Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt"

Transkript

1 ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØNH Symposium, Kolding marts 2012

2 SPECIALET: Jeg vil hellere leve, og så ikke have nogen strube En kvalitativ interviewundersøgelse af hvordan den laryngectomerede patient oplever og håndterer at miste stemmen postoperativt

3 BAGGRUND Egne erfaringer Videnskabelige undersøgelser på området (internationalt) Nonverbal kommunikation postoperativt Kommunikative udfordringer ift. at imødekomme patientens behov Følelsesmæssig reaktion Påvirkning af social interaktion Kommunikation og oplevelse af livskvalitet Definition af tale : At fremføre sammenhængende ord ved hjælp af mund, svælg og strube for at kunne udtrykke meninger Talen er den primære kommunikationsform Kommunikation indbefatter både tale- og kropssproget

4 HVORFOR ER EMNET RELEVANT Laryngectomerede er en `overset` patientgruppe Den laryngectomeredes oplevelse af stemmetab er ikke beskrevet Litteraturen peger på psykosociale konsekvenser Litteraturen peger på at kommunikationen ikke er tilstrækkelig ift. at imødekomme den laryngectomeredes behov God kommunikation øger patientens velvære, patienttilfredshed, forståelse, mestring og livskvalitet.

5 METODE Kvalitativ metodisk tilgang: - Semi-strukturerede interviews - Kriterier og udvælgelse - Informanter - Min rolle som interviewer - Selve interviewene

6 OVERSIGT OVER INFORMANTER Informant nr. Og alder OP år og Sted Køn Nuværende kommunikation s- metode Social status 1/A 64 år 2005, Aarhus Mand Taleventil Gift, Pensionist 2/B 62 år 2009, Aarhus Mand Taleventil Gift, Pensionist 3/C 72 år 2008, Aarhus Kvinde Stemmevibrator Gift, Pensionist 4/D 85 år 2002, Aarhus Mand Spiserørsstemme Gift, Pensionist 5/E 71 år 2003, Aarhus/Gento fte Mand Taleventil Gift, Pensionist 6/F 68 år 2006 Aarhus Mand Stemmevibrator Gift, Pensionist

7 METODE (FORTSAT) Transskribering Bearbejdning af datamateriale via forskningsstrategien; Fortolkende Beskrivelse af Sally Thorne.

8 RESULTATER Håb forude Det er nødvendigt Accept af manglende taleevne Fokus på det positive Mistet taleevne er ikke den største bekymring

9 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM HÅB FORUDE I: Jamen, det havde jeg selvfølgelig fået at vide, at jeg ville miste min talebrug. Men at der var håb forude, ved at man kunne lære det på flere forskellige måder. Og det havde jeg jo også fået at vide gennem den der rigtige gode samtale, jeg har haft med min konsulent på det tidspunkt (A)

10 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM FOKUS PÅ DET POSITIVE Det kan man sagtens leve med, og man skal ikke være handikappet af den grund, man kan fortsætte sit liv på nøjagtig samme måde. Stemmen er selvfølgelig anderledes end den var før, men ellers skulle man kunne gøre alt. Og det var min indgangsvinkel til det, og derfor sagde jeg også til sygeplejerskerne, at de skulle ikke røre ved mig jeg skulle selv. Ja, og selv det bånd der skulle spændes omkring, det fik jeg selv flettet sammen hver gang. Så jeg var selvhjulpen meget hurtigt. (B)

11 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM MISTET TALEEVNE ER IKKE DEN STØRSTE BEKYMRING Jamen det største problem, det var jo jamen det er sjovt nok, for jeg tror ikke engang jeg tænkte på det dengang. Jeg tror jeg tænkte, det var bare noget med at kunne komme til at spise igen og synke, ikke. (F)

12 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM DET ER NØDVENDIGT Det kunne ikke være anderledes, jeg var nød til at få fjernet struben. Så kunne jeg jo vælge om jeg ville leve eller dø. Så vil jeg hellere leve, og så ikke have nogen strube. (E)

13 RESULTATER Skriftsproget foretrækkes Tilfredshed med sygeplejerskernes kommunikative kompetencer Oplevelse af at kunne gøre sig forståelig En fælles kommunikativ forståelse

14 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM SKRIFTSPROGET FORETRÆKKES Jamen det er klart. Altså hvad skal man sige. Det basale om man vil have kaffe eller noget, eller hvad det nu er. Og nikke. Altså det er jo klart, ja og nej, det er jo stadigvæk nogle af vores foretrukne kommunikationsformer, ikke (B) Ulempen det var, at hvis man skulle svare på et eller andet, hvis man nu var flere personer, inden jeg så fik skrevet og svaret, så var de ved de næste emne. Sådan er det. (C)

15 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM EN FÆLLES KOMMUNIKATIV FORSTÅELSE Ja, altså umiddelbart synes jeg, at der var en meget stor forståelse for det, altså. Man skulle ikke gøre ret meget for, at de forstod, hvad det var for noget, det var. Men der var også den fordel, at min kone hun var der det meste af tiden, så det er jo som gamle ægteskaber, der er det jo sådan, at man tænker næsten ens, der er noget telepati der. (B)

16 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM TILFREDSHED MED SYGEPLEJERSKERNES KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER Jamen altså, de var gode til for det første at læse og kigge op. Altså der var jo ikke nogen situationer, der blev misforstået. Jeg fik den hjælp jeg skulle have, jeg fik det, jeg skulle have at spise osv. (A) Altså være så naturlig som mulig. Altså lade være med at tale hen over hovedet på folk, lad være med at tale til dem, som om de er børn. Tale til dem så det er ligeværdigt. Det er ligeværdigt kommunikation, der er vigtigt der. At der ikke kommer nogen umiddelbar respons ved en stemme men ved kropssprog, det er jo ligegyldigt. (B)

17 RESULTATER Social isolation Kommunikationen s begrænsninger er personafhængige Konsekvenser af den ændrede kommunikation Frustration Ændring af identitet og livsopfattelse

18 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM SOCIAL ISOLATION Ja, for jeg var sku ensom. Jeg sad jo alene derovre. Jeg læste og gættede kryds og tværs, og brugte min gameboy. Så kom der sommetider en ind, og så skulle vi lige have renset stomaet, og så skulle vi have det lært, og så skulle vi lige Men gud fandme var det ensomt. Men var da vant til at snakke med folk. (A) Man føler sig skubbet ud på et sidespor. Man er ikke med mere. Man kan ikke rigtig deltage i en diskussion eller snakke ret meget. Nej. Man er nød til at vente på, at andre siger noget, hvor man kan give et kort svar. Det er nok det værste. (C)

19 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM FRUSTRATION Nej ikke dissideret vred, men man kunne godt blive frustreret over, at man ikke kunne komme af med det, man havde lyst til. (A) det største problem ved ikke at kunne tale, det er, at du kan aldrig blive jævnbyrdig i en samtale. Der bliver sagt et eller andet, og du har en brand god bemærkning, ikke. Det kan være noget sjovt, det kan være noget virkelig væsentligt i sammenhængen. Øm det der med at få givet en kommentar samtidig med, at du hører, hvad der bliver sagt, det er jeg kunne kun hører. Det generede mig. (E)

20 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM ÆNDRING AF IDENTITET OG LIVSOPFATTELSE Jamen, der var jo mennesker, hvor man kunne høre, når de ringede, det var jo den, man behøver ikke engang at spørge, hvem det var. Eller når jeg ringede op, jamen så kunne hende i den anden ende sige; `Goddag X`. Så derfor har man jo altid været afhængig af sin stemme, sin identitet. Så bliver den taget fra en, og så får man en ny identitet med en ny stemme. (A)

21 RESULTATER INTERVIEWSEKVENS OM KOMMUNIKATIONENS BEGRÆNSNINGER ER PERSONAFHÆNGIGE Og da har jeg så bare oplevet, at der er ikke var nogen begrænsninger for mig i hvert fald. Der er begrænsninger for folk, der er generte, der ikke er udadvendte osv. (B)

22 RESULTATER Oplevelse af at kunne gøre sig forståelig Accept af manglende taleevne Konsekvenser af den ændrede kommunikation En overvejende positiv oplevelse postoperativt trods mistet teleevne

23 PERSPEKTIVERING TIL DEN EKSISTERENDE LITTERATUR Temaer Mine fund Eksisterende litt. Kommunikation postoperativt Kommunikative udfordringer Skriftsproget fortrækkes Det er altid muligt at gøre sig forståelig. Tilfredshed med kommunikationen til plejepersonalet Accept af mistet taleevne Kommunikationen opleves positiv og tilstrækkelig 72% af pt. vælger at skrive postoperativt 82% ønskede at kommunikere, men havde ikke mulighed for dette. Oplever kommunikationen begrænset Forventer en periode uden tale Kommunikationen er ikke tilstrækkelig ift. at få dækket pt. s behov Følelsesmæssig reaktion Frustration Frustration og depression Påvirkning af social interaktion Social isolation Social isolation

24 PERSPEKTIVERING TIL TEORIEN KOMMUNIKATIONSTEORI (EIDE OG EIDE ) OG BODY IMAGE (PRICE) Den laryngectomeredes kommunikation er et dynamisk sammenspil mellem verbal og nonverbal kommunikation Kommunikationen kan blive asymmetrisk Plejepersonalet anvender verbalbekræftende færdigheder. En ønsket kropsfremtoning og et kropsideal kan gøre, at informanterne føler, at de er den samme trods en kropsrealitet, der peger på et forandret udseende.

25 KRITIK Styrker: Forskningsinterview er en anerkendt metode Variation i informantgruppen Min forforståelse Resultaterne er delvis genfundet i eksisterende undersøgelser Svagheder: For få informanter?! Informanterne kommer fra en bestemt kontekst En retrospektiv undersøgelse Interviewerfaring

26 KONKLUSION Fundene peger på, at den laryngectomerede patient oplever og håndterer den manglende evne til at tale postoperativt overvejende positivt. Men pga. forbehold bør specialets fund lede frem til yderlig forskning af, hvordan den den laryngectomerede oplever de kommunikative udfordringer, og hvordan man som sygeplejerske bedst kan imødekomme denne patientgruppe.

27 IDÉER TIL PRAKSIS Plejepersonalet skal være opdateret i viden om alternativ kommunikation Fokus på at afsætte tid til en ofte vanskeligere og langsommere kommunikation At plejepersonalet bruger kommunikationsstrategier som: Lukkede spørgsmål Fokus på det nonverbal sprog Anvender verbalbekræftende færdigheder Udviser tålmodighed Anvender de pårørende som kommunikativ ressource Klarlægge patientens kommunikative ressourcer og behov God information og forberedelse af hvilke konsekvenser stemmetabet kan have

28 KOBLING TIL DAGENS TEMA; ETIK OG FAGLIGHED Jeg mener det er en etisk fordring at skabe ligeværdighed i en relation, men det kan være udfordrende, når den ene part ikke kan tale. Oplever I, at det kan være udfordrende at opnå ligeværdighed i relationen/kommunikationen til den laryngectomerede patient? Og hvad kan man gøre for at opretholde en ligeværdig relation/kommunikation?

29 INFO Specialet, Jeg vil hellere leve, og så ikke have nogen strube, udgives på Sygeplejevidenskabs hjemmeside, Aarhus Universitet om kort tid. Web adressen: e/publikationer/kandidatspecialer/ Jeg påtænker at skrive en videnskabelig artikel over specialet, som formodentlig vil udkomme om ca. et halvt år. Du/I er mere end velkommen til at kontakte mig via adressen:

30 SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Livet efter gastric bypass

Livet efter gastric bypass Opgaveløsere: Pernille Rødkær Kristensen Maja Høyer Sørensen Sólveig Hauksdóttir SA2350, SA2468, SA2479 09IIC Modul 14 Bachelor opgave Antal tegn: 76.890 Vejleder: Karin Fenger Ellekrog Afleveringsdato:

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus

Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering - overgangen mellem sygehus og eget hjem. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus 2. Nationale Neurokonference. Udvikling og forskning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Bachelorprojekt omhandlende: Tvang i psykiatrien

Bachelorprojekt omhandlende: Tvang i psykiatrien Bachelorprojekt omhandlende: Tvang i psykiatrien Hvad er sygeplejerskens idealbillede af en tvangsfikseringssituation og hvordan harmonerer dette med patienternes oplevelser af samme? Udarbejdet af Katrine

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

The conversation about sexuality with the younger patient

The conversation about sexuality with the younger patient Navn: Studienr.: Modul/semester: Hold: Vejleder: Vejleder brugt: Antal anslag: Maria Christensen sya11230 Modul 14, 7. semester Feb11 Erika Frank Ja 59.772 anslag Seksualitet og rheumatoid artrit Samtalen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens

Læs mere