Lærervejledning Mobil Lab 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning Mobil Lab 2"

Transkript

1 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen fra klasse til de ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.

2 INTRODUKTION... 1 OM UNDERVISNINGEN... 1 FORSØGSVEJLEDNINGER... 2 SPECIFIK LÆRERVEJLEDNING... 2 Vindlaboratoriet og den mobile mølle... 3 Natur & teknologi 3. trinforløb for klassetrin...3 Fysik/kemi for klassetrin...5 Geografi for klassetrin...7 Biologi for klassetrin...9 Termografi Natur & teknologi 3. trinforløb for klassetrin...11 Fysik/kemi for klassetrin...13 Geografi for klassetrin...16 Biologi for klassetrin...18 Solenergi Natur & teknologi 3. trinforløb for klassetrin...20 Fysik/kemi for klassetrin...22 Geografi for klassetrin...25 Biologi for klassetrin...27 Intelligent boligstyring Natur & teknologi 3. trinforløb for klassetrin...29 Fysik/kemi for klassetrin...31 Geografi for klassetrin...34 Biologi for klassetrin...36

3 INTRODUKTION I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. I vindlaboratoriet findes der således en vindtunnel, hvor de kan teste vindmøllemodeller, og undersøge hvad vingernes udformning har for effektiviteten af møllen, og eksperimentere sig frem til den helt rigtige hældning, eller pitch på vingen. Der er også mulighed for at arbejde med termografi, altså at bruge kameraer som måler varmeudstråling. Med termografi-kameraer kan de undersøge, hvor godt, eller dårligt, en bygning er isoleret, eller de kan finde andre steder, hvor varme eller kulde slipper ud og dermed forbruger unødig energi. Med solcellerne på taget af traileren produceres der energi til at lade batterier op med. Ved at bruge et kontrolpanel inde i traileren, kan eleverne undersøge, hvad solcellernes hældning og placering i forholdt til verdenshjørnerne betyder for effektiviteten, og dermed energiproduktionen. Der er også mulighed for at lave forsøg med solceller i mindre målestok. Forsøg hvor de kan se, hvilke muligheder der er for at placere solceller på deres skole, i deres eget hjem, eller hvor de ellers kunne forestille sig det. I fremtiden bliver styringen af energiforbruget i vores huse meget vigtig. Derfor har flere virksomheder udviklet systemer, som vil gøre os i stand til at påvirke forbruget i langt højere grad end nu. I Mobil Lab 2 får eleverne mulighed for at programmere sådan et system, og de kan selv udtænke løsninger som vil betyde energibesparelser i hjemmet. Der er også mulighed for at køre en tur på en el-cykel. Al den energi, som bruges på el-cyklen, er produceret på Mobil Labs solceller og vindmølle, så det er grøn energi! Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen fra klasse til de ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. OM UNDERVISNINGEN Til Mobil Lab 2 er der udarbejdet undervisningsmateriale (forsøgsvejledninger) til alle opstillingerne. Disse kan downloades separat, og findes tillige i trykt form i laboratoriet. Opgaverne er opbygget så eleverne kan starte med en enkel udfordring som viser nogle grundlæggende faglige elementer, og hvordan opstillingen benyttes. Derefter stiger sværhedsgraden, og forhåbentligt får eleverne også lyst til at udforske på egen hånd, og til at

4 stille sig selv og deres kammerater nye udfordringer. Der er i høj grad lagt op til tværfaglige forløb i Mobil Lab 2, men man kan også vælge at fokusere på de mere snævre fagligheder inden for fx fysik, geografi, samfundsfag eller IT. Uanset hvilken tilgang man har til sin undervisning i Mobil Lab 2, så er det en fordel, hvis eleverne på forhånd er fortrolige med en række faglige begreber. I de forskellige opstillinger bliver der anvendt både volt, ampere og watt og joule, når der kikkes på ydelsen fra en energikilde. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at gennemgå sammenhængen mellem disse enheder, så eleverne har lettere ved at behandle de data, de får. Afhængigt af klassetrin, kan det også være en god ide at snakke om fx vindhastighed udtrykt i m/s, Solens vandring over himlen i forhold til verdenshjørnerne, kompasretninger, kwh, begrebet aerodynamik og meget andet. Udfordringerne i laboratoriet vil kunne løses med større udbytte med en vis baggrundsviden, men det er ikke et krav for at få en god oplevelse ud af det. FORSØGSVEJLEDNINGER Der er vejledninger til alle opstillinger i Mobil Lab 2. Disse kan som nævnt i ovenstående -downloades separat, og findes tillige i trykt form i laboratoriet. Med vejledningerne i hånden kan eleverne komme i gang med at afprøve og undersøge de forskellige teknologier. Vores håb er, at både elever og lærere bliver inspireret til selv at finde på nye undersøgelser og forsøg, som udstyret giver mulighed for at lave. Hvis I har lyst, vil vi meget gerne høre om jeres erfaringer og ideer, så andre kan blive inspireret eller hjulpet videre. SPECIFIK LÆRERVEJLEDNING Med de nye Fælles Mål 2014 tages der udgangspunkt i en læringsmålsstyret undervisning på alle niveauer og i alle fag i folkeskolen. Undervisningsministeriet skriver bl.a.: I læringsmålstyret undervisning hænger valg af læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering tæt sammen i alle faser af undervisningen. Når et forløb har afsæt i nogle bestemte læringsmål, vælges undervisningsaktiviteter, der fremmer netop disse læringsmål. Samtidig overvejer læreren tegn, der kan vise, hvor langt eleverne er i forhold til at opfylde læringsmålene. Valg af undervisningsaktiviteter hænger også sammen med, hvad evalueringen fra sidste forløb viste og dermed, hvilke læringsmål og undervisningsaktiviteter der vil skabe passende læringsudfordringer for alle klassens elever. I læringsmålstyret undervisning sigtes altså hele tiden mod et mål for elevernes læring. De forenklede Fælles Mål indeholder kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Kompetencemålet er for de obligatoriske fag og emner flerårigt og beskriver den overordnede kompetence, eleverne skal opnå. Kompetencemålene er nedbrudt i færdigheds- og vidensmål i et

5 antal faser, som svarer til klassetrinnene. Årsplanlægningen kan tage udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene. Kompetencemål og færdigheds- og vidensmål er bindende. Det er lærerens opgave at nedbryde eller omsætte Fælles Mål til konkrete mål for, hvad eleverne skal kunne ved afslutningen af et undervisningsforløb. Det er mål, der angiver skridt på vejen til at nå det fælles læringsmål, og mål der kan forklares og gøres tydelige for eleverne. Med det udgangspunkt kan læreren skabe passende læringsudfordringer for alle elever. Læreren skal nedbryde Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløb. Læringsmålene er skridt på vejen til at nå det fælles mål. For at hjælpe lærerne med målsætningen i forhold de kompetence-, færdigheds- og vidensområder, som Mobil Lab 2 giver mulighed for at arbejde med, har vi i det følgende udarbejde en oversigt over de mål, der kan sættes for de opgaver, der er beskrevet i forsøgsvejledningerne. Vindlaboratoriet og den mobile mølle Natur & teknologi 3. trinforløb for klassetrin Der lægges vægt på at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Deres evne til at arbejde med komplekse forhold og abstrakte modeller udvikles samtidig med, at der fortsat arbejdes med undersøgelser i nærmiljøet Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for at arbejde med færdigheds- og vidensmålene på såvel fase 1 som fase 2: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan gennemføre enkle og systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse Fase 2: Eleven kan designe enkle undersøgelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Naturområder: Fase 1: Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om karakteristiske naturområder (her ift. ruhedsklasser) Fase 2: Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder

6 Kompetenceområde Modellering Eleverne kan designe enkle modeller Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer Eleven har viden om sammensatte modeller Fase 2: Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller Produktion og produkter: Fase 1: Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion Eleven har viden om forsyningsproduktion Fase 2: Eleven kan designe modeller af en produktion (her vindenergi) Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi Kompetenceområde Perspektivering Eleverne kan perspektivere natur/teknologi til omverden og aktuelle hændelser Perspektivering i naturfag: Fase 1: Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier Eleven har viden om centrale interessemodsætninger. (Bemærk: Fordrer efterbehandling på klassen) Fase 2: Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed Teknologi og miljø: Fase 1: Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold. (Bemærk: Fordrer diskussion på klassen) Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget Fase 2: Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier Eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner. (Bemærk: Fordrer efterbehandling på klassen) Vedvarende og ikke vedvarende energi: Fase 1: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem energiudnyttelse og drivhuseffekt. (Bemærk: Fordrer reflektion på klassen) Eleven har viden om drivhuseffekten. (Bemærk: Fordrer perspektivering på klassen) Fase 2: Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtigt perspektiv Eleven har viden om vedvarende og ikke vedvarende energikilder

7 Kompetenceområde Kommunikation Eleverne kan kommunikere om natur og teknologi Formidling: Fase 1: Eleven kan argumentere om enkle forhold indenfor natur og teknologi Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation Fase 2: Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi Eleven har viden om enkel naturfaglig kildekritik. (Bemærk: Fordrer diskussion på klassen) Ordkendskab: Eleven kan mundtligt (og skriftligt) udtrykke sig ved brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber Fysik/kemi for klassetrin I faget fysik/kemi skal eleverne lære om fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi samt sammenhænge i og anvendelse af denne viden. I samarbejdet med de andre naturfag i udskolingen skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og håndtere problemstillinger med fysisk og kemisk indhold. Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for at arbejde med færdigheds- og vidensmålene på såvel fase 1, fase 2 og fase 3: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan formulere og undersøgelse en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser Eleven har viden om indsamling og validering af naturfaglige data (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde Eleven har viden om krav til evaluering af naturfaglige undersøgelser (Bemærk: Fordrer

8 Energiomsætning: Fase 1: Eleven kan undersøge energiomsætning Eleven har viden om energiformer Fase 2: Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår Eleven har viden om elektriske (og magnetiske) fænomener Fase 3: Eleven kan undersøge transport (og lagring) af energi i naturgivne og menneskeskabte processer Eleven har viden om energiforsyning Kompetenceområde Modellering Eleverne kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i fysik/kemi Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Eleven har viden om naturfaglige modeller Fase 2: Eleven kan udvikle og udvælge naturfaglige modeller Eleven har viden om naturfaglige modellers karakteristika (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan vurdere naturfaglige modellers anvendelighed og begrænsninger Eleven har viden om vurderingskriterier for naturfaglige modeller. (Bemærk: Fordrer Energiomsætning: Fase 1: Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger Eleven har viden om energiomsætninger Fase 2: Eleven kan med modeller beskrive elektriske kredsløb Fase 3: Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder Produktion og teknologi: Fase 1: Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg Eleven har viden om forsyningsanlæg Fase 2: Eleven kan designe modeller for teknologiske processer (her vindenergi) Fase 3: Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund (her vindenergi) Eleven har viden om metoder til udvikling af teknologiske løsninger ud fra anvendelighed og begrænsninger. (Bemærk: Fordrer

9 Kompetenceområde Perspektivering Eleverne kan perspektivere fysik/kemi til omverden og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Perspektivering i naturfag: Fase 1: Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold Fase 2: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling. (Bemærk: Fordrer perspektivering i klassen) Fase 3: Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden (diskuteres og) udvikles. (Bemærk: Fordrer Energiomsætning: Fase 1: Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden Eleven har viden om energikilder og energiomsætning ved produktion og forbrug Fase 2: Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet Fase 3: Eleven kan diskutere udviklingen i samfundets energiforsyning Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov. (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Kommunikation Eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for i det efterfølgende arbejde på klassen - at arbejde med målene på fase 1: Formidling: Fase 1: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier Ordkendskab: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag Geografi for klassetrin I faget geografi skal eleverne lære om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår. I samarbejdet med de andre naturfag skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende og håndtere geografiske problemstillinger. Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for at arbejde med færdigheds- og videns-

10 målene på såvel fase 1, fase 2 og fase 3: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan formulere en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser Eleven har viden om indsamling og validering af naturfaglige data (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde Eleven har viden om krav til evaluering af naturfaglige undersøgelser (Bemærk: Fordrer Jordkloden og dens klima: Fase 1: Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber Eleven har viden om vejr og vejrfænomener Fase 2: Eleven kan undersøgelse klimaets indflydelse på lokale og globale forhold Fase 3: Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår Kompetenceområde Modellering Eleverne kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i geografi Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Eleven har viden om naturfaglige modeller Fase 2: Eleven kan udvikle og udvælge naturfaglige modeller Eleven har viden om naturfaglige modellers karakteristika (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan vurdere naturfaglige modellers anvendelighed og begrænsninger Eleven har viden om vurderingskriterier for naturfaglige modeller. (Bemærk: Fordrer

11 Kompetenceområde Perspektivering Eleverne kan perspektivere geografi til omverden og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Perspektivering i naturfag: Fase 1: Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold Fase 2: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling. (Bemærk: Fordrer perspektivering i klassen) Fase 3: Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden (diskuteres og) udvikles. (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Kommunikation Eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for i det efterfølgende arbejde på klassen - at arbejde med målene på fase 1: Formidling: Fase 1: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier Ordkendskab: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag Biologi for klassetrin I faget biologi skal eleverne tilegne sig færdigheder og viden om anvendelse af naturgrundlaget. I samarbejdet med de andre naturfag i udskolingen skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og håndtere biologiske problemstillinger. Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for at arbejde med færdigheds- og vidensmålene på såvel fase 1, fase 2 og fase 3: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

12 Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan formulere en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser Eleven har viden om indsamling og validering af naturfaglige data (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde Eleven har viden om krav til evaluering af naturfaglige undersøgelser (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Modellering Eleverne kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i biologi Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Eleven har viden om naturfaglige modeller Fase 2: Eleven kan udvikle og udvælge naturfaglige modeller Eleven har viden om naturfaglige modellers karakteristika (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan vurdere naturfaglige modellers anvendelighed og begrænsninger Eleven har viden om vurderingskriterier for naturfaglige modeller. (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Perspektivering Eleverne kan perspektivere biologi til omverden og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Perspektivering i naturfag: Fase 1: Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold Fase 2: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling. (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden (diskuteres og) udvikles. (Bemærk: Fordrer

13 Økosystemer: Fase 2: Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer. Anvendelse af naturgrundlaget: Fase 3 Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt Kompetenceområde Kommunikation Eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for i det efterfølgende arbejde på klassen - at arbejde med målene på fase 1: Formidling: Fase 1: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier Ordkendskab: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag Termografi Natur & teknologi 3. trinforløb for klassetrin Der lægges vægt på at eleverne får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. Deres evne til at arbejde med komplekse forhold og abstrakte modeller udvikles samtidig med, at der fortsat arbejdes med undersøgelser i nærmiljøet Opgaverne i laboratoriet vedr. termografi giver eleverne mulighed for at arbejde med færdighedsog videns-målene på såvel fase 1 som fase 2: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan gennemføre enkle og systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse Fase 2: Eleven kan designe enkle undersøgelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Materiale- og produktvurdering: Fase 1: Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber (og kredsløb)

14 Fase 2: Eleven kan udvikle enkle produkter Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter Kost og motion: Fase 1: Eleven kan gennemføre fysiologiske forsøg ved brug af enkelt digitalt udstyr Naturområder: Fase 1: Eleven kan gennemføre enkle feltundersøgelser (i naturområder) herunder med digitalt måleudstyr Kompetenceområde Modellering Eleverne kan designe enkle modeller Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer Eleven har viden om sammensatte modeller Fase 2: Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller Produktion og produkter: Fase 2: Eleven kan designe modeller af et produkt (her tøj, glas og isoleringsmaterialer) Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi Kompetenceområde Perspektivering Eleverne kan perspektivere natur/teknologi til omverden og aktuelle hændelser Perspektivering i naturfag: Fase 1: Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier Eleven har viden om centrale interessemodsætninger. (Bemærk: Fordrer refleksion på klassen) Fase 2: Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed Teknologi og miljø: Fase 1: Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold. (Bemærk: Fordrer diskussion vedr. isolering/varmeregnskab på klassen) Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget (Bemærk: Fordrer refleksion på klassen) Fase 2: Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier (isolering) Eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner. (Bemærk: Fordrer efterbehandling på klassen)

15 Vedvarende og ikke vedvarende energi: Fase 1: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem energiudnyttelse og drivhuseffekt. (Bemærk: Fordrer efterbehandling på klassen) Eleven har viden om drivhuseffekten. (Bemærk: Fordrer perspektivering på klassen) Fase 2: Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtigt perspektiv Kompetenceområde Kommunikation Eleverne kan kommunikere om natur og teknologi Formidling: Fase 1: Eleven kan argumentere om enkle forhold indenfor natur og teknologi Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation Fase 2: Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi Eleven har viden om enkel naturfaglig kildekritik. (Bemærk: Fordrer diskussion på klassen) Ordkendskab: Eleven kan mundtligt (og skriftligt) udtrykke sig ved brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber Fysik/kemi for klassetrin I faget fysik/kemi skal eleverne lære om fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi samt sammenhænge i og anvendelse af denne viden. I samarbejdet med de andre naturfag i udskolingen skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og håndtere problemstillinger med fysisk og kemisk indhold. Opgaverne i termografilaboratoriet giver eleverne mulighed for at arbejde med færdigheds- og videns-målene på såvel fase 1, fase 2 og fase 3: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan formulere og undersøgelse en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser Eleven har viden om indsamling og validering af naturfaglige data (Bemærk: Fordrer

16 Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde Eleven har viden om krav til evaluering af naturfaglige undersøgelser (Bemærk: Fordrer Partikler, bølger og stråling: Fase 1: Eleven kan undersøge lys, (lyd og farver) Eleven har viden om bølgetyper, (lyd-) og lysfænomener Fase 2: Eleven kan undersøge typer af stråling (Her: Infrarød stråling) Eleven har viden om stråling (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan undersøge resultat af processer på atomart niveau Energiomsætning: Fase 1: Eleven kan undersøge energiomsætning Fase 3: Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer Jorden og universet: Fase 3: Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer (Bemærk: Fordrer Eleven har viden om ressourceforbrug, (deponi og genanvendelse) Kompetenceområde Modellering Eleverne kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i fysik/kemi Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Eleven har viden om naturfaglige modeller Fase 2: Eleven kan udvikle og udvælge naturfaglige modeller Eleven har viden om naturfaglige modellers karakteristika (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan vurdere naturfaglige modellers anvendelighed og begrænsninger Eleven har viden om vurderingskriterier for naturfaglige modeller. (Bemærk: Fordrer Energiomsætning: Fase 1: Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger Eleven har viden om energiomsætninger Fase 3: Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder

17 Produktion og teknologi: Fase 1: Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg Fase 3: Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund (her isolering og varmetab) Eleven har viden om metoder til udvikling af teknologiske løsninger ud fra anvendelighed og begrænsninger. (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Perspektivering Eleverne kan perspektivere fysik/kemi til omverden og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Perspektivering i naturfag: Fase 1: Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold Fase 2: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling. (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden (diskuteres og) udvikles. (Bemærk: Fordrer perspektivering i klassen) Energiomsætning: Fase 1: Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden Eleven har viden om (energikilder og) energiomsætning ved produktion og forbrug Fase 2: Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan diskutere udviklingen i samfundets energiforsyning Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov. (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Kommunikation Eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for i det efterfølgende arbejde på klassen - at arbejde med målene på fase 1: Formidling: Fase 1: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier Ordkendskab: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag

18 Geografi for klassetrin I faget geografi skal eleverne lære om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår. I samarbejdet med de andre naturfag skal eleverne bygge videre på natur/ teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende og håndtere geografiske problemstillinger. Opgaverne i termografilaboratoriet giver eleverne mulighed for at arbejde med færdigheds- og vidensmålene på såvel fase 1, fase 2 og fase 3: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan formulere en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser Eleven har viden om indsamling og validering af naturfaglige data (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde Eleven har viden om krav til evaluering af naturfaglige undersøgelser (Bemærk: Fordrer Jordkloden og dens klima: Fase 1: Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber Fase 2: Eleven kan undersøgelse klimaets indflydelse på lokale (og globale) forhold Kompetenceområde Modellering Eleverne kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i geografi Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Eleven har viden om naturfaglige modeller Fase 2: Eleven kan udvikle og udvælge naturfaglige modeller Eleven har viden om naturfaglige modellers karakteristika (Bemærk: Fordrer

19 Fase 3: Eleven kan vurdere naturfaglige modellers anvendelighed og begrænsninger Eleven har viden om vurderingskriterier for naturfaglige modeller. (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Perspektivering Eleverne kan perspektivere geografi til omverden og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Perspektivering i naturfag: Fase 1: Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold Fase 2: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling. (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden (diskuteres og) udvikles. (Bemærk: Fordrer Jordkloden og dens klima: Fase 3: Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning (Bemærk: Fordrer Globalisering: Fase 3: Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed (Bemærk: Fordrer Kompetenceområde Kommunikation Eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi Opgaverne i vindlaboratoriet giver eleverne mulighed for i det efterfølgende arbejde på klassen - at arbejde med målene på fase 1: Formidling: Fase 1: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier Ordkendskab: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag

20 Biologi for klassetrin I faget biologi skal eleverne tilegne sig færdigheder og viden om anvendelse af naturgrundlaget. I samarbejdet med de andre naturfag i udskolingen skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og håndtere biologiske problemstillinger. Opgaverne i termografilaboratoriet giver eleverne mulighed for at arbejde med færdigheds- og videns-målene på såvel fase 1, fase 2 og fase 3: Kompetenceområde Undersøgelse Eleverne kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi Naturfaglige undersøgelser: Fase 1: Eleven kan formulere en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om naturfaglige undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser Eleven har viden om indsamling og validering af naturfaglige data (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde Eleven har viden om krav til evaluering af naturfaglige undersøgelser (Bemærk: Fordrer Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven har viden om kroppens (næringsbehov og) energiomsætning Fase 2: Eleven har viden om (menneskets bevægeapparat, organsystemer og) regulering af kroppens indre miljø. (Bemærk: Fordrer Fase 3: Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed (og kondition) Kompetenceområde Modellering Eleverne kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i biologi Naturfaglig modellering: Fase 1: Eleven kan anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og problemstillinger Eleven har viden om naturfaglige modeller Fase 2: Eleven kan udvikle og udvælge naturfaglige modeller Eleven har viden om naturfaglige modellers karakteristika (Bemærk: Fordrer

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING 1 Generelle oplysninger Klima og Innovation Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til 13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 15. september til 15. november.

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Undervisningsplan med slut- og delmål for! fysik-kemi!

Undervisningsplan med slut- og delmål for! fysik-kemi! Undervisningsplan med slut- og delmål for fysik-kemi Fagets udvikling Formål Formålet for undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden, oplevelser og indsigt om fysiske og kemiske forhold.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse - 1 - Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Det naturfaglige arbejde 3 Helheden i naturfag 4 De 10 hovedområder 4 Naturfag og rejserne 5 Arbejdsformen

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Sustainable.dk. - lærervejledning

Sustainable.dk. - lærervejledning Lærervejledning Til det interaktive undervisningsmateriale Sustainable.dk Udviklet med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottomidler. Sustainable.dk

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Samlede undervisningsbeskrivelser

Samlede undervisningsbeskrivelser Projekt C Naturvidenskab for alle - et tværfagligt projekt biologi, fysik/kemi og geografi på 8. klassetrin 2004-06 Samlede undervisningsbeskrivelser Naturvidenskab for alle et tværfagligt projekt biologi,

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere