Dronningen besøger NSI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronningen besøger NSI"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR ÅRGANG Dronningen besøger NSI Hendes Majestæt Dronningen besøgte Næstved Sprog- og Integrationscenter den 4. september. Der var høje forventninger til dagen, og det blev en spændende oplevelse for både kursister og personale. Læs om besøget og se billederne fra side 8 MENTORER HJÆLPER HØJTUDDANNEDE VIDERE side 6 RENGØRING OG DANSK FOR TOSPROGEDE side 15

2 Fint besøg og nye projekter NSI vil gerne med årets første nummer af Integration, der som sædvanlig er fuldt af gode historier, ønske kursister, samarbejdspartnere samt de mange eksterne læsere godt nytår. I dette nummer vil vi berette om et par nye aktiviteter på NSI, men frem for alt ønsker vi at give vores læsere et lille indblik i den festlige dag den 4. september, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe under regentparrets sensommertogt med Dannebrog besøgte Næstved - og herunder lagde vejen forbi Kasernevej. Det blev en meget stor og festlig begivenhed for byen, og for alle på NSI. Personale og kursister modtog Dronningen i dejligt solskinsvejr med en skov af flag fra over 50 lande. Dronningen havde ønsket at besøge et sprogcenter, at se undervisning i dansk som andetsprog og demokrati og at træffe repræsentanter for ledelse og kursister. Over kaffebordet fik Dronningen en samtale med to kursister, Karolina Bolek fra Polen og Mahtez Bozan fra Syrien, sekunderet af borgmester Carsten Rasmussen og undertegnede. Det, at landets Dronning valgte at aflægge et sprogcenter besøg, signalerer interesse og respekt overfor landets nye borgere. Nævnes skal også, at det hidtidige samarbejde med Herlufsholm Skole omkring dansk som andetsprog, der nu har eksisteret i 3 år, er blevet udvidet, idet Herlufsholm Skole inviterede NSI til at medvirke med danskundervisning på Sommerskolen. En spændende opgave, der gentages i sommeren I det forløbne år har NSI s bestyrelsesformand Michael Rex besøgt en række hold på Kasernevej i Næstved og på Kuskevej i Vordingborg, hvor han har overværet undervisning og drøftet danskundervisning og dansk kultur med kursisterne. Ved de to prøveterminer i 2012 har knap 150 gennemført afsluttende danskprøver, hvilket er det hidtil største antal i centrets historie, og det forventes, at omtrent det samme antal vil gennemføre i NSI ønsker dem alt godt på den videre færd! Sluttelig skal der fra bestyrelse, ledelse og personale lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere, idet vi ser frem til de mange nye opgaver, vi står overfor i 2013! Forstander Lene Eriksen Fremhæves fra andet halvår 2012 skal et nyt rotationsprojekt for tosprogede ansat i rengøringsbranchen, som startede med et hold i oktober med stor succes og fortsætter med endnu to hold i forårssemestret Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 4 BESTYRELSESFORMANDEN HAR VÆRET PÅ SKOLEBÆNKEN Michael Rex har været på besøg på flere hold i Næstved og i Vordingborg-afdelingen. Læs om hans oplevelser i NSI s klasselokaler og om arbejdet i bestyrelsen. 12 SET & HØRT Se et lille udpluk fra nogle af de aktiviteter, der har været både inden og uden for NSI. 5 DANSKUDDANNELSER PÅ NSI Hvordan er danskuddannelserne bygget op, og hvem er de forskellige uddannelser målrettet? Find svarene her. 14 UDDANNELSE, FODBOLD OG HØJSKOLE Mahtez Bozan har gået på NSI s ungeafdeling og er nu på vej mod drømmen om at blive designer. Desuden har Mahtez Bozan mødt Dronningen UNDERVISNING I DEMOKRATI Hendes Majestæt Dronningen havde ønsket at se undervisning i demokrati. Dronningen besøgte et Danskuddannelse 3-hold, hvor Finn Watson underviste i grundloven og de rettigheder og pligter, der er beskrevet i den. 16 HVEM ER NSI S BESTYRELSE? På bagsiden kan man møde bestyrelsesmedlemmerne, der repræsenterer kommuner, uddannelsesinstitutioner, lønmodtagere og arbejdsgivere. INTEGRATION 2013 nr. 1 3

4 Formanden på skolebænken Tekst af Michael Rex, formand for NSI s bestyrelse Foto: Region Sjælland Stilheden breder sig som lyn fra en klar himmel, da jeg kommer ind i lokalet. Nå, der kommer han, tænker de nok, og det gør han så. Og efter en kort velkomst går snakken livligt. Sådan kan det i korte træk beskrives, da jeg i min egenskab af bestyrelsesformand på NSI fulgte undervisningen på fire af sprogcentrets hold i henholdsvis Næstved og Vordingborg. Det var en klart positiv oplevelse, som jeg sent vil glemme, og det var også en utvetydig understregning af, at der ydes et godt og solidt stykke arbejde af sprogcentrets undervisere og kursister alt sammen med det formål at få kursisterne til at beherske det svære danske sprog. En ting er at undervise elever i folkeskolen. Noget helt andet er at undervise voksne fra mange forskellige lande, med forskellig baggrund, uddannelse og alder. Det kræver sin m/k i form af kvalificerede lærerkræfter, men det kræver også kursister, der er indstillet på at lære noget, og som vil samarbejde. Både i Næstved og Vordingborg fik jeg det bestemte indtryk, at der er en positiv ånd og udvikling på sprogcentret en ånd og udvikling, der skal understøttes og forstærkes. Mange veluddannede kursister Besøgene på holdene var bestemt ikke ens. På et af holdene brugte jeg noget tid til at fortælle lidt om, hvem jeg er, i en anden kom der ønsker fra kursisterne, i en tredje kom jeg selv på skolebænken, og i den fjerde fik jeg øjnene op for, hvor svært det danske sprog egentlig er for udefrakommende, og at man virkelig skal lytte efter betoningen, og hvordan bestemte ord indgår i sætningen. At det ikke altid er lige nemt, fik jeg også bekræftet. I det aktuelle tilfælde analyserede man sætningen: Jeg går en tur. Her er der tale om en konstatering af, at nu går jeg en tur. Men bytter man rundt på ordene, så der kommer til at stå Går jeg en tur, så er der lige pludselig tale om et spørgsmål, man måske stiller sig selv. For mange af os indfødte danskere er den slags rene selvfølgeligheder, men det er det altså ikke altid for andre, og derfor bliver sådanne ting øvet igen og igen. Noget positivt ved min lille ekskursion var at konstatere det gode samarbejde, der er mellem undervisere og kursister. Man vil dette her. Og man gør sit yderste. Overraskende var det for mig at konstatere, at mange af kursisterne fra deres hjemland har en ganske høj uddannelse en uddannelse, vi skal gøre alt for, at de kan bruge i Danmark, når først det med sproget er på plads. Afgørende med god undervisning I bestyrelsen er vi meget bevidste om, at det er helt afgørende, at kursisterne sikres en så god undervisning som overhovedet muligt. Det betyder, at underviserne skal have den relevante efteruddannelse, men det betyder også, at det skal sikres, at vi hele tiden har et godt undervisningsmiljø. Her er der naturligvis udfordringer i, at kursisterne kommer fra mange forskellige steder og har en vidt forskellig uddannelse og baggrund. Men det gør samtidig opgaven spændende og interessant. Naturligvis sætter økonomien grænser for noget af alt det, vi i bestyrelsen gerne vil. Men nogle ting skal der ikke gås på kompromis med. Den ene ting er, at kursisterne efter deres ankomst hurtigst muligt får lært sig dansk ved at blive henvist til NSI med det samme. At beherske sproget er det vigtigste fundament for at kunne begå sig i samfundet. Den anden ting er, at NSI via undervisningen er med til at give kursisterne et indtryk af deres nye land. Derfor skal undervisningen være så god som overhovedet muligt, og det arbejder centrets ledelse og undervisere hver eneste dag på sker. I bestyrelsen taler vi naturligvis meget om økonomi. Det er også vigtigt, men det er ligeså vigtigt, at kursisterne føler sig velkomne og får lært noget. NSI er måske et af deres første møder med det officielle Danmark, og derfor er det vigtigt, at også dette indtryk er positivt. Michael Rex Alder: 63 år Uddannelse: Journalist Medlem af Næstved Byråd, 1. næstformand i Region Sjælland (S) Forskellige politiske hverv i udvalg mv. Gift med Lotte 4 INTEGRATION 2013 nr. 1

5 Uddannelser på NSI Den 1. januar 2004 trådte lov om danskuddannelse til voksne udlændinge i kraft. Det er blandt andet fastlagt i loven, at udlændinges ret til danskuddannelse er afgrænset til tre år, regnet fra uddannelsens startdato, og at retten til danskuddannelse omfatter en danskuddannelse. Generelt er det sådan at: Danskuddannelse 1 er for kursister med ingen eller meget begrænset skolebaggrund. Danskuddannelse 2 er for kursister med kort skole- og uddannelsesbaggrund og en formodet langsom indlæring. Danskuddannelse 3 er for kursister med en formodet hurtigere indlæring og med en længere skole- og uddannelsesbaggrund. Hver danskuddannelse er opdelt i moduler og for at rykke til næste modul, fx fra modul 1 til modul 2, skal kursisten bestå en modultest. Ved start på sprogcentret placeres den enkelte kursist på den danskuddannelse, der passer til kursistens baggrund og på det modul, der passer til kursistens danskkundskaber. Danskuddannelse til voksne udlændinge Niveaumodel Prøve i Dansk 1 Mundtligt Modul 6 Prøve i Dansk 2 Mundtligt Skriftligt Modul 6 Skriftligt Studieprøven Modul 6 Mundtligt Prøve i Dansk 3 Modul 5 Modul 5 Modul 4 C1 Effective Operrational B2 Vantage B1 Threshold Hver danskuddannelse afsluttes med en prøve: Danskuddannelse 1 med Prøve i Dansk 1, Danskuddannelse 2 med Prøve i Dansk 2 og Danskuddannelse 3 med Prøve i Dansk 3 efter modul 5. Studieprøven afslutter Danskuddannelse 3, modul 6, og den er adgangsgivende til en række videregående uddannelser. Skriftligt Modul 6 Modul 1,2,3,4 & 5 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 4 Modul 3 Modul 3 Modul 2 Modul 2 Modul 1 Modul 1 A2 Waystage A1 Breakthrough Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer INTEGRATION 2013 nr. 1 5

6 Mentorforløb skudt i gang - Nydanskere med en videregående uddannelse får udbygget deres netværk Tekst af Lene Ingil Johansen Foto: Cecilie Sandbjerg Selvom de har en kandidatgrad med hjemmefra og ofte har haft fuld fart på karrieren i hjemlandet, er det ofte vanskeligt for mange højtuddannede nydanskere at komme ind på arbejdsmarkedet og finde beskæftigelse i en stilling, der modsvarer deres kvalifikationer. Erhvervsmentorprogrammet er en del af projektet Come & Stay! - et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter og Næstved Sprog- og Integrationscenter, der netop sætter fokus på det store potentiale, højtuddannede udlændinge repræsenterer. Når nydanskere kommer med en videregående uddannelse, er det både samfundsmæssigt og menneskeligt et tab ikke at gøre brug af den. Første møde Forventningerne er store, da 11 mentorer og lige så mange mentees for første gang mødes på Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter. Blandt dem, der har meldt sig som mentees, er der fx en ingeniør, en læge, en bachelor i sprog og en økonomiuddannet, og lande som blandt andet Polen, Rumænien og Holland er repræsenteret. Joanna Skwarek Nielsen håber, at Jens Hein Bonde kan rådgive om, hvordan hun kan skabe sig et netværk. Helle Thorbøl Møller fra Foreningen Nydansker bød velkommen til mødet, hvor mentorer og mentees mødtes for første gang. Mentorerne har også forskellige baggrunde. Der kræves nemlig ingen specielle forudsætninger hos en mentor - bortset fra lysten til at dele ud af viden og erfaringer og trangen til at gøre en forskel for et andet menneske. Begge parter får udbytte Det er både et fagligt og personligt møde - og helt frivilligt. I løbet af de kommende måneders mentorforløb, hvor parrene selv aftaler møderne, udveksles blandt andet overvejelser i forhold til arbejdsmarkedet. Mentoren kan være sparringspartner for sin mentee i forhold til jobsøgning, virksomhedskontakter, opbygning af fagligt netværk og meget mere. Mentoren får på den anden side et kendskab til sin mentees uddannelsesområde og faglighed og får dermed også mulighed for et nyt perspektiv på egen karriere. For Helle Thorbøl Møller, der er projektkonsulent i Foreningen Nydansker, er det spændende at arbejde med mentorforløb, da det ofte skaber konkrete resultater: - Alle er supermotiverede, og tit bliver sådanne forløb vejen til beskæftigelse, fortæller Helle Thorbøl Møller, der dog understreger, at ingen forventer, at mentoren kan skaffe et job: - Det er et frivilligt og jævnbyrdigt forhold, baseret på ligeværdig dialog, hvor begge parter får udbytte af møderne, pointerer hun. Vil gøre en forskel Joanna Skwarek Nielsen fra Polen er dansk gift og har en kandidatgrad i fødevareteknologi. Selvom Polen ikke er så fjernt fra Danmark, har hun alligevel oplevet de udfordringer, der kan være: - Det er ret svært at finde sig selv i et nyt land. Jeg håber, at min mentor kan give mig gode råd til, hvordan jeg kan komme videre med mit fag og skabe et netværk både socialt og fagligt. Jeg har en lang uddannelse bag mig, og den vil jeg gerne bruge i Danmark, fortæller Joanna Skwarek Nielsen, der ser frem til dialogen med sin mentor: - Han kender til mit fag, så jeg håber at få et godt indblik i, hvordan tingene fungerer inden for mit fagområde her i Danmark. For Joannas mentor Jens Hein Bonde er det netop samtalen, der er i centrum: 6 INTEGRATION 2013 nr. 1

7 - I første omgang ser jeg mig selv som den lyttende part. Jeg kan byde ind med min viden og erfaring fra mange år i det private erhvervsliv - blandt andet også i fødevarebranchen. Det er kunsten i et godt forløb, tror jeg, at man tager udgangspunkt i hendes spørgsmål og behov og ikke i mine ambitioner på hendes vegne, fortæller han. - Jeg har valgt at blive mentor, for jeg har stor lyst til at hjælpe andre på vej og bidrage til, at de får fodfæste. Gode råd og konkret hjælp - Jeg har stor interesse i mennesker fra andre lande og kulturer, og derfor blev ønsket om at blive mentor vakt, fortæller Susan Larsen, der til daglig arbejder på Guldborgsundbibliotekerne. - Jeg tror ikke, at jeg kan svare på alt, men jeg ved, hvor jeg kan finde svarene, fortæller hun. For hendes mentee Mihaela Ioan fra Rumænien er det især vigtigt at få skabt et overblik over mulighederne i Danmark og få hjælp til at komme i gang med videreuddannelse eller job. Mihaela Ioan er uddannet i økonomi og management og har arbejdet som sekretær, inden hun for knap to år siden flyttede til Danmark fra Bukarest for at bo sammen med sin danske kæreste. - Jeg var meget nervøs, inden jeg skulle til det første møde her i aften med min mentor, men folk er flinke, og det er spændende at høre de andres historier og baggrund - og så er det rart at vide, at man ikke er den eneste i den situation, fortæller Mihaela Ioan, der som de andre håber, at et større netværk kan bringe hende tættere på et job. De kommende måneder I de kommende måneder vil parrene mødes mindst et par gange om måneden. Nogle bliver grebet af det og bruger langt mere tid med hinanden. For nogle vil forløbet måske munde ud i et job, der passer til deres kvalifikationer, så de får indfriet det potentiale, der ligger i dem. Hvad er en erhvervsmentor? En erhvervsmentor er en person på det danske arbejdsmarked, der stiller sin viden, sin erfaring og sit netværk til rådighed for en udlænding i Danmark, der ønsker at komme i arbejde eller uddannelse. Mihaela Ioan håber på, at hendes mentor Susan Larsen kan hjælpe hende med at få overblik over mulighederne for videreuddannelse og job. For yderligere information kontakt udviklingskoordinator Connie Toft, NSI: Tlf.: Mobil: INTEGRATION nr. NR. 1 7

8 EN FESTLIG TIRSDAG Tirsdag den 4. september blev en helt særlig dag på NSI, for Hendes Majestæt Dronningen havde valgt at besøge sprogcentret som led i regentparrets sommertogt. Forventningerne var høje, og det blev en spændende oplevelse for både kursister og personale. For mange kursister var det lidt svært at begribe, at de ville få Dronningen at se på tæt hold, og der var stolthed over, at landets overhoved havde valgt at besøge netop vores sprogcenter. - Jeg er så glad og spændt! Dronningen er vigtig for Danmark og meget speciel. Vi kan sige hej til hende, og hun er næsten helt almindelig. Det er dejligt, hun besøger os! Khamonnut Haoharn, Thailand Dronningen besøgte et hold kursister i det digitale sproglaboratorium. Kursisterne fra Vordingborg-afdelingen ville også se Dronningen. - Det er godt, at hun også interesserer sig for danskuddannelse af udlændinge, og sjovt at se hende rigtigt. I Tyskland har vi ikke kongelige, så det er spændende at følge med i de europæiske kongehuse. Karin Klein, Tyskland INTEGRATION 2013 nr Jeg har aldrig set en dronning før - kun på tv og i blade. Jeg vil gerne fortælle hende, hvor glad jeg er for, at hun besøger os. Selvom hun ikke bestemmer, betyder hun meget, og nu kender flere mennesker vores sprogcenter. Bishnu Adhikari, Bhutan - Hun er et godt menneske, og alle kan lide hende og hendes familie. Hun er vigtig for Danmark og også for mig. For vi bor også i Danmark, og vi kan lide hende - ligesom danskerne kan. Zakir Hassani, Afghanistan

9 Dronningen havde ønsket at se undervisning i demokrati. Dagens emne var magtens tredeling - et emne, der førte til en samtale om grundloven og værnepligten. Der var nerver på inden Karolina Bolek og Mahtez Bozan skulle møde Dronningen, men Dronningen fik med det samme de to kursister til at slappe af. Dronningen havde ønsket at tale med et par af kursisterne. Valget faldt på Karolina Bolek, der er arbejdskraftindvandrer, og Mahtez Bozan, der er kommet til Danmark som flygtning. Borgmester Carsten Rasmussen og forstander Lene Eriksen deltog også i samtalen. På side 14 kan man læse mere om Mahtez Bozan. - Det er godt, hun besøger et sprogcenter. Hun er et vigtigt signal. Det er sjovt, at mange i hendes familie også først skulle lære dansk - hendes mand og svigerdøtre! Sara Saran, Iran - Jeg er ny i Danmark og har kun gået her en uge, og så har jeg allerede mulighed for at se Dronningen her på vores sprogcenter. Det er spændende. Det betyder lykke at se hende. Dhurba Gurung, Bhutan - Hun er så venlig, og hun kunne vælge mange sprogcentre, men godt hun valgte os. Vi har læst om hende, og hvad hendes funktion er i Danmark. Det er fint, at hun skal se undervisning. Så ved hun, hvad vi laver hver dag. Mohammad Mehdi Hassani, Afghanistan - Jeg er glad for, at hun er her. Hun er en god person, og det er godt, at hun møder så mange forskellige kursister. Tahsin Ramadan Adam, Syrien Tekst af Lene Ingil Johansen og Cecilie Sandbjerg Foto: INTEGRATION Line Cramer, Kirsten 2013 Hansen, nr. Bob 1Walker, 9 Jan Zepelin, Lene Ingil Johansen og Cecilie Sandbjerg

10 Et møde med statsoverhovedet Tekst af Joen Juel Jensen Foto: Jan Zepelin og Cecilie Sandbjerg Hendes Majestæt Dronningen havde ønsket at overvære undervisning i demokrati under sit besøg på NSI. Derfor fik Finn Watson og hans hold en sjælden lejlighed til at møde en meget central person i det politiske system, som de havde beskæftiget sig med i undervisningen. Ifølge Lov om Danskuddannelse af voksne udlændinge, den lov, der er grundlaget for det meste af undervisningen på NSI og de øvrige sprogcentre i Danmark, skal kursisterne som led i deres danskuddannelse undervises i samfundsforhold i Danmark. Loven præciserer ikke, hvilket omfang denne undervisning skal have, da det er meningen, at den skal være en integreret del af arbejdet med tilegnelsen af dansk sprog på alle tre danskuddannelser og alle moduler. Desuden siger Integrationsloven, at alle udlændinge, der er kommet til landet efter den 1. august 2010, skal tilbydes et særligt kursus i danske samfundsforhold og danske kultur og historie senest fire måneder efter deres ankomst. Demokrati på alle niveauer Finn Watson underviser både på de særlige kultur- og samfundskurser og på de almindelige danskuddannelseshold. Om undervisningen i demokrati som del af de tre danskuddannelser fortæller han: - Selvfølgelig er der meget stor forskel på kursisternes sproglige og kulturelle forudsætninger, og underviserne må derfor være opfindsomme. På NSI undervises der i demokrati i meget bred forstand. Hver gang man berører et emne, hvor borgerinddragelse, ligestilling og medindflydelse er en mulighed, formidler og drøfter man det demokratiske aspekt. Det kan være i familielivet, på arbejdspladsen, i børns skoleog institutionsliv, i foreninger og - særlig relevant for vores kursister - de kommunale integrationsråd. På de højere niveauer er der mulighed for mere dybtgående at behandle aktuelle emner som fx folketings- og kommunalvalg, en folkeskolereforms tilblivelse eller spørgsmål om politikeres habilitet. Man kan også beskæftige sig med partierne, og hvilke grundværdier, samfunds- og menneskesyn de repræsenterer. Rettigheder og pligter Den dag, Dronningen kom, var Finn Watson i gang med at undervise et Danskuddannelse 3-hold. Man havde over nogle undervisningsgange arbejdet med grundloven - hvordan den første grundlov blev til, de senere revisioner, den er undergået, og hvad den bestemmer om, hvordan Danmark styres: monarkens, regeringens og Folketingets opgaver og deres indbyrdes magtfordeling. - På den baggrund var det en stor oplevelse for kursisterne personligt at møde rigets statsoverhoved, siger Finn Watson. Temaet for dagens undervisning var, hvad grundloven siger om borgernes rettigheder og pligter. To eksempler på dem blev genstand for en livlig diskussion, nemlig ytringsfriheden, og hvordan den i praksis fungerer set i sammenhæng med landets øvrige lovgivning, samt værnepligten, og hvorvidt det er foreneligt med kønnenes ligestilling, at den kun er for mænd. - Besøget var en god anledning til, at NSI kunne vise Dronningen, hvordan undervisning på et sprogcenter forener en dansksproglig faglighed med nogle overordnede temaer, der har betydning for vores kursisters integration, mener Finn Watson. Alle var meget spændte, da Dronningen tog plads på holdet, hvor Finn Watson underviste i demokrati. 10 INTEGRATION 2013 nr. 1

11 Dronningen besøgte også NSI s digitale sproglaboratorium, hvor Lenette Tine Nielsen var i gang med at undervise et hold kursister i dansk udtale. Det var et hold med kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 og 2, der var i sproglaboratoriet. Da Dronningen trådte ind, var kursisterne i gang med hver især at arbejde med de aspekter af den danske udtale, som de gerne ville blive bedre til. En god oplevelse Både underviseren og kursisterne havde glædet sig meget til besøget og forberedt sig grundigt, blandt andet ved på internettet at finde informationer om Dronningen samt ved at øve de tiltaleformer, man bruger ved henvendelse til en dronning. - Der er en meget stor interesse blandt vores kursister for vores monarki og vores kongehus, fortæller Lenette Tine Nielsen. - Både de, der i deres hjemland selv har en konge eller en dronning, som fx thailænderne, og de, der ikke har. Og mødet med Dronningen blev en god oplevelse, både for kursister og underviser. Forstander Lene Eriksen viste Dronningen rundt ved besøget på NSI. Hvad laver man i sproglaboratoriet? I sproglaboratoriet har kursisterne mulighed for individuelt at træne deres udtale. De sidder ved hver sin computer med høretelefoner på. De kan lytte til en tekst eller en dialog indtalt af indfødte danskere, gentage det, de hører, og så spole tilbage og høre det, de selv har sagt. På den måde bliver de bevidste om, hvad de gør rigtigt, og hvad de har brug for at ændre i deres udtale. Underviseren kan lytte med og har således mulighed for at høre hver enkelt kursist undervejs og gennem høretelefonerne henvende sig direkte til kursisten med gode råd og anvisninger til, hvordan udtalen kan forbedres. Og underviseren kan se på sin skærm, hvis en kursist går i stå, og hjælpe vedkommende videre. Det er en fantastisk mulighed for at arbejde specifikt med de ting, der volder vanskeligheder for den enkelte, uden at andre end underviseren lytter med, og på lige netop det niveau, hvor kursisten er. INTEGRATION 2013 nr. 1 11

12 SET OG HØRT Kursistrådet Kursistrådet består af (fra venstre): Mehdi Abdi, revisor, Jami Abdi Gangchin, kasserer og Anna Dorota Pancykowska, formand. Der er valg til kursistrådet i april Udstillingen Vi sætter spor Vandrefestival Sjælland 2012 Integrationsrådet i Næstved stod bag udstillingen Vi sætter spor. Palle Birk, direktør for Næstved Museum, stillede Helligåndshuset til rådighed i perioden fra den 1. november til den 2. december. Formanden for Integrationsrådet, Dusan Jovanović, og byrådsmedlem Anette Brix åbnede udstillingen. Aftenholdet i Næstved deltog i vandrefestivallen med en tur til Rønnebæksholm. Der var rundvisning, hvor Claus Nielsen, leder af Susågården, og Keld Kryger, Susågårdens gartner, fortalte om herregårdshaverne. Dimission på NSI 6 ugers danskuddannelse for a-kassemedlemmer Som nyledig har man ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Sprogcentret kan sammensætte et individuelt danskuddannelsestilbud, der passer til den enkeltes behov og ønsker om at blive bedre til dansk. I forbindelse med prøveterminen november/december afsluttede 67 kursister med enten Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3. På billedet ses dimittender fra dagholdene i Vordingborg. 12 INTEGRATION 2013 nr. 1

13 Vellykket besøg hos politiet Den 3. december var 15 unge fra NSI på besøg hos politiet på Parkvej i Næstved. Politiassistent Anette Brix (stående i baggrunden) viste rundt på stationen og fortalte de interesserede unge om politiets arbejde. Nordisk Alfabetiseringskonference Underviser Sophia Thit Larsen fra NSI deltog sammen med 200 andre fra de nordiske lande i Nordisk Alfabetiseringskonference fra den 19. til den 21. september på Sandefjord Hotel i Norge. Konferencen var tilrettelagt af Nordisk Alfaråd, et ekspertpanel under Nordisk Voksen Læring (NVL) under Nordisk Ministerråd. Besøg på HARDI Den 10. oktober tog Vordingborgafdelingen på virksomhedsbesøg på HARDI INTER NATIONAL A/S i Nørre Alslev, der er specialiseret i sprøjter til landbruget. Anthony Facchin, HARDI Academy Manager, stod for præsentationen af virksomheden, rundvisning og den efterfølgende snak med kursisterne. INTEGRATION 2013 nr. 1 13

14 Min mor sagde, jeg skulle hilse Dronningen Tekst og foto: Joen Juel Jensen 23-årige Mahtez Bozan fra Syrien var en af de to tidligere kursister, der talte med Hendes Majestæt Dronningen, da hun besøgte NSI. Formand for kursistrådet Mahtez kom til Danmark som flygtning i Året efter begyndte han som kursist på NSI, hvor han gik på ungeafdelingen. Han blev valgt ind i kursistrådet og endte som dets formand. - Jeg ved ikke rigtig, hvorfor de syntes, jeg skulle være formand; det var ikke noget, jeg havde planlagt, siger han med et smil. Måske havde det noget at gøre med, at de andre kursister, især de andre unge, hurtigt fandt ud af, at Mahtez var god til at hjælpe dem, fx når de skulle tale med vejledere eller ledelse. Han synes dog også selv, at han var med til at gøre nogle ting bedre, fx har han taget initiativ til, at der kommer nye borde og bænke på udendørsarealet til foråret, og til, at der blev arrangeret en tur til København. Fra skrædder til designer Han afsluttede sin danskuddannelse med Prøve i Dansk 2 i juni 2012 og går nu på VUC i Næstved. Hans plan er at uddanne sig til tøjdesigner. Det er noget, han har en vis erfaring med, idet han er uddannet som skrædder i Syrien og har arbejdet flere år i tøjbranchen sammen med sine søskende. Fodbolden gav mig venner Mahtez har i de sidste to år boet i Haslev, og det er han meget glad for. Han har mange venner og bekendte, men det tror han ikke, han havde fået så nemt, hvis han ikke havde gået til fitness og spillet fodbold i Haslev IF. Fodbolden er stadig hans store interesse. Han har en lejlighed i centrum, så det er nemt for ham at cykle til stationen og tage toget til Næstved hver dag. Ingen aftensmad uden dansk stil I sommer var han tre uger på højskole. - Det bedste var det sociale. Jeg fik næsten ikke sovet i de tre uger. Men vi lærte også en masse rent fagligt. Hver dag i dansktimerne skulle vi skrive om, hvad vi havde lavet i løbet af dagen. Ellers truede vores lærer med, at vi ikke fik nogen aftensmad! griner Mahtez. Ingen ville tro på mig Før sommerferien blev Mahtez en dag kaldt ind til NSI s forstander og spurgt, om han havde lyst til at møde Dronningen. Han blev meget overrasket og havde svært ved at tro det, men sagde ja. Men han måtte ikke sige noget til nogen om det, før alt omkring besøget var på plads. - Så fortalte jeg det til mine venner her i Danmark og til min familie, siger Mahtez. - Men ingen af dem ville tro på det. Slap nu af, sagde de. Min mor lavede sjov med, at jeg skulle hilse fra hende og sige, at hun også ville flytte til Danmark. Først da de så billederne af mig og Dronningen, troede de på det - og så syntes de, det var nice. Da Dronningen smilede, var jeg ikke nervøs Mahtez vil godt indrømme, at han var meget nervøs inden mødet. - Men da Dronningen kom ind og smilede til mig, kunne jeg mærke, at jeg blev helt rolig. Og vi havde en rigtig god samtale. Jeg kunne høre, at hun vidste meget om Syrien, og hvad der sker der. Og hun er rigtig god til at tale med mennesker. 14 INTEGRATION 2013 nr. 1

15 Flere tosprogede skal på AMU-kurser Tekst af Connie Toft, udviklingskoordinator på NSI Foto: Cecilie Sandbjerg Et igangværende jobrotationsprojekt i rengøringsbranchen har inspireret til projektet IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU. Et projekt, der skal bidrage til, at flere tosprogede gennemfører AMU-kurser med et højt fagligt udbytte. Halvtreds tosprogede medarbejdere i rengøringsbranchen deltager i efter uddannelse som et led i jobrotationsprojektet, hvor ledige overtager deres arbejde og dermed forbedrer deres chance for at komme i job bagefter. Planlægningen af jobrotationsprojektet gav anledning til dialog med VEUcenter Øst og Øerne om, hvordan de erfaringer, der bliver skabt gennem forløbet, kan sikres fremadrettet og det førte til projektet IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU. Kurser målrettet tosprogede i AMU De tosprogede medarbejdere skal gennemføre kurser, der er tilrettelagt i en kombination mellem AMUrengøringsforløb og danskundervisning. Kombinationen af de rengøringsfaglige fag og den tilknyttede danskundervisning øger medarbejdernes muligheder for at gennemføre kurset med et solidt fagligt udbytte. Foruden den dansk- og rengøringsfaglige opkvalificering får de indsigt i flere jobfunktioner, ligesom de får styrket deres viden om arbejdsmarkedet og uddannelsesmuligheder i branchen. Fælles faglighed på tværs af skoleformer EUC Sjælland og NSI har påbegyndt udvikling af et fælles værktøj til vurdering af kompetencer, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i AMU-regi. En faglærer fra EUC Sjælland og en visitationsvejleder fra NSI har gennemført en IKV (individuel kompetenceafklaring) for hver enkelt medarbejder, hvor en test af medarbejderens faktiske dansksproglige og rengøringsfaglige forudsætninger har været i fokus. Deltagernes forudsætninger i AMU Resultatet af IKV en har været afgørende for holdplaceringen - og med en målgruppe på halvtreds medarbejdere har det været muligt at oprette tre kurser med forskellige niveauer, hvor undervisningen på det enkelte kursus er nøje tilrettelagt efter deltagernes forudsætninger og behov. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem EUC Sjællands faglærer og sprogcentrets underviser, således at kursusdeltagerne, parallelt med den rengøringsfaglige undervisning, fx bliver undervist i ordforråd i forbindelse med rengøring, læsning af tekster på rengøringsmidler og i at skrive opslag og beskeder til kolleger og andre personalegrupper. Fremadrettet indsats for flere tosprogede i AMU Formålet med projektet IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU er at målrette og kvalificere IKV ved at inddrage sprogcentrets kompetencer indenfor Deltagerne øver sig på rengøringsfaglige ord og på at skrive beskeder til kolleger. sproglig afklaring og undervisning af tosprogede. Det sker ved at målrette IKV-tilbud til målgruppen og skabe en fælles faglighed om anvendelsen af IKV mellem EUC Sjællands faglærere og NSI s visitationsvejledere, der gennemfører sproglige test og faglige afklaringer. Derudover skal projektet synliggøre de muligheder, der er for at tilrettelægge fagunderstøttende dansk i tilknytning til AMU-kurser, og øge anvendelsen af danskkurser i AMU-regi som forberedelse til faglige forløb eller som en del af et særligt tilrettelagt forløb for tosprogede. Endelig skal projektet bidrage til, at der etableres blivende faglige miljøer, der kan sikre løbende erfaringsspredning og udvikling på det pædagogiske, metodiske og didaktiske felt i VEUcenter Øst og Øernes dækningsområde og i samspillet med de øvrige VEUcentre i Danmark. Jobrotationsprojektet Projektet er resultatet af et tæt samarbejde med 3F Midt & Østsjælland, ISS Facility Service, Faxe Kommunes rengøringsafdeling, Stevns Kommunes rengøringsafdeling og Jobcentrene i Faxe, Ringsted og Stevns. Hen over sommeren 2012 er der gennemført planlægning og tilrettelagt tre efteruddannelseskurser, der gennemføres i perioden fra oktober 2012 til juli 2013, som led i et jobrotationsprojekt for ansatte i rengøringsbranchen. Partnere i IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU er CELF, UCR (Slagteriskolen), Guldborgsund Sprogog Integrationscenter, EUC Sjælland og NSI. Projektet er støttet af undervisningsministeriet gennem den tværgående udviklingspulje (TUP). INTEGRATION 2013 nr. 1 15

16 Bestyrelsen på NSI Michael Rex, formand Næstved Kommune Finn Hansen, næstformand Faxe og Vordingborg Kommune Annette Madsen LO, Næstved Henrik Sangill DA, Næstved Per Boserup AOF Region Sjælland Per Thomsen 3F Midt & Østsjælland Søren Clausen SOSU Sjælland Finn Watson medarbejderrepræsentant

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 2 16. ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser

Læs mere

Integration NYE VEJE. www.nsi-center.dk 2011 NR. 2 14. ÅRGANG TEMA: SPROGCENTRET UDDANNER TIL ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA MILITÆR TIL CIVIL

Integration NYE VEJE. www.nsi-center.dk 2011 NR. 2 14. ÅRGANG TEMA: SPROGCENTRET UDDANNER TIL ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA MILITÆR TIL CIVIL www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2011 NR. 2 14. ÅRGANG NYE VEJE SAMARBEJDE OM UDDANNELSE I FEMERN BÆLT-REGIONEN EN RÆKKE UDDANNELSESINSTITUTIONER ER GÅET SAMMEN

Læs mere

Sig aldrig nej til uddannelse!

Sig aldrig nej til uddannelse! www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR. 1 17. ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række

Læs mere

TOP 5. Integration NYE NABOER. efterår 2009 NR. 1 12. ÅRGANG

TOP 5. Integration NYE NABOER. efterår 2009 NR. 1 12. ÅRGANG Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER efterår 2009 NR. 1 12. ÅRGANG NYE NABOER Retspræsindent Alex Elisiussen mødtes med en gruppe kursister fra NSI s uddannelseshold, hvor han fortalte

Læs mere

TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR. 2 13. ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA?

TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR. 2 13. ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA? Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 2 13. ÅRGANG Dansk åbner op - for nye borgeres muligheder og evner til at tilpasse sig det danske samfund OM AT FALDE TIL I DANMARK HVOR

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>>

Læs mere

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 15 : 2010 Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk Af Leif Husted, AKF Indvandrerkvinder er engagerede i dansktimerne, men

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Nyt fra Sprogcenter Horsens

Nyt fra Sprogcenter Horsens Nr. 1 - November 2004 Nyt fra Sprogcenter Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Indhold SprogcenterNyt Nr. 1 - November 2004 SIDE

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Nr. 18 - april 2013. Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14

Nr. 18 - april 2013. Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4. Dansk - en investering i fremtiden 10. Derfor bruger vi ipads 14 progcenter Nyt Nr. 18 - april 2013 Ministerbesøg på Sprogcenter Midt 4 Dansk - en investering i fremtiden 10 Derfor bruger vi ipads 14 Leder Erfaringerne fra 60 erne viser, at det er nødvendigt at handle

Læs mere

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10 Sprogcenter Nyt Nr. 17 - november 2012 Dansk og arbejde i samspil Ny ungeuddannelse 4 8 Dansk som andetsprog i fængslet 10 Leder Sprogcentrene har landets absolut mest fleksible uddannelsestilbud. Vi tilbyder

Læs mere

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #2 / Juni 2005 Ambassadører i uddannelse Efter et år på skolebænken er 20 ildsjæle fra 3F og FOA nu klar til at sætte kurser i gang for deres kolleger LO Roskilde

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Langfristet gæld 41.374 29.155 0 0 Kortfristet gæld 46.921 45.354 39.447 28.540

Langfristet gæld 41.374 29.155 0 0 Kortfristet gæld 46.921 45.354 39.447 28.540 Årsskrift 2012 Hovedog nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning inden for: Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Gymnasiale suppleringskurser (GSK) Ordblindeundervisning

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 18 : 2010 Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel Af Susie Skov Nørregård, Foreningen

Læs mere

AMU for tosprogede kursister

AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr.

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009 Indhold Side 1 Man går da ikke i skole om lørdagen! Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. 100 Side 4 Om at være ny underviser ved Sprogcenter Vejle

Læs mere