Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Bestyrelsesmøde (Bmøde) Referent: Carsten Hauge (CH) Indkaldte: Jens Peter Jensen (JPJ) Michael Andersen (MA) Jens Nielsen (JN) Inge Petersen (IP) Henning Dam (HD) Jens Hviid (JH) Lars Gregersen (LG) Carsten Hauge (CH) Martinus Nygaard (MN) Tina Krarup (TK) Poul Thomadsen (PT) Preben Haubro (PH) Fraværende: Ingen Dagsorden: Referat: 01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Ingen tilføjelser, dagsorden godkendt. 02. Godkendelse af referat fra Bmøde den 17. april Godkendelse af næste mødedato den 29. november 2007 kl i Hadsten 04. Godkendelse af låne/tilskudsansøgninger: Odder Skytteforening. Godkendelse af andre ansøgninger: Ingen kommentarer, referatet rundsendes til underskrivning. FU har på deres møde besluttet at de ikke ønsker at starte med FU møde inden bestyrelsesmøde, da aftenen bliver for lang. Næste FUmøde bliver den 4/ kl Næste Bmøde bliver den 11/ kl Bestyrelsen fastholder Bmøde den 29/ for at drøfte vinterens program og af hensyn til julefrokost. Åby skydebaneforening har ansøgt om et lån, PH mener det er lidt problematisk at godkende ansøgningen, da skydebaneforeningen ikke er medlem af amtet, men alligevel skal amtet stille garanti overfor DDS på vegne af skydebaneforeningen. Låneansøgningen er dog sendt af sted. Odder skytteforening har ansøgt om lån til genopbygning af deres skydebane, da den er blevet ødelagt i forbindelse med renoveringen af det center de ligger i. Ansøgningen er indsendt.

2 05. Orientering fra forretningsudvalget: JPJ: Stiftende generalforsamling i Støtteforeningen til de 2 skydebaneforeninger i Skibby Stillingen som forretningsfører for DDS Østjylland. Øvrige pkt. fra FUmøde JPJ orientere om deltagelsen i den stiftende generalforsamlingen for støtteforeningen. Vedtægterne blev ændret ud fra Martinuses forslag, så hovedstolen ikke kan røres af støtteforeningen. Vedtægterne blev godkendt, med ændringer, samt der blev tilføjet at fordelingen skal være 2/3 til Skibby og 1/3 til Vestereng. Beløbet som skal overføres til støtteforeningen ligger ikke helt fast og Vestereng mangler at få et beløb på for 2 hæve/sænke borde. JPJ, JH og PH mødes en dag for at få de sidste detaljer på plads. På FU mødet oplyste PH at han var villig til at fortsætte nogen tid endnu som forretningsfører, da det kunne blive problematisk at stå med et forretningsførerskifte midt i en aktivitetsperiode. Der ligger et krav fra DSB/ASF på kr. som de mener de har til gode ved amtet. FU har besluttet at efterkomme kravet. Der bliver et telefonisk retsmøde vedr. BT sagen, vores advokat er stadig positiv indstillet på sagen. MA: Status vedr. beklædning til bestyrelsesog udvalgsmedlemmer i DDS Østjylland. JN: PH har bestilt 300 caps med logo i marineblå, de skulle gerne være leveret i uge 35 så de kan udleveres til vores DM deltagere. Vedr. beklædning har der ikke kunne fremskaffes prøver på kvaliteten af de tøj vi kan købe, da trykkerierne ikke ligger inde med noget. JPJ forespørger i Sport Direkt i Randers om de kan levere og om vi kan få en prøve af det. PH forespørger også sin kontakt på jakker mv. JN har været ude og modtage vores nye fane samt et diplom, begge dele overgives til PH til opbevaring på kontoret. IP: HD: 06. Orienteringer fra forretningsfører PH: Regnskab. HD er amtets repræsentant i Vesterengs bestyrelse, han oplyser fra deres generalforsamling at skydebaneforeningen ikke længere ønsker da have en fra amtet i bestyrelsen, da det jo er støtteforeningen der fremover vil udbetale tilskuddet. PH skal til forretningsfører møde i Vingsted, dagsordnen uddeles til orientering. Ammunitionslageret skal optælles i august måned, MA oplyser at det bliver gjort i næste uge PH uddeler en lagerrapport over det der gerne skulle være i lager. Der skal snart foretages indkøb af ammunition til

3 amtet. For at få løst problematikken med ammunitionssalg i Århus foreslår JPJ at invitere DSB/ASF og ÅRK til et møde for at drøfte om der er en af de to foreninger der ønsker at overtage ammunitionssalget, bestyrelsen er enige om at det er de to eneste klubber der har kapacitet og opbevaringsmulighed til at løse opgaven. PT og PH opsætte de retningslinjer og betingelser som er gældende i Randers og de skal naturligvis også være gældende for Århus. DDS Østjylland skal samtidig have lavet et officielt regelsæt som skal gælde for alle de foreninger som vælger at varetage ammunitionssalg. PH udlevere en udregning over de udgifter vi mangler at få afviklet i 2007, som det ser ud lige nu kan vi risikere at stå med et betydeligt underskud ved udgangen hvis Birgitte sagen ikke går til vores fordel. Når mellemregningen med skydebaneforeningen er foretaget er der godt kr. tilbage. Bestyrelsen skal have besluttet om de skal blive stående i værdipapirer, eller sælges og indløses til kontanter. Vedr. amtsbladet skal der udsendes regninger til de foreninger i Århus som har modtaget bladet med posten. Vores bank, Assentoft bank har indvilliget i at give os en kassekredit på kr. så frem at bestyrelsen godkender det, denne kassekredit koster os ikke noget at have, med mindre vi bruger af den. Denne kassekredit kan komme os til gode hvis regnskabet skulle give underskud. Bestyrelsen godkender oprettelsen af kassekreditten. Preben uddeler kontrolmærker til amtsmesterskaberne, CH sørger for at få dem uddelt til de enkelte skydesteder. 07. Geværudvalg: c: Planlægning af 15 m sæson. d: Skoleskydning. Udvalget holdt møde tirsdag d. 20. august 2007 hvor afholdelsen af amtsmesterskaberne var på dagsordnen. Der blev fordelt udvalgsfolk til de enkelte skydesteder, dog mangler der våbenkontrollanter til Skanderborg og Samsø. På det næste møde skal 15 meter sæsonen planlægges.

4 PH bestiller PR materiale til skoleskydningen, som skal afhentes ved DM, JH lover at afhente materialerne. PH gør opmærksom på at Benny Lykke var ved at indkøbe for mange pokaler, dog fik PH stoppet det i tide, så P.T. har amtet de pokaler de skal bruge til amtsmesterskaberne. MA gør indsigelse mod 200 meter amtsturneringen, da resultatlisten ikke kom ud sammen med indkaldelsen af hold til finalen. JH beklager at den ikke nåede at komme ud og lover at der vil være mere styr på det fremover. 08. Pistoludvalg: c: Planlægning af 15 m sæson. d: 09. Ungdomsudvalg: c: Projekt UNG d: 10. Uddannelsesudvalg: c: Møde den 5. september 07 i uddannelsesregion Midt i Dalgas. d: e: LG orientere om den afholdte amtsturnering, det bliver afholdt finale førstkomne weekend. LG oplyser at der har været lidt problemer med indberetningen af resultater, de har måtte rykke for en del af dem. 15 meter holder møde i næste uge, uge 35, hvor de skal planlægge vintersæsonen. Ikke noget nyt. Der er afholdt et par enkelte Projekt ung samlinger, men det er langt fra nok. Der er instruktørkurser på vej sidst på året, udvalget er P.T. ved at mønstre interesserede folk. MN orientere kort om det møde de skal til i Dalgas, hvor der blandt andet er kontakt med amtets resurse personer MN forespørger i den forbindelse hvem amtets resursepersoner er, da de også er indkaldt til dette møde. Udvalget vil gerne foretage klub besøg i 2008 for at blive mere synlige overfor de enkelte foreninger. 11. PR/Informationsudvalg: c: Status for amtsblad for DDS Østjylland. d: Koordinering med øvrige udvalg bladstof, hjemmeside m.m. e: Deltagelse i DDS aktivitetsmøde i Vingsted. MN forespørger om der er nogen der har interesse i at blive amtsinstruktør TK oplyser at deadline for næste blad er d. 3/9 07. Vores nye blad er blevet navngivet og hedder fremover Kuglefanget. TK vil gerne opfordre bestyrelsen og de enkelte udvalg til at sende mere materiale ind til bladet. Lige nu er der kun enkelte personer der sender ind. Der er blevet ændret papirkvalitet på bladet,

5 uden at PR udvalget har accepteret det, det vides ikke med sikkerhed om skiftet er sket ved trykkeriet ved en fejl eller om det er sket på opfordring af nogen udvalgspersoner. 12. ITudvalg: c: 1. september 2007 bliver web fjernet fra hjemmesiden og den går så officielt i luften d. 1. oktober DDS Østjyllands formandsmøde/foreningsmøde den 3. november 2007 i Sløjfen m.h.t. udvalgenes rolle. Der skal laves et oplæg til hvilke oplysninger foreningerne skal have. Datoen ændres til d. 10. november 2007, da der er kursus på sjælland for vores banelæggere d. 3. november PH forhøre sig om vi kan låne sløjfen denne dag, eller finder et alternativt sted vi kan være, han sørger samtidig for at bestille forplejning. 14. Pokalbog m.h.t. hvilke pokaler udvalg ønsker fremover. 15. Hvordan går det i DDS Østjylland og hvorledes fungerer vores udvalg? Hvorledes kommer vi på forkant, således aktivitetsdatoer kan udmeldes fra vore aktivitetsudvalg forinden hver sæson? De enkelte udvalg skal hver især kortlægge hvilke pokaler de ønsker at bibeholde og køre med fremover. IP og JN kortlægge hvilke pokaler der fremover skal uddeles som ligger udover aktiviteterne, så som lederpokalen mv. Amtet har 2 pokaler der endnu ikke er fastsat til noget. Punktet blev kortlagt igennem hele mødet. 16. Eventuelt. PH skal til at søge tilskud til udsendelse af amtsbladet, men det vides ikke med sikkerhed endnu hvordan det vil foregå i Bestyrelsen beslutter at PH skal søge tilskuddet for en sikkerhedsskyld, da vi ikke kan søge det senere. JPJ opfordre bestyrelsen til at overveje hvordan de synes amtsbladet skal køre i 2008 til næste møde. JH forespørger PH om alle hold skal skyde mod hinanden i amtsturneringen, også selvom der kun er 2 hold i en klassegruppe. PH undersøger sagen. LG vil gerne opfordre alle til at deltage i DM for grovpistol.

6 Referat fra bestyrelsesmødet godkendes: Jens Peter Jensen Michael Andersen Jens Nielsen Inge Petersen Henning Dam Jens Hviid Lars Gregersen Carsten Hauge Martinus Nygaard Tina Krarup Poul Thomadsen

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere