Kvartalsrapporten. Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8. Flexinvest Fri s. 10. Professionel investeringspleje uden at røre en finger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapporten. Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8. Flexinvest Fri s. 10. Professionel investeringspleje uden at røre en finger"

Transkript

1 K V A R T A L S R A P P O R T E N Kvartalsrapporten Ny aktieafdeling til den forsigtige investor s. 8 Læs mere om Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende Flexinvest Fri s. 10 Professionel investeringspleje uden at røre en finger 4. k v a r ta l K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

2 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46, 2100 København Ø Telefon , telefax Redaktion: Adm. direktør Carsten Koch (ansv.) Komm.konsulent Thomas Engelsmann Layout: Beyer Design og Lotte Skov Christiansen Grafisk produktion: Denne tryksag er fremstillet under særlige miljøhensyn og trykt med planteoliefarver. Scanprint A/S, Århus. ISO miljøcertificeret og EMAS-godkendt. Direktion: Administrerende direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Depotbank: Danske Bank Foreningens bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther V. Paulsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Direktør Elvar Vinum Revision: KPMG C.Jespersen samt Grant Thornton ISSN Ekspertise fra hele verden Som medlem af Danske Invest får du adgang til den mest kompetente investeringsekspertise på hvert enkelt område. Her er et overblik over de porteføljerådgivere, der arbejder for din opsparing. Læs mere om de enkelte rådgivere på side 67.

3 Kvartalsrapporten er en kvartårlig rapport med aktuelle og detaljerede oplysninger om de to foreningers afdelinger samt udviklingen på investeringsmarkederne i det forgangne kvartal. Kvartalsrapporten sendes til alle, der abonnerer på den. Kontakt Danske Invest eller Danske Bank, hvis du vil abonnere på rapporten, som er gratis. Danske Invest udgiver desuden medlemsbladet Investor, som udkommer to gange årligt. Danske Invest-beviser er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Medlemmerne opnår risikospredning, lave omkostninger, markedsbestemte afkast og professionel pleje af opsparingen. Danske Invest-beviserne kan altid købes og sælges til en kurs tæt på den regnskabsmæssige værdi. Danske Invest-foreningerne er ejet af medlemmerne, som også får hele fortjenesten enten i form af udbytter eller kursstigninger. Danske Investgruppen forvaltede ca. 134 mia. kroner for flere end medlemmer. Danske Invest er GIPS-verificeret. Afkastet af og afkastudsvingene på Danske Investbeviserne beregnes ud fra afdelingernes regnskabsmæssige indre værdier. Beregningsteknisk antages, at evt. udbytter geninvesteres i afdelingen. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Alle afkast gøres op på grundlag af ureviderede indre værdier ultimo månederne. Redaktionen er afsluttet den Danske Invest har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet af Kvartalsrapporten er korrekt og retvisende. Danske Invest påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for rapportens nøjagtighed og fuldkommenhed. Danske Invest påtager sig desuden ikke noget ansvar for evt. tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne rapport. Indhold 4 Ny t f ra Danske Invest 8 N y t a t t r a k t i v t a k t i e p r o d u k t t il den forsig t ige investor 1 0 F l e x i n v e s t F r i p r of e s s i o n e l i n v e s t e r i n g s p l e j e uden at røre en f inger 1 4 M a r k e d e r n e God afslutning på et posit iv t akt ieår 1 8 M a r k e d e r n e i t a l 20 Afdelingerne på t værs 2 7 Fa k t a s i d e r n e : E t r ø n t g e n b i l l e d e a f a f d e l i n g e r n e 28 Faktasider om afdelingerne (i alfabet isk orden) 67 Rådg ivning f ra hele verden Præsentat ion af Danske Invests rådg ivere K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 3 /

4 K V A R T A L S R A P P O R T E N Nyt fra Danske Invest Årets afkast i Danske Invest Igen i år blev det en af de mere risikobetonede afdelinger i Danske Invest, der løb med hæderen som årets afdeling hvis man måler på afkastet alene vel at mærke. I 2005 klemte afdeling Østeuropa sig akkurat forbi Latinamerika, men i 2006 vendte lykken. Et imponerende afkast på 41 pct. har sendt afdeling Latinamerika, der bl.a. investerer på børserne i Brasilien og Mexico, helt til tops. I forårets udgave af medlemsbladet Investor kan du læse mere om årets afdeling. Vi bringer ligeledes et portræt af afdelingens porteføljerådgiver Aberdeen Asset Management, der også passer formuerne i afdelingerne Fjernøsten, Nye Markeder og Nye Markeder Akkumulerende. Afdeling Latinamerika gav kvartalets højeste afkast. Aktieår med pil op Trods lidt lavere afkast end sidste år, blev 2006 alligevel et positivt aktieår for investorerne. De fleste aktieafdelinger i Danske Invest gav således pæne afkast. Trods forårets kursfald gik det bedst for de afdelinger, der investerer på de nye aktiemarkeder i Latinamerika, Østeuropa og dele af Asien. Afdeling Kina kom ligeledes med i klubben over afdelinger, der i 2006 gav et afkast på mere end 30 pct. det er i øvrigt et pænt stykke over det benchmark, vi holder afdelingens afkast op imod. Det blev lige ved og næsten for afdeling Danmark, men her måtte investorerne nøjes med et afkast på knap 27 pct. Det er lidt mindre end det markedsindeks, vi sammenligner med. Det skyldes bl.a., at vi havde mindre investeret i Vestas, end vindmøllefabrikanten udgør af markedsindekset. Vestas var en af de aktier, der steg mest i årets løb. Afdeling Europa gav et afkast på knap 18 pct., og dermed levede den op til de forventninger, vi havde ved årets start. Spar i skat ved at købe afdelinger uden udbytte Også i år udbyder Danske Invest en række af obligationsafdelingerne uden vedhængende udbytte frem til generalforsamlingen. Fordelen ved at købe ex kupon-afdelinger, som de kaldes, er, at du som investor ikke får udbetalt et skattepligtigt udbytte kort tid efter, du har købt investeringsbeviserne. Du slipper lidt billigere, når du køber beviserne ex kupon, men til gengæld får du heller ikke udbetalt udbytte efter årets generalforsamling. Den 27. februar offentliggør vi udbytterne i samtlige afdelinger. Når generalforsamlingen er afholdt, får du ombyttet ex kupon-beviser til almindelige investeringsbeviser. 4 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

5 K V A R T A L S R A P P O R T E N Afdeling Foreslået udbytte Dannebrog 2,25 DK Europæiske Obligationer 3,00 DK Højrente 6,50 DK HøjrenteLande 14,00 DK Korte Danske 2,25 DK Lange Danske 2,50 DK Afdelingerne kan købes frem til 19. april. Hvis du køber afdelingerne via Netbank, vil de være angivet med afdelingens navn samt»mid«. Sidstnævnte er en forkortelse for»midlertidig«. Ovenfor kan du se, hvilke afdelinger vi sælger ex kupon og de foreslåede udbytter. Udbytterne bliver udbetalt den 25. april Årsrapporten bliver offentliggjort den 27. februar. Her kan du finde alle de foreslåede udbytter for Udbytterne skal godkendes af generalforsamlingen. Herefter får investorerne udbetalt udbytterne den 25. april. Du kan forudbestille årsrapporten på Ny porteføljerådgiver i afdeling Vækst Vi har nu fundet en porteføljerådgiver til afdeling Vækst. Efter en grundig udvælgelsesprocedure har vi valgt hollandske Robeco, som har arbejdet med kapitalforvaltning siden Robeco er en del af Rabobank. I korte træk investerer Robeco i vækstaktier ud fra en filosofi om, at de bedste investeringsmuligheder findes blandt aktier, hvor en grundig analyse viser, at der er attraktive vækstudsigter, som markedet endnu ikke har opdaget. Finn Kjærgård, vicedirektør i Danske Invest med ansvar for investeringer, forklarer: Valget af Robeco er et fortsat led i Danske Invests strategi om at finde de bedste porteføljerådgivere til hvert enkelt investeringsområde. Vi plejer at sige, at den mest kompetente rådgivning er nøglen til de bedste afkast. Når det blev Robeco, skyldes det, at de har god erfaring med at investere globalt i vækstaktier, har leveret gode resultater historisk, har et godt investeringsteam og en systematisk investeringsproces. Robeco er ny porteføljerådgiver i afdeling Vækst. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

6 K V A R T A L S R A P P O R T E N Ny afdeling med udbytteaktier I januar 2007 introducerer vi afdeling Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende. Hvis navnet virker bekendt skyldes det, at den ny afdeling deler investeringsunivers med en ældre afdeling i vores søsterforening Danske Invest Engros. Siden sin introduktion i 2003 har Aktier Højt Udbytte givet et gennemsnitligt årligt afkast på 24 pct. vel at mærke med en lavere risiko end sammenlignelige aktieinvesteringer. Afdelingen investerer i selskaber, primært europæiske, der udbetaler højere udbytte end markedet generelt. På tre år er 100 kroner blevet til 194 kroner. Det høje afkast lagt til den relativt lave risiko udløste for kort tid siden fem stjerner fra analysebureauet Morningstar, der rater de europæiske investeringsforeninger. Til forskel fra den bestående afdeling er Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende ikke udloddende. I vores nye afdeling akkumuleres udbyttet inde i afdelingen og geninvesteres løbende. Det betyder, at investor får gevinsten i form af kursstigninger og ikke skal tænke på at geninvestere de løbende udbytter. Det gør afdelingen særligt velegnet til pensionsordninger og midler under virksomhedsskatteordningen. Læs mere om afdelingen på side 8 og 9. Nye stjerner fra Morningstar Du kender dem måske fra avisernes kurslister stjernerne fra Morningstar. Tidligere nøjedes analysebureauet med at måle tre år tilbage i tiden, inden de rangordnede de hundredvis af investeringsforeninger i Europa. Men nu bliver vi bedømt på både 3, 5 og 10 års sigt. På Morningstars hjemmeside kan du sammenligne afdelingerne i de mange hjemlige investeringsforeninger eller holde de danske foreninger op mod resten af Europa. Indtil vi har haft tid til at vurdere konsekvenserne af den ny metode, fortsætter vi med 3-års rating. Det betyder, at de stjerner, du ser i avisen, ikke nødvendigvis er de samme som dem, du ser på vores hjemmeside. Det skyldes, at avisernes opgørelser nu bl.a. indeholder historik, der går længere end tre år tilbage. Det betyder ikke, at der er forskel på de afkast, der måles på blot at aviserne ser flere år tilbage. Det får naturligvis ikke betydning for det afkast, du får som investor. Se mere på Vinderen af årets investeringsspil: Det var knald eller fald Jørgen Sørensen fra Virring ved Skanderborg erkender, at han er lidt af en spillernatur. Og vinderen af årets investeringsspil vidste, at han skulle være risikovillig, hvis sejren skulle hales i land. 6 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

7 K V A R T A L S R A P P O R T E N Lige dele investeringer i Kina, Østeuropa, Latinamerika og Tyskland gav fra investeringsspillets start til slutning årets vinder et afkast på mere end 17 procent af investeringen. De fiktive kroner blev uden så meget som en flirt med andre papirer til ,97 kroner. Jeg blev enig med mig selv om at satse på det usikre, fordi det giver bedst, når det går godt. Til gengæld er der også større tabsrisiko. Inden jeg gik i gang, så jeg også på, hvem der havde klaret sig bedst i løbet af Tre af mine papirer lå i top fem mit eneste skud i tågen var Tyskland, der er en helt ny afdeling, og som jeg ikke vidste ret meget om. Den viste sig at klare sig dårligst af mine investeringer med en stigning på 14 procent i perioden, fortæller Jørgen Sørensen. Vi gentager succesen i efteråret Følg med på vores hjemmeside, hvor vi vil informere i god tid, så du kan nå at være med fra start. Generalforsamling den 19. april Vil du med til årets generalforsamling, kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen ved den 19. april. Generalforsamlingen holdes i Falconer Center på Frederiksberg i København. Læs mere om generalforsamlingen i forårsnummeret af medlemsbladet Investor, hvor du også kan se, hvordan du tilmelder dig. Her kan du møde os i foråret 2007 Traditionen tro kan du møde adm. direktør Carsten Koch til en lang række investormøder rundt omkring i det ganske land. Nedenfor kan du se hvor, og hvornår det foregår. Tilmeld dig på eller ved at ringe til Møderne begynder kl , og efter mødet byder vi på en forfriskning. Følg med på vores hjemmeside vi planlægger løbende nye møder. Investormøder i foråret februar Herlufsholmhallen, Næstved 6. marts Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 14. marts Hotel Svendborg, Svendborg 21. maj Musikhuset, Århus Danske Invest og virksomhedsskatteordningen Hvis du er en af de mange selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter sig af virksomhedsskatteordningen, bør du være opmærksom på, at du nu kan spare op i aktier via investeringsforeninger. Ca danskere benytter virksomhedsskatteordningen, og de risikerer hvert år at gå glip af et milliardafkast af deres opsparing. Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der under virksomhedsskatteordningen er sparet rigtig mange penge op. Penge, som nu gerne må investeres i akkumulerende investeringsbeviser med f.eks. aktier. I Danske Invest har vi en lang række afdelinger, der kan benyttes til midler under virksomhedsskatteordningen. Læs mere om ordningen på side 8. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

8 K V A R T A L S R A P P O R T E N A F T H O M A S E N G E L S M A N N Nyt attrakt ivt akt ieprodukt til den forsigtige investor Danske Invest og virksomhedsskatteordningen Virksomhedsskatteordningen betyder, at indehavere af personligt drevne erhvervsvirksomheder kan benytte særlige beskatningsregler, der fordeler et skattepligtigt overskud fra virksomheden i virksomhedsindkomst og kapitalindkomst henholdsvis opsparet overskud. Ordningen anvendes typisk af læger, revisorer, advokater og håndværkere. Før juli 2005 kunne opsparing under virksomhedsskatteordningen kun placeres i bankindeståender eller i obligationer. Nu er reglerne imidlertid blevet lempet, og det er blevet muligt at investere i akkumulerende investeringsbeviser. De nye regler gælder både aktieog obligationsbaserede afdelinger samt blandede for den sags skyld når blot de er akkumulerende og lagerbeskattede. Følgende afdelinger i Danske Invest kan benyttes til midler under virksomhedsskatteordningen. Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende Mix Mix med Sikring Nye Markeder Akkumulerende Pension Danmark Pension Europa Valutasikret Pension Verden Pension USA Valutasikret Pension Ultralange Europæiske Obligationer Danske Invest tilbyder nu en afdeling med lavere risiko end de fleste andre aktieafdelinger uden at investorerne behøver give afkald på udsigten til gode afkast. Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende er velegnet til pensionsopsparing og midler under virksomhedsskatteordningen. For tre år siden lancerede vores søsterforening Danske Invest Engros afdeling Aktier Højt Udbytte. Den har gjort det så godt, at de oprindelige investorer næsten har fået fordoblet deres investering på tre år. Det er denne succes, vi nu tager afsæt i med Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende. Vi kan ikke love, at vi kan gentage de seneste tre års gode afkast, men vi venter, at Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende på sigt vil være en attraktiv aktieinvestering. Afdelingen er et tilbud til forsigtige investorer, som ønsker del i aktiernes potentielt høje afkast, men måske ikke ønsker at løbe den risiko, som de fleste aktieinvesteringer indebærer. Afdelingen er akkumulerende. Det vil sige, at den ikke udlodder udbytte, men geninvesterer det i afdelingen. Investor får dermed udbyttet i form af kursgevinster. Et forsigtigt aktieprodukt De seneste år har lave renter gjort, at mange investorer ønsker at supplere deres obligationsinvesteringer. Vi ser Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende som et attraktivt supplement til en opsparing udelukkende i obligationer. Afdelingen er et forsigtigt aktieprodukt målrettet investorer, som ønsker en mindre risiko end i andre aktieafdelinger. Den lavere risiko i forhold til en almindelig aktivt styret afdeling, hvor aktierne håndplukkes, skyldes bl.a., at det høje udbytte, vi modtager fra selskaber i afdelingen, virker beskyttende, når markedet er svagt og usikkert. Det tager toppen af risikoen. Derudover er det selvfølgelig målet, at afdelingen giver et noget højere afkast end obligationsinvesteringer. Fokus på Europa Med ca. 40 selskaber i porteføljen er Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende en smal afdeling sammenlignet med andre aktieafdelinger i Danske Invest. Det foretrækker vi, fordi vi ønsker en større position i de selskaber, vi kender godt. Samtidig findes der kun en begrænset mængde attraktive selskaber, som både udbetaler høje udbytter og har en attraktiv prisfastsættelse. Ud over at virksomhederne skal udbetale høje udbytter, kræver vi nemlig, at deres aktier er billige i forhold til indtjeningen i virksomhederne. Vi investerer fortrinsvis i europæiske selskaber. Dels fordi vi er tættere på dem geografisk og derfor bedre kan følge dem, men også fordi man i Europa i modsætning til f.eks. USA har tradition for at udbetale udbytter i stedet for at købe aktier tilbage. Investorer bør være opmærksomme på, at det giver en vis geografisk risiko næsten helt at fravælge det store amerikanske aktiemarked, der fylder en stor del af det samlede globale marked for aktier. 8 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

9 K V A R T A L S R A P P O R T E N Stabile selskaber med høje udbytter Udbytteprocenten for de selskaber, vi investerer i, skal ligge højere end det europæiske gennemsnit (som i øjeblikket ligger på knap 3 pct.). Vi kigger især efter selskaber, der tilhører forholdsvis stabile brancher som eksempelvis forsyningssektoren og mere stabile dele af finanssektoren. I øjeblikket investerer vi bl.a. i spanske Iberdrola, danske TrygVesta og den konservative britiske storbank HSBC. Vores overordnede mål er en stabil kursudvikling i afdelingen samtidig med at vi leverer et afkast, som er noget højere end obligationernes. Derfor styrer vi udenom mere usikre brancher, som eksempelvis IT-sektoren. Dermed går vi måske glip af muligheden for de helt store afkast, men samtidig begrænser vi også risikoen for tab. På den måde søger vi at beskytte afdelingen mod store udsving i markederne. Alt i alt er Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende oplagt til pensionsordninger og en oplagt mulighed, hvis du sparer op under virksomhedsskatteordningen. Vores særlige investeringsstil, gør, at vi forventer en mere stabil kursudvikling end i andre aktieafdelinger uden at det nødvendigvis betyder, at du giver afkald på muligheden for et højt afkast på langt sigt. Aktier med Højt Udbytte Akkumulerende Afdelingen bygger videre på de gode erfaringer, Danske Invest allerede har med investeringer i udbytteaktier. Afdelingen er akkumulerende, hvilket gør den velegnet til pensionsordninger og midler under virksomhedsskatteordningen. Afdelingen har en helt særlig investeringsstil, hvor vi aktivt finder de selskaber primært i Europa som udbetaler høje udbytter. Det har vist sig at give en mere stabil kursudvikling end andre aktieafdelinger uden at vi nødvendigvis giver afkald på det gode afkast. Den gamle afdeling med udbytteaktier i Danske Invest Engros har således næsten fordoblet investorernes formue de seneste tre år. Selv om vi ikke forventer tilsvarende høje afkast fremover, mener vi, at Aktier Med Højt Udbytte Akkumulerende også på sigt vil være en attraktiv investering, med et højt risikojusteret afkast, sammenlignet med andre aktieafdelinger. Du kan rekvirere tegningsmateriale med prospekt via eller på telefon K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

10 K V A R T A L S R A P P O R T E N A f K a r e n B r u u n Flexinvest Fri professionel investeringspleje uden at røre en f inger I oktober 2006 gik startskuddet for Flexinvest Fri Danske Invests og Danske Banks totalløsning til private, der investerer frie midler. Ønsker du aktiv pleje af din formue og mulighed for større afkast uden væsentlig større risiko er Flexinvest Fri måske noget for dig. Med Flexinvest Fri kan vi nu i ét og samme produkt tilbyde private investorer en løsning, som indebærer aktiv pleje af frie midler og adgang til at nyde godt af fordelene ved at investere i både aktier og obligationer. Din investering er omdrejningspunktet En investering i Flexinvest Fri starter med, at du aftaler et møde med en rådgiver i Danske Bank. På mødet drøfter I dit formål med investeringen, din 10 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

11 K V A R T A L S R A P P O R T E N risikovillighed og tidshorisont for placeringen. I får derved fastlagt din investeringsprofil. Det tager en halv times tid at afdække din investeringsprofil, og det er den eneste tid, du skal investere. Resten tager vi os af. Herfra tager professionelle investeringseksperter over og sammensætter i første omgang din investering, så den er optimal i forhold til din investeringsprofil og vores forventninger til den aktuelle udvikling på de finansielle markeder. Herefter får du dagligt overvåget og plejet din investering, sådan at du til enhver tid har den rigtige sammensætning af værdipapirer i forhold til din investeringsprofil og i forhold til vores forventninger til udviklingen på obligations- og aktiemarkederne. Det betyder tryghed for dig som investor og mulighed for et bedre afkast end ved en investering, som ikke løbende passes og plejes. Overlad plejen af din formue til dem, der gør det bedst Når værdipapirer overvåges løbende, giver det en bedre mulighed for et godt afkast. Med en aftale om Flexinvest Fri overlader du den tidskrævende overvågning og pleje af din portefølje til professionelle investeringseksperter. De handler på dine vegne og sørger for, at din investering bliver tilpasset løbende ud fra din profil og vores forventninger til udviklingen på de finansielle markeder. Herved optimeres dine muligheder for et godt afkast, uden at du behøver røre en finger. Investeringerne bag Flexinvest Fri I praksis sker investeringen via fire byggeklodser i form af investeringsforeningsafdelinger, der investerer i korte danske obligationer danske obligationer udenlandske obligationer aktier. Din investering sættes således sammen af både obligationer og aktier på en måde, så du både får gavn af obligationernes typiske stabilitet og aktiernes normalt højere afkast over tid. Ved at kombinere robustheden fra obligationerne og de bedre langsigtede afkast fra aktierne opnår du et godt forhold mellem afkast og risiko. Som en ekstra fordel sammensætter vi din investering, så der er et miks af korte og K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

12 K V A R T A L S R A P P O R T E N lange obligationer, ligesom aktierne er bredt fordelt på geografiske områder og brancher. Derved sikrer vi en høj grad af risikospredning og dermed en god sikkerhed i investeringen, forklarer chefporteføljemanager Jens Moos fra Danske Capital, som er ansvarlig for at rådgive Danske Invest om den løbende investeringspleje i afdelingerne til Flexinvest Fri. Jens Moos fra Danske Capital er med til at rådgive os om investeringerne i Flexinvest Fri. Sammensætningen af enkeltaktier og obligationer i de fire investeringsforeningsafdelinger justeres ligeledes løbende, således at de er tilpasset vores forventninger til udviklingen på de finansielle markeder. At investorernes frie midler investeres via investeringsforeningsafdelinger sikrer en række stordriftsfordele. Det reducerer samtidig antallet af handler på selve depotet, da en stor del af tilpasningerne sker inden for den enkelte afdeling. Det betyder lavere handelsomkostninger for dig og et langt mindre kompliceret skatteregnskab, end hvis du selv handlede aktierne og obligationerne. De fire investeringsforeningsafdelinger er designet specielt til Flexinvest Fri og tager skattemæssigt hensyn til, at der er tale om investering af frie midler. Investeringsbeviserne kan derfor kun købes som led i en aftale om Flexinvest Fri. Beskatning Dine Flexinvest investeringer behandles skattemæssigt på samme måde, som når du selv investerer direkte i obligationer og aktier. Det vil sige: At gevinst og tab opgøres ved salg At tab på den udenlandske obligationsafdeling kan trækkes fra i kapitalindkomsten At kursgevinster på blåstemplede danske obligationer er skattefri At tab på den danske obligationsafdeling ikke kan trækkes fra At tab på den aktiebaserede afdeling kan modregnes i årets avancer og udbytter fra børsnoterede aktier At tidligere tab på børsnoterede aktier efter særlige regler kan fremføres til modregning. Sådan kan din investering få ekstra næring Når du indgår en aftale om Flexinvest Fri, får du en konto og et depot, der udelukkende er tilknyttet Flexinvest Fri. Det betyder, at du løbende kan 12 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

13 K V A R T A L S R A P P O R T E N sætte penge ind på kontoen, hvis du ønsker at give din investering ekstra næring til at vokse. Kontoen fungerer som en stående ordre, og vi sørger for, at dine midler bliver investeret afhængigt af, hvor mange penge du har på kontoen, og hvor meget der er investeret i dit depot. Via Netbank kan du holde øje med dit depot og din konto. Regelmæssig individuel rapportering Som Flexinvest Fri kunde gør vi det muligt for dig at bevare et kontinuerligt overblik over din investering. Du får besked, hvis vi ændrer i den overordnede fordeling på de fire investeringsforeningsafdelinger. Derudover vil du to gange om året modtage en rapport, der enkelt og overskueligt viser udviklingen i din samlede investering, efter at handelsomkostninger er trukket fra. Den halvårlige rapport giver dig overblik over: din aktuelle investeringsprofil den aktuelle værdi af dine værdipapirer og kontanter en afkastopgørelse en oversigt over handler og udbytter en ordliste Så bliver det næppe nemmere at investere Når du har underskrevet en aftale om Flexinvest Fri, er det eneste, du behøver at gøre er at kontakte din bankrådgiver, hvis du ønsker at ændre din investeringsprofil. Samtidig kan du når som helst opsige aftalen og få solgt dine investeringsbeviser. Du vil få pengene udbetalt i løbet af få dage. Du kan også, via din rådgiver, hæve et beløb fra ordningen, hvis du skal bruge nogle af pengene. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

14 K V A R T A L S R A P P O R T E N Markederne God afslutning på et positivt aktieår Aktiemarkederne fortsatte de gode takter fra 3. kvartal og leverede stigninger i alle regioner. I hovedtræk blev investorernes optimisme holdt oppe af stærke regnskaber fra selskaberne, opkøb og virksomhedsfusioner samt lavere, men fortsat pæn vækst i den globale økonomi. Vi forventer fortsat vækst i 2007, men den globale økonomi trækkes ned i gear af især svaghed i den amerikanske fremstillings- og boligsektor. I Kina venter vi høj vækst, mens Europa vil blive svækket i takt med, at den amerikanske økonomi køles ned. Vi venter flere rentestigninger fra ECB i Den amerikanske centralbank har siden juli holdt renten uændret i en forventning om, at presset fra inflationen lettes, efterhånden som væksten aftager. De seneste tal synes at bekræfte denne forventning. Den Europæiske Centralbank, ECB, ser stadig pengepolitikken som lempelig og fortsatte med stramninger i 4. kvartal. Renten blev således hævet i såvel oktober som december senest til 3,5 pct. Selvom retorikken fra ECB-chef Trichet blev mildnet en smule, så venter vi nye rentestigninger i Bank of pan holdt renten i ro gennem kvartalet. De lange obligationsrenter endte kvartalet næsten uændret i USA og pan, men steg i Europa. Den økonomiske udvikling: Lavere vækst i global økonomi Et væsentligt tema i fjerde kvartal var korrektionen på det amerikanske boligmarked. Aktiviteten i bolig- og byggesektoren er kraftigt aftagende i USA, og det sætter sine spor på væksten i økonomien generelt. Væksten i inflationen er aftaget. Det tyder på, at den amerikanske centralbank i sensommeren ramte rigtigt med sin vurdering af økonomien, da den, trods et daværende højt inflationsniveau, valgte at holde renten uændret. 14 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

15 K V A R T A L S R A P P O R T E N Forbrugere holder hånden under økonomien Aktiviteten i bolig- og byggesektoren er kraftigt aftagende i USA. Det går trægt med salget af nye og eksisterende boliger, og der bygges nu også mindre end før. Det sætter sine spor på væksten i økonomien generelt. Vi mener, at det er et sundhedstegn, at væksten i amerikansk økonomi aftager, idet både bolig- og arbejdsmarkedet var strammet meget til og gav grund til bekymring om stigende inflation. Vi frygter ikke en egentlig recession, idet lønstigninger og voksende aktieformuer burde holde hånden under det vigtige amerikanske forbrug. Overordnet er vores holdning, at afdæmpningen i den amerikanske økonomi og ikke mindst svagheden i boligsektoren er tiltrængt. Økonomien er vokset meget hurtigt de seneste tre år, og det kan ikke vedvarende opretholdes. Det amerikanske arbejdsmarked var stramt, og der var stigende tegn på inflation. Samtidig var en væsentlig overinvestering i boligmarkedet tegn på den usundhed, der ofte opstår sent i et opsving. Før eller siden var en justering derfor påkrævet. På den baggrund kan svagheden i økonomien hilses velkommen. Afskedigelser inden for byggesektoren vil lette presset på arbejdsmarkedet og igen give flere virksomheder adgang til den arbejdskraft, de behøver for at vokse. Vi forventer således lavere amerikansk vækst de kommende kvartaler, men ingen recession. Europa: Stærkere rustet efter reformer Vi skønner, at europæisk økonomi i dag står bedre rustet efter en række strukturelle økonomiske reformer i bl.a. Tyskland. Beskæftigelsen i Europa er på vej op, om end stadig ikke på niveau med det foregående opsving i slutningen af 1990 erne. Det er ligeledes positivt, at virksomhederne formår at holde lønomkostningerne under kontrol. Det øger lønsomheden, hvilket igen afspejler sig i virksomhedernes indtjening, der gang på gang er blevet opjusteret gennem dette opsving. Europa har ligget lidt efter USA i den økonomiske cyklus, og derfor topper væksten senere her end i USA. Generelt har den europæiske vækst overrasket positivt i 2006, men i 2007 er der udsigt til lavere tempo i økonomierne i euroland. Undtagelsen er Tyskland, hvor erhvervstilliden stadig vokser. Ikke kun det nuværende klima vurderes positivt, men også forventningerne til fremtiden er stigende. Foruden politiske og økonomiske reformer og ikke mindst industriens fortsatte investeringer er forbruget en faktor, der kan holde hånden under Europa i en periode, hvor amerikansk økonomi går ned i tempo. Modsat USA har det ikke været forbruget, som har trukket det europæiske opsving. Men med udsigt til stigende beskæftigelse og lidt mere i lønningsposen er forudsætningerne for moderat forbrugsvækst til stede. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

16 K V A R T A L S R A P P O R T E N Væksten i Europa vil aftage i takt med afdæmpningen i amerikansk og global fremstilling samt stramninger i finans- og pengepolitik, men vi venter stadig økonomisk vækst ved indgangen til Danmark: Økonomien fortsat i højt gear Herhjemme kører økonomien fortsat i et højt gear. Arbejdsløsheden er rekord lav, erhvervstilliden ligger på et højt niveau, og bekymringerne samler sig nu derfor i højere grad om, hvorvidt det går for stærkt end det modsatte. Kapacitetsproblemer ikke mindst flaskehalse på arbejdsmarkedet kan tvinge væksten ned i tempo. Desuden er der usikkerhed om prisudviklingen på boligmarkedet fremadrettet. Samlet set står dansk økonomi dog stærkt trods de nævnte usikkerhedsmomenter, og derfor tyder alt på solid vækst også i Asien: Forbrugerne har nøglen til det japanske opsving Også i Asien er afdæmpningen nu en realitet. I pan er væksten aftaget fra det meget høje niveau ved indgangen til 2006, hvilket især skyldes et stagnerende privatforbrug. Men vi vurderer, at potentialet i pan stadig er intakt. Hidtil har væksten primært været drevet af øgede investeringer i erhvervslivet og fremgang på eksportmarkederne især i Kina. Selvom perioden med faldende priser er ved at være et overstået, er det vores forventning, at den japanske centralbank holder igen med at hæve renten. Opmærksomheden samler sig om de japanske forbrugere, der stadig er tilbageholdende efter to årtier med en ustabil økonomisk udvikling. På længere sigt ligger potentialet for højere vækst i pan hos forbrugerne. Det er dog ikke til at sige, hvornår japanerne begynder at bruge flere penge på privatforbrug, og derfor forventer vi behersket vækst i pan ind i Price/Earning (MSCI-indeks) Ultimo 4. kvt kvt USA 18,2 15,3 pan 21,9 17,4 Europa 15,0 13,0 Emerging Markets 12,4 12,0 Danmark 16,5 16,0 Price/Earning angiver købsprisen for en krones overskud i et aktieselskab. Værdierne afspejler aktiernes aktuelle kurs i forhold til selskabernes estimerede indtjening over de næste 12 måneder. Jo højere tal, desto»dyrere«er aktierne. Nye Markeder: Endnu et stærkt kvartal Mod slutningen af 2006 fik kinesiske virksomheder for alvor at mærke, at de lokale banker har fået begrænset deres muligheder for at yde lån til investeringer. Ved udgangen af året kunne det aflæses i de officielle væksttal. Trods stramningerne vil investeringer i infrastruktur, stigende urbanisering og en stadig lempelig pengepolitik fortsat sikre høj vækst i Kina. Med lave lange renter i USA har investorerne søgt mod mere risikable markeder. Det har de seneste par år givet aktier fra børserne i Latinamerika, Østeuropa og dele af Asien medvind. De nye markeder klarede sig således også godt i årets sidste kvartal. De latinamerikanske økonomier har igennem opsvinget nydt godt af en kraftig global efterspørgsel på især råvarer. Med udsigt til afdæmpning i USA vil denne effekt aftage noget, men vi venter, at Europa og Kina vil holde efterspørgslen oppe. 16 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

17 K V A R T A L S R A P P O R T E N Forventninger til 2007 Vi forventer, at væksten i den globale økonomi vil aftage i takt med, at aktiviteten i fremstillingssektoren falder. I USA vil boligmarkedet fortsat lægge en dæmper på økonomien, men verdens største økonomi vil ikke opleve recession. I Europa ventes væksten at aftage fra det nuværende høje niveau, mens de europæiske forbrugere ventes at yde et større bidrag til økonomierne i euroland. I Tyskland er erhvervstilliden fortsat stærk. Vi forventer ingen rentestigninger i USA, men venter at ECB og Nationalbanken vil hæve renten allerede i første kvartal af Vi venter, at den 10-årige danske obligationsrente vil bevæge sig omkring 4 pct. det meste af året, og at realkreditobligationer forventes at give et bedre afkast end sammenlignelige statsobligationer. De nye markeder i Latinamerika, Østeuropa og visse dele af Asien har fortsat gode muligheder for vækst. Vores forventninger til de globale aktiemarkeder er positive, men vi venter ikke stigninger til aktierne på linje med Aktier er attraktivt prissat i forhold til historikken og sammenlignet med obligationer. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

18 K V A R T A L S R A P P O R T E N Markederne i tal Udviklingen på valutamarkederne 4. kvt. 2006, % 2006, % Amerikanske dollar 4,0 10,6 panske yen 4,9 11,4 Euro 0,0 0,1 Engelske pund 0,6 1,9 Svenske kroner 2,8 4,0 Norske kroner 0,5 2,8 Skemaet viser valutakursudviklingen over for danske kroner. Renteniveauer på det danske obligationsmarked Ultimo kvt kvt Rente, % Rente, % Rente, % Kort rente (3 måneders CIBOR) 2,5 3,5 3,9 5-årig rente (6% Stat 2011) 3,1 3,6 3,9 10-årig rente (4% Stat 2015) 3,3 3,7 3,9 30-årig rente (5% RD 2035) 4,9 5,1 5,1 Lang indeksobl. (2½% Realkr. 2050) 1,3 1,5 1,4 Skemaet viser rentesatserne på udvalgte danske obligationer. Udviklingen på obligationsmarkederne Land Renteniveau i %, ultimo Afkast i % kvt kvt kvt Danmark 3,3 3,7 3,9 0,1 0,0 USA 4,4 4,6 4,7 3,3 7,8 pan 1,5 1,7 1,7 4,5 11,1 Tyskland 3,3 3,7 4,0 0,5 0,2 Sverige 3,3 3,6 3,8 3,0 5,1 England 4,1 4,5 4,7 0,2 2,1 Globalt 2,4 5,3 Euro-obligationer 0,5 0,3 Emerging markets* 3,3 7,7 Erhvervsobligationer inv. grade* 0,2 0,7 Erhvervsobligationer spec. grade* 3,6 8,5 Skemaet viser renteudviklingen for 10-årige statsobligationer. Afkastet er målt i danske kroner ud fra udviklingen på statsobligationer med løbetid over 1 år. *Hedget til danske kroner. 18 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

19 K V A R T A L S R A P P O R T E N Udviklingen på det danske aktiemarked 4. kvt. 2006, % 2006, % OMXC afkastindekset 11,2 22,4 OMXCCAP afkastindekset 12,4 31,3 OMXC20 afkastindekset inkl. udbytte 18,2 45,5 KFMX afkastindekset 9,5 14,4 Udviklingen på aktiemarkederne 4. kvt. 2006, % 2006, % USA 2,4 2,5 pan 0,8 5,0 Tyskland 9,8 21,6 England 5,9 16,8 Sverige 15,1 28,2 Norge 21,1 29,7 Europa 7,0 19,5 Fjernøsten ekskl. pan 11,1 19,2 Hele verden 4,1 7,3 Latinamerika 17,1 28,0 Emerging Markets 12,9 18,2 Østeuropa 14,2 30,8 Alle indeks er opgjort inkl. udbytter. Udviklingen er beregnet i danske kroner. Udviklingen i de forskellige aktiesektorer, globalt 4. kvt. 2006, % 2006, % Energi 4,7 5,4 Materialer 9,0 15,0 Industri 5,2 6,0 Forbrugsgoder 6,6 8,1 Konsumentvarer 1,7 7,4 Sundhedspleje 2,4 1,2 Finans 3,7 10,6 Informationsteknologi 2,5 2,3 Telekommunikation 8,4 17,9 Forsyning 7,6 21,4 Total 4,1 7,3 Udviklingen er beregnet i danske kroner. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

20 K V A R T A L S R A P P O R T E N Afdelingerne på tværs Afdelinger med aktier fra de nye markeder gav pæne afkast i 4. kvartal......bedst gik det for Latinamerika og Østeuropa. Aktierne gik styrket ud af 4. kvartal. Markederne nød godt af, at frygten for inflation og nye rentestigninger aftog i USA, der ofte sætter tonen på de globale værdipapirmarkeder. Samtidig overraskede virksomheder på begge sider af Atlanten endnu engang positivt med regnskaber, der slog analytikernes forventninger. Dermed kan investorerne se tilbage på endnu et positivt år, hvor langt de fleste regioner og aktiemarkeder leverede positive afkast. De største gevinster var at hente på de nye aktiemarkeder, men også i Europa kunne investorerne glæde sig over pæne afkast i det forgangne kvartal. Østeuropa og Latinamerika var de to bedste afdelinger i Danske Invest. Begge steg godt 20 pct. i årets tre sidste måneder. Afdeling Kina lukkede kvartalet med et afkast på 18 pct., mens afdeling Europa endte med et afkast 8,2 pct. Den amerikanske dollar er faldet støt gennem hele året, og også i 4. kvartal udhulede det resultatet målt i danske kroner, hvor dollaren faldt 4 pct. Således blev kvartalets afkast i afdeling USA på 2,1 pct. Herhjemme er økonomien fortsat solid, og virksomhederne leverer pæne regnskabstal. Afdeling Danmark steg 10,9 pct. 20 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

21 K V A R T A L S R A P P O R T E N Renterne steg igen I afdelingerne med obligationer gik det bedst for obligationer med kort løbetid. Rentestigninger er ikke noget, der gavner kursen på obligationer, og det fik investorerne også at mærke i 4. kvartal. Den Europæiske Centralbank, ECB, ser stadig pengepolitikken som lempelig og hævede renten i såvel oktober som i december senest til 3,5 pct., og de lange europæiske renter fulgte med op. Vi vurderer, at retorikken fra ECB-chef Trichet er blevet noget mindre skarp, men venter dog rentestigninger også i Afdeling Europæiske Obligationer sluttede kvartalet med et beskedent fald på 0,11 pct., mens Pension Ultralange Europæiske Obligationer endte 1,3 pct. lavere. Korte obligationer bedst Dannebrog, der målt på formue er den største afdeling i Danske Invest, endte 4. kvartal med en stigning på 0,4 pct. Lidt bedre gik det for Korte Danske Obligationer, der steg 0,7 pct. Nationalbanken fulgte ECB og hævede renten to gange inden jul. Således endte den styrende danske rente, der bestemmer, hvad det koster bankerne at låne penge i Nationalbanken, året i 3,75 pct. Med al sandsynlighed vil Nationalbanken også i 2007 følge ECB, og vi forventer derfor yderligere rentestigninger i Vores forventning til den 10-årige statsobligationsrente, er, at den det meste af året vil handle på et niveau omkring 4 pct. Vi forventer, at realkreditobligationer vil give et bedre afkast end sammenlignelige statsobligationer. Fusioner og opkøb i Europa De europæiske aktier havde et positivt kvartal. Det brede europæiske markedsindeks MSCI Europe steg således ca. 7 pct. Dermed var Europa den region, der klarede sig bedst af de modne aktiemarkeder i 4. kvartal. Investorernes optimisme skyldes især, at virksomhederne kunne fortsætte med at fremvise fyldte ordrebøger og flotte regnskabstal. Stigende aktivitet på opkøbssiden, bl.a. med fusionen af de to norske olieselskaber Statoil og Norsk Hydro, skabte ligeledes øget appetit på aktier, hvilket drev kurserne op. Blandt de dominerende markeder i euroland gjorde Tyskland det bedst. Afdelingerne med europæiske aktier gav gode afkast i 4. kvartal, og afdeling Europa steg 8,2 pct. og Europaindeks med 7,9 pct. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

22 K V A R T A L S R A P P O R T E N Afdeling Afkast Afkast 4. kvt., % 2006, % Bioteknologi 8,9 1,5 Danmark 10,9 26,8 Dannebrog 0,4 0,9 Euro Stocks 50 5,7 18,4 Europa 8,2 17,4 Europaindeks 7,9 20,6 Europæiske Obligationer 0,1 0,1 Fjernøsten 8,6 16,3 Højrente 0,5 1,3 HøjrenteLande 4,6 8,1 Indeksobligationer 0,5 1,8 International 0,1 0,1 pan 0,2 7,2 Kina 18,0 32,5 Korte Danske 0,7 1,9 Lange Danske 0,1 0,4 Latinamerika 20,2 41,1 Mix 3,9 7,6 Mix med Sikring 2,2 3,9 Nye Markeder 12,3 21,6 Nye Markeder Akkumulerede 11,8 30,4 Pension Danmark 10,7 26,4 Pension Europa Valutasikret 7,8 18,3 Pens. Korte Obl. 0,9 2,1 Pens. Lange Obl. 0,2 0,5 Pension Mellemlange Obl. 0,3 0,7 Pension Ultralange Eur. Obl. 1,3 2,5 Pension USA Val. 5,6 10,4 Pension Verden 3,9 5,0 StockPicking 6,8 12,1 Sundhed 0,0 1,0 Teknologi 2,4 2,2 Tyskland* 14,8 20,1 USA 2,1 1,6 Value 5,4 12,1 Verden 4,0 5,4 Verdensindeks 3,7 6,9 Vækst 3,9 6,3 Østeuropa 20,5 33,7 Skemaet viser afdelingernes afkast i 4. kvartal 2006 målt ud fra indre værdi. Evt. udbytter er regnet med. * Siden 4. juli 2006 Ny optimisme i Tyskland Verdens tredjestørste økonomi er i særdeles god form, viser de seneste data. Efter et årti med lav vækst og strukturelle problemer kan kansler Angela Merkel og hendes regering bl.a. glæde sig over, at ledigheden er lavere end i mange år. Samtidig nåede den tyske erhvervstillid sit højeste niveau siden genforeningen. Den stærke erhvervstillid viser bl.a., at virksomhederne ikke frygter, at den nyligt indførte momsstigning vil trække væsentligt tempo ud af økonomien, forklarer Ivan Larsen, senior porteføljemanager i Danske Capital, som rådgiver Danske Invest om investeringerne i afdeling Tyskland. I 4. kvartal gav afdeling Tyskland et afkast på 14,8 pct., hvilket var noget mere end vores benchmark. Investeringerne er især koncentreret om virksomheder, vi forventer drager størst fordel af et økonomisk opsving i Tyskland. Afdeling Tyskland består af en blanding af kendte, globale aktører som Siemens, Deutsche Bank og BASF samt selskaber, der er mindre kendte herhjemme. pan skuffede investorerne Mindre positiv var udviklingen i pan. Væksten i den japanske økonomi var ikke så høj, som mange analytikere og økonomer på forhånd havde ventet. I 4. kvartal skuffede en række af de største japanske virksomheder, bl.a. finanshuset Mizuho og Asahi Glass, producent af byggematerialer, med mindre positive udmeldinger for salg og indtjening. Afdeling pan endte kvartalet med en stigning på 0,2 pct. Faldet i yennen i 4. kvartal trak afkastet ned med 4,9 pct. Fra oktober fik afdelingen to nye porteføljerådgivere. panske Daiwa Investments og JPMorgan Asset Management. Begge rådgivere har team i Tokyo og er derfor tæt på det marked, der investeres i. Den globale vækst er på vej ned i et lavere gear, men vi vurderer, at det japanske opsving er af en strukturel karakter det gør pan bedre rustet til at stå i mod en global afdæmpning. Sundhed ramt af frygt for lavere medicinpriser Det har ikke været det bedste kvartal for medicinalselskaberne. Afdeling Sundhed endte med et nulresultat, mens markedet generelt faldt 2,4 pct. En faldende dollar ramte europæiske medicinalvirksomheder som Roche og Novartis, der er blandt de største investeringer i afdeling Sundhed. Selskaberne henter en stor del af deres omsætning i USA, og den lavere dollarkurs går ud over selskabernes bundlinjer. Samtidig regner mange investorer med, at demokraternes valgsejr i efteråret vil betyde, at kongressen vedtager en sundhedsreform, der vil føre til lavere medicinalpriser. 22 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

23 K V A R T A L S R A P P O R T E N Flot kvartal for blandede afdelinger Mix og Mix med Sikring fyldte et år i oktober. De to afdelinger, hvor vi blander aktier og obligationer, har holdt en stabil udvikling i et til tider turbulent aktieår. Afdelingerne har en relativt lav risiko, men gav alligevel pæne afkast i forhold til en investering i obligationer. Afkastet i Mix, som har den største andel af aktier, blev på 3,9 pct., mens afdelingen med sikring steg 2,2 pct. Vi finder afkastet meget tilfredsstillende. De gode resultater i 2006 hænger sammen med den måde, vi har sammensat beholdningen af aktier og obligationer på. I år har alle aktivklasser bidraget positivt til afkastet, siger chefporteføljemanager Jens Moos fra Danske Capital, som rådgiver Danske Invest om afdelingernes investeringer. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

24 K V A R T A L S R A P P O R T E N I Mix er der hovedsagligt investeret i aktier fra de kendte markeder i Europa og USA samt pan. Derudover har vi investeret en mindre del af formuen i nye markeder, som bl.a. omfatter Latinamerika og Østeuropa. I afdelingerne med sikring følger andelen af globale aktier et indeks. Der er også en portion danske aktier i afdelingen. Ved indgangen til 2007 beholder vi den nuværende aktieandel. Vi er i øjeblikket mere trygge ved aktier, end vi har været i en periode og derfor er det muligt vi vil øge aktierisikoen en smule inden for de næste par måneder, forklarer Jens Moos. Stærkt kvartal for danske aktier Det danske marked steg 13,0 pct. i 4. kvartal. Dansk økonomi kører fortsat i et højt gear. Arbejdsløsheden er rekordlav, erhvervstilliden ligger på et højt niveau, og bekymringerne samler sig i højere grad om, hvorvidt det går for stærkt end det modsatte. Kapacitetsproblemer - ikke mindst flaskehalse på arbejdsmarkedet - kan tvinge væksten ned i tempo. Det var især stigninger til store aktier som Vestas, A. P. Møller - Mærsk og Novo Nordisk, der bidrog til den positive udvikling i årets sidste kvartal. I afdeling Danmark blev det til et afkast på 10,9 pct. Det lavere afkast skyldes bl.a., at vi havde investeret mindre i Vestas, end vindmøllefabrikanten fylder i det indeks, vi sammenligner afdelingens resultat med. I 2007 venter vi, at danske aktier vil klare sig på niveau med resten af Europa, hvor vi venter en fortsat positiv udvikling og moderate positive afkast. Vestas var en af de hjemlige aktier, der klarede sig bedst mod slutningen af året. 24 K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

25 K V A R T A L S R A P P O R T E N Det er det blevet til Afdeling Bioteknologi Danmark Dannebrog Euro Stocks Europa Europaindeks Europæiske Obligationer Fjernøsten Højrente HøjrenteLande Indeksobligationer International pan Kina Korte Danske Lange Danske Latinamerika Mix 108 Mix - med Sikring 104 Nye Markeder Pension Danmark Pension Europa Valutasikret 118 Pension Korte Obl. 102 Pension Lange Obl Pension Mellemlange Obl Pension USA Val. 110 Pension Ultralange Europæiske Obligationer 98 Pension Verden StockPicking Sundhed Teknologi USA Value Verden Verdensindeks Vækst Østeuropa Danske Invest-beviser bør normalt betragtes som en langsigtet investering. Skemaet viser værdien 31. december 2006 af en investering på 100 kroner for henholdsvis 1, 3, 5, 7 og 10 år siden. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

26 Pr K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

27 Pr Faktasiderne: Røntgenbilleder af dine afdelinger På de følgende sider kan du se diverse fakta om vores enkelte afdelinger. Her forklarer vi, hvad der gemmer sig bag nogle af de tekniske udtryk på siderne. Investeringsområdet beskriver, hvad afdelingen konkret investerer i. Nogle afdelinger udbetaler udbytte og udbyttet kan variere fra år til år. En række afdelinger udbetaler ikke udbytte. Her akkumuleres årets overskud i afdelingens formue. Benchmark er det markedsindeks, vi holder afkastet op imod for at vurdere, om afdelingen har gjort det godt. Afdelingens afkast gøres op efter omkostninger. Det gør benchmark ikke. Enkelte afdelinger har intet benchmark. Porteføljerådgiveren er den kapitalforvalter, der rådgiver os om investeringerne. Vi bestemmer de overordnede rammer og godkender alle investeringer. Porteføljerådgiveren foreslår konkrete køb og salg af værdipapirer. Morningstar Rating(tm) Investigate Rating Afkast seneste kvartal 17,2% Afkast i år 7,0% Indre værdi 216,96 Købskurs 217,70 Høj Adm. omk. 1,29 DK Anbefalet investeringshorisont Over 3 år 1 år 3 år 5 år 7 år 10år Lat inamer ika Investerer i selskaber hjemmehørende i eller med hovedaktiviteter i Latinamerika dvs. Mexico, Mellemamerika, Sydamerika og Vestindien Afdelingen udbetaler normalt udbytter hvert forår Afdelingens benchmark er MSCI Emerging Market Free Latin America. inkl. nettoudbytte Portefølgerådgiver: Danske Capital Afdelingen kan anvendes til privat fri opsparing og pensionsopsparing og selskaber Selskab Land % CVRD (Preferred shares) ADR Brasilien 9,1 Petrobras (Preferred shares) Brasilien 9,0 Banco Bradesco S.A. Brasilien 7,4 Femsa ADR Mexico 5,5 Grupo Financiero Banorte Mexico 4,9 Organizacion Soriana Mexico 4,5 Banco Santander-Chile Chile 4,5 Grupo Modelo (Series C) Mexico 4,3 Lojas Renner Brasilien 3,9 Telecom. De Sao Paulo ON Brasilien 3,9 Resten 43,0 Landefordeling Ratingen fra Morningstar udtrykker, hvor godt afdelingen historisk har klaret sig sammenlignet med markedets andre afdelinger med samme investeringsområde. Indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af ét investeringsbevis i afdelingen. De indre værdier opdateres flere gange dagligt på udtrykker, om afdelingens investeringer kan blive påvirket af stigende og faldende valutakurser. Brasilien, 58,8% Mexico, 30,4% Chile, 6,8% Argentina, 3,0% Øvrige inkl. likv. i DKK, 1,0% Branchefordeling Pr Afdelingens afkast, % -35,4 38,6 33,1 66,8 Benchmark afkast, % -34,7 44,6 29,3 73,3 Udbytte for året, kr. 1,50 1,75 3,00 4,25 Finans, 21,0% Konsumentvarer, 18,2% Industri, 16,4% Energi, 15,4% Materialer, 14,1% Øvrige inkl. likv. i DKK, 14,9% en viser, hvordan vi styrer afdelingens investeringer. Samtlige obligationsafdelinger og de fleste aktieafdelinger er aktivt styret. Her søger vi sammen med porteføljerådgiveren at udvælge de bedste værdipapirer. Modstykket er de indeksbaserede afdelinger. Her udvælges værdipapirerne, så afdelingen til stadighed ligger meget tæt på sit benchmark. n udtrykker de forventede værdiudsving i afdelingen. Vi angiver risikoen ved enten lav, middel eller høj, og der er derfor tale om en grov inddeling. Adm. omkostninger er udgifterne ved at drive afdelingen altså i princippet din betaling for medlemskabet af foreningen. Omfatter f.eks. lønninger, revision, husleje, køb af rådgivning hos afdelingens porteføljerådgivere (se ovenfor) og distribution af beviserne. Gøres op i procent af afdelingens formue seneste kalenderår. Adm. omkostninger kan variere lidt fra år til år. Udbyttet sættes ind på din konto en eller flere gange om året. Ud over udbyttet stiger eller falder værdien af dine investeringsbeviser i takt med markedsudviklingen. Medlemmernes afkast er summen af udbytterne og disse værdiændringer. K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 /

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsrapporten. Afdeling Europa hvæsser kniven s. 8. Nye rådgivere i afdeling Japan s. 13. Læs om den ny strategi

Kvartalsrapporten. Afdeling Europa hvæsser kniven s. 8. Nye rådgivere i afdeling Japan s. 13. Læs om den ny strategi K V A R T A L S R A P P O R T E N Kvartalsrapporten Afdeling Europa hvæsser kniven s. 8 Læs om den ny strategi Nye rådgivere i afdeling Japan s. 13 Opsvinget er kommet til Solens Rige 3. k v a r ta l 2

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark 80 Dannebrog 83 Euro Stocks 50 86 Europa 89 Europaindeks 92 Europæiske Obligationer

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Kvartalsrapporten. Her tror vi på vækst i 2006 Se verdenskortet s. 12. Markederne s. 16 Vi er fortsat positive på aktier. 4. k v a r ta l 2 0 0 5

Kvartalsrapporten. Her tror vi på vækst i 2006 Se verdenskortet s. 12. Markederne s. 16 Vi er fortsat positive på aktier. 4. k v a r ta l 2 0 0 5 Kvartalsrapporten Her tror vi på vækst i 26 Se verdenskortet s. 12 Markederne s. 16 Vi er fortsat positive på aktier 4. k v a r ta l 2 5 4K v a r t a l s r a p p o r t e n n r. 4 / 2 5 73 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere