Referat bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 3 Dato: 30. august 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Kærnebidervej 3 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Bjørn vælges til ordstyrer. 2. Fastsættelse af næste møde. Næste møde 13. August 19.00, Vandværksvej. 3. Godkendelse af sidste referat Godkendes uden bemærkninger. 4. Børne / Legeområde i reception? Der diskuteres om børnepasning skal være en mulighed. Det besluttes at der ikke skal være børnepasning pt. 5. Orientering Økonomi a. Møde med kommune, referat ang. håndtering af vores 2 lejere. Claus orienterer omkring mødet og hvorledes dette skal forgå. b. Kontrakter/priser på lejerne. Evt. Caspar Martensen ind (Smed) Kontrakter er ikke underskrevet endnu. Pris diskuteres. Kim forsøger at sætte m2 på 195 kr. Der tales om HSS selv kan anvende lokalet. Økonomien kan bære vi selv anvender lokalet. Det besluttes ved afstemning, at vi beholder det bagerste lokale foreløbig. Det planlægges at have stærkmand her. Lokalet står foreløbigt som det er indtil efter flytningen, hvor vi tager stilling til det videre forløb. c. Netbank Claus læseadgang. Claus har fået læseadgang til netbank mht. det administrative. d. Likviditetsrapport. Claus orienterer omkring likviditeten omkring flytningen. Det ser fornuftigt ud. Tilskud fra kommune kommer ind i oktober. Side 1 af 6

2 e regnskab Der forespørges om der kommer flere regninger fra revisorer mv. Regnskabshjælp skal afsluttes med nødvendige bilag. f. Aktivitets/medlemstilskud g. Aktivitets/medlemstilskud 2009 Der skal laves et nyt register for medlemmer fra Tal skal anvendes til redegørelse til kommune. h. Lokaletilskud for 4. kvartal for Vandværksvej Søgt om,forventes at komme 1 oktober. i. Lokaletilskud for 2010 Vandværksvej Søges om midt i oktober. Kommune fremsender skema, som skal sendes retur. j. Ansøgning Starthjælpspulje. Vi kan sende ansøgning på ca kr. Claus sender ansøgning. k. Ansøgning Sundhedspulje. Claus forsøger at sende ansøgning af sted. l. Ansøgning Ungepulje Specielt tilskud, der kan ansøges, hvis der er en målrettet aktivitet i efterårsferien. Claus sender ansøgning af sted. l2. Kim kontakter kommune omkring procedure for aktivitet i efterårsferien. m. Skriftlig opsigelse på Hedevej lejemålet. Kim sender en skriftlig opsigelse. n. Regnskab 2009, Ekstern revisor. Vi behøver ikke revisor. Ifgl. Vedtægterne skal der vælges en ekstern revisor. Det besluttes at Karsten Laursen varetager denne opgave. o. Nordjyske bank ang. girokort indbetaling Claus orienterer omkring mulighederne. 50 øre pr girokort. Det besluttes at anvende system 73. Claus sætter i værk. Procedure fastlægges senere. Side 2 af 6

3 p. PBS system til indbetaling Claus orienterer. Forholdsvis dyrt system. Ca om året. Ikke aktuelt pt. 6. Nyt system til medlemsregistrering Tages op efter låsesystemet er monteret. Der oprettes konto til medlems- registrering og chip. Vagt skal have læseadgang. Claus opretter ny konto til dette. 7. Hjemmeside, Logo på siden til anti-doping Finn orienter at vi ikke må anvende logo på hjemmesiden, men gerne henvise. Vi afventer dette. 8. Sportstaske/førstehjælpstaske Finn har tasken til stævner i bilen. Vi skal have førstehjælpstaske i det nye center. Kim undersøger og fremskaffer. 9. Respekt for opgavefordelingen som er blevet besluttet til bestyrelsesmøder og som står i referaterne Kim spørger om der har været utilfredshed med arbejdet. Det er der ikke. Alle er tilfredse med Kims arbejde i det nye center. 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen afventer evt. indkaldelse. 11. Forretningsorden/ansvarsfordeling Forretningsorden laves senere jf. referat generalforsamling. 12. Akut vedligeholdelse Sebastian har ønske om at deltage i vedligeholdelsen af maskiner og udstyr. Lauritz er i gang med løbebåndet. Kim for deadline på, hvornår det er færdigt. Benjamin og Lauritz købes fri fra gamle aftaler. Kim kommer til næste møde med forslag på dette som skal godkendes. I fremtiden vil der afregnet efter medgået tid. 13. Rengøring Mette har pt. gratis kontingent. Dette ophæves og det besluttes at tilbyde Mette penge pr. halvår. Kim taler med Mette og forsøger at få en aftale i stand. 14. Regler for vagtordningen omkring videofilm og medlemsregistrering Udsættes til næste møde. Side 3 af 6

4 15. Tilbud på Squat Racks Karsten og Claus har kontakt til en smed angående 2 powerracks. Karsten følger op på dette og orienterer næste gang. 16. Tilbud på håndvægte-stativer Samme som Montre til pokaler/medajler mv. Kim har kontakt til tømrer, som kan lave et skab. Dette udsættes til næste gang. 18. Chip Det besluttes at eksisterende medlemmer for chip gratis. Nye betaler. 19. Kontakt til bestyrelsen Det besluttes, at hvis medlemmer vil have kontakt til bestyrelsen omkring punkter til diskussion skal dette ske skriftligt via. postkassen eller mail. 20. Opsamling opgaver sidste møde Finn indkøber sodavandsmaskine mandag. Kørselsprocedure: Det besluttes at anvende krak pr kørt km. Pr. kørt km :75 øre. pr påbegyndt 4 personer. Bro ol. Betales. Bilag skal vedlægges. Finn kontakter doping danmark igen, angående adgang mv. Internet i det nye center: Jesper bestiller flytning, samt teknikker mv. til 21. september Låsesystem: Er bestilt. Pl skal have dato september. Karsten orienter PL. Computer: Finn ombytter computer og opsætter på vandværksvej til senest 11. september. 21. Praktiske beslutninger a) Indretningsforslag Karsten og Bjørn har udarbejdet et foreløbigt forslag, hvor styrkeløft -delen er på plads og godkendes. Motionist -delen skal tilrettes lidt. Dette gøres og fremvises næste gang. Side 4 af 6

5 b) Flytteweekend september. Bjørn laver opslag med tilmelding til flytning lørdag 26 kl Kim taler med Sebastian angående lastbil mm. c) Elementer i opgave-oversigten. Område/arbejdsopgave Ansvar HSS Beskrivelse Status Parkeringsplads Ukrudt/græs fjernes og der udlægges nyt grus/sand. Udlejer KK Udlejer er i gang Reklamesøjler ud til Vandværksvej (3 stk) HSS KK Kim forestår bestilling og opsætning af disse. Godkendt logo Skilt på bygning/indgang HSS KK Det gamle skilt fra Hedevej flyttes til den nye facade. Kim forestår denne flytning og opsætning. OK Skilt ved Ringvejen? HSS JN Jesper orienterer: moms. Droppes Vinduer Udlejer Udlejer skifter vinduer. Er i gang Facade Udlejer KK Er i gang, træværk mangler Tag. Der opsættes nyt tag (bliktag) Udlejer KK Onsdag repareres tag. Der opsættes ikke nyt. Kontor HSS KK / OK. JN Receptionsområde, gulv HSS KK ok Receptionsområde, vægge HSS Kim har forestået maling. Ok Receptionsområde, loft HSS OK Receptionsområde, møblering HSS Udskydes til næste gang. 30. august Låsesystem HSS BF / KL Overvågningskameraer HSS BF / KL Er bestilt. Til dato Er bestilt. Til dato Toilet, kontor HSS KK Kim færdiggør, når udlejer er klar Toilet ved reception HSS KK Rengjort. Ok Dør fra reception til Udlejer KK OK træningsområde 1 Træningsområde 1, gulv HSS KK Finn køber maling ved sigma, samt nødvendigt udstyr hertil. Træningsområde 1, vægge HSS KK / JN / BL Træningsområde 1, loft HSS/Udlej er Kim har maling hertil. Males 12/9. Brian og Jesper indhenter tilbud på dekorativ graffitti" Tilbud ikke klar endnu. Plade er købt. Opsættes når udlejer har lavet tag Træningsområde 1, HSS KK ok Side 5 af 6

6 kontorområde Evt. vindue mellem træningsområde 1 og 2 Skærmning af oliefyr i træningsområde 1 Gitter for alle vinduer i træningsområde 1 HSS HSS HSS CH / KL Udskydes igen Skal skærmes, drøftes igen næste gang Claus og Karsten forestår dette Træningsområde 2, gulv HSS Males, hvis det er klart i samme omgang som 1 Træningsområde 2, vægge HSS Udskydes til næste gang Træningsområde 2, loft HSS/Udlej er Kim orienterer næste gang Omklædningsrum Udlejer Udlejer er i gang Annoncering, Radio HSS CH Claus orienterer: Dyrt, Droppes Annoncering, Avis HSS CH Claus orienterer: for ¼ - 1/2, Droppes Mulighed for gratis artikel. Claus har kontakter igang. Brev til gamle medlemmer. HSS CH / JN Flytte udstyr fra Hedevej til Vandværksvej Oliefyr Besluttes, Claus undersøger. Umiddelbar kr. Orienterer næste gang. HSS september. Der opsættes opslag Udlejer forestår opstart. HSS ansvar for olie. Udendørslamper HSS JN Jesper forestår og opsætter lamper. Jesper prøver gennem Kim at videregive opgaven. 22. Evt. Kim taler med A-Z s butikschef for firmaaftale. Orienterer senere. Åbningstilbud fastsættes på næste møde. Finn køber dødløft- måtter hvis prisen er maks kr. Claus undersøger pris på gymnastik ringe og orienterer næste gang. Taler med Brian omkring transportbånd Side 6 af 6

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2015.03.09 kl. 19:00 22:15

Bestyrelsesmøde 2015.03.09 kl. 19:00 22:15 Bestyrelsesmøde 2015.03.09 kl. 19:00 22:15 Indkaldte er: Bestyrelsesmedlem Maj, Morten, Louise, Mette, Lene og Franz. Suppleanter James, Michael og Mikkel Administrator Christian Formand Brian Afbud: James

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 11. oktober 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere