TIL SALG VED TILBUDSGIVNING 29. SLG. BÆKKEGAARD EN SPÆNDENDE OG VELARRONDERET PLANTEAVLSEJENDOM MED EN SMUK BELIGGENHED TÆT VED ØSTERSØEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL SALG VED TILBUDSGIVNING 29. SLG. BÆKKEGAARD EN SPÆNDENDE OG VELARRONDERET PLANTEAVLSEJENDOM MED EN SMUK BELIGGENHED TÆT VED ØSTERSØEN"

Transkript

1 TIL SALG VED TILBUDSGIVNING 29. SLG. BÆKKEGAARD EN SPÆNDENDE OG VELARRONDERET PLANTEAVLSEJENDOM MED EN SMUK BELIGGENHED TÆT VED ØSTERSØEN Ejendommen, matr. nr. 35 a Vestermarie, beliggende Sosevejen 21, 3720 Aakirkeby udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Der henvises til landbrugslovens erhvervelsesregler ved køb af landbrugsejendomme. Det understreges, at det alene er købers risiko at opfylde erhver velsesbetingelserne.

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Side Generelle oplysninger 3 4 Forbrugerbeskyttelsesreglerne 5 Ejendommen 5 Beskrivelse 6 7 Ejendommens jordtilliggende 8 Løsøre 9 Offentlig vurdering/skatter afgifter 9 Servitutter/utinglyste rettigheder/fredskovspligt 10 EU støtte 10 Omkostninger 11 Tilbud 12 Købesummens fordeling 12

3 3 GENERELLE OPLYSNINGER Overtagelse: Ejendommen overtages efter aftale dog tidligst den 15. januar Ejendommen med al tilhørende jord, alle bygninger og alle maskiner overtages som beset af køber og i den stand, hvor den/de er og forefindes uden ansvar for sælger. Sælger ønsker at blive boende i stuehuset, længerne, og udenomsbygningerne indtil den 30. juni 2008 uden særskilt betaling herfor, ligesom sælger også ønsker at have råderetten over al jord som ikke er under plov samt traktorer og maskiner indtil samme dato uden særskilt betaling herfor. Besigtigelse: Ejendommen kan besigtiges efter aftale med sælger, tlf. nr eller Lejemål: Der er ingen lejemål på ejendommen, men sælger ønsker at leje jagten hvert år fra den 15. maj til den 1. juli og fra den 15. oktober til den 31. december for en periode på max. 20 år. Sælger kan regulere disse perioder efter eget ønske. Jagtlejen skal udgøre kr. 100,00 pr. uge og betales forud hver den 1. maj. Forsikring: Ejendommen er forsikret i Almindelig Brand, forsikringsnr. LEE Bopælspligt: Ja Vandforsyning: Lobbæk Vandværk (privat). Desuden er der 2 brønde på gården med god vandkvalitet, men de er ikke i brug. Kloakering: 2 ældre septiktanke, som tømmes ved selvdræn samt 1 større septiktank fra 1987, som tømmes 1 gang årligt af kommunen. Opvarmningskilder: Stuehuset, sommerlejligheden i østre længe og værksted i vestre længe opvarmes kun med centralt brændefyr, som står i vestre længe. Akkumuleringstank på 4 m³ med 2 elpatroner som nødreserve. Varmt vand fra gasgennemstrømningsvandvarmer til køkken og lille badeværelse. El gennemstrømningsvandvarmer til stort badeværelse. El vandvarmer til sommerlejlighed og et ældre træhus.

4 4 El: Elforsyning via jordkabel fra Østkraft. Diesel/olietank: Ingen. Produktion: Der er ingen animalsk produktion. Miljøforhold: Der foreligger ikke krav fra offentlig myndighed om foranstaltninger med hensyn til miljø. Eventuelle fremtidige krav vedrørende miljøforholdene på ejendommen er sælger uvedkommende. Flyvehavre: Der forekommer flyvehavre på arealet. Oplysning om omfang og bekæmpelse kan fås hos sælger. Slam: Der er ikke spredt slam på ejendommen i ejers tid. Utinglyst anlægsgæld: Der påhviler ikke ejendommen anlægsgæld af nogen art, og der er ikke er udført arbejder eller truffet beslutninger om arbejder for hvilke, udgifterne senere vil blive pålignet ejendommen. Grus: Ingen Skov/fredskov: 6 ha 7491 m² fredskov. Momsreguleringsforpligtelse: Køber overtager ingen momsreguleringsforpligtelser. Retlige bindinger: Enkelte sten/jorddiger, omfattet af Museumslovens 29 a. 3 mindre søer, samt et vandløb (Lilleå), omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Mål, størrelse og alder: Alle angivne mål, størrelser og aldersangivelser ved ejendom og tilbehør kan være anslåede og må ikke tillægges afgørende betydning.

5 5 FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE Ejendommen er pålagt landbrugspligt, og reglerne om bl.a. fortrydelsesret og ansvarsbegrænsning, i forbindelse med indhentelse af tilstandsrapport, er derfor ikke gældende. EJENDOMMEN Ejendommens beliggenhed: Tilhørende: Sosevejen 21, 3720 Aakirkeby. Astrid Goertz. Matrikel nummer og grundareal ifølge tingbogen: Matr. nr. Areal m2 Heraf vej m2 35 a Vestermarie

6 BESKRIVELSE Ejendommen ligger på den sydlige del af øen, godt 10 km fra Rønne. Ejendommen ligger i et naturskønt område tæt på og fra nogle steder med udsigt ud over Østersøen. Bygningsmassen er et 4 længet bygningskompleks i bindingsværk bestående af stuehus, 3 længer og en sommerlejlighed i den østre længe. Derudover er der et bage /røgehus, en pavillion, et havehus og et ældre træhus, som bruges til indkvartering af sommergæster samt en stor hundegård. Det 4 længede bygningskompleks omkranser en flot brostensbelagt gårdsplads og omgives af en smuk parklignende have på ca. 1 ha med havehus og 2 større damme. Den nordlige dam er fiskerig med egen kilde ca. 500 m². Stor søterrasse med udsigt til Østersøen. Den sydlige dam på ca. 500 m² danner udgangspunkt for bækken sydpå. Dammen blev oprenset i BBR ejermeddelelse: Det bemærkes, at oplysningerne i BBR ejermeddelelsen, som findes i bilagsmaterialet, ikke helt er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Stuehuset: Stuehuset er opført i Bebygget areal 267 m². Tagetagens samlede areal 60 m², heraf udnyttet areal 24 m². Samlet boligareal i bygningen 291 m². Stuehuset er løbende renoveret/moderniseret holdt i den traditionelle stil og det er fuldt ud tidssvarende. Næsten alle el og VVS installationer blev udskiftet i tiden siden Gulvene i ca. halvdelen af huset er de originale plankegulve belagt med gulvtæpper. Køkkenet er fra Stort bryggers med vaskemaskine og fryser. Alle hårde hvidevarer medfølger. Der er endvidere vinkælder. 1 nyt mindre badeværelse med gulvvarme og bruser. 1 stort nyt badeværelse i 2 niveauer med gulvvarme, bruser og badekar. Det store bad er fysisk placeret i den nordlige ende af vestre længe, men har kun adgang fra stuehuset. 1.sal består af et stort uudnyttet loftsrum og 2 kvistværelser med adgang fra loftsrummet. Alle vinduer i stueplan, bortset fra de 2 i østre gavl, og alle udvendige døre er af massiv mahogni fra Der forefindes ADSL/bredbånd, 2 satellitanlæg, 5 telefonstik, almindelig radio /TV antenne med forstærker. Satellitanlæg og antenne med forstærker medfølger. 6

7 Driftsbygningerne: Vestre længe: 368 m² + 63 m². Vesterport, vognport, lager, værksted, forrum, centralt fyrrum med stort brændefyr (fra 1988), 4 m³ akkumuleringstank, brændelager, rulleport, traktorhal. Bygningen har stålpladetag. Søndre længe: 198 m², maskinhal, lagerareal, gamle staldindretninger. Bygningen har stålplade og eternittag. Østre længe: 150 m², nyere partyrum. Østerport, garage til 2 biler, vognport, sommerlejlighed med stor terrasse. Sommerlejligheden er på ca. 40 m² m/køkken, værelse, stue, gang, bad med toilet og bruser. Der er udgang til haven. Bygningen har eternittag. Alle længer er i bindingsværk. Meget mur og træværk er totalt udskiftet indenfor de sidste 10 år. Næsten alle el og VVS installationer er udskiftet. Ny skorsten i Herudover findes der på ejendommen: Havehus i træ på ca. 5 m² med lille terrasse. Bage /røgehus (del af det gamle roehus), grundmuret på ca. 16 m² med nybygget stor stenovn og røgerum med 2 røgeovne. Indlagt el (ikke reg. i BBR). Pavillion i træ på ca. 12 m² med udsigt over Østersøen. Ældre træhus på ca. 25 m² med lille køkken, stue, kammer og bad. Meget enkelt. Indlagt vand og el fra stuehuset. Stor terrasse med udsigt over Østersøen (ikke reg. i BBR). 7

8 8 EJENDOMMENS JORDTILLIGGENDE Der er tale om en særdeles velarronderet ejendom, hvor al jorden ligger samlet omkring ejendommens bygninger. Hovedparten af jorden er klassificeret som sandblandet lerjord. Generelt er jorden veldrænet og ikke vandlidende. 36,95 ha af jorden er tilskudsberettiget og der medfølger det antal støtterettigheder, der svarer til det støtteberettigede areal. Resten af jorden henligger som skov, naturområder med søer, have, bygningsarealer, veje mv. Der er ført et jordkabel (lyslederkabel TDC, Baltica 1) gennem en del af markerne i vest. Nærmere oplysning herom findes i bilagsmappen.

9 9 LØSØRE Betalingsrettigheder: Maskiner: Der medfølger det antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal. Der henvises til afsnittet EU støtte, side traktor Ford 4000 fra ca.1975 (timetæller i stykker). 1 traktor Fiat 411 R fra 1962 (kører). 1 3 furet Kværneland plov fra PTO rundsav, Triumf. 1 skovspil Fransgård 11 t fra skuffer til traktor. 1 pallegaffel + dozerblad. 1 Loma Kompos 30 H slagleflishugger fra ca harve 1 havetraktor Jonsered LT 211 5A (hydrostatisk) fra Flemtofte bjælkeslåmaskine 1 tømmervogn (gummihjul). 1 gammel landbrugsvogn (gummihjul). 1 stenløfte (gammel). 1 rendeplov (spec. lavet). Beholdning: Besætning: Eventuel beholdning af brændsel til fyret optælles og opgøres på overtagelsesdagen og afregnes over refusionsopgørelsen. Ingen. Ansatte: Ingen. OFFENTLIG VURDERING Ejendomsvur dering 2006 Ejendomsværdi kr ,00 Grundværdi kr ,00 Stuehusværdi Kr ,00 Stuehusgrundværdi kr ,00 SKATTER OG AFGIFTER 2006: kr ,76 Ejeren har oplyst, at der ikke er foretaget eller begæret omvurdering af ejendommen, der er noteret og vurderet som en landbrugsejendom med landzonestatus.

10 SERVITUTTER/DEKLARATIONER Det solgte overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter/deklarationer: Dato Servitut / deklaration Dok. om byggelinier mv Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv Dok. om adgangsbegrænsning mv Indflyvningsservitut Dok. om forsynings /afløbsledninger mv Dok. om forsynings /afløbsledninger mv Dok. om ferielejlighed 10 UTINGLYSTE RETTIGHEDER OG/ELLER FORPLIGTELSER Der er iflg. sælger ingen utinglyste rettigheder på ejendommen. FREDSKOVSPLIGT Ifølge tingbogen påhviler der ejendommen fredskovspligt på 6 ha 7491 m². EU STØTTE Køber får overdraget de betalingsrettigheder, som svarer til det støtteberettigede areal, idet der er sket betaling for disse støtterettigheder ved fastsættelse af købesummen for arealet. Af det samlede areal er 36,95 ha EU støtteberettiget. Der medfølger 34,24 dyrkningsrettigheder og 2,71 udtagningsrettigheder.

11 11 OMKOSTNINGER FORDELING AF OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED EN HANDEL SÆLGER BETALER Honorar til egen mægler/rådgiver for afholdelse af licitationen. Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen. KØBER BETALER Honorar til egen advokat/rådgiver for eventuel bistand i forbindelse med licitationen. Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen, herunder for udarbejdelse af skøde. Registreringsafgift for skøde. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende forbrugsafgifter, ejendomsskat m.v. Tilbudsgiver skal være indstillet på for egen regning, at fremlægge bankgaranti til sælger for hele tilbudsbeløbet senest tirsdag den 8. januar 2008 dog med fradrag af kr ,00, der skal deponeres på Dansk Landbrugsformidling A/S s konto i Danske Bank, Grenå Afdeling, konto nr senest samme dato. Den stillede bankgaranti afløses af en kontant deponering i sælgers pengeinstitut senest på overtagelsesdagen. Såfremt der ikke stilles bankgaranti den angivne dato, er sælger ikke forpligtet af et eventuelt tilsagn om salg. Beløb til indfrielse af indestående pantehæftelser, der ikke overtages af køber, eventuelle restancer, salgsvederlag, udlæg og de med handlen forbundne omkostninger m.v., samt øvrige beløb, der skal betales for at sikre køber endeligt anmærkningsfrit skøde kan hæves af deponeringskontoen. Stempelværdien af nuværende indestående realkreditlån bevares til brug for nyt realkreditlån, hvilket betyder at sælger først må påbegynde indfrielse af kreditforeningslån, når køber har underskrevet ejerskiftelånedokumenter, og det indfriede kreditforeningspantebrev må først fremsendes til aflysning, når købers ejerskiftelån er tinglyst. Køber overtager ingen gældsposter udenfor købesummen. Anmærkninger og fristtinglysninger, der alene vedrører købers forhold, er ikke til hinder for frigivelse af deponeringskontoen. Købers rådgiver/advokat er forpligtet til at udarbejde endeligt skøde således, at dette kan indleveres til tinglysning senest fredag den 15. februar 2008.

12 12 TILBUD Deres skriftlige kontante tilbud skal fremsendes eller afleveres til: Dansk Landbrugsformidling A/S Føllevej Rønde Att.: Sagsbehandler Tine Birgitte Juhl eller sagsbehandler Birgit Avnby således, at det er os i hænde senest fredag den 30. november 2007 kl Det afgivne tilbud er bindende for tilbudsgiver til og med mandag den 14. januar Kuverten skal være udtrykkeligt mærket licitation j. nr Deres tilbud skal være ubetinget i enhver henseende. Vi modtager således ikke bud hvori der står, at man vil betale et beløb oven i det højeste bud eller at købet skal godkendes af ens rådgiver juridisk som finansiel. Tilbudet skal samlet omfatte fast ejendom såvel som løsøre (betalingsrettigheder og maskiner). Vi modtager ikke tilbud pr. telefon, e mail eller fax. Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem de afgivne tilbud samt til at forkaste alle afgivne tilbud. De er, som tilbudsgiver, naturligvis velkommen til at møde frem og overvære åbningen af tilbudene i Dansk Landbrugsformidling A/S. Budsummerne, men ikke tilbudsgivernes navne, vil blive offentliggjort under mødet. KØBESUMMENS FORDELING Købesummens fordeling foretages af sælger i samarbejde med sælgers revisor / regnskabskonsulent. Køber samt købers revisor/regnskabskonsulent er velkommen til at deltage i mødet, og i det omfang, det er muligt, vil vi inddrage købers ønsker i ovennævnte fordeling.

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE j.nr. 6715 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE Ejendommen, matr.nr. 15b m.fl. Mørke By, Mørke, beliggende Thorsagervej 33, 8544 Mørke,

Læs mere

TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder

TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder TIL SALG Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder Ejendommen, matr.nr. 11 a m.fl. Ebdrup By, Ebdr up, beliggende Kraghøjvej 4, Ebdr up, 8560 Kolind, på

Læs mere

TIL SALG VED LICITATION

TIL SALG VED LICITATION j.nr. 7205 TIL SALG VED LICITATION Eskeholm PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 17,83 HA BELIGGENDE CA. 1,5 KM. NORD FOR GJERRILD VED GRENAA Ejendommen, matr.nr. 24b og 11b Gjerrild By, Gjerrild, beliggende Troldhøjvej

Læs mere

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende TIL SALG Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende Ejendommen, matr. nr. 2 c m.fl. Karlby By, Krogsbæk, beliggende Krogsbækvej 20, 8543 Hornslet,

Læs mere

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I. j.nr. 7082. Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I. j.nr. 7082. Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961 j.nr. 7082 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I LICITATION Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961 Allingåbro, udbydes til salg på de i licitationsmaterialet

Læs mere

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE J. nr. 14-7525 TBJ TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE Ejendommen matr.nr. 9k m.fl. Sangstrup By, Voldby, beliggende Hjembækvej 8, Sangstrup, 8500 Grenaa på 18,67

Læs mere

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE 1 j.nr. 6681 TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE Ejendommen, matr.nr. 12b m.fl. Thorsager By, Thorsager, beliggende Ellevvej 3, Thorsager,

Læs mere

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning J.nr. 99-8024 TIL SALG SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND - sælges ved budgivning Ejendommen matr.nr. 1t m.fl. Mårup by, Nødager, beliggende Kelstrupvej 4, 8560

Læs mere

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE j.nr. 7040 TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE IS R P NY Ejendommen, matr.nr. 5b m.fl. Gravlev By, Fuglslev, beliggende Gravlev

Læs mere

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at budsummen reguleres efter landinspektørens endelige opmåling

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. TIL SALG ET CA. 13 HA STORT AREAL VED ØERVEJ TILHØRENDE SYDDJURS KOMMUNE UDBYDES TIL SALG VED LICITATION. DER ER LANDBRUGSPLIGT PÅ AREALET, MEN AREALET HENLIGGER I DAG SOM ET NATUROMRÅDE Jorden ligger

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Rangstrupvej 13, 6534 Agerskov. Dok. 13/101739-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Gilbjergvej 8, 6630 Rødding. Dok. 13/101763-2 1/12 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Dok. 13/101752-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere