Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau Den erfarne social- og sundhedsassistent/niveau Den kompetente social- og sundhedsassistent/niveau Faglige kompetencer Faglig viden og metodekendskab Overblik, prioriteringsevne, handlekraft Økonomi og ressourceudnyttelse Dokumentation og registrering Arbejdsmiljø og patientsikkerhed Sociale kompetencer Samarbejde og kommunikation SVS- organisation, mål og værdier Lærings- og udviklingskompetencer Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Motivation og forandringsevne Kvalitetssikring og udvikling Innovation / nyskabelse... 18

3 Indledning Kompetenceprofilen for social- og sundhedsassistenter på de medicinske afdelinger er en generel kompetenceprofil. Efterfølgende vil hver enkelt medicinsk afdeling udarbejde en specifik kompetenceprofil på baggrund af den generelle til anvendelse i den gældende afdeling. Kompetenceprofilen er udarbejdet og revideret på baggrund af Kompetenceprofilen for social- og sundhedsassistenter, udarbejdet januar 2004/2007 og Strategisk kompetenceudviklingsprojekt Sydvestjysk Sygehus, udarbejdet Denne kompetenceprofil er udarbejdet for at: 1. Beskrive og tydeliggøre de kompetencer, der forventes af en social- og sundhedsassistent på henholdsvis basis, erfarent og kompetent niveau 2. Danne grundlag for medarbejderudviklingssamtaler 3. Danne grundlag for uddannelsesplaner, udviklings- og karriereplanlægning 4. Danne grundlag for rekruttering af nye social- og sundhedsassistenter 5. Danne grundlag for udarbejdelse af introduktions- og oplæringsprogram for nye social- og sundhedsassistenter 6. Tydeliggøre hvem der kan rekrutteres som ressourceperson i afdelingen Medarbejderudviklingssamtaler forventes afholdt en gang årligt med afdelingssygeplejersken. Kompetenceprofilen revideres kontinuerligt, så den til stadighed afspejler aktuelle krav til social- og sundhedsassistenten på de medicinske afdelinger. 1

4 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau har gennemgået afdelingens introduktionsprogram. Vedkommende er i stand til at planlægge og udføre tildelte sygeplejehandlinger i forhold til grundlæggende sygepleje, som udføres ud fra gældende retningslinjer og instrukser på området, samt under supervision af en erfaren kollega. Social- og sundhedsassistenten på basisniveau har kendskab til hele SVS organisationen, samt dennes mål, værdier og visioner. Respekterer og bidrager til et godt samarbejde internt i afdelingen. Tager ansvar for egen læring og udvikling. Kender afdelingens retningslinjer og instrukser for kvalitetssikring og standarder, og arbejder loyalt med planlagte forandringer. Den erfarne social- og sundhedsassistent/niveau 2 Social- og sundhedsassistenten på erfarent niveau planlægger og udfører sygeplejehandlinger i forhold til grundlæggende sygepleje på selvstændig vis i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Har overblik over sygeplejehandlinger og opgaver samt viden og erfaring om sygeplejespecialet i afdelingen. Tildeles med stigende selvstændighed enkelte specialopgaver i afdelingen, som løses under supervision af kolleger. Handler hensigtsmæssigt i forhold til organisationen og medvirker til at fremme og udvikle kulturen i afdelingen ud fra dennes mål og værdier. Bidrager aktivt til et godt samarbejde internt i afdelingen og med eksterne samarbejdspartnere. Vejleder og underviser med stigende selvstændighed elever, studerende og kolleger i afdelingen. Opmærksom på at få afdækket kvalitetsproblemer i afdelingen. Tager initiativ til og er aktivt medvirkende i forhold til at planlægge og gennemføre forandringer. 2

5 Den kompetente social- og sundhedsassistent/niveau 3 Social- og sundhedsassistenten på kompetent niveau planlægger og udfører sygeplejehandlinger i forhold til kompleks sygepleje på selvstændig vis i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Er engageret i sygeplejen i afdelingen og kommer med forslag til udvikling af denne. Varetager selvstændigt specialopgaver i afdelingen, og rådgiver og vejleder andre i disse. Handler hensigtsmæssigt i forhold til organisationens opbygning, og er medvirkende til at fremme og udvikle kulturen i afdelingen ud fra dennes mål og værdier. Medvirker aktivt til at afdelingen fremstår som en professionel del af SVS i alle berøringsflader med interne og eksterne samarbejdspartnere. Planlægger og gennemfører formel undervisning og vejledning i afdelingen til elever, studerende og kolleger. Medvirker aktivt til at sikre og udvikle afdelingens kvalitetsniveau i overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel. Forholder sig konstruktiv, kritisk og argumenterende til bestående forhold og opgaver i afdelingen, samt aktivt i forhold til nye udviklingstiltag i afdelingen. 3

6 Niveau 1 / Basis Niveau 2 / Erfaren Niveau 3 / Kompetent Faglige kompetencer 1. Faglig viden og metodekendskab Uddannet social - og sundhedsassistent og har autorisation som sådan. Ansvarlig for at ajourføre egen viden indenfor eget speciale. Viden om forskellige plejeformer. Kendskab til de hyppigst forekommende sygdomme i afdelingen samt undersøgelses - og behandlingsforløb. Viden om tværgående retningslinjer/lokale instrukser omkring hjertestop og kan handle herefter. Deltager aktivt i undervisningen i afdelingen, og er opsøgende omkring kursustilbud i andre regi. Fortrolig med afdelingens valgte plejeform og kan afvige fra denne ud fra patientens behov og/eller afdelingens drift. Informerer og vejleder patienter om undersøgelses- og behandlingsforløb i afdelingen. Medvirker aktivt ved hjertestopbehandling. Tilbyder og planlægger undervisning til det øvrige personale i afdelingen. Opsøgende i forhold til behov for ny viden i afdelingen. Deltager aktivt i debat omkring plejeformer med nye ideer. Forholder sig kritisk til forskellige plejeformers fordele og ulemper. Kommer med konstruktive forslag til afdelingens sygeplejefaglige udvikling. Aktiv eksempelvis i udformningen af nyt informationsmateriale til patienter i afdelingen. Medvirker til at hjertestopforløb bearbejdes hos personale, patienter og pårørende i afdelingen. Har gennemført kursus i Basal genoplivnings på SVS i henhold til gældende tværgående retningslinje. 4

7 Viden om og færdigheder i selvstændigt at udføre grundlæggende sundheds- og sygepleje med udgangspunkt i individualitet, integritet og selvbestemmelsesret. Viden om og færdigheder i at arbejde sygdoms- og sundhedsfremmende i forhold til grundlæggende behov. Kendskab til Sygeplejefaglig Referenceramme Sydvestjysk Sygehus. Udfører selvstændigt sundheds- og sygepleje med udgangspunkt i patientens individualitet, integritet og selvbestemmelsesret. Selvstændigt komme med almene og specialerelaterede sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Begrunder og dokumenter plejen ud fra Sygeplejefaglig Referenceramme. Deltager aktivt i refleksion vedrørende sundheds- og sygepleje i afdelingen. Aktiv arbejdende indenfor området og deltager eksempelvis i projekter som bidrager med ny viden til området. Anvender Sygeplejefaglig Referenceramme i forhold til sygeplejens udvikling i afdelingen eksempelvis patientforløb, instrukser og sikkerhed. Har selvindsigt og er bevidst om egne kvalifikationer og kompetencer. Respiration Viden om plejen af patienter med respirationsproblemer, herunder respirationsfrekvens og SAT måling. Kan evaluere sig selv både på det personlige, sociale og det faglige område. Selvstændigt observerer og plejer patienter med respirationsproblemer, samt reagerer hensigtsmæssigt på afvigelser fra det normale. Anvender selvevaluering og andres evaluering konstruktivt. Aktiv medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Viden om og kendskab til iltbehandling, eksempelvis nasal ilt og venturisystem. Viden om sugning af øvre luftveje. Selvstændigt håndterer ordineret iltbehandling og sugning af øvre luftveje. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Ernæring og væske Viden om kostens betydning for det syge menneske. Viden om de mest anvendte kostformer i afdelingen. Selvstændigt vurderer behovet for registrering af indtagelser. Vejleder og rådgiver patienter i de mest anvendte kostformer og kosttilskud i afdelingen. Aktiv medvirkende til at plejen er evidensbaseret. Er opsøgende og udviklende omkring ny viden. 5

8 Ernæringsscreening i henhold til tværgående retningslinje. Kostregistrering. Samarbejde med diætist vedrørende kosttilskud, kostformer m.v. Assisterer ved anlæggelse af sonde og ved opsætning af sondeernæring. Kendskab til ernæringspumper. Kendskab til tværgående retningslinje på området. Pleje af patienter med ernæringssonder i samarbejde med kolleger. Fører væskeskema i henhold til afdelingens instrukser. Udskillelser Udviser respekt for patientens blufærdighed i forhold til udskillelser. Viden om kroppens udskillelser. Observerer og vurderer patientens udskillelser og reagerer på afvigelser fra det normale. Viden om inkontinens og kendskab til inkontinenshjælpemidler. Viden om og kendskab til forskellige former for blærekatetre samt tværgående retningslinje på området. Selvstændigt handler på resultater af ernæringsscreening. Selvstændig varetagelse af sondeernæring, anvender og opstarter ernæringspumper. Selvstændigt varetager pleje af patienter med ernæringssonder og reagerer på sygeplejefaglige problemstillinger. Tilbyder relevante drikkevarer i henhold til patientens behandlingsplan. Kan vejlede patient og pårørende i hensigtsmæssigt væskeindtag. Tager initiativ til sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til udskillelser ex. mobilisering og hensigtsmæssig ernæring. Kan vurdere udskillelser og iværksætte relevante tiltag for at opretholde væskebalancen. Vurderer inkontinens, årsager dertil og kommer med forslag til og iværksætter afhjælpning, eksempelvis faste toilet tider og hensigtsmæssige hjælpemidler. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen Vejleder og underviser patienter og pårørende samt kolleger indenfor området Kan fungere som ressourceperson reflekterer over såvel faglige som etiske problemstillinger i forhold til ernæringsområdet. Såvel ved den enkelte patient som på afdelingsniveau. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Underviser og vejleder elever, studerende og kolleger i anlæggelse af forskellige former for katetre. Forholder sig kritisk til afdelings instrukser på området og medvirker til udarbejdelse af nye/revidering af eksisterende. 6

9 Medvirke ved engangskateterisering og anlæggelse af permanente katetre Selvstændig varetage almindelig observation og pleje af blærekatetre Selvstændig fjerne blærekatetre efter ordination Vejlede om væske og fødeindtagelse i forbindelse med obstipation og diarre Vejlede og rådgive patienten i forhold til hygiejne og hudproblemer Anlæggelse af kateter og engangs katerisation efter ordination efter gældende retningslinje/instrukser. Tager i samråd med sygeplejersken initiativ til sygeplejehandlinger ex. skylning eller skift. Opmærksom på og forebygger obstipation administrerer afføringsmidler efter ordination og samarbejde med sygeplejersken. Vejleder og underviser elever, studerende og kolleger indenfor området. Kendskab til og færdighed i at opsamle og sende diverse prøver eksempelvis ekspektorat, fæces og urinprøver Mobilisering / forflytning / lejring Viden om mobilisering og immobilisationskomplikationer. Praktiske færdigheder i at mobilisere og forflytte patienter. Kendskab til bestilling og anvendelse af forskellige hjælpemidler til mobilisering og forflytninger. Viden om og kendskab til forflytningsteknikker og lejringer. Deltaget i forflytningskursus. Tager selvstændigt initiativ til aktiverende tiltag for patienterne ud fra behov og situation. Anvender selvstændigt forskellige hjælpemidler med henblik på at aktivere og mobilisere patienten. Ansvarlig for at forflytning foregår på den mest hensigtsmæssige måde for både patient og plejepersonalet. Gør brug af afdelingens og sygehusets forflytningshjælpemidler. Gør brug af forflytningsvejledere og fysioterapeuter ved komplicerede forflytninger. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Tager initiativ til og foreslår ændrede arbejdsgange eller nyanskaffelser, der er mere hensigtsmæssige for patient og plejepersonale eller kan minimere utilsigtede hændelser og arbejdsskader. Deltager aktivt i instruktion af elever, studerende og kolleger i afdelingen mht. mobilisering, forflytning og lejring 7

10 Decubitusprofylakse Viden om decubitus og faktorer der øger risiko for decubitus Kendskab til decubitusprofylaktiske foranstaltninger eksempelvis Aflastningsmadrasser og puder Lejring og venderegimer Ansvarlig for at tilegne sig ny viden indenfor området og deltage i relevante kurser. Anvender selvstændigt Braden scoringssystem og tager initiativ til hjælpemidler på baggrund af patientens behov. Vejleder og rådgiver elever, studerende og kolleger i emnet. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen. Kendskab til Braden scoringssystem, forskellige aflastningsmadrasser og hjælpemidler. Søvn og hvile Viden om betydningen af søvn og hvile. Skabe rammer og vilkår for søvn og hvile for patienten i afdelingen. Observation og pleje af patienter med søvnproblemer. Måling af værdier Viden om og kendskab til normalværdier for temperatur, puls, blodtryk, SAT og vægt. Selvstændigt planlægger sundheds- og sygepleje afhængig af patientens behov for søvn og hvile. Vejleder patient og i samråd med denne planlægger en hensigtsmæssig døgnrytme. Måler selvstændigt værdier i henhold til afdelingens instruks. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Underviser elever og studerende i måling af værdier og reaktion på afvigelser. Selvstændig måler temperatur, puls, blodtryk, SAT og vægt. Dokumenterer værdierne, samt reagerer hensigtsmæssigt på afvigelser fra normalværdier. Vurderer behovet for måling af vitale værdier i forhold til patientens tilstand. Reagerer og handler på afvigelser i blodsukkermålinger, observerer og handler i forhold til patients compliance. 8

11 Deltager i undervisning om blodsukkermåling, herunder modtagelse af POCT-kort. Selvstændigt måler blodsukker, reagerer på afvigelser og handler i henhold til gældende retningslinjer og instrukser. Hygiejne Viden om og færdighed i at anvende hygiejniske principper. Kendskab til SVS tværgående retningslinjer samt lokale instrukser indenfor området. Viden om og praktiske færdigheder i at anvende hygiejniske principper i forbindelse med: Uniformsetikette Håndhygiejne Hvad er rent, urent, sterilt Rengøring og desinfektion af forskellige utensilier Sengeredning Bækkenkoger Hygiejne omkring afdelings- køkken, mad og væske Håndtering af sygehusaffald Isolationsregimer Sygehusinfektioner Sårskift Vejleder og rådgiver patienten i normalværdier for blodsukker og handlinger derpå. God rollemodel for elever, studerende og kollegaer i forbindelse med at opretholde og udvikle god hygiejne i afdelingen. Specifik viden og færdigheder vedrørende hygiejniske principper i forhold til specielle procedurer i afdelingen. Opmærksom på og forholder sig kritisk til kollegers overholdelse af de hygiejniske principper. Anvender de specielle hygiejniske forholdsregler ifølge SVS tværgående retningslinjer ved pleje af isolationspatienter. Initiativtager til udvikling af og korrekt anvendelse af de generelle og specifikke hygiejniske principper i afdelingen. Kan fungere som ressourceperson undervise og iværksætte tiltag. 9

12 Sårpleje Kendskab til hvor relevante retningslinjer/instrukser forefindes kendskab til ansvarlig ressourceperson i afdelingen Kendskab til behandlingsprincipper og steril teknik Observerer sår og medvirker ved pleje af mindre, overfladiske og ukomplicerede sår. Forebygger forværring af sår eksempelvis hudpleje omkring såret og ernæring. Opretter sygeplejeproblem omkring sår i IT-system. Reagerer på sårændringer eller manglende opheling. Selvstændigt vurderer og varetager plejen af mindre og ukomplicerede sår. Vejleder og rådgiver elever, studerende og kolleger om sår og sårpleje. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen. Vurderer forskellige typer af sår i forhold til den enkelte patient, sygdom eller medicin. Alvorligt syge og døende patienter Generel viden om pleje af kritisk syge, døende og afdøde patienter. Viden om pleje af terminalpatienter og kendskab til terminalplejeordning (Sam- Bo). Deltager i pleje og omsorg for terminalpatienter og deres pårørende. Kendskab til tilbud om Hospice. Deltager i pleje og omsorg af døende, afdøde og deres pårørende i samarbejde med sygeplejersken. Viden om krise og krisereaktioner. Identificere åndelige behov hos den alvorlige syge eller døende patient Medvirkende til at patienter og pårørende får etableret kontakt til præst eller anden religiøs person. Selvstændigt yder pleje og omsorg til terminalpatienter og deres pårørende. Selvstændigt yder omsorg til pårørende til døende og afdøde patienter. Selvstændigt istandgøre afdøde patienter herunder håndtering af afdødes ejendele i henhold til gældende retningslinje og instrukser. Selvstændigt støtte patienter og pårørende i svære situationer og udvise respekt og situationsfornemmelse. Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer og lokale instrukser bliver overholdt og ajourført i afdelingen Aktivt medvirkende til udvikling af pleje og omsorg til terminal-, døende og afdøde patienter i samråd med kolleger og ledelse. 10

13 Forståelse for patienter og pårørende i krise og udviser empati. Medicin: Generel viden om medicingivning samt retningslinjer og instrukser på området. Kendskab til og kan anvende lægemiddelkataloget. Ansvar for at være ajour med farmakologisk viden. Observerer virkning og bivirkning af medicinsk behandling i samarbejde med sygeplejersken. Viden om forskellige former for medicingivning og i samarbejde med sygeplejersken administrerer medicin peroralt, inhalationer, øjen- og øredrypning, vagitorier og suppositorier. Generel viden om IV- væskebehandling. Selvstændig observerer og plejer venflon i henhold til gældende retningslinje - herunder seponerer venflon efter aftale med sygeplejersken. Observerer og deltager i plejen af patienter med perifert drop herunder indløbshastighed, symptomer på subkutant indløb, flebit eller overhydrering. Kendskab til infusionspumper. I samarbejde med sygeplejersken give doseret medicin Identificerer i samarbejde med sygeplejersken behov for samt selvstændigt giver ordineret non - opoid PN- medicin (dog ikke iv. og im. medicin). Giver subkutane injektioner efter ordination insulin og antikoagulantia. Vejleder og rådgiver patienten i forbindelse med korrekt indtagelse af medicin. I samarbejde med sygeplejersken opsætter ordinerede isotoniske IV- væsker eksempelvis glukose og NaCl. Selvstændig håndterer infusionspumper i forbindelse med personlig hygiejne. I samarbejde med sygeplejerske kontrollerer blod før opsætning. Observerer patienten og reagerer på symptomer eksempelvis kulderystelser eller overhydrering. Aktiv medvirkende til at virkning og bivirkning er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. Underviser elever i at give subkutane injektioner. 11

14 Generel viden om blodprodukter og observationer ved transfusioner. Deltage i kursus vedrørende kontrol ved opsætning af blod. Smerter Viden om og årsager forskellige former for smerter, smertelindring og behandling herunder tværgående retningslinje på området. Færdigheder i at observere smerter samt videregive observationerne herunder VAS-score. Modtagelse / indlæggelse Deltager i modtagelse af indkaldte og akutte patienter. Kendskab til afdelingens instruks for modtagelse. Kendskab til kontaktpersonsordningen. Udskrivelse Kendskab til retningslinjer og instrukser i henhold til udskrivelser og overflytninger. Viden om og færdighed i at udarbejde sygeplejerapport / resume til hjemmeplejen i forbindelse med udskrivelse. Viden om hjemmeplejens opbygning og tilbud. Viden om regler i forbindelse med udlån af hjælpemidler. Tager initiativ til og i samarbejde med sygeplejersken kommer med forslag til smertebehandling. Selvstændig og i samarbejde med sygeplejersken giver non opoide smertestillende medicin. Selvstændig modtager indkaldte og i samarbejde med sygeplejerske akutte patienter i henhold til afdelingens instruks for modtagelse. Selvstændig planlægger og varetager udskrivelser for patienter med ukomplicerede forløb med hensyn til: Forløbsplan Kontakt til og samarbejde med hjemmeplejen Udskrivelsessamtaler Udskrivningsrapport/ resume Transport Hjælpemidler Aktivt medvirkende til at plejen er evidensbaseret, opsøgende og udviklende omkring ny viden. Tager initiativ til at kliniske retningslinjer/lokale instrukser bliver overholdt og ført a jour i afdelingen. I et tværfagligt samarbejde varetager opgaver ved modtagelse / indlæggelse af patienter med forventede komplekse problemstillinger. I et tværfagligt samarbejde planlægger og varetager opgaver ved komplicerede udskrivelser. 12

15 Kendskab til Sam:Bo og visitator. Kender og anvender Sam:Bo. Kendskab til genoptræningsplaner. 2. Overblik, prioriteringsevne, handlekraft Har situationsfornemmelse og er imødekommende, åben og tillidsskabende. 3. Økonomi og ressourceudnyttelse Kendskab til kontrakten mellem Direktionen og de medicinske afdelinger. Forståelse for og bidrager til den mest hensigtsmæssige brug af ressourcer og materialer. Gør bevidst brug af kommunikationsredskaber. Har situationsfornemmelse og handler hensigtsmæssigt på baggrund af dette i Akutte situationer Travle og arbejdsbelastende situationer. Medvirker til opfyldelse af kontrakten eksempelvis planlægning, fremmøde og indkaldelse af personale. Bevidst om og sikrer, at der i afdelingen anvendes ressourcer og materialer ud fra en faglig og økonomisk synsvinkel. Sætter andres kommunikation i perspektiv og hjælper disse til at reflektere over og udvikle kommunikation. Hjælpe andre til at perspektivere. Reflekterer over og kommer med konstruktive forslag til opfyldelsen af kontrakten i afdelingen. Gør kolleger og patienter bevidste om billigste kvalitetsmæssige og acceptable materialer. Kendskab og forståelse for at bruge SVS og afdelingens ressourcepersoner på bedst mulig måde. Eksempel: Kvalitetsafdelingen Hygiejneenheden Serviceafdelingen 4. Dokumentation og registrering Viden om og færdighed i at anvende ITsystemer. Anvender SVS og afdelingens ressourcepersoner. Være medansvarlig for at IT-systemer anvendes korrekt i afdelingen. Deltager i udviklingen af dokumentation i EPJ. 13

16 Viden om intranettet og infonettet. Viden om lovmæssige krav til dokumentation (sundhedsfaglige optegnelser). Viden om og færdigheder i at dokumentere sundheds- og sygepleje. Registrerer og udfylder forskellige skemaer i afdelingen eksempelvis diurese, vægt, blodtryk, puls, temperatur SAT og blodsukker. Kender og anvender intranet og infonettet. Selvstændig ansvarlig for dokumentation af sundheds- og sygepleje. Oplærer elever, studerende og nyansatte kollegaer i anvendelse og udfyldelse af skemaer. 5. Arbejdsmiljø og patientsikkerhed Sikkerhed og tryghed Viden og færdighed i at undgå skader og ulykker i afdelingen eksempelvis: Klokkesnor Låste kørestole og senge Identifikationsarmbånd Sikkerheds og miljømæssige retningslinjer i forbindelse med kanyler, forflytninger og risikoaffald. Kendskab til sammensætninger og opgaver for arbejdsmiljøgruppen og tillidsmandssystemet. Kendskab til afdelingens arbejdspladsvurdering (APV). Arbejder bevidst og selvstændig i at forebygge skader og ulykker for patienter, pårørende og personale. Anmelder arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. Anvender arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten aktivt. Aktiv medvirkende ved udarbejdelse af APV. Deltager aktivt med konstruktive forslag til forbedringer af sikkerheden i afdelingen i samarbejde med Sikkerhedsrepræsentant og forflytningsvejleder. Forståelse for egen betydning for afdelingens arbejdsmiljø og image. Loyal overfor arbejdspladsen. Fremmer afdelingens arbejdsmiljø og image Medvirker til at kolleger er med til at fremme afdelingens arbejdsmiljø og image. 14

17 Kendskab til Medarbejderens medindflydelse - og medinddragelsesudvalg (MED) i Region Syddanmark. Kendskab til personaleforhold og retningslinjer på infonettet. Kendskab til Sundhedsloven og Lov om patientsikkerhed utilsigtede hændelser. Viden om og anvender personale og arbejdsmiljøpolitik, samt MED-udvalg i Region Syddanmark. Anvender infonettet til at søge relevante informationer. Anvender og informerer om eksempelvis: Informeret samtykke Aktindsigt Udbreder kendskab til og bidrager konstruktivt til MED-arbejdet i Region Syddanmark. Reflekterer i forhold til efterlevelse af love og bekendtgørelser. Sociale kompetencer Registrerer utilsigtede hændelser. 6. Samarbejde og kommunikation Forståelse for at tilegne sig tilgængelig information og have et højt informationsniveau. Kendskab til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på SVS. Kendskab til og kan anvende Intranettet og Infonet. Indgår positivt i tværfaglige samarbejdsrelationer og respekt for andres faglighed. Forståelse for betydningen af gensidig respekt. Opsøger relevant information på arbejdspladsen og er opmærksom på forskellige kommunikationskanaler. Ansvarlig og opsøgende i forhold til de skriftlige aftaler efter MUS- samtaler. Opsøger information om, hvad der foregår på SVS. Bidrager til et godt tværfagligt samarbejde og fremmer respekt for andres faglighed. Fremmer en kultur, der er præget af gensidig respekt, anerkendelse og samarbejde. Er opsøgende i forhold til at udvikle sygeplejepersonalets samlede kompetence i afdelingen. Redegør på et højt niveau for faglige synspunkter og sikrer et godt mono- og tværfagligt samarbejde. Forholder sig kritisk til den eksisterende kultur og kommer med konstruktive forslag til ændringer i afdelingen. 15

18 Har forståelse for kulturelle forskelle, både i forhold til patienter, kolleger og samarbejdspartnere. Har viden om rollemodellers betydning. 7. SVS- organisation, mål og værdier Kendskab til sundhedsvæsenets opbygning i Region Syddanmark. Kendskab til organisatorisk opbygning af ledelsesstrukturen på SVS. Kendskab til SVS og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Kendskab til: Sam:BO Hospice Sydvestjylland Patientvejlederfunktion i Region Syddanmark Medvirker til åbenhed og respekt for andres forskellighed. Er bevidst om egen betydning som rollemodel ex. Går foran og kan ændre en stemning fra forvirring til overskuelighed. Den fremtræden, man har i det daglige på sit arbejde, kan have betydning for andre personers dagligdag. Medansvarlig for at opfylde Sydvestjysk Sygehus og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Anvender Sam:Bo. Vejleder patienter i brug patientvejlederfunktionen. Mestre konfliktløsning i forhold til f.eks. Patienter og pårørende Kolleger Ledelse Elever/studerende Forskellige kulturer Agerer bevidst i sin adfærd som rollemodel både personligt og fagligt. Forholder sig kritisk og analyserende til sig selv som rollemodel. Reflekterer over og deltager aktivt i Sydvestjysk Sygehus og afdelingens mål, værdier, visioner, indsatsområder og handleplaner. Forholder sig kritisk til og konstruktiv udviklende i forhold til Sam:Bo, eksempelvis deltager i udviklingsarbejde i forskellige udvalg. 16

19 Lærings- og udviklingskompetencer 8. Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Tager ansvar for egen læring og udvikling. Bidrager aktivt til et positivt læringsmiljø i afdelingen. Medvirker til at fremme vidensdeling og udvikle læringsmiljøet i afdelingen. Tager medansvar for afdelingens uddannelse af elever og studerende, samt oplæring af nye kollegaer. 9. Motivation og forandringsevne Indgår aktivt og konstruktivt i ændringerne relateret til arbejdstilrettelæggelse, organisation og faglig udvikling. 10. Kvalitetssikring og udvikling Kender og anvender Den Danske Kvalitetsmodel, samt akkreditering (IKAS) og forståelse for kvalitetsudvikling. Kommer med forslag til afprøvning af nye metoder / procedurer indenfor eget fagområde, så læring og udvikling kan blive en naturlig del af hverdagen. Medansvar for implementering af relevante retningslinjer og instrukser. Iværksætter afprøvning af nye organisationsformer og arbejdstilrettelæggelse ud fra et patientforløbsperspektiv. Kendskab til patientforløb og referenceprogrammer. Kendskab til lokale og landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP). Kendskab til og deltagelse i medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Medvirker til udarbejdelse af patiensforløb ud fra referenceprogrammer. Deltager aktivt i forbedring af lokale og landsdækkende patienttilfredshedsresultater. Deltager aktivt i udarbejdelse af handleplaner på baggrund af resultaterne fra MTU. 17

20 11. Innovation / nyskabelse Forholder sig undrende til praksis og går i dialog herom. Anvender viden og erfaring til dialog om anvendt praksis. Deltager aktivt i iværksættelse af udviklingsprojekter i afdelingen. Iværksætter, gennemfører og evaluerer faglige eller pædagogiske udviklings- eller forskningstiltag. 18