Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau Den erfarne social- og sundhedsassistent/niveau Den kompetente social- og sundhedsassistent/niveau Faglige kompetencer Faglig viden og metodekendskab Overblik, prioriteringsevne, handlekraft Økonomi og ressourceudnyttelse Dokumentation og registrering Arbejdsmiljø og patientsikkerhed Sociale kompetencer Samarbejde og kommunikation SVS- organisation, mål og værdier Lærings- og udviklingskompetencer Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Motivation og forandringsevne Kvalitetssikring og udvikling Innovation / nyskabelse... 18

3 Indledning Kompetenceprofilen for social- og sundhedsassistenter på de medicinske afdelinger er en generel kompetenceprofil. Efterfølgende vil hver enkelt medicinsk afdeling udarbejde en specifik kompetenceprofil på baggrund af den generelle til anvendelse i den gældende afdeling. Kompetenceprofilen er udarbejdet og revideret på baggrund af Kompetenceprofilen for social- og sundhedsassistenter, udarbejdet januar 2004/2007 og Strategisk kompetenceudviklingsprojekt Sydvestjysk Sygehus, udarbejdet Denne kompetenceprofil er udarbejdet for at: 1. Beskrive og tydeliggøre de kompetencer, der forventes af en social- og sundhedsassistent på henholdsvis basis, erfarent og kompetent niveau 2. Danne grundlag for medarbejderudviklingssamtaler 3. Danne grundlag for uddannelsesplaner, udviklings- og karriereplanlægning 4. Danne grundlag for rekruttering af nye social- og sundhedsassistenter 5. Danne grundlag for udarbejdelse af introduktions- og oplæringsprogram for nye social- og sundhedsassistenter 6. Tydeliggøre hvem der kan rekrutteres som ressourceperson i afdelingen Medarbejderudviklingssamtaler forventes afholdt en gang årligt med afdelingssygeplejersken. Kompetenceprofilen revideres kontinuerligt, så den til stadighed afspejler aktuelle krav til social- og sundhedsassistenten på de medicinske afdelinger. 1

4 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau har gennemgået afdelingens introduktionsprogram. Vedkommende er i stand til at planlægge og udføre tildelte sygeplejehandlinger i forhold til grundlæggende sygepleje, som udføres ud fra gældende retningslinjer og instrukser på området, samt under supervision af en erfaren kollega. Social- og sundhedsassistenten på basisniveau har kendskab til hele SVS organisationen, samt dennes mål, værdier og visioner. Respekterer og bidrager til et godt samarbejde internt i afdelingen. Tager ansvar for egen læring og udvikling. Kender afdelingens retningslinjer og instrukser for kvalitetssikring og standarder, og arbejder loyalt med planlagte forandringer. Den erfarne social- og sundhedsassistent/niveau 2 Social- og sundhedsassistenten på erfarent niveau planlægger og udfører sygeplejehandlinger i forhold til grundlæggende sygepleje på selvstændig vis i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Har overblik over sygeplejehandlinger og opgaver samt viden og erfaring om sygeplejespecialet i afdelingen. Tildeles med stigende selvstændighed enkelte specialopgaver i afdelingen, som løses under supervision af kolleger. Handler hensigtsmæssigt i forhold til organisationen og medvirker til at fremme og udvikle kulturen i afdelingen ud fra dennes mål og værdier. Bidrager aktivt til et godt samarbejde internt i afdelingen og med eksterne samarbejdspartnere. Vejleder og underviser med stigende selvstændighed elever, studerende og kolleger i afdelingen. Opmærksom på at få afdækket kvalitetsproblemer i afdelingen. Tager initiativ til og er aktivt medvirkende i forhold til at planlægge og gennemføre forandringer. 2

5 Den kompetente social- og sundhedsassistent/niveau 3 Social- og sundhedsassistenten på kompetent niveau planlægger og udfører sygeplejehandlinger i forhold til kompleks sygepleje på selvstændig vis i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Er engageret i sygeplejen i afdelingen og kommer med forslag til udvikling af denne. Varetager selvstændigt specialopgaver i afdelingen, og rådgiver og vejleder andre i disse. Handler hensigtsmæssigt i forhold til organisationens opbygning, og er medvirkende til at fremme og udvikle kulturen i afdelingen ud fra dennes mål og værdier. Medvirker aktivt til at afdelingen fremstår som en professionel del af SVS i alle berøringsflader med interne og eksterne samarbejdspartnere. Planlægger og gennemfører formel undervisning og vejledning i afdelingen til elever, studerende og kolleger. Medvirker aktivt til at sikre og udvikle afdelingens kvalitetsniveau i overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel. Forholder sig konstruktiv, kritisk og argumenterende til bestående forhold og opgaver i afdelingen, samt aktivt i forhold til nye udviklingstiltag i afdelingen. 3

6 Niveau 1 / Basis Niveau 2 / Erfaren Niveau 3 / Kompetent Faglige kompetencer 1. Faglig viden og metodekendskab Uddannet social - og sundhedsassistent og har autorisation som sådan. Ansvarlig for at ajourføre egen viden indenfor eget speciale. Viden om forskellige plejeformer. Kendskab til de hyppigst forekommende sygdomme i afdelingen samt undersøgelses - og behandlingsforløb. Viden om tværgående retningslinjer/lokale instrukser omkring hjertestop og kan handle herefter. Deltager aktivt i undervisningen i afdelingen, og er opsøgende omkring kursustilbud i andre regi. Fortrolig med afdelingens valgte plejeform og kan afvige fra denne ud fra patientens behov og/eller afdelingens drift. Informerer og vejleder patienter om undersøgelses- og behandlingsforløb i afdelingen. Medvirker aktivt ved hjertestopbehandling. Tilbyder og planlægger undervisning til det øvrige personale i afdelingen. Opsøgende i forhold til behov for ny viden i afdelingen. Deltager aktivt i debat omkring plejeformer med nye ideer. Forholder sig kritisk til forskellige plejeformers fordele og ulemper. Kommer med konstruktive forslag til afdelingens sygeplejefaglige udvikling. Aktiv eksempelvis i udformningen af nyt informationsmateriale til patienter i afdelingen. Medvirker til at hjertestopforløb bearbejdes hos personale, patienter og pårørende i afdelingen. Har gennemført kursus i Basal genoplivnings på SVS i henhold til gældende tværgående retningslinje. 4

7 Viden om og færdigheder i selvstændigt at udføre grundlæggende sundheds- og sygepleje med udgangspunkt i individualitet, integritet og selvbestemmelsesret. Viden om og færdigheder i at arbejde sygdoms- og sundhedsfremmende i forhold til grundlæggende behov. Kendskab til Sygeplejefaglig Referenceramme Sydvestjysk Sygehus. Udfører selvstændigt sundheds- og sygepleje med udgangspunkt i patientens individualitet, integritet og selvbestemmelsesret. Selvstændigt komme med almene og specialerelaterede sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Begrunder og dokumenter plejen ud fra Sygeplejefaglig Referenceramme. Deltager aktivt i refleksion vedrørende sundheds- og sygepleje i afdelingen. Aktiv arbejdende indenfor området og deltager eksempelvis i projekter som bidrager med ny viden til området. Anvender Sygeplejefaglig Referenceramme i forhold til sygeplejens udvikling i afdelingen eksempelvis patientforløb, instrukser og sikkerhed. Har selvindsigt og er bevidst om egne kvalifikationer og kompetencer. Respiration Viden om plejen af patienter med respirationsproblemer, herunder respirationsfrekvens og SAT måling. Kan evaluere sig selv både på det personlige, sociale og det faglige område. Selvstændigt observerer og plejer patienter med respirationsproblemer, samt reagerer hensigtsmæssigt på afvigelser fra det normale. Anvender selvevaluering og andres evaluering konstruktivt. Aktiv medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Viden om og kendskab til iltbehandling, eksempelvis nasal ilt og venturisystem. Viden om sugning af øvre luftveje. Selvstændigt håndterer ordineret iltbehandling og sugning af øvre luftveje. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Ernæring og væske Viden om kostens betydning for det syge menneske. Viden om de mest anvendte kostformer i afdelingen. Selvstændigt vurderer behovet for registrering af indtagelser. Vejleder og rådgiver patienter i de mest anvendte kostformer og kosttilskud i afdelingen. Aktiv medvirkende til at plejen er evidensbaseret. Er opsøgende og udviklende omkring ny viden. 5

8 Ernæringsscreening i henhold til tværgående retningslinje. Kostregistrering. Samarbejde med diætist vedrørende kosttilskud, kostformer m.v. Assisterer ved anlæggelse af sonde og ved opsætning af sondeernæring. Kendskab til ernæringspumper. Kendskab til tværgående retningslinje på området. Pleje af patienter med ernæringssonder i samarbejde med kolleger. Fører væskeskema i henhold til afdelingens instrukser. Udskillelser Udviser respekt for patientens blufærdighed i forhold til udskillelser. Viden om kroppens udskillelser. Observerer og vurderer patientens udskillelser og reagerer på afvigelser fra det normale. Viden om inkontinens og kendskab til inkontinenshjælpemidler. Viden om og kendskab til forskellige former for blærekatetre samt tværgående retningslinje på området. Selvstændigt handler på resultater af ernæringsscreening. Selvstændig varetagelse af sondeernæring, anvender og opstarter ernæringspumper. Selvstændigt varetager pleje af patienter med ernæringssonder og reagerer på sygeplejefaglige problemstillinger. Tilbyder relevante drikkevarer i henhold til patientens behandlingsplan. Kan vejlede patient og pårørende i hensigtsmæssigt væskeindtag. Tager initiativ til sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til udskillelser ex. mobilisering og hensigtsmæssig ernæring. Kan vurdere udskillelser og iværksætte relevante tiltag for at opretholde væskebalancen. Vurderer inkontinens, årsager dertil og kommer med forslag til og iværksætter afhjælpning, eksempelvis faste toilet tider og hensigtsmæssige hjælpemidler. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen Vejleder og underviser patienter og pårørende samt kolleger indenfor området Kan fungere som ressourceperson reflekterer over såvel faglige som etiske problemstillinger i forhold til ernæringsområdet. Såvel ved den enkelte patient som på afdelingsniveau. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Underviser og vejleder elever, studerende og kolleger i anlæggelse af forskellige former for katetre. Forholder sig kritisk til afdelings instrukser på området og medvirker til udarbejdelse af nye/revidering af eksisterende. 6

9 Medvirke ved engangskateterisering og anlæggelse af permanente katetre Selvstændig varetage almindelig observation og pleje af blærekatetre Selvstændig fjerne blærekatetre efter ordination Vejlede om væske og fødeindtagelse i forbindelse med obstipation og diarre Vejlede og rådgive patienten i forhold til hygiejne og hudproblemer Anlæggelse af kateter og engangs katerisation efter ordination efter gældende retningslinje/instrukser. Tager i samråd med sygeplejersken initiativ til sygeplejehandlinger ex. skylning eller skift. Opmærksom på og forebygger obstipation administrerer afføringsmidler efter ordination og samarbejde med sygeplejersken. Vejleder og underviser elever, studerende og kolleger indenfor området. Kendskab til og færdighed i at opsamle og sende diverse prøver eksempelvis ekspektorat, fæces og urinprøver Mobilisering / forflytning / lejring Viden om mobilisering og immobilisationskomplikationer. Praktiske færdigheder i at mobilisere og forflytte patienter. Kendskab til bestilling og anvendelse af forskellige hjælpemidler til mobilisering og forflytninger. Viden om og kendskab til forflytningsteknikker og lejringer. Deltaget i forflytningskursus. Tager selvstændigt initiativ til aktiverende tiltag for patienterne ud fra behov og situation. Anvender selvstændigt forskellige hjælpemidler med henblik på at aktivere og mobilisere patienten. Ansvarlig for at forflytning foregår på den mest hensigtsmæssige måde for både patient og plejepersonalet. Gør brug af afdelingens og sygehusets forflytningshjælpemidler. Gør brug af forflytningsvejledere og fysioterapeuter ved komplicerede forflytninger. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Tager initiativ til og foreslår ændrede arbejdsgange eller nyanskaffelser, der er mere hensigtsmæssige for patient og plejepersonale eller kan minimere utilsigtede hændelser og arbejdsskader. Deltager aktivt i instruktion af elever, studerende og kolleger i afdelingen mht. mobilisering, forflytning og lejring 7

10 Decubitusprofylakse Viden om decubitus og faktorer der øger risiko for decubitus Kendskab til decubitusprofylaktiske foranstaltninger eksempelvis Aflastningsmadrasser og puder Lejring og venderegimer Ansvarlig for at tilegne sig ny viden indenfor området og deltage i relevante kurser. Anvender selvstændigt Braden scoringssystem og tager initiativ til hjælpemidler på baggrund af patientens behov. Vejleder og rådgiver elever, studerende og kolleger i emnet. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen. Kendskab til Braden scoringssystem, forskellige aflastningsmadrasser og hjælpemidler. Søvn og hvile Viden om betydningen af søvn og hvile. Skabe rammer og vilkår for søvn og hvile for patienten i afdelingen. Observation og pleje af patienter med søvnproblemer. Måling af værdier Viden om og kendskab til normalværdier for temperatur, puls, blodtryk, SAT og vægt. Selvstændigt planlægger sundheds- og sygepleje afhængig af patientens behov for søvn og hvile. Vejleder patient og i samråd med denne planlægger en hensigtsmæssig døgnrytme. Måler selvstændigt værdier i henhold til afdelingens instruks. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Underviser elever og studerende i måling af værdier og reaktion på afvigelser. Selvstændig måler temperatur, puls, blodtryk, SAT og vægt. Dokumenterer værdierne, samt reagerer hensigtsmæssigt på afvigelser fra normalværdier. Vurderer behovet for måling af vitale værdier i forhold til patientens tilstand. Reagerer og handler på afvigelser i blodsukkermålinger, observerer og handler i forhold til patients compliance. 8

11 Deltager i undervisning om blodsukkermåling, herunder modtagelse af POCT-kort. Selvstændigt måler blodsukker, reagerer på afvigelser og handler i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Hygiejne Viden om og færdighed i at anvende hygiejniske principper. Kendskab til SVS tværgående retningslinjer samt lokale instrukser indenfor området. Viden om og praktiske færdigheder i at anvende hygiejniske principper i forbindelse med: Uniformsetikette Håndhygiejne Hvad er rent, urent, sterilt Rengøring og desinfektion af forskellige utensilier Sengeredning Bækkenkoger Hygiejne omkring afdelings- køkken, mad og væske Håndtering af sygehusaffald Isolationsregimer Sygehusinfektioner Sårskift Vejleder og rådgiver patienten i normalværdier for blodsukker og handlinger derpå. God rollemodel for elever, studerende og kollegaer i forbindelse med at opretholde og udvikle god hygiejne i afdelingen. Specifik viden og færdigheder vedrørende hygiejniske principper i forhold til specielle procedurer i afdelingen. Opmærksom på og forholder sig kritisk til kollegers overholdelse af de hygiejniske principper. Anvender de specielle hygiejniske forholdsregler ifølge SVS tværgående retningslinjer ved pleje af isolationspatienter. Initiativtager til udvikling af og korrekt anvendelse af de generelle og specifikke hygiejniske principper i afdelingen. Kan fungere som ressourceperson undervise og iværksætte tiltag. 9

12 Sårpleje Kendskab til hvor relevante retningslinjer/instrukser forefindes kendskab til ansvarlig ressourceperson i afdelingen Kendskab til behandlingsprincipper og steril teknik Observerer sår og medvirker ved pleje af mindre, overfladiske og ukomplicerede sår. Forebygger forværring af sår eksempelvis hudpleje omkring såret og ernæring. Opretter sygeplejeproblem omkring sår i IT-system. Reagerer på sårændringer eller manglende opheling. Selvstændigt vurderer og varetager plejen af mindre og ukomplicerede sår. Vejleder og rådgiver elever, studerende og kolleger om sår og sårpleje. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen. Vurderer forskellige typer af sår i forhold til den enkelte patient, sygdom eller medicin. Alvorligt syge og døende patienter Generel viden om pleje af kritisk syge, døende og afdøde patienter. Viden om pleje af terminalpatienter og kendskab til terminalplejeordning (Sam- Bo). Deltager i pleje og omsorg for terminalpatienter og deres pårørende. Kendskab til tilbud om Hospice. Deltager i pleje og omsorg af døende, afdøde og deres pårørende i samarbejde med sygeplejersken. Viden om krise og krisereaktioner. Identificere åndelige behov hos den alvorlige syge eller døende patient Medvirkende til at patienter og pårørende får etableret kontakt til præst eller anden religiøs person. Selvstændigt yder pleje og omsorg til terminalpatienter og deres pårørende. Selvstændigt yder omsorg til pårørende til døende og afdøde patienter. Selvstændigt istandgøre afdøde patienter herunder håndtering af afdødes ejendele i henhold til gældende retningslinje og instrukser. Selvstændigt støtte patienter og pårørende i svære situationer og udvise respekt og situationsfornemmelse. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen Aktivt medvirkende til udvikling af pleje og omsorg til terminal-, døende og afdøde patienter i samråd med kolleger og ledelse. 10

13 Forståelse for patienter og pårørende i krise og udviser empati. Medicin: Generel viden om medicingivning samt retningslinjer og instrukser på området. Kendskab til og kan anvende lægemiddelkataloget. Ansvar for at være ajour med farmakologisk viden. Observerer virkning og bivirkning af medicinsk behandling i samarbejde med sygeplejersken. Viden om forskellige former for medicingivning og i samarbejde med sygeplejersken administrerer medicin peroralt, inhalationer, øjen- og øredrypning, vagitorier og suppositorier. Generel viden om IV- væskebehandling. Selvstændig observerer og plejer venflon i henhold til gældende retningslinje - herunder seponerer venflon efter aftale med sygeplejersken. Observerer og deltager i plejen af patienter med perifert drop herunder indløbshastighed, symptomer på subkutant indløb, flebit eller overhydrering. Kendskab til infusionspumper. I samarbejde med sygeplejersken give doseret medicin Identificerer i samarbejde med sygeplejersken behov for samt selvstændigt giver ordineret non - opoid PN- medicin (dog ikke iv. og im. medicin). Giver subkutane injektioner efter ordination insulin og antikoagulantia. Vejleder og rådgiver patienten i forbindelse med korrekt indtagelse af medicin. I samarbejde med sygeplejersken opsætter ordinerede isotoniske IV- væsker eksempelvis glukose og NaCl. Selvstændig håndterer infusionspumper i forbindelse med personlig hygiejne. I samarbejde med sygeplejerske kontrollerer blod før opsætning. Observerer patienten og reagerer på symptomer eksempelvis kulderystelser eller overhydrering. Aktiv medvirkende til at virkning og bivirkning er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Underviser elever i at give subkutane injektioner. 11

14 Generel viden om blodprodukter og observationer ved transfusioner. Deltage i kursus vedrørende kontrol ved opsætning af blod. Smerter Viden om og årsager forskellige former for smerter, smertelindring og behandling herunder tværgående retningslinje på området. Færdigheder i at observere smerter samt videregive observationerne herunder VAS-score. Modtagelse / indlæggelse Deltager i modtagelse af indkaldte og akutte patienter. Kendskab til afdelingens instruks for modtagelse. Kendskab til kontaktpersonsordningen. Udskrivelse Kendskab til retningslinjer og instrukser i henhold til udskrivelser og overflytninger. Viden om og færdighed i at udarbejde sygeplejerapport / resume til hjemmeplejen i forbindelse med udskrivelse. Viden om hjemmeplejens opbygning og tilbud. Viden om regler i forbindelse med udlån af hjælpemidler. Tager initiativ til og i samarbejde med sygeplejersken kommer med forslag til smertebehandling. Selvstændig og i samarbejde med sygeplejersken giver non opoide smertestillende medicin. Selvstændig modtager indkaldte og i samarbejde med sygeplejerske akutte patienter i henhold til afdelingens instruks for modtagelse. Selvstændig planlægger og varetager udskrivelser for patienter med ukomplicerede forløb med hensyn til: Forløbsplan Kontakt til og samarbejde med hjemmeplejen Udskrivelsessamtaler Udskrivningsrapport/ resume Transport Hjælpemidler Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer/lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. I et tværfagligt samarbejde varetager opgaver ved modtagelse / indlæggelse af patienter med forventede komplekse problemstillinger. I et tværfagligt samarbejde planlægger og varetager opgaver ved komplicerede udskrivelser. 12

15 Kendskab til Sam:Bo og visitator. Kender og anvender Sam:Bo. Kendskab til genoptræningsplaner. 2. Overblik, prioriteringsevne, handlekraft Har situationsfornemmelse og er imødekommende, åben og tillidsskabende. 3. Økonomi og ressourceudnyttelse Kendskab til kontrakten mellem Direktionen og de medicinske afdelinger. Forståelse for og bidrager til den mest hensigtsmæssige brug af ressourcer og materialer. Gør bevidst brug af kommunikationsredskaber. Har situationsfornemmelse og handler hensigtsmæssigt på baggrund af dette i Akutte situationer Travle og arbejdsbelastende situationer. Medvirker til opfyldelse af kontrakten eksempelvis planlægning, fremmøde og indkaldelse af personale. Bevidst om og sikrer, at der i afdelingen anvendes ressourcer og materialer ud fra en faglig og økonomisk synsvinkel. Sætter andres kommunikation i perspektiv og hjælper disse til at reflektere over og udvikle kommunikation. Hjælpe andre til at perspektivere. Reflekterer over og kommer med konstruktive forslag til opfyldelsen af kontrakten i afdelingen. Gør kolleger og patienter bevidste om billigste kvalitetsmæssige og acceptable materialer. Kendskab og forståelse for at bruge SVS og afdelingens ressourcepersoner på bedst mulig måde. Eksempel: Kvalitetsafdelingen Hygiejneenheden Serviceafdelingen 4. Dokumentation og registrering Viden om og færdighed i at anvende ITsystemer. Anvender SVS og afdelingens ressourcepersoner. Være medansvarlig for at IT-systemer anvendes korrekt i afdelingen. Deltager i udviklingen af dokumentation i EPJ. 13

16 Viden om intranettet og infonettet. Viden om lovmæssige krav til dokumentation (sundhedsfaglige optegnelser). Viden om og færdigheder i at dokumentere sundheds- og sygepleje. Registrerer og udfylder forskellige skemaer i afdelingen eksempelvis diurese, vægt, blodtryk, puls, temperatur SAT og blodsukker. Kender og anvender intranet og infonettet. Selvstændig ansvarlig for dokumentation af sundheds- og sygepleje. Oplærer elever, studerende og nyansatte kollegaer i anvendelse og udfyldelse af skemaer. 5. Arbejdsmiljø og patientsikkerhed Sikkerhed og tryghed Viden og færdighed i at undgå skader og ulykker i afdelingen eksempelvis: Klokkesnor Låste kørestole og senge Identifikationsarmbånd Sikkerheds og miljømæssige retningslinjer i forbindelse med kanyler, forflytninger og risikoaffald. Kendskab til sammensætninger og opgaver for arbejdsmiljøgruppen og tillidsmandssystemet. Kendskab til afdelingens arbejdspladsvurdering (APV). Arbejder bevidst og selvstændig i at forebygge skader og ulykker for patienter, pårørende og personale. Anmelder arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Anvender arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten aktivt. Aktiv medvirkende ved udarbejdelse af APV. Deltager aktivt med konstruktive forslag til forbedringer af sikkerheden i afdelingen i samarbejde med Sikkerhedsrepræsentant og forflytningsvejleder. Forståelse for egen betydning for afdelingens arbejdsmiljø og image. Loyal overfor arbejdspladsen. Fremmer afdelingens arbejdsmiljø og image Medvirker til at kolleger er med til at fremme afdelingens arbejdsmiljø og image. 14

17 Kendskab til Medarbejderens medindflydelse - og medinddragelsesudvalg (MED) i Region Syddanmark. Kendskab til personaleforhold og retningslinjer på infonettet. Kendskab til Sundhedsloven og Lov om patientsikkerhed utilsigtede hændelser. Viden om og anvender personale og arbejdsmiljøpolitik, samt MED-udvalg i Region Syddanmark. Anvender infonettet til at søge relevante informationer. Anvender og informerer om eksempelvis: Informeret samtykke Aktindsigt Udbreder kendskab til og bidrager konstruktivt til MED-arbejdet i Region Syddanmark. Reflekterer i forhold til efterlevelse af love og bekendtgørelser. Sociale kompetencer Registrerer utilsigtede hændelser. 6. Samarbejde og kommunikation Forståelse for at tilegne sig tilgængelig information og have et højt informationsniveau. Kendskab til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på SVS. Kendskab til og kan anvende Intranettet og Infonet. Indgår positivt i tværfaglige samarbejdsrelationer og respekt for andres faglighed. Forståelse for betydningen af gensidig respekt. Opsøger relevant information på arbejdspladsen og er opmærksom på forskellige kommunikationskanaler. Ansvarlig og opsøgende i forhold til de skriftlige aftaler efter MUS- samtaler. Opsøger information om, hvad der foregår på SVS. Bidrager til et godt tværfagligt samarbejde og fremmer respekt for andres faglighed. Fremmer en kultur, der er præget af gensidig respekt, anerkendelse og samarbejde. Er opsøgende i forhold til at udvikle sygeplejepersonalets samlede kompetence i afdelingen. Redegør på et højt niveau for faglige synspunkter og sikrer et godt mono- og tværfagligt samarbejde. Forholder sig kritisk til den eksisterende kultur og kommer med konstruktive forslag til ændringer i afdelingen. 15

18 Har forståelse for kulturelle forskelle, både i forhold til patienter, kolleger og samarbejdspartnere. Har viden om rollemodellers betydning. 7. SVS- organisation, mål og værdier Kendskab til sundhedsvæsenets opbygning i Region Syddanmark. Kendskab til organisatorisk opbygning af ledelsesstrukturen på SVS. Kendskab til SVS og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Kendskab til: Sam:BO Hospice Sydvestjylland Patientvejlederfunktion i Region Syddanmark Medvirker til åbenhed og respekt for andres forskellighed. Er bevidst om egen betydning som rollemodel ex. Går foran og kan ændre en stemning fra forvirring til overskuelighed. Den fremtræden, man har i det daglige på sit arbejde, kan have betydning for andre personers dagligdag. Medansvarlig for at opfylde Sydvestjysk Sygehus og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Anvender Sam:Bo. Vejleder patienter i brug patientvejlederfunktionen. Mestre konfliktløsning i forhold til f.eks. Patienter og pårørende Kolleger Ledelse Elever/studerende Forskellige kulturer Agerer bevidst i sin adfærd som rollemodel både personligt og fagligt. Forholder sig kritisk og analyserende til sig selv som rollemodel. Reflekterer over og deltager aktivt i Sydvestjysk Sygehus og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Forholder sig kritisk til og konstruktiv udviklende i forhold til Sam:Bo, eksempelvis deltager i udviklingsarbejde i forskellige udvalg. 16

19 Lærings- og udviklingskompetencer 8. Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Tager ansvar for egen læring og udvikling. Bidrager aktivt til et positivt læringsmiljø i afdelingen. Medvirker til at fremme vidensdeling og udvikle læringsmiljøet i afdelingen. Tager medansvar for afdelingens uddannelse af elever og studerende, samt oplæring af nye kollegaer. 9. Motivation og forandringsevne Indgår aktivt og konstruktivt i ændringerne relateret til arbejdstilrettelæggelse, organisation og faglig udvikling. 10. Kvalitetssikring og udvikling Kender og anvender Den Danske Kvalitetsmodel, samt akkreditering (IKAS) og forståelse for kvalitetsudvikling. Kommer med forslag til afprøvning af nye metoder / procedurer indenfor eget fagområde, så læring og udvikling kan blive en naturlig del af hverdagen. Medansvar for implementering af relevante retningslinjer og instrukser. Iværksætter afprøvning af nye organisationsformer og arbejdstilrettelæggelse ud fra et patientforløbsperspektiv. Kendskab til patientforløb og referenceprogrammer. Kendskab til lokale og landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP). Kendskab til og deltagelse i medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Medvirker til udarbejdelse af patiensforløb ud fra referenceprogrammer. Deltager aktivt i forbedring af lokale og landsdækkende patienttilfredshedsresultater. Deltager aktivt i udarbejdelse af handleplaner på baggrund af resultaterne fra MTU. 17

20 11. Innovation / nyskabelse Forholder sig undrende til praksis og går i dialog herom. Anvender viden og erfaring til dialog om anvendt praksis. Deltager aktivt i iværksættelse af udviklingsprojekter i afdelingen. Iværksætter, gennemfører og evaluerer faglige eller pædagogiske udviklings- eller forskningstiltag. 18

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for sygeplejersker Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygeplejersken

Læs mere

Kompetenceprofil. Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Kompetenceprofil. Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Kompetenceprofil Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Jeg er i stand til at udføre de opgaver, som er blevet mig tildelt, og jeg løser opgaverne i loyalitet overfor de udstukne rammer.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012

Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012 Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012 DATO LOKALE TEMA(ER) UNDERVISER(E) 20.09.11 Dorte Auditoriet Kl.8.00-8.15 Velkomst De ledende oversygeplejersker

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Ansvars- og kompetencekatalog

Ansvars- og kompetencekatalog Ansvars- og kompetencekatalog Gældende for: Sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere, Pædagoger, Sygehjælpere, og ufaglærte. Center for Sundhed og omsorg Guldborgsund Kommune

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 12 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. At søge, sortere,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer Sydvestjysk Sygehus Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550 Kliniske læresituationer Læringsudbytte 1. At søge, sortere, tilegne

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. Selvstændigt

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Hvad er fokus: Arbejdsopgaver refleksion herover Kommentar

Hvad er fokus: Arbejdsopgaver refleksion herover Kommentar Mål A : Selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder,

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere