HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET"

Transkript

1 0153 BRØNDBY

2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F. 5

3 Hovedoversigt til budget Hele 1000 KR. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

4 Hovedoversigt til budget Hele 1000 KR. Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms... Skatter F. Finansiering i alt Balance

5 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 9

6 Tværgående artsoversigt Regnskab Lønninger Løn Refusion fra barselsfond Refusion af aer-bidrag Refusion barsel, sygdom m.v Pensionsforsikringspræmier Refusion (A.K.U.T.) Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Refusion, kurser på 10 dage eller under Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

7 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 11

8 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 22 Jordforsyning Bevilling Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v

9 03 Teknik og Miljøudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 55 Diverse udgifter og indtægter Bevilling Budget Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Børneudvalg Undervisning og kultur Administrativ organisation Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Kontante ydelser

10 07 Idræts- og Fritidsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter Bevilling Budget Idræts- og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg

11 09 Social- og Sundhedsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Drift og refusion 57 Kontante ydelser Bevilling Budget Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Beskæftigelsesudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger

12 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 17

13 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Anlæg 25 Faste ejendomme Rådighedsbeløb Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Renovering af kommunale bygninger Københavns befæstning Energibesparelsesprojekter med lånea dgang Kommunale bygninger, energibesparend e foranstaltninger Fritidsfaciliteter Redningsberedskab 95 Redningsberedskab Indkøb af radiokommunikation Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Søholtgård, konvertering til fjernva rme Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset, mindre ombygninger Behov for IT - Nyt økonomisystem Brøndby Rådhus - Etablering af adgan gskontrol Renovering af bygningsdele, Rådhuset Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Ny Energimærkning, EMO Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer Kommunale bygninger, renovering af. h egn Fritidsfaciliteter Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel rådighedsbeløb Kommunale veje Vejanlæg Ny vejbelysning - DONG Vestvolden, niveaufri krydsning af. jernbanen Standardforbedringer af færdselsarealer Stikledninger - rendestensbrønde Tv-inspektion af regnvandsledninger Kirkebjerg, infrastruktur 'EN GOD OMVEJ'

14 03 Teknik og Miljøudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 02 Transport og infrastruktur Anlæg 35 Havne Rådighedsbeløb Budget Havne 41 Lystbådehavne m.v Lovliggørelse af beboelse på Brøndby Havn Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Brøndby Strand skole, overbygning,. r enovering af elevator Nørregårdsskolen, nyt gulv i sportshal Lindelundsskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger København-Ringsted forbindelsen, lok alplanlægning Børneudvalg Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler, renovering af solafskærmning Skoler og SFO'er, renovering af lokaler Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller Mindre ombygninger, folkeskoler Skolerne, udskiftning af pc Informationsteknologi (Indkøb af IT til Børneforv.) Skoler, Renovering af tekniske insta llationer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Integrerede daginstitutioner Resenlund, ny liggehal til instituti on Idræts- og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Svanholm Cricketklub, ekstraordinær vedligehold Brøndby Ro- og Kajakklub, ny bådebro Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Schneeklothallen, renovering Kulturudvalget Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Nyt Bibliotek

15 09 Social- og Sundhedsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Anlæg 25 Faste ejendomme Rådighedsbeløb Budget Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftssikring af boligbyggeri Beskyttede boliger, Glentemosen Be skyttede boliger Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje Tandplejen, centralisering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Beskyttede boliger, Glentemosen Bo ligdelen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Loftlifte på Gildhøjhjemmet

16 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 21

17 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v. Renter 22 Renter af likvide aktiver Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Social- og Sundhedsudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Renter af langfristede tilgodehavender

18 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 23

19 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 08 Balanceforskydninger Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver Bevilling Budget Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Social- og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til. staten Beskæftigelsesudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til. staten 24

20 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 25

21 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v. Finansiering 62 Tilskud og udligning Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Tilskud og udligning Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

22 BUDGETRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 27

23 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Drift Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl.,. BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr 29du og 29ei, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvej 145 og 146, matr.nr 5av og 6a BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvester Strandvej 10, matr. nr 15v, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og. d, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og 12c, BS

24 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr 13il, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Arealer og pladser Faste ejendomme Beboelse Drift Torvestien Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse Opvarmning El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 - afkast Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L. pgf. 22) Erhvervsejendomme Drift Lægehus, Ulsøparken 3, Brøndby Str Fast ejendom Fast ejendom EL Vand Varme Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninge r

25 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 005 Puljebeløb Nørregård Teknisk Servicepersonale Leder Medarbejdere Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Arealer og pladser Forsikrede skader Bygninger Langbjerg Fast ejendom Andre omkostninger Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Brugere på Langbjerg Kultur- og Idrætsforvaltningen Centralforvaltningen El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE VSK Brøndby Lærerforening Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 30, matr.nr. 9au,. BV Forsikrede skader Bygninger Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au,. BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 42, matr.nr. 9au,. BV Huslejeindtægter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej 24), matr.nr. 9au, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV Huslejeindtægter Nybovej 1, matr.nr. 10aq, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter

26 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Ejendommene Nykær 42c og 44 udlejet til produktionshøjskole Fast ejendom Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader Huslejeindtægter Nybovej 46, matr.nr. 10a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergårdsvej 74, matr.nr. 11a,. BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlestien 24, matr.nr. 27b m.fl., BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Brøndby Strand Centrum 91, matr nr. 16a, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Korsdalsvej 136, matr.nr. 21h, BØ Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Kærdammen 1a, matr.nr.18y, BØ Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Nykær Huslejeindtægter Bygaden 55, matr.nr. 68a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Bygaden 69, matr.nr. 30a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger

27 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Bygaden 82, matr.nr. 7a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Bygaden 109, matr.nr. 25a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Brøndbyvester Stræde 3, matr.nr 29a BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Huslejeindtægter Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Brøndby Strand Centrum, matr.nr.16eu, BS Huslejeindtægter Gildhøj 188, matr.nr. 30g, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Premier Is, Gl. Køge Landevej Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Kærdammen 1b, matr.nr.18y - BØ Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Diverse ejendomme Drift af digitalt bookingsystem Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Kontrol for legionella Videoovervågning af kommunens ejendomme Tyverisikring - kommunens ejendomme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Ny løn - puljebeløb Rengøring, Rolandskolen Andet Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Beregnet husleje Beskæftigelsestilbud Horsedammen 36 (FOF)

28 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 035 Forsikrede skader Bygninger Engtoftegård Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Tilskud til andelsboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Naturbeskyttelse Naturforvaltning Parker og legepladser Personale Formænd Gartnerafdeling Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse og beplantning Skatter, afgifter og forsikringer Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Strandområder Køge Bugt Strandpark Redningstjeneste Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Tilskud til idrætsformål Aktivitets- og trænertilskud Aktivitetstilskud Trænertilskud Tilskud til lokaleleje Tilskud iøvrigt Fælles udgifter Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Telefoni Arealer og pladser Vedligeholdelse Lokaleleje Bandereklamer, bane 2 på Brøndby Stadion Stadion, vedligeholdelse af belysnin gsanlæg Inventar og redskaber Anskaffelser og vedligeholdelse

29 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 084 Indtægter Brøndby Ny Rideklub - klubhus og. rideanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Vand Forsikrede skader Bygninger Brøndby Strand Idrætsklub, fodboldafd. - klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Forsikrede skader Forsikrede skader Bygninger Brøndby Tennis Klub - klubhus og. tennisanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Atletikklubben Brøndby og Brøndby Gymnastikforening - klubhus Fast ejendom Varme Forsikrede skader Bygninger Gammel Kirkevej 1, klubhus Fast ejendom Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Bygninger Bådcenter - Brøndby Havn Fast ejendom Varme Forsikrede skader Bygninger Løsøre Brøndby Strands Sejlklub klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Udvendig handicaplift Indtægter Brøndby Strand Tennisklub klubhus og tennisanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger

30 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Svanholm Cricketklub - klubhus og anlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni Vand Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Brøndby Strand Gymnastikforening, klubhus Fast ejendom Varme Træningshal på Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Forsikrede skader Bygninger Brøndby Strand Petanque Klub Fast ejendom Varme Leje af toiletkabine Brøndby Håndbold Klub Fast ejendom Skatter og afgifter Sportshal ved Rolandskolen Fast ejendom Forsikrede skader Bygninger Tilbygning til Søholthallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Brøndby Strand Minigolf Klub Leje af toiletkabine HOKUTO-Kai, JKA Fast ejendom Skatter og afgifter Rengøring Stadionhal Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse El Vand Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Serviceaftale til Stadionhal

31 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 1 Egne Brøndby Hallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Selvejende/privat Schneeklothhallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring Rengøring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Telefoni Elartikler Tilskud til Schneeklothhallen Udlejningsindtægter Svanholm Cricketklub Vandingsanlæg til græspitchen Andre offentlige myndigheder Vestbad Andel af driftsunderskud Andre fritidsfaciliteter Drift Matr. nr. 5 a, B.Ø., Brøndbygård Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el Skatter og afgifter Andet Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kirkebjerg selskabslokaler Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Husleje Forsikrede skader Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Strandens forsamlingshus Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse

32 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Kilden Personale Servicemedarbejdere Forsikringer Administration Telefoni Andet Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el El Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Ansvar / ulykke (person) Inventar Indtægter Lejeindtægter Teknisk Service - KULTUR Personale Servicemedarbejdere Kulturhuset Brønden Personale Personale Kørsel Kursus/Udd Administration Telefoni Andet Kontorhold Arrangementer mv Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el El Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Inventar Gebyr - SPEEDTICKET Indtægter Lejeindtægter Naturbeskyttelse Skove Drift Brøndbyskoven Personale Lønmv Arealer og pladser Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Vestvolden Arealer og pladser

33 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 38 Naturbeskyttelse 53 Skove Bakkeskoven Arealer og pladser Skatter og afgifter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Badevandsundersøgelse Vandhandleplan Spildevandsplan Agenda Miljøbeskyttelse. og jordforurening Kvalitetsstyring-Miljø/Natur Miljøvidenspark Årligt bidrag Bærbare batterier Drift Betaling til/fra Kommuner Miljøtilsyn - virksomheder Drift Andre offentlige myndigheder Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fælles formål Vedligeholdelse af brandhaner Forebyggelse Personale Afhjælpende indsats Personale Personale Beklædning Administration Indsatslederbil Vestegnens Brandvæsen Pensionsforpligtelser Beredskab. Storkbh Brandvæsen Afhjælpende indsats Indsatslederbil Forsikring - driftsmidler Beredskab Storkøbenhavn Fast ejendom Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person)

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE Regnskab 2015 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2015 65-03-16 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget Økonomioversigter

Budget Økonomioversigter K O M M U N E Budget 2015 Økonomioversigter Indhold Hovedoversigt 3 Sammendrag af budget 9 Tværgående artsoversigt 19 Bevillingsoversigt 25 Budgetrapport 29 1 2 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Grafikgruppen hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn. Tel.:

Grafikgruppen hl. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn. Tel.: Grafikgruppen 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget 2017 I N D H O L D S F O R

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2009

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2009 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2009 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune 1. behandling Budget 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger... 4 Bevillingsniveau 2015... 4 Generelle budgetbindinger...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2016

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2016 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2016 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2017-2019 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HVIDOVRE 49,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT.

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT. KØGE 29,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere