Udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen"

Transkript

1 Udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen WoCo og Kulturstyrelsen December 2014 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Proces Resultater Overordnede konklusioner Markedstendenser og turismeadfærd Fælles visioner og potentialer Konkretisering af ideer til idekatalog Kortlægning af relevante aktører Samlet invitationsliste til workshops Side 1

3 1 Introduktion Projektet Udvikling af Kulturturisme i Hovedstadsregionen er i sin afsluttende fase. Der er udviklet pilotprojekter og de er blevet testet. Der er gennemført bilateral dialog med en lang række kultur- og turismeaktører. På den baggrund er der identificeret en række indsatsområder, som danner afsæt for en samlet strategi og handlingsplan for kulturismen i Hovedstadsregionen i de kommende år. Manto har bidraget til at gennemføre en afsluttende proces med referencegruppen bestående af ca. 25 kultur- og turismeaktører fra Hovedstadsregionen. Formålet med den afsluttende proces har været: At udvikle konkrete forslag i et idekatalog, der kan blive en del af strategien At kvalificere forslagene i dialog med aktørerne At inspirere til øget samarbejde og skabe nye relationer på tværs af aktørerne At forankre den fælles strategi blandt aktørerne og sikre, at de fortsat vil bidrage til at udvikle et stærkere kulturturismeprodukt i Hovedstadsregionen. På baggrund af den gennemførte proces har Manto udarbejdet nærværende erfaringsopsamling, der kan integreres i den samlede strategi. 2 Proces Manto har i efteråret 2014 faciliteret 2 halvdagsworkshops med referencegruppen med følgende overskrifter og indhold: Første workshop: Visioner og behov o Den første workshop havde fokus på udveksling af indsigter og erfaringer på tværs af referencegruppen. o Herefter arbejdede vi med at skitsere og drøfte de væsentligste markedstendenser og adfærdsmønstre blandt kulturturisterne i Hovedstadsregionen. Her gjorde vi nytte af referencegruppens faglige bredde. o Til slut formulerede vi en række overordnede visioner og potentialer på tværs af aktørerne. Anden workshop: Konkretisering og ejerskab o På den anden workshop tog vi afsæt i de overordnede visioner og potentialer, der blev formuleret til den første workshop. o Deltagerne arbejdede med at udfolde potentialerne ved at udvikle og trykprøve nogle ideer til konkrete aktiviteter, der kan fremme kulturturismen i Hovedstadsregionen. o Til dette formål arbejdede deltagerne med en spilleplade, der gav konkrete benspænd i ideudviklingen. Side 2

4 3 Resultater Inden vi præsenterer de konkrete visioner, potentialer og ideer, der blev udviklet under forløbet, vil vi fremsætte nogle overordnede konklusioner. 3.1 Overordnede konklusioner Værdikæderne skal aktiveres: Generelt var der bred enighed blandt aktørerne om, at kulturturismens værdikæder i højere grad kan danne afsæt for udvikling af tværgående produktudvikling og strategiske samarbejder. Det vil både være til fordel for kulturturisterne, som vil nyde godt af mere sammenhængende turismeprodukter og en styrket serviceoplevelse. Samtidig vil det være til gavn for turismeaktørerne og kulturinstitutionerne, som via strategiske samarbejder kan nå ud til deres målgrupper gennem mere effektive kanaler samt styrke deres produktudvikling gennem gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Tværgående relationer skal opbygges og vedligeholdes: Der var generelt meget stor samarbejdsvilje blandt aktørerne på workshoppen. Deltagerne udviste stor interesse for hinandens aktiviteter og produkter. Dog må vi samtidig konstatere, at de fleste aktører ikke i forvejen havde udviklet samarbejdsrelationer og strategiske partnerskaber på tværs. På den måde skabte forløbet værdi i sig selv, ganske enkelt ved at bringe aktørerne sammen og facilitere tværgående inspiration, erfaringsudveksling og dialog. Hvis kulturturismen samlet set skal løftes i Hovedstadsregionen forudsætter det, at der samarbejdes på tværs af regionens forskelligartede aktører. For at det kan opnås, er det altafgørende, at aktørerne bringes sammen og motiveres til at finde synergieffekter på tværs, samt at relationerne vedligeholdes, når først de er etableret. Det vil være til gensidig nytte for både aktørerne selv og for kulturturisterne. I det følgende giver vi en nærmere redegørelse for resultaterne af forløbet. 3.2 Markedstendenser og turismeadfærd Med afsæt ny viden fra Wonderful Copenhagens turismeundersøgelse drøftede deltagerne, hvilke markedstendenser og turismetrends, der gør sig særligt gældende for Hovedstadens kulturturister. Deltagerne identificerede herigennem følgende tendenser, som efterfølgende udgjorde grundlaget for den videre ideudvikling: Kulturturister kan generelt lide at være kreative. Creative tourism kombinerer oplevelser med kreativ udfoldelse. Kulturturister søger rejseoplevelser og attraktioner med mening. De søger autentiske oplevelser - noget, der gør en forskel. Kulturturister søger muligheder for at gøre historien og rejsen til deres egen. De søger muligheden for at give oplevelsen et personligt præg. Side 3

5 Der er et stigende udbud af alternative rejseformer så som Home Exchange, AirBnB, couch surfing osv. disse platforme understøtter de aktuelle tendenser i kulturturismen. Mange turister betegner deres besøg i København som City Trip : Det er byen som helhed, der er attraktiv for turisterne dvs. attraktioner i kobling med hverdagsliv, atmosfære, shopping, udeliv mv. Kulturturister er kræsne. De ved, hvad de vil have, og de har mange kilder til at søge information. Man skal være skarp på sit produkt for at imødekomme kulturturisterne. Kulturturister søger information på mange forskellige platforme. De besøger op til 20 websites før de beslutter sig for en rejse. TripAdvisor er ofte afgørende. 3.3 Fælles visioner og potentialer På baggrund af de identificerede markedstendenser formulerede deltagerne en række overordnede potentialer og visioner for kulturturismen i Hovedstadsregionen. Visionerne og potentialerne præsenteres nedenfor, hvor vi har samlet dem i tre hovedkategorier: Internationalisering Vision: Hovedstadsregionen skal positionere sig stærkere på internationale turistmarkeder Potentialer for styrket international positionering: o Øget fokus på kvalitet og sproglig tilgængelighed Side 4

6 o o o (Videre-)udvikling af fælles markedsførings-, salgs- og bookingplatform Øget strategisk fokus på nye målgrupper og markeder, f.eks. Udvekslingsstuderendes familier Øget fokus på segmenteret pakketering af turismetilbud Merværdi Vision: Kulturturisterne især fra fjernmarkederne besøger ofte de kendte highlights. Vi skal sikre, at der skabes merværdi for turisterne, når de besøger de etablerede attraktioner. Potentialer for at skabe merværdi: o Øget fokus på at opfylde fortællingen om Danmark, som turisterne efterspørger o Øget fokus på multi-sensoriske oplevelser o Øget fokus på brugerinddragelse og interaktion o Fokus på kobling mellem det fysiske og det digitale univers Tematiske turismetilbud Vision: Tematiske turismetilbud kan være en vigtig inspirationskilde og en løftestang for segmenteret produktudvikling og markedsføring på tværs af turisterhvervet samt bygge bro til andre brancher og interessenter. Vi skal sammensætte flere tematiske turismetilbud, der er interessante og relevante for kulturturisterne i Hovedstadsregionen. Potentielle temaer: o Hovedstadens festivaler o Musik og scenekunst o Gastronomi o Modern Royal o Bæredygtighed/livability (rent vand i havnen, cykling, innovativt boligbyggeri og byplanlægning osv.) o Københavns hverdagskultur Who Are The Danes? o Det Hemmelige Købehavn/København Bag Facaden o Film og TV-serier samt litteratur Side 5

7 3.4 Konkretisering af ideer til idekatalog Med afsæt i de identificerede markedstendenser og visioner, samt ikke mindst bruttolisten over potentielle indsatsområder, temaer osv. arbejdede deltagerne videre med en mere konkret ideudvikling. Via spillepladen forholdt deltagerne sig til, hvordan potentialerne kan omsættes til konkrete ideer, der kan styrke kulturturisme i praksis. Deltagerne forholdte sig til, hvordan den konkrete ide skaber værdi, hvornår ideen er en succes, hvem der kan realisere ideen, hvilke risikofaktorer ideen rummer, hvordan ideen kan finansieres og implementeres samt hvem der evt. kan være tovholder på ideens videreførelse. Denne øvelse resulterede i følgende konkrete udspil, som kan bringes videre i den samlede strategi for udvikling af kulturturisme i Hovedstadsregionen. Side 6

8 Idé: København Bag Facaden/Det Hemmelige København Der udvikles et tematiseret og tværgående turismeprodukt med eksempelvis byvandringer på vrangen ; hjemløse, natvandringer, ture i Københavns kældre; eksklusive koncerter mv. på uventede locations, gerne overlap til film, tv-serier og litteratur; usædvanlige overnatninger - fx i Rundetårn, etc. Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Temaet imødekommer og understøtter kulturturisternes efterspørgsel på unikke og autentiske oplevelser. Målgruppen er især Trendisten som elsker at finde egne veje og opleve noget, der rækker ud over standardattraktionerne. Ideen rummer et vigtigt element af eksklusivitet. Det øger betalingsvilligheden, og dermed vil det være muligt at hæve prisen på sådanne produkter. Design Museum Danmark, Frederikstaden, Københavns Kommune, Kulturnatten, Københavns Museum, Golden Days, Dansk Arkitekturcenter Initiativet kan markedsføres gennem Turistinformationen samt målrettet gennem de informationskanaler, der følges af Trendisten. Det kan være rejseblogs og annoncering på Home Exchange mv. Der kræves særadgang bag facaden på udvalgte steder, der normalt er lukket for offentligheden Andre metropoler; Berlin, Amsterdam, London (Museum of London) Det er et relativt smalt produkt. Skal målrettes og markedsføres så målgruppen finder frem til det. Øget omtale (mulighed for gode historier til rejseskribenter) samt solgte billetter. Pernille Dehn, Københavns Museum samt Nikoline Olsen, Designmuseum Danmark Side 7

9 Idé: Segmenteret pakketering gennem Copenhagen Card Kulturinstitutioner, erhvervsliv og turismeaktører skal samarbejde om at udvikle turismetilbud, der skaber mersalg på tværs af aktører og styrker kulturturistens helhedsoplevelse Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Når turisterne har interesse i ét produkt, siger det samtidig noget om deres mulige interesse for andre relaterede produkter. Det kan udnyttes til at skabe mersalg. Turister, der eksempelvis opsøger Michelin-restauranter, vil formentlig også have interesse i andre eksklusive produkter Især tyske turister samt Hyggeren. Der er mulighed for at skabe mersalg i hele værdikæden i et B2B perspektiv Copenhagen Card, attraktionerne i Hovedstadsregionen, hotel- og restaurationsbranchen, transportører, turistorganisationerne. Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland, Visit Denmark, Ingen. Baseret på Copenhagen Card. Inspirationstur og -katalog for turoperatører er en mulighed. Ski-destinationer! De er enormt dygtige til dette. Eksisterende tematiseringer i f.eks. VisitNordsjælland. Ejerskab/forankring på tværs samt koordination. Antal salg af pakker. Antal udbydere involveret. Stigende interesse i pakker. Birgitte Bergmann, VisitNordsjælland Side 8

10 Idé: Digital anbefalingsplatform Recommended by Der udvikles en digital platform (mobil app), hvor turister kan få gode tips til aktiviteter af de lokale. Anbefalingerne kommer fra frivillige Københavnere, som opdaterer personlige anbefalinger til events, udstillinger, spisesteder, udeliv, koncerter, udstillinger og atypiske, interne Københavner-oplevelser (fx solnedgang på Sønder Boulevard ). Som turist kan man filtrere indholdet, så man får anbefalinger af Københavnere, med samme præferencer som én selv. Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Ideen lægger sig op ad turisternes efterspørgsel på autentiske oplevelser og mødet med den københavnske hverdagskultur. Ideen skaber mulighed for samarbejde og mersalg på tværs af kultur-, turisme- og erhvervsliv. Klassikeren, Kulturisten og Trendisten Der er mulighed for at skabe mersalg i hele værdikæden i et B2B perspektiv Københavnere med fingeren på pulsen samt Expads/udenlandske studerende + Visit Denmark, Wonderful Copenhagen, Horesta, Dansk Erhverv, Lufthavnen, Kulturinstitutioner, Københavns Kommune, MIK Online communities, Denmark Direct, Turistinformation, Lufthavnen Online platform til filtrering af indhold og søgning Feel Like, TripAdvisor, Kulturforbrugeren Meet The Locals, I Like Locals Distribution, forretningsmodel (kan det løbe rundt?), koordination, opdateringer af høj kvalitet, prioritering (kommercielt/ikke-kommercielt) Antal brugere, mersalg, tilfredshed, flere turister længere besøg. Færre oplevelse af CPH = Expensive. Anni Mogensen, Golden Days Side 9

11 Idé: Forstærket samarbejdet om at realisere fortællingen om Danmark Kulturaktører og turistorganisationer iværksætter en indsats for at strømline brandingen og fortællingen om Danmark, så den understøtter den fortælling om Danmark, turisterne efterspørger (det gode liv, livability, etc.,) Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? En styrket branding på tværs af turisterhvervets værdikæde giver større gennemslagskraft ikke mindst på fjernmarkederne. Projektet retter sig internt mod kulturog turistbranchen. Et stærkere brand giver større gennemslagskraft på internationale markeder, hvilket på sigt betyder øget turisme. Visit Denmark, WoCo, Kulturneværk fx MIK, Kulturklubben mv. Initiativet skal sælges ind til de relevante brancheaktører som en fælles ressource, aktørerne kan anvende i deres individuelle markedsførings- og brandingindsats. Der er behov for konkrete møder og netværksarrangementer på tværs af aktørerne, hvor der erfaringsudveksles og videndeles. Andre metropoler, London, Amsterdam m.fl. Det er vanskeligt at skabe sammenhæng og koordination på tværs af mange interessenter. Det kræver stor vilje. Succesparameteret er, at kultur- og turismeaktørerne involverer sig i initiativet og oplever et konkret udbytte af indsatsen i form af relevante indspark og inspiration til deres egen markedsføring- og branding. Der er ikke identificeret en tovholder på initiativet. Side 10

12 Idé: Modern Royal Der udvikles et tematiseret og tværgående turismeprodukt med afsæt i Modern Royal. Temaet tager afsæt i en moderniseret tilgang til det royale ved at inddrage design, kvalitetsprodukter mv. der bærer det royale brand. Hvorfor vil det styrke kulturturismen? Hvem er målgruppen? Hvorfor er det en god forretning? Hvem skal involveres? Hvordan skal initiativet markedsføres? Hvilke fysiske rammer er nødvendige? Hvor kan der hentes inspiration? Hvilke udfordringer kan identificeres? Hvad er succesparametrene? Hvem er tovholder? Temaet er et spin-off af det klassiske royale, som er et meget stærkt brand. Temaet underbygger det klassiske og åbner samtidig op for et fokus på dansk livsstil, design og kvalitet. Klassikeren, Kulturisten, Trendisten og Hyggeren Temaet revitaliserer et etableret brand og sætter fokus på kvalitetsprodukter. Mulighed for mersalg på tværs af værdikæder og udvidelse af salgsperioden (skuldersæson). Temaet taler til turistens sans for eksklusivitet og vækker turistens betalingsvillighed. Kvalitetsleverandører (det kongelige brand; Royal Copenhagen etc.), handelsog shopping-aktører, kunstnere, modeindustrien Temaet skal vinkles som et værditilbud baseret på kvalitet, kant, VIP, design osv. Etablering af netværk og samarbejde på tværs af eksisterende aktører; Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland samt det private erhvervsliv. England (meget stærk udnyttelse af det royale), Designskolen KBH, Wien museumsområde, Schweiz Må ikke blive snæver. Fare for forveksling med klassisk kongehusturisme. Antal involverede produktudbydere, solgte pakker, synet på det royale brand ændres Jesper Hyldahl, Københavns Kommune, Jesper Møller, SLK, Birgitte Bergmann, VisitNordsjælland Side 11

13 4 Kortlægning af relevante aktører Under de gennemførte workshops bragte deltagerne en lang række aktører i spil som mulige samarbejdspartnere og nøgleinteressenter. Vi har samlet listen over de omtalte aktører her: Attraktioner og turismeerhverv Hovedstadsregionen Kulturinstitutioner og scenekunstinstitutioner Hotel- og restaurationsbranchen Rejseselskaber Wonderful Copenhagen Visit Denmark Københavns Kommune Region Hovedstaden Kulturstyrelsen Filmselskaber og forlag Udøvende kunstnere (fx forfattere, skuespillere, musikere etc.) Dansk Arkitektur Center Dansk Design Center Digitale udviklere og udbydere Kreative/kunstneriske uddannelser og miljøer NGO er Fonde Eksportrådet/Udenrigsministeriet Ambassaderne Side 12

14 5 Samlet invitationsliste til workshops NAVN Ana Maria Munar Anni Mogensen Anne Gram Axel Harms Benedikte Paaske Birgitte Bergmann Birgitte Arendsdorf Olsen Carsten Topholt Caspar Jørgensen Christian Have Christian Hede Dorthe Weinkouff Barsøe Frank Allan Rasmussen Jesper Hyldahl Jesper Thomas Møller Joo Ran Norreen Karen Brosbøl Wulf Leif Lønsmann Lisa Klint Lise Korsgaard ORGANISATION CBS Golden Days Horesta De Danske Kongers Kronologiske Samling Dansehallerne Visit Nordsjælland Wonderful Copenhagen Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen Have Kommunikation Nationalmuseet Tivoli Industrimuseet Frederiksværk Københavns Kommune SLKE Københavns Kommune Visit Denmark DR Koncerthuset CPH DOX SMK Lone Alletorp Callard Lone Johnsen Mogens Stendrup Nikoline Olsen Ruhe Pernille Michaela Dehn Rune Huvendick Signe Lykke Littrup Sofie Linde Sune K. Jensen Susanne Docherty Visit Carlsberg Dansk Hotelforening (HØS) Designmuseum Danmark Københavns Museum Dansk Arkitekturcenter Brede Værk Statens Museum for Kunst DI Dansk Live Side 13

15 Susanne Nordenbæk Susanne Skovgaard Christensen Dansk Erhverv Københavns Kommune Repræsentanter fra styregruppen og Manto NAVN Caspar Jørgensen Christine Durazo Lone Alletorp Callard Marie Lyngå Madsen Sine Lebech Ulrich Ammundsen Andreas Linnet Jessen Anna Porse Nielsen ORGANISATION Kulturstyrelsen Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen Erhvervs- og Vækstministeriet Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen Manto Manto Side 14

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR KULTURTURISMEN I HOVEDSTADSREGIONEN

UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR KULTURTURISMEN I HOVEDSTADSREGIONEN UDVIKLINGSPOTENTIALER FOR KULTURTURISMEN I HOVEDSTADSREGIONEN Wonderful Copenhagen 2014 Indhold 1 2 3 Introduktion s. 8 Desk-research af udviklingstendenser s. 11 En kvantitativ analyse af turisters motivation

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 ULLA TOFTE PROGRAM Cand. mag. i historie, debattør, skribent. Derudover er Ulla medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016

Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016 Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016 Ansøgning om tilskud til modtagelse af krydstogtskibe Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde mellem Hundested Erhverv, Hundested Havn og VisitNordsjælland.

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Temabåret Markedsføringssamarbejde

Temabåret Markedsføringssamarbejde Temabåret Markedsføringssamarbejde Konceptbeskrivelse På biblioteksledermødet den 4. december 2009 blev det på baggrund af oplæg fra erfagruppen for markedsføring besluttet at udfolde to markedsføringssamarbejder:

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 2 0 1 4 DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER AUGUST 2014 UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 1 Dansk Turismefremmes fokuspunkter august 2014 I en foreløbig forsøgsordning vil Dansk Turismefremme

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Strategi- og forretningsudvikling Baggrundsbeskrivelse:

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

DIN INTRO TIL KBH K MÅNEDSMØDE. Speeddating-arrangementet starter nu!

DIN INTRO TIL KBH K MÅNEDSMØDE. Speeddating-arrangementet starter nu! DIN INTRO TIL KBH K MÅNEDSMØDE Speeddating-arrangementet starter nu! HVORFOR HOLDER VI SPEED-DATE? - HVAD ER IDEEN BAG - Skal et arrangement altid foregå i en butik eller på et museum? Hvilke partnerskaber

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

14-01-2015. Initiativer, der fremmer kreative erhverv og kulturturisme. Sagsnr. 2015-0011300

14-01-2015. Initiativer, der fremmer kreative erhverv og kulturturisme. Sagsnr. 2015-0011300 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Center for Vækst, Internationalisering og Borgerservice NOTAT Initiativer, der fremmer kreative erhverv og kulturturisme Københavns Kommunes Erhvervs-

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14)

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Klassetrin: 8.-9. klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere