FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening"

Transkript

1 November 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej Frederiksberg C Telefon: Telefond FKF-NYT Er DU arbejdsgiver, kollega? Lærerne blev hørt i budget 2012 Lærerne er - stadig - skoens vigtigste ressource Hvad er lærens dag? Nye og stærke kræfter i Hovedstyrelsen Kongressen Arbejdsløse kollegaer risikerer at stå uden indkomst Tanker fra en lærers hverdag Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 9:00-13:00 Ane Søegaard: Formand Annette Juhl: Næstformand og formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Helen Zachariassen: Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Anja Hyldgaard Løgtholt : Formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg Rasmus Borup Christiansen: Medlem af organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Anne Martiny: Medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Mette Bache Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Jørgen Thyregod Kasserer og medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Nummer 21 Formand Anders Bondo Christensen på talerstolen til kongressen i Danmark Lærerforening Foto: Simplicity Design

2 FKF-NYT Side 2 Er DU min arbejdsgiver, kollega? Vi kan med rette forvente af hinanden, at vi drøfter, hvilke opgaver der skal have hvilken prioritet. Udtrykket stammer fra et teammøde på en skole på Frederiksberg, hvor kollega X føler sig sat på plads af kollega Y. Kollega Y har netop givet udtryk for, at kollega X ikke har løst en teamopgave godt nok. Af Ane Søegaard Formand for FKF en har jeg, som medlem at 5.a s M team, ret til at irettesætte og kritisere mine kolleger i teamet? Det stiller os overfor hundredetusindekroners-spørgsmålet: Hvad gør man, hvis teamet har forskellige forventninger til, hvornår en opgave er løst? Har vi retten til at gå i rette med hinanden? Bliver vi hinandens arbejdsgivere, når vi udøver kritik af hinandens måde at løse en opgave på? Der er ingen tvivl om at et forpligtende teamsamarbejde ofte vil stille os i situationer, hvor vi rent professionelt - vil have forskellige opfattelser af hvordan eller hvornår en opgave kan kaldes løst tilfredsstillende. Lærer Petersen synes at det er spild af tid at læse korrektur på ugebrevene til forældrene. Han har til gengæld som princip, at elevernes franske stile skal returneres allerede dagen efter aflevering. For Lærer Henriksen derimod, er det helt afgørende, at der er læst grundig korrektur på alle sedler som skal ud af huset og så må lærer Petersens franske stile efter hendes mening vente. Ingen arbejdstidsaftale kan ændre ved, at vi har forskellige, professionelle tilgange og prioriteringer. Lærere er ligeså forskellige som alle andre mennesker. Men hvem skal bestemme, hvilken prioritering, der er den rigtige? For både lærer Petersen og lærer Henriksens argumenter er jo legitime, professionelle kriterier. Men vi skal ikke være hinandens arbejdsgivere. Vi kan med rette forvente af hinanden, at vi drøfter, hvilke opgaver der skal have hvilken prioritet. Men vi skal fastholde overfor hinanden, at det er en ledelsesopgave at diktere arbejdsopgaver. I Arbejds&dsa'ale 08 står der: Gennem skoleåret drøer ledelse og lærerteam mål og målopfyldelsen af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamet har ansvar for (dvs factor -opgaverne, red.) med henblik på prioriteringer og justeringer. Kan vi ikke blive enige om prioriteterne i teamet, eller har vi for forskellige, professionelle prioriteter. Så er det måske nu, at vores skoleleder skal inviteres indenfor i teamet. På vores hjemmeside kan du finde informationer om foreningen, læse FKF-Nyt og følge med i nyheder. Det er også her du finder info om løn (fx hvordan lønsedlen skal læses), barsel og meget mere.

3 Nummer 21 Side 3 Ane Søegaard Lærerne er blevet hørt i budget 2012 Budgetforliget øremærker godt 2 mio. kr. til efteruddannelse af lærere og børnehaveklasseledere omkring inklusionsopgaven, og temaforslaget om besparelse på lærernes arbejdstid på 6 mio. kr. gennemføres ikke. lle partier i Kommunalbestyrelsen, Enhedslisten A undtaget, vedtog i september et budgetforlig som sikrer flere midler til efteruddannelse af lærerne i forbindelse med inklusionsopgaven og et temaforslag om en besparelse på lærernes arbejdstid på 6 mio. kr. er lagt død. Derudover iværksættes flere mindre projekter, bl.a. forsøg med valgfag i håndværksfag på to udvalgte skoler, projektmidler til en særlig indsats i udskolingen og i ungdomsskolen med initiativer, der understøtter kulturforståelse og international orientering for folkeskolens ældste elever samt varige midler til elever med særlige talenter. Endelig afsættes der midler til at undersøge mulige modeller for etablering af en madordning i folkeskolen, et ønske som FKF flere gange har anbefalet politikerne at gennemføre. FKF tilfreds med undervisningsbudgettet FKF s formand, Ane Søegaard, siger om Vi er rigtig glade for at Kommunalbestyrelsen har lyttet til os og afsat midler til vores budgetforliget på undervisningsområdet: efteruddannelse. Vi ser med tilfredshed på, at tema forslaget om besparelser på 6 mio. kr. på lærernes arbejdstid ikke gennemføres. Vi har enorme udfordringer med inklusionsopgaven på skolerne. Vi mangler både tid til at forberede vores undervisning og uddannelse til at undervise elever med særlige behov i normalundervisningen. Den opgave bliver sværere og sværere. Det er helt afgørende for lærernes arbejdsmiljø og for elevernes undervisning, at vi har de nødvendige ressourcer i form af tid og uddannelse til at kunne varetage inklusionsopgaven. Jeg glæder mig derfor over Kommunalbestyrelsens initiativ og håber, at der også i de kommende år vil blive tilført ressourcer til både specialområdet og normalområdet på skolerne. Malurt i budgetbægeret Men der resterer fortsat en grønthøster -besparelse på lønsumsreduktion og på sygefravær for alle ansatte i kommunen. I juli udsendte FKF, BUPL og Kommunalforeningen en pressemeddelelse, hvor de kritiserede lønsumsreduktionen. Det er en generel og urimelig besparelse. Lærerne har simpelthen ikke fået mere i løn, end de kunne forvente. Det er en grønthøster som kun kan indhentes ved at spare på antallet af stillinger. Jeg vil sammen med flere andre faglige organisationer i efterårsferien afholde møde med bl.a. kommunaldirektøren for at drøfte besparelsen, siger Ane Søegaard. Alle partier i Kommunalbestyrelsen, Enhedslisten undtaget, har tilsluttet sig budgetforliget for Enhedslisten havde ønsket flere midler til undervisningsområdet, særligt til inklusion og lærernes efteruddannelse. Læs hele budgetforliget her: Budget2012/Budgetaftalen2012.aspx

4 FKF-NYT Side 4 Den 5. oktober fejres Lærerens Dag verden over. På Frederiksberg blev dagen også fejret bl.a. med kage til alle lærerne på skolerne og med en reception om eftermiddagen i FKF s festligt pyntede lokaler på Frydendalsvej. Lærerne er stadig skolens viggste ressource! Af Anja Løgtholt bud på, hvorfor Lærerens Dag er værd at fejre. Følg FKF på facebook: facebook.co m/ Frederiksbe rgkom munelae rerforen ing I bestyrelsesmedlem og tillidsrepræsentant på la Cours Vej sin indledning sagde Frederiksberg Kommunelærerforenings formand, Ane Søegaard, bl.a.: Lærerne er skolens vigtigste ressource og der skal passes godt på skolernes ressourcer. Læreren er den vigtigste faktor i undervisningen. Undervisningsopgaven kan kun lærerne varetage, og dagen i dag er en glimrende anledning til at understrege det budskab. Ane Søegaard fortsatte: Vi har behov for at der er sammenhæng mellem de krav der sættes til os som lærere, bl.a. i forhold til inklusionsopgaven. Vi vil gerne inkludere elever med særlig støttebehov i normalundervisningen. Det kræver, at vi har de rette forudsætninger for at gøre det. At sikre os, lærerne, den rette og nødvendige efteruddannelse er en væsentlig forudsætning for inklusion. Flere læreruddannede i klasser med støttekrævende elever, er en anden. Til sidst lød en tak til Kommunalbestyrelsen for i budget 2012 igen at have sat ekstra penge af netop til efteruddannelse af lærerne. Udover lærere fra Frederiksbergs skoler var også politikere fra kommunalbestyrelsen Anja Camilla Ravn (S), Jan E. Jørgensen (V), Rikke Lauritsen (SF) og Balder Mørk Andersen (SF) mødt op. De gav hver især deres Jan E. Jørgensen fortalte, hvordan han på egen krop havde erfaret, at tålmodighed og pædagogisk kunnen er en nødvendighed for at være en god lærer. Det kræver noget helt særligt at være lærer, og lærerne udfører et imponerende stykke arbejde derfor er de værd at hylde, sagde Jan E. Jørgensen. Balder Mørk Andersen bakkede op om udsagnet og kom samtidig med sin egen holdning til lærerarbejdet: Lærergerningen er det vigtigste job i hele verden. Det er i skolen, fremtidens mennesker skabes det er grundlaget for vores samfund. Anja Camilla Ravn erklærede sig enig i standpunktet og tilføjede, at selv i en tid med stigende krav til folkeskolen og lærerne er der ingen steder tvivl om, at dygtige lærere er forudsætningen for elevernes læring. I sit indlæg sagde Anja Camilla Ravn b.la: Med en lærerstab af dedikerede coaches, finurlige kropsmatematikere, venlige sjæle, kreative tænkere, støttende pædagoger og snørklede, nørdede hjerner, kan både Ebbe, Muhammed, Villy og Pia rummes og anerkendes og gøres dygtigere og klogere og mere klar til mere viden og mere verden. Det kan I. Og det skal I have en kæmpe tak for. Dagen blev afsluttet med kinesisk lotteri med flotte præmier samt en auktion blandt de fremmødte kommunalpolitikere om en købmandskurv vinderen af den blev Jan E. Jørgensen.

5 Nummer Nummer Side 5 Glimt fra generalforsamlingen 2010 Ane Søegaard: Lærerne er skolens vigtigste ressource Jan E. Jørgensen (V) blev den heldige vinder af købmandskurven Anja Camilla Ravn (S) forklarer, hvorfor lærerne skal fejres på Lærerens Dag Anne Martiny fra FKF s bestyrelse byder velkommen Balder Mørk Andersen (SF): Lærergerningen er det vigtigste job i hele verden Jan E. Jørgensen (V): Det kræver noget helt særligt at være lærer. Hvad er Lærerens Dag? 5. oktober er den internationale Lærerens Dag. I mange lande verden over hylder man lærere for det store arbejde, de gør hver eneste dag. Også i Danmark er lærerens betydning for den enkelte elev uvurderlig, og læreres arbejde har en samfundsmæssig værdi, som ikke kan værdsættes nok. I Danmark er det IBIS og Danmarks Lærerforening, der står bag Lærerens Dag, som har til formål at sætte fokus på det vigtige og værdifulde arbejde, lærere udfører hver dag verden over og samtidig indsamle penge til et godt formål i år uddannelse af lærere i Bolivia; Sydamerikas fattigste land. Alle indtægter fra FKF s arrangement går ubeskåret til støtte for IBIS projekt til uddannelse af lærere i Bolivia.

6 FKF-NYT Side 6 Vi har behov for at DLF tør mene noget offensivt om lærernes løn- og arbejdsvilkår, også i medierne. Stem FKF s formand, Ane Søegaard, i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse Frederiksberg Kommunelærerforenings formand, Ane Søegaard, stiller op til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. FKF udlover præmier til de skoler, der får en ekstra høj stemmeprocent! Jeg stiller op, fordi jeg mener, at den dagsorden, lærerne og kredsen på Frederiksberg har sat i de sidste år, er en dagsorden som alle lærere har brug for, at DLF sætter. Vi har behov for at DLF tør mene noget offensivt om lærernes løn- og arbejdsvilkår, også i medierne. Lærerne har andre og flere dagsordner end at sikre læseindsatsen. Inklusion, arbejdsløshed og fyringer, dårligt arbejdsmiljø og reallønsnedgang er helt afgørende temaer for lærerne og det skal vi stå ved. På spørgsmålet om, hvad der skal til for at få sat en ny dagsorden, svarer Ane Søegaard: På Frederiksberg har FKF og lærerne i fællesskab ved hjælp af intensive, offensive kam- Du kan læse om og se mere til Ane Søegaards holdninger og visioner for DLF på eller via pagner, dialog med lærerværelserne og med en stor opbakning fra kollegerne sat temaer som elevplaner og it-problemer på dagsordenen. Det har givet genlyd over hele landet og det har haft stor betydning også for lærere uden for Frederiksbergs kommunegrænse. Det er den dagsorden, jeg gerne ser hovedstyrelsen have. Ane Søegaard genopstiller som formand for FKF til generalforsamlingen i marts Tillidsrepræsentanter og bestyrelse i FKF anbefaler alle medlemmer at stemme Ane Søegaard i Hovedstyrelsen. Ane har desuden anbefalere fra flere andre kredse rundt om i landet.

7 Nummer 21 Side 7 FKF udlover præmier til de skoler, der får en ekstra høj stemmeprocent En samlet stemmeprocent på skolen på 90 eller mere udløser snaps til julefrokosten Skolen med højeste stemmeprocent vinder et beløb svarende til 50 kr. pr. medlem; faglig klub beslutter, hvad pengene skal gå til. Denne konkurrence er delt i to - skoler med under 20 ansatte og skoler med over 20 ansatte, der findes en vinder i begge kategorier. Hvilken rolle har Hovedstyrelsen? Foreningens øverste politiske myndighed er kongressen, som lidt over 300 repræsentanter deltager i. Imellem kongresserne har hovedstyrelsen ansvar for at lede foreningen. Denne består af 25 medlemmer, der for hovedparten vælges direkte af medlemmerne hvert fjerde år. Formand er Anders Bondo Christensen. Hvem kan blive medlemmer af Hovedstyrelsen? Hovedstyrelsen består af 25 medlemmer, heraf 20 lærere (fraktion 1), 1 børnehaveklasseleder (fraktion 2), 1 skoleleder (fraktion 3), 1 lærerstuderende (LL s kreds, fraktion 5) samt 2 medlemmer af IMAK (Grønlands Lærerkreds). Hvornår er der valg til Hovedstyrelsen? Du kan stemme på din/dine kandidater fra den 20. november til den 6. december. Hvert medlem af DLF har 18 stemmer. Alle stemmerne kan sættes på en kandidat, eller du kan fordele dem på flere kandidater. I Folkeskolen den 24. november vil alle hovedstyrelseskandidaterne præsentere deres valgoplæg. Hvordan stemmer jeg? Hovedstyrelsesvalget er elektronisk. Du får udleveret din kode i din mailboks eller med ordinær post. Derefter klikker du ind på en hjemmeside, indtaster dit medlemsnummer og din kode og afgiver dine stemmer på den eller de kandidater, du vil støtte. Husk at opdatere din Min side på (vælg Medlem i topbjælken Min side i højre margin)

8 FKF-NYT Side 8 Kongressen Af Anja Løgtholt bestyrelsesmedlem og tillidsrepræsentant på la Cours Vej Danmarks Lærerforenings kongres fandt sted september i Falkonersalen og selv om folketingsvalget fyldte en del af programmet bl.a. i kraft af et valgmøde på selve kongressen blev der også tid til at diskutere foreningens politik og vælge formand og næstformand. De delegerede fra FKF deltog også i deba,en. Her kan du se udpluk af hvad der skete på kongressen læs mere på h,p://www.dlf.org/om+danmarks+l%c3%a6rerforening/organisa&on/kongres/kongres+2011 Danmarks Lærerforening holder kongres d September. Følg med i kongressen på Skoleledelse FKF s formand, Ane Søegaard satte fra talerstolen fokus på skoleledelsens betydning for arbejdsmiljøet og fremsatte et resolutionsforslag, som havde stor tilslutning: For lærerne er der tæt sammenhæng mellem pædagogisk ledelse og personaleledelse. Lederne må frigøres fra det øgede bureaukrati, de er blevet pålagt. Der er behov for, at lederne får forbedrede muligheder for at udøve god personaleledelse og god pædagogisk ledelse. (uddrag fra resolutionen Styrk den kompetente skoleleder ) Lærerfaglighed Det er læreren, der sikrer fagligheden: Forskningen peger på tre sammenhængende kompetencer som de vigtigste hos læreren. Det er relationskompetence, didaktisk kompetence og kompetence til at lede klassen. Det er altså en forudsætning for undervisningens succes, at læreren kan skabe relation til såvel den enkelte elev som til hele klassen med det formål at rette fælles opmærksomhed på det, der skal læres. Lærerne skal have legitimitet til at tage ansvar for den samlede undervisningsopgave, som også indebærer elevernes trivsel og relationer. (uddrag fra resolutionen Lærerne sikrer fagligheden ) Arbejdsmiljø og inklusion Fokus på vilkårene for god undervisning: Lærernes arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø er to sider af samme sag, det gælder både på det psykiske og fysiske område. En af skolens mange nye opgaver er inklusion af flere elever i normalklasserne. Den opgave kræver resurser til inkluderende støtteforanstaltninger, efteruddannelse, tid til samarbejde og erfaringsudveksling. (uddrag fra resolutionen Vilkårene for god undervisning er under pres ) Valg til formandskabet Anders Bondo Christensen blev uden modkandidat genvalgt som formand. Til gengæld var der kampvalg om posten som næstformand: Dorte Lange som flere gange har været dirigent på FKF s generalforsamling og som blev enstemmigt støttet af FKFs delegerede (Anne Martiny, Helen Zachariassen og Ane Søegaard) vandt valget.

9 Side 9 Nummer 21 Falkonersalen var godt fyldt op af de mange delegerede. Foto: Simplicity Design Hvad er kongressen? Kongressen er DLF s højeste myndighed og samles en gang årligt. Kongressen består i alt af 309 delegerede. Hovedparten af de delegerede kommer fra de lokale kredse, hvor der hvert andet år vælges delegerede til kongressen. Kongressens opgave er at beslutte de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde. Fx beslutter kongressen, hvilke krav der skal opstilles i forbindelse med overenskomstforhandlinger, og de bestemmer, hvad foreningen mener om principielle temaer som fx finansiering af folkeskolen. Kongressens delegerede vælger også foreningens formand og næstformand. FKF s formand Ane Søegaard blander sig i debatten Foto: Simplicity Design Dagen før folketingsvalget valgmøde på DLF s kongres. Foto: Simplicity Design Tilmeld dig FKFs SMS-service og få viden om aktuelle fagpolitiske tiltag og aktiviteter direkte på mobilen Send teksten FKF + dit navn fx FKF Jens Jensen til 1272 Det koster almindelig sms-takst at tilmelde sig servicen i øvrigt er gratis

10 Vil du vide mere om, hvad der rør sig i FKF? Klik forbi vores hjemmeside FKF-NYT Side 10 Arbejdsløse kolleger risikerer at stå uden indkomst EN TIDLIGERE REGERING forkortede i samarbejde med bl.a. det Radi- D kale Venstre dagpengeperioden. Det får nu konsekvenser for arbejdsløse lærere landet over også på Frederiksberg. Derfor har formand for FKF Ane Søegaard sammen med Flemming Ernst, formand for Hvidovre Lærerforening, skrevet dette læserbrev (også bragt i Folkeskolen uge 39): Kære Margrethe Vestager. Lige nu er ca arbejdsløse lærere på dagpenge. En stor del af dem er ledige som følge af stillingsnedlæggelser i kommunerne. Til sommer mister hundredvis af disse lærere deres dagpengeret. Mange af de arbejdsløse er helt nyuddannede kolleger, som aldrig er kommet i job efter endt uddannelse. Samtidig er muligheden for at komme tilbage på dagpengesats reduceret betragteligt: Vores arbejdsløse kolleger skal nemlig optjene et års arbejde indenfor 3 år, hvis de skal generhverve retten til dagpenge - og et vikariat på ni måneder gør det ikke. Alternativet er kontanthjælp for nogle få. For ejer du en brugt bil eller anden formue ja, så kan du heller ikke modtage kontanthjælp. På Frederiksberg er der fx pt. arbejdsløse kolleger som reelt må betragtes som værende fattige. Det er typisk kolleger som er blevet afskediget pga. længerevarende sygdom efter arbejdsskader og som fx ejer en lille og billig andels- eller ejerlejlighed. En lejlighed, de ikke kan få solgt. De har derfor ikke har ret til kontanthjælp. Det er den virkelighed, du og det Radikale Venstre sammen med den øvrige blå blok insisterer på, at fastholde. Vi kan forstå, at også en stor del af dit eget bagland mener, at der er sammenhæng mellem en anstændig arbejdsmarkedspolitik og et menneskeværdigt liv. Kære Margrethe Vestager, lyt til dit bagland. Med venlig hilsen Flemming Ernst, formand for Hvidovre Lærerforening og hovedbestyrelsesmedlem i Lærernes A-kasse og Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening Flemming og Anes læserbrev i Folkeskolen

11 Nummer 21 Side 11 TANKER FRA EN LÆRERS HVERDAG AF ANNE MARTINY, BESTYRELSESMEDLEM OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DUEVEJ Lærere på mødeplan Lærerne på Frederiksberg nu på mødeplan. Så kort var overskri'en i avisen, og mange almindelige borgere trak nok på skuldrene og bladrede videre. Hvem interesserer sig for mødeplaner, og er det ikke en god ide, at lærerne har en plan? Det kunne bare mangle andet! Det hele startede meget enkelt. Kommunen manglede 8 millioner og derfor kunne vi på Frederiksberg ikke opretholde den faktor, vi havde &dligere. Forhandlingerne om arbejds&dsa'alen brød sammen, og resultatet blev lærere på mødeplan. Jeg har nu arbejdet e'er de nye regler siden skolestart, og jeg er parat &l at tage et (næsten) hvilket som helst job, jeg får &lbudt. At være på mødeplan er på mange måder enkelt teore&sk set. Jeg ved, hvad jeg skal lave hvert minut på dagen. Prak- &sk set er hverdagen noget anderledes. På en almindelig dag møder jeg kl og har to lek&oner. Dere'er deltager jeg i teammøde (det man i gamle dage kaldte pause). Jeg har dog ingen at mødes med, for det ene teammedlem skal gå gårdvagt, det anden har &lsyn med fysiklokalet og det sidste er sygemeldt. Der er selvfølgelig ikke de store uoverensstemmelser på mødet, men heller ikke den store udvikling. Jeg noterer lidt om de forskellige punkter på dagsordenen og håber så, vi kan tale sammen på et &dspunkt. Dere'er igen to lek&oner, og bage'er er der skole-hjemsamtale med Peters mor. Kl har jeg som TR fået afsat &d &l at tale med mine kolleger, men de fleste har fortsat undervisning. Og sådan går ugen sin skæve gang. Jeg er dødtræt af det hele, men jeg er nødt &l at gøre, som arbejdsgiverne forlanger. Det eneste posi&ve er, at eleverne fik deres bøger i sidste uge. Jeg har taget mig i at kigge sultent på rengøringsassistenternes job et par gange, så den er helt gal med mig. Hvis I kender nogen, der kender nogen, som måske har et job, er jeg meget interesseret! Og nej, sådan er virkeligheden ikke på Frederiksberg endnu, men når jeg kigger i min ellers ufejlbarlige krystalkugle, ser billedet ang. ny arbejds&dsa'ale om to år noget uklart ud. Ovenstående kunne måske blive virkelighed, og hvis det er &lfældet, håber jeg nogle af jer kender en, der kender For kollegerne i Ballerup er mødeplanen desværre virkelighed. Se eksempler på, hvad det betyder her:

12 FKF-Kalenderen: Side 12 Dato Indhold Sted 4. oktober kl Klubmøde m. deltagelse af FKF s formand, Ane Søegaard Skolen på Nyelandsvej 5. oktober kl Lærerens Dag reception og lotteri i FKF Frydendalsvej oktober kl FKF og BUPL holder møde om pædagoger i undervisningen FKF s lokaler 27. oktober kl Halvårsmøde for arbejdsmiljøgrupper Rådhuset 28. oktober kl Åbent medlemskursus Tre Falke Skolen 1. november kl Klubmøde m. deltagelse af FKF s formand, Ane Søegaard Skolen på la Cours Vej 2. november kl Temadag for TR-privat Frydendalsvej november kl Netværksmøde for matematikvejlederne Frydendalsvej november kl Netværksmøde med mediecentervejlederne Frydendalsvej november kl Klubmøde m. deltagelse af FKF s formand, Ane Søegaard Lindevangsskolen 16. november kl TR-kursus om bisidderrollen FKF s lokaler 20. november til 6. december Hovedstyrelsesvalg FKF s formand Ane Søegaard stiller op HUSK AT STEMME! 30. november kl Temadag for TR, TR-supp. og AMR om kampagne Frydendalsvej december Pensionsttræf julegløgg og oplæg DEADLINE FOR MATERIALER TIL NÆSTE NUMMER ER ONSDAG 14. DECEMBER Indlæg (artikler, billeder osv.) sendes til SÆT KRYDS I KALENDEREN! FKF s generalforsamling 2012 finder sted torsdag den 15. marts kl På dagsordnen er bl.a. valg til bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard Billeder: FKF, stock.xchng, og Simplicity Design

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening November 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefond Januar 2012 Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 FKF-NYT At inkludere er lærernes

Læs mere

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG).

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Til stede: Henrik D, Mads, Karla, Helle L, Torben, Peter, Tine F,

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid Marts 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening FKF-NYT Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 9:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

Referat af TR-møde d. 21/

Referat af TR-møde d. 21/ Referat af TR-møde d. 21/9 2011. Til stede: Jørgen, Rasmus, Hans, Mette, Torben, Henrik Kragh, Ane, Enrico, Montse, Leif, Morten, Helen, Mads og Christine (fra kl.14). Afbud: Anne, Tine, Henrik D., Anja,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Marts 2012 FKF-NYT Drop partnerskabet med KL vi ønsker ligeværdig dialog om folkeskolen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening September 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org FKF-NYT Én lærer til to klasser det bliver dyrt! Økonomiaftale: Færre penge = øget

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Juni 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening FKF-NYT Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefon d i sommerferien (aku e henvendelser) Mandag - fredag: 10:00-12:00 www.fkf.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d.4/1 2012. Afbud: Mette og Jørgen. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d.4/1 2012. Afbud: Mette og Jørgen. Dagsordenspunkt Tid Referat Afbud: Mette og Jørgen Referat af bestyrelsesmøde d.4/1 2012. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 7/12 og TR-møde 14/12 2) TR-kurset. Program.(bilag) Hvem gør hvad?

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Referat af TR-møde d.13/

Referat af TR-møde d.13/ Referat af TR-møde d.13/4 2010. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om:. AMR får lagt 20 timer oveni i år. De a) AMR-akkord v. Ane får 70 timer næste år. b) Timer til suppleanten

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d.18/5 2010.

Referat af bestyrelsesmøde d.18/5 2010. Referat af bestyrelsesmøde d.18/5 2010. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referater. TR 26/4, 4/5 og 11/5 Best. 4/5 og 11/5 /B 2) A) Orientering fra formanden - Implementeringsmøde med forvaltning

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat fra: Danmarks Lærerforening. Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. Pensionistforum. Nyborg d

Referat fra: Danmarks Lærerforening. Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. Pensionistforum. Nyborg d Danmarks Lærerforening Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn Pensionistforum Nyborg d. 31.01.2013 Referat fra: Møde i Pensionistforum mandag den 14. januar 2013 kl. 10.00 12.00 I Odense Lærerforenings

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen!

FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen! FKF-NYT Temanummer Styrk læreren - Styrk skolen! Styrk læreren styrk skolen! Side 2 At styrke lærerne er at styrke skolen! Vi ved, at hvis vi styrker læreren, styrker vi også skolen. Vi ved, at hvis lærerne

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK RLF S POLITIKOMRÅDER FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget.

Læs mere

Referat at TR-mødet d. 11/5 2010

Referat at TR-mødet d. 11/5 2010 Referat at TR-mødet d. 11/5 2010 Mødeleder: Mette Referent: Annette Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen Lokal løn 20 Rasmus orienterede om kampagnekortene, som skal lægges ud på

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene Danske skoleelever har afholdt kursus for elevrådsrepræsentanterne fra 5. -9. årgang. Trivselsambassadørerne

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B Referat af bestyrelsesmøde d.9/11 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B 2) Det mener FKF O/D/B v. Anja og Ane Referaterne godkendt.

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 13. januar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere