Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau Den erfarne social- og sundhedsassistent/niveau Den kompetente social- og sundhedsassistent/niveau Faglige kompetencer Faglig viden og metodekendskab Overblik, prioriteringsevne, handlekraft Økonomi og ressourceudnyttelse Dokumentation og registrering Arbejdsmiljø og patientsikkerhed Sociale kompetencer Samarbejde og kommunikation SVS- organisation, mål og værdier Lærings- og udviklingskompetencer Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Motivation og forandringsevne Kvalitetssikring og udvikling Innovation / nyskabelse... 18

3 Indledning Kompetenceprofilen for social- og sundhedsassistenter på de medicinske afdelinger er en generel kompetenceprofil. Efterfølgende vil hver enkelt medicinsk afdeling udarbejde en specifik kompetenceprofil på baggrund af den generelle til anvendelse i den gældende afdeling. Kompetenceprofilen er udarbejdet og revideret på baggrund af Kompetenceprofilen for social- og sundhedsassistenter, udarbejdet januar 2004/2007 og Strategisk kompetenceudviklingsprojekt Sydvestjysk Sygehus, udarbejdet Denne kompetenceprofil er udarbejdet for at: 1. Beskrive og tydeliggøre de kompetencer, der forventes af en social- og sundhedsassistent på henholdsvis basis, erfarent og kompetent niveau 2. Danne grundlag for medarbejderudviklingssamtaler 3. Danne grundlag for uddannelsesplaner, udviklings- og karriereplanlægning 4. Danne grundlag for rekruttering af nye social- og sundhedsassistenter 5. Danne grundlag for udarbejdelse af introduktions- og oplæringsprogram for nye social- og sundhedsassistenter 6. Tydeliggøre hvem der kan rekrutteres som ressourceperson i afdelingen Medarbejderudviklingssamtaler forventes afholdt en gang årligt med afdelingssygeplejersken. Kompetenceprofilen revideres kontinuerligt, så den til stadighed afspejler aktuelle krav til social- og sundhedsassistenten på de medicinske afdelinger. 1

4 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau har gennemgået afdelingens introduktionsprogram. Vedkommende er i stand til at planlægge og udføre tildelte sygeplejehandlinger i forhold til grundlæggende sygepleje, som udføres ud fra gældende retningslinjer og instrukser på området, samt under supervision af en erfaren kollega. Social- og sundhedsassistenten på basisniveau har kendskab til hele SVS organisationen, samt dennes mål, værdier og visioner. Respekterer og bidrager til et godt samarbejde internt i afdelingen. Tager ansvar for egen læring og udvikling. Kender afdelingens retningslinjer og instrukser for kvalitetssikring og standarder, og arbejder loyalt med planlagte forandringer. Den erfarne social- og sundhedsassistent/niveau 2 Social- og sundhedsassistenten på erfarent niveau planlægger og udfører sygeplejehandlinger i forhold til grundlæggende sygepleje på selvstændig vis i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Har overblik over sygeplejehandlinger og opgaver samt viden og erfaring om sygeplejespecialet i afdelingen. Tildeles med stigende selvstændighed enkelte specialopgaver i afdelingen, som løses under supervision af kolleger. Handler hensigtsmæssigt i forhold til organisationen og medvirker til at fremme og udvikle kulturen i afdelingen ud fra dennes mål og værdier. Bidrager aktivt til et godt samarbejde internt i afdelingen og med eksterne samarbejdspartnere. Vejleder og underviser med stigende selvstændighed elever, studerende og kolleger i afdelingen. Opmærksom på at få afdækket kvalitetsproblemer i afdelingen. Tager initiativ til og er aktivt medvirkende i forhold til at planlægge og gennemføre forandringer. 2

5 Den kompetente social- og sundhedsassistent/niveau 3 Social- og sundhedsassistenten på kompetent niveau planlægger og udfører sygeplejehandlinger i forhold til kompleks sygepleje på selvstændig vis i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Er engageret i sygeplejen i afdelingen og kommer med forslag til udvikling af denne. Varetager selvstændigt specialopgaver i afdelingen, og rådgiver og vejleder andre i disse. Handler hensigtsmæssigt i forhold til organisationens opbygning, og er medvirkende til at fremme og udvikle kulturen i afdelingen ud fra dennes mål og værdier. Medvirker aktivt til at afdelingen fremstår som en professionel del af SVS i alle berøringsflader med interne og eksterne samarbejdspartnere. Planlægger og gennemfører formel undervisning og vejledning i afdelingen til elever, studerende og kolleger. Medvirker aktivt til at sikre og udvikle afdelingens kvalitetsniveau i overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel. Forholder sig konstruktiv, kritisk og argumenterende til bestående forhold og opgaver i afdelingen, samt aktivt i forhold til nye udviklingstiltag i afdelingen. 3

6 Niveau 1 / Basis Niveau 2 / Erfaren Niveau 3 / Kompetent Faglige kompetencer 1. Faglig viden og metodekendskab Uddannet social - og sundhedsassistent og har autorisation som sådan. Ansvarlig for at ajourføre egen viden indenfor eget speciale. Viden om forskellige plejeformer. Kendskab til de hyppigst forekommende sygdomme i afdelingen samt undersøgelses - og behandlingsforløb. Viden om tværgående retningslinjer/lokale instrukser omkring hjertestop og kan handle herefter. Deltager aktivt i undervisningen i afdelingen, og er opsøgende omkring kursustilbud i andre regi. Fortrolig med afdelingens valgte plejeform og kan afvige fra denne ud fra patientens behov og/eller afdelingens drift. Informerer og vejleder patienter om undersøgelses- og behandlingsforløb i afdelingen. Medvirker aktivt ved hjertestopbehandling. Tilbyder og planlægger undervisning til det øvrige personale i afdelingen. Opsøgende i forhold til behov for ny viden i afdelingen. Deltager aktivt i debat omkring plejeformer med nye ideer. Forholder sig kritisk til forskellige plejeformers fordele og ulemper. Kommer med konstruktive forslag til afdelingens sygeplejefaglige udvikling. Aktiv eksempelvis i udformningen af nyt informationsmateriale til patienter i afdelingen. Medvirker til at hjertestopforløb bearbejdes hos personale, patienter og pårørende i afdelingen. Har gennemført kursus i Basal genoplivnings på SVS i henhold til gældende tværgående retningslinje. 4

7 Viden om og færdigheder i selvstændigt at udføre grundlæggende sundheds- og sygepleje med udgangspunkt i individualitet, integritet og selvbestemmelsesret. Viden om og færdigheder i at arbejde sygdoms- og sundhedsfremmende i forhold til grundlæggende behov. Kendskab til Sygeplejefaglig Referenceramme Sydvestjysk Sygehus. Udfører selvstændigt sundheds- og sygepleje med udgangspunkt i patientens individualitet, integritet og selvbestemmelsesret. Selvstændigt komme med almene og specialerelaterede sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Begrunder og dokumenter plejen ud fra Sygeplejefaglig Referenceramme. Deltager aktivt i refleksion vedrørende sundheds- og sygepleje i afdelingen. Aktiv arbejdende indenfor området og deltager eksempelvis i projekter som bidrager med ny viden til området. Anvender Sygeplejefaglig Referenceramme i forhold til sygeplejens udvikling i afdelingen eksempelvis patientforløb, instrukser og sikkerhed. Har selvindsigt og er bevidst om egne kvalifikationer og kompetencer. Respiration Viden om plejen af patienter med respirationsproblemer, herunder respirationsfrekvens og SAT måling. Kan evaluere sig selv både på det personlige, sociale og det faglige område. Selvstændigt observerer og plejer patienter med respirationsproblemer, samt reagerer hensigtsmæssigt på afvigelser fra det normale. Anvender selvevaluering og andres evaluering konstruktivt. Aktiv medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Viden om og kendskab til iltbehandling, eksempelvis nasal ilt og venturisystem. Viden om sugning af øvre luftveje. Selvstændigt håndterer ordineret iltbehandling og sugning af øvre luftveje. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Ernæring og væske Viden om kostens betydning for det syge menneske. Viden om de mest anvendte kostformer i afdelingen. Selvstændigt vurderer behovet for registrering af indtagelser. Vejleder og rådgiver patienter i de mest anvendte kostformer og kosttilskud i afdelingen. Aktiv medvirkende til at plejen er evidensbaseret. Er opsøgende og udviklende omkring ny viden. 5

8 Ernæringsscreening i henhold til tværgående retningslinje. Kostregistrering. Samarbejde med diætist vedrørende kosttilskud, kostformer m.v. Assisterer ved anlæggelse af sonde og ved opsætning af sondeernæring. Kendskab til ernæringspumper. Kendskab til tværgående retningslinje på området. Pleje af patienter med ernæringssonder i samarbejde med kolleger. Fører væskeskema i henhold til afdelingens instrukser. Udskillelser Udviser respekt for patientens blufærdighed i forhold til udskillelser. Viden om kroppens udskillelser. Observerer og vurderer patientens udskillelser og reagerer på afvigelser fra det normale. Viden om inkontinens og kendskab til inkontinenshjælpemidler. Viden om og kendskab til forskellige former for blærekatetre samt tværgående retningslinje på området. Selvstændigt handler på resultater af ernæringsscreening. Selvstændig varetagelse af sondeernæring, anvender og opstarter ernæringspumper. Selvstændigt varetager pleje af patienter med ernæringssonder og reagerer på sygeplejefaglige problemstillinger. Tilbyder relevante drikkevarer i henhold til patientens behandlingsplan. Kan vejlede patient og pårørende i hensigtsmæssigt væskeindtag. Tager initiativ til sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til udskillelser ex. mobilisering og hensigtsmæssig ernæring. Kan vurdere udskillelser og iværksætte relevante tiltag for at opretholde væskebalancen. Vurderer inkontinens, årsager dertil og kommer med forslag til og iværksætter afhjælpning, eksempelvis faste toilet tider og hensigtsmæssige hjælpemidler. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen Vejleder og underviser patienter og pårørende samt kolleger indenfor området Kan fungere som ressourceperson reflekterer over såvel faglige som etiske problemstillinger i forhold til ernæringsområdet. Såvel ved den enkelte patient som på afdelingsniveau. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Underviser og vejleder elever, studerende og kolleger i anlæggelse af forskellige former for katetre. Forholder sig kritisk til afdelings instrukser på området og medvirker til udarbejdelse af nye/revidering af eksisterende. 6

9 Medvirke ved engangskateterisering og anlæggelse af permanente katetre Selvstændig varetage almindelig observation og pleje af blærekatetre Selvstændig fjerne blærekatetre efter ordination Vejlede om væske og fødeindtagelse i forbindelse med obstipation og diarre Vejlede og rådgive patienten i forhold til hygiejne og hudproblemer Anlæggelse af kateter og engangs katerisation efter ordination efter gældende retningslinje/instrukser. Tager i samråd med sygeplejersken initiativ til sygeplejehandlinger ex. skylning eller skift. Opmærksom på og forebygger obstipation administrerer afføringsmidler efter ordination og samarbejde med sygeplejersken. Vejleder og underviser elever, studerende og kolleger indenfor området. Kendskab til og færdighed i at opsamle og sende diverse prøver eksempelvis ekspektorat, fæces og urinprøver Mobilisering / forflytning / lejring Viden om mobilisering og immobilisationskomplikationer. Praktiske færdigheder i at mobilisere og forflytte patienter. Kendskab til bestilling og anvendelse af forskellige hjælpemidler til mobilisering og forflytninger. Viden om og kendskab til forflytningsteknikker og lejringer. Deltaget i forflytningskursus. Tager selvstændigt initiativ til aktiverende tiltag for patienterne ud fra behov og situation. Anvender selvstændigt forskellige hjælpemidler med henblik på at aktivere og mobilisere patienten. Ansvarlig for at forflytning foregår på den mest hensigtsmæssige måde for både patient og plejepersonalet. Gør brug af afdelingens og sygehusets forflytningshjælpemidler. Gør brug af forflytningsvejledere og fysioterapeuter ved komplicerede forflytninger. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Tager initiativ til og foreslår ændrede arbejdsgange eller nyanskaffelser, der er mere hensigtsmæssige for patient og plejepersonale eller kan minimere utilsigtede hændelser og arbejdsskader. Deltager aktivt i instruktion af elever, studerende og kolleger i afdelingen mht. mobilisering, forflytning og lejring 7

10 Decubitusprofylakse Viden om decubitus og faktorer der øger risiko for decubitus Kendskab til decubitusprofylaktiske foranstaltninger eksempelvis Aflastningsmadrasser og puder Lejring og venderegimer Ansvarlig for at tilegne sig ny viden indenfor området og deltage i relevante kurser. Anvender selvstændigt Braden scoringssystem og tager initiativ til hjælpemidler på baggrund af patientens behov. Vejleder og rådgiver elever, studerende og kolleger i emnet. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen. Kendskab til Braden scoringssystem, forskellige aflastningsmadrasser og hjælpemidler. Søvn og hvile Viden om betydningen af søvn og hvile. Skabe rammer og vilkår for søvn og hvile for patienten i afdelingen. Observation og pleje af patienter med søvnproblemer. Måling af værdier Viden om og kendskab til normalværdier for temperatur, puls, blodtryk, SAT og vægt. Selvstændigt planlægger sundheds- og sygepleje afhængig af patientens behov for søvn og hvile. Vejleder patient og i samråd med denne planlægger en hensigtsmæssig døgnrytme. Måler selvstændigt værdier i henhold til afdelingens instruks. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Underviser elever og studerende i måling af værdier og reaktion på afvigelser. Selvstændig måler temperatur, puls, blodtryk, SAT og vægt. Dokumenterer værdierne, samt reagerer hensigtsmæssigt på afvigelser fra normalværdier. Vurderer behovet for måling af vitale værdier i forhold til patientens tilstand. Reagerer og handler på afvigelser i blodsukkermålinger, observerer og handler i forhold til patients compliance. 8

11 Deltager i undervisning om blodsukkermåling, herunder modtagelse af POCT-kort. Selvstændigt måler blodsukker, reagerer på afvigelser og handler i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Hygiejne Viden om og færdighed i at anvende hygiejniske principper. Kendskab til SVS tværgående retningslinjer samt lokale instrukser indenfor området. Viden om og praktiske færdigheder i at anvende hygiejniske principper i forbindelse med: Uniformsetikette Håndhygiejne Hvad er rent, urent, sterilt Rengøring og desinfektion af forskellige utensilier Sengeredning Bækkenkoger Hygiejne omkring afdelings- køkken, mad og væske Håndtering af sygehusaffald Isolationsregimer Sygehusinfektioner Sårskift Vejleder og rådgiver patienten i normalværdier for blodsukker og handlinger derpå. God rollemodel for elever, studerende og kollegaer i forbindelse med at opretholde og udvikle god hygiejne i afdelingen. Specifik viden og færdigheder vedrørende hygiejniske principper i forhold til specielle procedurer i afdelingen. Opmærksom på og forholder sig kritisk til kollegers overholdelse af de hygiejniske principper. Anvender de specielle hygiejniske forholdsregler ifølge SVS tværgående retningslinjer ved pleje af isolationspatienter. Initiativtager til udvikling af og korrekt anvendelse af de generelle og specifikke hygiejniske principper i afdelingen. Kan fungere som ressourceperson undervise og iværksætte tiltag. 9

12 Sårpleje Kendskab til hvor relevante retningslinjer/instrukser forefindes kendskab til ansvarlig ressourceperson i afdelingen Kendskab til behandlingsprincipper og steril teknik Observerer sår og medvirker ved pleje af mindre, overfladiske og ukomplicerede sår. Forebygger forværring af sår eksempelvis hudpleje omkring såret og ernæring. Opretter sygeplejeproblem omkring sår i IT-system. Reagerer på sårændringer eller manglende opheling. Selvstændigt vurderer og varetager plejen af mindre og ukomplicerede sår. Vejleder og rådgiver elever, studerende og kolleger om sår og sårpleje. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen. Vurderer forskellige typer af sår i forhold til den enkelte patient, sygdom eller medicin. Alvorligt syge og døende patienter Generel viden om pleje af kritisk syge, døende og afdøde patienter. Viden om pleje af terminalpatienter og kendskab til terminalplejeordning (Sam- Bo). Deltager i pleje og omsorg for terminalpatienter og deres pårørende. Kendskab til tilbud om Hospice. Deltager i pleje og omsorg af døende, afdøde og deres pårørende i samarbejde med sygeplejersken. Viden om krise og krisereaktioner. Identificere åndelige behov hos den alvorlige syge eller døende patient Medvirkende til at patienter og pårørende får etableret kontakt til præst eller anden religiøs person. Selvstændigt yder pleje og omsorg til terminalpatienter og deres pårørende. Selvstændigt yder omsorg til pårørende til døende og afdøde patienter. Selvstændigt istandgøre afdøde patienter herunder håndtering af afdødes ejendele i henhold til gældende retningslinje og instrukser. Selvstændigt støtte patienter og pårørende i svære situationer og udvise respekt og situationsfornemmelse. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen Aktivt medvirkende til udvikling af pleje og omsorg til terminal-, døende og afdøde patienter i samråd med kolleger og ledelse. 10

13 Forståelse for patienter og pårørende i krise og udviser empati. Medicin: Generel viden om medicingivning samt retningslinjer og instrukser på området. Kendskab til og kan anvende lægemiddelkataloget. Ansvar for at være ajour med farmakologisk viden. Observerer virkning og bivirkning af medicinsk behandling i samarbejde med sygeplejersken. Viden om forskellige former for medicingivning og i samarbejde med sygeplejersken administrerer medicin peroralt, inhalationer, øjen- og øredrypning, vagitorier og suppositorier. Generel viden om IV- væskebehandling. Selvstændig observerer og plejer venflon i henhold til gældende retningslinje - herunder seponerer venflon efter aftale med sygeplejersken. Observerer og deltager i plejen af patienter med perifert drop herunder indløbshastighed, symptomer på subkutant indløb, flebit eller overhydrering. Kendskab til infusionspumper. I samarbejde med sygeplejersken give doseret medicin Identificerer i samarbejde med sygeplejersken behov for samt selvstændigt giver ordineret non - opoid PN- medicin (dog ikke iv. og im. medicin). Giver subkutane injektioner efter ordination insulin og antikoagulantia. Vejleder og rådgiver patienten i forbindelse med korrekt indtagelse af medicin. I samarbejde med sygeplejersken opsætter ordinerede isotoniske IV- væsker eksempelvis glukose og NaCl. Selvstændig håndterer infusionspumper i forbindelse med personlig hygiejne. I samarbejde med sygeplejerske kontrollerer blod før opsætning. Observerer patienten og reagerer på symptomer eksempelvis kulderystelser eller overhydrering. Aktiv medvirkende til at virkning og bivirkning er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Underviser elever i at give subkutane injektioner. 11

14 Generel viden om blodprodukter og observationer ved transfusioner. Deltage i kursus vedrørende kontrol ved opsætning af blod. Smerter Viden om og årsager forskellige former for smerter, smertelindring og behandling herunder tværgående retningslinje på området. Færdigheder i at observere smerter samt videregive observationerne herunder VAS-score. Modtagelse / indlæggelse Deltager i modtagelse af indkaldte og akutte patienter. Kendskab til afdelingens instruks for modtagelse. Kendskab til kontaktpersonsordningen. Udskrivelse Kendskab til retningslinjer og instrukser i henhold til udskrivelser og overflytninger. Viden om og færdighed i at udarbejde sygeplejerapport / resume til hjemmeplejen i forbindelse med udskrivelse. Viden om hjemmeplejens opbygning og tilbud. Viden om regler i forbindelse med udlån af hjælpemidler. Tager initiativ til og i samarbejde med sygeplejersken kommer med forslag til smertebehandling. Selvstændig og i samarbejde med sygeplejersken giver non opoide smertestillende medicin. Selvstændig modtager indkaldte og i samarbejde med sygeplejerske akutte patienter i henhold til afdelingens instruks for modtagelse. Selvstændig planlægger og varetager udskrivelser for patienter med ukomplicerede forløb med hensyn til: Forløbsplan Kontakt til og samarbejde med hjemmeplejen Udskrivelsessamtaler Udskrivningsrapport/ resume Transport Hjælpemidler Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer/lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. I et tværfagligt samarbejde varetager opgaver ved modtagelse / indlæggelse af patienter med forventede komplekse problemstillinger. I et tværfagligt samarbejde planlægger og varetager opgaver ved komplicerede udskrivelser. 12

15 Kendskab til Sam:Bo og visitator. Kender og anvender Sam:Bo. Kendskab til genoptræningsplaner. 2. Overblik, prioriteringsevne, handlekraft Har situationsfornemmelse og er imødekommende, åben og tillidsskabende. 3. Økonomi og ressourceudnyttelse Kendskab til kontrakten mellem Direktionen og de medicinske afdelinger. Forståelse for og bidrager til den mest hensigtsmæssige brug af ressourcer og materialer. Gør bevidst brug af kommunikationsredskaber. Har situationsfornemmelse og handler hensigtsmæssigt på baggrund af dette i Akutte situationer Travle og arbejdsbelastende situationer. Medvirker til opfyldelse af kontrakten eksempelvis planlægning, fremmøde og indkaldelse af personale. Bevidst om og sikrer, at der i afdelingen anvendes ressourcer og materialer ud fra en faglig og økonomisk synsvinkel. Sætter andres kommunikation i perspektiv og hjælper disse til at reflektere over og udvikle kommunikation. Hjælpe andre til at perspektivere. Reflekterer over og kommer med konstruktive forslag til opfyldelsen af kontrakten i afdelingen. Gør kolleger og patienter bevidste om billigste kvalitetsmæssige og acceptable materialer. Kendskab og forståelse for at bruge SVS og afdelingens ressourcepersoner på bedst mulig måde. Eksempel: Kvalitetsafdelingen Hygiejneenheden Serviceafdelingen 4. Dokumentation og registrering Viden om og færdighed i at anvende ITsystemer. Anvender SVS og afdelingens ressourcepersoner. Være medansvarlig for at IT-systemer anvendes korrekt i afdelingen. Deltager i udviklingen af dokumentation i EPJ. 13

16 Viden om intranettet og infonettet. Viden om lovmæssige krav til dokumentation (sundhedsfaglige optegnelser). Viden om og færdigheder i at dokumentere sundheds- og sygepleje. Registrerer og udfylder forskellige skemaer i afdelingen eksempelvis diurese, vægt, blodtryk, puls, temperatur SAT og blodsukker. Kender og anvender intranet og infonettet. Selvstændig ansvarlig for dokumentation af sundheds- og sygepleje. Oplærer elever, studerende og nyansatte kollegaer i anvendelse og udfyldelse af skemaer. 5. Arbejdsmiljø og patientsikkerhed Sikkerhed og tryghed Viden og færdighed i at undgå skader og ulykker i afdelingen eksempelvis: Klokkesnor Låste kørestole og senge Identifikationsarmbånd Sikkerheds og miljømæssige retningslinjer i forbindelse med kanyler, forflytninger og risikoaffald. Kendskab til sammensætninger og opgaver for arbejdsmiljøgruppen og tillidsmandssystemet. Kendskab til afdelingens arbejdspladsvurdering (APV). Arbejder bevidst og selvstændig i at forebygge skader og ulykker for patienter, pårørende og personale. Anmelder arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Anvender arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten aktivt. Aktiv medvirkende ved udarbejdelse af APV. Deltager aktivt med konstruktive forslag til forbedringer af sikkerheden i afdelingen i samarbejde med Sikkerhedsrepræsentant og forflytningsvejleder. Forståelse for egen betydning for afdelingens arbejdsmiljø og image. Loyal overfor arbejdspladsen. Fremmer afdelingens arbejdsmiljø og image Medvirker til at kolleger er med til at fremme afdelingens arbejdsmiljø og image. 14

17 Kendskab til Medarbejderens medindflydelse - og medinddragelsesudvalg (MED) i Region Syddanmark. Kendskab til personaleforhold og retningslinjer på infonettet. Kendskab til Sundhedsloven og Lov om patientsikkerhed utilsigtede hændelser. Viden om og anvender personale og arbejdsmiljøpolitik, samt MED-udvalg i Region Syddanmark. Anvender infonettet til at søge relevante informationer. Anvender og informerer om eksempelvis: Informeret samtykke Aktindsigt Udbreder kendskab til og bidrager konstruktivt til MED-arbejdet i Region Syddanmark. Reflekterer i forhold til efterlevelse af love og bekendtgørelser. Sociale kompetencer Registrerer utilsigtede hændelser. 6. Samarbejde og kommunikation Forståelse for at tilegne sig tilgængelig information og have et højt informationsniveau. Kendskab til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på SVS. Kendskab til og kan anvende Intranettet og Infonet. Indgår positivt i tværfaglige samarbejdsrelationer og respekt for andres faglighed. Forståelse for betydningen af gensidig respekt. Opsøger relevant information på arbejdspladsen og er opmærksom på forskellige kommunikationskanaler. Ansvarlig og opsøgende i forhold til de skriftlige aftaler efter MUS- samtaler. Opsøger information om, hvad der foregår på SVS. Bidrager til et godt tværfagligt samarbejde og fremmer respekt for andres faglighed. Fremmer en kultur, der er præget af gensidig respekt, anerkendelse og samarbejde. Er opsøgende i forhold til at udvikle sygeplejepersonalets samlede kompetence i afdelingen. Redegør på et højt niveau for faglige synspunkter og sikrer et godt mono- og tværfagligt samarbejde. Forholder sig kritisk til den eksisterende kultur og kommer med konstruktive forslag til ændringer i afdelingen. 15

18 Har forståelse for kulturelle forskelle, både i forhold til patienter, kolleger og samarbejdspartnere. Har viden om rollemodellers betydning. 7. SVS- organisation, mål og værdier Kendskab til sundhedsvæsenets opbygning i Region Syddanmark. Kendskab til organisatorisk opbygning af ledelsesstrukturen på SVS. Kendskab til SVS og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Kendskab til: Sam:BO Hospice Sydvestjylland Patientvejlederfunktion i Region Syddanmark Medvirker til åbenhed og respekt for andres forskellighed. Er bevidst om egen betydning som rollemodel ex. Går foran og kan ændre en stemning fra forvirring til overskuelighed. Den fremtræden, man har i det daglige på sit arbejde, kan have betydning for andre personers dagligdag. Medansvarlig for at opfylde Sydvestjysk Sygehus og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Anvender Sam:Bo. Vejleder patienter i brug patientvejlederfunktionen. Mestre konfliktløsning i forhold til f.eks. Patienter og pårørende Kolleger Ledelse Elever/studerende Forskellige kulturer Agerer bevidst i sin adfærd som rollemodel både personligt og fagligt. Forholder sig kritisk og analyserende til sig selv som rollemodel. Reflekterer over og deltager aktivt i Sydvestjysk Sygehus og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Forholder sig kritisk til og konstruktiv udviklende i forhold til Sam:Bo, eksempelvis deltager i udviklingsarbejde i forskellige udvalg. 16

19 Lærings- og udviklingskompetencer 8. Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Tager ansvar for egen læring og udvikling. Bidrager aktivt til et positivt læringsmiljø i afdelingen. Medvirker til at fremme vidensdeling og udvikle læringsmiljøet i afdelingen. Tager medansvar for afdelingens uddannelse af elever og studerende, samt oplæring af nye kollegaer. 9. Motivation og forandringsevne Indgår aktivt og konstruktivt i ændringerne relateret til arbejdstilrettelæggelse, organisation og faglig udvikling. 10. Kvalitetssikring og udvikling Kender og anvender Den Danske Kvalitetsmodel, samt akkreditering (IKAS) og forståelse for kvalitetsudvikling. Kommer med forslag til afprøvning af nye metoder / procedurer indenfor eget fagområde, så læring og udvikling kan blive en naturlig del af hverdagen. Medansvar for implementering af relevante retningslinjer og instrukser. Iværksætter afprøvning af nye organisationsformer og arbejdstilrettelæggelse ud fra et patientforløbsperspektiv. Kendskab til patientforløb og referenceprogrammer. Kendskab til lokale og landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP). Kendskab til og deltagelse i medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Medvirker til udarbejdelse af patiensforløb ud fra referenceprogrammer. Deltager aktivt i forbedring af lokale og landsdækkende patienttilfredshedsresultater. Deltager aktivt i udarbejdelse af handleplaner på baggrund af resultaterne fra MTU. 17

20 11. Innovation / nyskabelse Forholder sig undrende til praksis og går i dialog herom. Anvender viden og erfaring til dialog om anvendt praksis. Deltager aktivt i iværksættelse af udviklingsprojekter i afdelingen. Iværksætter, gennemfører og evaluerer faglige eller pædagogiske udviklings- eller forskningstiltag. 18

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for sygeplejersker Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygeplejersken

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅDE: GENEREL PRÆSENTATION

MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅDE: GENEREL PRÆSENTATION MÅNED 1-3 AF INTRODUKTIONS- OG OPLÆRINGSPERIODEN FOR BASIS,ORGANISATORISK OG SOCIAL KOMPETENCE: OMRÅ GENEREL PRÆSENTATION Introduktions/oplæringsprogrammets opbygning Afsnit / afdeling Ledelsen Personalesammensætning

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus

Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Beskrivelse af Akutsygeplejerskens funktionsområde i akutmodtagelsen Roskilde sygehus Revideret af klinisk sygeplejespecialist Lis Rybjer November 2011 1. Akutmodtagelsen - Roskilde sygehus Akutmodtagelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere