Dronningen besøger NSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronningen besøger NSI"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR ÅRGANG Dronningen besøger NSI Hendes Majestæt Dronningen besøgte Næstved Sprog- og Integrationscenter den 4. september. Der var høje forventninger til dagen, og det blev en spændende oplevelse for både kursister og personale. Læs om besøget og se billederne fra side 8 MENTORER HJÆLPER HØJTUDDANNEDE VIDERE side 6 RENGØRING OG DANSK FOR TOSPROGEDE side 15

2 Fint besøg og nye projekter NSI vil gerne med årets første nummer af Integration, der som sædvanlig er fuldt af gode historier, ønske kursister, samarbejdspartnere samt de mange eksterne læsere godt nytår. I dette nummer vil vi berette om et par nye aktiviteter på NSI, men frem for alt ønsker vi at give vores læsere et lille indblik i den festlige dag den 4. september, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe under regentparrets sensommertogt med Dannebrog besøgte Næstved - og herunder lagde vejen forbi Kasernevej. Det blev en meget stor og festlig begivenhed for byen, og for alle på NSI. Personale og kursister modtog Dronningen i dejligt solskinsvejr med en skov af flag fra over 50 lande. Dronningen havde ønsket at besøge et sprogcenter, at se undervisning i dansk som andetsprog og demokrati og at træffe repræsentanter for ledelse og kursister. Over kaffebordet fik Dronningen en samtale med to kursister, Karolina Bolek fra Polen og Mahtez Bozan fra Syrien, sekunderet af borgmester Carsten Rasmussen og undertegnede. Det, at landets Dronning valgte at aflægge et sprogcenter besøg, signalerer interesse og respekt overfor landets nye borgere. Nævnes skal også, at det hidtidige samarbejde med Herlufsholm Skole omkring dansk som andetsprog, der nu har eksisteret i 3 år, er blevet udvidet, idet Herlufsholm Skole inviterede NSI til at medvirke med danskundervisning på Sommerskolen. En spændende opgave, der gentages i sommeren I det forløbne år har NSI s bestyrelsesformand Michael Rex besøgt en række hold på Kasernevej i Næstved og på Kuskevej i Vordingborg, hvor han har overværet undervisning og drøftet danskundervisning og dansk kultur med kursisterne. Ved de to prøveterminer i 2012 har knap 150 gennemført afsluttende danskprøver, hvilket er det hidtil største antal i centrets historie, og det forventes, at omtrent det samme antal vil gennemføre i NSI ønsker dem alt godt på den videre færd! Sluttelig skal der fra bestyrelse, ledelse og personale lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere, idet vi ser frem til de mange nye opgaver, vi står overfor i 2013! Forstander Lene Eriksen Fremhæves fra andet halvår 2012 skal et nyt rotationsprojekt for tosprogede ansat i rengøringsbranchen, som startede med et hold i oktober med stor succes og fortsætter med endnu to hold i forårssemestret Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 4 BESTYRELSESFORMANDEN HAR VÆRET PÅ SKOLEBÆNKEN Michael Rex har været på besøg på flere hold i Næstved og i Vordingborg-afdelingen. Læs om hans oplevelser i NSI s klasselokaler og om arbejdet i bestyrelsen. 12 SET & HØRT Se et lille udpluk fra nogle af de aktiviteter, der har været både inden og uden for NSI. 5 DANSKUDDANNELSER PÅ NSI Hvordan er danskuddannelserne bygget op, og hvem er de forskellige uddannelser målrettet? Find svarene her. 14 UDDANNELSE, FODBOLD OG HØJSKOLE Mahtez Bozan har gået på NSI s ungeafdeling og er nu på vej mod drømmen om at blive designer. Desuden har Mahtez Bozan mødt Dronningen UNDERVISNING I DEMOKRATI Hendes Majestæt Dronningen havde ønsket at se undervisning i demokrati. Dronningen besøgte et Danskuddannelse 3-hold, hvor Finn Watson underviste i grundloven og de rettigheder og pligter, der er beskrevet i den. 16 HVEM ER NSI S BESTYRELSE? På bagsiden kan man møde bestyrelsesmedlemmerne, der repræsenterer kommuner, uddannelsesinstitutioner, lønmodtagere og arbejdsgivere. INTEGRATION 2013 nr. 1 3

4 Formanden på skolebænken Tekst af Michael Rex, formand for NSI s bestyrelse Foto: Region Sjælland Stilheden breder sig som lyn fra en klar himmel, da jeg kommer ind i lokalet. Nå, der kommer han, tænker de nok, og det gør han så. Og efter en kort velkomst går snakken livligt. Sådan kan det i korte træk beskrives, da jeg i min egenskab af bestyrelsesformand på NSI fulgte undervisningen på fire af sprogcentrets hold i henholdsvis Næstved og Vordingborg. Det var en klart positiv oplevelse, som jeg sent vil glemme, og det var også en utvetydig understregning af, at der ydes et godt og solidt stykke arbejde af sprogcentrets undervisere og kursister alt sammen med det formål at få kursisterne til at beherske det svære danske sprog. En ting er at undervise elever i folkeskolen. Noget helt andet er at undervise voksne fra mange forskellige lande, med forskellig baggrund, uddannelse og alder. Det kræver sin m/k i form af kvalificerede lærerkræfter, men det kræver også kursister, der er indstillet på at lære noget, og som vil samarbejde. Både i Næstved og Vordingborg fik jeg det bestemte indtryk, at der er en positiv ånd og udvikling på sprogcentret en ånd og udvikling, der skal understøttes og forstærkes. Mange veluddannede kursister Besøgene på holdene var bestemt ikke ens. På et af holdene brugte jeg noget tid til at fortælle lidt om, hvem jeg er, i en anden kom der ønsker fra kursisterne, i en tredje kom jeg selv på skolebænken, og i den fjerde fik jeg øjnene op for, hvor svært det danske sprog egentlig er for udefrakommende, og at man virkelig skal lytte efter betoningen, og hvordan bestemte ord indgår i sætningen. At det ikke altid er lige nemt, fik jeg også bekræftet. I det aktuelle tilfælde analyserede man sætningen: Jeg går en tur. Her er der tale om en konstatering af, at nu går jeg en tur. Men bytter man rundt på ordene, så der kommer til at stå Går jeg en tur, så er der lige pludselig tale om et spørgsmål, man måske stiller sig selv. For mange af os indfødte danskere er den slags rene selvfølgeligheder, men det er det altså ikke altid for andre, og derfor bliver sådanne ting øvet igen og igen. Noget positivt ved min lille ekskursion var at konstatere det gode samarbejde, der er mellem undervisere og kursister. Man vil dette her. Og man gør sit yderste. Overraskende var det for mig at konstatere, at mange af kursisterne fra deres hjemland har en ganske høj uddannelse en uddannelse, vi skal gøre alt for, at de kan bruge i Danmark, når først det med sproget er på plads. Afgørende med god undervisning I bestyrelsen er vi meget bevidste om, at det er helt afgørende, at kursisterne sikres en så god undervisning som overhovedet muligt. Det betyder, at underviserne skal have den relevante efteruddannelse, men det betyder også, at det skal sikres, at vi hele tiden har et godt undervisningsmiljø. Her er der naturligvis udfordringer i, at kursisterne kommer fra mange forskellige steder og har en vidt forskellig uddannelse og baggrund. Men det gør samtidig opgaven spændende og interessant. Naturligvis sætter økonomien grænser for noget af alt det, vi i bestyrelsen gerne vil. Men nogle ting skal der ikke gås på kompromis med. Den ene ting er, at kursisterne efter deres ankomst hurtigst muligt får lært sig dansk ved at blive henvist til NSI med det samme. At beherske sproget er det vigtigste fundament for at kunne begå sig i samfundet. Den anden ting er, at NSI via undervisningen er med til at give kursisterne et indtryk af deres nye land. Derfor skal undervisningen være så god som overhovedet muligt, og det arbejder centrets ledelse og undervisere hver eneste dag på sker. I bestyrelsen taler vi naturligvis meget om økonomi. Det er også vigtigt, men det er ligeså vigtigt, at kursisterne føler sig velkomne og får lært noget. NSI er måske et af deres første møder med det officielle Danmark, og derfor er det vigtigt, at også dette indtryk er positivt. Michael Rex Alder: 63 år Uddannelse: Journalist Medlem af Næstved Byråd, 1. næstformand i Region Sjælland (S) Forskellige politiske hverv i udvalg mv. Gift med Lotte 4 INTEGRATION 2013 nr. 1

5 Uddannelser på NSI Den 1. januar 2004 trådte lov om danskuddannelse til voksne udlændinge i kraft. Det er blandt andet fastlagt i loven, at udlændinges ret til danskuddannelse er afgrænset til tre år, regnet fra uddannelsens startdato, og at retten til danskuddannelse omfatter en danskuddannelse. Generelt er det sådan at: Danskuddannelse 1 er for kursister med ingen eller meget begrænset skolebaggrund. Danskuddannelse 2 er for kursister med kort skole- og uddannelsesbaggrund og en formodet langsom indlæring. Danskuddannelse 3 er for kursister med en formodet hurtigere indlæring og med en længere skole- og uddannelsesbaggrund. Hver danskuddannelse er opdelt i moduler og for at rykke til næste modul, fx fra modul 1 til modul 2, skal kursisten bestå en modultest. Ved start på sprogcentret placeres den enkelte kursist på den danskuddannelse, der passer til kursistens baggrund og på det modul, der passer til kursistens danskkundskaber. Danskuddannelse til voksne udlændinge Niveaumodel Prøve i Dansk 1 Mundtligt Modul 6 Prøve i Dansk 2 Mundtligt Skriftligt Modul 6 Skriftligt Studieprøven Modul 6 Mundtligt Prøve i Dansk 3 Modul 5 Modul 5 Modul 4 C1 Effective Operrational B2 Vantage B1 Threshold Hver danskuddannelse afsluttes med en prøve: Danskuddannelse 1 med Prøve i Dansk 1, Danskuddannelse 2 med Prøve i Dansk 2 og Danskuddannelse 3 med Prøve i Dansk 3 efter modul 5. Studieprøven afslutter Danskuddannelse 3, modul 6, og den er adgangsgivende til en række videregående uddannelser. Skriftligt Modul 6 Modul 1,2,3,4 & 5 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 4 Modul 3 Modul 3 Modul 2 Modul 2 Modul 1 Modul 1 A2 Waystage A1 Breakthrough Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer INTEGRATION 2013 nr. 1 5

6 Mentorforløb skudt i gang - Nydanskere med en videregående uddannelse får udbygget deres netværk Tekst af Lene Ingil Johansen Foto: Cecilie Sandbjerg Selvom de har en kandidatgrad med hjemmefra og ofte har haft fuld fart på karrieren i hjemlandet, er det ofte vanskeligt for mange højtuddannede nydanskere at komme ind på arbejdsmarkedet og finde beskæftigelse i en stilling, der modsvarer deres kvalifikationer. Erhvervsmentorprogrammet er en del af projektet Come & Stay! - et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter og Næstved Sprog- og Integrationscenter, der netop sætter fokus på det store potentiale, højtuddannede udlændinge repræsenterer. Når nydanskere kommer med en videregående uddannelse, er det både samfundsmæssigt og menneskeligt et tab ikke at gøre brug af den. Første møde Forventningerne er store, da 11 mentorer og lige så mange mentees for første gang mødes på Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter. Blandt dem, der har meldt sig som mentees, er der fx en ingeniør, en læge, en bachelor i sprog og en økonomiuddannet, og lande som blandt andet Polen, Rumænien og Holland er repræsenteret. Joanna Skwarek Nielsen håber, at Jens Hein Bonde kan rådgive om, hvordan hun kan skabe sig et netværk. Helle Thorbøl Møller fra Foreningen Nydansker bød velkommen til mødet, hvor mentorer og mentees mødtes for første gang. Mentorerne har også forskellige baggrunde. Der kræves nemlig ingen specielle forudsætninger hos en mentor - bortset fra lysten til at dele ud af viden og erfaringer og trangen til at gøre en forskel for et andet menneske. Begge parter får udbytte Det er både et fagligt og personligt møde - og helt frivilligt. I løbet af de kommende måneders mentorforløb, hvor parrene selv aftaler møderne, udveksles blandt andet overvejelser i forhold til arbejdsmarkedet. Mentoren kan være sparringspartner for sin mentee i forhold til jobsøgning, virksomhedskontakter, opbygning af fagligt netværk og meget mere. Mentoren får på den anden side et kendskab til sin mentees uddannelsesområde og faglighed og får dermed også mulighed for et nyt perspektiv på egen karriere. For Helle Thorbøl Møller, der er projektkonsulent i Foreningen Nydansker, er det spændende at arbejde med mentorforløb, da det ofte skaber konkrete resultater: - Alle er supermotiverede, og tit bliver sådanne forløb vejen til beskæftigelse, fortæller Helle Thorbøl Møller, der dog understreger, at ingen forventer, at mentoren kan skaffe et job: - Det er et frivilligt og jævnbyrdigt forhold, baseret på ligeværdig dialog, hvor begge parter får udbytte af møderne, pointerer hun. Vil gøre en forskel Joanna Skwarek Nielsen fra Polen er dansk gift og har en kandidatgrad i fødevareteknologi. Selvom Polen ikke er så fjernt fra Danmark, har hun alligevel oplevet de udfordringer, der kan være: - Det er ret svært at finde sig selv i et nyt land. Jeg håber, at min mentor kan give mig gode råd til, hvordan jeg kan komme videre med mit fag og skabe et netværk både socialt og fagligt. Jeg har en lang uddannelse bag mig, og den vil jeg gerne bruge i Danmark, fortæller Joanna Skwarek Nielsen, der ser frem til dialogen med sin mentor: - Han kender til mit fag, så jeg håber at få et godt indblik i, hvordan tingene fungerer inden for mit fagområde her i Danmark. For Joannas mentor Jens Hein Bonde er det netop samtalen, der er i centrum: 6 INTEGRATION 2013 nr. 1

7 - I første omgang ser jeg mig selv som den lyttende part. Jeg kan byde ind med min viden og erfaring fra mange år i det private erhvervsliv - blandt andet også i fødevarebranchen. Det er kunsten i et godt forløb, tror jeg, at man tager udgangspunkt i hendes spørgsmål og behov og ikke i mine ambitioner på hendes vegne, fortæller han. - Jeg har valgt at blive mentor, for jeg har stor lyst til at hjælpe andre på vej og bidrage til, at de får fodfæste. Gode råd og konkret hjælp - Jeg har stor interesse i mennesker fra andre lande og kulturer, og derfor blev ønsket om at blive mentor vakt, fortæller Susan Larsen, der til daglig arbejder på Guldborgsundbibliotekerne. - Jeg tror ikke, at jeg kan svare på alt, men jeg ved, hvor jeg kan finde svarene, fortæller hun. For hendes mentee Mihaela Ioan fra Rumænien er det især vigtigt at få skabt et overblik over mulighederne i Danmark og få hjælp til at komme i gang med videreuddannelse eller job. Mihaela Ioan er uddannet i økonomi og management og har arbejdet som sekretær, inden hun for knap to år siden flyttede til Danmark fra Bukarest for at bo sammen med sin danske kæreste. - Jeg var meget nervøs, inden jeg skulle til det første møde her i aften med min mentor, men folk er flinke, og det er spændende at høre de andres historier og baggrund - og så er det rart at vide, at man ikke er den eneste i den situation, fortæller Mihaela Ioan, der som de andre håber, at et større netværk kan bringe hende tættere på et job. De kommende måneder I de kommende måneder vil parrene mødes mindst et par gange om måneden. Nogle bliver grebet af det og bruger langt mere tid med hinanden. For nogle vil forløbet måske munde ud i et job, der passer til deres kvalifikationer, så de får indfriet det potentiale, der ligger i dem. Hvad er en erhvervsmentor? En erhvervsmentor er en person på det danske arbejdsmarked, der stiller sin viden, sin erfaring og sit netværk til rådighed for en udlænding i Danmark, der ønsker at komme i arbejde eller uddannelse. Mihaela Ioan håber på, at hendes mentor Susan Larsen kan hjælpe hende med at få overblik over mulighederne for videreuddannelse og job. For yderligere information kontakt udviklingskoordinator Connie Toft, NSI: Tlf.: Mobil: INTEGRATION nr. NR. 1 7

8 EN FESTLIG TIRSDAG Tirsdag den 4. september blev en helt særlig dag på NSI, for Hendes Majestæt Dronningen havde valgt at besøge sprogcentret som led i regentparrets sommertogt. Forventningerne var høje, og det blev en spændende oplevelse for både kursister og personale. For mange kursister var det lidt svært at begribe, at de ville få Dronningen at se på tæt hold, og der var stolthed over, at landets overhoved havde valgt at besøge netop vores sprogcenter. - Jeg er så glad og spændt! Dronningen er vigtig for Danmark og meget speciel. Vi kan sige hej til hende, og hun er næsten helt almindelig. Det er dejligt, hun besøger os! Khamonnut Haoharn, Thailand Dronningen besøgte et hold kursister i det digitale sproglaboratorium. Kursisterne fra Vordingborg-afdelingen ville også se Dronningen. - Det er godt, at hun også interesserer sig for danskuddannelse af udlændinge, og sjovt at se hende rigtigt. I Tyskland har vi ikke kongelige, så det er spændende at følge med i de europæiske kongehuse. Karin Klein, Tyskland INTEGRATION 2013 nr Jeg har aldrig set en dronning før - kun på tv og i blade. Jeg vil gerne fortælle hende, hvor glad jeg er for, at hun besøger os. Selvom hun ikke bestemmer, betyder hun meget, og nu kender flere mennesker vores sprogcenter. Bishnu Adhikari, Bhutan - Hun er et godt menneske, og alle kan lide hende og hendes familie. Hun er vigtig for Danmark og også for mig. For vi bor også i Danmark, og vi kan lide hende - ligesom danskerne kan. Zakir Hassani, Afghanistan

9 Dronningen havde ønsket at se undervisning i demokrati. Dagens emne var magtens tredeling - et emne, der førte til en samtale om grundloven og værnepligten. Der var nerver på inden Karolina Bolek og Mahtez Bozan skulle møde Dronningen, men Dronningen fik med det samme de to kursister til at slappe af. Dronningen havde ønsket at tale med et par af kursisterne. Valget faldt på Karolina Bolek, der er arbejdskraftindvandrer, og Mahtez Bozan, der er kommet til Danmark som flygtning. Borgmester Carsten Rasmussen og forstander Lene Eriksen deltog også i samtalen. På side 14 kan man læse mere om Mahtez Bozan. - Det er godt, hun besøger et sprogcenter. Hun er et vigtigt signal. Det er sjovt, at mange i hendes familie også først skulle lære dansk - hendes mand og svigerdøtre! Sara Saran, Iran - Jeg er ny i Danmark og har kun gået her en uge, og så har jeg allerede mulighed for at se Dronningen her på vores sprogcenter. Det er spændende. Det betyder lykke at se hende. Dhurba Gurung, Bhutan - Hun er så venlig, og hun kunne vælge mange sprogcentre, men godt hun valgte os. Vi har læst om hende, og hvad hendes funktion er i Danmark. Det er fint, at hun skal se undervisning. Så ved hun, hvad vi laver hver dag. Mohammad Mehdi Hassani, Afghanistan - Jeg er glad for, at hun er her. Hun er en god person, og det er godt, at hun møder så mange forskellige kursister. Tahsin Ramadan Adam, Syrien Tekst af Lene Ingil Johansen og Cecilie Sandbjerg Foto: INTEGRATION Line Cramer, Kirsten 2013 Hansen, nr. Bob 1Walker, 9 Jan Zepelin, Lene Ingil Johansen og Cecilie Sandbjerg

10 Et møde med statsoverhovedet Tekst af Joen Juel Jensen Foto: Jan Zepelin og Cecilie Sandbjerg Hendes Majestæt Dronningen havde ønsket at overvære undervisning i demokrati under sit besøg på NSI. Derfor fik Finn Watson og hans hold en sjælden lejlighed til at møde en meget central person i det politiske system, som de havde beskæftiget sig med i undervisningen. Ifølge Lov om Danskuddannelse af voksne udlændinge, den lov, der er grundlaget for det meste af undervisningen på NSI og de øvrige sprogcentre i Danmark, skal kursisterne som led i deres danskuddannelse undervises i samfundsforhold i Danmark. Loven præciserer ikke, hvilket omfang denne undervisning skal have, da det er meningen, at den skal være en integreret del af arbejdet med tilegnelsen af dansk sprog på alle tre danskuddannelser og alle moduler. Desuden siger Integrationsloven, at alle udlændinge, der er kommet til landet efter den 1. august 2010, skal tilbydes et særligt kursus i danske samfundsforhold og danske kultur og historie senest fire måneder efter deres ankomst. Demokrati på alle niveauer Finn Watson underviser både på de særlige kultur- og samfundskurser og på de almindelige danskuddannelseshold. Om undervisningen i demokrati som del af de tre danskuddannelser fortæller han: - Selvfølgelig er der meget stor forskel på kursisternes sproglige og kulturelle forudsætninger, og underviserne må derfor være opfindsomme. På NSI undervises der i demokrati i meget bred forstand. Hver gang man berører et emne, hvor borgerinddragelse, ligestilling og medindflydelse er en mulighed, formidler og drøfter man det demokratiske aspekt. Det kan være i familielivet, på arbejdspladsen, i børns skoleog institutionsliv, i foreninger og - særlig relevant for vores kursister - de kommunale integrationsråd. På de højere niveauer er der mulighed for mere dybtgående at behandle aktuelle emner som fx folketings- og kommunalvalg, en folkeskolereforms tilblivelse eller spørgsmål om politikeres habilitet. Man kan også beskæftige sig med partierne, og hvilke grundværdier, samfunds- og menneskesyn de repræsenterer. Rettigheder og pligter Den dag, Dronningen kom, var Finn Watson i gang med at undervise et Danskuddannelse 3-hold. Man havde over nogle undervisningsgange arbejdet med grundloven - hvordan den første grundlov blev til, de senere revisioner, den er undergået, og hvad den bestemmer om, hvordan Danmark styres: monarkens, regeringens og Folketingets opgaver og deres indbyrdes magtfordeling. - På den baggrund var det en stor oplevelse for kursisterne personligt at møde rigets statsoverhoved, siger Finn Watson. Temaet for dagens undervisning var, hvad grundloven siger om borgernes rettigheder og pligter. To eksempler på dem blev genstand for en livlig diskussion, nemlig ytringsfriheden, og hvordan den i praksis fungerer set i sammenhæng med landets øvrige lovgivning, samt værnepligten, og hvorvidt det er foreneligt med kønnenes ligestilling, at den kun er for mænd. - Besøget var en god anledning til, at NSI kunne vise Dronningen, hvordan undervisning på et sprogcenter forener en dansksproglig faglighed med nogle overordnede temaer, der har betydning for vores kursisters integration, mener Finn Watson. Alle var meget spændte, da Dronningen tog plads på holdet, hvor Finn Watson underviste i demokrati. 10 INTEGRATION 2013 nr. 1

11 Dronningen besøgte også NSI s digitale sproglaboratorium, hvor Lenette Tine Nielsen var i gang med at undervise et hold kursister i dansk udtale. Det var et hold med kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 og 2, der var i sproglaboratoriet. Da Dronningen trådte ind, var kursisterne i gang med hver især at arbejde med de aspekter af den danske udtale, som de gerne ville blive bedre til. En god oplevelse Både underviseren og kursisterne havde glædet sig meget til besøget og forberedt sig grundigt, blandt andet ved på internettet at finde informationer om Dronningen samt ved at øve de tiltaleformer, man bruger ved henvendelse til en dronning. - Der er en meget stor interesse blandt vores kursister for vores monarki og vores kongehus, fortæller Lenette Tine Nielsen. - Både de, der i deres hjemland selv har en konge eller en dronning, som fx thailænderne, og de, der ikke har. Og mødet med Dronningen blev en god oplevelse, både for kursister og underviser. Forstander Lene Eriksen viste Dronningen rundt ved besøget på NSI. Hvad laver man i sproglaboratoriet? I sproglaboratoriet har kursisterne mulighed for individuelt at træne deres udtale. De sidder ved hver sin computer med høretelefoner på. De kan lytte til en tekst eller en dialog indtalt af indfødte danskere, gentage det, de hører, og så spole tilbage og høre det, de selv har sagt. På den måde bliver de bevidste om, hvad de gør rigtigt, og hvad de har brug for at ændre i deres udtale. Underviseren kan lytte med og har således mulighed for at høre hver enkelt kursist undervejs og gennem høretelefonerne henvende sig direkte til kursisten med gode råd og anvisninger til, hvordan udtalen kan forbedres. Og underviseren kan se på sin skærm, hvis en kursist går i stå, og hjælpe vedkommende videre. Det er en fantastisk mulighed for at arbejde specifikt med de ting, der volder vanskeligheder for den enkelte, uden at andre end underviseren lytter med, og på lige netop det niveau, hvor kursisten er. INTEGRATION 2013 nr. 1 11

12 SET OG HØRT Kursistrådet Kursistrådet består af (fra venstre): Mehdi Abdi, revisor, Jami Abdi Gangchin, kasserer og Anna Dorota Pancykowska, formand. Der er valg til kursistrådet i april Udstillingen Vi sætter spor Vandrefestival Sjælland 2012 Integrationsrådet i Næstved stod bag udstillingen Vi sætter spor. Palle Birk, direktør for Næstved Museum, stillede Helligåndshuset til rådighed i perioden fra den 1. november til den 2. december. Formanden for Integrationsrådet, Dusan Jovanović, og byrådsmedlem Anette Brix åbnede udstillingen. Aftenholdet i Næstved deltog i vandrefestivallen med en tur til Rønnebæksholm. Der var rundvisning, hvor Claus Nielsen, leder af Susågården, og Keld Kryger, Susågårdens gartner, fortalte om herregårdshaverne. Dimission på NSI 6 ugers danskuddannelse for a-kassemedlemmer Som nyledig har man ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Sprogcentret kan sammensætte et individuelt danskuddannelsestilbud, der passer til den enkeltes behov og ønsker om at blive bedre til dansk. I forbindelse med prøveterminen november/december afsluttede 67 kursister med enten Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3. På billedet ses dimittender fra dagholdene i Vordingborg. 12 INTEGRATION 2013 nr. 1

13 Vellykket besøg hos politiet Den 3. december var 15 unge fra NSI på besøg hos politiet på Parkvej i Næstved. Politiassistent Anette Brix (stående i baggrunden) viste rundt på stationen og fortalte de interesserede unge om politiets arbejde. Nordisk Alfabetiseringskonference Underviser Sophia Thit Larsen fra NSI deltog sammen med 200 andre fra de nordiske lande i Nordisk Alfabetiseringskonference fra den 19. til den 21. september på Sandefjord Hotel i Norge. Konferencen var tilrettelagt af Nordisk Alfaråd, et ekspertpanel under Nordisk Voksen Læring (NVL) under Nordisk Ministerråd. Besøg på HARDI Den 10. oktober tog Vordingborgafdelingen på virksomhedsbesøg på HARDI INTER NATIONAL A/S i Nørre Alslev, der er specialiseret i sprøjter til landbruget. Anthony Facchin, HARDI Academy Manager, stod for præsentationen af virksomheden, rundvisning og den efterfølgende snak med kursisterne. INTEGRATION 2013 nr. 1 13

14 Min mor sagde, jeg skulle hilse Dronningen Tekst og foto: Joen Juel Jensen 23-årige Mahtez Bozan fra Syrien var en af de to tidligere kursister, der talte med Hendes Majestæt Dronningen, da hun besøgte NSI. Formand for kursistrådet Mahtez kom til Danmark som flygtning i Året efter begyndte han som kursist på NSI, hvor han gik på ungeafdelingen. Han blev valgt ind i kursistrådet og endte som dets formand. - Jeg ved ikke rigtig, hvorfor de syntes, jeg skulle være formand; det var ikke noget, jeg havde planlagt, siger han med et smil. Måske havde det noget at gøre med, at de andre kursister, især de andre unge, hurtigt fandt ud af, at Mahtez var god til at hjælpe dem, fx når de skulle tale med vejledere eller ledelse. Han synes dog også selv, at han var med til at gøre nogle ting bedre, fx har han taget initiativ til, at der kommer nye borde og bænke på udendørsarealet til foråret, og til, at der blev arrangeret en tur til København. Fra skrædder til designer Han afsluttede sin danskuddannelse med Prøve i Dansk 2 i juni 2012 og går nu på VUC i Næstved. Hans plan er at uddanne sig til tøjdesigner. Det er noget, han har en vis erfaring med, idet han er uddannet som skrædder i Syrien og har arbejdet flere år i tøjbranchen sammen med sine søskende. Fodbolden gav mig venner Mahtez har i de sidste to år boet i Haslev, og det er han meget glad for. Han har mange venner og bekendte, men det tror han ikke, han havde fået så nemt, hvis han ikke havde gået til fitness og spillet fodbold i Haslev IF. Fodbolden er stadig hans store interesse. Han har en lejlighed i centrum, så det er nemt for ham at cykle til stationen og tage toget til Næstved hver dag. Ingen aftensmad uden dansk stil I sommer var han tre uger på højskole. - Det bedste var det sociale. Jeg fik næsten ikke sovet i de tre uger. Men vi lærte også en masse rent fagligt. Hver dag i dansktimerne skulle vi skrive om, hvad vi havde lavet i løbet af dagen. Ellers truede vores lærer med, at vi ikke fik nogen aftensmad! griner Mahtez. Ingen ville tro på mig Før sommerferien blev Mahtez en dag kaldt ind til NSI s forstander og spurgt, om han havde lyst til at møde Dronningen. Han blev meget overrasket og havde svært ved at tro det, men sagde ja. Men han måtte ikke sige noget til nogen om det, før alt omkring besøget var på plads. - Så fortalte jeg det til mine venner her i Danmark og til min familie, siger Mahtez. - Men ingen af dem ville tro på det. Slap nu af, sagde de. Min mor lavede sjov med, at jeg skulle hilse fra hende og sige, at hun også ville flytte til Danmark. Først da de så billederne af mig og Dronningen, troede de på det - og så syntes de, det var nice. Da Dronningen smilede, var jeg ikke nervøs Mahtez vil godt indrømme, at han var meget nervøs inden mødet. - Men da Dronningen kom ind og smilede til mig, kunne jeg mærke, at jeg blev helt rolig. Og vi havde en rigtig god samtale. Jeg kunne høre, at hun vidste meget om Syrien, og hvad der sker der. Og hun er rigtig god til at tale med mennesker. 14 INTEGRATION 2013 nr. 1

15 Flere tosprogede skal på AMU-kurser Tekst af Connie Toft, udviklingskoordinator på NSI Foto: Cecilie Sandbjerg Et igangværende jobrotationsprojekt i rengøringsbranchen har inspireret til projektet IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU. Et projekt, der skal bidrage til, at flere tosprogede gennemfører AMU-kurser med et højt fagligt udbytte. Halvtreds tosprogede medarbejdere i rengøringsbranchen deltager i efter uddannelse som et led i jobrotationsprojektet, hvor ledige overtager deres arbejde og dermed forbedrer deres chance for at komme i job bagefter. Planlægningen af jobrotationsprojektet gav anledning til dialog med VEUcenter Øst og Øerne om, hvordan de erfaringer, der bliver skabt gennem forløbet, kan sikres fremadrettet og det førte til projektet IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU. Kurser målrettet tosprogede i AMU De tosprogede medarbejdere skal gennemføre kurser, der er tilrettelagt i en kombination mellem AMUrengøringsforløb og danskundervisning. Kombinationen af de rengøringsfaglige fag og den tilknyttede danskundervisning øger medarbejdernes muligheder for at gennemføre kurset med et solidt fagligt udbytte. Foruden den dansk- og rengøringsfaglige opkvalificering får de indsigt i flere jobfunktioner, ligesom de får styrket deres viden om arbejdsmarkedet og uddannelsesmuligheder i branchen. Fælles faglighed på tværs af skoleformer EUC Sjælland og NSI har påbegyndt udvikling af et fælles værktøj til vurdering af kompetencer, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i AMU-regi. En faglærer fra EUC Sjælland og en visitationsvejleder fra NSI har gennemført en IKV (individuel kompetenceafklaring) for hver enkelt medarbejder, hvor en test af medarbejderens faktiske dansksproglige og rengøringsfaglige forudsætninger har været i fokus. Deltagernes forudsætninger i AMU Resultatet af IKV en har været afgørende for holdplaceringen - og med en målgruppe på halvtreds medarbejdere har det været muligt at oprette tre kurser med forskellige niveauer, hvor undervisningen på det enkelte kursus er nøje tilrettelagt efter deltagernes forudsætninger og behov. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem EUC Sjællands faglærer og sprogcentrets underviser, således at kursusdeltagerne, parallelt med den rengøringsfaglige undervisning, fx bliver undervist i ordforråd i forbindelse med rengøring, læsning af tekster på rengøringsmidler og i at skrive opslag og beskeder til kolleger og andre personalegrupper. Fremadrettet indsats for flere tosprogede i AMU Formålet med projektet IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU er at målrette og kvalificere IKV ved at inddrage sprogcentrets kompetencer indenfor Deltagerne øver sig på rengøringsfaglige ord og på at skrive beskeder til kolleger. sproglig afklaring og undervisning af tosprogede. Det sker ved at målrette IKV-tilbud til målgruppen og skabe en fælles faglighed om anvendelsen af IKV mellem EUC Sjællands faglærere og NSI s visitationsvejledere, der gennemfører sproglige test og faglige afklaringer. Derudover skal projektet synliggøre de muligheder, der er for at tilrettelægge fagunderstøttende dansk i tilknytning til AMU-kurser, og øge anvendelsen af danskkurser i AMU-regi som forberedelse til faglige forløb eller som en del af et særligt tilrettelagt forløb for tosprogede. Endelig skal projektet bidrage til, at der etableres blivende faglige miljøer, der kan sikre løbende erfaringsspredning og udvikling på det pædagogiske, metodiske og didaktiske felt i VEUcenter Øst og Øernes dækningsområde og i samspillet med de øvrige VEUcentre i Danmark. Jobrotationsprojektet Projektet er resultatet af et tæt samarbejde med 3F Midt & Østsjælland, ISS Facility Service, Faxe Kommunes rengøringsafdeling, Stevns Kommunes rengøringsafdeling og Jobcentrene i Faxe, Ringsted og Stevns. Hen over sommeren 2012 er der gennemført planlægning og tilrettelagt tre efteruddannelseskurser, der gennemføres i perioden fra oktober 2012 til juli 2013, som led i et jobrotationsprojekt for ansatte i rengøringsbranchen. Partnere i IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU er CELF, UCR (Slagteriskolen), Guldborgsund Sprogog Integrationscenter, EUC Sjælland og NSI. Projektet er støttet af undervisningsministeriet gennem den tværgående udviklingspulje (TUP). INTEGRATION 2013 nr. 1 15

16 Bestyrelsen på NSI Michael Rex, formand Næstved Kommune Finn Hansen, næstformand Faxe og Vordingborg Kommune Annette Madsen LO, Næstved Henrik Sangill DA, Næstved Per Boserup AOF Region Sjælland Per Thomsen 3F Midt & Østsjælland Søren Clausen SOSU Sjælland Finn Watson medarbejderrepræsentant

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Sig aldrig nej til uddannelse!

Sig aldrig nej til uddannelse! www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR. 1 17. ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2015 NR. 1 18. ÅRGANG BESØG PÅ VIRKSOMHEDER Kursister fra Vordingborg-afdelingen besøgte HARDI INTERNATIONAL A/S i Nørre Alslev,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE Det danske sprog er en væsentlig kilde til at kunne begå sig i Danmark og blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og samfundet.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER

Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2011 NR. 1 14. ÅRGANG NYE BORGERE Som et led i NSI s temauge om medborgerskab tog viceborgmester Carsten Rasmussen imod på rådhuset

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 2 16. ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE ARTIKLERNE: ROTATIONSPROJEKT I SERVICEAFDELINGEN 2010-2011 Nyhedsbrev nr. 5 /August 2011 - AFSLUTNING AF FORLØBET

FREDERICIA KOMMUNE ARTIKLERNE: ROTATIONSPROJEKT I SERVICEAFDELINGEN 2010-2011 Nyhedsbrev nr. 5 /August 2011 - AFSLUTNING AF FORLØBET FREDERICIA KOMMUNE ROTATIONSPROJEKT I SERVICEAFDELINGEN 2010-2011 Nyhedsbrev nr. 5 /August 2011 ARTIKLERNE: - AFSLUTNING AF FORLØBET - HANNE KRUSE OG LENE EGHOLT RASMUSSEN FORTÆLLER... - DRIFTTRÆNERNE

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere