Udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen"

Transkript

1 Udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen WoCo og Kulturstyrelsen December 2014 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Proces Resultater Overordnede konklusioner Markedstendenser og turismeadfærd Fælles visioner og potentialer Konkretisering af ideer til idekatalog Kortlægning af relevante aktører Samlet invitationsliste til workshops Side 1

3 1 Introduktion Projektet Udvikling af Kulturturisme i Hovedstadsregionen er i sin afsluttende fase. Der er udviklet pilotprojekter og de er blevet testet. Der er gennemført bilateral dialog med en lang række kultur- og turismeaktører. På den baggrund er der identificeret en række indsatsområder, som danner afsæt for en samlet strategi og handlingsplan for kulturismen i Hovedstadsregionen i de kommende år. Manto har bidraget til at gennemføre en afsluttende proces med referencegruppen bestående af ca. 25 kultur- og turismeaktører fra Hovedstadsregionen. Formålet med den afsluttende proces har været: At udvikle konkrete forslag i et idekatalog, der kan blive en del af strategien At kvalificere forslagene i dialog med aktørerne At inspirere til øget samarbejde og skabe nye relationer på tværs af aktørerne At forankre den fælles strategi blandt aktørerne og sikre, at de fortsat vil bidrage til at udvikle et stærkere kulturturismeprodukt i Hovedstadsregionen. På baggrund af den gennemførte proces har Manto udarbejdet nærværende erfaringsopsamling, der kan integreres i den samlede strategi. 2 Proces Manto har i efteråret 2014 faciliteret 2 halvdagsworkshops med referencegruppen med følgende overskrifter og indhold: Første workshop: Visioner og behov o Den første workshop havde fokus på udveksling af indsigter og erfaringer på tværs af referencegruppen. o Herefter arbejdede vi med at skitsere og drøfte de væsentligste markedstendenser og adfærdsmønstre blandt kulturturisterne i Hovedstadsregionen. Her gjorde vi nytte af referencegruppens faglige bredde. o Til slut formulerede vi en række overordnede visioner og potentialer på tværs af aktørerne. Anden workshop: Konkretisering og ejerskab o På den anden workshop tog vi afsæt i de overordnede visioner og potentialer, der blev formuleret til den første workshop. o Deltagerne arbejdede med at udfolde potentialerne ved at udvikle og trykprøve nogle ideer til konkrete aktiviteter, der kan fremme kulturturismen i Hovedstadsregionen. o Til dette formål arbejdede deltagerne med en spilleplade, der gav konkrete benspænd i ideudviklingen. Side 2

4 3 Resultater Inden vi præsenterer de konkrete visioner, potentialer og ideer, der blev udviklet under forløbet, vil vi fremsætte nogle overordnede konklusioner. 3.1 Overordnede konklusioner Værdikæderne skal aktiveres: Generelt var der bred enighed blandt aktørerne om, at kulturturismens værdikæder i højere grad kan danne afsæt for udvikling af tværgående produktudvikling og strategiske samarbejder. Det vil både være til fordel for kulturturisterne, som vil nyde godt af mere sammenhængende turismeprodukter og en styrket serviceoplevelse. Samtidig vil det være til gavn for turismeaktørerne og kulturinstitutionerne, som via strategiske samarbejder kan nå ud til deres målgrupper gennem mere effektive kanaler samt styrke deres produktudvikling gennem gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Tværgående relationer skal opbygges og vedligeholdes: Der var generelt meget stor samarbejdsvilje blandt aktørerne på workshoppen. Deltagerne udviste stor interesse for hinandens aktiviteter og produkter. Dog må vi samtidig konstatere, at de fleste aktører ikke i forvejen havde udviklet samarbejdsrelationer og strategiske partnerskaber på tværs. På den måde skabte forløbet værdi i sig selv, ganske enkelt ved at bringe aktørerne sammen og facilitere tværgående inspiration, erfaringsudveksling og dialog. Hvis kulturturismen samlet set skal løftes i Hovedstadsregionen forudsætter det, at der samarbejdes på tværs af regionens forskelligartede aktører. For at det kan opnås, er det altafgørende, at aktørerne bringes sammen og motiveres til at finde synergieffekter på tværs, samt at relationerne vedligeholdes, når først de er etableret. Det vil være til gensidig nytte for både aktørerne selv og for kulturturisterne. I det følgende giver vi en nærmere redegørelse for resultaterne af forløbet. 3.2 Markedstendenser og turismeadfærd Med afsæt ny viden fra Wonderful Copenhagens turismeundersøgelse drøftede deltagerne, hvilke markedstendenser og turismetrends, der gør sig særligt gældende for Hovedstadens kulturturister. Deltagerne identificerede herigennem følgende tendenser, som efterfølgende udgjorde grundlaget for den videre ideudvikling: Kulturturister kan generelt lide at være kreative. Creative tourism kombinerer oplevelser med kreativ udfoldelse. Kulturturister søger rejseoplevelser og attraktioner med mening. De søger autentiske oplevelser - noget, der gør en forskel. Kulturturister søger muligheder for at gøre historien og rejsen til deres egen. De søger muligheden for at give oplevelsen et personligt præg. Side 3

5 Der er et stigende udbud af alternative rejseformer så som Home Exchange, AirBnB, couch surfing osv. disse platforme understøtter de aktuelle tendenser i kulturturismen. Mange turister betegner deres besøg i København som City Trip : Det er byen som helhed, der er attraktiv for turisterne dvs. attraktioner i kobling med hverdagsliv, atmosfære, shopping, udeliv mv. Kulturturister er kræsne. De ved, hvad de vil have, og de har mange kilder til at søge information. Man skal være skarp på sit produkt for at imødekomme kulturturisterne. Kulturturister søger information på mange forskellige platforme. De besøger op til 20 websites før de beslutter sig for en rejse. TripAdvisor er ofte afgørende. 3.3 Fælles visioner og potentialer På baggrund af de identificerede markedstendenser formulerede deltagerne en række overordnede potentialer og visioner for kulturturismen i Hovedstadsregionen. Visionerne og potentialerne præsenteres nedenfor, hvor vi har samlet dem i tre hovedkategorier: Internationalisering Vision: Hovedstadsregionen skal positionere sig stærkere på internationale turistmarkeder Potentialer for styrket international positionering: o Øget fokus på kvalitet og sproglig tilgængelighed Side 4

6 o o o (Videre-)udvikling af fælles markedsførings-, salgs- og bookingplatform Øget strategisk fokus på nye målgrupper og markeder, f.eks. Udvekslingsstuderendes familier Øget fokus på segmenteret pakketering af turismetilbud Merværdi Vision: Kulturturisterne især fra fjernmarkederne besøger ofte de kendte highlights. Vi skal sikre, at der skabes merværdi for turisterne, når de besøger de etablerede attraktioner. Potentialer for at skabe merværdi: o Øget fokus på at opfylde fortællingen om Danmark, som turisterne efterspørger o Øget fokus på multi-sensoriske oplevelser o Øget fokus på brugerinddragelse og interaktion o Fokus på kobling mellem det fysiske og det digitale univers Tematiske turismetilbud Vision: Tematiske turismetilbud kan være en vigtig inspirationskilde og en løftestang for segmenteret produktudvikling og markedsføring på tværs af turisterhvervet samt bygge bro til andre brancher og interessenter. Vi skal sammensætte flere tematiske turismetilbud, der er interessante og relevante for kulturturisterne i Hovedstadsregionen. Potentielle temaer: o Hovedstadens festivaler o Musik og scenekunst o Gastronomi o Modern Royal o Bæredygtighed/livability (rent vand i havnen, cykling, innovativt boligbyggeri og byplanlægning osv.) o Københavns hverdagskultur Who Are The Danes? o Det Hemmelige Købehavn/København Bag Facaden o Film og TV-serier samt litteratur Side 5

7 3.4 Konkretisering af ideer til idekatalog Med afsæt i de identificerede markedstendenser og visioner, samt ikke mindst bruttolisten over potentielle indsatsområder, temaer osv. arbejdede deltagerne videre med en mere konkret ideudvikling. Via spillepladen forholdt deltagerne sig til, hvordan potentialerne kan omsættes til konkrete ideer, der kan styrke kulturturisme i praksis. Deltagerne forholdte sig til, hvordan den konkrete ide skaber værdi, hvornår ideen er en succes, hvem der kan realisere ideen, hvilke risikofaktorer ideen rummer, hvordan ideen kan finansieres og implementeres samt hvem der evt. kan være tovholder på ideens videreførelse. Denne øvelse resulterede i følgende konkrete udspil, som kan bringes videre i den samlede strategi for udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen. Side 6

8 Idé: København Bag Facaden/Det Hemmelige København Der udvikles et tematiseret og tværgående turismeprodukt med eksempelvis byvandringer på vrangen ; hjemløse, natvandringer, ture i Københavns kældre; eksklusive koncerter mv. på uventede locations, gerne overlap til film, tv-serier og litteratur; usædvanlige overnatninger - fx i Rundetårn, etc. Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Temaet imødekommer og understøtter kulturturisternes efterspørgsel på unikke og autentiske oplevelser. Målgruppen er især Trendisten som elsker at finde egne veje og opleve noget, der rækker ud over standardattraktionerne. Ideen rummer et vigtigt element af eksklusivitet. Det øger betalingsvilligheden, og dermed vil det være muligt at hæve prisen på sådanne produkter. Design Museum Danmark, Frederikstaden, Københavns Kommune, Kulturnatten, Københavns Museum, Golden Days, Dansk Arkitekturcenter Initiativet kan markedsføres gennem Turistinformationen samt målrettet gennem de informationskanaler, der følges af Trendisten. Det kan være rejseblogs og annoncering på Home Exchange mv. Der kræves særadgang bag facaden på udvalgte steder, der normalt er lukket for offentligheden Andre metropoler; Berlin, Amsterdam, London (Museum of London) Det er et relativt smalt produkt. Skal målrettes og markedsføres så målgruppen finder frem til det. Øget omtale (mulighed for gode historier til rejseskribenter) samt solgte billetter. Pernille Dehn, Københavns Museum samt Nikoline Olsen, Designmuseum Danmark Side 7

9 Idé: Segmenteret pakketering gennem Copenhagen Card Kulturinstitutioner, erhvervsliv og turismeaktører skal samarbejde om at udvikle turismetilbud, der skaber mersalg på tværs af aktører og styrker kulturturistens helhedsoplevelse Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Når turisterne har interesse i ét produkt, siger det samtidig noget om deres mulige interesse for andre relaterede produkter. Det kan udnyttes til at skabe mersalg. Turister, der eksempelvis opsøger Michelin-restauranter, vil formentlig også have interesse i andre eksklusive produkter Især tyske turister samt Hyggeren. Der er mulighed for at skabe mersalg i hele værdikæden i et B2B perspektiv Copenhagen Card, attraktionerne i Hovedstadsregionen, hotel- og restaurationsbranchen, transportører, turistorganisationerne. Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland, Visit Denmark, Ingen. Baseret på Copenhagen Card. Inspirationstur og -katalog for turoperatører er en mulighed. Ski-destinationer! De er enormt dygtige til dette. Eksisterende tematiseringer i f.eks. VisitNordsjælland. Ejerskab/forankring på tværs samt koordination. Antal salg af pakker. Antal udbydere involveret. Stigende interesse i pakker. Birgitte Bergmann, VisitNordsjælland Side 8

10 Idé: Digital anbefalingsplatform Recommended by Der udvikles en digital platform (mobil app), hvor turister kan få gode tips til aktiviteter af de lokale. Anbefalingerne kommer fra frivillige Københavnere, som opdaterer personlige anbefalinger til events, udstillinger, spisesteder, udeliv, koncerter, udstillinger og atypiske, interne Københavner-oplevelser (fx solnedgang på Sønder Boulevard ). Som turist kan man filtrere indholdet, så man får anbefalinger af Københavnere, med samme præferencer som én selv. Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Ideen lægger sig op ad turisternes efterspørgsel på autentiske oplevelser og mødet med den københavnske hverdagskultur. Ideen skaber mulighed for samarbejde og mersalg på tværs af kultur-, turisme- og erhvervsliv. Klassikeren, Kulturisten og Trendisten Der er mulighed for at skabe mersalg i hele værdikæden i et B2B perspektiv Københavnere med fingeren på pulsen samt Expads/udenlandske studerende + Visit Denmark, Wonderful Copenhagen, Horesta, Dansk Erhverv, Lufthavnen, Kulturinstitutioner, Københavns Kommune, MIK Online communities, Denmark Direct, Turistinformation, Lufthavnen Online platform til filtrering af indhold og søgning Feel Like, TripAdvisor, Kulturforbrugeren Meet The Locals, I Like Locals Distribution, forretningsmodel (kan det løbe rundt?), koordination, opdateringer af høj kvalitet, prioritering (kommercielt/ikke-kommercielt) Antal brugere, mersalg, tilfredshed, flere turister længere besøg. Færre oplevelse af CPH = Expensive. Anni Mogensen, Golden Days Side 9

11 Idé: Forstærket samarbejdet om at realisere fortællingen om Danmark Kulturaktører og turistorganisationer iværksætter en indsats for at strømline brandingen og fortællingen om Danmark, så den understøtter den fortælling om Danmark, turisterne efterspørger (det gode liv, livability, etc.,) Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? En styrket branding på tværs af turisterhvervets værdikæde giver større gennemslagskraft ikke mindst på fjernmarkederne. Projektet retter sig internt mod kulturog turistbranchen. Et stærkere brand giver større gennemslagskraft på internationale markeder, hvilket på sigt betyder øget turisme. Visit Denmark, WoCo, Kulturneværk fx MIK, Kulturklubben mv. Initiativet skal sælges ind til de relevante brancheaktører som en fælles ressource, aktørerne kan anvende i deres individuelle markedsførings- og brandingindsats. Der er behov for konkrete møder og netværksarrangementer på tværs af aktørerne, hvor der erfaringsudveksles og videndeles. Andre metropoler, London, Amsterdam m.fl. Det er vanskeligt at skabe sammenhæng og koordination på tværs af mange interessenter. Det kræver stor vilje. Succesparameteret er, at kultur- og turismeaktørerne involverer sig i initiativet og oplever et konkret udbytte af indsatsen i form af relevante indspark og inspiration til deres egen markedsføring- og branding. Der er ikke identificeret en tovholder på initiativet. Side 10

12 Idé: Modern Royal Der udvikles et tematiseret og tværgående turismeprodukt med afsæt i Modern Royal. Temaet tager afsæt i en moderniseret tilgang til det royale ved at inddrage design, kvalitetsprodukter mv. der bærer det royale brand. Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Temaet er et spin-off af det klassiske royale, som er et meget stærkt brand. Temaet underbygger det klassiske og åbner samtidig op for et fokus på dansk livsstil, design og kvalitet. Klassikeren, Kulturisten, Trendisten og Hyggeren Temaet revitaliserer et etableret brand og sætter fokus på kvalitetsprodukter. Mulighed for mersalg på tværs af værdikæder og udvidelse af salgsperioden (skuldersæson). Temaet taler til turistens sans for eksklusivitet og vækker turistens betalingsvillighed. Kvalitetsleverandører (det kongelige brand; Royal Copenhagen etc.), handelsog shopping-aktører, kunstnere, modeindustrien Temaet skal vinkles som et værditilbud baseret på kvalitet, kant, VIP, design osv. Etablering af netværk og samarbejde på tværs af eksisterende aktører; Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland samt det private erhvervsliv. England (meget stærk udnyttelse af det royale), Designskolen KBH, Wien museumsområde, Schweiz Må ikke blive snæver. Fare for forveksling med klassisk kongehusturisme. Antal involverede produktudbydere, solgte pakker, synet på det royale brand ændres Jesper Hyldahl, Københavns Kommune, Jesper Møller, SLK, Birgitte Bergmann, VisitNordsjælland Side 11

13 4 Kortlægning af relevante aktører Under de gennemførte workshops bragte deltagerne en lang række aktører i spil som mulige samarbejdspartnere og nøgleinteressenter. Vi har samlet listen over de omtalte aktører her: Attraktioner og turismeerhverv Hovedstadsregionen Kulturinstitutioner og scenekunstinstitutioner Hotel- og restaurationsbranchen Rejseselskaber Wonderful Copenhagen Visit Denmark Københavns Kommune Region Hovedstaden Kulturstyrelsen Filmselskaber og forlag Udøvende kunstnere (fx forfattere, skuespillere, musikere etc.) Dansk Arkitektur Center Dansk Design Center Digitale udviklere og udbydere Kreative/kunstneriske uddannelser og miljøer NGO er Fonde Eksportrådet/Udenrigsministeriet Ambassaderne Side 12

14 5 Samlet invitationsliste til workshops NAVN Ana Maria Munar Anni Mogensen Anne Gram Axel Harms Benedikte Paaske Birgitte Bergmann Birgitte Arendsdorf Olsen Carsten Topholt Caspar Jørgensen Christian Have Christian Hede Dorthe Weinkouff Barsøe Frank Allan Rasmussen Jesper Hyldahl Jesper Thomas Møller Joo Ran Norreen Karen Brosbøl Wulf Leif Lønsmann Lisa Klint Lise Korsgaard ORGANISATION CBS Golden Days Horesta De Danske Kongers Kronologiske Samling Dansehallerne Visit Nordsjælland Wonderful Copenhagen Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen Have Kommunikation Nationalmuseet Tivoli Industrimuseet Frederiksværk Københavns Kommune SLKE Københavns Kommune Visit Denmark DR Koncerthuset CPH DOX SMK Lone Alletorp Callard Lone Johnsen Mogens Stendrup Nikoline Olsen Ruhe Pernille Michaela Dehn Rune Huvendick Signe Lykke Littrup Sofie Linde Sune K. Jensen Susanne Docherty Visit Carlsberg Dansk Hotelforening (HØS) Designmuseum Danmark Københavns Museum Dansk Arkitekturcenter Brede Værk Statens Museum for Kunst DI Dansk Live Side 13

15 Susanne Nordenbæk Susanne Skovgaard Christensen Dansk Erhverv Københavns Kommune Repræsentanter fra styregruppen og Manto NAVN Caspar Jørgensen Christine Durazo Lone Alletorp Callard Marie Lyngå Madsen Sine Lebech Ulrich Ammundsen Andreas Linnet Jessen Anna Porse Nielsen ORGANISATION Kulturstyrelsen Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen Erhvervs- og Vækstministeriet Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen Manto Manto Side 14

UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR KULTURTURISMEN I HOVEDSTADSREGIONEN

UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR KULTURTURISMEN I HOVEDSTADSREGIONEN UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR KULTURTURISMEN I HOVEDSTADSREGIONEN Wonderful Copenhagen 2014 Indhold 1 2 3 Introduktion s. 8 Desk-research af udviklingstendenser s. 11 En kvantitativ analyse af turisters motivation

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde

EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde Fra Rethink til Result 10 testprojekter EKSPERIMENTERER i kulturturismens navn Forretningsmodel Hvordan tjener du penge på de usynlige værdier, der er unikke for dig? Værdikæde Hvordan står I sammen for

Læs mere

AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark

AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark 1 AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål og mål... 3 2. Strategisk grundlag for projektet...

Læs mere

Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme

Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Præsentation Indhold Indledning, baggrund og proces s. 3-6 Turismen i Vesthimmerland s. 7 20 Fremtidsvision og de første skridt s. 21-27 Produktkatalog s. 28-50

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse December 2013 Manto

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 Oresund Event Center FORANALYSE Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 6 Indledning s. 3 Aktøranalyse s. 25 Summary & Anbefalinger s. 6 Borgeranalyse

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Indledning. Kongernes Nordsjælland.

Indledning. Kongernes Nordsjælland. 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Det strategiske fundament 4 Vision Mission Værdier Drømmen Kongernes Nordsjælland som brand Det strategiske hus VisitNordsjællands virke 10 Målgrupper Værdiskabende

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere