Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin klasse varighed: 1 t 30 min

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min"

Transkript

1 Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere fiskene og finde ud af nogle aspekter af hvordan og hvorfor fisk ser ud som de gør. introduktion Bruger alle fisk deres finner på samme måde? Hvilke finner bruger fisk til af få fart på? Har formen af halefinnen betydning for fiskens fart. Er fiskens form vigtig for fiskens fart? I dette forløb skal eleverne observere på benfisks morfologi. Benfisk er alle fisk, undtagen hajer, rokker og havmus som er bruskfisk. Observationen har fokus på kropsform og symmetriske halefinner hos benfiskene. Eleverne skal indsamle data i form af billeder og evt. video af fisk på Den Blå Planet og efterfølgende analyseres dataene hjemme på skolen. Dataene i form af billeder, vil være af en sådan karakter at eleverne selv kan kategorisere fiskene efter kropsformer og finnetyper. Eleverne skal yderligere klassificere fiskene i 3 grupper efter fiskenes svømmeegenskaber. Påkrævet egne materialer Kameraer, mobiltelefoner eller tablets med kamera Printer til at udskrive billeder af fisk Evt. billedredigeringsprogram til beskæring af billeder, Picasa fra Google: Temaer: Du kan arbejde med dette emne særskilt, men der er mange muligheder for at inddrage det i længere forløb, da de overordene temaer kan være: Klassifikation, levesteder, fødekæder, økologi, evolution, biotoper, tilpasninger, systematik. Praktisk arbejde summeret Den Blå Planet Eleverne observerer og tager billeder af fisk Hjemme Billederne printes og klippes ud Eleverne introduceres til betydningen af fisks profil og halefinne typer. Billederne sorteres efter fiskenes halefinnetype og derefter svømmetype. Eleverne udvælger 1 fisk fra hver svømmetype. Eleverne introduceres til diagrammet over svømmeegenskaber for fisk. På den skal eleverne placere de udvalgte fisk, ud fra den viden de har opnået om, hvordan fisks kropsform og haler har betydning for fiskens svømmeegenskaber. Eleverne gennemgår deres fisk og fiskenes placering på diagrammet for klassen. side 1 af 6 w.dk

2 formål Eleverne skal lære at alle fisk har forskellige svømmeegenskaber. Eleverne skal lære at bruge observation til at afgøre hvordan fisk bevæger sig i vandet ud fra opnået viden om fisks form og finner. Eleverne skal blive bevidste om hvordan systematiske observationer kan bruges til bl.a. at bestemme hvordan fisks kropsform og halefinne ar betydning for fiskenes svømmeegenskaber. Læringsmål, eleverne skal kunne Lave enkle systematiske observationer. Beskrive hvordan fisk svømmer ud fra observation og klassifikation af fisk med symmetrisk halefinneform(morfologi). Kompetencemål for Natur/Teknologi Forløbet understøtter følgende kompetencemål, herunder færdigheds- og vidensmål i faget Natur/Teknologi: Undersøgelses kompetencemålet efter 4. kl.: Eleven kan gennemføre enkelte undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Naturfaglige undersøgelser; fase 1: Eleverne kan sortere og klassificere og har viden om naturfaglige kriterier for sortering. besøg på egen hånd Kommunikations kompetencemålet efter 4. kl.: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger. Formidling: Eleven kan formidle egen data mundtligt og skriftligt samt har viden om medier og formidlingsformer. Undersøgelses kompetencemålet efter 6. kl.: Eleverne kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse Naturfaglige undersøgelser; fase 1: Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser og har viden om variabler i en undersøgelse. Kommunikations kompetencemålet efter 6.kl.: Eleverne kan kommunikere om natur og teknologi. Formidling; fase 1: Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi og har viden om enkel naturfaglig argumentation. side 2 af 6 w.dk

3 forløbet trin for trin Forberedelse Introducer eleverne for begreberne observation og systematik. Som hjælp kan du bruge Metodelabs metodekit: Eleverne kan stilles et eller flere af disse undersøgelsesspørgsmål: Hvad har fisk og finner at gøre med hinanden? Hvordan bevæger fisk sig i vandet? Hvad bruger fisk deres finner til? Bruger alle fisk deres finner ens? Hvordan er der forskel? Har alle fisk samme form? Hvad er forskellen på fisks former? Hvis der er forskel på formen, hvilken form er bedst? Er nogle former bedre til bestemte svømmemønstre? På Den Blå Planet 1. Fortæl eleverne at de skal ud og observere forskellige fisk på Den Blå Planet og at de skal tage billeder af fisk der bruger halefinnen til fremdrift. På billederne skal man kunne se hele fisken og halefinnen. Billederne skal bruges til at finde ud af hvordan fisken bruger dens halefinne til at svømme. 2. Eleverne skal nu rundt i grupper af 2-3 og tage billeder af 12 forskellige fisk 3. Instruer eleverne i at billederne skal have så mange forskellige halefinnetyper som muligt. Hjemme 1. Billederne af fisk printes og klippes ud. 2.. Eleverne introduceres til begreberne om og betydningen af fiskens profil og halefinnens form. 3. Eleverne klassificerer(sortere) fiskene i bunker efter halefinnetyper og derefter svømmetype. 4. Eleverne udvælger 1 fisk fra hver klasse(bunke) 5. Eleverne instrueres i at de om lidt får udleveret en kopiside med et diagram som viser fisks finner og kropsprofil i forhold til svømmeegenskaber. Eleverne skal samtale i gruppen om halefinne form og fiskekropsprofil og derefter placere deres udklippede fisk på arket ud fra denne viden. 6. Som en afslutning kan eleverne præsentere deres diagrammer med fisk for klassen og fortælle hvordan de kan se på deres fisk at de skal placeres netop der, på diagrammet. Ideer til viderearbejde Undersøg mere om de udvalgte fisk, evt. levesteder, føde, formering, særlige egenskaber. besøg på egen hånd oplæg til undervisning side 3 af 6 w.dk

4 besøg på egen hånd baggrundsviden I dette forløb skal eleverne observere på benfisk med symmetriske halefinner. Fisks kropsform Der findes stor variation i kropsformer hos benfisk. Denne variation kan belyse en side af, hvordan den enkelte benfisk bevæger sig i vandet. Den ideelle fiskekropsform er i profil oval, næsten elliptisk, og tilspidset i begge ender. Denne karakteristiske fiskekropsprofil er meget energieffektiv til svømning, da den har mindst vandmodstand sammenlignet med andre fiskekropsprofiler. De fleste arter af benfisk afviger fra den ideelle fiskekropsprofil på to måder, enten ved at være sammentrykt på den vertikale akse som for eksempel fanefisk eller fladtrykt på den horisontale akse som for eksempel gedde eller helleflynder. Tun er en af de fisk der i kropsprofil kommer tættest på den ideelle fiskekropsprofil. Formerne kan inddeles i 3 kategorier efter svømmeegenskaber. Cirkulær profil (sammentrykt vertikal profil fx Fanefisk) Er langsomme svømmere, men formen gør dem besværlige at spise for rovfisk Elliptisk/Oval profil (næsten idealprofil fx Tun) Er hurtige svømmere, oftest med høj udholdenhed men langsomme i acceleration. Langstrakt profil (sammentrykt horisontal profil fx Gedde/Helleflynder) Er hurtige til at accelerer, men kun over korte afstande. Gedde Langstrakt Fanefisk Cirkulær Tun Elliptisk/oval side 4 af 6 w.dk

5 besøg på egen hånd baggrunds viden Finner hos benfisk Selv om de fleste fisk har de sædvanlige sæt finner på overside (rygfinne), side (brystfinnen) og på underside (bug- og gatfinner), kan størrelsen, formen og antallet af finner være forskellig. Det er ikke altid let at se finnerne på fisk, da de kan være meget gennemsigtige og tynde, mens de bløde strømmende rygfinner på nogle arter kan være foldet ned tæt til kroppen, men halefinnen er næsten altid tydelig at se. Fisk bevæger sig gennem vandet ved primært at bruge enten deres halefinne eller ved at bruge deres brystfinner. Halefinner Hvis fiskene bruger deres halefinne som primær fremdrift kan halefinnens form hos benfisk fortælle hvordan fisken bevæger sig i vandet. Haler findes i en række forskellige former, musketerfisk, trevalle, og kardinalfisk har typisk kløvet haler, mens læbefisk og papegøjefisk typisk har afkortede eller afrundede haler. Tun og de fleste makrel arter har halvmåneformede haler, mens den blå fisk og kometfisk har lancetformede haler, der ligner en lanse eller pilespids. Hver haletype afslører en anden side af, hvordan den pågældende fisk svømmer. Der er grundlæggende tre svømmetyper. Dårlig manøvrering, men høj udholdenhed og fart(cruise) Kløvet, Halvmåneform. Hurtig acceleration, men lav udholdenhed: Let kløvet til Afrundet. God manøvrering, men lav topfart: Afkortet, Åleagtig, Lancetformet Kløvet Afkortet Afrundet Halvmåneformet Lancetformet Åleagtig side 5 af 6 w.dk

6 besøg på egen hånd Finne og svømmeegenskabs trekant Fiskene i hjørnerne af trekant er specialiseret i en svømme type: tun til vedvarende svømning (cruise) gedde til acceleration i hurtige angreb på bytte fanefisk til lav hastighed og hurtig manøvrering i koralrevet. Hver specialist er dårlig til at udfører de to andre funktioner. For eksempel accelerer og manøvrere tun ikke særlig godt. De fleste fisk er ikke specialister men kan lidt af hvert speciale. I centrum af trekanten, er en generalist. Sorthalen kan accelerere, cruise og manøvrere temmelig godt, men ikke udfører nogen funktion som en specialist. Alle fisk kan placeres inde i trekanten ud fra observation af halefinneformen. Gedde Specialist i hurtig acceleration Sorthalen Tun Specialist i høj udholdenhed og fart(cruise) Fanefisk Specialist i hurtig manøvrering side 6 af 6 w.dk

7 Gedde Specialist i hurtig acceleration Sorthalen Tun Specialist i høj udholdenhed og fart(cruise) side 7 af 5 w.dk Fanefisk Specialist i hurtig manøvrering

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

Hvirveldyr og skeletter

Hvirveldyr og skeletter Kapitel 1 side 3 En underlig fisk Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en størrelse. Ikke kun fordi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere