A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl i Islands Brygges Kulturhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus"

Transkript

1 A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter. Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved Preben Løth. Revisionsfirmaet Ernst & Young var repræsenteret ved Hanne Sandersen. a4 Arkitekter og Ingeniører A/S var repræsenteret ved Niels Eckardt. Advokat Arne Linde Olsen var til stede. Bestyrelsesformand Jens Halvorsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent og referent. Preben Løth blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. andelsboligforeningens vedtægter og godkendte dagsordenen. Forsamlingen var samtidig beslutningsdygtig med hensyn til alle punkter på dagsordenen. Dog kan forslag om vedtægtsændringer kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange medlemmer der er fremmødt. Preben Løth blev valgt til referent. 2. Bestyrelsens årsberetning. Bestyrelsesformand Jens Halvorsen aflagde bestyrelsens beretning. Jeg skal nu aflevere bestyrelsens beretning, som på dette sene tidspunkt af året næppe undgår at blive en blanding af tilbageblik, status og så det mere fremadrettede. Da vi forlod hinanden efter sidste års generalforsamling, var det en nyvalgt bestyrelse med meget mod på det der nu skulle til at ske i forhold til renoveringen af ejendommen, endeligt skulle vi i gang, sådan for alvor, - og det kom vi så også sådan for alvor. Man siger, ved festlige lejligheder som denne, at en andelsboligforening er en levende organisme. I tilfældet AB Egilshus viser dette sig at holde stik i svær grad og i mere end en forstand, for da byggeriet havde kørt i ca. 3 måneder fandt vi én "ægte hussvamp".

2 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 2 - (En ægte hussvamp er en utrolig kraftig vækst der har en massiv virkning, specielt på arkitekter, ingeniører, alle former for bygningshåndværkere og helt specielt kraftigt virker hussvamp på assurandører og forsikringsfolk.). Da tømmerne, blotlagde svampen, viste det sig at den havde familie, en stor familie endda. Der er i alt konstateret angreb af hussvamp i ejendommen. Disse kedelige oplysninger her fra start fordi det indkapsler en masse af debatten og forklaringerne vedrørende byggesagen. Det ligger allerede nu klart at: Byggeriet er blevet "dobbelt så stort". Alle tidsplaner er slået itu / byggetiden forlænges. To bygherre - AB Egilshus & Tryg. Ekstra stillads udgifter. Udgifter til svampebiologer. / genhusningsboliger. Organisation af byggesagen. Bestyrelsen i AB Egilshus valgte i opstarten af byggeriet at lade foreningen direkte repræsenterer i byggesagen. Vi har, i bestyrelsen, organiseret arbejdet med byggeriet i to grupper, en byggegruppe bestående af Christina som er byggeteknikker, eller er lige ved at blive det, Og Jens Boris som, sammen med Christina igennem de sidste 3 år har været bestyrelsens kontakt til byggeleder Niels Eckardt fra a4. Sammen har disse 3, om nogen, været udviklerne af ideerne mht. knopskydningerne på tagetagen. Så er der mig selv som mest tager sig af den økonomiske side af sagen. Dertil kommer en egentlig økonomigruppe (bestående af vores kasserer Hanne, Peter og igen mig selv). ) Der er her mere tale om den overordnede økonomi, finansiering og den slags, både mht. byggeriet men også med fokus på at få dele af ejendommens grundlæggende finansiering lettet i forbindelse med afslutningen af tag byggeriet og facade renoveringen. Med disse to "følgegrupper" er andelsforeningens bestyrelse således selv part og "aktiv bygherre" og har på den måde den, for os at se, nødvendige førstehåndsviden på både udviklingen i byggeriet og i økonomien omkring den samlede renovering. Når vi har valgt at forme tingene på denne måde er det ikke ud fra en kæmpe erfaring med håndtering af store byggerier, for det har vi ikke. Men netop det at vi hele tiden er så tæt på begivenhederne sætter os i stand til at kunne tage fleksible beslutninger, både i forhold til beboerne, byggeledelsen og entreprenørerne. Når vi har valgt at involverer os så meget og så direkte, er det også i høj grad et udtryk for - at vi - ikke anede hvad vi gik ind til. Der har været mange hurdler / benspænd for alle parter i denne byggesag. Det er klart at specielt alle svampefundene har stillet store udfordringer i retning af at tilpasse hele projektet til den kendsgerning at store dele af tagkonstruktionen og etageadskillelserne skal udskiftes før det egentligt projekterede arbejde kan sættes i gang. Vi føler at vi som bygherre nu i 10 måneder, med stor tålmodighed, har forsøgt at få dette byggeri til at afvikles i god ro og orden, til det hører at vi i en konstruktiv dialog kan samarbejde

3 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 3 og samtale om de konkrete opgaver. AB Egilshus konstaterer hermed at situationen og samarbejdsklimaet ikke ser ud til at forbedres væsentligt, hvorefter bestyrelsen ønsker at lægge kursen om. Vi må, fastslå at vi, specielt mht. hovedentreprenøren Enemærke & Petersen, har meget svært ved at få øje på tilstrækkelig positiv vilje i samarbejdet. Specielt overdragelsen af de to første faser har været skandaløs. Jeg kan nok kortest forklare vores trængsler med et citat fra Enemærke & Petersens hjemmeside: "Renovering af tage er et af Enemærke & Petersen a/s' kerneområder og har faktisk været det siden firmaets etablering i Vi har mange års erfaring på området og er bl.a. kendt for vores smidige håndtering af beboerkontakten - et vigtigt område, fordi renovering ofte foregår mens folk stadig bor i lejlighederne." Dette er ikke vores oplevelse. Økonomien i byggesagen. Om økonomien vedr. byggeriet er udviklingen er tilfredsstillende og som forventet, der er igen en smule usikkerhed og slør mht. fordelingen af omkostningerne vedr. stilladser ol., men på ingen måde noget alarmerende. Mere kontant er det at byggeprojektet har haft sin, første, voldgiftssag rejst af tagentreprenøren, som vi, mod forventning, tabte. Vi tabte ikke rigtigt, men den fordeling Voldgiftsnævnet nåede frem til i sin kendelse virker hverken logisk eller rimelig. Jeg ved at bestyrelsen og rådgiver ikke nødvendigvis er færdige med den sag, men det korte af det lange er at AB Egilshus d. 16. marts blev pålagt at rejse for ½million kr. mere stillads end det allerede aftalte. Det var en bet, og det var som sagt - stik mod logik og forventning, - men det er "en skramme, - ikke et sår". Jeg vil ikke trætte Jer længere med snak om byggeriet idet det er min fornemmelse at det nok skal blive strejfet i alle mulige andre sammenhænge i løbet af aftenen. Økonomien i foreningen i øvrigt. Det har været et ualmindeligt sundt år med hensyn til foreningens økonomi, og det kan i øjeblikket være en smule svært at opretholde den naturlige pessimisme, foreningens årsregnskab signalere da også netop dette, blandt andet i form af en relativ kraftig stigning i andelsværdierne. Der ligger selvfølgelig i det meget milde vinde der blæser i landet i almindelighed, og på ejendomsmarkedet i særdeleshed, og her helt specielt på ejendomsmarkedet i midten af København. Vi arbejder i bestyrelsen med en økonomisk fremskrivning frem mod år Ud fra hvilken vi forsøger at sammenholde renovering, drift samt finansieringen af begge dele. Det første delmål i denne strategi er ambitionen om at sætte os i stand til at inddrage husets grundlæggende finansiering i afslutningen og finansieringen af byggesagen, og på den måde benytte de gunstige tider, rentemæssigt set, til at skabe ro omkring de samlede kapitalomkostninger i mange år frem. Vi holder også af, i bestyrelsen, at tro at de økonomiske dispositioner vi træffer, også er en medvirkende årsag til at det faktisk ser rimeligt fornuftigt ud, sådan cirka "hele vejen rundt".

4 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 4 En af de økonomiske beslutninger / tviste, bestyrelsen, med stor hjælp fra foreningens advokat, i det forgangne år trak hjem, var den fulde forsikringsdækning af svampeskaderne, idet forsikringsselskabet, på det tidspunkt, ikke mente sig forpligtiget. Der er, efter mange måneders usikkerhed, nu ikke tvivl om hvor denne kæmpe regning bliver placeret. Det værste scenarium, der var meget tæt på at blive til virkelighed, ville være at jeg her i aften skulle fortælle jer alle sammen at den her svampe-ting kommer altså til at koste os 8 10 millioner, oven i hatten. Jeg er meget glad for i aften at kunne slippe for at give jer den melding. Driften og det daglige. Den daglige drift i ejendommen lever sit stille liv, dog er det igen her klart at også driften påvirkes af den heftige byggeaktivitet. Det er et faktum der undertiden kan gøre det meget vanskeligt at holde standarten med renholdelse af gård, gade og trapper. Også vand & varmeforsyningen har været kraftigt forstyrret af tagbyggeriet. Vi ser alle frem til at man har lært af de to første brølere ved de kommende omkoblinger. Der er ved at tegne sig et billede af de håndværkere der både økonomisk og kvalitetsmæssigt matcher de krav vi stiller, efter at have prøvet en masse er det tilfredsstillende nu at kunne anbefale beboerne kvalificeret hjælp fra ejendommens tilknyttede håndværkere. Det er i årets løb, af bestyrelsen, besluttet at alle foreningens boliger, her forstået som de lejeboliger foreningen sælger, for fremtiden vil blive El og Vvs - renoveret. Det kan måske virke som en lille beslutning, og lidt underlig at tage op her, men på sigt en vigtig beslutning idet at vi her tager hul på det sidste svage led set i forhold til El installationen i huset, det sidste vi mangler her er nemlig installationerne inde i boligerne. Mange beboere har taget mod tilbudet fra husets elektriker om renovering, og foreningen støtter op med beslutningen, således at vi langsomt kan arbejde os frem mod et meget mere sikkert hus hvad angår elektricitet og brandfare. Omkring Vvs. (specielt gamle badeværelser) er det mere selektivt fordi disse installationer er af meget forskellig stand, men det er generelt en god ide konsekvent at udskifte de ældste af badeværelserne i Lille Egilshus. Ud og indflytning i huset har holdt sig på et konstant højt niveau, de nye fremlejeregler som bestyrelsen ud fra tilkendegivelsen på sidste års generalforsamling begyndte at følge, har også givet mange en mulighed for at vælge at bo et andet sted i en periode, og har på den måde resulteret i et øget antal ind og udflytninger. AB Egilshus rundede to milepæle i det forgangne år, dels solgte vi den sidste lejelejlighed i en opgang sådan at Egilsgade 13 er husets første rene andelsopgang, dels solgte vi i eftersommeren en bolig, til den person der stod sidst på den eksterne venteliste ved foreningens stiftelse, dvs. bøtten er vendt. Vi er blevet færre andelshavere i årets løb, færre i den forstand at medlemmer og lejere er fraflyttet og boligerne er blevet sammenlagt med naboandelen, i dag er det sådan at der er 215 andelsboliger, 65 lejeboliger og 10 erhvervslejemål i ejendommen. Af de 215 andelsboliger er 23 sammenlagte lejligheder og 54 boliger på 5. sal er, på vej, til at blive udvidet med 6.sal,

5 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 5 man kan sige at foreningen, i forhold til generalforsamlingen sidste år, medlemsmæssigt er blevet mindre, men i areal er vokset betragteligt Der er i årets løb åbnet to nye butikker i Egilshus. Så velkommen til "Copenhagen Workshop" i Isafjordsgade og til "Brinja på Islands Brygge. Bestyrelsen i foreningen har i årets løb fået etableret et godt og udbytterigt samarbejde med bestyrelsen i AB Njal hvor vi, foruden de mere generelle problemer og spørgsmål, kan lægge os i kølvandet på en anden stor andelsforening, som netop har færdiggjort en stor byggesag som til forveksling ligner vores egen, og nok så vigtigt, udført af den samme tagentreprenør. Til administrator, partnere, rådgivere, men ikke mindst til den afgående bestyrelse, vil jeg her til slut, med respekt, forsøge at udtrykke et års heftig aktivitet med et kort men oprigtigt ment "tak for kampen". Bestyrelsens årsberetning blev enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab. Revisor Hanne Sandersen gennemgik årsregnskabet. Primært poster som afviger fra budgettet blev gennemgået. Årets resultat er positivt med kr ,- Bindingskontoen hos Grundejernes Investeringsfond indeholder lejernes kroner til udvendig vedligeholdelse. En del af beløbet kan frigives, når byggeprojektet er færdigt og det giver ekstra likviditet. Foreningen har fået flere andelskvadratmeter, både fra loftsrummene og fra fraflyttede lejere. Andelskronen andrager kr ,- pr. m 2. Årsregnskabet inkl. andelsværdien blev enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget. Revisor Hanne Sandersen gennemgik budgettet, som medfører en stigning i boligafgiften pr. 1. oktober 2005 med kr. 15,- pr. m 2 pr. år fra kr. 515,00 til kr. 530,00. Der er lidt usikkerhed på vandregningen, derfor er forbrugsafgifterne sat lidt op. Der var flere spørgsmål og kommentarer til budgettet: Hvorfor er det nødvendigt med stigning i boligafgiften, når økonomien er så god? Svar fra revisor: Der er usikkerhed omkring refinansieringen af foreningens lån, vi har et stort igangværende byggeprojekt og foreningens driftsomkostninger stiger løbende. Hvorfor er udgiften til renholdelse lavere end sidste år? Svar fra bestyrelsen: Vi har skiftet til et billigere rengøringsfirma og sidste år var der nogle måneder med overlap på grund af opsigelsesfrist dvs. dobbelt honorar.

6 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 6 Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 5. Forelæggelse af driftsplan og den samlede renoveringsplan for Egilshus. Bestyrelsen redegjorde under dette punkt for bestyrelsens overordnede overvejelser omkring driftsplan og renovering i A/B Egilshus. Et vigtigt mål er refinansieringen af det første stående lån. Ved stiftelsen i 2001 havde vi ikke råd til et fastforrentet lån. Nu kan vi se på lån med fast rente og med afdrag. Der er mange forskellige lånetyper, som bestyrelsen skal vurdere. Under byggeprojektet har der været store samarbejdsproblemer mellem bestyrelse / arkitekt på den ene side og entreprenør på den anden side. Der har været et højt konfliktniveau. Entreprenøren krævede et andet stillads i forhold til det oprindelige udbudsmateriale. Sagen gik i voldgiftsnævnet og her tabte vi. Ekstraudgiften til stillads skal nu deles med 1/3 til entreprenør, 1/3 til arkitekt og 1/3 til foreningen. På vores hjemmeside opdateres løbende nyheder om byggesagen bl.a. med datoer for overdragelse af loftsrummene. Efter byggesagen skal vi se på penge til andre påtrængende renoveringsopgaver bl.a. udskiftning af stigestrenge og faldstammer, nye terrazzogulve m.m. Der var flere spørgsmål og kommentarer til gennemgangen: Der var seks måneders forhandlinger med Tryg Forsikring. Hvornår var det? Svar fra bestyrelsen: Det er fra sensommeren 2004 og frem. Men det væsentligste er, at Tryg betaler for alle svampeskader. Under renoveringsplanen bør opgangsvinduerne medtages. Svar fra bestyrelsen: Ja, men det kommer senere. Arkitekt Niels Eckardt gennemgik byggeprojektets tidsplan på overhead. Der var flere spørgsmål og kommentarer til gennemgangen: Det bliver dejligt at bo på Islands Brygge. Arbejdet på ejendommen er rigtig flot. Tak til alle involverede parter. Der er vandskader i mange lejligheder. Hvad har bestyrelsen gjort i disse sager? Svar fra bestyrelsen: Antallet af vandskader fra loftet har været katastrofal højt. Det skyldes primært dårlig eller manglende afdækning. Der er 3 forsikringsselskaber involveret. Bestyrelsen vil holde møde med forsikringsselskaberne sagerne bliver ikke glemt. Kommer der tagterrasse overalt? Svar fra bestyrelsen: Nej, det har ikke været muligt alle steder. 6. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne. a) Endelig vedtagelse af ændring af vedtægternes 12 og 30 vedr. fremleje og bestyrelse.

7 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 7 Bestyrelsens forslag til håndtering af fremleje efter vedtægternes 12: Stk. 1. En andelshaver kan altid helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang som en lejer efter lejeloven. Andelshaveren skal meddele bestyrelsen til hvem fremleje finder sted og vilkårene herfor. Der betales en fremlejeafgift til foreningen på 15 % af den månedlige boligafgift, eksklusiv a conto varme. Udleje/udlån af enkeltværelser falder uden for nærværende paragraf hvis andelshaveren fortsat bor og er folkeregistertilmeldt i lejligheden. Stk. 2. Udleje/udlån er uden begrundelse tilladt for enhver andelshaver, hvis følgende betingelser opfyldes: a. Andelshaveren må først udleje/udlåne sin lejlighed når han selv har beboet og været folkeregistertilmeldt lejligheden i mindst 2 år. b. Inden udleje/udlån påbegyndes, skal der udfyldes en fremlejeunderretning, på en af foreningen udleveret blanket. Denne opbevares af foreningen. c. Udleje/udlån må højst aftales for 6 måneder ad gangen, men kan forlænges i perioder af maksimalt 6 måneder, dog således, at fremlejen ikke kan vare i mere end 2 år ad gangen. Efter i alt 2 års udleje/udlån, skal andelshaveren igen bo i og være folkeregistertilmeldt sin lejlighed i mindst 2 år, før den igen kan udlejes/udlånes. En andelshaver skal altid selv have haft bopæl i lejligheden i mindst samme periode som lejligheden fremlejes/fremlånes. En andelshaver må aldrig fremleje/fremlån i en længere periode end andelshaveren sidst selv har boet i lejligheden. d. Huslejen kan aftales frit mellem andelshaver og fremlejetager. Dog gøres opmærksom på at fremlejeforholdet reguleres af lejeloven, og at aftalen kan indbringes for Huslejenævnet. e. Ulovlig fremleje/fremlån eller fremleje/fremlån i strid med nærværende bestemmelser om fremleje/fremlån er eksklusionsgrund. f. Fraflytning uden meddelelse til foreningen er eksklusionsgrund. g. Før der kan gives tilladelse til lovlig fremleje/fremlån, skal andelshaveren via folkeregistermeddelelser dokumentere at alle betingelser iht. ovenstående er opfyldt. Stk. 3. Bestyrelsen kan i alle tilfælde nægte tilladelse til fremleje/fremlån hvis: a. Der har været alvorlige problemer med samme fremlejer før. b. Bestyrelsen skønner at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, eller andelshaveren udlejer til et højere beløb end det tilladte. c. Andelshaveren har restancer, og der ikke er truffet aftale om betaling. d. Det samlede antal voksne personer i en lejlighed overstiger antallet af beboelsesrum. e. Bestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at nægte tilladelse.

8 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 8 Nærværende regler gælder indtil generalforsamlingen evt. vedtager noget andet. Forslaget blev vedtaget med 50 stemmer for og 4 stemmer imod. 5 undlod at stemme på sidste Generalforsamling, som dog ikke i antal var tilstrækkeligt til en endelig vedtagelse (2/3 reglen). Forslaget skal derfor endeligt vedtages på denne generalforsamling. Der var flere spørgsmål og kommentarer til forslaget: Rigtig godt forslag, men 2-års reglen bør gælde for anciennitet i ejendommen og ikke i lejligheden. Svar fra bestyrelsen: Bestemmelsen fortolkes også sådan dvs. der gives tilladelse, når andelshaveren har beboet ejendommen i mindst 2 år. Den omtalte fremlejeafgift til foreningen på 15 %, er det et engangsbeløb? Svar fra bestyrelsen: Nej, afgiften skal betales hver måned, da fremleje giver større slid på ejendommen og større administration. Dirigenten foreslog, at bestyrelsen fremsatte ændringsforslag til 12, stk. 2, litra a, da indholdet af bestemmelsen bør være identisk med den praktiske fremgangsmåde, så der ikke skal fortolkes, når der søges om udleje/udlån. I dette tilfælde vil et ændringsforslag kunne vedtages på en snarlig ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen fremsatte herefter følgende ændringsforslag: 12, stk. 2, litra a: Andelshaveren må først udleje/udlåne sin lejlighed når han selv har haft brugsret til en andel i ejendommen i mindst 2 år og været folkeregistertilmeldt i ejendommen i mindst 2 år. Vedtægtsændringsforslaget af hele 12, samt ændringsforslaget til 12, stk. 2, litra a blev vedtaget med 84 stemmer for og 1 imod. 2 undlod at stemme. Ny 12 er således vedtaget endeligt, dog skal ændringsforslaget til 12, stk. 2, litra a vedtages endeligt på en ny generalforsamling. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 30: Ny tekst: 30 Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan i tilfælde af, at et eller flere medlemmer udtræder af bestyrelsen, supplere sig selv for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Som bestyrelsesmedlemmer kan alene vælges andelshavere. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges én person fra hver husstand. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen på følgende måde: I ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg i lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg.

9 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 9 Udtaler generalforsamlingens flertal sin mistillid til ét eller flere af bestyrelsens medlemmer, er vedkommende pligtig til straks at træde tilbage. Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte medlemmer på sidste Generalforsamling, som dog ikke i antal var tilstrækkeligt til en endelig vedtagelse (2/3 reglen). Forslaget skal derfor endeligt vedtages på denne generalforsamling. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. b) Tilretning af vedtægter jfr. lov om pant og udlæg, samt tekniske rettelser fra stiftelsen. Vores advokat Arne Linde Olsen har set vores vedtægter igennem. Han har som konsekvens af den nye andelslov, lavet en række ændringer. Ændringerne er dels lidt rettelser forårsaget af den ændre andelsboliglov, men også et par bestemmelser som er af "stiftende" karakter og passende kan slettes: 7, nuværende formulering: Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i Andelene kan ikke transporteres til sikkerhed, og et medlem kan heller ikke give betalingsfuldmagt eller betalingsanvisning i relation til andelens fremtidige eventuelle salg. For andelene udstedes andelsbevis, som ikke kan pantsættes, og som lyder på navn. Beviserne udstedes, når åbningsbalance foreligger. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, som skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne andelsbevis. ændres til: Andelene i foreningens formue kan belånes i overensstemmelse med reglerne i Lov om Andelsboliger. Der er ikke fastsat belåningsgrænse fra andelsboligforeningens side. Andelsboligforeningen stiller ikke fra 1. januar 2005 kaution for andelsboliglån ved køb. Kautionsforpligtelser der gyldigt er afgivet efter de før 1. januar 2005 gældende regler vedbliver at være gældende indtil de kautionerede lån er nedbragt iht. forudsat amortisation eller er indfriede ved salg eller nybelåning. Andelsboligforeningen udsteder andelsbevis som skal lyde på navn. Bortkommer et andelsbevis er bestyrelsen berettiget til at udstede et nyt bevis, der skal påføres meddelelse om, at dette træder i stedet for bortkommet bevis. Andelshaver er pligtig at afgive tro og loveerklæring om at bevis er bortkommet og ikke er lagt til sikkerhed overfor bank eller anden långiver. Foreningen kan opkræve gebyr for udstedelse af nyt andelsbevis. 18, der lyder: Ved overdragelse af en andel kan køberen forlange, at andelsboligforeningen garanterer for lån i pengeinstitut efter de til enhver tid gældende regler herom i Lov om andelsboligforeninger og

10 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 10 andre boligfællesskaber. Udgår I 25 sidste punkt der lyder: Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator, dog med respekt af eventuelt opsigelsesvarsel i en mellem administrator og andelsboligforeningen indgået administrationsaftale. Advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm bemyndiges til at søge lån til ejendommens erhvervelse i en kreditforening og bemyndiges til at søge supplerende lån i pengeinstitut, alt til opfyldelse af nærværende vedtægters 2 og 4, stk. 1. Bestyrelsen underskriver de endelige dokumenter efter reglerne i 33. udgår: Advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm bemyndiges til at søge lån til ejendommens erhvervelse i en kreditforening og bemyndiges til at søge supplerende lån i pengeinstitut, alt til opfyldelse af nærværende vedtægters 2 og 4, stk. 1. Bestyrelsen underskriver de endelige dokumenter efter reglerne i 33. I 34 der lyder: Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til den 31/12, dog således at første regnskabsår mindst er 6 måneder ellers anvendes den 31/12 i det følgende år. Årsregnskabet udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med god regnskabsskik. Åbningsbalance udarbejdes, når der foreligger tinglyst retsanmærkningsfrit endeligt skøde. I henhold til åbningsbalancen udsteder administrator andelsbevis til de enkelte medlemmer. udgår: dog således at første regnskabsår mindst er 6 måneder ellers anvendes den 31/12 i det følgende år. Årsregnskabet udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med god regnskabsskik. Åbningsbalance udarbejdes, når der foreligger tinglyst retsanmærkningsfrit endeligt skøde. I henhold til åbningsbalancen udsteder administrator andelsbevis til de enkelte medlemmer. Bestyrelsen foreslog en teknisk tilretning til 14: 14 Overdragelse af andel: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen efter følgende rækkefølge: Stk. 1.

11 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 11 Stk. 2. Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 1. Sammenlægning med andelshaver(e), der er nabo til førstsælgende andelshaver i samme opgang på samme etage, og som er indtegnet på en (intern) venteliste hos bestyrelsen. I forbindelse med sammenlægningen er der ikke tilladt at ændre i de bærende konstruktioner mellem lejlighederne (udgår). Sammenlægningerne skal godkendes af bestyrelsen og Københavns kommune. Lejligheder på 5. sal kan kun sammenlægges med loftsetagen (tilføjelse). 2. Andelshavere, der er indtegnet på en (intern) venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Andelshavere, indtegnet inden 3 måneder efter foreningens overtagelse af ejendommen, har dog indbyrdes anciennitet efter, hvor længe de har boet i ejendommen (udgår). Hvis en andelshaver benytter sig af retten til at købe den ledigblevne andel, skal andelen, som den købende andelshaver har, tilbydes øvrige medlemmer i andelsboligforeningen, jfr. pkt. 1, 1. afsnit. Når rokering i henhold til pkt. 1, 1. og 2. afsnit, er afsluttet, har den førstsælgende andelshaver retten til at indstille, hvem der kan overtage den sidst ledigblevne andel i forbindelse med rokeringen i henhold til pkt. 1, stk. 1 og 2. Der kan ske sammenlægning af lejligheder i forbindelse med rokering, hvis naboen til en rokeret andelshaver står på den interne venteliste. Sammenlægning sker i så fald efter reglerne i stk. 2, 2. punktum. 3. Hvis en andel ikke kan overdrages efter pkt. 1 og 2, sker overdragelsen til ikkemedlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på en (ekstern) venteliste hos bestyrelsen. På ventelisten kan kun optages personer, der er indstillet af et medlem. Intet medlem kan have mere end én person på ventelisten (ny tekst). 4. Hvis der ikke i henhold til pkt. 1 sker noget salg/rokering internt blandt foreningens øvrige medlemmer, kan andelen overdrages til hvem, andelshaveren måtte ønske (ny tekst). Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede på den eksterne venteliste én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de pågældende ellers slettes af ventelisten. Hvis nogen slettes på grund af manglende bekræftelse, skal den indstillende andelshaver orienteres skriftligt. Det overlades bestyrelsen eventuelt at fastsætte et vederlag for indtegning på den eksterne venteliste.

12 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 12 I forbindelse med overtagelsen betaler den nye andelshaver et ekspeditionsgebyr, jfr. 4, stk. 3. Samtlige ændringer under dette punkt blev enstemmigt vedtaget. Forslaget kan da vedtages endeligt på en ny generalforsamling. c) Forslag om ændring af vedtægternes 14 vedr. overdragelse af boliger. Da vi stiftede foreningen i 2001, var der en intens debat om, hvorvidt overdragelse af andele skulle ske gennem frit salg eller gennem ventelister. Diskussionen endte, med at regulering af salg sker via venteliste. Fordi andelshaverne ønskede at tilgodese de tilbageblivende andelshaveres mulighed for en evt. større og bedre bolig, og som et meget vigtigt argument i denne sammenhæng at undgå penge under bordet i forbindelse med lejlighedsoverdragelser. Muligheden for eget salg blev dog ikke fjernet helt men puttet ind mellem den interne og den eksterne venteliste, således at andele skulle tilbydes den interne venteliste, før man evt. kunne sælge den sidst ledigblevne andel frit ud af huset. Muligheden for eget salg blev altså placeret efter intern rokering i ejendommen men før den eksterne venteliste. Bestyrelsen kan her fire år efter stiftelsen ikke udtale sig med sikkerhed om, at penge under bordet ikke har været en del af handlerne i Egilshus, og som er foregået ved eget salg. Erfaringerne fra andelsboligforeninger andre steder i landet, endda her på Islands Brygge, viser, at penge under bordet er regelen snarere end undtagelsen, og det må lægges til grund, at så længe muligheden for eget salg findes, så findes risikoen for penge under bordet også. Og når det først er kommet ind i foreningen, så slipper man nok kun vanskeligt af med det igen, idet andelshavere, der har betalt penge under bordet forståeligt nok forsøger at få pengene igen ved et senere salg for at undgå at skulle sælge lejligheden med tab. Formodningen om at penge under bordet kan have været en del af i hvert fald nogle af overdragelserne i de senere år i Egilshus må siges at blive styrket af, at visse overdragelser i andelsboligforeningen har haft et lidt mystisk forløb, hvor entusiastiske købere med tegnebogen åben og parat til at skrive under på salgspapirerne uden varsel er sprunget fra med en undskyldning om, at banken ikke ville gå med til handelen. Bestyrelsen mener, at risikoen for penge under bordet fortsat bør minimeres mest muligt. Endvidere mener vi, at det er vigtigere at opprioritere de andelshavere, der bliver boende i Egilshus, og som har en ven, bekendt, familiemedlem eller lignende skrevet op på den eksterne venteliste, frem for den fraflyttende andelshavers mulighed for at sælge sin bolig til hvem han eller hun vil. Da andelshaverne hæfter for boligafgift i andelsboligforeningen, indtil andelen er blevet solgt, vil det med stigende andelsværdier dog være et argument, at muligheden for eget salg fortsat skal være til stede men altså efter både den interne og den eksterne venteliste. Bestyrelsen foreslår derfor, at rækkefølgen fremover bør være følgende: 1. Ægtefælle eller familie i op- eller nedstigende linie 2. Sammenlægning (dog undtaget boliger på 5. sal)

13 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 13 Intern venteliste Ekstern venteliste Eget salg Konsekvensen af forslaget vil være, at både den interne og den eksterne venteliste vil bevæge sig med mindre en lejlighed forinden er overdraget til ægtefælle eller undervejs går til sammenlægning. Flere medlemmer var enige i forslaget med at nedprioritere eget salg, da dette var et middel til at undgå sorte penge. Forslaget blev vedtaget med 75 stemmer for og 11 imod. 1 undlod at stemme. Forslaget kan da vedtages endeligt på en ny generalforsamling. d) Tilretning af 11 om indvendige ændringer i boligerne. Andelshaveren har som udgangspunkt, jf. de gældende vedtægter, ret til at foretage ændringer i sin bolig. Denne ret gælder naturligvis for forhold som køkken og bad, renovering af de elektriske installationer o. lign., men modsat bestyrelsens hidtidige opfattelse, og dermed også praksis i foreningens historie, gælder denne ret også for ændringer i de bærende konstruktioner inde i lejligheden. Bestyrelsen har mod slutningen af det forgangne bestyrelsesår diskuteret de problemer, der kan være med især vidtgående ændringer af individuelle og fælles installationer, konstruktioner osv. både internt i bestyrelsen og med Niels Eckardt fra A4, der er byggeteknisk rådgiver på byggesagen. Vi er nået frem til den holdning, at retten til ændring i de bærende konstruktioner fortsat skal være til stede for andelshaverne, og at praksis således må ændre sig. Imidlertid har bestyrelsen erfaret, at der er andelshavere, der har foretaget ændringer i lejlighederne, uden at de eksisterende vedtægter har været overholdt. Fx er der i et eksempel foretaget ændringer i de bærende konstruktioner uden byggetilladelse fra Københavns Kommune. Det er sådan, at jo mere vidtgående indgrebene i lejlighederne er, desto mere vidtrækkende kan konsekvenserne for de øvrige beboere. På den ene side ønsker bestyrelsen ikke at begrænse andelshavernes udfoldelsesmuligheder, på den anden side ønsker bestyrelsen samtidig at fastholde og endog skærpe det ansvar, som den enkelte andelshaver har over for både sig selv, for bygningen og for andelsboligforeningen. Bestyrelsen foreslår derfor, at 11 bibeholdes med enkelte skærpelser. Ændringen af 11 vil præcisere sagsgangen, så andelshaverne først må gå i gang, når bestyrelsen og evt. Københavns Kommune har godkendt projektet og den skriftlige byggetilladelse er forelagt bestyrelsen. Ved ændringer i bærende konstruktioner påhviler et stort ansvar på den, der foretager de statiske beregninger o. lign. Af hensyn til ansvarsforpligtelser der kunne opstå pga. mangelfulde eller fejlagtige beregninger stiller bestyrelsen forslag om, at andelshaveren pålægges at benytte en statsautoriseret byggesagkyndig til at forestå beregningerne.

14 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 14 For at understrege skærpelsen foreslås 23 om eksklusion tilføjet et nyt pkt. 4, hvor det således vil fremgå, at det er eksklusionsgrund at påbegynde forandringer i lejligheden efter 11, hvis de nødvendige tilladelser fra bestyrelsen eller Københavns Kommune ikke foreligger. Det er her et krav, at tilladelsen skal foreligge skriftligt. Ved en sådan ændring af 11 opstår yderligere behov for tilretning af 14 vedr. sammenlægninger. Bestyrelsen foreslår, at formuleringen I forbindelse med sammenlægningen er der ikke tilladt at ændre i de bærende konstruktioner mellem lejlighederne. i 14 stk. 2 første punktum udgår. Bestyrelsen har diskuteret, om det vil være en god idé at sætte en eller anden form for begrænsninger på andelshavernes ret til at foretage forandringer ud over det allerede nævnte. Bestyrelsen er nået frem til, at det mest hensigtsmæssige vil være, at andelshaverne kan forvente at få sin ansøgning om indvendige forandringer imødekommet, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende (fx hvis forandringerne vil være til gene for naboer eller øvrige beboere, ikke opfylder myndighedskrav, eller hvis der er tale om udvendige forandringer (ændring af vinduer, altaner o. lign.). Yderligere eksempler på undtagelser kan være skorstenene i lejlighederne, hvor Bryggenet ligger, eller ventilationskanaler, der ikke må nedlægges. Bestyrelsen har fastlagt retningslinier for blænding af døre på hoved- og køkkentrapper ved sammenlægninger. Det betyder, at det er tilladt at blænde dørene, men at det skal gøres på en særlig måde, så blændingerne dels bliver ensartede, dels udføres håndværksmæssigt forsvarligt. Bestyrelsen har endvidere modtaget forespørgsler og ansøgninger om etablering af altaner mod gårdsiden. Bestyrelsen foreslår, at behandlingen af disse ansøgninger indtil videre sættes i bero, indtil der er blevet etableret et samlet overblik over renoveringen af gården. Hvis der opstår udgifter til ændring af ejendommens fælles installationer i forbindelse med en forandring, der er iværksat af andelshaveren, skal andelshaveren som udgangspunkt betale disse udgifter. Andelshaveren kan dog i specielle tilfælde ansøge bestyrelsen om, at andelsboligforeningen dækker disse udgifter helt eller delvist. Bestyrelsen vil herefter træffe beslutning herom på baggrund af en konkret vurdering. Konkrete forslag til vedtægtsændringer er derfor: 11 Forandringer: Andelshavere er berettiget til at foretage forandringer i boligen. Iværksættelsen af udvendige og indvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen (tilføjelse).

15 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 15 Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Arbejderne må ikke påbegyndes før skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og evt. skriftlig byggetilladelse fra Københavns kommune foreligger (tilføjelse). Ved forandringer, der kræver byggetilladelse, er det en forudsætning for bestyrelsens godkendelse, at andelshaveren anvender en statsautoriseret teknisk rådgiver til statiske beregninger m.v. (tilføjelse). Inden forandringer udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, førend byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen (udgår). Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer. 23 Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: 1. Når et medlem ikke betaler skyldige beløb og ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter skriftligt påkrav herom, er kommet frem til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Påkravsgebyr beregnes efter lejelovgivningens regler. 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, så det er til gene for de øvrige medlemmer. 4. Hvis andelshaveren iværksætter forandringer i lejligheden efter 11 uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og evt. Københavns kommune (tilføjelse). 5. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, som efter lejelovgivningen berettiger udlejer til at hæve lejemålet. Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i 20. Når bestyrelsen har ekskluderet et medlem på grund af restance over for foreningen, skal den til enhver tid gældende lejelovgivning om pligtige pengeydelser i lejeforhold være gældende med de i lovgivningen nævnte sanktioner, herunder skal bestyrelsen eller foreningens administrator kunne begære foretagelse af udsættelsesforretning ved fogdens hjælp imod andelshaveren, såfremt denne ikke straks efter eksklusion fraflytter og rydder andelsboligen. Disse vedtægter er aftalt som umiddelbart eksekutionsgrundlag i relation til fogedforretninger imod foreningens til enhver tid værende medlemmer. Bestyrelsen bemærkede, at den nye 23 er den tidligere 24 efter oprydningen i vedtægterne.

16 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 16 Der var flere spørgsmål og kommentarer til forslaget: Forslaget er en god idé. Har foreningen et arkiv over ændringer i de enkelte lejligheder? Svar fra bestyrelsen: Nej, men det ville da være en god idé at få etableret. Også tidligere ændringer i lejlighederne bør være i dette arkiv. Kunne bestyrelsen skriftligt præcisere byggeforløbet i en lejligheds ombygning? Svar fra bestyrelsen: Det kunne eventuelt indgå i en beboermappe eller lignende. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget kan da vedtages endeligt på en ny generalforsamling. 7. Forslag om at tilbyde lejere mulighed for at rokere i ejendommen. Bestyrelsen havde til generalforsamlingen ønsket generalforsamlingens tilkendegivelse af, om hvorvidt man skulle arbejde videre med et forslag om at tilbyde lejere rokeringsret i ejendommen i særlige tilfælde til evt. senere vedtagelse på følgende generalforsamlinger. Forslaget var inden generalforsamlingen blevet udsendt til foreningens medlemmer. Peter Christophersen gennemgik de forskellige variationer af forslaget og deres betydning for den interne venteliste. Der var flere spørgsmål og kommentarer til dette forslag: Lejere må generelt ikke få fortrinsret frem for andelshavere, men lad os få tilføjet disse særlige regler for 5. sals lejerne. Det bør også være muligt for lejere med i 3 værelses lejligheder at flytte til 2 værelses lejligheder. Hvorfor skal lejere undtages fra Islands Brygge adressen? Svar fra bestyrelsen: Lejere må gerne flytte fra Islands Brygge, men ikke til Islands Brygge. Hvor mange lejere har vi? Svar fra bestyrelsen: 67 lejere. Ved vi om 5. sals lejerne ønsker at flytte? Svar fra bestyrelsen: Ja, det er der flere som gerne vil og det er sådan set årsagen til dette forslag. Kunne lejere ikke tilbydes stuelejligheder, som er de mindst attraktive? Svar fra bestyrelsen: Mange er da interesseret i en 3 værelses i stuen. Forslag går på, at lejerne flytter nedad. Man skal ikke begrænse lejernes motivation til fraflytning af 5. sal. Bestyrelsen ønsker forsamlingens tilkendegivelse til forslaget (ingen endelig beslutning). 83 stemte for forslaget og 4 imod. 8. Valg af revisor. Ernst og Young blev enstemmigt genvalgt til foreningens revisor. 9. Valg til bestyrelsen. Hele bestyrelsen inkl. suppleanter var på valg. Alle blev genvalgt. Formand Jens Halvorsen Næstformand Jens Boris Larsen

17 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 17 Kasserer Hanne Midtgaard Bestyrelsesmedlem Christina Frandsen Bestyrelsesmedlem Eva U. Handberg Bestyrelsesmedlem Stefan Valbjørn Bestyrelsesmedlem Sofie Munk (nyvalgt) Suppleant Olav Høyland Suppleant Peter Christophersen 10. Indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 11. Eventuelt a: Rengøring. Brug penge på rengøring. Det er mangelfuldt, nærmest ikke eksisterende. Bestyrelsen: Vi ved godt at der er problemer med rengøringen, men det skyldes i høj grad renoveringsprojektet. b: Containere. Når man smider affald i containerne, skal man altid huske at lukke låget, så vi undgår rotter. Børn leger i nærheden af disse områder, så luk portene. Bestyrelsen: Der er ofte madaffald i storskralderummet, det kan vi ikke acceptere. Kommentar: Der mangler tit plads i containerne, de er meget proppede. c: Køkkentrapper. Køkkentrapperne bruges som opbevaringsplads for køkkenaffald i flere dage. d: Luk porten. Uvedkommende kan komme ind til vores børn i gården, så luk porten. e: Trappevask. Trappevasker har problemer med effekter på opgangene, der står en masse ting på trapperne. Håndværkerne sviner utrolig meget. f: Bøder. Kunne man ikke indføre bøder for effekter på hovedtrappen? g: Svineri på trappen. Andelshavere bør selv rengøre trappen samme dag ved byggeri i lejligheden. Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl ref./preben Løth, København, 16. juni 2005 Dirigent:

18 A/B Egilshus - Referat af ordinær generalforsamling side 18 I bestyrelsen:

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene Bilag 7 UDKAST Vedtægter for A/B Lindøhusene Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22.228-00 Version 2 080526 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 1. juli 2016 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2016, torsdag den 23. juni,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

A/B Njal. Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 11. november 2003, kl. 19.00 i i Njalsgade Teater

A/B Njal. Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 11. november 2003, kl. 19.00 i i Njalsgade Teater A/B Njal Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 11. november 2003, kl. 19.00 i i Njalsgade Teater Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 99 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere