref XG Refusion af udgifterne med 65% ref XG Refusion af udgifterne med 50 % ref XG Berigtigelser (. 65, stk. 3 statsref.) XG Refusion af udgifterne med 30% ref Dagpenge til forsikrede ledige Job- og SocialCenter Jobcenter Dagpenge til forsikrede ledige XG Dagp. i akt. perioder 25% kom.bidrag XG Dagp. i pas. perioder 50% kom.bidrag XG Dagp. ved mangl.rettighed, fuld komm XG Befordringsgodtgørelse - 50% medfinan XG Dagpenge i akt. perioder-50% komm.bidrag XG Dagpenge i akt. perioder-70% komm.bidrag XG Dagpenge i pas. perioder-70% komm.bidrag XG Udd.ydelse v/ 6 ug. selvvalg ud.-70%bidr Revalidering Job- og SocialCenter Jobcenter Revalidering XG Reva. 30% ref. 52 aktiv socialpolitik XG Tillægsydelser u/reva. 50% ref. LAB

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 49 50 Regnskabsoversigt

Læs mere

REGNSKAB 2014 1 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau... 33

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere