Nyt. På udkig efter vækst på et af verdens hurtigst voksende markeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. På udkig efter vækst på et af verdens hurtigst voksende markeder"

Transkript

1 Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 6. MAJ 2004 På udkig efter vækst på et af verdens hurtigst voksende markeder Efterhånden som det bliver vanskeligere at opnå vækst på Europas modne ølmarkeder, øges fokus på Asien og især Kina. Sidste år købte Carlsberg to kinesiske bryggerier som led i en styrkelse af bryggeriets tilstedeværelse i regionen. Væksten på det asiatiske ølmarked overstiger i høj grad de modne vestlige markeder. Regionen, som tidligere var domineret af et traditionelt forbrug af vin, spiritus og andre drikkevarer, er nu begyndt at få smag for øl. Siden 1998 er det samlede asiatiske marked vokset med 12%, og det forventes frem til 2007 at vokse med 20%. Til sammenligning viser det vestlige marked en markedsvækst på ca. 2%. Carlsberg har investeringer i bryggerivirksomheder, licensproduktion og eksport i hele regionen og er et af de mest kendte internationale mærker. Carlsbergs koncernchef Nils S. Andersen er interesseret i at bygge videre på dette solide grundlag med flere investeringer i de kommende år og udtaler: Der findes mange interessante markeder i Asien - Kina og Vietnam har for eksempel et signifikant vækstpotentiale ligesom andre mindre markeder. Kina er langt det største marked. Vi er allerede veletablerede der, og vi er selvsagt på udkig efter yderligere ekspansionsmuligheder. Det kinesiske marked har været en hård nød at knække for de vestlige mærker, herunder Carlsberg. Mærkets mangeårige tilstedeværelse på markedet har givet et godt fodfæste, men det har været vanskeligt at udvide premium brand segmentet til også at omfatte områderne uden for de vestlige hoteller og barer, som betjener udlændige bosat i landet og velstående kinesere. Ligesom andre vestlige bryggerier har Carlsberg revurderet sin strategi i Kina og fokuserer nu også på mainstream-markedet. Fokus på mainstream-markedet I Kina udgør markedet for udenlandsk premiumøl stadig kun en lille del af det samlede ølmarked«, siger Senior Vice President Jesper Bjørn Madsen, der som ansvarlig for regionen sidder i koncernens hovedkvarter i København. For at udnytte det store markedspotentiale havde vi derfor brug for en strategi, som også fokuserede på mainstreamsegmentet.«det kinesiske marked er kompliceret. Bryggeriindustrien bygger på et lokalt eller regionalt grundlag, og forbrugerne viser stærk præference for deres lokale bryg. Endvidere har mange lokale myndigheder givet de urentable bryggerier skattepauser, således at arbejdsløsheden holdes nede. Regional styrke Indtil videre har Carlsbergs reaktion over for potentialet i det kinesiske mainstreammarked været at købe to bryggerier, Dali Brewery og Kunming Brewery, begge i Yunnan-provinsen i den sydvestlige del af landet. Og i februar blev Carlsbergs køb af 50% af aktiekapitalen i Lhasa Brewery i Tibet offentliggjort. Investeringen i Tibet har yderligere styrket Carlsbergs position i det vestlige Kina. Carlsberg Brewery Hong Kong ejer også 99% af Carlsberg Brewery (Guangdong) Ltd. i den sydlige Guangdong-provins og 25% af Tsingtao Brewery Shanghai Songjiang Co. Ltd. Dali Brewery er det største bryggeri i Yunnan. Det er et mellemstort bryggeri med Fortsættes næste side Carlsberg A/S delårsrapport 1:2004 til Københavns Fondsbørs A/S Se side 3 Ølforbruget i Yunnan stiger - Kunming og Dali er klar.

2 Dali (tv.) og Kunming har mere end 50% af markedet i Yunnan-provinsen. en årlig kapacitet på 1,2 mio. hl øl, ca. 540 ansatte og en 41% markedsandel i provinsen. Dets vigtigste ølmærke - Dali 10,5 - er markedsførende i provinsen. Kunming-bryggeriet har ca. 400 ansatte og en årlig kapacitet på hl øl. De to bryggeriers samlede markedsandel i provinsen er over 50%. Yunnan-provinsen har et befolkningstal på 43 millioner med et årligt ølforbrug per capita på kun 4,2 liter. Dette giver et stort potentiale for vækst, idet det gennemsnitlige per capita ølforbrug i Kina er 18 liter. Som indgangsport til Sydøstasien har Yunnan-provinsen en særlig position i Kina, og provinsen oplever øget turisme og øget forretningsvirksomhed. Som følge af bedringen i økonomien er der en overvejende tendens til, at de unge forbrugere nu er begyndt at drikke øl i stedet for vin og spiritus. Også de lidt ældre forbrugere har skiftet smag - fra lokale vine til øl. Lokal kultur Det kinesiske markeds stærke lokale bindinger har fremskyndet udviklingen af en ny kategori af lokale premium-mærker, som appellerer til den mere velstående kineser. Navnet Dali står stærkt i denne kategori, fordi det i høj grad forbindes med et gammelt kongerige i det sydvestlige Kina, som strakte sig ind i nabolandet Vietnam. Dali er et kendt mærke og yndet af de yngre forbrugere. Kunming, som er et ældre bryggeri fra 1958, har en anderledes profil. Dets hovedmærke stammer fra det østlige Kina, og det har således ikke de store lokale associationer. I et forsøg på at indarbejde mere lokale kulturelle elementer arbejder bryggeriet med en foryngelseskur for det lokale mærke White Dragon Lake opkaldt efter en lokal kilde. Forbedringerne omfatter ny emballageudformning og positionering for at matche den yngre målgruppe. Det internationale Carlsberg-mærke er allerede veletableret i det internationale premium- segment i de fleste større byer, og der er ingen tvivl om, at en mere aggressiv strategi vil skabe en signifikant fremtidig vækst. Carlsberg i Asien Carlsberg har været en indflydelsesrig aktør på det internationale ølmarked i mere end 130 år af sin 156-årige historie - og Asien har været et marked for Carlsberg næsten lige så længe. Allerede i 1867 sendte Carlsberg de første eksportøl til Singapore, Rangoon og Hong Kong, og henimod slutningen af 1890 erne serverede kinesiske barer Carlsberg Export. Efter 2. verdenskrig opnåede Carlsberg bredere distribution i Malaysia, Singapore, Thailand og Hong Kong. Både Carlsbergog Tuborg-mærket blev solgt af danske virksomheder, som arbejdede i Asien. Carlsberg påbegyndte sit første bryggeri i regionen i 1970 i Malaysia. Den første lokalt producerede Carlsberg blev lanceret i 1972 og har lige siden været en succes. I 1980 erne indgik Carlsberg adskillige samarbejdsaftaler, som gav bryggeriet adgang til en række markeder i regionen, inkl. Nepal, Vietnam, Sri Lanka og Kina. I Asien brygges Carlsberg-mærket også på licens i Japan og Korea. Generalforsamlingen i Carlsberg A/S Carlsberg A/S generalforsamling afholdtes 18. marts Årsrapporten blev godkendt, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag til fordeling af årets overskud, inkluderende et udbytte på kr. 5,00 pr. aktie svarende til 25% af aktiekapitalen. Under formandens beretning blev det med hensyn til Carlsbergs køb af Holsten Brauerei oplyst, at alt tegner til, at Carlsberg opnår den for købets gennemførelse nødvendige kontrol over minimum 75% af aktiekapitalen. Bestyrelsen modtog generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. Aktieselskabslovens 48. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital samt om ændring af vedtægternes 4, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 24, 32, 33 og 34 blev vedtaget. På bestyrelsens forslag genvalgtes til bestyrelsen professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen, direktør Jens Bigum og professor, dr.phil. Torkild Andersen. På bestyrelsens forslag blev der foretaget genvalg af selskabets revisorer revisionsfirmaerne PricewaterhouseCoopers og KPMG C. Jespersen. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med professor, dr.pharm Povl Krogsgaard-Larsen som formand og direktør Jens Bigum som næstformand. 2

3 6. maj 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2004 Resultatudvikling som forventet Resultatudviklingen i årets første kvartal er i den sæsonbetonede bryggeriindustri af relativt begrænset betydning for årets samlede resultat. Nettoomsætningen steg med 3% i forhold til første kvartal 2003 opgjort i lokale valutaer. En styrket dansk valuta medførte dog, at nettoomsætningen opgjort i DKK blev 1% mindre end sidste år, i alt mio. kr. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 154 mio. kr. mod 18 mio. kr. i første kvartal sidste år. Carlsberg A/S andel af resultatet blev -96 mio. kr. sammenholdt med -126 mio. kr. i første kvartal sidste år. Korrigeret for effekten af goodwillafskrivninger mv. blev resultatet +26 mio. kr., hvilket er en forbedring på 96 mio. kr. i forhold til første kvartal sidste år. Forventningerne til Carlsberg A/S andel af resultatet (før effekt af goodwill mv.) for hele 2004 opjusteres fra 1,3-1,4 mia. kr. til 1,4-1,5 mia. kr. (1.179 mio. kr. i 2003). Hovedtal 1. kvartal 2004 (urevideret) Resultatopgørelse Ændring Mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivning på goodwill mv Af- og nedskrivninger på goodwill mv Koncernresultat Resultat, Carlsberg A/S andel Resultat, Carlsberg A/S andel før effekt af goodwill mv Balance, udvalgte poster Ændring i procent Koncernegenkapital Samlede aktiver Netto rentebærende gæld Udvikling i koncernegenkapital Koncernegenkapital Udbytte i Carlsberg A/S -305 Koncernresultat -148 Køb af minoriteter Valutakursreguleringer m.m. 231 Koncernegenkapital Pengestrømsopgørelse kvartal 1. kvartal Pengestrøm, drift Pengestrøm, investeringer ekskl. Holsten akkvisition Frit cash flow ekskl. Holsten akkvisition Holsten akkvisition (køb af aktier) Frit cash flow Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for

4 Regnskabsmæssig påvirkning af erhvervelsen af Orkla s minoritetspost i Carlsberg Breweries Carlsberg A/S har ved beregning af sin resultatandel indregnet Orklas minoritetsandel frem til effektuering af transaktionen (i praksis for månederne januar og februar), hvilket i alt positivt påvirker minoritetsinteresserne og dermed Carlsberg A/S andel af resultatet med +93 mio. kr. Fra 1. marts indregnes nettoresultatet af de bryggerirelaterede aktiviteter 100% i Carlsberg A/S resultatopgørelse. Væsentlige hændelser efter afslutning af kvartalet Holsten akkvisition gennemført Holsten Brauerei indgår ikke i resultatopgørelsen for 1. kvartal, men de sidste tre kvartaler medtages i 2004 resultatet. Holsten Brauereis salg af øl i første kvartal var 10,8% over foregående år. Købet er i balancen pr. 31. marts 2004 opført i én linie under finansielle anlægsaktiver. Holsten Brauereis balance konsolideres i koncernbalancen fra 2. kvartal. Kapitaludvidelse Carlsberg A/S har gennemført en fortegningsretsemission, som blev afsluttet den 20. april Emissionen blev fuldtegnet. I alt udbudte nye B-aktier a nominelt 20 kr. er tegnet til kurs 225 pr. aktie, hvilket har tilført selskabet et nettoprovenu på cirka 3,3 mia. kr. Kommentarer til 1. kvartal 2004 Volumen. Carlsberg-gruppens salg af øl var 16,8 mio. hl. (+4%) opgjort i overensstemmelse med industristandarden (100% af volumen for datter-, pro rata konsoliderede - og associerede selskaber samt licensproduktion). En volumenopgørelse baseret på datterselskaber og licensproduktion tillagt pro rata konsoliderede og associerede selskabers ejermæssige andel udviser et volumen på 11,3 mio. hl (+8%). I de efterfølgende geografiske segmenter er denne opgørelsesmetode anvendt. Volumen på Carlsberg-mærket steg med 7%. Nettoomsætningen viser en marginal tilbagegang fra mio. kr. til mio. kr. (-1%). Målt i lokale valutaer var der imidlertid tale om en mindre fremgang på 3%, bl.a. som følge af fortsat salgsvækst i BBH. Resultat af primær drift udgjorde 154 mio. kr. mod 18 mio. kr. sidste år på trods af en ugunstig valutakursudvikling (-36 mio. kr.). Særlige poster udgjorde -114 mio. kr. og hidrører væsentligst fra omkostninger til omlægning af salg og logistik i de danske aktiviteter. Finansielle poster, netto beløb sig til -96 mio. kr., hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til sidste år som følge af positive valutakursreguleringer m.v. på låneporteføljen (+110 mio. kr. i forhold til sidste år). Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill mv. udgør herefter 1 mio. kr. mod -112 mio. kr. sidste år. Den positive udvikling i resultat af primær drift samt de reducerede nettofinansieringsomkostninger neutraliseres i et vist omfang af restruktureringsomkostninger under særlige poster. Carlsberg A/S andel af resultatet udgør -96 mio. kr. mod -126 mio. kr. sidste år. Korrigeres for effekten af goodwillafskrivninger mv. er resultatet +26 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med -70 mio. kr. sidste år. Den samlede balancesum stiger til ca. 61 mia. kr. og afspejler dermed den balancemæssige effekt af Carlsberg A/S erhvervelse af 40% s minoritetsaktieposten i Carlsberg Breweries samt Holstenaktierne. Dette tal inkluderer ikke intern gæld i Holsten, da denne erhvervelse er opgjort som finansielt anlægsaktiv. I konsekvens heraf stiger den netto rentebærende gæld som forventet til ca. 29 mia. kr. Carlsberg-gruppens frie cash-flow udviser sæsonbetinget -1,0 mia. kr. ekskl. akkvisitionen af Holsten. Nedenfor er de enkelte segmenter for de bryggerirelaterede aktiviteter gennemgået og sammenholdt med 1. kvartal Driftsmæssig udvikling Resultatudviklingen i årets første kvartal er i den sæsonbetonede bryggeriindustri af relativt begrænset betydning for årets samlede resultat. Som følge af Carlsberg-gruppens operationelle og finansielle gearing er sæsonudsvingene i Gruppens indtjening øget i de senere år. Resultatet af de bryggerirelaterede aktiviteter var i 1. kvartal på linie med selskabets forventninger og lidt bedre end sidste år såvel for resultat af primær drift som nettoresultatet. De bryggerirelaterede aktiviteter tegner sig for i alt 120 mio. kr. af resultat af primær drift (EBITA), og viser dermed en fremgang på 115 mio. kr. på trods af en negativ valutapåvirkning på 36 mio. kr. 4

5 Vesteuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 2,0-0,3 Salg af øl (mio. hl) 4,7 4,7 0 Fremgangen i resultat af primær drift kan tilskrives en positiv udvikling i aktiviteterne generelt i Vesteuropa, hvor alle lande med undtagelse af Italien nåede resultater på linie med eller over sidste år. Indtjeningsnedgangen i Italien skyldes primært lavere salg forårsaget af restrukturering af salgs- og distributionsorganisationen. Østeuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 3,0 4,6 Salg af øl (mio. hl) 5,1 4,6 +11 BBH opnåede i 1. kvartal en salgsfremgang på 12% og et resultat på linje med foregående år. Udviklingen, specielt i Rusland, var i første kvartal for markedet som helhed præget af en overordentligt positiv volu- menudvikling målt ved salg fra bryggerierne. Denne udvikling modsvares ikke fuldt ud af øget salg til forbrugerne, hvorfor BBH er af den opfattelse, at en del af stigningen er kanalopfyldelse/lageropbygning, specielt af øl på PET. Carlsberg forventer, at markedsvæksten i Rusland for hele året vil være lidt mere end 5%. Det samlede resultat i Østeuropa var lidt mindre end i 1. halvår Dette skyldes udelukkende, at den tyrkiske regering uden forvarsel og på trods af løfter om det modsatte i de forløbne seks måneder har gennemført to betydelige afgiftsforhøjelser. I det omfang konkurrencen og hensynet til forretningens kontinuitet tillader det, vil afgifterne blive søgt opvejet af prisforhøjelser, men resultatet for 2004 vil blive påvirket negativt. Asien 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%)* 27,1 19,4 Salg af øl (mio. hl) 1,5 1,1 +29 * I 2003 eksklusiv det one-line konsoliderede bryggeri Hite (Sydkorea) samt effekten af resultatgarantien for selskaberne i Thailand. Regnskabet for Asien (Carlsberg Asia Pte. Ltd.) for 1. halvår 2003 var baseret på en 50/50% joint venture struktur, hvor Carlsberg Asia Pte. Ltd. blev pro rata konsolideret. Carlsberg har ophævet dette joint venture, hvorfor den regnskabsmæssige behandling blev ændret med virkning fra 1. juli Asiens resultat af primær drift var lidt bedre end 2003, hvilket dog skal ses i lyset af SARS-epidemien sidste år. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, udviklede sig gunstigt gennem perioden. Det lavere renteniveau havde en positiv effekt på renteomkostningerne, medens den højere gæld naturligt trak i den anden retning. Endvidere påvirkes nettofinansomkostningerne i væsentligt omfang af valutagevinster m.v. på låneporteføljen. Resultatforventninger Carlsberg A/S inkluderer efter akkvisitionen af Holsten Brauerei omsætningstal herfor fra 1. april 2004 og forventer nu en samlet nettoomsætning for 2004 i niveauet mia. kr. Resultat af primær drift forventes at blive i niveauet 3,5-3,7 mia. kr. (uændret). Forventningerne til Carlsberg A/S andel af nettoresultat (før effekten af afskrivninger af goodwill mv.) opjusteres til 1,4-1,5 mia. kr. (tidligere 1,3-1,4 mia. kr.). Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne meddelelse, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes væsentligt af for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, prisnedsættelser som følge af markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. Med hensyn til de verserende voldgiftssager med Chang Beverages/Carlsberg Brewery (Thailand) henvises til de særskilte meddelelser herom. Der er ikke foretaget regnskabsmæssige hensættelser på disse sager. Kun i det omfang lovgivningen mv. foreskriver det, vil Carlsberg opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. 5

6 Kvartalsmæssige segmentoplysninger I alt Carlsberg- Vest- Øst- Ikke drikke- gruppen Mio. kr. europa europa Asien fordelt* varer Andet i alt 1. kvartal 2003: Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto -2-2 Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Af- og nedskrivninger på goodwill mv Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -260 Carlsberg A/S andel af resultatet kvartal 2004: Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Af- og nedskrivninger på goodwill mv Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -172 Carlsberg A/S andel af resultatet -96 * Ikke fordelt omfatter koncernfunktioner, andre virksomheder, elimineringer af intern handel mellem de tre geografiske segmenter m.v. i de bryggerirelaterede aktiviteter under Carlsberg A/S. Balance Carlsberg A/S Mio. kr Ændring i % Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Koncernegenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Balance, total Hovedtal for Carlsberg Breweries A/S (drikkevarer ialt) 1. kvartal Mio. kr Ændring i % Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill mv Af- og nedskrivninger på goodwill mv Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet

7 Sommeren er præget af Euro 2004 i Portugal Carlsbergs største sportssponsorat nogensinde. Fra midten af juni vil de 16 nationer, som gennem de indledende runder har kvalificeret sig til slutrunden, dyste om Europamesterskaberne i fodbold 2004, og den 4. juli danner Luz fodboldstadium i Lissabon så rammen om kåringen af Euro 2004-mestrene. Carlsberg har siden 1988 været hovedsponsor for Europamesterskaberne i fodbold - og dette engagement fortsætter med Euro 2008, som afvikles i Østrig og Schweiz. Carlsbergs sponsering af fodbold både nationalt og internationalt går imidlertid længere tilbage og understreger Carlsbergs ry som en af de bedste sportssponsorer på verdensplan. Carlsberg har således udviklet et særligt forhold til de mange fodboldfans, som ingen kan stå mål med. Udfordringen Carlsberg-mærkets største sponsorat nogensinde - Euro er ikke så lidt af en udfordring. Den udarbejdede kampagne vil blive anvendt i lande med det formål at støtte både markedsføring og salg globalt. Sponsoratet understreges af reklamekampagner og andre aktiviteter, der skal støtte den lokale salgsindsats. Omfattende kampagneprogrammer gennemføres i ca. 50 lande, og i 25 lande vil der som forbrugerreklame blive anvendt massekommunikation i form af reklamekampagner sideløbende med det tv-sponsorat, som er en del af aktiviteterne. Under slutrunden gennemføres et omfattende hospitality-program, hvor Carlsberg byder forretningskontakter fra hele verdenen velkommen og servicerer dem under deres besøg i Portugal. Carlsberg-mærket har i de seneste år oplevet en betydelig salgsvækst, og mærket er i øjeblikket det hurtigst voksende internationale ølmærke. Denne udvikling skal yderligere fremmes, og satsningen i form af sponsorinvesteringen i Euro 2004 er en udfordring til såvel planlægning som gennemførelse. Probably the best ritual in the World Carlsbergs Part of the Game-koncept kendt fra tidligere sponsorater er blevet udviklet yderligere i en ny kampagne Probably the best ritual in the world og er en hyldest til fan-kulturen. Kampagnetemaet, skabt af reklamebureauet Young & Rubicam i London, blev valgt efter en konkurrence mellem 5 bureauer. Der er tale om en meget omfattende kampagne med produktion af bl.a. to reklamefilm i en række varianter, der passer til de enkelte markeder. Hertil kommer traditionelle annoncer og andre markedsføringsaktiviteter, der kan indpasses i den store event Euro Blandt andet afholdes en forbrugerkonkurrence under slutrunden, hvor Man of the Match i hver af de 31 kampe kåres. Carlsberg vil anvende sin hjemmeside som primært medie under slutrunden, og fans vil derfor kunne følge Euro 2004 og Carlsberg på og 7

8 Finanskalender 15. juli 2004 IR-tavshed for Delårsrapport 2: aug Delårsrapport 2: okt IR-tavshed for Delårsrapport 3: nov Delårsrapport 3: dec Afslutning på regnskabsår 2004 Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S 1. maj maj maj 2003 Delårsrapport 1: juni 2003 Direktionsændring i Carlsberg Breweries A/S 23. juni 2003 Drøftelser i Asien 1. aug Carlsberg Breweries ophæver joint venture i Asien 14. aug Carlsberg Breweries øger ejerskab i Vietnam 14. aug Forhandlinger om strukturændringer i Sverige 15. aug Delårsrapport, Halvårsmeddelelse sept Voldgiftssag om Carlsberg Asia 22. sept Carlsberg Breweries byder på det serbiske bryggeri, Pivara Celarevo A.D. 7. nov Delårsrapport 3: nov Carlsberg Sverige afvikler produktion i Stockholm 20. jan Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 21. jan Finanskalender feb Resultat 2003 for Baltic Beverages Holding 19. feb Carlsberg A/S bliver eneejer af Carlsberg Breweries A/S 19. feb Årsregnskabsmeddelelse marts 2004 Carlsberg A/S Generalforsamling (Dagsorden) 3. marts 2004 Carlsbergs køb af Orklas ejerandel af Carlsberg Breweries godkendt 8. marts 2004 Carlsbergs køb af Orklas ejerandel af Carlsberg Breweries gennemført 18. marts 2004 Thailandsk bryggeri kræver erstatning af Carlsberg 18. marts 2004 Carlsberg A/S Generalforsamling 22. marts 2004 Carlsberg A/S offentliggør børsprospekt i forbindelse med fortegningsretsemission 23. marts 2004 Carlsberg nu 91,55% aktionær i Holsten 26. marts 2004 Indløsningstilbud i Serbien gav Carlsberg ejerandel på 94% 31. marts 2004 Carlsberg sælger Harboe-aktier 1. april 2004 Carlsbergfondet har solgt sine overskydende tegningsretter 23. april 2004 Carlsberg A/S gennemfører fuldtegnet fortegningsretsemission 3. maj 2004 Chang Beverages Pte., Ltd. kræver erstatning fra Carlsberg 6. maj 2004 Delårsrapport 1:2004 Carlsberg A/S gennemfører fuldtegnet fortegningsretsemission Carlsberg A/S fortegningsretsemission er gennemført den 20. april Fortegningsrets emissionen blev fuldtegnet udbudte nye B-aktier a nominelt 20 kr. er tegnet til kurs 225 pr. aktie. Som det er sædvane, blev et mindre antal af de udbudte aktier (0,1 %) af tekniske grunde ikke umiddelbart tegnet, hvorfor de er tegnet af garantibankerne. Efter registrering af nye B-aktier a nominelt 20 kr. og annullering af egne aktier, udgør Carlsberg A/S nominelle aktiekapital kr. fordelt på A-aktier a nominelt 20 kr. (den totale nominelle A-aktiekapital udgør kr.) og B-aktier a nominelt 20 kr. (den totale nominelle B-aktiekapital udgør kr.). Udviklingen i Carlsberg B-aktien sammenlignet med KFX-indekset og en re fe ren ce grup pe bestående af Carlsberg B, Heineken, Scottish & Newcastle, SABMiller samt Interbrew INDEKS OVER KURSUDVIKLINGEN I PE RI O DEN (=100) /01/04 01/02/04 01/03/04 01/04/04 01/05/04 Carlsberg B-aktie KFX-indeks Referencegruppen Carlsberg Nyt udgives af Carlsberg A/S på dansk og engelsk og frem sen des hvert kvar tal til navnenoterede aktionærer. Oplag Redaktion: Niels Eyde Madsen (ansv.), Andrew Arnold og Jeanett W. Glenthøj. Foto: Bent Rej, Andrew Arnold m.fl. Design og pro duk ti on: Boje & Mobeck as. Tryk: Print Di vi si on A/S. Carlsberg A/S, CVR-NR , Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V. Telefon: E-post: Hjemmeside:

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i Københ avn, 12. august 28/ Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for Gældsreduktion hurtigere end forventet Netto rentebærende gæld nedbragt med 5,6 mia. kr. i og udgjorde pr. 30. juni således 23,4 mia.

Læs mere

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 19. februar 2004 5/2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2003 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Nyt. Unicers fantastiske år. Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Carlsberg Breweries bliver det førende

Nyt. Unicers fantastiske år. Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Carlsberg Breweries bliver det førende Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 19. FEBRUAR 2004 Unicers fantastiske år Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Unicer fastholdt sin lederposition på det portugisiske marked i 2003 og

Læs mere

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 7. NOVEMBER 2003 Tyrkiet Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Investerer i medarbejdere og mærker Det er et regionalt projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Carlsberg

Læs mere

Nyt. - en konsolideret og stærk spiller på det polske marked

Nyt. - en konsolideret og stærk spiller på det polske marked Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 15. AUGUST 2003 Carlsberg Okocim SA - en konsolideret og stærk spiller på det polske marked Carlsberg Okocim går efter førstepladsen og vil være det hurtigst voksende og

Læs mere

Nyt. Målet for ProdEx-programmet er øget til 500 mio. kr. Besparelsespotentialet har vist sig at være større end oprindeligt forudsat.

Nyt. Målet for ProdEx-programmet er øget til 500 mio. kr. Besparelsespotentialet har vist sig at være større end oprindeligt forudsat. (5,1) -1-5917_Q2_Carlsnyt_DK_web 11/08/04, 19:30:36 Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 12. AUGUST 2004 Målet for ProdEx-programmet er øget til 500 mio. kr. Besparelsespotentialet har vist sig at være større

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 20. februar 2003 4/2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2002 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Nyt. Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Dette giver en række fordele med hensyn til

Nyt. Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Dette giver en række fordele med hensyn til Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 4. NOVEMBER 2004 GSC Supply Chain i verdensklasse Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Fra 1. januar 2005 etablerer Carlsberg en ny

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram.

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram. København, 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse 3/2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december I styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

I himmelske højder med Carlsberg

I himmelske højder med Carlsberg INFORMATION TIL AKTIONÆRER 10. MAJ 2005 I himmelske højder med Carlsberg Prøv at forestille dig, at du har et privatfl y til rådighed, som kunne bringe dig hvorhen i verden, du har lyst til i syv dage.

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Carlsberg i Kina: de bedste i vesten

Carlsberg i Kina: de bedste i vesten INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. NOVEMBER 2005 Carlsberg i Kina: de bedste i vesten På kun to år har Carlsberg bevæget sig fra en marginal position på det kinesiske marked til at blive den førende bryggerigruppe

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere