HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next"

Transkript

1 HISTORIER FRA DIN BY lærervejledning Udgivet af Station Next 2. udg., jan 2014

2 Indhold Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med Historier fra din by 3 Filmenes form og indhold 4 Undervisningsplan 4 Lærerens rolle 5 Fokuspunkter 5 Oprettelse af filmhold 5 Elevuniverset 6 Fælles filmlinje 9 Offentliggørelse 10 Producentens ansvar 11 Udstyr 11 Appendix 1: Tidslinjer for hold og funktioner 12 Appendix 2: Trinmål 13 Appendix 3: Samtykke til offentliggørelse af levende billeder 14 2

3 Historier fra din by lærervejledning Målsætning med FilmlinjenTEMA Det overordnede formål med FilmlinjenTEMA er at give lærere og deres elever i udskolingen et redskab til at arbejde med filmproduktion i skolens fag, uden at det skal blive et kæmpe-setup. Det sker ved, at der i en række færdige undervisningsforløb temaer arbejdes med fagfagligt stof, som formidles gennem små filmproduktioner. FilmlinjenTEMA giver både den filmfaglige og fagfaglige inspiration og viden, der skal til inden for det givne tema og vil fremme lysten til at arbejde med emnet. Filmmediet er en attraktiv kommunikationsform i de unges øjne, når tørt stof skal formidles. Ved at lade de unge selv finde ideerne og bearbejde dem videre, opnås stor dybde i stoffet, og dette bliver levendegjort for dem, når de skal ud og filme råmaterialet. Samtidig kan der komme flere vinkler på temaet til efterfølgende debat, da en klasse typisk laver 4-8 små film. Der lægges op til projektbaseret samarbejde i en meget autentisk ramme. Eleverne indføres i filmproduktionen ved hjælp af artikler, dokumenter med eksempler og ikke mindst en række videoer, hvor professionelle filmfolk og unge præsenterer de konkrete opgaver, der er forbundet med de forskellige produktionsroller. Herefter arbejder eleven med sin del af holdets filmproduktion med støtte fra en lang række redskaber udviklet af proffe filmfolk i samarbejde med Station Next. Formål med Historier fra din by Formålet med Historier fra din by er, at elever i små filmhold hver producerer en kort dokumentarfilm, der behandler et historisk eller aktuelt aspekt af lokalsamfundet. Temaet vil: fremme lysten til at beskæftige sig med historiske eller aktuelle emner få eleverne til at tilegne sig viden om en aktørs historie og betydning i lokalsamfundet sammenkæde nutiden med fortiden for eleverne på en naturlig måde hjælpe eleverne til at skabe en fortælling gennem filmmediet hjælpe eleverne til at bruge de dokumentariske virkemidler til at underbygge filmens pointer sætte eleverne i stand til at planlægge og udføre et interview samt bearbejde det efterfølgende give klassen en række lokalhistoriske nedslag til efterfølgende diskussion naturligt integrere digitale medier i undervisningen og gøre eleverne til medproducenter af internettet Temaet egner sig særligt til fagene dansk, historie og samfundsfag og er oplagt at køre som et tværfagligt forløb. Se Appendix 2: Trinmål for en udpegning af de trinmål, arbejdet med temaet som minimum opfylder. 3

4 Filmenes form og indhold Hvert filmhold laver en dokumentarfilm på 1-3 min. Eleverne skal have at vide, at man kan nå at fortælle meget på tre minutter. Der portrætteres en institution, virksomhed, forening eller person (case) fra nærmiljøet. Fokus er på casens betydning for lokalområdet, nu som i et historisk perspektiv. Du kan vælge at afgrænse indholdet ved at pege ideudviklingen i en bestemt tematisk retning, f.eks: "Lav en film om det kommende lokalvalg" (samfundsfag). Formmæssigt vil der være en fast skabelon: Indledning hovedscene afslutning. Ellers bliver stoffet uoverskueligt og kan ikke nås inden for en rimelig tidsramme. Den bærende struktur i filmen er et hovedinterview, der fortæller om casen. Eleverne optager derudover billedmateriale (stemningsbilleder), som kan bruges til indledende og afsluttende montage-sekvenser samt dækbilleder oven på interviewet. Ambitiøse grupper kan evt. krydre med korte interviews med andre personer. Eleverne anbefales at optage 5-10 min. interview, og et tilsvarende antal minutters stemningsbilleder. Musik findes på gratis sites eller programmer, som findes i værktøjskassen på tonemesterens arbejdslinje, så filmene får et auditivt finish samtidig med at rettighederne er efter forskrifterne. Undervisningsplan Det tager to hele undervisningsdage eller seks moduler á to lektioner at producere hver film. Dertil skal påregnes tid til introduktion og premiere/evaluering. En undervisningsplan kunne se således ud: 1 lektion Evt. introduktion Introducer din vinkel på temaet, gå til Forsiden > For elever og se videoerne der, klik så på Dokumentar og se overordnet film samt de tre funktionsportrætter Skolen 2 lektioner Forproduktion 1: 2 lektioner Forproduktion 2: 4 lektioner Produktion: 4 lektioner Postproduktion: Ideudvikling, research, vinkling, valg af case, interviewaftale med case Virkemidler, interviewguide, skudliste, udstyrstjek, valg af musik Optagelse af interview og stemningsbilleder Redigering 2 lektioner Premiere og evaluering Hver film vises og diskuteres Skolen Skolen, evt. location Location Skolen Skolen 4

5 På holdets fælles tidslinje og de enkelte funktioners tidslinjer er arbejdet, som eleverne skal udføre beskrevet i detaljer. Du kan se tidslinjernes opbygning i Appendix 1 her i lærervejledningen, men for at læse nærmere om elevernes arbejdsopgaver skal du oprette en produktion og gå ind på Holdets filmlinje (se hvordan du opretter produktioner nedenfor). Lærerens rolle Lærerens rolle er at facilitere samarbejdsprocessen på holdene og sikre, at arbejdet skrider frem efter planen. FilmlinjenTEMA lægger op til, at filmholdene er fagligt selvstyrende. Fagligheden får eleverne gennem artikler og en række videoer med professionelle filmfolk og unge, der forklarer og viser, hvordan arbejdet med en funktion skal udføres. Alle opgaver er detaljeret beskrevet, og der er tilknyttet en lang række værktøjer, som er selvinstruerende og skabt i samarbejde med faglærere og professionelle filmfolk. Fokuspunkter Erfaringer med undervisningen viser, at eleverne har travlt med at komme ud at optage og gerne vil springe hurtigt over forproduktionen. Det er dumt! Hav især fokus på: Ideudvikling Er det en realistisk ide at fuldføre? Har den relevans for faget? Du har måske valgt et særligt emne (f.eks kommunalvalg), som filmen skal handle om; gør den det? Vinkling Eleverne har utroligt svært ved at vinkle, dvs. fokusere på et afgrænset område. Få dem til at fremlægge deres ide og vinklen på ideen for dig og hjælp med at gøre den skarpere. Interviewguide Er der nok spørgsmål til et interview på 5-10 min.? Er spørgsmålene relevante i forhold til vinklen? Er eleverne forberedte på at stille uddybende spørgsmål som Hvorfor? og Beskriv det nærmere, tak. Skudliste Hvis ikke der er mindst forskellige stemningsbilleder på skudlisten, vil gruppen ikke have nok i redigeringen og skal ud for at optage igen. Eleverne har tit svært ved at forestille sig, hvilke billeder der kan hjælpe deres dokumentar. Få dem til at tænke mere generelt over emnet, de beskæftiger sig med og de billeder, der kunne beskrive det. Og/eller send dem om muligt ud på location med et (still)kamera før optagelser. Oprettelse af filmhold Før du går i gang med oprettelse af filmhold skal du inddele klassen i tre-mands-hold, hvor eleverne på hver hold kan udfylde disse funktioner: Dokuinstruktør skal være kreativ, have overblik og nyde respekt fra de andre i gruppen. Dokufotograf skal have sans for at omsætte en ide til billeder og gerne være lidt teknisk snild. Dokutonemester skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen - og optage dem. 5

6 Opret filmhold Log ind som producent (hvis ikke du er producent, se boksen til højre). Klik på OPRET NY PRODUKTION. Opret så en Historier fra din by -produktion og følg guiden til ende. Hvert hold skal bl.a. have et brugernavn og password til produktionen. Husk at give det til holdet. Gentag produktionsoprettelsen indtil du har det antal filmhold, du deler klassen op i. Bliv producent på FilmlinjenTEMA For at oprette filmhold, skal du først oprette dig som producent. Gå til Forsiden > Lærerintro > Opret dig som producent. Udfyld formularen og klik Gem. Klik så på Gå til mine produktioner. Elevuniverset Det er på Holdets filmlinje alt indholdet, som eleverne møder, ligger. Så du bør orientere dig i det. Der er to veje til elevuniverset: 1. Log på produktionen med det brugernavn og password, du selv har givet produktionen. 2. Når du er logget ind som lærer, og er under Mine produktioner, kan skal du klikke på Holdets filmlinje på den produktion, du vil til. Nu kommer du til elevuniverset og møder først elevernes forside: 6

7 Her udfylder eleverne navne på funktionerne, hvis ikke du allerede har gjort det, og de navngiver deres filmhold og produktion. Til sidst uploader de den endelige film her. Hver elev har forskellige arbejdsopgaver på filmholdet. For at se disse opgaver, skal du bare klikke på funktionen. Så kommer du til funktionens (elevens) egen side: 7

8 Siden har tre vigtige sektioner: 1. Arbejdslinjen Her er elevens arbejde struktureret som opgaver på en tidslinje i de overordnede produktionsfaser: forproduktion (alt før optagelse), produktion (optagelse) og postproduktion. Klikker man på en opgave skifter artiklen og værktøjerne nedenfor til denne. Opgaverne er farvekodede: RØD = intet arbejde gjort GUL = arbejdet er i gang GRØN = færdig. 2. Delopgaver med beskrivelse En opgave er delt op i mindre, helt konkrete delopgaver, som skal udføres og afkrydses efter udførelse. Hver delopgave er grundigt beskrevet i teksten nedenfor, som giver bl.a. ordbogsopslag og eksempler til at lette forståelsen. Ofte vil teksten være suppleret med billeder eller video. 3. Værktøjer Hjælper med at løse delopgaverne. Et værktøj forklarer et emne i dybden, f.eks hvordan man udfærdiger et storyboard eller finder gratis musik. Forklaringen sker via eksempler i tekst, video og billeder, og der vil være skabeloner at arbejde videre på, hvor det er relevant. 8

9 Fælles filmlinje Hvis man klikker i den sorte bjælke med navnet Fælles filmlinje, folder den sig ud: 4. Fælles filmlinje Er et resume af alle funktionernes arbejdslinjer, så de vigtigste opgaver er medtaget. 5. Dokumenter og links Er en mulighed for at dele arbejdet internt på holdet ved at uploade filer f.eks manuskript, locationbilleder, interviewliste m.m. og dele links til inspiration. Hvis der er ny aktivitet, siden du sidst besøgte holdets produktion, vil du få et lille infoikon på produktionen under Mine produktioner: Infoikonet kan også indikere, at holdet har uploadet den endelige produktion, så du har mulighed for at offentliggøre den. 9

10 Offentliggørelse Den færdige film kan uploades af eleverne på deres startside: Det er vigtigt, at alle felterne bliver udfyldt, da de vises på den endelige produktionsside (kun hvis du udgiver produktionen). Det er selvfølgelig op til dig og filmholdet, om produktionen skal deles med resten af verden. Nogle produktioner f.eks vox pop brugt som evaluering af et undervisningsprojekt kan have intern karakter. Men når det er relevant, opfordrer vi til at det allerede fra start italesættes, at produktionerne vil blive offentlige. Det er en fantastisk motivation for eleverne. Selve udgivelsen sker under punktet Administration for hver produktion: 10

11 Her går du til bunden af siden og afkrydser således: Hvis du afslutter uden udgivelse, flytter du produktionen fra Mine produktioner til Afsluttede produktioner uden at offentliggøre den. Du kan ikke senere udgive produktionen, hvis du afslutter uden udgivelse. Producentens ansvar Når du publicerer en film på FilmlinjenTEMA, er du garant for at følgende ikke er overtrådt: 1. Der er ikke brugt rettighedsbeskyttede værker, herunder musik og billeder taget fra internettet. 2. Du har fået samtykke til offentliggørelsen fra alle medvirkende. Hvis du har brug for en samtykkeerklæring, findes der en i Appendix 3: Samtykke til offentliggørelse af levende billeder. 3. Filmene må ikke indeholde moralsk anstødeligt indhold og skal generelt kunne ses af personer, der er +12 år. Udstyr Helt generelt stiller denne filmtype ikke store tekniske krav. Men man kommer dog sjældent uden om teknisk drilleri, når man inddrager kameraer og computere. Få de teknisk dygtige i klassen til at hjælpe ude i de grupper, hvor der opstår problemer, de ikke selv kan løse. Da der kun er tre elever i hver gruppe, bliver antallet af grupper og dermed fornødent udstyr hurtigt relativt stort pr. klasse, så en udstyrsløsning skal indtænkes før projektstart fra lærerens side. FilmlinjenTEMA foreskriver ikke brug af bestemt udstyr. Man kan bruge klassiske digitalkameraer og computere til optagelse og redigering eller man kan bruge smartphones/tablets. Der vil under de enkelte opgaver hos eleverne blive givet relevante tips og ideer til den bedste brug af udstyr og til løsning af problemer ofte i form af små videoguider. Her er en række gode råd: Brug ekstern mikrofon, især til interviewet. Man kan f.eks få bedre lyd på et interview ved at holde det tilhørende headset (med indbygget mikrofon) hen mod interviewpersonen. Dette er en bedre løsning end et rigtigt videokamera uden ekstern mikrofon. Brug gerne kamerastativ til optagelserne, eller få fotografen til at holde albuerne på et bord hvis ikke der er et stativ. Test udstyret på forhånd. Kan det optage billeder? Er der lyd på? Hvis I vil overføre optagelserne til klippecomputer, så lav også en test på det. Virker kablet? Kan klippeprogrammet læse optagelserne? Brug helst computer til redigeringen, fordi en tablet er for lille at sidde tre personer omkring (det kan dog lade sig gøre, hvis der er ro omkring gruppen). Lav gerne back up af optagelser på en selvstændig harddisk. 11

12 Appendix 1: Tidslinjer for hold og funktioner Eleverne møder på FilmlinjenTEMA nogle tidslinjer, som er gengivet for dette tema herunder. Den Fælles filmlinje er en oversigt over de milepæle, dokuholdet skal gennem: Alle milepælene ovenfor er et resumé af de enkelte funktioners opgaver, som findes på de enkelte funktioners arbejdslinjer. Den enkelte elev ser selvfølgelig kun sin egen arbejdslinje. 12

13 Appendix 2: Trinmål Dokumentarfilm egner sig særligt til fagene dansk, historie og samfundsfag. Da der arbejdes med digitale medier, leves der op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i Faghæfte 48. IT- og mediekompetencer i folkeskolen. Herunder har vi listet de mest oplagte trinmål, der opfyldes gennem temaet. Trinmål for dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Trinmål for historie søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag Trinmål for samfundsfag fremskaffe og anvende statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger, blandt andet gennem egne observationer og spørgemetoder indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder. 13

14 Appendix 3: Samtykke til offentliggørelse af levende billeder På FilmlinjenTEMA-hjemmesiden bliver filmen lagt frem offentligt, hvis producenten (læreren) vælger at publicere filmen. Ifølge Persondataloven skal du/dine forældre give tilladelse til offentliggørelsen, hvis du medvirker på filmens billed- eller lydside. For personer der er 15 år eller derover kan tilladelsen gives af personen selv. For personer der er under 15 år, skal tilladelsen gives af forældremyndighedens indehaver. Jeg giver hermed samtykke til at filmproduktionen kan offentliggøres på FilmlinjenTEMA- Dato: Filmens navn: Medvirkendes navn: Medvirkendes CPR.-nr.: Navn forældremyndigheds indehaver: Underskrift forældremyndigheds indehaver: 14

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning

OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning OREGON FILMKONKURRENCE lærervejledning Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2013 Indhold PÆDAGOGIK Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med OREGON Filmkonkurrence 3 Tilmeld filmen til Oregon Filmkonkurrence

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: 5. - 6. klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Blogging i danskundervisningen

Blogging i danskundervisningen Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Præsentation af teorier som vil blive brugt i opgaven... 5 4. Begrebsafklaringer... 6 4.1 Blogging... 6 4.2 Social networking-sites...

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45 2009 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN Roskilde Universitet 2009 1. Semester Projektrapport Det Humanistisk-teknologiske Basisstudium Af: Louise Snowman, Sara Louise Hansen, Kathrine Krog Samuelsen,

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG FÆLLES MÅL 2009 SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Trinmål for faget dansk efter 9. klasse...4 Det talte sprog...4 Det skrevne

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere