FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening"

Transkript

1 September 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej Frederiksberg C Telefon: FKF-NYT Én lærer til to klasser det bliver dyrt! Økonomiaftale: Færre penge = øget inklusion i folkeskolen Invitation til medlemskursus Tema: Balleup Opslagstavle Tanker fra en lærers hverdag Telefon d Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 9:00-13:00 Ane Søegaard: Formand Annette Juhl: Næstformand og formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Helen Zachariassen: Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Anja Hyldgaard Løgtholt : Formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg Rasmus Borup Christiansen: Medlem af organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Anne Martiny: Medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Mette Bache Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Jørgen Thyregod Kasserer og medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Nummer 20 Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! FKF opfordrer alle til at stemme på et parti, der styrker folkeskolen hold øje med valgmaterialer på din skole, på og på

2 Side 2 Én lærer til to klasser det bliver dyrt! én lærer til 56 elever styrker ikke undervisnin gen og er ikke inspirerende for skolens udviklingsarbejde. Frederiksberg Kommunalbestyrelse besluttede i sommerferien med eet hug at genåbne budgetterne og spare kr. 14 mio. på de ansattes lønsum. For en gennemsnitlig skole på Frederiksberg betyder det en besparelse på gennemsnitligt kr ,- mere i indeværende budgetår. Af Ane Søegaard Formand for FKF et politiske argument er, at vi de D kommunalt ansatte - har fået for meget i løn. Men tallene stemmer ikke. Lærerne har ikke fået for meget i løn, vi har ikke overudmøntet på lønsummen. Vi har fået præcis den gennemsnitlige lokallønsum og centralt aftalte løn, som vi kan forvente ift. overenskomsterne. Og vi har hvis nogen skulle være i tvivl - heller ikke fået en bøjet femøre mere end det, vi har stillet krav om. Det har FKF og andre organisationer i Hovedudvalget (det øverste MED-udvalg i Frederiksberg Kommune) oplyst politikere og embedsmænd om, og vi var i første omgang blevet lovet, at tallene ville blive nøjere gransket før en evt. beslutning skulle træffes. Alligevel skal vi nu sammen med alle andre ansatte i kommunen betale. Men hvordan gør man det? Man kan jo ikke sætte os ned i løn, for vi (FKF) har jo indgået lokallønsaftaler med skolerne for det næste skoleår. Det sikrer os vores løn i dette skoleår. Man kan ikke blot fyre os, for vi har jo vores opsigelsesvarsler og pengene skal jo findes i dette budgetår. Lederne har sandsynligvis kun én måde at spare pengene på i indeværende budgetår: Færre vikarer til fraværende lærere, eller som en skoleleder sagde det: Jeg må spare på vikarbudgettet som allerede er reduceret. Så må én lærer dække to klasser, når en kollega skal på kursus. Allerede sidste skoleår var det på nogle skoler en konsekvens af allerede gennemførte besparelser: Lærer Pedersen skulle på samme tid undervise i matematik i 6.b og fjernundervise 6.a, i geografi, fordi en kollega var syg eller på kursus. Så hr. Pedersen og flere af hans kolleger henvendte sig til foreningen for at forhøre sig: Må man det? Og ja, det må man godt. For regeringen og dens støttepartier har, støttet af KL, sikret kommunerne vide rammer for besparelserne: holddeling, samkørt undervisning, alternativ klassemodel; kært barn har mange navne. Lad det være sagt klart: Jeg går ind for alle de metoder, strukturer og arbejdsformer som gavner kvaliteten af undervisningen og understøtter det gode arbejds- og undervisningsmiljø. Skoleperioder med principper omkring kønsopdelt undervisning, niveaudelt undervisning, aldersintegreret undervisning osv. kan bestemt være inspirerende og gavnligt for det pædagogiske og fagfaglige udviklingsarbejde på skolen. Men én lærer til 56 elever styrker ikke undervisningen og er ikke inspirerende for skolens udviklingsarbejde. Og det koster på vores arbejdsmiljø, når vi ikke kan sikre den bedst mulige undervisning. Med kommunalbestyrelsens grønthøster er der lagt op til meget stor økonomisk kreativitet på skolerne. Lad os håbe, at den er så stor, at den kan hænge sammen med besparelsen på det forventeligt, reducerede sygefravær blandt lærerne og børnehaveklasselederne i kommunen. Er du klar til et nyt arbejdsår? Jeg ved, at FKF er! På vores hjemmeside kan du finde informationer om foreningen, læse FKF Nyt og følge med i nyheder. Det er også her du finder info om løn (fx hvordan lønsedlen skal læses), barsel og meget mere.

3 Nummer 20 Side 3 Økonomiaftale: Færre penge = øget inklusion i folkeskolen I juni indgik regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for Det økonomiske fundament for aftalen er på niveau med Det nødvendiggør, at alle kommuner fortsat skal bevare fokus på stram økonomistyring og effektivisering for at få mere for pengene. Af Anja Løgtholt bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på la Cours Vej t af de områder, der er særligt fokus på i aftalen, er E specialundervisning. Aftalen vil give kommunerne langt friere spillerum til at inkludere flere elever med særlige støttebehov end tidligere. Dette gøres bl.a. gennem indslusning af elever fra fx specialklasser og lignende tilbud til normalundervisningen. De manglende støttetilbud i normalundervisningen har øget andelen af klager betragteligt. Klagenævnet og hele ankesystemet omkring specialundervisning og -tilbud er ikke populært hos KL, som på deres hjemmeside bl.a. skriver, at: På specialundervisningsområdet oplever mange kommuner, at klagenævnet underkender kommunernes beslutninger om at inkludere elever frem for at sende dem i specialklasser eller på specialskoler. Fremover kommer der til at gælde omvendt bevisbyrde, så klagenævnet skal have helt særlige, faglige grunde til at omgøre en kommunes beslutning om inklusion. (http://www.kl.dk/om-kl/artikler/86619/2011/06/nyeregler-oger-styringsmulighederne-pa-de-specialiseredeomrader/) For at sikre inklusionen, gøres det med andre ord sværere at få medhold i en evt. klage over specialundervisningstilbud. Man kan spørge sig selv, hvem et sådant tiltag gavner: De berørte elever og forældre eller kommunens økonomi? Det lugter langt væk af endnu en spareøvelse. I det hele taget sikrer aftalen, at regeringen sammen med KL skal finde måder at gennemføre evt. lovændringer, der sikrer effektiviseringer af det specialiserede område. Fx vil regeringen fremsætte lovforslag, der sikrer, at en skolekommune ikke kan visitere en elev til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det, som bopælskommunen har visiteret til. Udgangspunktet er den billigste løsning, den laveste fællesnævner. Hele inklusionstanken er det svært at have noget i mod så længe den begrundes i hensynet til de elever og klasser, det drejer sig om. Til gengæld klinger ideen noget mere hult, når argumenterne er økonomiske besparelser. Ja tak til inklusion, men ikke for enhver pris! FKF sætter inklusion på dagsordnen Er du også træt af at høre politikere snakke om inklusion som noget helt nyt og spændende og løsningen på alt? Vil du være med til at forklare, hvad der skal til for at kommunalpolitikernes krav om øget inklusion skal kunne lykkes? Vil du være med til en aften, hvor kollegialt samvær og fagpolitiske drøftelser sker under uformelle former med kollegerne fra hele Frederiksberg Kommunelærerforening? Fredag den 28. oktober kl. 16 inviterer FKF alle medlemmer til åbent medlemskursus med netop inklusion på dagsordnen. Det foreløbige program er som følger: Kl. 16 holder psykolog Bjarne Nielsen oplæg om, hvad der skal til for at inklusionen kan lykkes. Oplægget efterfølges af en paneldebat hvor lokalpolitikere fra alle partier vil komme med deres indlæg og står til rådighed for spørgsmål og debat. Arrangementet følges op af middag kl. 19, musik og dans. Tilmeld dig hos din TR allerede nu vi glæder os til at se dig!

4 Side 4 Ingen fleksibilitet, dårligt arbejdsmiljø og manglende mulighed for at agere som professionel lærer - det er virkeligheden for kollegerne i Ballerup, som nu (igen) er kommet på mødeplanen. Læs mere om, hvad det indebærer og hvorfor det er relevant for os på Frederiksberg. Der var ikke noget vi hellere ville, end at få en arbejdstidsaftale Af Jørgen Thyregod, bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på Nyelandsvej I forbindelse med Ballerup Kommunes manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne har FKF- Nyt talt med Niels Kjeldsen, formand for Ballerup Lærerforening, der udtrykker stor bekymring for kommunens lærere: Lærerne er nu kommet på mødeplan, der kan betyde lange dage uden nødvendig pausetid, og med mange ugentlige lektioner med tilhørende forberedelse. Det betyder, at nogle lærere vil skulle forberede rigtig mange lektioner og vi ved, at lærere ikke vil møde uforberedte op altså giver det en meget stor arbejdsmængde uden den nødvendige tid til at restituere sig og have tid til familie og anden fritid. Det kommer til at give stress. Hvad går denne Ballerup-model egentlig ud på? Alt lærernes arbejde skal nu planlægges af ledelsen. Dvs. at lærerne får udleveret et mødeskema for en periode (denne periode er typisk fra 1. august indtil efterårsferien, hvorefter en ny periode starter). I denne mødeplan, der i de fleste tilfælde starter kl er alle dagens aktiviteter plottet ind ledelsen har lagt alle møder, tilsyn og andet ind. Desværre betyder det, at også frikvarterer bruges til møder og tilsyn. Det eneste, de ligger udenfor denne mødeplan er lærernes forberedelse og klasselærerarbejde. Hvad har det betydet for lærerens arbejdstid? Ballerup kommune fastslog inden vores forhandlinger, at formålet var at få lærerne til at læse gennemsnitligt én lektion mere ugentligt. Det tal mener jeg slet ikke slår til det har givet endnu mere. Vi har masser af lærere, der læser lektioner om ugen. Er det ikke bare jeres egen skyld, at der ikke kunne indgås en aftale? Der var ikke noget vi hellere ville end, at få en aftale om A-08, som I andre eller i det mindste en KTO-aftale! Men allerede i indledningen af forhandlingerne, gjorde kommunen det klart, at aftalen skulle indgås i forbindelse med budgetforhandlinger der skulle altså spares, og den enkelte lærer skulle undervise mere. Det synes vi ikke var et godt udgangspunkt for starten på forhandlingerne, og så meldte kommunen ud, at vi ville skulle arbejde efter A-05 og derved mødeplaner. Ballerup kommunes lærere må derfor finde sig i at skulle arbejde efter en plan lagt af ledelsen væk er muligheden for at agere professionelt; væk er muligheden for at være fleksibel i f.eks. forældresamarbejdet til gengæld har man fået lov til at undervise mere, uden at andre opgaver er forsvundet! Følg FKF på facebook: facebook.com/ FrederiksbergKommunelaererforening

5 Nummer 20 Side 5 Glimt fra 29 lektioner om ugen og hvert minut af din arbejdsdag planlagt af din leder var det noget for dig? Af Jørgen Thyregod, bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på Nyelandsvej Fra 1. august i år er lærerne i Ballerup på mødeplan dvs. at stort set al deres tid til skolearbejde er skemalagt på forhånd af skolens ledelse. En almindelig lærer i Ballerup møder kl.7.55 og derefter er hendes tid nøje planlagt for dagen. Alle møder i diverse teams og med forældre er fastlagt på forhånd. Tid til diverse tilsyn lagt i skema ofte i (hvad vi andre kalder) frikvartererne. Lærere risikerer sagtens at have en dag fra kl til efter sidste møde uden anden pause end 10- frikvarteret. Det lyder måske tillokkende for nogen med en nøje planlagt dag, for så har man vel fri, når man forlader skolen? Men sådan er det ikke helt, for forberedelsen er stadig fri for den enkelte. Ballerup er på den gamle overenskomst A-05, hvilket giver 375 timer til forberedelse ligegyldigt hvor mange ugentlige lektioner, man har og den forberedelse er stadig efter skoletid. lærere til den samme undervisningsmængde i kommunen. Disse erfaringer fra Ballerup kommune vil andre kommuner måske tage ved lære af. Kommunerne er sat i et jerngreb af regeringen på den økonomiske front med store besparelser til følge, hvilket har givet en fantastisk nedgang i antal lærerstillinger på landsplan. Derfor kan man frygte, at andre kommuner vil opsige arbejdstidsaftalerne for at få lærerne til at undervise mere. Foreløbig er vi dog fredet for de kommende år, da FKF og Frederiksberg har indgået en aftale - men hvad så derefter? Måske er der stadig nogle, der ikke synes, at det lyder så slemt. Men når man så tilføjer, at den nye Ballerup-model har betydet, at rigtig mange lærere har mellem 26 og 29 ugentlige lektioner, kan der ikke være mange tilbage, der synes om denne. Men hvad har det så med os på Frederiksberg at gøre? Lige nu ikke så meget men det kan måske få. Ballerup er en af de kommuner, der bl.a. ønsker at udnytte lærernes tid bedre oversat til at lærerne skal have flere undervisningstimer end før - hvorved kommunen kan spare på undervisningsudgifterne, da der behøves færre Hvad gør FKF og hvorfor? I FKF bakker vi på flere måder op om kollegerne i Ballerup: - Vi har adopteret en skole som vi forsyner med moralsk, fagpolitisk, solidarisk og til tider kulinarisk opbakning i den svære tid, hvor arbejdsmiljøet i den grad er under pres. - Vi arrangerer og deltager i støtteaktioner, bl.a. torsdag den 25/8 og onsdag den 7/9, hvor der blev uddelt flyers og æbler til forældre i Ballerup for at gøre opmærksom på lærernes uholdbare situation Vi involverer os i kollegernes arbejdskamp, fordi den også kan ramme os. Vi må stå sammen i kampen for et godt arbejdsmiljø og retten til at agere som de professionelle lærere, vi er!

6 Side september afholder Danmarks Lærerforening kongres i Falconer Salen. Understøttelser fra Lærerstandens Brandforsikring A/S Medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring A/S kan inden 1. oktober 2011 ansøge om tildeling af understøttelser. Efter bestyrelsens skøn tildeles understøttelser fortrinsvis til: 1. Ældre medlemmer eller disses pa rørende, der er i økonomisk trang pa grund af sygdom eller pa grund af særlige omstændigheder. 2. Andre medlemmer eller disses pa rørende, der er i økonomisk trang pa grund af sygdom, forsørgertab eller pa grund af andre ganske særlige omstændigheder. Følg med i kongressen på eller besøg den som gæst. Arbejdsløshed eller status som uddannelsessøgende betragtes ikke i sig selv som særlige omstændigheder. Der ydes ikke tilskud til børn under uddannelse. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til LB, Farvergade 17, 1463 København K, tlf Særligt for lærere i tidsbegrænsede stillinger Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, skal du være opmærksom på, at en sådan status forudsætter, at du vikarierer for en navngiven kollega eller at stillingen er en projektstilling. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal du tilbydes en fast stilling. Er du i tvivl, kontakt da din tillidsrepræsentant. Særligt for lærere på nedsat tid Er du lærer på nedsat tid og ønsker du en fuldtidsstilling? I så fald skal du være opmærksom på, at du har ret til en fuldtidsstilling, hvis du er kvalificeret til stillingen og en sådan opstår i Frederiksberg Kommunes skolevæsen. Du skal altså have tilbuddet inden stillingen opslås eksternt. Er du i tvivl, kontakt da din tillidsrepræsentant. Er du tjenestemand i den lukkede gruppe? Overvejer du at gå på pension i løbet af efteråret 2011 eller foråret 2012? Kontakt kredskontoret for at få udregnet, hvornår det bedst kan betale sig for dig at blive pensioneret.

7 Nummer 20 Side 7 TANKER FRA EN LÆRERS HVERDAG AF ANNE MARTINY, BESTYRELSESMEDLEM OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DUEVEJ Agurke d Intet nyt under solen. Lige hjemkommet fra ferie i Malaysia læser jeg i avisen om alle de problemer, der er i folkeskolen. Det pudsige er, at emnerne minder meget om de ar kler jeg læste i Malaysia. Det er nok de færreste, der mener, at de to lande, ligner hinanden, men der er et punkt, vi er fælles om, nemlig at det går den forkerte vej i skolen. I Malaysia er lærerne også for dovne og uduelige, og skulle de gøre noget, der gavner undervisningen, gør de for lidt. Derfor bliver eleverne dummere og dummere. Man mangler lærere i Udkantsmalaysia, for alle vil helst undervise i de større byer og omegn. Derfor har man været nødt l at ansæ e ukvalificeret arbejdskra, og det går ud over kvaliteten i undervisningen. Undervisningsministeren har derfor fremsat et forslag om, at man skal tvinge lærerne ud i de tyndt befolkede områder i mindst to år. En slags værnepligt. Hvad det ender med, ved jeg pt. ikke. Der er en tendens l, at flere og flere sæ er deres børn i privatskoler, og man er bange for, at fællesskabet skal smuldre. Man er dog enig i, at alle, uanset skoleform, skal lære at tale det officielle sprog, og det er nok en meget god ide. Malaysia klarer sig for dårligt i PISA, og det skal der gøres noget ved. Hvad der skal gøres, svæver lidt i det uvisse, men i lighed med Danmark er alt ligegyldigt, bare man klarer sig godt i lige netop den test. I Malaysia har man også engelsk i skolerne. Nogle skoler starter endda i 1. klasse. Derfor burde alle være engelskkyndige. Men desværre nej. Man kan godt sige, at folk generelt taler engelsk, men det er svært at forstå. Selv kalder de deres engelsk for Manglish. Navnlig en episode udløste mange ar kler og læserbreve. Man havde inviteret nogle engelske specialister l et seminar i Malaysia. Tilhørerne var universitetsstuderende. Under spørgerunden l sidst, var der ingen af englænderne, der forstod spørgsmålene pga. udtaleproblemer. Det endte med, at man må e indkalde en tolk, og det var virkelig noget, der udløste et ramaskrig blandt befolkningen. Så nu skal der gøres noget ved problemet. Man har bl.a. overvejet at ansæ e engelsklærere fra Europa, men det tror jeg bliver svært, da melønnen ligger på ca. 10 kr. Det er rart at vide, vi ikke er alene! Tilmeld dig FKFs SMS-service og få viden om aktuelle fagpolitiske tiltag og aktiviteter direkte på mobilen. Send teksten FKF + dit navn fx FKF Jens Jensen til 1272 Det koster almindelig sms-takst at tilmelde sig servicen i øvrigt er gratis

8 FKF-Kalenderen: Side 8 Dato/klokken Begivenhed Sted 30. august kl Netværksmøde med teams om faglig læsning FKF 31. august kl Netværksmøde med børnehaveklasselederne FKF 5. september kl Ane på Rugvænget Skole med wienerbrød og moralsk opbakning BALLERUP 7. september kl TR/AMR-temadag om bisidderrollen Happening i solidaritet m. Ballerup-lærerne Afgang fra FKF kl. FKF september Happening BALLERUP 15. september FOLKETINGSVALG september Kongres i Danmarks Lærerforening Falconer Salen 5. oktober kl Kursus for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter i Hovedstaden Øst FKF DEADLINE FOR MATERIALER TIL NÆSTE NUMMER ER ONSDAG 5. OKTOBER SÆT KRYDS I KALENDEREN! FKF s generalforsamling 2012 finder sted torsdag den 15. marts kl På dagsordnen er bl.a. valg til bestyrelsen. Kandidat til hovedstyrelsesvalget i DLF FKFs formand Ane Søegaard stiller op til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Valget holdes i november 2011, og hvis Ane vælges, skal hun indtræde pr. 1. januar Anes kandidatur bakkes op af tillidsrepræsentanter og bestyrelse i FKF. Ane fortsætter som kredsformand - og har meddelt at hun da også genopstiller til posten som kredsformand i Frederiksberg Kommunelærerforening til marts 2012, hvor både kredsformand og den øvrige bestyrelse er på valg. FKF-Nyt vil i november-nummeret skrive mere om hovedstyrelsesvalget. Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard Billeder: FKF og stock.xchng,

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid Marts 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening FKF-NYT Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 9:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Marts 2012 FKF-NYT Drop partnerskabet med KL vi ønsker ligeværdig dialog om folkeskolen

Læs mere

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG).

Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Referat af TR-møde d. 24/8 2011. Afbud : Lars IJG, Enrico JS, Henrik TFS. (Annette delvist), Rasmus NY, Jørgen, Anja, Morten S. (NSG). Til stede: Henrik D, Mads, Karla, Helle L, Torben, Peter, Tine F,

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening November 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Referat af TR-møde d. 21/

Referat af TR-møde d. 21/ Referat af TR-møde d. 21/9 2011. Til stede: Jørgen, Rasmus, Hans, Mette, Torben, Henrik Kragh, Ane, Enrico, Montse, Leif, Morten, Helen, Mads og Christine (fra kl.14). Afbud: Anne, Tine, Henrik D., Anja,

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening November 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefond FKF-NYT Er DU arbejdsgiver, kollega? Lærerne blev hørt i budget 2012 Lærerne

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Juni 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening FKF-NYT Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefon d i sommerferien (aku e henvendelser) Mandag - fredag: 10:00-12:00 www.fkf.dk

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefond Januar 2012 Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 FKF-NYT At inkludere er lærernes

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d.18/5 2010.

Referat af bestyrelsesmøde d.18/5 2010. Referat af bestyrelsesmøde d.18/5 2010. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referater. TR 26/4, 4/5 og 11/5 Best. 4/5 og 11/5 /B 2) A) Orientering fra formanden - Implementeringsmøde med forvaltning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d.4/1 2012. Afbud: Mette og Jørgen. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d.4/1 2012. Afbud: Mette og Jørgen. Dagsordenspunkt Tid Referat Afbud: Mette og Jørgen Referat af bestyrelsesmøde d.4/1 2012. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 7/12 og TR-møde 14/12 2) TR-kurset. Program.(bilag) Hvem gør hvad?

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Referat at TR-mødet d. 11/5 2010

Referat at TR-mødet d. 11/5 2010 Referat at TR-mødet d. 11/5 2010 Mødeleder: Mette Referent: Annette Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen Lokal løn 20 Rasmus orienterede om kampagnekortene, som skal lægges ud på

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Bedre tilrettelæggelse kan frigøre 1,9 mio. undervisningstimer

Bedre tilrettelæggelse kan frigøre 1,9 mio. undervisningstimer 14. januar 2009 Bedre tilrettelæggelse kan frigøre 1,9 mio. undervisningstimer AF KONSULENT CASPER HANSEN, CVHA@DI.DK. Der er stort potentiale for at øge den tid folkeskolens lærere bruger på at undervise

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Referat af TR-møde d.13/

Referat af TR-møde d.13/ Referat af TR-møde d.13/4 2010. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om:. AMR får lagt 20 timer oveni i år. De a) AMR-akkord v. Ane får 70 timer næste år. b) Timer til suppleanten

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B Referat af bestyrelsesmøde d.9/11 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B 2) Det mener FKF O/D/B v. Anja og Ane Referaterne godkendt.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER ny kredsstyrelse KOLOFON KREDSBLADET Næstved Lærerkreds Slagelsevej 14

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn 12 1 Forord Kære forældre i 0.-2.klasse. Som i resten af samfundet sker der for os, som arbejder i skoleverdenen, hele tiden

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Nr. 3-2014. Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18.30 Vestergade

Nr. 3-2014. Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18.30 Vestergade Nr. 3-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18.30 Vestergade Afbud: Jørgen. Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Vibse Sang næste møde: Inger Margrethe Referat: 20/14 Godkendelse

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere