Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsspil Målvogteren Kampen"

Transkript

1 D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1

2 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge og værdsatte på holdet. Børn skal opleve, at håndbold er sjovt det er et holdspil baseret på fair play, respekt og engagement. Udnyt den motoriske guldalder til teknisk træning. Børn skal have bolden mest muligt, når de træner. Mange børn skal prøve at stå på mål - men de skal også prøve andet. Børn skal udvikle deres spilforståelse og ikke spille ud fra færdige løsninger givet af træneren - systemtræning hører ikke til i børnehåndbold. Alle børn skal på banen i kamp - ingen børn spiller håndbold for at være tilskuer. Træneren er et omdrejningspunkt i foreningen og væsentlig for børns oplevelse af idrætten. Træningen skal tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i børnenes udvikling og naturlige behov for aktivitet. Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Forsvaret 4 U-10 og forsvarsspil 4 Trænerens opgaver 5 Kropskontakt 5 Målvogteren 6 Træning af U-10 målvogtere 7 Forsvarstræning 8 Lege og småspil 8 Kamplege 9 Grundstilling og bevægelse 10 Bevægelsesøvelser med rekvisitter 10 Få fat i bolden 11 Forsvarsøvelser i opdækningsområdet 13 Forsvars- og målvogterøvelser 14 U-10 håndbold 16 Håndboldens værdier 17 U-10 kampen 18 Spillereglerne 18 Udvikling af individuelle færdigheder 19 Konkurrence og tryghed 21 Seks tips til U-10 kampen 22 Intensitet og fart er vigtig for fastholdelsen af børnenes interesse og opmærksomhed i træningen - skud på mål er godt, men lange rækker af børn er skidt. Håndboldforeningen skal fungere som et værested for børnene og som rammen for gode oplevelser. Forældrene er vigtige støttepersoner for børn, trænere og forening. 2 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

3 Indledning En stor del af dette modul beskæftiger sig med de dele af spillet, hvor modstanderholdet er i boldbesiddelse og hvor forsvaret og målvogteren i samarbejde skal forsøge at få fat i bolden eller i hvert fald forhindre, at modspillerne scorer. Modulet giver nogle bud på, hvordan man kan arbejde med elementer af forsvarsspillet med U-10 spillerne. Målvogteren varetager en helt speciel funktion på håndboldholdet. I materialet præsenteres nogle holdninger til, hvordan man som U-10 træner bør arbejde med det at stå på mål. Formålet med modulets sidste afsnit er at give trænere af U-10 spillere en bedre forståelse for det idégrundlag og de værdier, der ligger til grund for håndbold for denne aldersgruppe. Den enkelte træner bør fokusere på kvaliteten og indholdet både af hensyn til den enkelte spiller, men også af hensyn til foreningens og håndboldsportens fortsatte mulighed for at kunne sikre interesserede spillere til de ældre hold. Tryghed er vigtige rammer for børns motivation for at deltage i foreningens aktiviteter men U-10 årgangen er også børnenes første møde med spillet på den store bane og det er nu, at børnene skal opleve sig som medlemmer af håndboldforeningen og som håndboldspillere. U-10 Håndbold I 2008 vedtog DHF s bestyrelse at indføre ændringer i vores håndboldtilbud for børn og unge. Dette har også medført ændringer i tilgangen til håndbold for 9-10 årige. Læs mere om baggrundene for de konkrete ændringer på side I de nye regler spilles der med 5 markspillere og 1 målvogter på banen. Hele holdet må maksimalt stille op med 9 spillere. Formål med U-10 håndbold er stadig en introduktion til det endelige spil. Det er oplevelsen og ikke resultatet, der er vigtig. Forsvarsspil Målvogteren Kampen 3

4 Forsvaret Det er vel en generel opfattelse blandt både små og store håndboldspillere, at det er sjovere at lave mål, end det er at forhindre modstanderne i at gøre det. Det er dog uomtvistelig, at ros er med til at motivere, - dette gælder også i forbindelse med forsvarsspillet. Altså kan træneren motivere til gode forsvarspræstationer ved at undervise engageret i forsvarsspillet og ved at rose, når spillerne gør det godt. Det kan diskuteres, hvor meget træningen af forsvarselementer skal fylde, når man taler om børnehåndbold. Men at børnetræningen skal indeholde lege og øvelser i relation til forsvaret, kan ikke diskuteres. U-10 og forsvarsspil Forsvarstræning for U-10 bør tage udgangspunkt i følgende begreber og kvaliteter: SPILLETS IDÉ Børnene skal lære, at håndboldspillet både består af perioder, hvor man er i angreb og perioder, hvor man er i forsvar. HJÆLPE MÅLVOGTEREN Ved at dække op gør forsvaret det lettere for målvogteren at redde skuddene. REGLER Hvad må man! (røre modstanderen) Hvad må man ikke! (skubbe, slå, holde m.m.) FÅ FAT I BOLDEN I forsvaret er opgaven for børnene at få fat i bolden, når det er muligt (inden for reglerne). 4 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

5 Trænerens opgaver Træneren skal formidle forståelsen af håndboldspillets karakter og lægge vægt på de positive og let forståelige aspekter af forsvarsspillet: At hjælpe målvogteren til at have redninger og at forsøge at få fat i bolden. Samtidigt må træneren forklare børnene, hvad der er tilladt i forsvarsspillet og hvad der ikke er tilladt. Det kan være svært for børn at gennemskue, hvad der er godt forsvarsspil og hvornår deres indsats har båret frugt. Endnu engang skal det nævnes, at træneren har en vigtig opgave med at skabe positive oplevelser ved forsvarsspillet ved at rose gode forsvarsaktioner, redninger og initiativer i forhold til det trænede. kortvarige berøringer (skub) eller fastholdelse i arme, da denne type berøringer føles mindst ubehagelige. Til gengæld kan de være meget ubehagelige og måske endda farlige for de modspillere, som bliver udsat for dem. Som træner skal man være opmærksom på dette aspekt og gennem lege og øvelser forsøge at flytte børnenes grænser for at turde have kropskontakten. Forsvarsspillet må aldrig blive et udtryk for en træners kyniske beregning af, hvad der på kort sigt er mest effektivt og resultatgivende, men må tage udgangspunkt i, hvad der er motiverende og udviklende for børnene. Kropskontakt Håndbold er et spil, hvor kropskontakt med de øvrige spillere er uundgåelig. For en del børn kræver det noget overvindelse, at skulle røre ved andre børn, som de ikke kender godt. Ofte kan det resultere i Forsvarsspil Målvogteren Kampen 5

6 Mange børn skal prøve at stå på mål - men de skal også prøve andet. Målvogteren I 9-10 års alderen skal børnene ikke låses fast på en bestemt position. Alle børn bør i princippet prøve at spille alle mulige positioner. Dermed får børnene erfaringer, som giver dem forståelse for spillets muligheder og de forskellige opgaver, man har på de enkelte pladser. Disse oplevelser og erfaringer giver børnene et godt grundlag for på et senere tidspunkt at finde den rigtige plads på banen. Denne tankegang betyder også, at man bør lade mange af børnene på et U-10 hold prøve at stå på mål. Det er der flere gode grunde til: 1. Mange har lyst Mange børn synes, at det er spændende at stå på mål. Her er der kontant afregning for den enkelte: Mål eller redning, hvilket er meget nemt for barnet at forholde sig til. Det gør det samtidigt attraktivt, at det er en speciel position, som kun én (ad gangen) kan spille. 2. Mange bør få erfaringer med denne specielle funktion i håndboldspillet Som nævnt ovenfor bør alle børn spille alle positioner for at opnå så mange forskellige erfaringer og oplevelser af spillet som muligt. At stå på mål er spændende, men det kan også virke farligt/ ubehageligt for nogle. Børnene bør prøve at stå på mål, men ikke presses til det. 3. Sandsynligheden for på sigt at finde den rigtige målvogter øges. Hvis udvælgelsen af målvogteren sker for tidligt risikerer du, at finde den forkerte. Når din målvogter ikke gider stå på mål mere eller stopper med håndbold, når han/hun bliver U-14 spiller, har du et stort problem: Det er svært at finde en ny især hvis ingen af de øvrige spillere nogensinde har prøvet at være målvogter. Lad mange U-10 spillere prøve og hav en lille flok U-12 spillere som kan, så har du en god chance for at få de to rigtige på ungdomsholdet. 6 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

7 4. Tidlig specialisering giver frafald Hvis en målvogter, som tidligt er specialiseret på denne position, på et tidspunkt ønsker at blive markspiller, vil den pågældende opleve at være langt bagefter, fordi han/hun kun har prøvet at stå på mål. I mange tilfælde vil det betyde frafald af den tidligere målvogter. Træning af U-10 målvogtere Som konsekvens af ovenstående erkendelser, må det tilstræbes, at alle U-10 spillere prøver at spille på fløjen, at stå på mål osv. Derfor bør alle U-10 spillere f.eks. også træne fløjskud og arbejde med målvogterfærdigheder. Hvis alle U-10 spillerne skal prøve at stå på mål i selve målet, er det klart, at det kan tage en stor del af træningstiden, hvis man har en større gruppe spillere. Det skal derfor pointeres, at øvelser, hvor man arbejder med målvogterfærdigheder, nemt kan foregå andre steder end i målet. Der er på mange måder sammenfald mellem de væsentlige egenskaber hos den dygtige forsvarsspiller og den dygtige målvogter - f.eks. at kunne læse spillet, at have fokus på bolden, at have mod og at kunne bryde boldens bane. En decideret træning af målvogteren bør man ikke bruge mange kræfter på i 9-10 års alderen. Hvis U-10 målvogteren endelig skal trænes med forskellige skud, så bør træneren gøre det selv. Mange børn i 9-10 års alderen er ikke i stand til at kaste så præcist, at de rammer, hvor de skal. Derfor vil en sådan træning blive uden kvalitet og intensitet, men til gengæld kedelig for de fleste. Med samme argument må det også konstateres, at målvogteropvarmning (skudopvarmning) i U-10 håndbold groft sagt er spild af tid. Til gengæld bør træneren i spil- og kampsituationer være opmærksom på at hjælpe og vejlede målvogteren m.h.t. placering og parering. En eventuel træning af målvogteren bør også være koncentreret om disse to aspekter. Forsvarsspil Målvogteren Kampen 7

8 Forsvarstræning I det følgende gives der nogle forslag til lege og øvelser, hvor der arbejdes med forskellige færdigheder og kvaliteter i forsvarsspillet, som bør udvikles hos U-10 spillerne. Lege og småspil Tårnbold To hold a 4-5 spillere. Hvert hold forsvarer deres tårn, som er placeret i en afmærket cirkel eller firkant, som spillerne ikke må betræde. Tårnet kan være 1-2 kegler, en papkasse, en stol etc. Der spilles uden driblinger. Hvordan placerer vi os for at dække tårnet? Hvordan får vi fat i bolden? Kongens/dronningens livvagter To hold a 4-5 spillere. Der spilles med en blød bold (skumbold). Hvert hold udpeger en konge/ dronning, mens de øvrige er livvagter. Kongen kan eventuelt få en kasket (krone) på, så det er tydeligt, hvem der har denne rolle. Man spiller sammen for at ramme (som i stikbold) det andet holds konge. Livvagterne skal beskytte kongen. Når en regent bliver ramt, må holdet indsætte en ny. Hvis det er for svært at få ram på kongen, kan man også udpege en prins, så der er to at ramme og en livvagt færre til at beskytte. Hvis en livvagt rammes, kan der eventuelt laves en regel, hvor den sårede livvagt skal ud til hospitalet til behandling (ud at røre en kegle), før han/hun må deltage igen. En anden mulighed er, at livvagten skal genoptræne ved at lave en bestemt øvelse, før han/hun kan genoptage arbejdet. Hvordan beskytter vi bedst kongen? Hvordan får vi fat i bolden? Fangeleg med helle Der udpeges et passende antal fangere i forhold til antal deltagere. Dem, som står, skal naturligvis forsøge at blive løst fra opgaven ved at fange en af de frie. Man kan opnå helle ved to og to at stille sig skulder ved skulder med armen omkring den anden stå tæt sammen med front mod hinanden (knus/omfavnelse) lægge sig på gulvet henover hinanden i et X. Tilvænning til kropskontakt. Hvilken type helle passer bedst til drengene og hvilken til pigerne? 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

9 Kamplege Forskellige små kamplege kan anvendes til at vænne børnene til den kropskontakt, der er i håndboldspillet, og flytte grænserne for, hvor meget de tør på dette område. Frimærket To spillere er sammen på hjørnet af badmintonbanen, hvor grøfterne danner et lille felt: Frimærket. Spillerne har énhåndsfatning og fødderne udenfor frimærket. Nu gælder det om at trække makkeren ind i feltet. Skift hånd. Variation: De to spillere står nu begge inden for frimærket og skal forsøge at presse den anden ud af feltet. Man skal kæmpe for at holde mindst den ene fod indenfor. Klap bagi To spillere med énhåndsfatning. Med den frie hånd skal man forsøge at klappe makkeren bagi. Husk at skifte hånd. Vend pladen To spillere sammen. Den ene lægger sig på maven med armene ud til siden og er plade. Den anden skal forsøge at vende pladen ved at løfte/trække/bryde makkeren om på ryggen. Vær opmærksom på, at børnene ikke (kun) trækker i armene, men tager fat på kroppen af makkeren. Fød en bjørn Tre sammen. En spiller ligger på ryggen en anden ligger på tværs af den første mave mod mave en tredje spiller ligger ovenpå igen på maven, men med ben og hoved modsat den nederste. Den øverste og nederste skal nu klemme sammen, mens den midterste skal forsøge at kæmpe sig ud, (bjørnefødslen). Fang halen Tre sammen. De to stiller sig bag hinanden. Den bageste holder fast om livet på den forreste. Den tredje skal nu angribe og forsøge at komme rundt og klappe den bageste bagi. Parret skal forsvare sig ved bevægelse og ved, at den forreste holder angriberen væk med armene. Man kan også gennemføre denne leg med tre, fire eller fem spillere, som udgør en slange. Angriberen skal hele tiden nå rundt og klappe den bageste bagi. Legen giver mange relevante forsvarsbevægelser og afvisninger. Forsvarsspil Målvogteren Kampen 9

10 Grundstilling og bevægelse 1 Grundstilling i forsvarsspillet: Begge fødder på gulvet Fødderne en smule forskudte Let bredstående Let bøjede ben Løftede, aktive arme BALANCE Forsvarsbevægelser: Hav let bøjede ben Brug små hurtige skridt Hav begge fødder på gulvet - undgå hop Hav parallelle fødder - kryds ikke benene Løftede, aktive arme Kig fremad ikke på fødderne Parvise øvelser Den ene spiller er forsvarer, den anden er angriber med bold. Forsvareren enten 1. springer over en liggende springstav el. lig. 2. laver en pirouette 360 gr. 3. laver en forlæns rulle/kolbøtte (gerne på måtte) finder balancen og grundstilling og følger makkeren, som dribler lidt til en af siderne. Spejløvelser To spillere står med ca. en meters afstand med front mod hinanden. Den ene bestemmer bevægelserne, den anden spejler dem. Bevægelserne kan være: 1. små hurtige sidebevægelser 2. små bevægelser frem og tilbage 3. små bevægelser med armene 4. korte løb til siderne 5. forskellige kombinationer af 1-4 Husk at rette uhensigtsmæssige bevægelser. Bevægelsesøvelser med rekvisitter Øvelserne er taget fra DHF-materialet Flyt fødderne og løb let (video og øvelseskompendium), som indeholder en lang række bevægelses- og koordinationsøvelser. Stepbevægelser sidelæns Der laves stepbevægelser sidelæns langs stavene. For enden af stavene laves der et kraftigt afsæt, idet der skiftes retning. Afstanden mellem stavene er ca. 60 cm (to fødder) Gør øvelserne sjovere ved at lade børnene bevæge sig i forhold til nogle rekvisitter 10 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

11 Stepbevægelser frem og tilbage Som foregående øvelse, men nu laves der stepbevægelser frem og tilbage omkring stavene. Man kan lade den, der erobrer bolden, holde den næste gang eller skiftes. Pas på man ikke støder sammen. Dueller er kun sjove, hvis duellanterne er nogenlunde jævnbyrdige Stepbevægelser omkring to ringe Spilleren er placeret mellem de to ringe med siden til ringene. Herfra kan der arbejdes med stepbevægelser frem og tilbage og til siderne ind i ringene Bevægelsesdueller To spillere står skulder ved skulder. På signal fra den tredje spiller (eller træneren), som står med en bold, laver de to spillere en bevægelse: 1. Afstanden mellem ringene er ca. 60 cm (to fødder) 8-talsbevægelser omkring to ringe Spilleren arbejder med stepbevægelser i en 8-talsbane omkring de to ringe. Spilleren har hele tiden front i den samme retning. Anden gang går bevægelsen i den modsatte retning Få fat i bolden Reaktionsdueller To spillere står med 1 meters afstand med front mod hinanden. Den ene holder parrets bold i strakte arme frem mod den anden. Boldholderen slipper bolden, og begge skal nu enten 1. klappe hænder bag ryggen 2. klappe egne balder 3. dreje rundt i pirouette 360 gr. 4. røre gulvet med begge hænder...og få fat i bolden. 1. Sidestep ud til en linie og tilbage 2. Hurtigt løb rundt om en kegle og tilbage 3. Sidestep rundt om en hulahop-ring og tilbage Lige før de er tilbage på plads, kaster den tredje spiller (træneren) bolden, som de to skal kæmpe om at erobre. De tre spillere rokerer efter få ture. Forsvarsspil Målvogteren Kampen 11

12 Øvelsen kan eventuelt kombineres med skud på mål: Den spiller, som får fat i bolden, skal søge afslutning, mens den anden skal forsvare. 2? 3 Husk at rette uhensigtsmæssige bevægelser. Pas på man ikke støder sammen. 1 4 Smørhul Tre spillere spiller 2 mod 1 på et afgrænset område f.eks. to servefelter på en badmintonbane. Spilleren i smørhul skal forsøge at få fat i bolden. Når bolden erobres, bytter man. Hvis spillerne ikke er så øvede, kan man spille 3 mod 1. Opdækning for aflevering Fem spillere om en bold. Den ene spiller er forsvarer, mens de øvrige fire er angribere, der danner en firkant (max. 3 meter mellem spillerne). Angriber 1 og 2 spiller med bolden og skal forsøge at spille til stregspillerne (angriber 3 og 4). Forsvareren skal forsøge forhindre afleveringer til angriber 3 og 4. Skift til en ny forsvarer efter et par ture. Ret uhensigtsmæssige bevægelser. Hvordan skal forsvareren placere sig? Hvordan kan forsvareren få fat i bolden? Opdækning for aflevering Fem spillere, en bold og en hulahop-ring. Tre af spillerne danner en trekant (3-4 meter mellem spillerne). I midten af trekanten placeres hulahopringen, hvor den fjerde spiller ( stregspilleren ) placeres. Den femte spiller er forsvarer. De tre spillere i trekanten spiller bolden rundt og skal forsøge at spille bolden ind til stregspilleren. Forsvareren skal forhindre dette og forsøge at få fat i bolden. Ret uhensigtsmæssige bevægelser. Hvordan skal forsvareren placere sig? Hvordan kan forsvareren få fat i bolden? 12 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

13 Forsvarsøvelser inden for 3 m linjen U-10 spillere bør naturligvis lære at dække op både indenfor og undenfor 3 m linjen. Her er eksempler på øvelser med udgangspunkt i området indenfor 3 m linjen: 1 mod 1 med tilspillere Angriberen må spille de to tilspillere og forsøge skud eller gennembrud mod forsvarsspilleren, som dækker området mellem de to kegler. Øvelserne må fortsat have som mål for forsvarsspilleren at hjælpe målvogteren og at få fat i bolden med udgangspunkt i reglerne. For at kunne hjælpe målvogteren bedst muligt skal U-10 spilleren opnå forståelse for at kunne placere sig - mellem modspilleren og målet - tæt på modspilleren, når denne er tæt på målet at dække (have ansvaret for) sin modspiller - og samtidigt vide, hvor bolden er Da børn i 9-10 års alderen fortsat har svært ved at overskue komplekse situationer, bør træningen bestå af øvelser, hvor man er 1 mod 1 eller 2 mod 2. Forsvarsøvelser 5 mod 5 giver for få aktive situationer for den enkelte og dermed for lav intensitet. Udnyt i stedet spil til to mål til at bevidstgøre spillerne om positionerne og spillernes indbyrdes placering i forsvaret. Fokus på forsvarsspillerens placering, grundstilling og bevægelse samt kropskontakt. Hvis opgaven er for svær for forsvareren kan opdækningsområdet reduceres kan angriberens muligheder reduceres (kun skud ikke gennembrud) Hvis opgaven er for let for forsvareren kan der indsættes en stregspiller, som tilspillerne må aflevere til må angriberen spille tilspillerne flere gange, til den rette chance byder sig Forsvarsspil Målvogteren Kampen 13

14 2 mod 2 med tilspillere Angriberne må spille de to tilspillere og forsøge skud eller gennembrud mod forsvarsspillerne, som dækker området mellem de to kegler. Forsvar keglerne Tre spillere, en bold og to kegler. Keglerne placeres med ca. 2 meters afstand. To af spillerne er angribere og er placeret ud for hver kegle (ca. 4 m fra keglen). Angriberne spiller sammen og skal forsøge at ramme en af keglerne. Den tredje spiller er forsvarer/ målvogter og må bruge arme og ben til at forhindre, at keglen rammes. Fokus på forsvarsspillernes placering, grundstilling, bevægelser og kropskontakten. Hvis opgaven er for svær for forsvarerne kan opdækningsområdet reduceres kan angribernes muligheder reduceres (kun skud ikke gennembrud) Hvis opgaven er for let for forsvarerne kan der indsættes en stregspiller, som tilspillerne må aflevere til Forsvars- og målvogterøvelser Som tidligere nævnt bør alle U-10 spillere arbejde med målvogterfærdigheder. Her følger nogle øvelsesforslag. Alle skal prøve at være forsvarer/ målvogter. Juster afstanden mellem angribere og kegler, hvis øvelsen er for let/svær. Forsvar ringene Tre (fem) spillere, en bold og to hulahop-ringe. Hulahop-ringene hænges op i bagnettet i ca. 1 meters højde med ca. 2-2½ meters afstand. 14 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

15 To af spillerne står med 2-3 meters afstand mellem hinanden og med 4-5 meter ind til hulahop-ringene. De skal spille sammen og forsøge at kaste bolden i en af ringene (der kan evt. være to angriberpar). Den tredje spiller er forsvarer/ målvogter og skal forhindre, at bolden bliver kastet gennem en af ringene. Alle skal prøve at være forsvarer/ målvogter. Målvogterdouble Fire spillere er sammen om en bold på en badmintonbane. Spillerne er placeret bag banens baglinie. På skift kaster de bolden, så den rammer (studser) inden for banens midterfelt. Modstanderparret skal forsvare deres baglinie og forhindre, at bolden passerer dem (inden for badmintonbanens sidelinier). Man kan også spille 1 mod 1 på det halve af badmintonbanens bredde. Målvogter forsvarer angriber To hold spiller mod hinanden på en minihåndboldbane. Begge hold har en målvogter og en markspiller samt en fast tilspiller på banen ad gangen. Hold A s målvogter sætter spillet i gang med et udkast til sin markspiller. Denne skal forsøge scoring mod hold B s forsvarer og målvogter. Hold A Når hold A har afsluttet, igangsætter hold B et modangreb med et udkast fra målvogteren. Når målvogteren har foretaget sit udkast, rykker han/hun ud som ny forsvarer, og en ny spiller rykker ind i målet. Når en spiller har været forsvarer, bliver han/hun angriber, og efter endt angreb går han/hun bag i rækken. Hold B Forsvarsspil Målvogteren Kampen 15

16 U-10 håndbold DHF s idégrundlag for børnehåndbold gennemgås på modul 1, men er også fundamentet for idégrundlaget for U-10 håndbold: Idéen med U-10 håndbold er at fastholde og udvikle 9-10 årige børns deltagelse i håndboldforeningens aktiviteter. En aktiv medvirken i alsidige idræts- og foreningsaktiviteter bør fortsat prioriteres højere end resultater af kampe. U-10 håndbold bør tilrettelægges sådan, at det er interessant at deltage i både for nybegynderen og for den mere øvede. U-10 håndbold skal styrke barnets interesser for at deltage aktivt i idræt og være med til at skabe basis for foreningens fremtidige håndboldtilbud. I DHF mener vi, at U-10 håndbold kan beskrives således: U-10 håndbold er lige noget for dig der har lyst til At have det sjovt sammen med kammerater Møde andre piger og drenge Have det sjovt til træning eller ved kampe og stævner Få nye kammerater At få udfordrende idrætsoplevelser med piger og drenge Deltage i stævner Tage på ture Lave forskellige sociale aktiviteter Deltage i arrangementer på tværs af holdene i foreningen Få gode oplevelser sammen med søskende og forældre Spille på rene pige-/ drengehold eller blandede hold. At blive dygtigere til at spille håndbold Træne 1-2 gange om ugen. Lære en masse om selve håndboldspillet. Lære at bruge sin krop. Lære at finte, lave sjove skud og dække op for modstanderne. Prøve at stå på mål - det er rigtig sejt! 16 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

17 Diskutér: Hvad kan du gøre for, at børn føler sig som en del af håndboldforeningen? Hvad kan du gøre, så U-10 spillere bliver glade for at være håndboldspillere? Håndboldens værdier BØRN SKAL OPLEVE - at håndbold er sjovt det er et holdspil baseret på fair play, respekt og engagement. U-10 håndbold skal naturligvis også opleve de værdier, som kendetegner alt håndbold, nemlig: Det er sjovt Håndbold skal være sjovt for alle. Det skal være en glæde at spille håndbold. Det skal være sjovt til træning, i kamp og efter kampen. Det er et holdspil Håndbold er et spil mellem to hold. Det er et holdspil, hvor alle på banen vil gøre deres bedste. Det er et holdspil, hvor alle spillere giver alt, hvad de har for holdet. Det er fair play Håndbold er en konkurrenceidræt. Det er en fysisk leg med mange nærkampe. Det er fair play på og uden for banen til kamp og til træning. Det er respekt Respekt for alle, der er involveret i spillet. Respekt for håndboldspillets værdier. Accept af at alle er vigtige og nødvendige medspillere til såvel træning som kamp Det er engagement Det er engagerede tilskuere, der hylder eget hold og er fair overfor modstandere og dommere. Det er engagerede spillere, trænere, dommere og ledere. Engagementet er den vigtigste motivationsfaktor for alle involverede. Diskutér: Hvordan kan du som U-10 træner være med til at dine spillere og deres forældre hører om håndboldspillets værdier og hvad vil du gøre for at omsætte budskaberne i de 5 afsnit til konkret handling? Forsvarsspil Målvogteren Kampen 17

18 U-10 kampen Dette afsnit omhandler de særlige regler, der er gældende for U-10 håndbold men også nogle af de mange andre forhold, som en U-10 træner bør forholde sig til, når børnene skal med ud til kamp. Spillereglerne Udgangspunktet for U-10 reglerne er de almindelige håndboldregler, dog med følgende tilføjelser: Der spilles med sænket overligger (målets lysning : 178 x 300 cm) Bolden er cm i omkreds og vægten er gr. læder. Målvogteren må ikke overskride midterlinjen. Hvorfor kun 5 markspillere DHF har fra og med sæson 2008/09 besluttet at fjerne 1 spiller på banen og 3 fra holdkortet, således at der nu spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen og maksimalt 3 udskiftningsspillere. Undersøgelser viser, at holdene i denne aldersgruppe ikke formår at bruge stregspilleren i tilstrækkelig høj grad. Stregspilleren rører sjældent bolden i en konstruktiv situation, og står ofte i vejen, hvis en medspiller forsøger et gennembrud. Dette er begrundelsen for at fjerne en spiller. Antallet af spillere er 5 spillere + 1 målvogter. I alt må der benyttes 9 spillere pr. kamp. 18 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

19 Argumentet for at være 5 markspillere skal ikke kun ses i, at stregspilleren ikke fungerer som en del af spillet. Udvikling af individuelle færdigheder Et andet og tungtvejende argument er, at der ved fjernelse af stregspilleren, opstår flere direkte konfrontationer, hvor en forsvarsspiller og en angrebsspiller er i en direkte duel. Altså giver de færre spillere yderligere mulighed for udvikling af de individuelle kompetencer som forsvarsspiller og angrebsspiller. For at få succes som forsvarsspiller i disse direkte konfrontationer, er det vigtigt at træne placeringsevne, bevægelse og kropskontakt. Husk at det stadig er muligt og tilladt at spille med stregspiller, overgangsspil osv. hvis man ønsker dette. Derfor skal man også lære at dække op for stregspil og evt. indløb fra andre positioner. Forsvarsspil Målvogteren Kampen 19

20 Prøv din viden om U-10 reglerne: Se svarene på side 22. T i p s k u p o n 1 X 2 1 Hvor mange af et holds spillere må der være på banen ad gangen? 2 Hvor gammel er en U-10 spiller? 9-10 år 6-8 år 7-9 år 3 Hvor er det tilladt at bevæge sig Over hele Mellem eget Egen frit, når man dækker op? banen målfelt og banehalvdel tremeterlinien 4 Hvem må tage bolden, hvis den Forsvarende Begge holds Angribende efter et skud på mål kommer retur holds spillere spillere holds spillere fra målvogteren eller målrammen? 5 Hvilken størrelse har et U-10 mål? 178 x 300 cm 180 x 300 cm 182 x 300 cm 6 Hvor langt må målvogteren Over hele banen Til midterlinien Blive i eget komme ud på banen? målfelt 7 Må en forsvarsspiller løbe ud og Ja Nej Hvis spilleren erobre en aflevering uden for egen starter sit løb helt tremeterlinie? inde fra målcirklen 8 Hvilken boldstørrelse spilles der med? cm cm cm 9 Hvor mange spillere må man maksimalt skrive på sit holdkort? 10 Må målvogteren i løbet af kampen Aldrig Uden videre Efter udskiftning deltage i spillet som markspiller? og trøjeskift 20 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

21 Konkurrence og tryghed Håndbold er en konkurrenceidræt. Dynamikken, inspirationen og motivationen i idrætten er nøje kædet sammen med det at konkurrere. Men graden af alvor, ambitioner og satsningen i mange foreninger, bør altid være genstand for debat. Konkurrence er en del af idrættens væsen. Men det væsentlige må være at finde konkurrenceformer, hvor børn kan føle sig trygge og værdsatte uden frygt for at fejle. Så får vi flest mulige vindere!!! Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge og værdsatte på holdet!!! Opdelingen af børn efter køn, alder og dygtighed opleves af mange børn, som om de bliver isolerede i forhold til deres kammerater. Måske er man nybegynder i forhold til andre fra ens klasse, som måske har spillet håndbold i flere år. Disse oplevelser gør, at børnene ikke føler sig trygge og værdsatte og ofte vil disse børn holde op med at spille håndbold. Diskutér: Hvorfor konkurrerer børn? - for deres egen skyld? - for trænerens skyld? - for foreningens skyld? - for forældrenes skyld? Hvad kan konkurrence medføre af pres på børnene? Hvad kan du gøre for, at dine spillere føler sig trygge og værdsatte? Hvad kan du gøre for at få alle spillere til at føle sig som en del af holdet? Nogle børn oplever, at træneren ikke har tid til nye, fordi vedkommende ikke er lige så gode som de andre spillere. at de ikke er gode nok til at spille på samme hold som deres kammerater. at de kommer med ud til kamp, men oplever, at de ikke dur, fordi de næsten ikke får spilletid. Forsvarsspil Målvogteren Kampen 21

22 Seks tips til U-10 kampen 1. Husk at meddele børn og forældre, hvornår de skal spille helst i meget god tid, så familien har mulighed for at planlægge deres weekends. Meddel allerede fra sæsonstart, hvem der skal køre. Du kan f.eks. tildele alle børns forældre et bestemt antal gange, de skal køre. Husk at oplyse, hvordan man forholder sig, hvis man bliver forhindret i at køre. 2. Tag ikke flere spillere med, end at alle kommer til at spille. Sørg for, at alle børn kommer til at spille kampe. Det er ofte kampene, mange børn ser frem til!! 3. Lad ikke børnene spille på faste pladser. Ofte vil børnene gerne spille på andre pladser. Hvis et barn ofte vælger at spille en bestemt plads, er det sandsynligvis fordi vedkommende har haft en succesoplevelse på denne plads. Prøv om ikke barnet kan få succesoplevelser overalt på banen. 4. Det er vigtigere at dit hold bliver dygtigere og dygtigere i løbet af årene end at vinde den aktuelle kamp. For meget fokus på succes her og nu kan betyde, at du som træner træffer nogle valg, som ikke er til gavn for holdets og de enkelte spilleres udvikling. Signaler om succes her og nu vil også ofte blive opfattet af børn og deres forældre som et væsentligt succeskriterium. Altså at man er god hvis holdet vinder (uanset, hvordan det sker!!). 5. Husk at du som træner har en meget vigtig rolle som forbillede for dine spillere og deres forældre!!! Det er dig, der skal synliggøre håndboldens værdier for dem i praksis. Du er foreningens og håndboldsportens ambassadør. 13 rigtige om U-10 reglerne: x - x 22 Forsvarsspil Målvogteren Kampen

23 6. Forsøg at få spillernes forældre til at støtte deres børn på en positiv måde. Det gør dit job som træner meget lettere. Du kan f.eks. give dem disse gode råd til, hvordan forældre støtter deres børn: Mød op til kamp, når du har mulighed herfor. Barnet ønsker det! Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen - ikke kun dit eget barn. Respekter trænerens beslutninger - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene med at spille. Kritiser ikke hans/hendes afgørelser. Mange børn synes også det er pinligt, hvis far eller mor råber efter dommeren! Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. Giv opmuntringer i både medgang og modgang - giv ikke kritik. Forsvarsspil Målvogteren Kampen 23

24 D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børn Forening Forældre 1 Træning i praksis 1 Opvarmning og træningsøvelser 1 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 U-12 Forsvarsspil 1 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 Træneren - planlægning og undervisningslære 1 Spillet Aktiviteten Kampen 1 Teknisk træning i den motoriske guldalder 1 Angrebsspil og fysisk træning 1 U-12 Forsvarsspil 1 U-12 Forsvarsspil 1 U-8, U-10 og U-12 Børn Forening Forældre D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Træneren Planlægning og undervisningslære U-8 U-8 U-8 U-10 U-12 U-10 U-12 U-10 U U-8 D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Træning i praksis U-8 D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Spillet Aktiviteten Kampen U-8 DHF s Børnetræneruddannelse består af 12 moduler. 4 5 De tre grønne moduler er grundmoduler og beskæftiger sig med emner, som er væsentlige for alle børnetrænere. U-10 og U-12 D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Opvarmning og træningsøvelser D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Teknisk træning i den motoriske guldalder U-8 trænere bør desuden gennemgå de gule moduler. De blå og de røde moduler henvender sig til U-10 trænere. U-10 6 U-12 U-10 7 U-12 De blå og grå moduler indgår i uddannelsen af U-12 trænere. U-10 D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Angrebsspil og fysisk træning U-10 U U-12 D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Angrebsspil og contra D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Målvogteren og fysisk træning

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Juni 2013 TRÅDEN Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Formålet med ungdomsarbejdet i BHK Formålet er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne Fair Play for alle Dansk Boldspil-Union DBU Børn og ungdom Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling DBUs Børnetræningsmanual 2006 DBUs

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

Den Blå Tråd Januar 2015

Den Blå Tråd Januar 2015 Januar 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Værdier og målsætning... 5 5. Spilsystem og spillestil... 7 6. Væsentlige pladsspecifikke færdigheder

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere