FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening"

Transkript

1 September 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej Frederiksberg C Telefon: FKF-NYT Én lærer til to klasser det bliver dyrt! Økonomiaftale: Færre penge = øget inklusion i folkeskolen Invitation til medlemskursus Tema: Balleup Opslagstavle Tanker fra en lærers hverdag Telefon d Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 9:00-13:00 Ane Søegaard: Formand Annette Juhl: Næstformand og formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Helen Zachariassen: Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Anja Hyldgaard Løgtholt : Formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg Rasmus Borup Christiansen: Medlem af organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Anne Martiny: Medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Mette Bache Medlem af organisationsog arbejdsmiljøudvalget. Jørgen Thyregod Kasserer og medlem af skole- og uddannelsespolitisk udvalg Nummer 20 Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! FKF opfordrer alle til at stemme på et parti, der styrker folkeskolen hold øje med valgmaterialer på din skole, på og på

2 Side 2 Én lærer til to klasser det bliver dyrt! én lærer til 56 elever styrker ikke undervisnin gen og er ikke inspirerende for skolens udviklingsarbejde. Frederiksberg Kommunalbestyrelse besluttede i sommerferien med eet hug at genåbne budgetterne og spare kr. 14 mio. på de ansattes lønsum. For en gennemsnitlig skole på Frederiksberg betyder det en besparelse på gennemsnitligt kr ,- mere i indeværende budgetår. Af Ane Søegaard Formand for FKF et politiske argument er, at vi de D kommunalt ansatte - har fået for meget i løn. Men tallene stemmer ikke. Lærerne har ikke fået for meget i løn, vi har ikke overudmøntet på lønsummen. Vi har fået præcis den gennemsnitlige lokallønsum og centralt aftalte løn, som vi kan forvente ift. overenskomsterne. Og vi har hvis nogen skulle være i tvivl - heller ikke fået en bøjet femøre mere end det, vi har stillet krav om. Det har FKF og andre organisationer i Hovedudvalget (det øverste MED-udvalg i Frederiksberg Kommune) oplyst politikere og embedsmænd om, og vi var i første omgang blevet lovet, at tallene ville blive nøjere gransket før en evt. beslutning skulle træffes. Alligevel skal vi nu sammen med alle andre ansatte i kommunen betale. Men hvordan gør man det? Man kan jo ikke sætte os ned i løn, for vi (FKF) har jo indgået lokallønsaftaler med skolerne for det næste skoleår. Det sikrer os vores løn i dette skoleår. Man kan ikke blot fyre os, for vi har jo vores opsigelsesvarsler og pengene skal jo findes i dette budgetår. Lederne har sandsynligvis kun én måde at spare pengene på i indeværende budgetår: Færre vikarer til fraværende lærere, eller som en skoleleder sagde det: Jeg må spare på vikarbudgettet som allerede er reduceret. Så må én lærer dække to klasser, når en kollega skal på kursus. Allerede sidste skoleår var det på nogle skoler en konsekvens af allerede gennemførte besparelser: Lærer Pedersen skulle på samme tid undervise i matematik i 6.b og fjernundervise 6.a, i geografi, fordi en kollega var syg eller på kursus. Så hr. Pedersen og flere af hans kolleger henvendte sig til foreningen for at forhøre sig: Må man det? Og ja, det må man godt. For regeringen og dens støttepartier har, støttet af KL, sikret kommunerne vide rammer for besparelserne: holddeling, samkørt undervisning, alternativ klassemodel; kært barn har mange navne. Lad det være sagt klart: Jeg går ind for alle de metoder, strukturer og arbejdsformer som gavner kvaliteten af undervisningen og understøtter det gode arbejds- og undervisningsmiljø. Skoleperioder med principper omkring kønsopdelt undervisning, niveaudelt undervisning, aldersintegreret undervisning osv. kan bestemt være inspirerende og gavnligt for det pædagogiske og fagfaglige udviklingsarbejde på skolen. Men én lærer til 56 elever styrker ikke undervisningen og er ikke inspirerende for skolens udviklingsarbejde. Og det koster på vores arbejdsmiljø, når vi ikke kan sikre den bedst mulige undervisning. Med kommunalbestyrelsens grønthøster er der lagt op til meget stor økonomisk kreativitet på skolerne. Lad os håbe, at den er så stor, at den kan hænge sammen med besparelsen på det forventeligt, reducerede sygefravær blandt lærerne og børnehaveklasselederne i kommunen. Er du klar til et nyt arbejdsår? Jeg ved, at FKF er! På vores hjemmeside kan du finde informationer om foreningen, læse FKF Nyt og følge med i nyheder. Det er også her du finder info om løn (fx hvordan lønsedlen skal læses), barsel og meget mere.

3 Nummer 20 Side 3 Økonomiaftale: Færre penge = øget inklusion i folkeskolen I juni indgik regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for Det økonomiske fundament for aftalen er på niveau med Det nødvendiggør, at alle kommuner fortsat skal bevare fokus på stram økonomistyring og effektivisering for at få mere for pengene. Af Anja Løgtholt bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på la Cours Vej t af de områder, der er særligt fokus på i aftalen, er E specialundervisning. Aftalen vil give kommunerne langt friere spillerum til at inkludere flere elever med særlige støttebehov end tidligere. Dette gøres bl.a. gennem indslusning af elever fra fx specialklasser og lignende tilbud til normalundervisningen. De manglende støttetilbud i normalundervisningen har øget andelen af klager betragteligt. Klagenævnet og hele ankesystemet omkring specialundervisning og -tilbud er ikke populært hos KL, som på deres hjemmeside bl.a. skriver, at: På specialundervisningsområdet oplever mange kommuner, at klagenævnet underkender kommunernes beslutninger om at inkludere elever frem for at sende dem i specialklasser eller på specialskoler. Fremover kommer der til at gælde omvendt bevisbyrde, så klagenævnet skal have helt særlige, faglige grunde til at omgøre en kommunes beslutning om inklusion. (http://www.kl.dk/om-kl/artikler/86619/2011/06/nyeregler-oger-styringsmulighederne-pa-de-specialiseredeomrader/) For at sikre inklusionen, gøres det med andre ord sværere at få medhold i en evt. klage over specialundervisningstilbud. Man kan spørge sig selv, hvem et sådant tiltag gavner: De berørte elever og forældre eller kommunens økonomi? Det lugter langt væk af endnu en spareøvelse. I det hele taget sikrer aftalen, at regeringen sammen med KL skal finde måder at gennemføre evt. lovændringer, der sikrer effektiviseringer af det specialiserede område. Fx vil regeringen fremsætte lovforslag, der sikrer, at en skolekommune ikke kan visitere en elev til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det, som bopælskommunen har visiteret til. Udgangspunktet er den billigste løsning, den laveste fællesnævner. Hele inklusionstanken er det svært at have noget i mod så længe den begrundes i hensynet til de elever og klasser, det drejer sig om. Til gengæld klinger ideen noget mere hult, når argumenterne er økonomiske besparelser. Ja tak til inklusion, men ikke for enhver pris! FKF sætter inklusion på dagsordnen Er du også træt af at høre politikere snakke om inklusion som noget helt nyt og spændende og løsningen på alt? Vil du være med til at forklare, hvad der skal til for at kommunalpolitikernes krav om øget inklusion skal kunne lykkes? Vil du være med til en aften, hvor kollegialt samvær og fagpolitiske drøftelser sker under uformelle former med kollegerne fra hele Frederiksberg Kommunelærerforening? Fredag den 28. oktober kl. 16 inviterer FKF alle medlemmer til åbent medlemskursus med netop inklusion på dagsordnen. Det foreløbige program er som følger: Kl. 16 holder psykolog Bjarne Nielsen oplæg om, hvad der skal til for at inklusionen kan lykkes. Oplægget efterfølges af en paneldebat hvor lokalpolitikere fra alle partier vil komme med deres indlæg og står til rådighed for spørgsmål og debat. Arrangementet følges op af middag kl. 19, musik og dans. Tilmeld dig hos din TR allerede nu vi glæder os til at se dig!

4 Side 4 Ingen fleksibilitet, dårligt arbejdsmiljø og manglende mulighed for at agere som professionel lærer - det er virkeligheden for kollegerne i Ballerup, som nu (igen) er kommet på mødeplanen. Læs mere om, hvad det indebærer og hvorfor det er relevant for os på Frederiksberg. Der var ikke noget vi hellere ville, end at få en arbejdstidsaftale Af Jørgen Thyregod, bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på Nyelandsvej I forbindelse med Ballerup Kommunes manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne har FKF- Nyt talt med Niels Kjeldsen, formand for Ballerup Lærerforening, der udtrykker stor bekymring for kommunens lærere: Lærerne er nu kommet på mødeplan, der kan betyde lange dage uden nødvendig pausetid, og med mange ugentlige lektioner med tilhørende forberedelse. Det betyder, at nogle lærere vil skulle forberede rigtig mange lektioner og vi ved, at lærere ikke vil møde uforberedte op altså giver det en meget stor arbejdsmængde uden den nødvendige tid til at restituere sig og have tid til familie og anden fritid. Det kommer til at give stress. Hvad går denne Ballerup-model egentlig ud på? Alt lærernes arbejde skal nu planlægges af ledelsen. Dvs. at lærerne får udleveret et mødeskema for en periode (denne periode er typisk fra 1. august indtil efterårsferien, hvorefter en ny periode starter). I denne mødeplan, der i de fleste tilfælde starter kl er alle dagens aktiviteter plottet ind ledelsen har lagt alle møder, tilsyn og andet ind. Desværre betyder det, at også frikvarterer bruges til møder og tilsyn. Det eneste, de ligger udenfor denne mødeplan er lærernes forberedelse og klasselærerarbejde. Hvad har det betydet for lærerens arbejdstid? Ballerup kommune fastslog inden vores forhandlinger, at formålet var at få lærerne til at læse gennemsnitligt én lektion mere ugentligt. Det tal mener jeg slet ikke slår til det har givet endnu mere. Vi har masser af lærere, der læser lektioner om ugen. Er det ikke bare jeres egen skyld, at der ikke kunne indgås en aftale? Der var ikke noget vi hellere ville end, at få en aftale om A-08, som I andre eller i det mindste en KTO-aftale! Men allerede i indledningen af forhandlingerne, gjorde kommunen det klart, at aftalen skulle indgås i forbindelse med budgetforhandlinger der skulle altså spares, og den enkelte lærer skulle undervise mere. Det synes vi ikke var et godt udgangspunkt for starten på forhandlingerne, og så meldte kommunen ud, at vi ville skulle arbejde efter A-05 og derved mødeplaner. Ballerup kommunes lærere må derfor finde sig i at skulle arbejde efter en plan lagt af ledelsen væk er muligheden for at agere professionelt; væk er muligheden for at være fleksibel i f.eks. forældresamarbejdet til gengæld har man fået lov til at undervise mere, uden at andre opgaver er forsvundet! Følg FKF på facebook: facebook.com/ FrederiksbergKommunelaererforening

5 Nummer 20 Side 5 Glimt fra 29 lektioner om ugen og hvert minut af din arbejdsdag planlagt af din leder var det noget for dig? Af Jørgen Thyregod, bestyrelsesmedlem og llidsrepræsentant på Nyelandsvej Fra 1. august i år er lærerne i Ballerup på mødeplan dvs. at stort set al deres tid til skolearbejde er skemalagt på forhånd af skolens ledelse. En almindelig lærer i Ballerup møder kl.7.55 og derefter er hendes tid nøje planlagt for dagen. Alle møder i diverse teams og med forældre er fastlagt på forhånd. Tid til diverse tilsyn lagt i skema ofte i (hvad vi andre kalder) frikvartererne. Lærere risikerer sagtens at have en dag fra kl til efter sidste møde uden anden pause end 10- frikvarteret. Det lyder måske tillokkende for nogen med en nøje planlagt dag, for så har man vel fri, når man forlader skolen? Men sådan er det ikke helt, for forberedelsen er stadig fri for den enkelte. Ballerup er på den gamle overenskomst A-05, hvilket giver 375 timer til forberedelse ligegyldigt hvor mange ugentlige lektioner, man har og den forberedelse er stadig efter skoletid. lærere til den samme undervisningsmængde i kommunen. Disse erfaringer fra Ballerup kommune vil andre kommuner måske tage ved lære af. Kommunerne er sat i et jerngreb af regeringen på den økonomiske front med store besparelser til følge, hvilket har givet en fantastisk nedgang i antal lærerstillinger på landsplan. Derfor kan man frygte, at andre kommuner vil opsige arbejdstidsaftalerne for at få lærerne til at undervise mere. Foreløbig er vi dog fredet for de kommende år, da FKF og Frederiksberg har indgået en aftale - men hvad så derefter? Måske er der stadig nogle, der ikke synes, at det lyder så slemt. Men når man så tilføjer, at den nye Ballerup-model har betydet, at rigtig mange lærere har mellem 26 og 29 ugentlige lektioner, kan der ikke være mange tilbage, der synes om denne. Men hvad har det så med os på Frederiksberg at gøre? Lige nu ikke så meget men det kan måske få. Ballerup er en af de kommuner, der bl.a. ønsker at udnytte lærernes tid bedre oversat til at lærerne skal have flere undervisningstimer end før - hvorved kommunen kan spare på undervisningsudgifterne, da der behøves færre Hvad gør FKF og hvorfor? I FKF bakker vi på flere måder op om kollegerne i Ballerup: - Vi har adopteret en skole som vi forsyner med moralsk, fagpolitisk, solidarisk og til tider kulinarisk opbakning i den svære tid, hvor arbejdsmiljøet i den grad er under pres. - Vi arrangerer og deltager i støtteaktioner, bl.a. torsdag den 25/8 og onsdag den 7/9, hvor der blev uddelt flyers og æbler til forældre i Ballerup for at gøre opmærksom på lærernes uholdbare situation Vi involverer os i kollegernes arbejdskamp, fordi den også kan ramme os. Vi må stå sammen i kampen for et godt arbejdsmiljø og retten til at agere som de professionelle lærere, vi er!

6 Side september afholder Danmarks Lærerforening kongres i Falconer Salen. Understøttelser fra Lærerstandens Brandforsikring A/S Medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring A/S kan inden 1. oktober 2011 ansøge om tildeling af understøttelser. Efter bestyrelsens skøn tildeles understøttelser fortrinsvis til: 1. Ældre medlemmer eller disses pa rørende, der er i økonomisk trang pa grund af sygdom eller pa grund af særlige omstændigheder. 2. Andre medlemmer eller disses pa rørende, der er i økonomisk trang pa grund af sygdom, forsørgertab eller pa grund af andre ganske særlige omstændigheder. Følg med i kongressen på eller besøg den som gæst. Arbejdsløshed eller status som uddannelsessøgende betragtes ikke i sig selv som særlige omstændigheder. Der ydes ikke tilskud til børn under uddannelse. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til LB, Farvergade 17, 1463 København K, tlf Særligt for lærere i tidsbegrænsede stillinger Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, skal du være opmærksom på, at en sådan status forudsætter, at du vikarierer for en navngiven kollega eller at stillingen er en projektstilling. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal du tilbydes en fast stilling. Er du i tvivl, kontakt da din tillidsrepræsentant. Særligt for lærere på nedsat tid Er du lærer på nedsat tid og ønsker du en fuldtidsstilling? I så fald skal du være opmærksom på, at du har ret til en fuldtidsstilling, hvis du er kvalificeret til stillingen og en sådan opstår i Frederiksberg Kommunes skolevæsen. Du skal altså have tilbuddet inden stillingen opslås eksternt. Er du i tvivl, kontakt da din tillidsrepræsentant. Er du tjenestemand i den lukkede gruppe? Overvejer du at gå på pension i løbet af efteråret 2011 eller foråret 2012? Kontakt kredskontoret for at få udregnet, hvornår det bedst kan betale sig for dig at blive pensioneret.

7 Nummer 20 Side 7 TANKER FRA EN LÆRERS HVERDAG AF ANNE MARTINY, BESTYRELSESMEDLEM OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DUEVEJ Agurke d Intet nyt under solen. Lige hjemkommet fra ferie i Malaysia læser jeg i avisen om alle de problemer, der er i folkeskolen. Det pudsige er, at emnerne minder meget om de ar kler jeg læste i Malaysia. Det er nok de færreste, der mener, at de to lande, ligner hinanden, men der er et punkt, vi er fælles om, nemlig at det går den forkerte vej i skolen. I Malaysia er lærerne også for dovne og uduelige, og skulle de gøre noget, der gavner undervisningen, gør de for lidt. Derfor bliver eleverne dummere og dummere. Man mangler lærere i Udkantsmalaysia, for alle vil helst undervise i de større byer og omegn. Derfor har man været nødt l at ansæ e ukvalificeret arbejdskra, og det går ud over kvaliteten i undervisningen. Undervisningsministeren har derfor fremsat et forslag om, at man skal tvinge lærerne ud i de tyndt befolkede områder i mindst to år. En slags værnepligt. Hvad det ender med, ved jeg pt. ikke. Der er en tendens l, at flere og flere sæ er deres børn i privatskoler, og man er bange for, at fællesskabet skal smuldre. Man er dog enig i, at alle, uanset skoleform, skal lære at tale det officielle sprog, og det er nok en meget god ide. Malaysia klarer sig for dårligt i PISA, og det skal der gøres noget ved. Hvad der skal gøres, svæver lidt i det uvisse, men i lighed med Danmark er alt ligegyldigt, bare man klarer sig godt i lige netop den test. I Malaysia har man også engelsk i skolerne. Nogle skoler starter endda i 1. klasse. Derfor burde alle være engelskkyndige. Men desværre nej. Man kan godt sige, at folk generelt taler engelsk, men det er svært at forstå. Selv kalder de deres engelsk for Manglish. Navnlig en episode udløste mange ar kler og læserbreve. Man havde inviteret nogle engelske specialister l et seminar i Malaysia. Tilhørerne var universitetsstuderende. Under spørgerunden l sidst, var der ingen af englænderne, der forstod spørgsmålene pga. udtaleproblemer. Det endte med, at man må e indkalde en tolk, og det var virkelig noget, der udløste et ramaskrig blandt befolkningen. Så nu skal der gøres noget ved problemet. Man har bl.a. overvejet at ansæ e engelsklærere fra Europa, men det tror jeg bliver svært, da melønnen ligger på ca. 10 kr. Det er rart at vide, vi ikke er alene! Tilmeld dig FKFs SMS-service og få viden om aktuelle fagpolitiske tiltag og aktiviteter direkte på mobilen. Send teksten FKF + dit navn fx FKF Jens Jensen til 1272 Det koster almindelig sms-takst at tilmelde sig servicen i øvrigt er gratis

8 FKF-Kalenderen: Side 8 Dato/klokken Begivenhed Sted 30. august kl Netværksmøde med teams om faglig læsning FKF 31. august kl Netværksmøde med børnehaveklasselederne FKF 5. september kl Ane på Rugvænget Skole med wienerbrød og moralsk opbakning BALLERUP 7. september kl TR/AMR-temadag om bisidderrollen Happening i solidaritet m. Ballerup-lærerne Afgang fra FKF kl. FKF september Happening BALLERUP 15. september FOLKETINGSVALG september Kongres i Danmarks Lærerforening Falconer Salen 5. oktober kl Kursus for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter i Hovedstaden Øst FKF DEADLINE FOR MATERIALER TIL NÆSTE NUMMER ER ONSDAG 5. OKTOBER SÆT KRYDS I KALENDEREN! FKF s generalforsamling 2012 finder sted torsdag den 15. marts kl På dagsordnen er bl.a. valg til bestyrelsen. Kandidat til hovedstyrelsesvalget i DLF FKFs formand Ane Søegaard stiller op til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Valget holdes i november 2011, og hvis Ane vælges, skal hun indtræde pr. 1. januar Anes kandidatur bakkes op af tillidsrepræsentanter og bestyrelse i FKF. Ane fortsætter som kredsformand - og har meddelt at hun da også genopstiller til posten som kredsformand i Frederiksberg Kommunelærerforening til marts 2012, hvor både kredsformand og den øvrige bestyrelse er på valg. FKF-Nyt vil i november-nummeret skrive mere om hovedstyrelsesvalget. Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard Billeder: FKF og stock.xchng,

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening November 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening November 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefond FKF-NYT Er DU arbejdsgiver, kollega? Lærerne blev hørt i budget 2012 Lærerne

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen!

FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen! FKF-NYT Temanummer Styrk læreren - Styrk skolen! Styrk læreren styrk skolen! Side 2 At styrke lærerne er at styrke skolen! Vi ved, at hvis vi styrker læreren, styrker vi også skolen. Vi ved, at hvis lærerne

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre.

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre. Sommerferiebrev Slesvigsgade 6 1762 København V Tlf. 33 22 18 01 www.vesterbronyskole.kk.dk mail@vesterbronyskole.kk.dk Kære forældre. København V, juni 2014 Sommeren står for døren, og så skal I selvfølgelig

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej

Generalforsamling. Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej Generalforsamling Tirsdag d. 16. marts 2010 Kl. 17.30 Skolen på La Cours vej Indholdsfortegnelse: Dagsorden Side 3 Beretninger Side 4 Indkomne Forslag: 1) Forslag A til forretningsorden for FKFs generalforsamling

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Jakob Storm Robinievej 102, 2620 Albertslund. Mobil 61 60 41 49. Email: jakobengelstorm@gmail.com C U R R I C U L U M V I T A E UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND: 2010-13 Igangværende Diplomuddannelse, UCC &

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere