Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008"

Transkript

1 Bilag maj 2008 Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. 03 Folketinget Total -4, Folketinget Almindelig virksomhed -1, Folketingets Ombudsmand Almindelig virksomhed -0, Rigsrevisionen Almindelig virksomhed -2,5 05 Statsministeriet Total -1, Departementet Almindelig virksomhed -0, Rigsombudsmanden i Grønland Almindelig virksomhed -1, Rigsombudsmanden på Færøerne Almindelig virksomhed -0,2 06 Udenrigsministeriet Total -116, Udenrigstjenesten Eksport- og investeringsfremme mv. -80, Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter -13, Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -2, Tilskudsfinansieret virksomhed -0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -0, Eksportstipendiater Eksportstipendiater -18,2 07 Finansministeriet Total , Departementet Almindelig virksomhed -4, DREAM-Gruppen Indtægtsdækket virksomhed -1, Økonomistyrelsen Almindelig virksomhed 1) -171, NemKonto til private udbetalere -0, Personalestyrelsen Almindelig virksomhed -13, Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Almindelig virksomhed -0, Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) SEA-virksomheden 2) -903, Slots- og Ejendomsstyrelsen Driftsbudget 3) -141, Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Bådsmandsstrædes Kaserne -5,5 08 Økonomi- og Erhvervsministeriet Total -196, Departementet Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -1, De Økonomiske Råd Almindelig virksomhed -0, Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed -0, Koncernøkonomi Indtægtsdækket virksomhed -0, Koncern IT Indtægtsdækket virksomhed -1, Konkurrencestyrelsen Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -1, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Almindelig virksomhed -44, Patent- og Varemærkestyrelsen Driftsbudget -47, Sikkerhedsstyrelsen Alm. virksomhed -0, Stærkstrømsbekendtgørelsen -3,0

2 Hovedkonto Underkonto Mio. kr Indtægtsdækket virksomhed -6, Forbrugerstyrelsen Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -0, Erhvervs- og Byggestyrelsen Almindelig virksomhed -6, Administration af den Offentlige Informationsserver -1, Indtægtsdækket virksomhed -1, Danmarks Statistik Almindelig virksomhed -2, Indtægtsdækket virksomhed -55, Tilskudsfinansierede aktiviteter -19, Søfartsstyrelsen Almindelig virksomhed -1, Indtægtsdækket virksomhed -1,2 09 Skatteministeriet Total -20, Skat Almindelig virksomhed -20,0 11 Justitsministeriet Total -134, Departementet Almindelig virksomhed -0, Familiestyrelsen Almindelig virksomhed -0, Kriminalforsorgen i anstalter og frihed Almindelig virksomhed -24, Produktionsvirksomhed 4) -108, Domstolsstyrelsen Almindelig virksomhed -0, Retterne Almindelig virksomhed -0,7 12 Forsvarsministeriet Total -941, Departementet Christiansø -3, Forsvarskommandoen Almindelig virksomhed 5) -600, Indtægtsdækket virksomhed -22, Hjemmeværnet Almindelig virksomhed -1, Farvandsvæsenet Almindelig virksomhed -5, Indtægtsdækket virksomhed -11, Det statslige lodsvæsen Almindelig virksomhed 6) -290, Redningsberedskabet Almindelig virksomhed -2, Indtægtsdækket virksomhed -4, Militærnægteradministrationen Almindelig virksomhed -0,6 15 Velfærdsministeriet Total -237, Departementet Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -0, Ankestyrelsen Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -86, CPR-administrationen Driftsbudget -83, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut Indtægtsdækket virksomhed -0, Servicestyrelsen Indtægtsdækket virksomhed -5, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -44, Regional statsforvaltning Indtægtsdækket virksomhed -0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -0, Kofoeds Skole Kofoeds Skole -14,8 16 Min. for Sundhed og Forebyggelse Total , Departementet Indtægtsdækket virksomhed -0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -0, Sundhedsstyrelsen Almindelig virksomhed -2, Strålebeskyttelse -6,5 2

3 Hovedkonto Underkonto Mio. kr Indtægtsdækket virksomhed -6, Lægemiddelstyrelsen Almindelig virksomhed -33, Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed -0, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Almindelig virksomhed -32, Patientskadeankenævnet Almindelig virksomhed -26, Det Etiske Råd Almindelig virksomhed -0, Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen Almindelig virksomhed -1, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivning Synshandicap -1, Indtægtsdækket virksomhed -12, Statens Serum Institut Driftsbudget 7) -965,8 17 Beskæftigelsesministeriet Total -230, Departementet Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -0, Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter Almindelig virksomhed -2, Indtægtsdækket virksomhed -0, Forligsinstitutionen Almindelig virksomhed -0, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Almindelig virksomhed -2, Indtægtsdækket virksomhed -0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -0, Videncenter Videncenter -6, Indtægtsdækket virksomhed -2, Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadesager og P-sager 8) -215,8 18 Min. for Flygtninge, Indvandrere og Integration Total -1, Departementet Almindelig virksomhed -0, Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet Husleje og ejendomsudgifter m.v. -0, Diverse indtægter og udgifter -0,5 19 Min. for Videnskab, Teknologi og Udvikling Total , Forsknings- og Innovationsstyrelsen Indtægtsdækket virksomhed -1, IT- og Telestyrelsen Driftsbudget -6, Statstidende -17, Ejendomsadministration Almindelig virksomhed 9) , Universitets- og Bygningsstyrelsen Indtægtsdækket virksomhed -28, CIRIUS Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -1, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -2, Forskningens Højhastighedsnet Højhastighedsnet -36, Dansk Dekommissionering Almindelig virksomhed -3, G-auktion G-auktion 10) -253, Det Administrative Bibliotek Indtægtsdækket virksomhed -2,2 20 Undervisningsministeriet Total -208, Undervisningsministeriets departement Indtægtsdækket virksomhed -2, Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner Almindelig virksomhed -25, Sorø Akademis Skole Almindelig virksomhed -7, Indtægtsdækket virksomhed -0, Danmarks Evalueringsinstitut Indtægtsdækket virksomhed -5, Ikt-ydelser til uddannelsessektoren Ikt-ydelser til uddannelsessektoren -0,1 3

4 4 Hovedkonto Underkonto Mio. kr UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning 11) -166, Dansk Center for Undervisningsmiljø Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -0,2 21 Kulturministeriet Total -309, Kulturministeriets Administrationscenter Almindelig virksomhed -8, Charlottenborg Udstillingsbygning Almindelig virksomhed -0, Det Kongelige Teater og Kapel Driftsbudget -90, Det Danske Filminstitut Almindelig virksomhed -11, Biblioteksstyrelsen mv Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -0, Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed -0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -0, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Knowledge Exchange Office -1, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, li Licensvirksomhed -82, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og København Almindelig virksomhed -1, Indtægtsdækket virksomhed -4, Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus Almindelig virksomhed -4, Danmarks Blindebibliotek Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -0, Statens Arkiver Almindelig virksomhed -0, Indtægtsdækket virksomhed -10, Dansk Sprognævn Almindelig virksomhed -0, Kulturarvsstyrelsen Almindelig virksomhed -0, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdig Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværd -0, Nationalmuseet Almindelig virksomhed -35, Indtægtsdækket virksomhed -14, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -1, Statens Forsvarshistoriske Museum Almindelig virksomhed -2, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Almindelig virksomhed -0, Statens Museum for Kunst Almindelig virksomhed -7, Den Hirschsprungske Samling Almindelig virksomhed -0, Ordrupgaard Almindelig virksomhed -4, Arkitektskolen Aarhus Almindelig virksomhed -4, Indtægtsdækket virksomhed -0, Kunstakademiets Arkitektskole Almindelig virksomhed -3, Bibliotek -0, Kunstakademiets Billedkunstskoler Almindelig virksomhed -1, Kunstakademiets Konservatorskole Almindelig virksomhed -0, Danmarks Designskole Almindelig virksomhed -2, Indtægtsdækket virksomhed -0, Glas- og Keramikskolen på Bornholm Almindelig virksomhed -0, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Almindelig virksomhed -0, Vestjysk Musikkonservatorium Indtægtsdækket virksomhed -0, Det Fynske Musikkonservatorium Almindelig virksomhed -0, Rytmisk Musikkonservatorium Almindelig virksomhed -0, Workshopscenen -0,2

5 Hovedkonto Underkonto Mio. kr Indtægtsdækket virksomhed -0, Statens Teaterskole Almindelig virksomhed -0, Den Danske Filmskole Indtægtsdækket virksomhed -2, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -0, Danmarks Biblioteksskole Almindelig virksomhed -1, Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i ud Betaling af uddannelse -0,9 23 Miljøministeriet Total -408, Departementet Almindelig virksomhed -0, Center for Koncernforvaltning Indtægtsdækket virksomhed -5, Miljøstyrelsen Driftsbudget -0, Indtægtsdækket virksomhed -1, Skov- og Naturstyrelsen Driftsbudget 12) -278, Kort- og Matrikelstyrelsen Driftsbudget 13) -122,7 24 Min. for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Total -34, Departementet Almindelig virksomhed -0, Direktoratet for FødevareErhverv Almindelig virksomhed -11, Vådområdeindsats (VMP II og VMP III) -3, Indtægtsdækket virksomhed -1, Plantedirektoratet Indtægtsdækket kontrolvirksomhed -7, Fødevarestyrelsen Almindelig virksomhed -9, Fiskeridirektoratet Almindelig virksomhed -2,2 28 Transportministeriet Total , Koncenta Indtægtsdækket virksomhed -0, Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne Almindelig virksomhed -0, Vejsektoropgaver, styring og samordning Vejsektoropgaver -0, Indtægtsdækket virksomhed -46, Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed -1, Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM reg Tilsyn med civil luftfart -0, ATM regulering -1, Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift Bornholms Lufthavn -6, Lufttrafiktjeneste Danmark Lufttrafiktjeneste Danmark -57, Lufttrafiktjeneste Grønland Lufttrafiktjeneste Grønland -0, Kystdirektoratet Almindelig virksomhed -27, Thorsminde Statshavn -1, Indtægtsdækket virksomhed -0, Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed -0, Banedanmark Driftsbudget, egentlig drift 14) -228, Baneafgifter mv Baneafgifter 15) -570, Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet -17, Banedanmark Entreprise Driftsbudget, egentlig drift 16) ,8 29 Klima- og Energiministeriet Total -86, Energistyrelsen Almindelig virksomhed -1, Indtægtsdækket virksomhed -1, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter -1, Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S -5, Danmarks Meteorologiske Institut Indtægtsdækket virksomhed -39, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan Driftsbudget -38,7 5

6 6 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. mark og Hovedtotal ,1 1. Indtægter vedrører statslige institutioners brug af Navision Stat og Statens Lønsystem (SLS), administration af diverse tilskudsordninger og kursus- og konsulentydelser. 2. Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning samt indtægter fra rådgivningsydelser mv. 3. Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadministration bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen for ressourcer og ydelser. 4. Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed. 5. Indtægterne består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser. 6. Det Statslige Lodsvæsen skal mod betaling videresende bestillinger om lods, som er adresseret til private lodserier. Desuden kan Det Statslige Lodsvæsen mod betaling transportere private lodser til og fra skibe. Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Farvandsvæsenets økonomi. 7. Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses Statens Serum Instituts opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. 8. Arbejdsskadestyrelsens indtægter vedrører administrationsbidrag for behandling af arbejdsskadesager samt afgivelse af vejledende udtalelser i private erstatningssager. 9. På underkontoen afholdes driftsindtægter ved ejendomsvirksomhedens udlejningsvirksomhed i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning. Desuden budgetteres med ejendomsvirksomhedens forventede omsætning ved bygherrerådgivning mv. for andre statslige myndigheder mv. 10. Statens provenu i forbindelse med auktionerne over tilladelser til 3. generations mobilnet. 11. UNI-C's indtægter hidrører primært fra hel eller delvis brugerbetaling fra de tjenester, systemer og services, som stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne samt indtægter fra salg af ydelser, som udbydes på markedsstyrede vilkår. 12. Skov- og Naturstyrelsens indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder. 13. Kort- og Matrikelstyrelsens indtægter vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalinger vedrørende matrikulære ændringer 14. Banedanmarks indtægter omfatter hovedsageligt salg af kørestrøm til jernbaneoperatører, salg af teleydelser, husleje mv. 15. Banedanmark opkræver baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbaneoperatørerne for benyttelse af infrastrukturen. Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til godsoperatørerne. 16. Banedanmark Entreprise er en ordreproducerende virksomhed, der på markedsmæssige vilkår leverer en række produkter og entreprenørydelser til anlæg, fornyelse, drift og vedligeholdelse af jernbanenet samt beslægtede områder.

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 orsigtig tekst Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som

Læs mere

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn 05.11.01 Departementet 05.11.02 Særlige regeringsinitiativer 05.11.03 Vederlag og repræsentationstillæg

Læs mere

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC Bølge 1 Piloter og selvstændige styrelser Bølge 2 Består af ØSC Bølge 3 Består af selvejende og Stat udenfor ØSC Gruppe Gruppe_Navn ØSC Bølge 1 Aarhus Universitet Bølge 3 3 Arbejdsskadestyrelsen ØSC Bølge

Læs mere

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 058-11 PKAT nr. 239 J.nr. 10-333/67-5 Cirkulære om organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste 2011 Dataark PKAT med specifikation 239 Edb-medarbejdere

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2011

Forslag. Finanslov for finansåret 2011 Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. august 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Finansmin. j.nr.: 10/00252 AE001648 2 Forslag

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER

OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER 1. Sammenfatning... 3 2. Balance, nærhed, faglighed og effektivitet... 11 2.1 Balance og udvikling i hele landet...

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014 September 2015 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1

Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1 Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1 August 2006 Martin Windelin, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Jan V. Hansen, Det Økonomiske Råds Sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Metode 3 2.1

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag Til 6 Udenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Udenrigstjenesten m.v. 6.11. Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

statens selvforsikringsordning

statens selvforsikringsordning Beretning til statsrevisorerne om statens selvforsikringsordning Januar 2004 RB B101/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 11 A. Indledning...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 6. Udenrigsministeriet... 4 4 Realøkonomisk oversigt: 6. Udenrigsministeriet

Læs mere