FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening"

Transkript

1 September 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej Frederiksberg C Telefon: FKF-NYT Én lærer til to klasser det bliver dyrt! Økonomiaftale: Færre penge = øget inklusion i folkeskolen Invitation til medlemskursus Tema: Balleup Opslagstavle Tanker fra en lærers hverdag Telefon d Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 9:00-13:00 Ane Søegaard: Formand Annette Juhl: Næstformand og formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Helen Zachariassen: Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Anja Hyldgaard Løgtholt : Formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg Rasmus Borup Christiansen: Medlem af organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Anne Martiny: Medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Mette Bache Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Jørgen Thyregod Kasserer og medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Nummer 20 Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! FKF opfordrer alle til at stemme på et parti, der styrker folkeskolen hold øje med valgmaterialer på din skole, på og på

2 Side 2 Én lærer til to klasser det bliver dyrt! én lærer til 56 elever styrker ikke undervisnin gen og er ikke inspirerende for skolens udviklingsarbejde. Frederiksberg Kommunalbestyrelse besluttede i sommerferien med eet hug at genåbne budgetterne og spare kr. 14 mio. på de ansattes lønsum. For en gennemsnitlig skole på Frederiksberg betyder det en besparelse på gennemsnitligt kr ,- mere i indeværende budgetår. Af Ane Søegaard Formand for FKF et politiske argument er, at vi de D kommunalt ansatte - har fået for meget i løn. Men tallene stemmer ikke. Lærerne har ikke fået for meget i løn, vi har ikke overudmøntet på lønsummen. Vi har fået præcis den gennemsnitlige lokallønsum og centralt aftalte løn, som vi kan forvente ift. overenskomsterne. Og vi har hvis nogen skulle være i tvivl - heller ikke fået en bøjet femøre mere end det, vi har stillet krav om. Det har FKF og andre organisationer i Hovedudvalget (det øverste MED-udvalg i Frederiksberg Kommune) oplyst politikere og embedsmænd om, og vi var i første omgang blevet lovet, at tallene ville blive nøjere gransket før en evt. beslutning skulle træffes. Alligevel skal vi nu sammen med alle andre ansatte i kommunen betale. Men hvordan gør man det? Man kan jo ikke sætte os ned i løn, for vi (FKF) har jo indgået lokallønsaftaler med skolerne for det næste skoleår. Det sikrer os vores løn i dette skoleår. Man kan ikke blot fyre os, for vi har jo vores opsigelsesvarsler og pengene skal jo findes i dette budgetår. Lederne har sandsynligvis kun én måde at spare pengene på i indeværende budgetår: Færre vikarer til fraværende lærere, eller som en skoleleder sagde det: Jeg må spare på vikarbudgettet som allerede er reduceret. Så må én lærer dække to klasser, når en kollega skal på kursus. Allerede sidste skoleår var det på nogle skoler en konsekvens af allerede gennemførte besparelser: Lærer Pedersen skulle på samme tid undervise i matematik i 6.b og fjernundervise 6.a, i geografi, fordi en kollega var syg eller på kursus. Så hr. Pedersen og flere af hans kolleger henvendte sig til foreningen for at forhøre sig: Må man det? Og ja, det må man godt. For regeringen og dens støttepartier har, støttet af KL, sikret kommunerne vide rammer for besparelserne: holddeling, samkørt undervisning, alternativ klassemodel; kært barn har mange navne. Lad det være sagt klart: Jeg går ind for alle de metoder, strukturer og arbejdsformer som gavner kvaliteten af undervisningen og understøtter det gode arbejds- og undervisningsmiljø. Skoleperioder med principper omkring kønsopdelt undervisning, niveaudelt undervisning, aldersintegreret undervisning osv. kan bestemt være inspirerende og gavnligt for det pædagogiske og fagfaglige udviklingsarbejde på skolen. Men én lærer til 56 elever styrker ikke undervisningen og er ikke inspirerende for skolens udviklingsarbejde. Og det koster på vores arbejdsmiljø, når vi ikke kan sikre den bedst mulige undervisning. Med kommunalbestyrelsens grønthøster er der lagt op til meget stor økonomisk kreativitet på skolerne. Lad os håbe, at den er så stor, at den kan hænge sammen med besparelsen på det forventeligt, reducerede sygefravær blandt lærerne og børnehaveklasselederne i kommunen. Er du klar til et nyt arbejdsår? Jeg ved, at FKF er! På vores hjemmeside kan du finde informationer om foreningen, læse FKF Nyt og følge med i nyheder. Det er også her du finder info om løn (fx hvordan lønsedlen skal læses), barsel og meget mere.

3 Nummer 20 Side 3 Økonomiaftale: Færre penge = øget inklusion i folkeskolen I juni indgik regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for Det økonomiske fundament for aftalen er på niveau med Det nødvendiggør, at alle kommuner fortsat skal bevare fokus på stram økonomistyring og effektivisering for at få mere for pengene. Af Anja Løgtholt bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på la Cours Vej t af de områder, der er særligt fokus på i aftalen, er E specialundervisning. Aftalen vil give kommunerne langt friere spillerum til at inkludere flere elever med særlige støttebehov end tidligere. Dette gøres bl.a. gennem indslusning af elever fra fx specialklasser og lignende tilbud til normalundervisningen. De manglende støttetilbud i normalundervisningen har øget andelen af klager betragteligt. Klagenævnet og hele ankesystemet omkring specialundervisning og -tilbud er ikke populært hos KL, som på deres hjemmeside bl.a. skriver, at: På specialundervisningsområdet oplever mange kommuner, at klagenævnet underkender kommunernes beslutninger om at inkludere elever frem for at sende dem i specialklasser eller på specialskoler. Fremover kommer der til at gælde omvendt bevisbyrde, så klagenævnet skal have helt særlige, faglige grunde til at omgøre en kommunes beslutning om inklusion. (http://www.kl.dk/om-kl/artikler/86619/2011/06/nyeregler-oger-styringsmulighederne-pa-de-specialiseredeomrader/) For at sikre inklusionen, gøres det med andre ord sværere at få medhold i en evt. klage over specialundervisningstilbud. Man kan spørge sig selv, hvem et sådant tiltag gavner: De berørte elever og forældre eller kommunens økonomi? Det lugter langt væk af endnu en spareøvelse. I det hele taget sikrer aftalen, at regeringen sammen med KL skal finde måder at gennemføre evt. lovændringer, der sikrer effektiviseringer af det specialiserede område. Fx vil regeringen fremsætte lovforslag, der sikrer, at en skolekommune ikke kan visitere en elev til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det, som bopælskommunen har visiteret til. Udgangspunktet er den billigste løsning, den laveste fællesnævner. Hele inklusionstanken er det svært at have noget i mod så længe den begrundes i hensynet til de elever og klasser, det drejer sig om. Til gengæld klinger ideen noget mere hult, når argumenterne er økonomiske besparelser. Ja tak til inklusion, men ikke for enhver pris! FKF sætter inklusion på dagsordnen Er du også træt af at høre politikere snakke om inklusion som noget helt nyt og spændende og løsningen på alt? Vil du være med til at forklare, hvad der skal til for at kommunalpolitikernes krav om øget inklusion skal kunne lykkes? Vil du være med til en aften, hvor kollegialt samvær og fagpolitiske drøftelser sker under uformelle former med kollegerne fra hele Frederiksberg Kommunelærerforening? Fredag den 28. oktober kl. 16 inviterer FKF alle medlemmer til åbent medlemskursus med netop inklusion på dagsordnen. Det foreløbige program er som følger: Kl. 16 holder psykolog Bjarne Nielsen oplæg om, hvad der skal til for at inklusionen kan lykkes. Oplægget efterfølges af en paneldebat hvor lokalpolitikere fra alle partier vil komme med deres indlæg og står til rådighed for spørgsmål og debat. Arrangementet følges op af middag kl. 19, musik og dans. Tilmeld dig hos din TR allerede nu vi glæder os til at se dig!

4 Side 4 Ingen fleksibilitet, dårligt arbejdsmiljø og manglende mulighed for at agere som professionel lærer - det er virkeligheden for kollegerne i Ballerup, som nu (igen) er kommet på mødeplanen. Læs mere om, hvad det indebærer og hvorfor det er relevant for os på Frederiksberg. Der var ikke noget vi hellere ville, end at få en arbejdstidsaftale Af Jørgen Thyregod, bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på Nyelandsvej I forbindelse med Ballerup Kommunes manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne har FKF- Nyt talt med Niels Kjeldsen, formand for Ballerup Lærerforening, der udtrykker stor bekymring for kommunens lærere: Lærerne er nu kommet på mødeplan, der kan betyde lange dage uden nødvendig pausetid, og med mange ugentlige lektioner med tilhørende forberedelse. Det betyder, at nogle lærere vil skulle forberede rigtig mange lektioner og vi ved, at lærere ikke vil møde uforberedte op altså giver det en meget stor arbejdsmængde uden den nødvendige tid til at restituere sig og have tid til familie og anden fritid. Det kommer til at give stress. Hvad går denne Ballerup-model egentlig ud på? Alt lærernes arbejde skal nu planlægges af ledelsen. Dvs. at lærerne får udleveret et mødeskema for en periode (denne periode er typisk fra 1. august indtil efterårsferien, hvorefter en ny periode starter). I denne mødeplan, der i de fleste tilfælde starter kl er alle dagens aktiviteter plottet ind ledelsen har lagt alle møder, tilsyn og andet ind. Desværre betyder det, at også frikvarterer bruges til møder og tilsyn. Det eneste, de ligger udenfor denne mødeplan er lærernes forberedelse og klasselærerarbejde. Hvad har det betydet for lærerens arbejdstid? Ballerup kommune fastslog inden vores forhandlinger, at formålet var at få lærerne til at læse gennemsnitligt én lektion mere ugentligt. Det tal mener jeg slet ikke slår til det har givet endnu mere. Vi har masser af lærere, der læser lektioner om ugen. Er det ikke bare jeres egen skyld, at der ikke kunne indgås en aftale? Der var ikke noget vi hellere ville end, at få en aftale om A-08, som I andre eller i det mindste en KTO-aftale! Men allerede i indledningen af forhandlingerne, gjorde kommunen det klart, at aftalen skulle indgås i forbindelse med budgetforhandlinger der skulle altså spares, og den enkelte lærer skulle undervise mere. Det synes vi ikke var et godt udgangspunkt for starten på forhandlingerne, og så meldte kommunen ud, at vi ville skulle arbejde efter A-05 og derved mødeplaner. Ballerup kommunes lærere må derfor finde sig i at skulle arbejde efter en plan lagt af ledelsen væk er muligheden for at agere professionelt; væk er muligheden for at være fleksibel i f.eks. forældresamarbejdet til gengæld har man fået lov til at undervise mere, uden at andre opgaver er forsvundet! Følg FKF på facebook: facebook.com/ FrederiksbergKommunelaererforening

5 Nummer 20 Side 5 Glimt fra 29 lektioner om ugen og hvert minut af din arbejdsdag planlagt af din leder var det noget for dig? Af Jørgen Thyregod, bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på Nyelandsvej Fra 1. august i år er lærerne i Ballerup på mødeplan dvs. at stort set al deres tid til skolearbejde er skemalagt på forhånd af skolens ledelse. En almindelig lærer i Ballerup møder kl.7.55 og derefter er hendes tid nøje planlagt for dagen. Alle møder i diverse teams og med forældre er fastlagt på forhånd. Tid til diverse tilsyn lagt i skema ofte i (hvad vi andre kalder) frikvartererne. Lærere risikerer sagtens at have en dag fra kl til efter sidste møde uden anden pause end 10- frikvarteret. Det lyder måske tillokkende for nogen med en nøje planlagt dag, for så har man vel fri, når man forlader skolen? Men sådan er det ikke helt, for forberedelsen er stadig fri for den enkelte. Ballerup er på den gamle overenskomst A-05, hvilket giver 375 timer til forberedelse ligegyldigt hvor mange ugentlige lektioner, man har og den forberedelse er stadig efter skoletid. lærere til den samme undervisningsmængde i kommunen. Disse erfaringer fra Ballerup kommune vil andre kommuner måske tage ved lære af. Kommunerne er sat i et jerngreb af regeringen på den økonomiske front med store besparelser til følge, hvilket har givet en fantastisk nedgang i antal lærerstillinger på landsplan. Derfor kan man frygte, at andre kommuner vil opsige arbejdstidsaftalerne for at få lærerne til at undervise mere. Foreløbig er vi dog fredet for de kommende år, da FKF og Frederiksberg har indgået en aftale - men hvad så derefter? Måske er der stadig nogle, der ikke synes, at det lyder så slemt. Men når man så tilføjer, at den nye Ballerup-model har betydet, at rigtig mange lærere har mellem 26 og 29 ugentlige lektioner, kan der ikke være mange tilbage, der synes om denne. Men hvad har det så med os på Frederiksberg at gøre? Lige nu ikke så meget men det kan måske få. Ballerup er en af de kommuner, der bl.a. ønsker at udnytte lærernes tid bedre oversat til at lærerne skal have flere undervisningstimer end før - hvorved kommunen kan spare på undervisningsudgifterne, da der behøves færre Hvad gør FKF og hvorfor? I FKF bakker vi på flere måder op om kollegerne i Ballerup: - Vi har adopteret en skole som vi forsyner med moralsk, fagpolitisk, solidarisk og til tider kulinarisk opbakning i den svære tid, hvor arbejdsmiljøet i den grad er under pres. - Vi arrangerer og deltager i støtteaktioner, bl.a. torsdag den 25/8 og onsdag den 7/9, hvor der blev uddelt flyers og æbler til forældre i Ballerup for at gøre opmærksom på lærernes uholdbare situation Vi involverer os i kollegernes arbejdskamp, fordi den også kan ramme os. Vi må stå sammen i kampen for et godt arbejdsmiljø og retten til at agere som de professionelle lærere, vi er!

6 Side september afholder Danmarks Lærerforening kongres i Falconer Salen. Understøttelser fra Lærerstandens Brandforsikring A/S Medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring A/S kan inden 1. oktober 2011 ansøge om tildeling af understøttelser. Efter bestyrelsens skøn tildeles understøttelser fortrinsvis til: 1. Ældre medlemmer eller disses pa rørende, der er i økonomisk trang pa grund af sygdom eller pa grund af særlige omstændigheder. 2. Andre medlemmer eller disses pa rørende, der er i økonomisk trang pa grund af sygdom, forsørgertab eller pa grund af andre ganske særlige omstændigheder. Følg med i kongressen på eller besøg den som gæst. Arbejdsløshed eller status som uddannelsessøgende betragtes ikke i sig selv som særlige omstændigheder. Der ydes ikke tilskud til børn under uddannelse. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til LB, Farvergade 17, 1463 København K, tlf Særligt for lærere i tidsbegrænsede stillinger Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, skal du være opmærksom på, at en sådan status forudsætter, at du vikarierer for en navngiven kollega eller at stillingen er en projektstilling. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal du tilbydes en fast stilling. Er du i tvivl, kontakt da din tillidsrepræsentant. Særligt for lærere på nedsat tid Er du lærer på nedsat tid og ønsker du en fuldtidsstilling? I så fald skal du være opmærksom på, at du har ret til en fuldtidsstilling, hvis du er kvalificeret til stillingen og en sådan opstår i Frederiksberg Kommunes skolevæsen. Du skal altså have tilbuddet inden stillingen opslås eksternt. Er du i tvivl, kontakt da din tillidsrepræsentant. Er du tjenestemand i den lukkede gruppe? Overvejer du at gå på pension i løbet af efteråret 2011 eller foråret 2012? Kontakt kredskontoret for at få udregnet, hvornår det bedst kan betale sig for dig at blive pensioneret.

7 Nummer 20 Side 7 TANKER FRA EN LÆRERS HVERDAG AF ANNE MARTINY, BESTYRELSESMEDLEM OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DUEVEJ Agurke d Intet nyt under solen. Lige hjemkommet fra ferie i Malaysia læser jeg i avisen om alle de problemer, der er i folkeskolen. Det pudsige er, at emnerne minder meget om de ar kler jeg læste i Malaysia. Det er nok de færreste, der mener, at de to lande, ligner hinanden, men der er et punkt, vi er fælles om, nemlig at det går den forkerte vej i skolen. I Malaysia er lærerne også for dovne og uduelige, og skulle de gøre noget, der gavner undervisningen, gør de for lidt. Derfor bliver eleverne dummere og dummere. Man mangler lærere i Udkantsmalaysia, for alle vil helst undervise i de større byer og omegn. Derfor har man været nødt l at ansæ e ukvalificeret arbejdskra, og det går ud over kvaliteten i undervisningen. Undervisningsministeren har derfor fremsat et forslag om, at man skal tvinge lærerne ud i de tyndt befolkede områder i mindst to år. En slags værnepligt. Hvad det ender med, ved jeg pt. ikke. Der er en tendens l, at flere og flere sæ er deres børn i privatskoler, og man er bange for, at fællesskabet skal smuldre. Man er dog enig i, at alle, uanset skoleform, skal lære at tale det officielle sprog, og det er nok en meget god ide. Malaysia klarer sig for dårligt i PISA, og det skal der gøres noget ved. Hvad der skal gøres, svæver lidt i det uvisse, men i lighed med Danmark er alt ligegyldigt, bare man klarer sig godt i lige netop den test. I Malaysia har man også engelsk i skolerne. Nogle skoler starter endda i 1. klasse. Derfor burde alle være engelskkyndige. Men desværre nej. Man kan godt sige, at folk generelt taler engelsk, men det er svært at forstå. Selv kalder de deres engelsk for Manglish. Navnlig en episode udløste mange ar kler og læserbreve. Man havde inviteret nogle engelske specialister l et seminar i Malaysia. Tilhørerne var universitetsstuderende. Under spørgerunden l sidst, var der ingen af englænderne, der forstod spørgsmålene pga. udtaleproblemer. Det endte med, at man må e indkalde en tolk, og det var virkelig noget, der udløste et ramaskrig blandt befolkningen. Så nu skal der gøres noget ved problemet. Man har bl.a. overvejet at ansæ e engelsklærere fra Europa, men det tror jeg bliver svært, da melønnen ligger på ca. 10 kr. Det er rart at vide, vi ikke er alene! Tilmeld dig FKFs SMS-service og få viden om aktuelle fagpolitiske tiltag og aktiviteter direkte på mobilen. Send teksten FKF + dit navn fx FKF Jens Jensen til 1272 Det koster almindelig sms-takst at tilmelde sig servicen i øvrigt er gratis

8 FKF-Kalenderen: Side 8 Dato/klokken Begivenhed Sted 30. august kl Netværksmøde med teams om faglig læsning FKF 31. august kl Netværksmøde med børnehaveklasselederne FKF 5. september kl Ane på Rugvænget Skole med wienerbrød og moralsk opbakning BALLERUP 7. september kl TR/AMR-temadag om bisidderrollen Happening i solidaritet m. Ballerup-lærerne Afgang fra FKF kl. FKF september Happening BALLERUP 15. september FOLKETINGSVALG september Kongres i Danmarks Lærerforening Falconer Salen 5. oktober kl Kursus for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter i Hovedstaden Øst FKF DEADLINE FOR MATERIALER TIL NÆSTE NUMMER ER ONSDAG 5. OKTOBER SÆT KRYDS I KALENDEREN! FKF s generalforsamling 2012 finder sted torsdag den 15. marts kl På dagsordnen er bl.a. valg til bestyrelsen. Kandidat til hovedstyrelsesvalget i DLF FKFs formand Ane Søegaard stiller op til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Valget holdes i november 2011, og hvis Ane vælges, skal hun indtræde pr. 1. januar Anes kandidatur bakkes op af tillidsrepræsentanter og bestyrelse i FKF. Ane fortsætter som kredsformand - og har meddelt at hun da også genopstiller til posten som kredsformand i Frederiksberg Kommunelærerforening til marts 2012, hvor både kredsformand og den øvrige bestyrelse er på valg. FKF-Nyt vil i november-nummeret skrive mere om hovedstyrelsesvalget. Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard Billeder: FKF og stock.xchng,

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Ole Mikkelsens elever glemmer hurtigt, at han sidder i kørestol, så de kan godt finde på at spørge, om han vil med ud at spille fodbold.

Ole Mikkelsens elever glemmer hurtigt, at han sidder i kørestol, så de kan godt finde på at spørge, om han vil med ud at spille fodbold. 16 DLF kongres 2013 Ole er sej Ole Mikkelsens elever glemmer hurtigt, at han sidder i kørestol, så de kan godt finde på at spørge, om han vil med ud at spille fodbold. SIDE 22 n r. 1 6 / 2 6. s e p t e

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER. Nr.5. Dec. 2010. 31.årg. KREDSBLADET UDGIVET AF DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 35 OG 36. LÆRERE I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER Vi ønsker læserne glædelig jul og godt nytår. Forside: Kurt Christiansen Nr.5. Dec. 2010. 31.årg.

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx

FYRET. xxxxxxxxxxxx DEMOTIVERENDE. LaNg skoledag sparer penge. EksTRaORDINæRT. xxxxxx 01 DEMOTIVERENDE Regeringens mistillid kvæler lærernes kreativitet, mener forsker. Side 6 LaNg skoledag sparer penge Odenses vision skal føre til en besparelse på 26 millioner. Side 8 EksTRaORDINæRT Anders

Læs mere

xxxxxxxxxxxx Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. Husker du lockouten? xxxxxx

xxxxxxxxxxxx Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. Husker du lockouten? xxxxxx 12 Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. side 8-13 xxxxxxxxxxxx Husker du lockouten? n r. 1 2 / 2 0. ju ni 2 0 1 3 / fo l kes ko l en.dk Husker du, da du stod

Læs mere

ARBEJDSPLADS. Gentofte Kommunelærerforening. Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner. God belysning Dagslys

ARBEJDSPLADS. Gentofte Kommunelærerforening. Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner. God belysning Dagslys GKL Gentofte Kommunelærerforening ARBEJDSPLADS DLF KREDS 19 Nr. 2 Juni 2014 God belysning Dagslys Aflåseligt skab Ergonomisk stol PC Indstilleligt arbejdsbord Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere