Fra medarbejderinvolvering til udvikling i fællesskab. Peter Hasle Arbejdsmiljøkonferencen D. 20. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra medarbejderinvolvering til udvikling i fællesskab. Peter Hasle Arbejdsmiljøkonferencen D. 20. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Fra medarbejderinvolvering til udvikling i fællesskab Arbejdsmiljøkonferencen D. 20. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand

2 To centrale påstande: 1. Dogmet om medarbejderinvolvering bliver i praksis til et forsøg på at få medarbejderne til at gøre det som ledelsen har besluttet er det rigtige 2. Alternativet er udvikling i fællesskab baseret på social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejde

3 Den traditionelle forståelse af ledelse Udøvelse af magt som defineres som: evnen til at få andre til at gøre noget som de ellers ikke ville have gjort Denne tilgang forudsætter: at lederen ved hvad der er det rigtige at gøre og at medarbejderne ville gøre det forkerte hvis de ikke blev styret af lederen

4 Nogle problemer for magtudøvelsen i traditionel ledelse Lederen træffer nødvendigvis beslutninger på et ufuldstændigt grundlag Lederen ved ikke hvordan arbejdet reelt udføres Nogle konsekvenser Medarbejderne fortolker beskeder forskelligt fra lederens intention Medarbejderne gør ikke det de får besked på Der sker noget uventet som lederen ikke havde forudset Resultatet af arbejdet svarer ikke til lederens intention

5 Scientific management (taylorisme) Direkte styring gennem: Horisontal og vertikal arbejdsdeling Standardisering og tidsstudier Løn efter ydelse Lever i bedste velgående, eksempelvis: Lavt betalte jobs i servicesektoren Minutstyring i hjemmeplejen Den danske kvalitetsstandard på hospitalerne SAP og andre IT-systemer som styrer adfærd

6 Human ressource management Bygger bl.a. på Hawthorne studierne i 30erne og Maslows behovspyramide Ideen er at øge motivationen gennem at afdække og tilfredsstille medarbejdernes behov Medarbejderpleje fra kompetenceudvikling over trivselsmålinger til sundhedsforsikringer og frugt Det kan da kun være godt? Hvordan kan medarbejderne være utilfredse når ledelsen forsøger at opfylde alle behov (og man kan jo altid give en ekstra ordning)

7 Human relations management Socio-teknikken fra 60erne og 70erne med selvstyrende grupper udviklet i Norden Nøglebegreber: kommunikation, involvering og proces Det er her involvering bliver et omdrejningspunkt for al ledelse Det kan man vel ikke få for meget af? Ledelsen har magten over dagsordenen og kontrollerer involvering i hvad og hvordan Ikke for ingenting har managementkonsulenterne opfundet begrebet: en brændende platform

8 Visionsledelse Udviklet i 80erne og 90erne hvor enhver privat og offentlig virksomhed skulle have en mission og en vision Jan Carlzon blev berømt for visionen: riv pyramiderne ned og SAS blev airline of the year i 1983 Ledelse bliver til karisma, og visioner noget som skal sælges til medarbejderne Visioner har en karakter hvor de både er luftige og vanskelige at være uenige i Ledelsen definerer derfor hvad visionen betyder i dagligdagen

9 Værdiledelse Det nyeste skud på ledelsestræet I og med at ledelsen ikke kan kontrollere hvad medarbejderne gør, styres gennem værdier Det er ledelsen som definerer hvad der er i overenstemmelse med værdierne Ledelsen tager kontrol over sjæl og sind fordi den gode medarbejder er den, som gør virksomhedens værdier til sine personlige værdier Nu er det ikke mere tilladt at gøre sit arbejde og tænke sit

10 Et eksempel på definition af værdien respekt: Respekt for medarbejderne er i høj grad at forsøge at undgå afskedigelser. Men samtidig er det også respekt for medarbejderne, når man, baseret på en række samtidig udviklinger, konstaterer at den førte politik ikke længere kan holde. Henning Dyremose ifm med afskedigelse af medarbejdere i TDC i 2003 Fra Kragh & Helder, 2003

11 Hvorfor denne udvikling? Maskinerne overtager det rutiniserede arbejde og efterlader arbejdsopgaver baseret på skøn Arbejdsopgaverne bliver stadig mere komplekse og kræver stadig flere horisontale netværk Ledelsesstrategierne forsøger at styre medarbejdernes professionelle skøn og netværk i den ønskede retning Det sker gennem to styringsstrategier: Standardisering og kontrol Selvledelse styret af behovsopfyldelse, involvering, visioner og værdier

12 Sammenfatning af magtudøvelse gennem moderne ledelsesformer Scientific management Human ressource management Human relations management Lederrollen Ingeniør Terapeut/motivator Facilitator Magtudøvelsen Arbejdsdeling Behov Processer Visionsledelse Karismatiker Fremtid Værdiledelse Præst Moral Efter Thygesen et al., 2008

13 Ledelse er stadig baseret på magtudøvelse De moderne ledelsesformer har altså udviklet stadig mere avancerede former for udøvelse af magt Grundlaget er stadig adskillelsen mellem håndens og åndens arbejde eller mere nutidigt mellem formulering og implementering Ledelsen formulerer og medarbejderne implementerer nu baseret på involvering, visioner og værdier

14 Er denne moderne magtudøvelse et problem? Den alvidende helhedsorienterede leder findes ikke Magtudøvelse udtrykker mistillid til medarbejderne

15 Den alvidende leder findes ikke Fx behøver ledelsens forestilling om motivation ikke at stemme overens med virkeligheden

16 Ledere har egne og ikke nødvendigvis helhedsorienterede og altruistiske interesser Politiken d. 22. Sept. 2008: Grådighed, uansvarlighed og kontrolsvigt Konsekvenserne af finanskrisen er uoverskuelige. Men årsagerne er til at få øje på.. Tøger Seidenfaden Politiken d. 2. Okt. 2008: Fallittens far hed Fuld og er grådighedens gorilla Bag den globale finanskrise står der en række direktører, der har spillet højt spil for andres milliarder. En af de vigtigste er Dick Fuld fra det krakkede Lehman Brothers.Hans Davidsen

17 Magtudøvelse udtrykker mistillid til medarbejderne Når ledere i praksis ikke tror medarbejderne gør det rigtigt udtrykkes mistillid Mistillid fra ledelsen udløser mistillid fra medarbejderne Mangel på tillid svækker motivation og engagement Medarbejderens selvtillid svækkes Lav tillid og mistillid forringer arbejdsmiljø og helbred

18 Ingen (laissez faire) ledelse er ikke et alternativ Grænseløs selvbestemmelse: manglende afklaring af den fælles opgave medarbejderne mangler anerkendelse usikkerhed overfor om en opgave løses godt nok Konsekvens: forringelse af arbejdsmiljøet Dårligere performance

19 Ingen vil tilbage til den gammeldags ledelse Fortidens i bedste fald patriarkalske ledelse skal ikke vækkes af nostalgiske følelser Ledelsen var baseret på eksplicit magtudøvelse med direkte ordrer, nedværdigende behandling og kontante sanktioner Arbejdsmiljø- og performanceproblemer bliver kun større under sådanne ledelsesformer Men vi ser dem desværre stadig fremmet i dag:

20 Et ægte dilemma De moderne ledelsesformer ender på den ene eller anden måde i magtudøvelse med potentielt negative konsekvenser Ledelse kan ikke undværes alternativet er værre

21 En alternativ strategi Ledelse med en vis grad af magtudøvelse Størst mulige spillerum for selvstændige ansvarlige medarbejdere Løsning af kerneopgaven

22 Den alternative strategi kan baseres på social kapital Virksomhedens sociale kapital kan defineres som: Den egenskab som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse dens fælles opgave For at kunne løse den fælles opgave er det nødvendigt: at kunne samarbejde om løsningen at have tillid til dem man samarbejde med at det hele foregår på en retfærdig måde

23 Virksomhedens sociale kapital Samarbejdsevne Kerneopgaven Retfærdighed Tillid

24 Samarbejdsevne Anerkendelse er det bærende element: Både ledelsen og medarbejderne forsøger at gøre deres bedste Både ledelsen og medarbejderne har legitime interesser og roller Man viser aktivt anerkendelse af de andre Normer og værdier understøtter samarbejdet fx: Hjælpsomhed Lydhørhed Orientering mod fællesskabet

25 Social kapital fører ikke til et konfliktløst konsensus Høj social kapital indebærer accept af andre gruppers interesser, perspektiver og fortolkninger Afvisning af kritik fx i form af prædikatet modstand mod forandring, nedbryder social kapital Social kapital indebærer derfor en evne til at rumme og anerkende kritik uden uenighed fører til uløselige konflikter

26 Tillid En definition: Accept af egen sårbarhed i forventning om at den anden ikke udnytter sårbarheden Tillidsbaseret ledelse: Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om at de ikke udnytter situationen Medarbejdertillid: Medarbejderne accepterer at blive ledet i forventning om at ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste

27 Flere former for tillid Interpersonel tillid: Tillid mellem personer: medarbejder leder og medarbejder medarbejder Opbygges eller nedbrydes gennem personligt kendskab og erfaringsopbygning Institutionel tillid Personers tillid til institutioner fx virksomheden som sådan Topledelsen bliver symboler for virksomhedens som institution Tilliden baseres på fortolkning af symboler

28 Tillid vindes gennem troværdig adfærd Velvillighed: Man viser sin gode hensigter (udnytter ikke sårbarhed) Kompetence: Man demonstrerer at man ved hvad man taler om og kender sine grænser Konsistent adfærd: Gennemskuelig og forklarlig Integritet: Man mener og gør som man siger Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid ved at give kompetence til andre Demonstration af lydhørhed: Man tager andres synspunkter seriøst Frit efter Mayer et al, 1995 og Whitener et al, 1998

29 Flere slags retfærdighed Fordelingsmæssig: Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt? Processuel: Er processen retfærdig? Følges anerkendte procedurer? Går det rigtigt til? Interaktionel: Interpersonel: Bliver man behandlet ordentligt, dvs. med respekt? Informativ: Får man tilstrækkelig information om processen?

30 Hvordan skabes en retfærdig proces Konsistens: Involvering: Respekt: Synlighed: Forklaring: Lige behandling af alle De berørte skal høres Synspunkter behandles seriøst Beslutningsprocessen er gennemskuelig Hvorfor beslutningen blev som den blev, og hvilken konsekvenser den får Ankemulighed: Unfair og forkerte beslutninger kan omgøres (Frit efter Leventhal 1980 og Kim & Mauborgne 2003).

31 Hvordan træffes der beslutninger? Kriteriet er løsning af kerneopgaven Forståelsen af kerneopgaven er hverken entydig eller simpel Både ledere og medarbejdere bidrager til at udvikle en fælles forståelse af kerneopgaven At der skal skæres igennem og træffes en beslutning, accepteres fordi medarbejderne: har tillid til at det sker ud fra løsningen af kerneopgaven til det fælles bedste beslutningerne træffes og gennemføres på en retfærdig måde

32 Der er særlig høj social kapital i Danmark Tillid - i hvor høj grad stoler folk på hinanden? Danmark Norge Sverige 64,5 63,9 62,3 Finland Holland 56,4 53,9 USA Japan Indien UK Tyskland 42, ,3 36,9 36,1 Rusland 31,2 Pakistan 25,7 Portugal 15,7 Tyrkiet 10,4 Brasilien 4, Index Verdensbanken, her fra G.T. Svendsen. Økonomi & Politik 2006;42-55.

33 Retfærdighed Der er plads til forbedringer i mange virksomheder Skala Daginstitutionerne Sparekassen Sundhedstjenesten Banken Døgninstitutionen Hjemmeplejen Transportmateriel Konsulenthuset Maskinfabrikken IT-virksomheden Familierådgivningen Cateringen 40 Trykkeriet VIPS data 2007 Lodret tillid

34 Et eksempel fra tre industrivirksomheder Retfærdighed (skala 0-100) Landsgennemsnit Transportmateriel Catering Trykkeriet Lodret tillid

35 Dramatiske ændringer i beskæftigelse Projekt start (antal ansatte) Projekt slut (antal ansatte) Forandring % Trykkeriet Cateringen Transportmateriel

36 Det forventede resultat efter afskedigelser Den videnskabelige litteratur beskriver klart at afskedigelser fremkalder usikkerhed om fremtiden, hvilket resulterer i en forringelse af det psykiske arbejdsmiljø og det psykiske helbred

37 Forandring i helbred efter afskedigelser (skala 0-100) Selvvurderet helbred Trykkeriet (17% fyringer) Resultat Forandring Cateringen (45% fyringer) Resultat Forandring Transportmateriel (55% fyringer) Resultat Forandring Mentalt helbred *** Vitalitet ** Adfærdsmæssig stress ** Somatisk stress Kognitivt stress * *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, kontrolleret for alder, køn og forskel mellem afskedigede og tilbageblevne

38 Forandringer i den sociale kapital Trykkeriet (17% fyringer) Cateringen (45% fyringer) Transportmateriel (55% fyringer) (skala 0-100) Resultat Forandring Resultat Forandring Resultat Forandring Vertikal tillid * *** * Horisontal tillid Retfærdighed * * *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, kontrolleret for alder, køn og forskel mellem afskedigede og tilbageblevne

39 Kan man få for meget social kapital?

40 Mulige problemer med organisatorisk social kapital Der skal være balance mellem bonding, bridging og linking Ubalance For meget bonding: gruppen lukker sig om sig selv og ekskluderer de anderledes For meget bridging: det interne sammenhold svækkes For meget linking: den topstyrede organisation

41 Ingen fribillet Hverken de kendte moderne ledelsesformer og eller udvikling i fællesskab baseret på social kapital giver en fribillet til paradis Enhver organisation er præget af problemer og dilemmaer som der hele tiden skal tages stilling til, og hvor de perfekte løsninger ikke findes Virksomhedens sociale kapital tilbyder en ny ledelelsesog samarbejdsform hvor vi udnytter de særlige danske forudsætninger og åbner mulighed for både at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og performance

42

43 Både hvidbogen og dette oplæg kan downloades:

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital TEKSAM årsdag Onsdag d. 7. oktober 2009 Odense Congress Center Seniorforsker, Ph.D. Danmark kan noget særligt med mennesker I samfundet som helhed og på arbejdspladsen Den

Læs mere

Betydningen af social kapital i arbejdet for at opnå et mere effektivt sundhedsvæsen

Betydningen af social kapital i arbejdet for at opnå et mere effektivt sundhedsvæsen Betydningen af social kapital i arbejdet for at opnå et mere effektivt sundhedsvæsen DDS årsmøde, Hotel Hilton København 24. maj 2013, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011

Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011 Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011 Disposition Kerneopgaven og mening Tillid Indflydelse

Læs mere

Lean uden stress. Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007

Lean uden stress. Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007 Lean uden stress Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 31.102007 Leanus 2007 1 Leanus - Lean uden stress Et nyt forskningsprojekt i samarbejde

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet v v v v Temaeftermiddag, Høje Taastrup Kommune Hedehuset, 28-10-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det med velfærdssamfundet?

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital: Vejen til bedre trivsel og produktivitet

Virksomhedens sociale kapital: Vejen til bedre trivsel og produktivitet Virksomhedens sociale kapital: Vejen til bedre trivsel og produktivitet Arbeidsmiljøkonferansen 2012 Molde, 21-3-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Først en tur i helikopteren hvad er det særlige

Læs mere

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER. Kommunikation med de tilbageværende medarbejdere

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER. Kommunikation med de tilbageværende medarbejdere KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER Kommunikation med de tilbageværende medarbejdere Indhold Forord: Samarbejde også om afskedigelser...3 Afskedigelser er en stor udfordring...4 Afskedigelser har konsekvenser...6

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Strategiprocesser med bundlinieeffekt. - Fra forskningsresultater til next practice

Strategiprocesser med bundlinieeffekt. - Fra forskningsresultater til next practice Strategiprocesser med bundlinieeffekt - Fra forskningsresultater til next practice Erfaringsbaseret paper Bo Vestergaard 1 Konsulent, HR- Ledelse & Organisationsudvikling, Region Nordjylland Udfordringen

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere