Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1."

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Erling Johansen, Kirsten Thiel Afbud: Lene Pilegaard Munter, Bo Nissen, Lone B. Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Mødeplan Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder Vedtagelse af strategi for anvendelse af midler Fynsk samarbejde om beskæftigelsespolitiske perspektiver Finansloven for Status på LBR-midler - december Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" Projektevaluering "Styrket samarbejde" Projektansøgning "Nye fælles udfordringer" Projektansøgning "Kom i dialog med virksomhederne" Ansøgning om midler til understøtning af indsatsen for ledige, der er i risikogruppen for at miste dagpenge fra 1. januar Projektansøgning "Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune" Straksaktivering af unge jobklare ledige i Svendborg Kommune Orientering om Beskæftigelsesindikatorprojektet Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet Status på implementering af fleksjobs- og førtidspensionsreformen Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal Beskæftigelsesregion Syddanmarks Opfølgningsrapporter 4. kvartal Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge Orientering om udmelding af løntilskudskvoter for Projektoversigt oktober Eventuelt...24

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 12/2329 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på tlf eller tlf Sagsfremstilling: Orientering fra formand Orientering fra sekretariat Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formanden orienterede om fælles fynsk initiativ (se endvidere pkt. 6) Sekretariatet uddelte Det Regionale Beskæftigelsesråds fokuspunkter for Der blev orienteret om jobrotationsprojekt i Jobcenter Svendborg. 2. Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget 12/25937 Beslutningstema: Fastlæggelse af årsplan for aktivt medborgerskab i perioden efterår 2012 forår Sagsfremstilling: Som led i Byrådets samlede arbejde med aktivt medborgerskab skal Arbejdsmarkedsudvalget fastlægge en årsplan for efteråret 2012 forår 2013 om, hvordan der ønskes at arbejde med aktivt medborgerskab. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 15. August 2012, at der ønskedes en bred indfaldsvinkel til temaet Flere arbejdspladser (Praktikpladser, elev og lærlingepladser) og at der ønskedes inddragelse i 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den forhold til aktiveringsindsatsen og information til borgerne om ny lovgivning. På den baggrund fremlægger administrationen her en række forslag, der kunne indgå i en årsplan: Paneldiskussioner m. medlemmer fra Arbejdsudvalget og LBR på uddannelsesinstitutionerne hvor ser de unge udfordringerne? Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervsudvalget på virksomhedsbesøg hvor bliver praktikpladserne af? Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Temadrøftelse af fremme og brug af kommunale praktik og løntilskudspladser Fælles møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Integrationsrådet Fokus på integration og arbejdsmarkedet Blog hvor borgerne kan møde Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR, virksomheder og borgere som optakt til beskæftigelsesplanen (forår 2013) Hvordan sikres flere arbejdspladser og en fleksibel arbejdsstyrke. Oplysende indslag om udvalgets arbejde på f.eks. kommunens hjemmeside, facebook, youtube eller lign. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget udvælger 2-3 aktiviteter og fastlægger en årsplan herudfra. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Der arbejdes videre med punkt 1, hvor Erhvervsudvalget inddrages, punkt 4 og punkt 6, der ændres til Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Erhvervsudvalget med virksomheder om, hvordan der sikres flere arbejdspladser. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Godkendelse af Mødeplan /33450 Beslutningstema: Godkendelse af mødeplan for 2013 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget i Svendborg Kommune har jf. andet punkt på dagsorden valgt nogle aktiviteter under overskriften aktivt medborgerskab. Flere af disse aktiviteter er foreslået afviklet sammen med LBR. På den baggrund foreslås følgende mødedatoer: Onsdag d. 23. januar ordinært LBR-møde Onsdag d. 6. februar - fællesmøde med Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget Onsdag d. 24. april fællesmøde med Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og lokale virksomheder som optakt til beskæftigelsesplanen 2014 med fokus på sikring af flere arbejdspladser Onsdag d. 29. maj ordinært LBR-møde Onsdag d. 28. august ordinært LBR-møde Onsdag d. 30. oktober ordinært LBR-møde Onsdag d. 11. december ordinært LBR-møde Det foreslås, at de ordinære møder afholdes fra kl. 15 Fællesmødet d. 6. februar foreslås afholdt fra kl. 19 Tidspunktet for fællesmøde d. 17. april vil efterfølgende blive udmeldt Indstilling: Det indstilles, at mødeplanen for 2013 godkendes. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Godkendt med den ændring at mødet den 11. december ændres til den 18. december. 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder 12/33396 Sagsfremstilling: Udmelding af indsatsområder Beskæftigelsesministeren har i vedlagte brev af 24. september 2012 udmeldt de områder de lokale beskæftigelsesråd (LBR) opfordres til at prioritere i Ministeren påpeger at det er vigtigt at LBR understøtter kommunernes og jobcentrenes arbejde med at få en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. LBR opfordres til at have specielt fokus på at den virksomhedsrettede indsats understøtter implementering af førtids- og fleksjobsreformen ved at skabe et rummeligt arbejdsmarked samt hjælper de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. På den baggrund, udmelder ministeren følgende indsatsområder som LBR opfordres til at ligge til grund for anvendelse af tilskuddet: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats overfor de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Foreløbig udmelding af midler I brev af den 2. oktober 2012 modtog Jobcenter den foreløbige udmelding af midler til LBR for Det understreges i brevet, at der er tale om en midlertidig bevilling, og at det endelige bevillingsniveau først kendes når finansloven for 2013 er endeligt vedtaget. Det forventes, at den endelige bevillingsudmelding udsendes primo januar Bevillingen er som udgangspunkt et-årig, hvilket betyder at den skal udmøntes i Der kan dog overføres op til 25 pct. af den udmeldte bevilling, hvis der er disponeret over disse midler. Uforbrugte midler derudover tilbagebetales. Den foreløbig bevillingsudmelding angiver følgende bevilling: Svendborg: kr. Langeland: kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmeldinger drøfter strategi for 2013 med det formål at administrationen pba. drøftelserne kan udarbejde forslag til strategi til vedtagelse på decembermødet. Bilag: 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Åben - Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Åben - Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Åben - Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 5. Vedtagelse af strategi for anvendelse af midler 12/40174 Beslutningstema: Vedtagelse af strategi for anvendelse af LBR s midler i 2013 Sagsfremstilling: En gang årligt vedtager LBR en plan for anvendelse af midler i det kommende år. På baggrund af LBR s plan for 2012 samt Beskæftigelsesministerens udmeldelse af indsatsområder til LBR er der udarbejdet et udkast til strategi for anvendelse af midler i Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Indstilling: Det indstilles, at LBR på mødet, med udgangspunkt i udkastet formulerer en strategi for anvendelse af midler i Bilag: Åben - Udkast til strategi for anvendelse af midler 2013 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Strategien godkendes. 6. Fynsk samarbejde om beskæftigelsespolitiske perspektiver 12/

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutningstema: Tilslutning til fælles fynsk samarbejde Sagsfremstilling: Som Arbejdsmarkedsudvalget tidligere er orienteret om, er de fynske kommuner gået sammen for at se på de beskæftigelsespolitiske udfordringer som en fælles udfordring. Bilaget beskriver hovedudfordringen, der er at sikre det rette match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, hvor der specielt er fokus på virksomhedskontakt og ungeindsats. Et centralt middel til at imødegå udfordringerne er samarbejde og vidensdeling og der peges på steder, hvor der med fordel kan indgås samarbejde. Som opbakning til kommunale samarbejder foreslås nedsat en politisk netværksgruppe bestående af formændene i Arbejdsmarkeds- /beskæftigelsesudvalgene i de fynske kommuner. Gruppen skal udveksle erfaringer og følge de igangsatte initiativer. Aftalen forventes, at blive underskreven på møde 6. december. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget bakker op om et fælles fynsk samarbejde Bilag: Åben - Samarbejde mellem kommunerne på Fyn om beskæftigelsespolitiske perspektiver docx Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning, 7. Finansloven for /39299 Sagsfremstilling: Regeringen og Enhedslisten vedtog 11. november 2012 en samlet aftale om finansloven for I vedlagte notat ridser KL de vigtigste elementer i aftalen op. 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Jobcentret har i sær fokus på initiativerne: Uddannelse med forsørgelse til dagpengemodtagere der mister retten til dagpenge Fleksjobsambassadører i kommunerne Forsøg med kommunale fleksjobsansættelser Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Finanslovsaftale - hurtigt overblik.pdf.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 8. Status på LBR-midler - december /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt status på LBR-midler for 2012 samt 2013 Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - regnskab december.pdf Åben - Regnskab 2013.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" 10/8352 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 24/ kr. til projektet. På møde den 31/ godkendte LBR en tidsmæssig forskydning af projektet. Projektet var oprindelig en del af Helvegsmindes STU-forløb for boglige svage, men har grundet Helvegsmindes konkurs udviklet sig bredere. I forbindelse med konkursen har formandskabet godkendt, at projektet fortsatte og blev afsluttet i den nuværende konstruktion. Vedlagte projektevaluering redegør for projektets resultater. Indstilling: Det indstilles, at projektevalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - IKT afrapportering August 2012.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 10. Projektevaluering "Styrket samarbejde" 10/44505 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 6/ en økonomisk ramme på op til kr. til afholdelse af 3 temadage for ansatte i faglige organisationer, A-kasser og Jobcenter Svendborg. Af vedlagte projektevaluering fremgår, at der har været afholdt 3 temadage, hvilket er i overensstemmelse med den oprindelige bevilling. Hovedoverskrifterne på de 3 møder har været: Samarbejde Arbejdsfastholdelse Revalidering 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Der har været god opbakning til de afholdte arrangementer og møderne har været præget af god debat. Der har været udgifter til de 3 arrangementer for ,40 kr., hvilket er indenfor den økonomiske ramme. Af evalueringen fremgår, at styregruppen bag arrangementerne vil arbejde på en ny ansøgning mhp. behandling på LBR s møde i december. Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Projekt evaluering "Styrket samarbejde" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 11. Projektansøgning "Nye fælles udfordringer" 12/39946 Beslutningstema: Jobcenter Svendborg ansøger om kr. til afholdelse af 2 temadage for madarbejdere i jobcentret, de faglige organisationer og A-kasserne. Sagsfremstilling: LBR har tidligere bevilget midler til afholdelse af 3 temadage for medarbejdere i jobcentret, a-kasser og faglige organisationer. Arrangementerne har været planlagt og afviklet af en arbejdsgruppe nedsat på tværs. Arbejdsgruppen har drøftet behovet for 2 arrangementer i 2013 for at videreudvikle og fastholde det gode samarbejde. På den baggrund fremsendes ansøgning om bevilling af en ramme på maksimalt kr. til afholdelse af 2 arrangementer i Der foreslås nedsat en ny arbejdsgruppe, med repræsentanter fra de 3 områder. Arbejdsgruppen skal planlægge: 1. Temaarrangement om indsatsen for ledige der står til at miste dagpengeretten 2. Temaarrangement om reformen på førtids- og fleksjobsområdet- Det ansøgte budget skal dække lokaler, forplejning og evt. eksterne oplægsholdere. Indstilling: 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det indstilles, at LBR beslutter om projektet bevilges eller der gives afslag Bilag: Åben - Projektansøgning "Nye fælles udfordringer" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges 12. Projektansøgning "Kom i dialog med virksomhederne" 12/40002 Beslutningstema: Projektansøgning fra Haaland og Paulsen, der søger om kr. til en virksomhedsundersøgelse og en innovationsworkshop. Sagsfremstilling: Der ansøges om midler til at gennemføre en virksomhedsundersøgelse, der f.eks. kunne bestå af indledende elektronisk spørgeskemaundersøgelse og en innovationsworkshop. Formålet med undersøgelsen ville være at opnå aktuel viden om de lokale virksomheders ansættelsessituation, mulige jobåbninger og behov for kompetenceløft. Undersøge og udvide virksomhedernes kendskab til beskæftigelsesrettede ordninger Skabe dialog med virksomhederne Skabe platform for fremadrettet samarbejde mellem jobcenter,virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I ansøgningen er der skitseret et forslag til en tidsplan samt de aktiviteter, der vil være i pakken. Økonomiske konsekvenser: Der ansøges om kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet bevilges eller om der gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning til LBR Svendborg og Langeland_Haaland&Paulsen_22november 2012.pdf 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag til projektansøger. 13. Ansøgning om midler til understøtning af indsatsen for ledige, der er i risikogruppen for at miste dagpenge fra 1. januar 12/40480 Beslutningstema: Ansøgning om at LBR afsætter kr. til præsentation af målgruppen og dens kompetencer. Sagsfremstilling: Som supplement til akutpakken og understøtning af jobcenter Svendborgs indsats er der udarbejdet forslag til initiativer der understøtter virksomhedskontakten og som iværksættes dels som opsøgende virksomhedskontakt af jobcentrets jobkonsulenter og dels med assistance fra direktionen i forhold til udnyttelse af kontaktflader. Herudover arbejdes med en positiv imageskabende præsentation af målgruppen og dens kompetencer. Personerne bliver præsenteret med billede og præsentationstekst på en website som markedsføres overfor virksomhederne. Aktiviteten vil også markedsføre akutjob og jobrotation. Selve præsentationen af målgruppen er inspireret af en lignende aktivitet for de afskedigede medarbejdere fra Vestas. Ideen er positivt modtaget af de ledige, der har fået den forelagt. Men det er en forudsætning at det skal være professionelt udført. Til finansiering af denne ekstraordinære indsats opfordres LBR til at afsætte kr. Økonomi i øvrigt: I forbindelse med akutpakken modtager Svendborg og Langeland kommuner tilsammen kr. fra den samlede pulje på 113 mio. Disse midler anvendes iflg. bevillingsudmeldingen til akutpakkens ordning vedr. særlig personlig jobformidlingsforløb. Til kommunernes merudgifter til administration af det særlige jobberedskab er der på landsplan afsat 9,5 mio. som udmøntes via det kommunale bloktilskud. Indstilling: Det indstilles, at LBR beslutter om midlerne bevilges eller der gives afslag. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Midlerne bevilges. 14. Projektansøgning "Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune" 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den /40494 Beslutningstema: AOF Sydfyn ansøger om kr. til projekt Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Der er modtaget ansøgning fra AOF Sydfyn, der ansøger om midler til ansættelse af en social mentor-funktion til de unge, der deltager i aktiviteter hos AOF. Den sociale mentor skal understøtte forskellige formål, bl.a. at de unge lærer at møde til tiden, lærer forudsætningerne for at få udbytte af tilbuddene, får redskaber til at få styr på private forhold, få stabil kontakt til en voksen og få støtte til kommunikation med forskellige instanser. AOF Sydfyn vurderer, at der vil være unge på årsplan, der vil have behov for en social mentor. Den sociale mentor vil deltage i turnus på AOF s aktiviteter, hvor der er unge, der deltager. I samarbejde med projektledere og jobrådgivere besluttes det, hvilke unge, der skal støttes og hvor meget. Mentoren vil dels hjælpe individuelt og dels have fokus på at etablere netværksskabende aktiviteter. Projektperioden er hele 2013, og der ansøges om midler svarende til en årsløn til én medarbejder. I praksis kan der være tale om at opgaven deles på flere personer afhængig af de unges behov. Økonomiske konsekvenser: Der ansøges om kr. til løn, pension, tillæg mv. i ét år. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet bevilges eller der gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Social mentor for unge ledige i Svendborg Kommune" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Udsættes til januarmødet projektansøger skal kvalificere ansøgningen i samarbejde med jobcentret. 15. Straksaktivering af unge jobklare ledige i Svendborg Kommune 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den /37413 Beslutningstema: Udmøntning af budgetforliget for 2013 Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsens af budget 2013 skal Jobcentret implementere beskæftigelsesfremmende foranstaltninger overfor gruppen af unge jobklare kontanthjælps- og dagpengemodtagere under 30 år. Det vedlagte notat beskriver målgruppernes størrelse, den hidtidige indsats og forslag til implementering af intentionerne fra budgetforliget. Der skelnes mellem kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, da vilkår og tidspunkt for mulig aktivering varierer. For kontanthjælpsmodtagere foreslås det at alle unge uden uddannelse efter visitationen straks starter op et forløb med daglig aktivering. Forløbet skal være en kombination af vejledning og motivation i forhold til uddannelse, samt opgaver, der kan beskrives som nytteaktivering. Formålet med denne kombination er at sætte fokus på og motivere til en hurtig uddannelsesstart. Det foreslås, at der startes forhandlinger med den nuværende leverandør på ungeområdet om en aftale, der kombinerer den individuelle motiverende tilgang med nytteaktivering. Jobcentret er i gang med et oplæg til en samlet beskæftigelsesstrategi, der forventes forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i starten af Det foreslås, at en aftale, der indgås på nuværende tidspunkt, kan gælde indtil den nye beskæftigelsesstrategi kan danne rammen for andre tiltag. For dagpengemodtagere er straksaktivering ikke på samme måde mulig, da jobcentret ikke har en personlig kontakt ved tilmelding, da dette foregår elektronisk. Det foreslås, at der er fokus på at afkorte ledighedsforløbet mest muligt, f.eks. hvis det er muligt at fremrykke indkaldelsen til første samtale med 1-2 uger. Indstilling: Det indstilles, at anbefalingerne følges. Bilag: Åben - Straksaktivering af unge jobklare ledige i Svendborg Kommune Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 13

15 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om Beskæftigelsesindikatorprojektet 12/36435 Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg har valgt at deltage i et projekt, der hedder Beskæftigelsesindikatorprojektet. Bag projektet står Væksthuset, som er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med udvikling, forskning og formidling på beskæftigelsesområdet. Baggrunden for projektet er, at der mangler viden om, hvad der virker i indsatsen overfor indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Det er svært at måle effekt på indsatsen på denne målgruppe, da afgangen til beskæftigelse ikke er specielt høj. Derfor er der behov for at kunne måle og se om der er andre beskæftigelseseffekter. Der er behov for progressionsmålinger, der kan måle om borgerne bliver mere arbejdsmarkedsparate, altså om de kommer tættere på arbejdsmarkedet. Projektet skal bidrage til at kvalificere effektmåling for målgruppen, så det bliver mere tydeligt, hvilken indsats eller kombinationer af indsatser, der bringer borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Projektet opererer med 11 udvalgte indikatorer, der skal testes på ca borgere fordelt på forskellige jobcentre. Der måles på indikatorerne ved kontaktforløbssamtalerne hver 3. måned. Pt. deltager 11 jobcentre foruden Svendborg i projektet. Projektet har derudover tilknyttet forskere fra bland andet Aarhus og Aalborg universitet. Der måles på match 2 borgere på kontanthjælp i alderen år, hvor Svendborg regner med at deltage med 450 borgere. I Svendborg starter målingerne i udgangen af 3. kvartal 2013 og fortsætter til udgangen af Økonomiske konsekvenser: Der er en deltagerbetaling på kr., der finansieres indenfor jobcentrets budget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 14

16 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet 12/7843 Sagsfremstilling: Svendborg og Langeland kommune har deltaget i en praksisundersøgelse på revalideringsområdet. Praksisundersøgelsen er indkaldt af Beskæftigelsesankenævnet Syddanmark. I alt har 8 kommuner deltaget og samlet er der indsendt 112 sager. Resultatet af undersøgelsen er, at Beskæftigelsesankenævnet finder, at kommunerne ikke har bevilget revalidering i overensstemmelse med praksis i 66% af sagerne. Hovedårsagen til den forkerte bevilling er, at kommunen ikke er tilstrækkelig opmærksom på, at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder i lovgivningen. Af praksisundersøgelsen fremgår det, at der er 7 overordnede årsager til, hvorfor de er uenige med kommunernes afgørelser: 1. Manglende lægelig dokumentation. Der skal foreligge aktuel lægelig dokumentation i sagerne. 2. Fortsatte behandlingsmuligheder, der gør, at det ikke er muligt at vurdere om personen har behov for hjælp i form af revalidering for at komme tilbage til arbejdsmarkedet 3. Manglende afprøvning for at fastslå behov og mulighed for revalidering 4. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde umiddelbart, altså sager, hvor en borger har kunnet påtage sig passende arbejde, herunder ufaglært arbejde, uden en revalidering 5. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde efter en kortere hjælp efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. 6. For dårlig til revalidering, eller sager, hvor der jf. punkt 3 ikke er sket en afprøvning for at sikre at den godkendte revalideringsplan er realistisk. 7. Andet påvist nedsat funktionsevne og varige vanskeligheder berettiger ikke til revalidering, medmindre tilbud efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig, hvilket betyder, at unge som udgangspunkt skal uddanne sig i det ordinære uddannelsessystem, herunder særlige uddannelsesforløb for målgruppen. Nævnet anbefaler på den baggrund: 15

17 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den At kommunerne er opmærksomme på, at der skal være aktuel lægelig dokumentation med angivelse af prognose og fremtidige skånebehov, og undersøger om der er flere relevante behandlingsmuligheder inden der bevilges revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på at der skal være en rimelig afklaring/sikkerhed for, at en person kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet og opnå selvforsørgelse gennem revalidering, og at tilbud der sikrer denne afklaring ikke kan ydes som revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på ikke at bevilge revalidering, såfremt et kortere tilbud er tilstrækkeligt til at hjælpe personen ind på arbejdsmarkedet, der kan ikke bevilges revalidering som følge af særlige jobønsker. - At kommunerne er opmærksomme på at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder for hjælp, således at uddannelse så vidt mulig foregår på normale vilkår. - At kommunerne er opmærksomme på at opdatere ressourceprofilen med alle relevante oplysninger inden bevilling af revalidering. Jobcenter Svendborg deltog med 14 sager fra Svendborg og 8 sager fra Langeland. Nævnet fandt at i 18 ud af 22 sager, er der bevilget revalidering, der ikke er i overensstemmelse med den lovfastsatte praksis. Jobcenter Svendborg har taget praksisundersøgelsens resultater til efterretning og iværksat en proces for at sikre at anbefalingerne følges Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - SJ_(1) - Praksisundersøgelse revalidering.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 18. Status på implementering af fleksjobs- og førtidspensionsreformen 12/39183 Sagsfremstilling: I januar 2013 forventes en række lovændringer indenfor førtidspension og fleksjobsområdet at træde i kraft. Målet med reformen er, at sikre at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet og kan forsørge sig selv. 16

18 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den De væsentligste elementer i reformen er at oprette rehabiliteringsteam og skabe ressourceforløb, hvor relevante aktører samarbejder om og med borgeren for at udvikle dennes arbejdsevne. For at sikre, at den nye lovgivning implementeres i Svendborg Kommune, har direktionen godkendt den vedlagte implementeringsplan, der fastsætter de overordnede rammer. Der gives en kort status på mødet. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Implementeringsstrategi.docx Åben - Interessenter.docx Åben - bilag til implementeringsstrategi.pptx Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 19. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal /5539 Sagsfremstilling: Til orientering vedlægges 3. kvartals ankestatistik. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Klagestatistik 3. kvartal 2012.DOCX Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 17

19 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beskæftigelsesregion Syddanmarks Opfølgningsrapporter 4. kvartal /10928 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal opfølgningsrapporter om beskæftigelsesindsatsen i Svendborg og Langeland Kommune. I rapporten sættes der fokus på 2 væsentlige udfordringer og følges op på ministermålene. I rapporten sammenlignes kommunerne med en klynge af kommuner, der har de samme rammevilkår. I rapporten for 4. Kvartal 2012 er der sat fokus på udfaldstruede og fleksjobsvisiterede. Ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten Der er en stor gruppe ledige, der er i risiko for at opbruge deres ret til dagpenge, hvilket gør sig gældende i både Langeland og Svendborg såvel som i resten af landet. De største grupper kommer fra 3F, Metal og HK, og mere end hver fjerde i risikogruppen er over 55 år. Beskæftigelsesregionen bemærker sig, at Jobcenter Svendborg hurtigt har etableret et synligt jobberedskab. Af fokusområder nævner Beskæftigelsesregionen; samarbejde med a- kasserne, tæt og motiverende kontakt, samspil med lokale virksomheder og fortsat fokus på jobrotation. Fleksjobsvisiterede Siden 2008 er antallet af borgere på ledighedsydelse steget med 19 procent i Svendborg og 7 procent i Langeland, hvilket er lavere end i regionen og i kommunernes klynge af sammenlignelige jobcentre. Beskæftigelsesregionen bemærker, at der er en færre andel af personer, der tilkendes ledighedsydelse, der ender på førtidspension end i regionen. Beskæftigelsesregionen opfordrer dog Svendborg og Langeland Kommuner til at være opmærksomme på, at tilgangen primært kommer fra langvarige sygedagpengesager, hvorfor der fortsat bør være fokus på en tidlig intensiv indsats på dette område. Desuden nævnes en række fokusområder som f.eks. tilkendelsespraksis, tidlig screening og styrket samarbejde med virksomheder om fastholdelse. Ministermål I Svendborg e arbejdskraftsreserven er steget med 0,8 procent i det seneste år, men langtidsledigheden er samtidig faldet. På Langeland er arbejdskraftsreserven faldet med 6,4 procent 18

20 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den I Svendborg er 10,2 procent af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse, men der er sket et fald i tilgangen. På Langeland er der i det seneste år sket en tilgang til permanent offentlig forsørgelse, det er tilgangen til førtidspension, der er steget. Der er en lidt større stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Svendborg end i klyngen, men andelen er mindre. På Langeland er antallet af unge på offentlig forsørgelse uændret, men der er sket en forskydning, så der er færre jobklare unge og flere med problemer udover ledighed. Antallet af ikke-vestlige indvandrere er steget i begge kommuner, men stigningerne er mindre end i klyngerne. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgning Langeland 4. kvt pdf Åben - Politisk opfølgning Svendborg 4. kvt pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 21. Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse 12/34787 Beslutningstema: Orientering om praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har deltaget i en praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet. Praksisundersøgelsen er foretaget af Ankestyrelsen. I alt har 15 kommuner deltaget, og samlet er der behandlet 125 sager. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som modtagere af førtidspension i aldersgruppen år, hvor kommunen har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension, og hvor hoveddiagnosen er en affektiv sindslidelse (grundlæggende forandringer i stemningslejet, enten i form af depression eller opstemthed) eller en nervøs eller stressrelateret tilstand. Resultatet af undersøgelsen er, at Ankestyrelsen finder, at kommunerne i 84 % af sagerne har bevilliget førtidspension i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. 19

21 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den procent af kommunernes afgørelser, svarende til 20 sager, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. I disse sager er der ikke tilstrækkelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. Da Ankestyrelsen lavede en lignende (mindre) praksisundersøgelse i 2007 på området var resultatet, at der i en tredjedel af sagerne ikke var tilstrækkeligt grundlag for bevilling af pension. Ankestyrelsens anbefalinger På baggrund af praksisundersøgelsen for 2012 kommer Ankestyrelsen med 6 anbefalinger til kommunerne: 1. Kommunerne skal sørge for, at der tidligt i forløbet indhentes psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for behandling. 2. Kommunerne skal sørge for at indhente aktuelle oplysninger om behandlingsforløb samt indhente aktuelle psykiatriske oplysninger, herunder psykologiske test til belysning af diagnose og dermed forsatte behandlingsmuligheder. 3. Kommunerne skal sørge for, at der indhentes aktuelle psykiatriske oplysninger til belysning af mulighed for fortsat behandling. 4. Kommunerne skal sørge for, at arbejdsprøvningen bliver individuelt tilpasset, således at der tages hensyn til borgerens eventuelle skånebehov. Kun derved belyses muligheden for bedring af arbejdsevnen og borgerens ressourcer bedst muligt. 5. Kommunen skal sørge for, at der i sagerne er fyldestgørende oplysninger om behandlingsforløb, herunder hvilken medicin personen har modtaget, dosering og tidsmæssig udstrækning. 6. Kommunerne skal være opmærksomme på, at reglen om kontrol er restriktiv, og at reglen ikke kan anvendes til at tilkende midlertidige pensioner. Svendborg Kommune deltog med 8 sager. Ankestyrelsen fandt, at i 1 ud af de 8 sager er der bevilget førtidspension, der ikke er i overensstemmelse med den lovfastsatte praksis. Sagen ville være blevet hjemvist til yderligere behandling, hvis der havde været en klage. Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 20

22 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - Førtidspension til personer med en psykisk lidelse nov 2012.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Tina Petersen (O) var fraværende. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 22. Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge 12/29289 Beslutningstema: Orientering om akutpakke, akutjob og status på indsatsen for ledige, der risikerer at miste retten til dagpenge. Sagsfremstilling: Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august aftale om en akutpakke". Akutpakken skal hjælpe de ledige, der frem til næste sommer risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, hvis de ikke finder et arbejde. Akutpakken trådte i kraft 20. september og betyder at: Der oprettes et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, der består af medarbejdere, som har til opgave at hjælpe ledige, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge. Alle ledige, der har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til sommer risikerer at opbruge deres dagpengeret, får et brev fra a-kassen og bliver opfordret til at henvende sig til jobberedskabet. Ledige, der henvender sig, får ret til hurtig og ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job. Jobcentret tager kontakt til alle ledige, som jobberedskabet i jobcentret ikke har talt med. Det vil ske senest en måned efter, at der er sendt et brev fra a-kassen. Derudover ligger det i aftalen, at alle der har behov for en mere intensiv hjælp, får: Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen. Ret til opkvalificeringsjob. 21

23 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Med aftalen blev der afsat en særlig pulje til finansiering af et særligt intensivt jobformidlingsformidlingsforløb. Puljen er fordelt til kommunerne efter deres relative andel af ledige i risikogruppen. Svendborg Kommunes bevilling lyder på kr. og Langeland Kommunes på kr. Regeringen, KL, Danske Regioner og Dansk Arbejdsgiverforening har desuden indgået aftale om etablering af offentlige og private "akutjob. Denne blev vedtaget ved lov den 6. november. Denne aftale indebærer, at private og offentlige arbejdsgivere kan opslå ordinære stillinger af mindst 13 ugers varighed som akutjob. Offentlige arbejdsgivere kan desuden give kvalificerede ledige i målgruppen fortrinsadgang til stillinger, der opslås som akutjob. Arbejdsgivere der ansætter en ledig i målgruppen i akutjob, har ret til en jobpræmie på op til kr. Jobpræmien udgør kr., hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger, og yderligere kr., hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 52 uger. Status på akutindsatsen Jobcenter Svendborg tilbød allerede før akutpakken en særlig og individuel indsats for ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Indsatsen varetages af anden af aktør og er på flere punkter mere intensiv, end det der er lagt op til i akutpakken. Blandt andet tilbydes ugentlige samtaler. Denne indsats er videreført, ajourført med indholdet af akutpakken. Indtil nu har 665 personer modtaget brev fra a-kassen om at de har ret til den særlige indsats. Heraf har jobcentret haft kontakt med 598 (90 pct.), og 180 (27 pct.) har takket ja til tilbuddet om en personlig jobformidler. Phonerkampagne Beskæftigelsesregionerne har iværksat en landsdækkende phonerkampagne. Som led i denne skal 150 virksomheder i Jobcenter Svendborgs område besøges. Cirka halvdelen af disse virksomhedsbesøg er nu gennemført. Generelt udviser virksomhederne tilbageholdenhed i forhold til akutjob og jobrotation, men budskabet er blevet markedsført. Kampagnen har indtil nu ikke givet resultater i form af konkrete akutjob eller jobrotationsprojekter, men har kastet et par ordinære job indenfor landbruget af sig. Jobrotation Jobrotationsprojektet inden for ældreplejen i Svendborg og Langeland kommuner har indtil nu skabt 41 vikarjobs til ledige. Der forventes at starte et hold op igen i foråret 2013, hvor ledige omfattet af akutpakken har fortrinsret. Derudover er der nye kommunale jobrotationsprojekter på vej, blandt andet i jobcentret. I forhold til private virksomheder arbejdes der målrettet på i samarbejde med nabojobcentrene at igangsætte jobrotationsprojekter inden for blandt andet detailhandlen. Akutjob Svendborg Kommune har besluttet, at alle vikariater og midlertidige job i kommunen frem til juli 2013 opslås som akutjob. Beslutningen indebærer, 22

24 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den at personalepolitikkens bestemmelser om internt opslag annulleres. Svendborg Kommune forventer at opslå 120 akutjob frem til juli Indtil nu har Svendborg Kommune opslået 16 akutjob, mens Langeland Kommune har opslået 6 akutjob. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Status_akutjob.pdf Åben - Notat_status_akutpakke.docx Åben - Aftale om akutjob.pdf Åben - Aftaletekst_saerligindsats pdf.pdf Åben - Notat_Indsats_for_ledige_som_risikerer_at_opbruge_retten_til_dagpenge. pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 23. Orientering om udmelding af løntilskudskvoter for /40182 Beslutningstema: Orientering om udmelding af løntilskudskvoter for Sagsfremstilling: Offentlige arbejdsgivere har pligt til inden for en given kvote at stille pladser til rådighed for ansættelse med løntilskud. Kvoten fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren. Ministeren har nu udmeldt kvoterne for det kommende år. I 2013 har Langeland Kommune pligt til at stille op til 50 løntilskudspladser til rådighed, mens Svendborg Kommune har pligt til at stille op til 203 løntilskudspladser til rådighed. Til orientering er vedlagt udmeldinger til staten, regionerne og kommunerne. Lovgrundlag: Kapitel 9 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 23

25 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Ministerområder kvoteandel 2013 ver end.pdf Åben - Følgebrev til samtlige ministerområder end.pdf Åben - Følgebrev til samtlige kommuner 2013 end.pdf Åben - kvoter kommunerne 2013 ver end.pdf Åben - Følgebrev og kvoter til samtlige regioner end.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 24. Projektoversigt oktober /28898 Sagsfremstilling: Vedlagt projektoversigt for oktober 2012 Indstilling: Det indstilles, at oversigten tages til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversigt oktober 2012.docx Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 25. Eventuelt 24

26 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Rita Andreasen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen Erling Johansen Kirsten Thiel 25

27 Bilag: 4.1. Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 19. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

28

29

30 Bilag: 4.2. Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 19. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

31

32

33 Bilag: 4.3. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 19. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

34

35

36 Bilag: 5.1. Udkast til strategi for anvendelse af midler 2013 Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 19. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

37 Svendborg Lokale Beskæftigelsesrådsplan for den virksomhedsrettede indsats for Det Lokale Beskæftigelsesråd (herefter LBR) skal én gang årligt, jf. lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejde en plan for, hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en foreløbig bevilling på kr. til LBR indsatsen i Svendborg Kommune. Rammerne LBR s bevilling kan overordnet anvendes til: Ramsherred Svendborg Tlf december 2012 Sagsid: 12/40174 Afdeling: Jobcenter Ref. ACJ Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer iværksat af LBR Evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer iværksat af LBR Ministerens udmelding Ministeren udmelder én gang årligt indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd. I 2013 opfordrer ministeren til, at midlerne anvendes til : At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser overfor de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats overfor de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge Prioritering i 2013 LBR bakker op om ministerens udmelding, da begge områder vurderes som væsentlige områder for beskæftigelsesindsatsen i Udgangspunktet for LBR s prioritering er, at initiativerne skal understøtte den samlede beskæftigelsesplan for De valgte fokusområder tager udgangspunkt i de udfordringer, mål og strategier, der er formuleret i beskæftigelsesplanen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

38 1. LBR understøtter aktiviteter, der kan sikre at flere unge påbegynder og færdiggør en erhvervskompetencegivende uddannelse. Projekter, der vejleder, støtter og motiverer unge til at påbegynde en uddannelse og som støtter en koordineret indsats vil blive prioriteret. 2. LBR understøtter virksomhedsrettede aktiviteter, der hjælper ledige, der er i fare for at miste deres dagpengeret, herunder aktiviteter der opkvalificerer og efteruddanner de ledige. 3. LBR understøtter indsatser, der styrker jobcentrets samspil med de lokale virksomheder. Svendborg Kommune etablerer én ny indgang for erhvervslivet i form af Erhvervskontakten, og LBR vil understøtte initiativer, der derigennem styrker indsatsen for jobcentrets målgrupper. LBR vil prioritere initiativer, der øger samarbejdet og netværksdannelsen blandt de forskellige aktører i den beskæftigelsespolitiske indsats i lokalområdet; LBR, Kommunalbestyrelsen, a-kasser, fagforeninger, læger, virksomheder, UU-center, lokale uddannelsesinstitutioner og jobcentret. LBR prioriterer herudover informationsa- og uddannelseaktiviteter, der fremmer mulighederne for at implementere ny lovgivning på bl.a. dagpengeområdet og fleksjobs- og førtidspensionsområdet. Side 2 af 2

39 Bilag: 6.1. Samarbejde mellem kommunerne på Fyn om beskæftigelsespolitiske perspektiver docx Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 19. december Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

40 Samarbejde mellem kommunerne på Fyn om beskæftigelsespolitiske perspektiver Baggrund De udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen for at arbejde eller uddanne sig. Arbejdsmarkedet kender ikke kommunegrænser og uddannelse skal tages, der hvor den udbydes. Frem mod 2020 er der planlagt private og offentlige bygge- og anlægsprojekter for mange milliarder på Fyn og i særdeleshed i Odense. I forbindelse med gennemførelsen af projekterne skabes der i første omgang en række arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen og tilknyttede erhverv. Når byggerierne er færdige, vil en del af dem være rammerne for nye vidensarbejdsplader, der kan skabe ny innovation og nye produktionsmuligheder. De mange investeringer skal udnyttes til at skabe vækst og fremgang på øen. Det er en fælles udfordring at sikre, at flest muligt af de arbejdspladser, der skabes, besættes af lokal arbejdskraft. Og det er en fælles opgave at sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret lokal arbejdskraft til at løse opgaverne. Hovedudfordringen er at sikre, det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen på arbejdskraft. Fokusområder: 1. Virksomhedskontakten Specielt virksomhedskontakten omkring de mange bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt i de kommende år. Målet er at sikre investeringerne bliver til vækst på Fyn og at opgaverne kan løses af lokal arbejdskraft. 2. Ungeindsatserne Specielt i forhold til uddannelse og fastholdelsesproblematikken. Men også i forhold til samarbejde med og mellem uddannelsesinstitutionerne. 1

41 Imødegåelse af de fælles udfordringer forudsætter samarbejde For at opnå størst mulig succes med at sikre det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft på det fremtidige fynske arbejdsmarked skal der sættes ind i forhold til at styrke og opbygge samarbejder på tværs af interessenter. D.v.s. styrkelse og opbygning af samarbejder på tværs : Af forvaltninger i de enkelte kommuner Af kommuner Af kommuner og virksomheder Af kommuner og a-kasser/fagbevægelse Af kommuner og uddannelsesinstitutioner Af kommuner og regionale instanser Samarbejderne kan omhandle udvikling af idé, metoder og indsatser samt konkrete strategier og projekter. Virksomhedskontakten En tæt kontakt til virksomhederne en forudsætning for at kommunerne kan bidrage til at sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer er til stede, når efterspørgslen er der. Det gælder i forhold til jobskabelse i forbindelse med gennemførelsen af større bygge- og anlægsprojekter. Og det gælder i forbindelse med identifikation af og jobåbninger som følge af ordretilgang eller naturlig personaleomsætning. På tværs af kommunerne skal der etableres tværgående samarbejder der sikre vidensdeling om tendenser på de lokale arbejdsmarkeder på Fyn og om forløb, der op- eller omkvalificerer ledige til at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter arbejdskraft. En central samarbejdspartner er Beskæftigelsesregion Syddanmark. Ungeindsatserne Der er mange aktører omkring de unge, og der ligger en udfordring i at skabe en helhedsorienteret ungeindsats. Indenfor rammerne af tværgående samarbejder skal der arbejdes med tilgangen til ungdomsuddannelser og fastholdelse i disse. Indsatserne gennemføres i form af samarbejder på tværs af kommuner og mellem jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner, socialforvaltninger og børne- og ungeforvaltninger. Politisk netværksgruppe Formændene for de kommunale Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalg vil igangsætte og følge de igangsatte initiativer tæt. I løbet af 2013 mødes gruppen kvartalsvist for at udveksle erfaringer og følge i de igangsatte initiativer på tværs af kommuner og øvrige aktører på området. Værtskabet for møderne går på skift og sekretariatsfunktionen varetages af Odense Kommune i samarbejde med værtskommunen. 2

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere