Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014"

Transkript

1 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober september 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB ) Syd. Rapporten er klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for DLGCD. Kontaktperson for DLGCD i styregruppen er overlæge Peter Nørgaard Larsen, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, Tlf.: (arbejde) (mobil) og e mail Kontaktperson for DLGCD i KCEB Syd er epidemiolog, lektor, senior dyrlæge, ph.d. Kim O. Gradel, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, Indgang 101, 4. sal, 5000 Odense, Tlf.: og e mail: Kontaktperson for DLGCD i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS ) Vest er kvalitetskonsulent, ph.d. Annette Ingeman, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og e mail: 2/40

3 Indholdsfortegnelse Hvorfra udgår rapporten... 2 Indholdsfortegnelse...3 Konklusioner og anbefalinger...4 I. Oversigt over alle indikatorer...6 Indikatorresultater på lands og afdelingsniveau...7 Indikator Ia. Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til MDT Indikator Ib: Andel af patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT... 9 Indikator IIa. Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling Indikator IIIa, Hepatocellulært Carcinom (HCC). Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor Indikator IIIa, Cholangiocarcinom (CC). Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor Indikator IIIa, Kolo rektale Levermetastaser (KRLM). Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor II. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet III. Datagrundlag og metode Indberettende enheder Indberetning til DLGCD Dækningsgrad Datakomplethed Analysemetoder IV. Styregruppens medlemmer V. Appendiks Supplerende opgørelser Beregningsregler VI. Læsevejledning VII. Regionale kommentarer /40

4 Konklusioner og anbefalinger Dette er første årsrapport fra DLGCD, og den bærer ikke uventet præg af dette. I løbet af det første år er vi løbet ind i store problemer af både teknisk og indtastningslogistisk karakter, som gør at datahøsten langt fra er komplet. DLGCD adskiller sig fra de fleste andre databaser ved at den rummer 3 vidt forskellige cancersygdomme. 1. Primær levercancer (Hepato Cellulært Carcinom) 2. Galdevejscancer 3. Levermetastaser fra kolo rectal cancer Galdevejscancer kan endvidere opdeles i 4 subgrupper: Galdeblærecancer, perifer galdegangscancer, hilær galdegangscancer og distal galdegangscancer, som hver især opfører sig og behandles vidt forskelligt. Den distale galdegangscancer hører til Dansk Pancreas Cancer Database(DPCD). Forløbet omkring tarmkræftmetastaser i leveren er tæt koblet til forløbet for kolo rektalcancer (DCCG). Flowchartet for DLGCD (side 20) bliver derfor meget kompliceret, og tidsforbruget i forbindelse med indtastningen stort. Vi har estimeret at der skal anvendes mindst 15 minutter til indtastning af et enkelt forløb. Indgangen for en patient med cancer i lever og galdeveje i databasen er tilmelding til MDT konference. På Rigshospitalets HPB MDT konference behandles ca sager om året, hvoraf mindst 50 % (1500) skal registreres i DLGCD. Rigshospitalets HPB funktion dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, i alt ca. 40 % af landets befolkning. Hvis man ekstrapolerer til resten af landet, må man forvente mindst forløb på landsplan er blevet registreret som helt delvist indtastet i denne første årsrapport dvs. knapt halvdelen. Rigshospitalet har opnået helt delvist at indtaste ca. 60 % af deres andel af forløbene, medens resten af landet har indtastet ca. 30 %, med stor variation imellem de enkelte centre. Det forudsættes at incidensen af de involverede cancerlidelser er den samme i hele Danmark. Årsagen til Rigshospitalets højere indtastningsandel i forhold til resten af landet er formentlig at man relativt kort tid efter databasens etablerering ansatte en forløbskoordinator til at indtaste alle de data som forefindes på den enkelte patient i forbindelse med MDT konferencen. Mange forløb kan allerede afsluttes her og kræver ikke yderligere indtastning. Hos resten af patienterne som går videre i behandlingssystemet, udgør MDT registreringsdelen % af den samlede registrering, medens resten af registreringen, som påhviler den behandlende læge, kan gøres på under 5 minutter, hvilket vi skønner overkommeligt med de nuværende ressourcer. De uoplyste patienter, som fremgår af tabellen på side 7, udgør typisk de patienter som er registreret på MDT konferencen, men hvor behandleren (kirurg, onkolog, hepatolog) ikke har udfyldt sin del. Endeligt mangles registrering af dato for informeret samtykke af patienter som informeres af henvisende afdelinger, eftersom de ikke har haft adgang til indtastning i databasen. Det er kun HPB centrene og de onkologiske afdelinger som indtil nu har haft adgang. Hvis man skal kunne opnå datakomplethed må der tilføres ressourcer til løsning af denne opgave, for eksempel i form af flere forløbskoordinatorer, hvor indtastning i databasen af selve MDT delen bliver en del af deres arbejdsopgave. 4/40

5 Konklusion: Der kan på baggrund af ovenstående startproblemer, som anført i de klinisk epidemiologiske kommentarer under hver indikator, ikke drages nogen konklusioner vedrørende overholdelsen af de enkelte indikator standarder. DLGCD forventer at problemerne løses i løbet af 2015 forudsat at der tilføres ressourcer til indtastningen, f.eks. i form af flere forløbskoordinatorer. Desuden vil vi undersøge muligheden for at den onkologiske indtastning direkte i databasen helt fjernes, idet man formentlig kan indhente alle relevante data via andre kanaler. 5/40

6 I. Oversigt over alle indikatorer Tabel 1: Indikatoroversigt ID Indikator beskrivelse Format DLGCD_10_001 DLGCD_20_001 DLGCD_30_001 DLGCD_41_001 DLGCD_42_001 DLGCD_43_001 DLGCD_51_001* DLGCD_53_001* DLGCD_61_001* DLGCD_63_001* DLGCD_73_001* Udredning: Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til Lever MDT. Andel af de på MDT konferensen ikke afsluttede patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT Behandling: Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Overlevelse: Andel af patientforløb hvor patienten er i live 30 dage efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Andel af patientforløb hvor patienten er i live 1 år efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Andel af patientforløb hvor patienten er i live 3 år efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Andel af patientforløb hvor patienten er i live 5 år efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. 1. Hepatucellulært carcinom 2. Cholangiocarcinom 3. Kolo Rektale Levermetastaser * Databasen er endnu så ny, at der ikke er data til at opgøre disse indikatorer. Indikator standard HCC 1 CC 2 KRLM 3 Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel 35 6/40

7 Indikatorresultater på lands og afdelingsniveau Indikator Ia. Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til MDT. Tabel 2: Indikator Ia (ID DLGCD_10_001) Aktuelle år Std. 80% Tæller/ Uoplyst 2014 Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Nej 317 / (66) 69,5 (65,1 73,7) Rigshospitalet Nej 221 / (66) 73,4 (68,1 78,3) Odense Universitetshospital Ja 80 / (70) 84,2 (75,3 90,9) Århus Sygehus 1 / 1 16 (94) 100,0 (2,5 100,0) Aalborg Universitetshospital Nej 15 / (47) 25,4 (15,0 38,4) Figur 1: Indikator Ia (ID DLGCD_10_001) 7/40

8 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator Ia: På landsplan er 66 % af forløbene uoplyste (dvs. kompletheden er 34 %), hvilket dækker en variation fra 47 % uoplyste for Aalborg Universitetshospital til 94 % uoplyste for Århus Sygehus. Tallene for Aalborg Universitetshospital, og i særdeleshed for Århus Sygehus, er dog meget små, og skal derfor tolkes med store forbehold. Næsten alle de uoplyste forløb skyldes manglende dato for afslutning på det diagnostiske forløb (data ikke vist). Denne dato er datoen for informeret samtykke, enten i det kirurgiske onkologiske underforløb. Den høje andel af uoplyste indikerer således, at mange forløb er oprettet med et Lever Multidisciplinært Team (MDT) underforløb, men de er ikke registreringsmæssigt fulgt op, uanset om patienten er videresendt til kirurgisk onkologisk behandling. På landsplan opfylder 69,5 % af forløbene indikator Ia, hvilket ikke opfylder standarden på 80 %. Odense Universitetshospital opfylder med 84,2 % standarden, mens Rigshospitalet med 73,4 % og Aalborg Universitetshospital med 25,4 % ikke opfylder standarden. Da Århus Sygehus har under 10 forløb i nævneren kommenteres dennes resultater ikke. Med den lave dækningsgrad (jf. III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad ) for alle fraset Rigshospitalet og en komplethed på kun 34 % giver det ikke klinisk epidemiologisk mening at sammenligne de 4 afdelingers resultater. Faglige kliniske kommentarer til Indikator Ia: Der kan ikke drages nogen konklusioner vedrørende overholdelsen af de enkelte indikator standarder. Anbefaling til Indikator Ia: Indikatoren bibeholdes uden ændringer. 8/40

9 Indikator Ib: Andel af patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT. Tabel 3: Indikator Ib (ID DLGCD_20_001) Aktuelle år Std. 90% Tæller/ Uoplyst 2014 Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Nej 321 / (66) 70,9 (66,4 75,0) Rigshospitalet Nej 225 / (66) 75,5 (70,2 80,3) Odense Universitetshospital Ja* 80 / (70) 84,2 (75,3 90,9) Århus Sygehus 1 / 1 16 (94) 100,0 (2,5 100,0) Aalborg Universitetshospital Nej 15 / (47) 25,4 (15,0 38,4) Figur 2: Indikator Ib (ID DLGCD_20_001) 9/40

10 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator Ib: På landsplan er 66 % af forløbene uoplyste (dvs. kompletheden er 34 %), hvilket dækker en variation fra 47 % uoplyste for Aalborg Universitetshospital til 94 % uoplyste for Århus Sygehus. Tallene for Aalborg Universitetshospital, og i særdeleshed for Århus Sygehus, er dog meget små, og skal derfor tolkes med store forbehold. Næsten alle de uoplyste forløb skyldes manglende dato for forundersøgelse (data ikke vist). Denne dato findes enten i det kirurgiske onkologiske underforløb. Som for indikator Ia (jf. de klinisk epidemiologiske kommentarer til denne) indikerer den høje andel af uoplyste således, at mange forløb er oprettet med et Lever Multidisciplinært Team (MDT) underforløb, men de er ikke registreringsmæssigt fulgt op, uanset om patienten er videresendt til kirurgisk onkologisk behandling. På landsplan opfylder 70,9 % af forløbene indikator Ib, hvilket ikke opfylder standarden på 80 %. Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital opfylder med henholdsvis 75,5 % og 25,4 % ikke standarden, mens Odense Universitetshospital med 84,2 % (95 % konfidensinterval 75,3 90,9 %) opfylder standarden når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Da Århus Sygehus har under 10 forløb i nævneren kommenteres dennes resultater ikke. Med den lave dækningsgrad (jf. III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad ) for alle fraset Rigshospitalet og en komplethed på kun 34 % giver det ikke klinisk epidemiologisk mening at sammenligne de 4 afdelingers resultater. Faglige kliniske kommentarer til Indikator Ib: Der kan ikke drages nogen konklusioner vedrørende overholdelsen af de enkelte indikator standarder. Anbefaling til Indikator Ib: Indikatoren bibeholdes uden ændringer. 10/40

11 Indikator IIa. Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Tabel 4: Indikator IIa (ID DLGCD_30_001) Aktuelle år Std. 90% Tæller/ Uoplyst 2014 Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Nej 141 / (1) 51,5 (45,4 57,5) Rigshospitalet Nej 59 / (2) 32,6 (25,8 39,9) Odense Universitetshospital Ja 49 / 54 0 (0) 90,7 (79,7 96,9) Århus Sygehus 2 / 2 0 (0) 100,0 (15,8 100,0) Aalborg Universitetshospital Ja* 31 / 37 0 (0) 83,8 (68,0 93,8) Figur 3: Indikator IIa (ID DLGCD_30_001) 11/40

12 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIa: På landsplan er kun 3 ud af 277 forløb (1 %) uoplyste, dvs. kompletheden er 99 %. I modsætning til indikatorerne Ia og Ib (se disse) inkluderes i indikator IIa kun patienter, der har givet informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling har sagt nej tak til behandling. På landsplan opfylder 51,5 % af forløbene indikator IIa, hvilket ikke opfylder standarden på 90 %. Rigshospitalet opfylder med 32,6 % ikke standarden, Odense Universitetshospital opfylder med 90,7 % standarden, mens Aalborg Universitetshospital med 83,8 % (95 % konfidensinterval 68,0 93,8 %) opfylder standarden når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Da Århus Sygehus har under 10 forløb i nævneren kommenteres dennes resultater ikke. Med den lave dækningsgrad (jf. III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad ) for alle fraset Rigshospitalet samt den lave andel af forløb, som er registrerede med kirurgiske onkologiske underforløb (jf. indikatorerne Ia og Ib) giver det ikke klinisk epidemiologisk mening at sammenligne de 4 afdelingers resultater. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIa: Der kan ikke drages nogen konklusioner vedrørende overholdelsen af de enkelte indikator standarder. Anbefaling til Indikator IIa: Indikatoren bibeholdes uden ændringer. 12/40

13 Indikator IIIa, Hepatocellulært Carcinom (HCC). Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. Tabel 5: Indikator IIIa, HCC (ID DLGCD_41_001) Aktuelle år Std. 90% Tæller/ Uoplyst 2014 Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja 34 / 35 0 (0) 97,1 (85,1 99,9) Rigshospitalet Ja 13 / 14 0 (0) 92,9 (66,1 99,8) Odense Universitetshospital Ja 20 / 20 0 (0) 100,0 (83,2 100,0) Aalborg Universitetshospital 1 / 1 0 (0) 100,0 (2,5 100,0) Figur 4: Indikator IIIa, HCC 13/40

14 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIIa, HCC: Kun HCC patienter, der har en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling, er inkluderede i nævneren. På landsplan er ingen af de 35 forløb uoplyste, dvs. kompletheden er 100 %. På landsplan opfylder 97,1 % af forløbene indikator IIIa for HCC, hvilket opfylder standarden på 90 %. Både Rigshospitalet og Odense Universitetshospital opfylder standarden. Da Århus Sygehus ikke har nogle forløb og Aalborg Universitetshospital har under 10 forløb i nævneren kommenteres disses resultater ikke. Med den lave dækningsgrad (jf. III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad ) for alle fraset Rigshospitalet samt den lave andel af forløb, som er registrerede med kirurgiske onkologiske underforløb (jf. indikatorerne Ia og Ib) giver det ikke klinisk epidemiologisk mening at sammenligne de 4 afdelingers resultater. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIIa, HCC: Der kan ikke drages nogen konklusioner vedrørende overholdelsen af de enkelte indikator standarder. Anbefaling til Indikator IIIa, HCC: Indikatoren bibeholdes uden ændringer. 14/40

15 Indikator IIIa, Cholangiocarcinom (CC). Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. Tabel 6: Indikator IIIa, CC (ID DLGCD_42_001) Aktuelle år Std. 95% Tæller/ Uoplyst 2014 Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja 43 / (19) 97,7 (88,0 99,9) Rigshospitalet Ja 25 / (29) 100,0 (86,3 100,0) Odense Universitetshospital Ja* 18 / 19 0 (0) 94,7 (74,0 99,9) Figur 5: Indikator IIIa, CC 15/40

16 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIIa, CC: Kun CC patienter, der har en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling, er inkluderede i nævneren. På landsplan er 10 ud af 54 forløb (19 %) uoplyste, dvs. kompletheden er 81 %. Disse 10 eksklusioner, som alle findes for Rigshospitalet, skyldes manglende registrering af operationstype (data ikke vist). På landsplan opfylder 97,7 % af forløbene indikator IIIa for CC, hvilket opfylder standarden på 90 %. Rigshospitalet opfylder standarden, og Odense Universitetshospital opfylder standarden når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Da Århus Sygehus og Aalborg Universitetshospital ikke har nogle forløb kommenteres disses resultater ikke. Med den lave dækningsgrad (jf. III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad ) for alle fraset Rigshospitalet samt den lave andel af forløb, som er registrerede med kirurgiske onkologiske underforløb (jf. indikatorerne Ia og Ib) giver det ikke klinisk epidemiologisk mening at sammenligne de 4 afdelingers resultater. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIIa, CC: Der kan ikke drages nogen konklusioner vedrørende overholdelsen af de enkelte indikator standarder. Anbefaling til Indikator IIIa, CC: Indikatoren bibeholdes uden ændringer. 16/40

17 Indikator IIIa, Kolo rektale Levermetastaser (KRLM). Andel af patienter i live 30 dage efter resektion af tumor. Tabel 7: Indikator IIIa, KRLM (ID DLGCD_43_001) Aktuelle år Std. 95% Tæller/ Uoplyst 2014 Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Ja 237 / (0) 99,6 (97,7 100,0) Rigshospitalet Ja 119 / (0) 100,0 (96,9 100,0) Odense Universitetshospital Ja 81 / 82 0 (0) 98,8 (93,4 100,0) Århus Sygehus 1 / 1 0 (0) 100,0 (2,5 100,0) Aalborg Universitetshospital Ja 36 / 36 0 (0) 100,0 (90,3 100,0) Figur 6: Indikator IIIa, KRLM 17/40

18 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Indikator IIIa, KRLM: Kun KRLM patienter, der har en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling, er inkluderede i nævneren. På landsplan er ingen af de 238 forløb uoplyste, dvs. kompletheden er 100 %. På landsplan opfylder 99,6 % af forløbene indikator IIIa for KRLM, hvilket opfylder standarden på 90 %. Både Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital opfylder standarden. Da Århus Sygehus har under 10 forløb i nævneren kommenteres disses resultater ikke. Med den lave dækningsgrad (jf. III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad ) for alle fraset Rigshospitalet samt den lave andel af forløb, som er registrerede med kirurgiske onkologiske underforløb (jf. indikatorerne Ia og Ib) giver det ikke klinisk epidemiologisk mening at sammenligne de 4 afdelingers resultater. Faglige kliniske kommentarer til Indikator IIIa, CC: Der kan ikke drages nogen konklusioner vedrørende overholdelsen af de enkelte indikatorstandarder. Anbefaling til Indikator IIIa, CC: Indikatoren bibeholdes uden ændringer. 18/40

19 II. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet I det følgende henvises til flowchartet for DLGCD (Figur 7, side 20). DLGCD omfatter patienter med mistanke om hepatocellulært carcinom (HCC), cholangiocarcinom (CC) kolorektale levermetastaser (KRLM), som henvises til Lever Multidisciplinært Team (Lever MDT). Kriteriet for inklusion i DLGCD er en dato for henvisning til Lever MDT (Flowchart: Rød boks, MDT_T0). Patientens første forløb i DLGCD vil altid være efter henvisning fra en afdeling udenfor Lever MDT regi (Flowchart: Gule bokse øverst). Efterfølgende forløb kan genereres efter et kirurgisk (Flowchart: Orange bokse) onkologisk (Flowchart: Grønne bokse) underforløb. Således oprettes et forløb i DLGCD altid ved en dato for henvisning til Lever MDT (Flowchart: Røde pile, som går til den røde boks med MDT_T0). Et forløb består af et flere underforløb: MDT underforløb: Flowchart, røde bokse. Inde i dette underforløb kan retur til henvisende afdeling en flere gange indgå (Flowchart, lyserøde pile øverst til højre) Kirurgisk underforløb: Flowchart, orange bokse. Efterfølges eventuelt af onkologisk efterbehandling (Flowchart, grønne bokse, som kommer efter de orange bokse) kontrolundersøgelser (Flowchart, lilla boks) Onkologisk underforløb: Flowchart, grønne bokse i midten Definitionen af et afsluttet forløb afhænger af typen af underforløb, om der gives efterbehandling samt eventuelt returnering til henvisende afdeling (Flowchart: Bokse med tykke streger og afrundede hjørner). Derudover afsluttes et forløb ved patientens død (ikke vist i flowchart). I årsrapporten for 2014 er anvendt 4 kvalitetsindikatorer, heraf 3 procesindikatorer (indikator Ia, Ib, IIa) og 1 resultatindikator (indikator IIIa). De 3 procesindikatorer rapporteres samlet for de 3 sygdomsområder, mens resultatindikatoren IIIa rapporteres separat for HCC, CC og KRLM. Indikatorerne IIIb, IIIc og IIId omfatter henholdsvis 1, 3 og 5 års overlevelse. Disse indikatorer vil indgå i fremtidige årsrapporter efterhånden som det bliver muligt at følge patienterne mindst 1, 3 5 år efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Flowchart, orange boks, KIR_T4). 19/40

20 Figur 7: Flowchart for DLGCD 20/40

21 III. Datagrundlag og metode Indberettende enheder Tabel 8: Indberettende enheder Rapportnavn Type Sygehus Afdeling Afdelingskode Region Rigshospitalet, kirurgi Kirurgi Rigshospitalet Rigshospitalet, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Hovedstaden Rigshospitalet, onkologi Herlev Hospital, onkologi Hillerød Hospital, onkologi Bornholms Hospital, Onkologi Roskilde Sygehus, onkologi Næstved Sygehus, onkologi Odense Universitetshospital, kirurgi Odense Universitetshospital, onkolog Sygehus Sønderjylland, Sønderborg onkologi Sydvestjysk Sygehus Esbjerg onkologi Vejle Sygehus, onkologi Aarhus Sygehus, kirurgi Aarhus Sygehus, onkologi Regionshospitalet Herning, onkologi Aalborg Universitetshospital, kirurgi Aalborg Universitetshospital, onkologi Onkologi Rigshospitalet Rigshospitalet, Onkologisk Klinik Hovedstaden Onkologi Herlev Hospital Onkologisk Hovedstaden overafd. R Onkologi Hospitalerne i HI Onkologisk & Hovedstaden Nordsjælland Palliativ O afd. Onkologi Bornholms Hospital Medicinsk afdeling Hovedstaden Onkologi Onkologi Kirurgi Onkologi Onkologi Onkologi Region Sjællands Sygehusvæsen Region Sjællands Sygehusvæsen Odense Universitetshospital Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus, Ros. Klin. Onkologi 3800A9 Sjælland NAE Onkologi- Hæmatologi Kirurgisk Afdeling A. Onkologisk afd., R Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling SVS Onkologisk Afsnit Onkologi Sygehus Lillebælt Onkologisk Afdeling Kirurgi Aarhus Universitetshospitaterologisk Kirurgisk Gastroen- Overafd. L Onkologi Aarhus Universitetshospital, Onkologisk Overafd. D Onkologi Regionshospitalet Onkologisk afd., Herning Herning Kirurgi Onkologi Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitetshospital Alb. Kir. Gastro. Område Alb. Onkologisk Område 3800N8 Sjælland Syddanmark Syddanmark Syddanmark O Syddanmark Syddanmark Midtjylland Midtjylland Midtjylland Nordjylland Nordjylland Tabel 8 viser, at der er 17 indberettende enheder. Det er dog kun de 4 kirurgiske enheder (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Sygehus, Aalborg Universitetshospital), som kan oprette og dermed være ansvarlige for forløb i DLGCD (dvs. ved registrering i et MDT underforløb, jf. II. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet, side 19). De 13 onkologiske indberettende enheder indberetter således udelukkende data til de onkologiske underforløb. Således vises i denne årsrapport kun data for de 4 hospitaler, der har de her nævnte kirurgiske afdelinger. 21/40

22 Datagrundlag Denne årsrapport omfatter alle forløb registreret i DLGCD med en dato for henvisning til Lever Multidisciplinært Team (MDT) i perioden fra og med 1. oktober 2013 til og med 30. september Data er udtrukket 2. januar 2015, og de kliniske afdelinger har således haft mulighed for indberetning til og med 1. januar Indberetning til DLGCD Afdelingerne indberetter til DLGCD via det webbaserede inddateringssystem TOPICA. Inddatering af data foregår over Sundhedsdatanettet til server hos CSC Scandihealth A/S i Aarhus, hvorfra data bliver repliceret hver nat til server i Region Syddanmark (hos KCEB Syd). Patienter oprettes i DLGCD ved modtagelse af henvisning. Gennem rapporter i TOPICA holdes overblik over manglende inddateringer, ligesom der er indbygget regler til sikring af datavaliditeten i systemet. Dækningsgrad For nærværende findes ikke en gold standard for antal tilfælde af de 3 sygdomme (hepatocellulært carcinom [HCC], cholangiocarcinom [CC], kolo rektale levermetastaser [KRLM]), beregnet ud fra administrative registre (f.eks. Landspatientregisteret, Cancerregisteret Patobank). Klinikerne i styregruppen har på landsplan estimeret årlige antal tilfælde af HCC til 250, CC til 300 og KRLM til Vi antager følgende: Incidensen (antal opståede tilfælde per x personår) af HCC, CC og KRLM er den samme i alle regioner Alle bosiddende i Region Hovedstaden behandles på Rigshospitalet Alle bosiddende i Region Syddanmark behandles på Odense Universitetshospital Alle bosiddende i Region Midtjylland behandles på Aarhus Universitetshospital Alle bosiddende i Region Nordjylland behandles på Aalborg Universitetshospital Mht. Region Sjælland opstiller vi to scenarier: o 1) Alle bosiddende i Region Sjælland behandles på Rigshospitalet; o 2) Alle bosiddende i Region Sjælland behandles på Odense Universitetshospital På er befolkningen i de 5 regioner fundet, beregnet som den gennemsnitlige befolkning i 4 kvartaler (4. kvartal i 2013, kvartal i 2014). Vi får da følgende estimater over dækningsgraden: Tabel 9: Estimater over dækningsgrad Tekst Hele landet Region Hovedstaden og Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark og Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Befolkning (antal) Befolkning (procent) ,6 31,1 35,9 21,4 22,7 10,3 HCC, patienter 238/250 (95,2) a 200/114 (175) 200/78 (256) 31/90 (34,4) 31/53 (58,5) 7/57 (12,3) 0/26 (0) HCC, forløb 262/250 (105) 224/114 (196) 224/78 (287) 31/90 (34,4) 31/53 (58,5) 7/57 (12,3) 0/26 (0) CC, patienter 256/300 (85,3) 176/137 (128) 176/93 (189) 63/108 (58,3) 63/64 (98,4) 2/68 (2,9) 15/31 (48,4) CC, forløb 271/300 (90,3) 188/137 (137) 188/93 (202) 66/108 (61,1) 66/64 (103) 2/68 (2,9) 15/31 (48,4) KRLM, patienter 535/1800 (29,7) 391/821 (47,6) 391/560 (69,8) 89/646 (13,8) 89/385 (23,1) 14/409 (3,4) 41/186 (22,0) KRLM, forløb 652/1800 (36,2) 482/821 (58,7) 482/560 (86,1) 106/646 (16,4) 106/385 (27,5) 14/409 (3,4) 50/186 (26,9) a Antal i DLGCD/antal estimeret ud fra baggrundspopulationen (procent) 22/40

23 Klinisk epidemiologiske kommentarer til estimater over dækningsgrad: Da patienter med flere forløb oftest har samme sygdom (data ikke vist) kommenteres tabellen kun ud fra antal patienter, og ikke antal forløb, registreret i DLGCD. For HCC og CC er antallet (hhv. 250 og 300) tilsyneladende underestimeret, idet Region Hovedstaden (som overordnet, også for KRLM, har den største dækningsgrad) har dækningsgrad fra 128 % til 287 %! De resterende 3 regioner har dækningsgrader fra 0 % til 98,4 %. Generelt har Region Midtjylland og Region Nordjylland den laveste dækningsgrad, mens den er højere for Region Syddanmark (58,5 % for HCC og 98,4 % for CC). Dækningsgraden for andre regioner end Region Hovedstaden (med uden Region Sjælland) er dog sandsynligvis lavere end det anførte, givet de underestimerede estimater som ses af Region Hovedstadens procenter, som er meget over 100! For KRLM varierer dækningsgraden fra 2,9 % for Region Midtjylland til 69,8 % for region Hovedstaden (forudsat, at alle bosiddende i Region Sjælland behandles i Region Syddanmark). Umiddelbart virker estimatet på 1800 KRLM årligt på landsplan således mere realistisk, men det understreges, at der også er stor usikkerhed på dette estimat. På landsplan varierer dækningsgraden fra 29,7 % for KRLM til 95,2 % for HCC, men dette dækker som nævnt over meget store variationer mellem regionerne, og for HCC og CC sandsynligvis over undervurderede estimater. I foråret 2015 planlægges igangsætning af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) for DLGCD, og det forventes at DNKK implementering for DLGCD vil give mere valide estimater. Datakomplethed Den lave komplethed af indikator 1a og 1b skyldes især, at forløb kun er registreret i et MDT underforløb, men ikke videre i et kirurgiske onkologisk underforløb (jf. II. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet, side 19). Overordnet set er data i MDT underforløb primært administrative, mens de kliniske data især registreres i de kirurgiske og onkologiske underforløb. Analysemetoder Analyser i indeværende årsrapport er udarbejdet i Stata 13. Binomial eksakt 95 % konfidensinterval beregnes for indikatorandele. Indikatoropgørelserne i denne årsrapport indeholder rå, ikke justerede resultater. 23/40

24 IV. Styregruppens medlemmer Formandskab Øvrige styregruppemedlemmer Dataansvarlige myndighed Klinisk epidemiolog Peter Nørgaard Larsen, overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet Nicolai Schultz, afdelingslæge, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet Kell Østerlind, overlæge, dr. med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Frank Viborg Mortensen, overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk Overafd. L, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital Gerda Villadsen, overlæge, ph.d., Medicinsk Afd. V for Gastroenterologi og Hepatologi, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital Mogens Sall, overlæge, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Mave Tarmkirurgi, Aalborg Universitetshospital Torsten Pless, overlæge, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital Mads Haugaard, afdelingschef, Region Syddanmark Kim Oren Gradel, lektor, senior dyrlæge, ph.d., Center for Klinisk Epidemiologi, KCEB syd 24/40

25 V. Appendiks Supplerende opgørelser Tabel 10: Antal oprettede HCC forløb og patienter, fordelt på indberettende afdelinger Hospital Afdeling Forløb Patienter Rigshospitalet Kir. Gastro. Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik 0 0 Odense Universitetshospital Kirurgisk afd Odense Universitetshospital Onkologisk 0 0 Århus Sygehus Kir. Gastro. Overafd 0 0 Århus Sygehus Onkologisk Overafd 7 7 Aalborg Universitetshospital Kir Gastro. Område 0 0 Aalborg Universitetshospital Onkologisk Område 0 0 Tabel 11: Antal oprettede CC forløb og patienter, fordelt på indberettende afdelinger Hospital Afdeling Forløb Patienter Rigshospitalet Kir. Gastro. Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik 0 0 Odense Universitetshospital Kirurgisk afd Odense Universitetshospital Onkologisk 0 0 Århus Sygehus Kir. Gastro. Overafd 0 0 Århus Sygehus Onkologisk Overafd 2 2 Aalborg Universitetshospital Kir Gastro. Område Aalborg Universitetshospital Onkologisk Område 0 0 Tabel 12: Antal oprettede KRLM forløb og patienter, fordelt på indberettende afdelinger Hospital Afdeling Forløb Patienter Rigshospitalet Kir. Gastro. Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik 3 3 Odense Universitetshospital Kirurgisk afd Odense Universitetshospital Onkologisk 1 1 Århus Sygehus Kir. Gastro. Overafd 0 0 Århus Sygehus Onkologisk Overafd Aalborg Universitetshospital Kir Gastro. Område Aalborg Universitetshospital Onkologisk Område 0 0 Klinisk epidemiologiske kommentarer til Tabel 10, Tabel 11 og Tabel 12: Uanset sygdomsområde (HCC, CC KRLM) er der meget varierende grad af indberetning mellem de 4 sygehuse. Rigshospitalet har flest indberetninger, efterfulgt af Odense Universitetshospital. Aalborg Universitetshospital har forholdsvis få indberetninger, og det bemærkes, at ingen HCC patienter er indberettet her. Århus Sygehus har kun indberettet få forløb/patienter. Indberetninger findes især indenfor det kirurgiske område, med undtagelse af Århus Sygehus hvis få indberetninger kun er indenfor det onkologiske område. Der henvises desuden til III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad, side /40

26 Tabel 13: Antal forløb, fordelt på underforløb Kræft type Antal Kirurgi 2 Onkologi 3 Best supportive care MDT ikke oprettet Diagnose afkræftet Uoplyst 4 HCC > > CC > > KRLM > > Total > > Forløbstabel oprettet, men ingen efterfølgende MDT konference tabel oprettet. 2. Kirurgisk behandlingsplan efter MDT konference. Tallet før pilen: En kirurgisk behandlingsplan er angivet. Tallet efter pilen: Et kirurgisk underforløb er oprettet. 3. Onkologisk behandlingsplan efter MDT konference. Tallet før pilen: En onkologisk behandlingsplan er angivet. Tallet efter pilen: Et onkologisk underforløb er oprettet. 4. MDT konference oprettet. Ingen behandlingsplan angivet Klinisk epidemiologiske kommentarer til Tabel 13: Ud af 2025 oprettede forløb er der for 248 (12,2 %) ikke oprettet et MDT underforløb (oprettes ved at angive om der er tale om HCC, CC KRLM). Blandt de resterende 1777 forløb med et MDT underforløb er en behandlingsplan ikke angivet for 65 forløb (3,7 %). Blandt de 1712 MDT underforløb med en behandlingsplan er denne angivet som best supportive care for 88 (5,1 %), diagnosen er afkræftet for 145 forløb (8,5 %), mens der for de resterende 1479 forløb er angivet en behandlingsplan, som betinger et kirurgiske onkologiske underforløb, med en ligelig fordeling mellem disse. Blandt de 761 forløb med en kirurgisk behandlingsplan er der for 429 af disse (56,4 %) oprettet et kirurgisk underforløb, mens kun 5 af de 718 forløb med en onkologisk behandlingsplan (0,7 %) har et onkologisk underforløb. 26/40

27 Beregningsregler INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV NER) ANTAL PATIENTFORLØB (TÆLLER) EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUSIONSKRITERIER EKSKLUDEREDE PATIENTER DATAKOMPLETHED Udredning Ia: Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til Lever MDT. Standard: KRLM: >=80% HCC: >=80% CC: >=80% A: Alle patientforløb med patienter, som henvises til Lever MDT på begrundet mistanke om levergaldevejscancer OG B: (hvor Lever MDT konferencen resulterer i en forundersøgelse på Lever MDT med henblik på intenderet kurativ lokal behandling intenderet onkologisk behandling [dvs. MDT_T1 KIR_T3 MDT_T1 ONK_T3 ] C: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling, som af patienten får informeret samtykke til best supportive care [dvs. HABSC_T3 = MDT_T1]) D: Alle patientforløb, der indgår i nævner, for hvilke det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage (Slut minus Start 14). Start: Dato for henvisning til Lever MDT (MDT_T0). Slut: Dato for informeret samtykke (KIR_T3 ONK_T3 HABSC_T3) afkræftning af diagnose (HADA_T3). Informeret samtykke omfatter en af følgende: Informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling Informeret samtykke til neoadjuvant, downsizing palliativ kemoterapi nej tak til behandling Ingen. 1) MDT_T0 mangler 2) KIR_T3 og ONK_T3 og HABSC_T3 og HADA_T3T3 mangler 3) To flere non missing blandt variablene (KIR_T3, ONK_T3, HABSC_T3, HADA_T3), såfremt 2) og 3) ikke har medført eksklusion: 4) Den valide værdi blandt variablene (KIR_T3, ONK_T3, HABSC_T3, HADA_T3) minus MDT_T0 er negativ (<0) 27/40

28 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV ANTAL PATIENTFORLØB EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUDEREDE PATIENTER NER) (TÆLLER) EKSKLUSIONSKRITERIER DATAKOMPLETHED hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling og diagnosen afkræftes Informeret samtykke til best supportive [dvs. HADA_T3 = MDT_T1] care Dvs. nævneren er: (A og B) (A og C) (A og D) Henvisning til Lever MDT på begrundet mistanke om levergaldevejscancer sker: Fra medicinsk kirurgisk afdeling (HCC, CC) Fra kolo rektal cancer pakkeforløb, primær udredning kontrolforløb (KRLM) Efter resektion af ekstrahepatisk tumor (KRLM) Efter afslutning af neoadjuvant downsizing kemoterapi Fra kontrolundersøgelse efter 28/40

29 INDIKATOR Ia: Bemærkninger ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV ANTAL PATIENTFORLØB EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUDEREDE PATIENTER NER) (TÆLLER) EKSKLUSIONSKRITERIER DATAKOMPLETHED intenderet kurativ lokal behandling Alle patientforløb starter ved en rød pil, som går til den røde boks mærket MDT_T0 = Dato for henvisning til Lever MDT (se flowchart). Forløbet MDT_T1 KIR_T2 MDT_T1 ONK_T2 er uanset om supplerende undersøgelser er udført af henvisende afdeling (se flowchart, lyserød sløjfe ). 29/40

30 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV NER) ANTAL PATIENTFORLØB (TÆLLER) EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUSIONSKRITERIER EKSKLUDEREDE PATIENTER DATAKOMPLETHED Udredning Ib: Andel af de på MDT konferensen ikke afsluttede patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT Standard: KRLM: >=90% HCC: >=90% CC: >=90% A: Alle patientforløb med patienter, som henvises til Lever MDT på begrundet mistanke om levergaldevejscancer OG B: (hvor Lever MDT konferencen resulterer i en forundersøgelse på Lever MDT med henblik på intenderet kurativ lokal behandling intenderet onkologisk behandling [dvs. MDT_T1 KIR_T2 MDT_T1 ONK_T2 ] C: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling, som af patienten får informeret samtykke til best supportive care [dvs. HABSC_T3 = MDT_T1]) Alle patientforløb, der indgår i nævner, for hvilke det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage (Slut minus Start 14). Start: Dato for henvisning til Lever MDT (MDT_T0). Slut: Dato for forundersøgelse (KIR_T2 ONK_T2 HABSC_T3) afkræftning af diagnose (HADA_T3). Ingen. 1) MDT_T0 mangler 2) KIR_T2 og ONK_T2 og HABSC_T3 og HADA_T3T3 mangler 3) To flere non missing blandt variablene (KIR_T2, ONK_T2, HABSC_T3, HADA_T3), såfremt 2) og 3) ikke har medført eksklusion: 4) Den valide værdi blandt variablene (KIR_T2, ONK_T2, HABSC_T3, HADA_T3) minus MDT_T0 er negativ (<0) D: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende 30/40

31 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV ANTAL PATIENTFORLØB EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUDEREDE PATIENTER NER) (TÆLLER) EKSKLUSIONSKRITERIER DATAKOMPLETHED afdeling og diagnosen afkræftes [dvs. HADA_T3 = MDT_T1] Dvs. nævneren er: (A og B) (A og C) (A og D) Henvisning til Lever MDT på begrundet mistanke om levergaldevejscancer sker: Fra medicinsk kirurgisk afdeling (HCC, CC) Fra kolo rektal cancer pakkeforløb, primær udredning kontrolforløb (KRLM) Efter resektion af ekstrahepatisk tumor (KRLM) Efter afslutning af neoadjuvant downsizing kemoterapi Fra kontrolundersøgelse efter intenderet kurativ lokal behand 31/40

32 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV ANTAL PATIENTFORLØB EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUDEREDE PATIENTER NER) (TÆLLER) EKSKLUSIONSKRITERIER DATAKOMPLETHED ling Ib: Bemærkninger Alle patientforløb starter ved en rød pil, som går til den røde boks mærket MDT_T0 = Dato for henvisning til Lever MDT (se flowchart). Forløbet MDT_T1 KIR_T2 MDT_T1 ONK_T2 er uanset om supplerende undersøgelser er udført af henvisende afdeling (se flowchart, lyserød sløjfe ). 32/40

33 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV NER) ANTAL PATIENTFORLØB (TÆLLER) EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUSIONSKRITERIER EKSKLUDEREDE PATIENTER DATAKOMPLETHED Behandling IIa (kirurgi): Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Alle patientforløb med patienter, som har givet informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes inden for 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start 14) Alle patientforløb, hvor patienten er tilbudt intenderet kurativ lokal behandling, men patienten har ikke ønsket at give informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling ELLER 1) KIR_T4 mangler 2) KIR_T4 minus KIR_T3 er negativ (<0) Standard: KRLM: >=90% HCC: >=90% CC: >=90% Start: Dato for patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T3) Slut: Dato for påbegyndelse af intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) Alle patientforløb, hvor patienten er tilbudt intenderet kurativ lokal behandling, men patienten har takket nej tak til behandling IIa: Bemærkninger Ingen. 33/40

34 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV NER) ANTAL PATIENTFORLØB (TÆLLER) EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUSIONSKRITERIER EKSKLUDEREDE PATIENTER DATAKOMPLETHED Overlevelse IIIa (kirurgi): Andel af patientforløb hvor patienten er i live 30 dage efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Standard: KRLM: >=95% HCC: >=90% CC: >=95% Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 30 dage fra dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) til udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >30) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPRregisteret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPRregisteret). Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 30 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPRregisteret er opdateret mindre end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) 1) Operationstypen mangler 2) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). IIIa: Bemærkninger Inklusionen af non incidente patientforløb kræver i analysefasen overvejelser omkring competing risk fra mortalitet. 34/40

35 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV NER) ANTAL PATIENTFORLØB (TÆLLER) EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUSIONSKRITERIER EKSKLUDEREDE PATIENTER DATAKOMPLETHED IIIb (kirurgi): Andel af patientforløb hvor patienten er i live 1 år (365 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og nonincidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Standard: KRLM: >=90% HCC: >=75% Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 365 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >365) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPRregisteret). Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 365 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPRregisteret er opdateret mindre end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) 1) Operationstypen mangler 2) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). IIIb: Bemærkning Inklusionen af non incidente patientforløb kræver i analysefasen overvejelser omkring competing risk fra mortalitet. 35/40

36 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV NER) ANTAL PATIENTFORLØB (TÆLLER) EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUSIONSKRITERIER EKSKLUDEREDE PATIENTER DATAKOMPLETHED IIIc (kirurgi): Andel af patientforløb hvor patienten er i live 3 år (1096 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og nonincidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Standard: KRLM: >=60% HCC: >=50% Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 1096 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >1096) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPRregisteret). Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 1096 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPRregisteret er opdateret mindre end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) 1) Operationstypen mangler 2) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). IIIc: Bemærkning Inklusionen af non incidente patientforløb kræver i analysefasen overvejelser omkring competing risk fra mortalitet. 36/40

37 INDIKATOR ANTAL PATIENTFORLØB (NÆV NER) ANTAL PATIENTFORLØB (TÆLLER) EKSKLUDEREDE PATIENTER EKSKLUSIONSKRITERIER EKSKLUDEREDE PATIENTER DATAKOMPLETHED IIId (kirurgi): Andel af patientforløb hvor patienten er i live 5 år (1826 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og nonincidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Standard: KRLM: >=35% Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 1826 dage mellem start på intenderet kurativ lokal behandling og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 1826 dage efter start på intenderet kurativ lokal behandling. Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >1826) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPRregisteret). Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 1826 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPRregisteret er opdateret mindre end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) 1) Operationstypen mangler 2) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). IIId: Bemærkning Inklusionen af non incidente patientforløb kræver i analysefasen overvejelser omkring competing risk fra mortalitet. 37/40

38 VI. Læsevejledning For de enkelte indikatorer er data opgjort på både lands og afdelingsniveau. Der er i alt 17 indberettende enheder (jf. Tabel 8, side 21) men kun 4 af disse er ansvarlige for oprettelse af forløb i DLGCD. Disse 4 indberettende enheder er: Rigshospitalet, som dækker Region Hovedstaden Odense Universitetshospital, som dækker Region Syddanmark Århus Universitetshospital, som dækker Region Midtjylland Aalborg Universitetshospital, som dækker Region Syddanmark Patienter fra Region Sjælland behandles på Rigshospitalet på Odense Universitetshospital, men fordelingen mellem disse kendes ikke (jf. III. Datagrundlag og metode, afsnittet Dækningsgrad ). Grunden ovenstående forhold vises indikatortab kun for de nævnte 4 indberettende enheder, som er ansvarlige for oprettelsen af forløb i DLGCD. Data præsenteres som eksemplificeret herunder med indikator Ia ( Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til Lever MDT ), for hvilken Tabel 2 vises her: Aktuelle år Std. 80% Tæller/ Uoplyst 2014 Opfyldt nævner Antal (Pct.) Pct. (95% CI) Danmark Nej 317 / (66) 69,5 (65,1 73,7) Rigshospitalet Nej 221 / (66) 73,4 (68,1 78,3) Odense Universitetshospital Ja 80 / (70) 84,2 (75,3 90,9) Århus Sygehus 1 / 1 16 (94) 100,0 (2,5 100,0) Aalborg Universitetshospital Nej 15 / (47) 25,4 (15,0 38,4) Tabellen viser følgende kolonner i rækkefølge: Opgørelsesniveau (landsresultat, afdelinger) Standard opfyldt: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har fastlagt følgende fortolkning af, om en given kvalitetsindikator opfylder (Ja), kun delvist opfylder (når der tages højde for den statistiske usikkerhed på estimatet) (Ja*) ikke opfylder (Nej) den vedtagne standard: Fortolkning gældende for kvalitetsindikatorer, der MINDST skal andrage en given værdi: Ja: Andelen er lig med over standarden på mindst X %. Dette er gældende uanset om standarden på X % er indeholdt i 95 % konfidensintervallet ikke. Ja*: Andelen er under standarden på mindst X %, men standarden er indeholdt i 95% konfidensintervallet. Nej: Andelen er under standarden på mindst X %, og standarden er ikke indeholdt i 95% konfidensintervallet. Fortolkning gældende for kvalitetsindikatorer, der HØJST skal andrage en given værdi: Ja: Andelen er lig med under standarden på højst X %. Dette er gældende uanset om standarden på X % er indeholdt i 95 % konfidensintervallet ikke. Ja*: Andelen er over standarden på højst X %, men standarden er indeholdt i 95 % konfidensintervallet. Nej: Andelen er over standarden på højst X %, og standarden er ikke indeholdt i 95 % konfidensintervallet. 38/40

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2014-30. september 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013 DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe 1.juni 2012-31.maj 2013 September 2013 Årsrapportens forfattere Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Torsdag d. 30. Januar 2014, Odense Erik Jakobsen, Behandlingsresultater lungecancer DK 2003-2012

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2015. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2011 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2012 med primært

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere