Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze"

Transkript

1 Lean Six Sigma Lektion 2 Measure & Analyze

2 Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke Kvalitetskortlægning øvelse

3 DMAIC-Modellen Define Measure Analyze Improve Control Formål Definere projektmål og kundeleverance (internt/eksternt) Dataindsamling omkring processen for at få nuværende performance Analysere og identificere hovedårsagerne til fejlene og afvigelserne Forbedre processen ved at eliminere hovedårsagerne Kontroller procesforbedringerne ved at måle på processen igen Værktøjer *Projektkontrakt * SIPOC * Voice of the customer * Basal Statistik * 7 basale kvalitetsværktøjer * Proces FMEA * Poka Yoke * Brainstorm * Standarder * Visuel kontrol * SPC * Proces Confirmation

4 Measure Measure Formål Dataindsamling omkring processen for at få nuværende performance Værktøjer Basal Statistik 7 basale kvalitetsværktøjer Måling og dataindsamling Kvantitativ Kvalitativ Statistik og værktøjer Basal Statistik 7 Kvalitetsværktøjer

5 Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke Kvalitetskortlægning øvelse

6 Eksempler på data der kan analyseres En stor del af Six Sigma handler om data-analyse Procesdata Procestid Gennemløbstid Oppetid Ventetid Kassationsprocent Varer i arbejde Lager størrelse Pakke størrelse Antal medarbejder på processen Antal skift Varighed af skift Arbejdstid Antal opkald Energiforbrug Fejl Etc.

7 Basal Statistik Beskrivende statistik 3 grundlæggende metoder Grafer Godt visuelt til at vise og afsløre trends og strukturer Tabeller Velegnet til kvantitativ opremsning af måledata Præsentere data der skal regnes videre med Beregnede værdier Middelværdi Median Standardafvigelse

8 Basal Statistik Middelværdi = x x1, x2, xn = de enkelte målinger n = samlede antal målinger Fungere bedst når målingerne er normalt fordelt, ellers brug median Pas på ekstreme værdier har stor indflydelse Beregn middelværdien af følgende målinger 1,2,5,6,7,7,7,8,8,9

9 Basal Statistik Median Opsæt alle målingerne i stigende rækkefølge og vælg det midterste. Eks. (3,6,7,8,9) = median = 7 Hvis lige antal målinger tages gennemsnittet af de 2 midterste Ekstreme værdier ingen indflydelse

10 Basal Statistik Standardafvigelsen ( ) Definition: Stdv. er et mål for hvor langt de enkelte målinger spreder sig fra middelværdien Summen af afvigelsernes kvadrat fra gennemsnittet, divideret med datamængden (Hel population) Eks. 1) Lønniveau i virksomhed hvor er høj indikere at der er stor forskel på lønniveauet hvis SD var lille tjente alle tæt på det samme. 2) Lille standardafvigelse i produktion af legoklodser viser at klodserne er meget ens Beregn standardafvigelsen på tallene: 1,2,5,6,7,7,7,8,8,9

11 Standardafvigelse Normalfordeling og Standardafvigelse; Viser hvor dataet er placeret ift. Middelværdien hvis dataet er normalfordelt Sigma = = Standardafvigelse between + / - 1 between + / - 2 between + / - 3 between + / % % % % Resultat: ppm udenfor(afvigelse) ppm 2700 ppm 3,4 ppm

12 Eksempel Længden på en statistikbog Hvis 6σ proces = alle data indenfor +/- 6σ fra middelværdien 0,0136 x 6 = 0,0816 +/- 31,8233 = (31,7417;31,9049) = 6σ proces

13 Proces kapabilitet Evnen til at levere et givent output indenfor et afgrænset statistisk område Er vi i stand til at udføre opgaven korrekt? Processen evne til at fungere inden for de påkrævede tolerancer Kapabilitet drejer sig om man har klare krav, passende udvælgelse af ressourcer/maskiner tilstrækkelig oplæring og gode målinger.

14 Betegnelser USL (Upper specification level) Øvre grænse for hvor meget produktet må afvige opad på skalaen LSL (Lower specification level) Nedre grænse for hvor meget produktet må afvige nedad på skalaen σ (Sigma) Standardafvigelsen man arbejder ud fra et statistisk referenceinterval der ligge mellem 3σ og -3σ Ĉp (Procespotentiale) Viser noget om potentialet for processen ift. specifikationen (Præcision) Ĉpk (Procesresultat) Viser placering af processen output ift. USL og LSL (Nøjagtighed)

15 Eksempler på proceskapabilitet Hvor ligger dataet ift middelværdien og tolerancer Cp = 1,33 Cpk = 1,33 Cp = 1,33 Cpk = 0,8 Cp = 1,33 Cpk = 0,0

16 Antal forventet fejl Gennemsnit centeret / ikke centeret Man tilstræber at gennemsnittet ligger centralt placeret mellem USL og LSL. Såfremt den er centeret medfører det at der vil være færre produkter med fejl Indflydelsen kan aflæses i denne tabel. Så længe at man arbejder indenfor 6.0 sigma opstår der ikke nær så store fejlrater som hvis man arbejder indenfor 3.0 sigma Fordeling Cp Centeret -> Cpk Forventet fejl ±3.0 sigma 1.00 Nej ppm ±3.0 sigma 1.00 Ja ppm ±4.5 sigma 1.50 Nej ppm ±4.5 sigma 1.50 Ja ppm ±6.0 sigma 2.00 Nej ppm ±6.0 sigma 2.00 Ja ppm

17 Udregning af formler Udregning af Cp Viser om processen er i stand til at opfylde proces specifikationen (præcision) Forudsætning: Outputtet er normalfordelt Standardkrav for Cp over lang tid (måneder) Cp 1,33

18 Udregning af Cpk Udregning af formler Hvis gennemsnittet ikke er centeret i mellem USL og LSL udregnes Cpk for at afgøre hvor dataet så er placeret ift gennemsnittet. Forudsætning: Man kan ikke tage udgangspunkt i at gennemsnittet er centeret, hvorfor denne formel tage højde for at der er afvigelser * *min = den mindste af de 2 udregnede værdier Standardkrav for Cpk over lang tid (måneder) Cpk 1,33

19 Eksempler på ideal tilstanden Cp & Cpk Cp værdi >1,33 Cpk værdi >1,33

20 Stikprøvekontrol Øvelse Spilleregler Gå sammen i grupper på 3-5 deltager (max. 5 grupper) Hver gruppe udvælger 20 stykker kabelbånd til stikprøve kontrol Opmål bredden og indtast dem i skemaet i casen + lave udregninger Middelværdi Standardafvigelse Cp & Cpk værdier Har vi kontrol over produktionen af kabelbånd?

21 Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke Kvalitetskortlægning øvelse

22 7 Basale Kvalitetsværktøjer De 7 basale kvalitetsværktøjer Et sæt værktøjer og grafiske teknikker til at identificere kvalitetsproblemer og efterfølgende løse dem Definere hvad problemet egentlig er Fokusere på at finde hovedårsagen til et problem Systematisk og sekventiel opbygning og sammenhæng mellem værktøjerne Basale fordi; 1. de let kan bruges og man ikke behøver dybder træning i statistik 2. de kan løse største parten af de kvalitetsrelaterede problemstillinger Stammer fra Japan lige efter 2. verdenskrig og er inspireret af de 7 berømte våben som krigsmunken Benkei brugte til at vinde alle sine kampe De står i kontrast til mere advancerede statistiske metoder såsom hypotese test, Anova analyse, multivariant analyse etc.

23 7 Basale Kvalitetsværktøjer 1. Flow-diagrammer 2. Pareto analyse (80/20 reglen) 3. Årsags-virkningsdiagram (Ishikawa-diagram /Fiskeben) 4. Histogrammer 5. Kontrolkort (Control Charts) 6. XY-punktdiagrammer (Scatter plots) 7. Kontrolark (Check sheet)

24 Hvorfor lave kortlægning? Flowdiagram Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Derfor er det vigtigt at have et overblik over det samlede flow i processen. Kendskab til de stærke og de svage led. Overblikket giver mulighed for at lave en klar prioritering af indsatsen for, at kunne skabe et bedre flow og kvalitet. At skabe et overblik over hvilke variable der påvirker processerne Fremgangsmåde 1.Identificer processernes trin inden for projektets grænser 2.Identificer outputvariable og indsæt det relevante trin over for 3.Identificer inputvariable og indsæt det relevante trin neden for 4.Inddel variabler i C, N, X kategorier Constant (Kræves at være konstante for at opfylde kundens behov) Noise (Kan ikke kontrolleres lige nu) experiment (Kan ændres inden for rammerne) 5.Tilføj kundespecifikationer (interne/eksterne) 6.Marker værdiskabende aktiviteter

25 Flow-diagram symboler Flowdiagram Flowdiagrammer Grafisk fremstilling af en proces Proces Beslutning Processens flow

26 Flowdiagram Entre Kø Nej Bestilling Ja Sauce Nej Ja Stå i kø Takeaway Nej Ja Maden bliver lavet Nej Bakke Pose Spiser maden Modtager maden Ja Er maden klar

27 Flow-diagram Kunder klager over for stærk te! Mængden af koldt vand Vandets temperatur The posen i koppen Mængden af varmt vand The temp. The styrke The pose The temp The smag The farver 9. Servér 1. Fyld kedel 2. Kog vandet 3. Put The posen i koppen 4. Hæld varmt vand i koppen 5. Bryg theen 6. Fjern the posen 7. Kom mælk og sukker i og rør Kedel (c) Mængde af koldt vand (c) Energi (N) Kop (c) The pose (c) Mængde af vand (c) Bryggetid 2 min +/- 30 sek. (x) Mælk (x) Sukker (x) Kundespecifikationer The med jorbærsmag Ikke for varm Værdiskabende = Grøn

28 Eksempel Produktion Løbende visual kontrol Godkendt Ja Produktionen forsætter Afvist Kvalitetsafd. Vurdere fejl tupe Alvorlig Maskinen stoppes Kan der gives dispensation? Nej Produktet kasseret ubetydelig Teknikker Kan fejlen rettes uden ændringer af indstillinger? Nej Mould-shop Ja Vedligeholdsafdelingen indkaldes og maskinen repareres Inspektionsafdelingen Inspektionsafdelingen orienteres og emner måles igen

29 Nordplast video

30 Flowdiagram - opgave Lav et Flowdiagram på produktionsprocessen i casen -Identificer variablerne C,N og X samt hvor der skabes kundeværdi

31 7 Basale Kvalitetsværktøjer 1. Flow-diagrammer 2. Pareto analyse (80/20 reglen) 3. Årsags-virkningsdiagram (Ishikawa-diagram /Fiskeben) 4. Histogrammer 5. Kontrolkort (Control Charts) 6. XY-punktdiagrammer (Scatter plots) 7. Kontrolark (Check sheet)

32 Pareto Analyse (ABC analyse) Formål: Bruger 80/20 reglen og procenter (%) 80% af problemerne kommer fra 20% af årsagerne/processerne 80% af omsætningen kommer fra 20% af kunderne 80% af klagerne kommer fra 20% af kunderne 80% af varerne kommer fra 20% af leverandørerne Meget lig et histogram, men Pareto bruger % Fokusere på de hyppigst forekommende problemer

33 Cumulative % of total Value Martin Professional A/S Pareto Analyse C Items (95- A items (0-70%) B items (70-95%) 100%) Total ,97% 21,04% 71,99% 100,00% 120,00% Pareto Curve for Stock Items 100,00% 80,00% 60,00% Pareto Curve for Stock Items 40,00% 20,00% 0,00% Number of items

34 Antal fejl Cumulative % Øvelse Pareto 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Fejlkilder Cumulative% Cut Off % 100% 80% 60% 40% 20% 0% For smal For bred Forkert farve Overflade kvalitet For tynd For tyk Fejltryk Fejlkilder Hyppighed % Øvelse - Lave en pareto analyse på fejlkilder i Nordplast - Fremstil det grafisk [42]

35 7 Basale Kvalitetsværktøjer 1. Flow-diagrammer 2. Pareto analyse (80/20 reglen) 3. Årsags-virkningsdiagram (Ishikawa-diagram /Fiskeben) 4. Histogrammer 5. Kontrolkort (Control Charts) 6. XY-punktdiagrammer (Scatter plots) 7. Kontrolark (Check sheet)

36 Formål: Forståelse for de problemer man står overfor i dagligdagen Identificere hovedårsagen til et problem Socialøvelse Bruge de 6M (5M) for at komme hele vejen omkring et problem Årsagskategorier Problem

37 Processen illustreret i steps Step 3 Step 4 Step 5 Step 1 5xHvorfor Step 2 Step: 1.Påfør problemet der ønskes belyst. Vær så specifik som mulig. 2.Beslut hvilke hovedkategorier der skal brainstormes inden for. 3.Brainstorm på de årsager der påvirker hovedproblemet, der er udvalgt under step 1 4.Gennemgå diagrammet 5.Diskuter det færdige diagram og identificer og udvælg de årsager der er mest kritiske for problemet, hvorefter der skal foretages videre analyse på disse.

38 Årsags-virkningsdiagram Eksempel: Mennesker Metoder Materialer Mange omstillinger Ved ikke hvor telefonbesked ligger Ved ikke hvor kollegaer er Mangler lokal telefonbog Omstillingens manualer ikke ajourført Glemmer at give besked Glemmer medflyt Ved ikke hvor bagvagt ligger telefonbesked Ved ikke hvem der har bagvagt Mangler vejledning i tlf. brug Dårlig telefonservice Mangler omstillingsbord Direkte numre mangler Medflyt virker ikke Service fra andre afdelinger mangler En ansvarlig mangler Vikarordning mangler Omstillingen usynlig Omstillingen kender ikke de ansatte Maskiner Ledelse Miljø

39 7 Basale Kvalitetsværktøjer 1. Flow-diagrammer 2. Pareto analyse (80/20 reglen) 3. Årsags-virkningsdiagram (Ishikawa-diagram /Fiskeben) 4. Histogrammer 5. Kontrolkort (Control Charts) 6. XY-punktdiagrammer (Scatter plots) 7. Kontrolark (Check sheet)

40 Formål: Histogrammer (Mæslingskort) Grafisk vise forekommende hændelser og disses hyppigheder i en proces Bruges til at identificere trends og sammenhænge og dermed muliggøre kvalitetsforbedringer

41 Histogrammer (Mæslingskort) Histogram Opgave: Hvad kan vi som ejer bruge dette til?

42 Hvad kan man se af et histogram? Hvilke fordelinger der der tale om? Holder data et sig inden for tolerancerne Er data et skævvredet? Er data et centreret omkring en bestemt værdi?

43 7 Basale Kvalitetsværktøjer 1. Flow-diagrammer 2. Pareto analyse (80/20 reglen) 3. Årsags-virkningsdiagram (Ishikawa-diagram /Fiskeben) 4. Histogrammer 5. Kontrolkort (Control Charts) 6. XY-punktdiagrammer (Scatter plots) 7. Kontrolark (Check sheet)

44 Formål: Kontrolkort Følge og måle output et af en proces, ift. organisationen/virksomhedens standarder Arbejder med øvre og nedre grænser -> inden for disse er output et ok Hvis output et ligger udenfor -> unormalt og skal undersøges En proces hvorfra output et hele tiden er inden for grænserne er en høj-kvalitetsproces

45 Formål: Kontrolkort Kørselsdiagram fremstiller grafisk data baseret på et tidsrum (x-aksen) og bruges til at identificere trends og cyklusser for en bestem proces (y-aksen) Kundehenvendelser PM- AM PM- AM PM- AM Torsdag Torsdag Torsdag uge 1 uge 2 uge 3 Tid

46 Kontrolkort Nordplast Kontrolkort Meter bånd kasseret PM- AM PM- AM PM- AM Torsdag Torsdag Torsdag uge 1 uge 2 uge 3 Hvad kan vi bruge dette til? Tid

47 Kontrolkort - Eksempel

48 Kontrolkort Opgave Lave et kontrolkort på jeres breddemålinger i casen og tegn dem ind

49 7 Basale Kvalitetsværktøjer 1. Flow-diagrammer 2. Pareto analyse (80/20 reglen) 3. Årsags-virkningsdiagram (Ishikawa-diagram /Fiskeben) 4. Histogrammer 5. Kontrolkort (Control Charts) 6. XY-punktdiagrammer (Scatter plots) 7. Kontrolark (Check sheet)

50 Formål: XY-Punktdiagram (Korrelationsdiagram) XY-punktdiagram er 2 dimensionalt på x- og y-aksen. Hvilke variabel der er på x-aksen afhænger af afhængigheden (hvis x ændre sig så ændre y sig også) (y = f(x)) XY-punktdiagram bruges til at finde indirekte/direkte afhængigheder mellem en proces og input/output og kan dermed bruges til at analyser og forbedre kvaliteten

51 Eksempel

52 7 Basale Kvalitetsværktøjer 1. Flow-diagrammer 2. Pareto analyse (80/20 reglen) 3. Årsags-virkningsdiagram (Ishikawa-diagram /Fiskeben) 4. Histogrammer 5. Kontrolkort (Control Charts) 6. XY-punktdiagrammer (Scatter plots) 7. Kontrolark (Check sheet)

53 Kontrolark Kontrolkort i supermarked (Havelågediagram) Fejl-type Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Leverandør IIII II II III Holdbarhed (dato) Kunde kontakt II II I I I I Medarbejder I Udstyr I II II II I

54 Standarder

55 Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke Kvalitetskortlægning øvelse

56 DMAIC-Modellen Define Measure Analyze Improve Control Formål Definere projektmål og kundeleverance (internt/eksternt) Dataindsamling omkring processen for at få nuværende performance Analysere og identificere hovedårsagerne til fejlene og afvigelserne Forbedre processen ved at eliminere hovedårsagerne Kontroller procesforbedringerne ved at måle på processen igen Værktøjer * Projektkontrakt * SIPOC * Voice of the customer * Basal Statistik * 7 basale kvalitetsværktøjer * Proces FMEA * Poka Yoke * Brainstorm * Standarder * Visuel kontrol * SPC * Proces Confirmation

57 Define Analyze Formål Analysere og identificere hovedårsagerne til fejlene og afvigelserne Værktøjer *Proces FMEA *Poka Yoke Analyse af de indsamlede data Kigger efter årsager Fejlidentificerings- og sikringsværktøjer FMEA Poka Yoke

58 Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke FMEA øvelse

59 FMEA-analyse FMEA: Failure Mode and Effects Analysis Fejl-Mulighed og Effekt-Analyse Formål Videndeling på tværs af funktioner og kunde/leverandører Konsekvensvurdering: Hva nu hvis...? Fejlsikre processen 4 hovedtyper System FMEA Design FMEA Proces FMEA Service FMEA

60 Fejlmuligheder og Effektanalyse Systematisk metode til at bedømme og reducere risikoen i systemer, produkter og serviceydelser En systematisk metode til risikohåndtering Formålet er at identificere og prioritere potentielle fejl på et så tidlig stadie som muligt Får input fra mange af de 7 basale kvalitetsværktøjer Skal laves som en tvær-organisatoriske øvelse Kan bruges til at udvikle systematisk viden i organisationen Kan bruges både inden for service og produktion Vurdere hver risiko/fejltype ud fra sandsynlighed, konsekvens og opdagelse (værdi 1-10)

61 Konsekvens Sandsynlighed Opdagelse FMEA Procestrin Nøgle input Potentiel fejl Potentiel konsekvens Potentiel årsag Potentiel kontrol FMEA score Anbefalet handling Ansvarlig Procestrin overført fra kortlægning 2. Nøgleinput fra House of Quality 3. Angiv fejltilstanden 4. Årsager til fejltilstand (hvad er det der kan gå galt) 5. Vurdere effekten af fejltilstanden 6. Angiv opdagelsesmetoder 7. Tilknyt værdier for Alvorlighed, Hyppighed & Opdagelse 8. Beregn FMEA score 9. Knyt handling til hver 10. Bestem ansvarlig Rangering Sandsynlighed Konsekvens Opdagelse 1 = aldrig 10 = sikkert 1 = ingen 10 = farlig 1 = sikker 10 = umulig

62 FMEA - Guideline FMEA metoden består af følgende trin: Udvælg proces/produkt/service Beskriv processen Identificer mulige fejltilstande i processen Identificer potentielle konsekvens af mulige fejl Identificer muligheden for at opdage fejl Prioriter de potentielle fejl Afgør hvorfor fejl kan ske (Hovedårsag) Gendesign processen så den er mere sikker Afprøv og implementer den gendesignede proces Evaluer effektiviteten af den gendesignede proces

63 Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke Kvalitetskortlægning øvelse

64 Hvad er Poka-Yoke: Poka-Yoke kaldes også fejlsikring. Poka-Yoke metoden POKA-YOKE For at undgå (yokeru) uagtsomme fejl (poka) De bedste Poka-Yoke løsninger forhindrer fejl i at opstå Formålet med værktøjet er at opnå nul fejl Få indarbejdet holdningen: "Nul fejl er muligt. Gennem brug af sensor, farvekoder, felter, informationsdeling etc. Sikre at fejlen bliver opdaget før den opstår eller bliver sendt videre til næste proces Poka-yoke opdager fejlen, advare og kan stoppe processen. Poka-yoke påvirker 2 nøgle områder vedr. kvalitet; Identificere fejlene med det samme Giver hurtig feedback så korrektioner kan igangsættes

65 Vi er kun mennesker! Alle mennesker laver fejl De fleste mennesker laver ikke bevidst fejl For at undgå fejl skal det designes ud Det er menneskeligt at fejle! Øvelse Tæl F er

66 To veje til implementering Implementering af Poka-Yoke Implementering af Poka-Yoke Den forbyggende vej Problemvejen Inspektion er for sent Vi kan ikke Risikovurdering lave putte kvalitet ind i vores produkter til sidst Vi skal designe fejl ud! Proces/ operatør Maskine Konstruktion Materiale Vi løser problemet! Problemløsning brandslukning Design fejl væk! men vi tænker også på hvordan vi kan forbygge lignende fejl Plan Do Check Act

67 Eksempler Poka-Yoke Hvilke felter skal udfyldes?

68 Billys eksempel Kan du huske da det blev lovpligtigt med lyset tændt på bilen hele dagen? Mange bilister oplevede at glemme at slukke lyset, og bilen kunne dermed ikke starte næste morgen. (Fejlen). 6 Forebyg afvigelser Lyset slukker automatisk, når motoren stoppes. Stigende kontrolniveau KONTROL DISPLAY Stop afvigelser Advar om afvigelser Byg standarder ind i arbejdspladsen Del standarder i dit området Nøglen kan ikke fjernes fra tændingslåsen, inden lyset er slukket. En hyletone lyder, når bildøren åbnes, hvis lyset er tændt. Når tændingen afbrydes, lyser en rød lampe i kontrolpanelet, som betyder sluk lyset. Klister instruktionen på bilens instrumentbræt, så den let kan ses af føreren; sluk lyset før du forlader bilen. 1 Del information Inkluderet i instruktionsbogen: husk at slukke lyset, når der slukkes for motoren.

69 Kvalitetskultur Alle er medansvarlig for kvaliteten! I don t take junk! I don t make junk! I don t pass on junk!

70 Murphys lov Alt det der kan gå galt, går galt Hvis der er flere måder at lave en ting på, og en af dem kan gå galt, så går det galt

71 Andre klassiske fiaskoer Murphys lov Aktiedealer køber aktier i stedet for En kontant-hævemaskine udbetalte en falsk seddel eller for mange NASA s Mars-landingsfartøj går tabt, da der regnes i yards i stedet for meter Perrier trækkes fra markedet pga. et beskidt filter spor af benzen i vandet Piloten mister en motor og slukker den anden I Tyskland sendes en e- ud med fortrolige bank-informationer skattemyndighederne jubler

72 Agenda: Measure Basal statistik 7 Basale kvalitetsværktøjer Analyze FMEA Poka Yoke Kvalitetskortlægning øvelse

73 Kvalitetskortlægning Kvalitetskortlægning er en systematisk metode til at kvalitetssikre processer Kortlægning identificere risikoparamenterne i processerne Danner et overblik over indsatsområder indenfor kvalitet Kobler Poke Yoka og FMEA sammen Kvalitetskortlægning Kritiske proceser HVAD: HVORFOR: FMEA score: risk x consequenses HVORDAN: Grundlag: Opfølgning Kritisk proces: Id. Nr. KRITISKE PARAMETRE: (kritisk for kvaliteten) BESKRIVELSE AF DET KRITISKE I PARAMETRET: FMEA: failure mode & effect analysis Risk 1-10 Consequence 1-10 FMEA score METODE: (til sikring af kvaliteten) METODES Poke Yoka TRIN: (1-6) Standard MEDARBEJDER DREVET: LEDELSES DREVET: LAYOUT/kommentar Her identificeres de processer som anses kritiske Den kritiske proces for at producere god kvalitet. Her forholder man sig nummereres af blot til om noget kan gå galt som kan påvirke hensyn til kvaliteten. dokumentation og sporbarhed For at sikre dynamikken i dokumentet, bør dokumentet regelmæssigt gennemgåes og opdateres med resultaterne De fundende områder makeres på layoutet Her beskrives specifikt, hvori det kritiske ligger. Centret omkring elementerne: Materiale Maskine Mennesker Metode Miljø/Omgivelser Hvorfor er dette et kritisk parameter? FMEA: Failure Mode and Effects Analysis. Her tages der stilling til, hvordan vi sikrer Her vurderes Poke Yoka graden af den Her notes om der er udarbejdet en lokal Her skal der fortages en vurdering af: Her kan man indsætte en skitse af layoutet. På og beskytter de identificerede kritiske valgte metode. kvalitetsstandard. 1. hvilke aktiviteter skitsen tydligegøres hvor de kritiske områder er Herved skabes en forståelse for og indsigt i Her laves en risiko- og konsekvensvurdering af de kritiske processer der er fundet. 2. hyppigheden heraf identificerede. hvilken og hvor stor en betydning, netop parametre. 1 - som henholdvis ledelsen og medarbejdernde skal foretage for kvalitets-sikringen af dette parameter har. Her skal der især tænkes på forbyggende at sikre fastholdelse af den ønskede løsning. 1) Hvad er risikoen for at det kan gå galt fra 1-10 hvor 10 er handlinger (Poke-Joka), der kan hindre Jo højere FMEA score, jo højere Poke højest risiko. fejlen i at påstå. yoka trin - er nødvendig. 2) Hvad er konsekvensen hvis det går galt fra 1-10 hvor 10 er højest. FMEA skal udarbejdes på hver af de identificerede Kritiske Parametre. Når risiko og konsekvensvurderingen er fortaget ganges de to tal sammen. Jo højere tallet er jo mere kvalitetssikring/poke Yoka løsning er nødvendig

74 Kvalitetskortlægning Kritiske proceser HVAD: HVORFOR: FMEA score: risk x consequenses HVORDAN: Ansvarlig for grundlag: PROCES CONFIRMATION Kritisk proces: Id. Nr. KRITISKE PARAMETRE: (kritisk for kvaliteten) BESKRIVELSE AF DET KRITISKE I PARAMETRET: FMEA: failure mode & effect analysis Risk 1-10 Consequence 1-10 FMEA score METODE: (til sikring af kvaliteten) METODES Poke Yoka TRIN: (1-6) Standard MEDARBEJDER DREVET: LEDELSES DREVET: LAYOUT/kommentar Her identificeres de processer som anses kritiske for at Den kritiske proces Her beskrives specifikt, hvori det kritiske ligger. Hvorfor er dette et kritisk parameter? FMEA: Failure Mode and Effects Analysis. Her tages der stilling til, hvordan vi sikrer og Her vurderes Poke Yoka graden af den valgte producere god kvalitet. Her forholder man sig blot til om nummereres af hensyn beskytter de identificerede kritiske processer metode. noget kan gå galt som kan påvirke kvaliteten. til dokumentation og Centret omkring elementerne: Herved skabes en forståelse for og indsigt i Her laves en risiko- og konsekvensvurdering af de kritiske parametre der er fundet. sporbarhed hvilken og hvor stor en betydning, netop kvalitetssikringen af dette parameter har. Her skal der især tænkes på forbyggende. 1 - For at sikre dynamikken i dokumentet, bør dokumentet Materiale regelmæssigt gennemgåes og opdateres med Maskine 1) Hvad er risikoen for at det kan gå galt fra 1-10 hvor 10 er højest handlinger (Poke-Joka), der kan hindre fejlen i Jo højere FMEA score, jo højere Poke yoka resultaterne Mennesker risiko. at påstå. trin - er nødvendig. Metode De fundende områder makeres på layoutet Miljø/Omgivelser 2) Hvad er konsekvensen hvis det går galt fra 1-10 hvor 10 er højest. FMEA skal udarbejdes på hver af de identificerede Kritiske Parametre. Når risiko og konsekvensvurderingen er fortaget ganges de to tal sammen. Jo højere tallet er jo mere kvalitetssikring/poke Yoka løsning er nødvendig Her notes om der er udarbejdet en lokal kvalitetsstandard. Her skal der fortages en vurdering af: Her kan man indsætte en skitse af layoutet. På 1. hvilke aktiviteter skitsen tydligegøres hvor de kritiske områder er 2. hyppigheden heraf identificerede. som henholdvis ledelsen og medarbejdernde skal foretage for at sikre fastholdelse af den ønskede løsning. Kritiske proceser HVAD: HVORFOR: Kritisk proces: Her identificeres de processer som anses kritiske for at producere god kvalitet. Her forholder man sig blot til om noget kan gå galt som kan påvirke kvaliteten. For at sikre dynamikken i dokumentet, bør dokumentet regelmæssigt gennemgåes og opdateres med resultaterne Id. Nr. Den kritiske proces nummereres af hensyn til dokumentation og sporbarhed KRITISKE PARAMETRE: (kritisk for kvaliteten) Her beskrives specifikt, hvori det kritiske ligger. Centret omkring elementerne: Materiale Maskine Mennesker Metode Miljø/Omgivelser BESKRIVELSE AF DET KRITISKE I PARAMETRET: Hvorfor er dette et kritisk parameter? Herved skabes en forståelse for og indsigt i hvilken og hvor stor en betydning, netop kvalitets-sikringen af dette parameter har.

75 Kvalitetskortlægning Kritiske proceser HVAD: HVORFOR: FMEA score: risk x consequenses HVORDAN: Ansvarlig for grundlag: PROCES CONFIRMATION Kritisk proces: Id. Nr. KRITISKE PARAMETRE: (kritisk for kvaliteten) BESKRIVELSE AF DET KRITISKE I PARAMETRET: FMEA: failure mode & effect analysis Risk 1-10 Consequence 1-10 FMEA score METODE: (til sikring af kvaliteten) METODES Poke Yoka TRIN: (1-6) Standard MEDARBEJDER DREVET: LEDELSES DREVET: LAYOUT/kommentar Her identificeres de processer som anses kritiske for at Den kritiske proces Her beskrives specifikt, hvori det kritiske ligger. Hvorfor er dette et kritisk parameter? FMEA: Failure Mode and Effects Analysis. Her tages der stilling til, hvordan vi sikrer og Her vurderes Poke Yoka graden af den valgte producere god kvalitet. Her forholder man sig blot til om nummereres af hensyn beskytter de identificerede kritiske processer metode. noget kan gå galt som kan påvirke kvaliteten. til dokumentation og Centret omkring elementerne: Herved skabes en forståelse for og indsigt i Her laves en risiko- og konsekvensvurdering af de kritiske parametre der er fundet. sporbarhed hvilken og hvor stor en betydning, netop kvalitetssikringen af dette parameter har. Her skal der især tænkes på forbyggende. 1 - For at sikre dynamikken i dokumentet, bør dokumentet Materiale regelmæssigt gennemgåes og opdateres med Maskine 1) Hvad er risikoen for at det kan gå galt fra 1-10 hvor 10 er højest handlinger (Poke-Joka), der kan hindre fejlen i Jo højere FMEA score, jo højere Poke yoka resultaterne Mennesker risiko. at påstå. trin - er nødvendig. Metode De fundende områder makeres på layoutet Miljø/Omgivelser 2) Hvad er konsekvensen hvis det går galt fra 1-10 hvor 10 er højest. FMEA skal udarbejdes på hver af de identificerede Kritiske Parametre. Når risiko og konsekvensvurderingen er fortaget ganges de to tal sammen. Jo højere tallet er jo mere kvalitetssikring/poke Yoka løsning er nødvendig Her notes om der er udarbejdet en lokal kvalitetsstandard. Her skal der fortages en vurdering af: Her kan man indsætte en skitse af layoutet. På 1. hvilke aktiviteter skitsen tydligegøres hvor de kritiske områder er 2. hyppigheden heraf identificerede. som henholdvis ledelsen og medarbejdernde skal foretage for at sikre fastholdelse af den ønskede løsning. FMEA score: Sandsynlighed x Konsekvens x Opdagelse Sandsynlighed 1-10 Konsekvens1-10 Opdagelse 1-10 FMEA score FMEA: Failure Mode and Effects Analysis. Her laves en risiko- og konsekvensvurdering af de kritiske parametre. 1) Hvad er risikoen for at det kan gå galt fra 1-10 hvor 10 er højest risiko. 2) Hvad er konsekvensen hvis det går galt fra 1-10 hvor 10 er højest. 3) Hvad er sansynligheden for at vi opdager fejlen inden kunden modtager varen fra 1-10 FMEA skal udarbejdes på hver af de identificerede Kritiske Parametre. Når risiko og konsekvensvurderingen er fortaget ganges de to tal sammen. Jo højere tallet er jo mere kvalitetssikring/poke Yoka løsning er nødvendig

76 Sandsynlighed for at fejl opstår Score: Konsekvensen når fejlen opstår Score: Ikke sandsynlig - vurderes aldrig at ske 1 Slut-kunden og proces-kunden vil ikke bemærke noget 1 Sjældent sket - ca. éngang hvert år 2 Sjældent sket - ca. éngang hver ½. år 3 Slut-kunden vil bemærke det i mindre grad og proces-kunden vil blive berørt i mindre grad 2 to 3 Sker nu og da - ca. hver 3 måned 4 Sker nu og da - ca. hver anden måned 5 Nogle af slut-kunderne vil blive utilfredse og kontakte leverandøren. Proces-kunden vil opleve en klar negativ indflydelse på kvalitets præstationer 4 to 5 Sker nu og da - ca. hver måned 6 Sker regelmæssigt - ca. hver uge 7 Stor grad af utilfredshed hos slut-kunden, leverandør bliver kontaktet øjeblikkelig. Stor negativ indflydelse på KPI'er hos proces-kunden 6 to 7 Sker regelmæssigt - ca. hver dag 8 Svært at undgå - sker flere gange dagligt 9 Sikkerheden for slut-kunden er i fare. Lav produktkvalitet hos proces-kunden 8 to 10 Kan ikke undgås - sker tilnærmelsesvis hver gang 10

77 Sandsynlighed KONSEKVENS: = = = 3. Prioritet 2. Prioritet 1. Prioritet

78 Kvalitetskortlægning Kritiske proceser HVAD: HVORFOR: FMEA score: risk x consequenses HVORDAN: Ansvarlig for grundlag: PROCES CONFIRMATION Kritisk proces: Id. Nr. KRITISKE PARAMETRE: (kritisk for kvaliteten) BESKRIVELSE AF DET KRITISKE I PARAMETRET: FMEA: failure mode & effect analysis Risk 1-10 Consequence 1-10 FMEA score METODE: (til sikring af kvaliteten) METODES Poke Yoka TRIN: (1-6) Standard MEDARBEJDER DREVET: LEDELSES DREVET: LAYOUT/kommentar Her identificeres de processer som anses kritiske for at Den kritiske proces Her beskrives specifikt, hvori det kritiske ligger. Hvorfor er dette et kritisk parameter? FMEA: Failure Mode and Effects Analysis. Her tages der stilling til, hvordan vi sikrer og Her vurderes Poke Yoka graden af den valgte producere god kvalitet. Her forholder man sig blot til om nummereres af hensyn beskytter de identificerede kritiske processer metode. noget kan gå galt som kan påvirke kvaliteten. til dokumentation og Centret omkring elementerne: Herved skabes en forståelse for og indsigt i Her laves en risiko- og konsekvensvurdering af de kritiske parametre der er fundet. sporbarhed hvilken og hvor stor en betydning, netop kvalitetssikringen af dette parameter har. Her skal der især tænkes på forbyggende. 1 - For at sikre dynamikken i dokumentet, bør dokumentet Materiale regelmæssigt gennemgåes og opdateres med Maskine 1) Hvad er risikoen for at det kan gå galt fra 1-10 hvor 10 er højest handlinger (Poke-Joka), der kan hindre fejlen i Jo højere FMEA score, jo højere Poke yoka resultaterne Mennesker risiko. at påstå. trin - er nødvendig. Metode De fundende områder makeres på layoutet Miljø/Omgivelser 2) Hvad er konsekvensen hvis det går galt fra 1-10 hvor 10 er højest. FMEA skal udarbejdes på hver af de identificerede Kritiske Parametre. Når risiko og konsekvensvurderingen er fortaget ganges de to tal sammen. Jo højere tallet er jo mere kvalitetssikring/poke Yoka løsning er nødvendig Her notes om der er udarbejdet en lokal kvalitetsstandard. Her skal der fortages en vurdering af: Her kan man indsætte en skitse af layoutet. På 1. hvilke aktiviteter skitsen tydligegøres hvor de kritiske områder er 2. hyppigheden heraf identificerede. som henholdvis ledelsen og medarbejdernde skal foretage for at sikre fastholdelse af den ønskede løsning. HVORDAN: METODE: (til sikring af kvaliteten) Her tages der stilling til, hvordan vi sikrer og beskytter de identificerede kritiske processer der er fundet. Her skal der især tænkes på forbyggende handlinger (Poke-Joka), der kan hindre fejlen i at påstå. METODES Poke Yoka TRIN: (1-6) Her vurderes Poke Yoka graden af den valgte metode. Jo højere FMEA score, jo højere Poke yoka trin - er nødvendig.

79 Synliggørelses-pyramiden viser i seks niveauer»kvaliteten«af de Poka-Yoke løsninger, som vælges: Niveau»1«er dårligst, niveau»6«bedst (fejl kan ikke ske). De valgte niveauer afhænger imidlertid af problemets hyppighed, dets konsekvenser og de nødvendige omkostninger til at etablere en løsning. Poka- Yoke Eksempel: en jernbaneoverskæring, hvor folk af og til rammes af forbipasserende tog 6 Niveau 6: Fejlsikring. Forebygge fejlårsager. Eksempel: Bro eller tunnel. 5 Niveau 5: Undgå, at defekter gentager sig. Eksempel: Blink, lyd og dobbeltbomme. 4 Niveau 4: Indbygge alarmer (som signalerer unormale tilstande). Eksempel: Blink, lyd og evt. halvbomme. 3 Niveau 3: Indbygge standarder i arbejdspladsen. Eksempel: Omfattende, utvetydig skiltning. Godt udsyn. Lokal advarsel VELUX standard Indbygget i arbejdspladsen ANDON v. unormal situation 100 % kontrol 2 Niveau 2: Etablere og udveksle standarder. Eksempel: En af færdselsloven omfattet skiltning. 1 Niveau 1: Udveksle informationer og resultater. Eksempel: Tilfældigt skilt eller antydning:»pas på!«.

80 Kvalitetskortlægning Kritiske proceser HVAD: HVORFOR: FMEA score: risk x consequenses HVORDAN: Ansvarlig for grundlag: PROCES CONFIRMATION Kritisk proces: Id. Nr. KRITISKE PARAMETRE: (kritisk for kvaliteten) BESKRIVELSE AF DET KRITISKE I PARAMETRET: FMEA: failure mode & effect analysis Risk 1-10 Consequence 1-10 FMEA score METODE: (til sikring af kvaliteten) METODES Poke Yoka TRIN: (1-6) Standard MEDARBEJDER DREVET: LEDELSES DREVET: LAYOUT/kommentar Her identificeres de processer som anses kritiske for at Den kritiske proces Her beskrives specifikt, hvori det kritiske ligger. Hvorfor er dette et kritisk parameter? FMEA: Failure Mode and Effects Analysis. Her tages der stilling til, hvordan vi sikrer og Her vurderes Poke Yoka graden af den valgte producere god kvalitet. Her forholder man sig blot til om nummereres af hensyn beskytter de identificerede kritiske processer metode. noget kan gå galt som kan påvirke kvaliteten. til dokumentation og Centret omkring elementerne: Herved skabes en forståelse for og indsigt i Her laves en risiko- og konsekvensvurdering af de kritiske parametre der er fundet. sporbarhed hvilken og hvor stor en betydning, netop kvalitetssikringen af dette parameter har. Her skal der især tænkes på forbyggende. 1 - For at sikre dynamikken i dokumentet, bør dokumentet Materiale regelmæssigt gennemgåes og opdateres med Maskine 1) Hvad er risikoen for at det kan gå galt fra 1-10 hvor 10 er højest handlinger (Poke-Joka), der kan hindre fejlen i Jo højere FMEA score, jo højere Poke yoka resultaterne Mennesker risiko. at påstå. trin - er nødvendig. Metode De fundende områder makeres på layoutet Miljø/Omgivelser 2) Hvad er konsekvensen hvis det går galt fra 1-10 hvor 10 er højest. FMEA skal udarbejdes på hver af de identificerede Kritiske Parametre. Når risiko og konsekvensvurderingen er fortaget ganges de to tal sammen. Jo højere tallet er jo mere kvalitetssikring/poke Yoka løsning er nødvendig Her notes om der er udarbejdet en lokal kvalitetsstandard. Her skal der fortages en vurdering af: Her kan man indsætte en skitse af layoutet. På 1. hvilke aktiviteter skitsen tydligegøres hvor de kritiske områder er 2. hyppigheden heraf identificerede. som henholdvis ledelsen og medarbejdernde skal foretage for at sikre fastholdelse af den ønskede løsning. Grundlag: Standard Her notes om der er udarbejdet en lokal kvalitetsstandard. Opfølgning MEDARBEJDER DREVET: LEDELSES DREVET: Her skal der fortages en vurdering af: 1. hvilke aktiviteter 2. hyppigheden heraf som henholdvis ledelsen og medarbejdernde skal foretage for at sikre fastholdelse af den ønskede løsning.

81 Opgave Udarbejd en Kvalitetskortlægning på jeres projekt eller casen

82 Tak for idag

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze

Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze Lean Six Sigma Lektion 2 Measure & Analyze 1 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5

Læs mere

Lean i visitationen Ballerup Kommune

Lean i visitationen Ballerup Kommune Lean i visitationen Ballerup Kommune Visitationens Lean kultur L= Lederskab E= Effekt A= Ansvar N= Nuet Kultur Meningen med det hele Mange af os drømmer, om en visitation, hvor opgaverne kan løses uden

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Undervisnings præmis: Enkelte værktøjer løser de fleste problemer Fokuser din energi på at blive dygtig til dem. 2 Mål Problem - værktøj AGENDA Rollen som BlackBelt Målesystem

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

TPM - Systematisk vedligeholdelse

TPM - Systematisk vedligeholdelse LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 4

Lean Six Sigma Lektion 4 Lean Six Sigma Lektion 4 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 5

Lean Six Sigma Lektion 5 Lean Six Sigma Lektion 5 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011 Inspirasjonsdag IHR-Studier 3. oktober 2011 Agenda 1. Innledning - Roller, mål og hensikt med dagen 2. Presentasjon av delprosjektene v/arbeidsgruppene (gjennomgang av prosjekt A3 + underliggende data)

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed

Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed Eksamensprojektet udført på Institut for Management Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Vejleder: Niels Møller Rapporten udarbejdet af Jeanette

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere