Sundt er sjovt. - et forsøgsprojekt i Frederiksborg Amt for udviklingshæmmede med vægtproblemer. Projektet er støttet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundt er sjovt. - et forsøgsprojekt i Frederiksborg Amt for udviklingshæmmede med vægtproblemer. Projektet er støttet af:"

Transkript

1 Sundt er sjovt - et forsøgsprojekt i Frederiksborg Amt for udviklingshæmmede med vægtproblemer Projektet er støttet af: Sygekassernes Helsefond, Frederiksborg Amt og Landsforeningen LEV

2 2 Sundt er sjovt - et forsøgsprojekt i Frederiksborg Amt for udviklingshæmmede med vægtproblemer Evalueringsgruppen har bestået af: Ditte Andersen, SAC Vest. Marianne Lynggaard Lauritzen, SAC Midt. Søren Øhlers, SAC Nord. Birthe Bak, SAC Syd. Doris Bonde Jacobsen, Frederiksborg Amt. Tina Thomsen, Helsekompagniet. Michael Darkó, Landsforeningen LEV Astrid Schøbel, Landsforeningen LEV, Frederiksborg Amtskreds. 2

3 3 Forord Frederiksborg Amt ønsker at medvirke til øget fokus på motion og sundhed for amtets udviklingshæmmede. Mange udviklingshæmmede er uden mæthedsfornemmelse og har svært ved at se betydningen af sund kost. Landsforeningen LEV, Frederiksborg Amtskreds har i samarbejde med Helsekompagniet og amtets 4 støtte- og aktivitetscentre derfor startet projektet Sundt er sjovt for hjemmeboende udviklingshæmmede, udviklingshæmmede i eget hjem og beboere i kommunale bofællesskaber. Formålet med projektet har været at give udviklingshæmmede forståelse for sunde kostvaner. Det har ikke været projektets hovedsigte, at deltagerne skulle tabe sig men at knække kurven for den vægtstigning, der løbende sker hos udviklingshæmmede, som spiser for meget slik, chips og fedtrig kost. Det har været et rigtig godt initiativ på flere måder, idet størstedelen af deltagerne har fået forståelse for, at sund kost og motion giver øget velvære. Endvidere har deltagerne haft glæde af at være sammen med andre i dette projekt, og de har efter eget udsagn nydt at dyrke motion med ligestillede. Overvægt kan have mange konsekvenser for det enkelte menneske såvel fysisk som psykisk. Ud fra en forebyggelsesvinkel er der derfor al mulig grund til for amt, kommuner, brugere og pårørende at gå aktivt ind og støtte udviklingshæmmede mod overvægt, der som en alvorlig konsekvens kan medføre bl.a. diabetes. Frederiksborg Amt håber på, at andre vil lade sig inspirere af dette gode og sundhedsforebyggende initiativ samt drage nytte af de erfaringer, som initiativtagerne har gjort og beskrevet i denne evalueringsrapport, som jeg meget kan anbefale at læse. Hans Andersen Socialudvalgsformand i Frederiksborg Amt. Formand for Forebyggelsesrådet i Frederiksborg Amt. 3

4 4 Baggrund for projektet Overvægt blandt udviklingshæmmede er et stort problem. Det skyldes 2 ting: Forkert og for meget mad og mangel på motion. Udviklingshæmmede kan som følge af deres handicap være uden besiddelse af den refleks, der siger, at nu er jeg mæt, og derfor spiser de videre, indtil de brister. Og med hensyn til motion, så er det vanskeligt for udviklingshæmmede at dyrke motion, fordi der ikke er ret mange sportsklubber, der har hold, som udviklingshæmmede kan deltage på. Landsforeningen LEV, Frederiksborg Amtskreds har ved besøg i bofællesskaber set, at mange udviklingshæmmede er fejlernærede. Mange er stærkt overvægtige, andre er stærkt undervægtige, men fælles er, at de ved fraflytningen fra barndomshjemmet ikke selv kan styre, hvad der er rigtigt at spise og i hvilke mængder, derfor bliver de ofte. overvægtige, når de flytter hjemmefra. De har tidligere været vant til, at forældre eller andre pårørende har styret deres indtagelse af mad, men ved udflytning til eget hjem skal de selv, som de voksne mennesker de er, styre dette, og det er de ikke i stand til. Også blandt udviklingshæmmede er der en stigende tendens til udvikling af diabetes, hvilket kan være et større problem for udviklingshæmmede end for resten af befolkningen, da de på grund af deres handicap har svært ved at forstå nødvendigheden af en insulinbehandling. For noget personale i bofællesskaberne er holdningen, at man ikke kan og heller ikke skal bestemme, hvordan udviklingshæmmede skal spise. Det betragtes som et indgreb i deres frihed. Vi har med projektet Sundt er sjovt ønsket at vise, at det ikke behøver at være et indgreb, men derimod omsorgssvigt, hvis personalet ikke griber ind. Målgruppen Målgruppen er hjemmeboende udviklingshæmmede, udviklingshæmmede i eget hjem og beboere i kommunale bofællesskaber. Der har ikke været stillet krav om alder eller køn. Undervisere Underviserne i kostvejledning og motion udenfor idrætsklub-regi, har været Helsekompagniet repræsenteret af Tina Thomsen og Julie Wiltschut. Underviser i Ori Gymnastikforening har været Benthe Aagaard. Udviklingshæmmedes forståelse for sunde kostvaner Udviklingshæmmede har ingen eller meget lidt forståelse for, hvor vigtigt det er, at man spiser den rigtige kost. Projektet viser, at selvom der i f. eks. bofællesskabet bliver lavet sund og korrekt kost, så viser det sig, at det største problem er, når personalet har forladt bofællesskabet om aftenen, så går turen til den nærmeste døgnkiosk eller tankstation. Det er kun lykkedes at flytte de deltagendes vaner med hensyn til slik og kager udenfor måltiderne meget lidt, men bare det at flytte grænserne for nogle af deltagerne er et stort skridt. Det er meget vigtigt, at der i f. eks. bofællesskabet er mulighed for et sundt og lækkert mellemmåltid, når personalet ikke er tilstede. Det er også vigtigt, at mellemmåltidet er tilberedt, da beboerne ellers finder det lettere at gå til den nærmeste døgnkiosk. I nogle bofællesskaber har der været rig lejlighed til at spise f. eks. frugt, men alligevel har nogle af beboerne hellere villet hente slik og kager fra døgnkiosken. 4

5 5 Undervisningssteder I Frederiksborg Amt er oprettet 4 Støtte og Aktivitetscentre, SAC Nord, SAC Syd, SAC Midt og SAC Vest. Disse 4 centre forestår tilsyn og servicering af bofællesskaber i Frederiksborg Amt, ligesom der fra disse centre ydes supervision til kommunalt drevne bofællesskaber. Herudover varetager SAC også fritidsaktiviteter for udviklingshæmmede i Frederiksborg Amt, uanset om de bor hos forældre, i eget hjem, i kommunalt bofællesskab eller i et kommunalt bofællesskab, som har købt serviceringen af amtet. Som udgangspunkt var det et ønske, at det lokale SAC skulle være omdrejningspunktet for projektet. Det var her, madlavningen skulle foregå, og det var med SAC som udgangspunkt den ugentlige motion blev iværksat. Det viste sig dog, at ikke alle SAC er var gearet til at påtage sig denne rolle. På SAC Vest var det nødvendigt at finde alternative lokaliteter. Madlavningsdelen blev i begyndelsen afholdt på et af amtets dagtilbud, men da der viste sig problemer med hensyn til reservationen af lokalerne og planen for andre aktiviteter, blev det nødvendigt at flytte denne aktivitet andetsteds. Det blev besluttet, at madlavningen kunne foregå i deltagernes bofællesskaber, og derfor foregik madlavningsdelen i to bofællesskaber. Dette viste sig at være en meget god ordning, idet deltagerne så fik lavet mad i deres hjemlige omgivelser, og det appellerede til, at der i de hjemlige køkkener ikke var fødevarer, som ikke opfyldte kravene om sund og fedtfattig kost. På de 3 øvrige SAC er foregik madlavningen på SAC, og dette havde den fordel, at medlemmer af SAC, som ikke deltog i projektet, blev interesseret, og senere meldte sig til at følge madlavning og motion i projektet. Samarbejdet med SAC Samarbejdet med SAC har på alle SAC er været godt. SAC Nord, SAC Syd og SAC Vest var med helt fra projektets start. SAC Midt kom til i midten af forløbet. Alle har været positive overfor en igangsættelse af projektet, men på nogle SAC er tog motivationen af deltagerne længere tid. Dette er grunden til, at SAC Midt først kom med i midten af forløbet. Motivationsprocessen Der blev afholdt et møde med 2 repræsentanter fra alle SAC er, hvor det blev oplyst, hvad projektet gik ud på, og hvor hvert SAC fik tilbudt et besøg af Tina Thomsen, så hun kunne fortælle om sit arbejde med kostvejledning og sine ideer om, hvordan en kostvejledning for udviklingshæmmede kunne gennemføres. Udover den mundtlige information om projektet blev der i LEVs medlemsblad for Frederiksborg Amt indrykket en artikel om projektet, som også opfordrede forældre med hjemmeboende udviklingshæmmede til at deltage. Alle 4 SAC er tog imod tilbuddet, og efter Tina Thomsens pep-talk startede pædagogernes motivering af beboere i bofællesskaberne og brugerne af SAC. Denne del af processen tog længere tid, end vi havde regnet med. Udviklingshæmmede har svært ved at forestille sig, hvad en kostvejledning er for noget, og nogle er bange for at kaste sig ud i noget nyt. 5

6 6 Vi besluttede derfor at starte, selvom der kun var få, der meldte sig. Til at begynde med var vi af samme grund kun 3 hold op med i alt 17 deltagere. I løbet af de første 3 måneder meldte der sig flere og flere interesserede deltagere. Det viste sig, at da de første fortalte om projektet på deres arbejdspladser, var der flere, som gerne ville være med. Vi har ikke ønsket at afvise nogen fra at deltage, og derfor blev nogle af holdene også meget store. Dette blev løst med en deling af holdet - mere om dette senere. Motionsdelens gennemførelse Som udgangspunkt havde vi ønsket et samarbejde med handicapidrætskonsulenten, men det var ikke muligt at få etableret et sådant samarbejde, hvorfor det blev besluttet, at såvel kostvejledningen som motionsdelen blev varetaget af Helsekompagniet. Det var ikke muligt på alle SAC er at stille lokaler til rådighed for motionen, og derfor blev det løst ved, at al motion foregik i det fri. Projektet startede i foråret 2002, og motionen blev planlagt, så den passede til vejret. Motionen kunne være en gå eller løbetur i den nærmeste omegn, det kunne være boldspil i en park. Hele tiden blev motionen planlagt, så den tilgodeså alle på holdet og foregik ad en rute, som gav så meget motion som muligt, f. eks. en tur med mange trapper, eller gåture i kuperet terræn. Planlægningen tog hele tiden sigte på, hvordan deltagerne fik motion uden at vide det. Samtidig skulle de få en fornemmelse af, at man godt kan få motion, uden at det behøver foregå i et motionscenter eller i en gymnastikhal. Vi ville gerne vise, at motion kan være en naturlig del af dagligdagen. 6

7 7 På SAC Nord, der har gode indendørs faciliteter, bestod motionen af fitness, badminton, aerobic og gåture. Dog var sidstnævnte højt prioriteret hos deltagerne. SAC Syd har derimod ikke gode faciliteter til motion, så her bestod alt motion af udendørs aktiviteter, såsom gåture, boldspil og udendørslege. Deltagerne klagede aldrig over det dårlige vejr trods slud og sne. Besvarelserne fra deltagerne viser, at de har været meget glade for gåturene, som de giver udtryk for har været hyggelige, ligesom flere har givet udtryk for, at det har været en god oplevelse at have nogle at gå tur med. Mange har sagt, at gymnastikken har været det bedste, og at de har været meget glade for at lave gymnastik sammen med nogle af deres kammerater. Samarbejdet med idrætsklubber og oplysningsforbund I den anden halvdel af projektet havde vi et ønske om at forsøge at få etableret et samarbejde med idrætsklubber og oplysningsforbund, således at vi kunne sikre et tilbud om motion og kostvejledning for udviklingshæmmede, også når projektet var slut. SAC Midt meldte sig på banen netop da vi arbejdede med at finde et samarbejde med oplysningsforbundene, og det var derfor oplagt, at vi ved opstarten af dette nye hold forsøgte at indlede et samarbejde med et oplysningsforbund. Vi fik kontakt med et oplysningsforbund i Hillerød, som i forvejen har etableret tilbud for udviklingshæmmede, og som var interesseret i at indgå i et samarbejde. Oplysningsforbundet havde problemer med at skaffe undervisere, og derfor blev der etableret et madlavningshold og et motionshold med de samme undervisere, som kørte projektet i øvrigt. Der blev også indledt forhandlinger med LOF i Frederikssund om en gennemførelse af et madlavningshold for udviklingshæmmede, men da det ikke var muligt at skaffe egnede undervisningslokaler, blev samarbejdet droppet. LOF er stadig interesseret i at etablere et sådan hold, og det er derfor muligt, at udviklingshæmmede i Frederikssund fremover vil kunne deltage i madlavning i LOF-regi, blot kræver det, at der tages højde for dette ved tildelingen af lokaler i begyndelsen af året. Samarbejde med Handicapidræt Samarbejdet med Handicapidræt kom aldrig i gang. Der blev rettet et par henvendelser til Handicapidræt i Frederiksborg Amt, men der blev aldrig afholdt nogle møder med Handicapidræt, og vores henvendelser blev ikke besvaret. Fortsættelse af projektet og overlevering til idrætsklubber og oplysningsforbund Det var som nævnt ovenfor et håb, at vi i projektforløbet kunne indlede et samarbejde med idrætsklubber og oplysningsforbund, således at vi ved projektets udløb kunne sikre det fortsatte tilbud om kostvejledning og motion til udviklingshæmmede i Frederiksborg Amt. Dette er ikke lykkedes på alle 4 SAC'er. I ORI Gymnastikforening som geografisk hører under SAC Vest, er det lykkedes at få etableret et motionshold en gang ugentligt. Dette hold vil køre videre efter sommerferien. Kun i SAC Midt, som hele tiden har haft et samarbejde med et oplysningsforbund, vil holdene kunne køre videre som hidtil. 7

8 8 I SAC Vest vil der ligeledes blive etableret et madlavningshold og kostvejledning, men dette vil foregå i privat regi og med Tina Thomsen som underviser. Der er her så stor opbakning til en fortsættelse af forløbet, at deltagerne selv ønsker at betale for dette. Supervision til idrætsklubber og oplysningsforbund ORI er den eneste idrætsforening, som har etableret hold for udviklingshæmmede. De andre kontaktede klubber og foreninger, har ikke kunnet afse ressourcer til at etablere en ny aktivitet, eller de har ikke haft interesserede ledere. I ORI var det kun muligt at oprette et hold med i alt 12 deltagere. Da holdet blev for stort til, at alle ville få glæde af det, blev det besluttet at dele det i to, som fik undervisning en gang hver 14. dag. Den motionsfrie ugedag havde de så kostvejledning. Dette bevirkede, at de fast havde en dag om ugen, hvor de skulle til Sundt er sjovt. Det optimale havde været en gang motion og en gang kostvejledning pr. uge, men dette kunne altså ikke lade sig gøre. ORI har ikke gjort brug af vort tilbud om supervision til idrætslederen, da de havde en leder, som var kendt med området, og som havde en relevant uddannelse indenfor ældreidrætten. Mange af principperne herfra kunne anvendes ved planlægningen af et hold for udviklingshæmmede. Der er i planlægningen taget højde for, at der også var kørestolsbrugere på holdet, og ved evalueringen har alle deltagere ønsket en fortsættelse af motionen gennem ORI. Der følges op på, at holdets fortsættelse sikres. Pædagoger og idrætsinstruktører som rollemodeller Projektets gennemførelse har vist, hvor stor betydning pædagoger og idrætsinstruktørers adfærd påvirker deltagerne. At instruktørerne fra Helsekompagniet har været unge og slanke, har gjort at mange af deltagerne har ønsket at se ligesådan ud, og derfor har det været en ekstra spore for dem til at gøre noget ved det. Det har også været nødvendigt for pædagogerne i bofællesskaberne selv at indgå i kostprogrammet, mens de var i bofællesskabet, da det ellers ikke var muligt at få beboerne til at spise den tilberedte mad. Som udviklingshæmmet kan det være svært at forstå, at ikke alle i bofællesskabet skal spise den fedtfattige kost. Der har været deltagere i projektet, som ikke skulle tabe sig, men som blot havde brug for kostvejledning. Der har ikke været taget specielt hensyn til, om en deltager skulle tabe sig eller ikke skulle, og det har krævet en ekstra indsats fra pædagogernes side at forklare dette. Sociale relationer før og efter Udviklingshæmmedes verden kan være meget lille, og derfor var der også et håb om, at deltagerne kunne udvide deres omgangskreds med hjælp fra projektet. Der er meget lidt kontakt blandt udviklingshæmmede til andre udviklingshæmmede på andre værksteder eller i andre bofællesskaber. Det skyldes dels, at de i mange tilfælde ikke selv kan planlægge et besøg i et andet bofællesskab, dels at de ikke møder andre udviklingshæmmede i dagligdagen fra andre bofællesskaber i amtet. 8

9 9 Under forløbet har der været afholdt 2 evalueringsmøder med deltagelse af alle hold, en bowlingaften og en skovtur til Esrum Sø med indlagt oplevelsestur i skoven. Her har der været en meget god kontakt på tværs af holdene, men det viser sig efterfølgende, at selvom 24 deltagere har besvaret evalueringsskemaet med at de har lært andre at kende, så er det kun 11 af disse, som ser noget til de andre udenfor projektet. Her er der brug for pædagogernes hjælp til at fastholde denne kontakt. PR for projektet Der har i forbindelse med opstarten af projektet været indrykket en artikel i Landsforeningens LEVs landsblad, Landsforeningens LEV Frederiksborg Amtskreds blad og Helse. Herudover har der været en tv-udsendelse på TV Lorry. Løbende under projektet har der været indrykket artikler i LEVs kredsblad i Frederiksborg Amt. Landsforeningen LEVs landsdækkende medlemsblad udsendes til samtlige medlemmer samt til amter, kommuner, beskyttede værksteder og biblioteker i hele landet. Kredsbladet fra Frederiksborg Amt udsendes til Frederiksborg Amtskreds medlemsskare, ca. 650 medlemmer, til samtlige kommuner, biblioteker, bosteder, beskyttede værksteder, specialbørnehaver og amtsrådspolitikere i Frederiksborg Amt. Reaktionerne er kommet fra hele landet. Mange kommuner har ønsket supervision fra projektlederne omkring opstart af et lignende tiltag i deres kommuner. Det er givet på mundtlig basis. Der har været efterlyst skriftligt materiale til dette brug. Vi er vidende om, at der er startet et kostprogram i et bofællesskab i Københavns Kommune på frivillig basis og med fuld deltagerbetaling. Mange kommuner har ønsket at afvente evalueringen af vores projekt. Der er truffet aftale med flere kommuner om, at de kan trække på os i forbindelse med deres igangsætning af noget tilsvarende. Fortsættelse af projektet på landsbasis Det har været et ønske fra Landsforeningen LEVs side, at man med pilotprojektet i Frederiksborg Amt kunne være igangsætter af et landsdækkende projekt i samtlige amter i landet. Dette ønske arbejdes der videre med. Resultaterne i Frederiksborg Amt viser, at det kan lade sig gøre at flytte på udviklingshæmmedes spisevaner. Målbare resultater BMI ved begyndelse og slut: Gennemsnit BMI start Gennemsnit BMI slut Samlet BMI reduktion SAC Syd 32,45 31,47 0,98 SAC Nord 32,15 29,90 2,25 SAC Vest 32,12 30,61 1,51 SAC Midt 31,10 29,90 1,20 Ved starten af projektet blev det højest målte BMI målt til 42,40 og det laveste til 19,39. Ved projektets slutning var det højeste 40,40 og det laveste 18,44. Det skal bemærkes, at 6 af deltagerne ikke havde behov for at tabe sig. 9

10 10 Fedtprocent ved begyndelse og slut: Fedt kg. start Fedt kg. slut Samlet fedttab Gennemsnit fedttab SAC Syd 176,1 160,9 15,2 3,04 SAC Nord 128,4 111,7 16,7 4,17 SAC Vest 238,5 206,7 31,8 3,97 SAC Midt 232,3 203,5 28,8 3,60 Ved starten af projektet blev den højest målte fedtprocent målt til 50,5 og den laveste til 10,6. Ved projektets slutning var det højeste 46 og det laveste 7,2. Vægt ved begyndelse og slut: Vægt start Vægt slut Samlet vægttab Gennemsnit vægttab SAC Syd 466,5 451,9 14,6 2,92 SAC Nord 366,9 340,6 26,3 6,58 SAC Vest 748,2 710,6 37,6 4,17 SAC Midt 806,3 773,7 32,6 3,62 Deltagernes mening om projektet Evalueringsskemaerne er besvaret af alle 32 deltagere, og af disse ønsker 30 at fortsætte i Sundt er sjovt, en enkelt ønsker ikke at deltage og en ved ikke. Samstemmende siger alle 32 deltagere, at det har været sjovt at deltage. Grunden til at de oprindelig tilmeldte sig var, sider de, at de ønskede at tabe sig. De siger også, at det har været sjovt at lave sund mad, og at det har været hyggeligt at være sammen med andre, end de er vant til. De synes desuden, at det er blevet sjovt at handle ind. Deltagerne lægger nu meget vægt på, at de har lært at købe fedtfattigt pålæg og mange grøntsager og frugt. Mange giver udtryk for, at det har været sjovt at lave motion, både i form af gåture og egentlig gymnastik og aerobic. Af de 32 deltagere var det kun 17, der tidligere havde lavet motion, mens 15 ikke havde deltaget i nogen form for motion. Efter projektets slutning siger 22, at de bevæger sig mere, end de gjorde før de startede på Sundt er sjovt. At det kun er 22, der bevæger sig mere, skyldes, at nogle af deltagerne før projektets start allerede var aktive. Der er således 10 af deltagerne, som ikke bevæger sig mere, end de gjorde før projektets start. 12 deltagere siger, at de spiser sundere efter projektets start. De køber ikke så meget slik, spiser mere frugt, mere grønt, drikker færre sodavand, de er blevet mindre kræsne og er blevet bevidste om, at de skal spise fedtfattigt. Mange svarer også, at de ikke trøstespiser, fordi de ikke er sultne mere. På spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet bedre til at købe sundere mad, siger 12 af deltagerne, at det er de. De spiser mindre fedt, spiser en sundere frokost med flere grøntsager og frugt og med fedtfattigt pålæg. De kigger på fedtprocenten og vælger cheasyprodukter, og samstemmende siger de, at de spiser mindre slik. 10

11 11 Nogle svarer også, at de er begyndt at spise morgenmad og andre, at de er begyndt at spise frokost. Det er tankevækkende, at der er nogle udviklingshæmmede, som ikke spiser morgenmad eller frokost. Det kan ikke ses af deres evalueringsbesvarelser, om det er personer, som bor i eget hjem. Med hensyn til frokost er der også flere, som er begyndt at tage deres egen fedtfattige frokost med på værkstedet, da de synes, at den mad, der kan købes på værkstedet, er for kedelig og for fed. Pårørendes mening om projektet Da tilbuddet om deltagelse i projektet var rettet til voksne udviklingshæmmede, som enten boede i egen bolig, bofællesskab eller var hjemmeboende, har vi valgt også at inddrage de pårørende i forbindelse med evalueringen af projektet. Der har været udsendt spørgeskema til alle 32 pårørende, men kun 19 har returneret skemaet i udfyldt stand. Dette skyldes, at nogle af deltagerne havde en alder, hvor det ikke længere var relevant med de pårørendes inddragelse. Forløbet har hele tiden været kørt i et samspil mellem deltageren og dennes kontaktpædagog i botilbuddet. Pårørende-besvarelserne fordeler sig som følger: Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I mærket nogen adfærdsændring efter at jeres barn/pårørende har deltaget i Sundt er sjovt? Kunne I selv tænke jer at deltage i Sund er sjovts kostvejledning? Har I lavet om på jeres kost efter projektets start? Har det været en god ide med et kost- og motionsprogram for 18 1 jeres barn/pårørende? Vil I opfordre ham/hende til at fortsætte? Af bemærkningerne til skemaet fremgår, at de pårørende har konstateret, at der har været større bevidsthed omkring, hvad det er bedst at spise. Man har konstateret større selvværd efterhånden som vægttabet viste sig, ligesom nogle har bemærket, at deres pårørende har fået en højere livskvalitet. Der er blevet talt mere om sund kost, og det har for forældrene været rart, at andre har taget emnet op, så det ikke hele tiden var dem, som skulle være efter deres pårørende. Et resultat af projektet, som vi ikke havde ventet er, at ud af besvarelserne kan ses, at også forældrene har lavet om på deres kostvaner. Af de 19 besvarelser har 10 ændret kostvaner. Af 11 af besvarelserne fremgår, at de pårørende er interesserede i at deltage i kostvejledningen. Der er også i besvarelserne givet udtryk for tilfredshed med, at de udviklingshæmmede familiemedlemmer får flere sociale kontakter, og at de har noget at gå til ligesom alle andre. Pædagogers mening om projektet Kontaktpædagogerne har også udfyldt et spørgeskema i forbindelse med afslutningen af projektet. Spørgeskemaet har været udsendt til samtlige 32 deltageres kontaktpædagoger. Ikke alle har kunnet svare på skemaerne. Der har været tale om langtidssygdom hos en pædagog, nogle har skiftet kontaktpædagog midt i forløbet, så derfor modtog vi kun 25 spørgeskemaer retur. 11

12 12 Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Føler du, der har været nok opbakning til din bruger vedr deltagelse i projektet? Har du haft nok indsigt i projektet? 21 4 Har det været en god ide med et kost- og motionsprogram for 25 udviklingshæmmede? Vil I opfordre ham/hende til at fortsætte? 24 1 Vil det være en ide at lave nogle kurser for personale i kost og 23 2 motion? Har du mulighed for at deltage i et sådant kursus evt. fredag/lørdag? 20 3 Med hensyn til indsigt i projektet svarer 3 af de 4 nej-sigere, at grunden til, at de ikke har haft nok indsigt formentlig er deres egen. De kom ind i projektet efter opstarten og manglede derfor den første introduktion. Med hensyn til deltagelse i et kursus for pædagoger har 20 svaret, at de kan deltage, medens 3 har svaret, at de ikke ønsker at deltage. Af disse 3 er det kun en enkelt, som ikke ønsker at deltage, idet de to andre blot har tilkendegivet, at de ikke ville kunne deltage i et kursus en lørdag. Supervision til pædagogerne Ved igangsætning af et program for udviklingshæmmede omkring kost og motion, skal der lægges meget vægt på, at der gives de involverede pædagoger supervision fra underviserne, da det tydeligt fremgår, at der, hvor de største vægttab er opnået, er de steder, hvor der har været de mest engagerede pædagoger. Vi er igen tilbage ved det faktum, at udviklingshæmmede bruger deres vejledere som rollemodeller, og hvis de mærker, at en pædagog ikke er så engageret, så falder deres interesse. Hvis pædagogen derimod selv er den, der først trækker i løbetøjet og tager et æble i stedet for et stykke kage, så er deltagerne indgået i projektet med meget mere entusiasme. Betydningen af en kogebog Det har ikke været muligt at få trykt en egentlig kogebog til deltagerne af økonomiske årsager. Alle deltagere har modtaget et opskrifthæfte, som løbende er blevet suppleret med nye opskrifter. Der arbejdes videre med at udgive en fedtfattig kogebog til udviklingshæmmede. Det har for de udviklingshæmmede været en stor glæde at have deres egne opskrifter, og det har betydet meget for dem, at de har kunnet uddele opskrifter til arbejdskollegaer, som ikke har deltaget i projektet. At opskrifterne også er blevet benyttet at forældrene, havde vi ikke regnet med, men af besvarelserne fra forældrene fremgår, at de finder opskrifterne meget inspirerende og har været glade for at bruge dem, fordi det er enkle opskrifter, som ikke kræver så mange ingredienser. 12

13 13 Etisk dilemma Der er fra pædagogerne givet udtryk for et etisk dilemma i forbindelse med projektet. Det kan være vanskeligt at trække en grænse mellem, hvor langt man kan gå uden at det er et indgreb i de udviklingshæmmedes frihed til selv at bestemme over eget liv. Mod dette står forældrenes ønske om, at deres pårørende får en tilværelse med så høj livskvalitet som muligt. Forældrene giver udtryk for, at de betragter det som omsorgssvigt, hvis pædagogerne holder sig tilbage for at gribe ind, når man kan se, at vægtkurven stiger måned for måned, og de er frustrerede over, at pædagogerne ikke opfylder deres omsorgspligt. Af evalueringsskemaerne fremgår, at deltagerne giver udtryk for, at de har fået det bedre, efter de er startet på Sundt er sjovt, at de er blevet gladere, og at mange ting i hverdagen er blevet nemmere, f.eks. at gå op af trapper, løbe til bussen m.m. Konklusioner Ved projektets slutning må det konstateres, at det har været en succes. Mange deltagere har opnået et stort vægttab, det største er på 19,4 kilo for en enkelt deltager. 2 deltagere har øget deres vægt, men dette skal ses op imod, at de formentlig ville have fortsat deres vægtstigning med en anden takt, hvis de ikke havde deltaget i projektet. Kun disse 2 deltagere har øget deres vægt, for alle andre har der været tale om et vægttab. Det er måske også forkert, at et succeskriterie skal være vægttab. Et større succeskriterie er, at der for alle deltagere har været tale om, at vi har fået knækket den kurve, hvormed de måned for måned har øget deres vægt. Hvis man over projektets forløb har øget sin vægt med 1-2 kilo, skal dette holdes op mod, at disse personer, før projektets start, øgede deres vægt med 1 kilo om måneden, så i virkeligheden er dette tegn på en endnu større gevinst. Vi har med projektet fokuseret på problemet kost og motion for udviklingshæmmede. Reaktionerne fra personer, som har læst om projektet, har været stor tilfredshed med, at der blev taget hul på dette. Alle har samstemmende kunnet komme med eksempler på, hvor stort problemet er i de enkelte bofællesskaber. Ved at læse om initiativet i Frederiksborg Amt har de selv fået inspiration til at tage spørgsmålet op og arbejder nu videre med det. Samarbejdet med Handicapidræt, oplysningsforbund og idrætsklubber har ikke været nogen succes. Det er kun lykkedes indenfor SAC Vests geografiske område at få kontakt med et oplysningsforbund og en idrætsklub, som ønsker at etablere tilbud til udviklingshæmmede, og dette skyldes formentlig et lokalt kendskab til lederne af henholdsvis oplysningsforbund og idrætsforening. I SAC Midts geografiske område var der allerede et oplysningsforbund, som tilbød oplysende virksomhed for udviklingshæmmede, og det var derfor indlysende at få dette oplysningsforbund til at gå ind i et oplysningsarbejde omkring sund kost og motion. Her vil tilbuddet også kunne fortsætte, såfremt det er muligt at skaffe egnede undervisere. Af evalueringsskemaerne fremgår, at udviklingshæmmede ikke ønsker at gå til madlavning eller motion i henholdsvis oplysningsforbund eller idrætsforening. Besvarelserne er de samme, hvad enten man har deltaget i projektet via et oplysningsforbund eller ikke. Vi tolker svarene derhen, at det, de udviklingshæmmede ikke ønsker, er at gå sammen med såkaldt normale. De vil gå sammen med deres egne. Dette skyldes sikkert, at de fleste 13

14 14 formentlig har prøvet at gå til f.eks. motion sammen med normale unge, og der har haft nogle negative oplevelser. Det skal derfor pointeres, at det er vigtigt ved fremtidige tilbud at sørge for, at tilbuddene er målrettet udviklingshæmmede, og at man kun kan deltage, hvis man er udviklingshæmmet. En sidegevinst i projektet, som vi ikke havde regnet med, er forældrenes engagement. Det var meget overraskende at se evalueringsskemaerne og konstatere, at ud af 19 besvarelser havde 10 lavet om på deres kost og 11 et ønske om at deltage i kostvejledningen. Vi ved ikke, om disse også er begyndt at dyrke mere motion eller om de har haft et vægttab, men det viser, at vi er nået længere ud, end vi havde regnet med. 14

Spørgeskema om. Børns spisevaner og forhold til madlavning

Spørgeskema om. Børns spisevaner og forhold til madlavning Barnets navn... Barnets klasse........ Spørgeskema om Børns spisevaner og forhold til madlavning Spørgeskema ifm. projektet Smag for Livet, der er financieret af Nordeafonden ( www.smagforlivet.dk). FORORD

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 Indholdsfortegnelse En sund skole. side 3 Sund krop... side 5 Sund kost... side 7 Daglig motion side 7 Sund medarbejder.. side 9 Økonomi side 10 2 EN SUND SKOLE Hvorfor et

Læs mere

Spørgsmål til barnet/den unge

Spørgsmål til barnet/den unge Spørgsmål til barnet/den unge Afsnit 1 1. Jeg vil gerne lære at spise sundt 2. Jeg vil gerne lære måder at få motion på 3. Jeg vil gerne tabe mig 4. Min familie vil gerne have, at jeg taber mig Afsnit

Læs mere

Vejen til et varigt vægttab

Vejen til et varigt vægttab Vejen til et varigt vægttab Sådan taber du dig hurtigt og effektivt SlankekurDerVirker.dk OM EBOGEN Læs hvordan du opnår et varigt vægttab ved at følge en fornuftig slankekur. Indholdsfortegnelse Hvilken

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL Detaljeret Mål: Målet med Viljensvej.coms ungdomskursus er, at 1. forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos den enkelte deltager, 2. give den enkelte deltager en bedre fysik, 3. give den enkelte deltager

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune

Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Resultater fra satspuljeprojektet Kom i Form Vordingborg Kommune Tina Egevang Kjær Projektleder, cand. psych. Sundhedssekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber Forord Mad, måltider og bevægelse er vigtige elementer i børns hverdag. Mange børn tager hjemmefra om morgenen uden at have spist,

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

En tak bedre. Evalueringsskema. ET AMT I BEVÆGELSE Voksne. Ringkjøbing Amt Sundhedsfremmeafdelingen

En tak bedre. Evalueringsskema. ET AMT I BEVÆGELSE Voksne. Ringkjøbing Amt Sundhedsfremmeafdelingen Evalueringsskema ET AMT I BEVÆGELSE Voksne Til brug for evaluering af projekter der støttes af Ringkjøbing Amts pulje Et amt i bevægelse. 1. Projektets navn: Sted: Kommune: SOSUFORM Social- og sundhedsskolen

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske BILAG 3 Farveladen Servere sund, enkel, varieret og nærende mad Maden skal overvejende være økologisk og fra en grossist eller lokal leverandører Børnene kan altid få lidt mad (f.eks. en rugbrødsmad),

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

I sidste ende er det de voksnes skyld, at der kommer flere overvægtige børn.

I sidste ende er det de voksnes skyld, at der kommer flere overvægtige børn. Overvægtige børn Af Fitnews.dk - onsdag 21. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/overvaegtige-born/ Antallet af overvægtige børn stiger, og hvis ikke der bliver gjort noget ved dette problem,

Læs mere

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Hvorfor slanke dig alene, når du klarer dig bedre sammen med ligevægtige. BT guider dig gennem seks slankefællesskaber. Af Line Felholt, januar 2012 03 Få succes

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik 1 Mad- og måltidspolitik 2 Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet i foråret 2011. Ansvarlig leder: Søren Fynbo Daginstitution Højvang Tyrstedvej 2 8700 Horsens

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitik for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for dagtilbudsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag.

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. MIN AFTALE BOG Denne bog tilhører: Hej! Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. I bogen kan du finde de kost- og motions råd, som vi alle

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Borgermøde i Asp d. 7. februar 2011 2011 Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Ved borgermødet i Asp d. 7. februar 2011 fik borgerne mulighed for at fremsætte deres ønsker til

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune

Tilfredshedsundersøgelse. Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune Tilfredshedsundersøgelse Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune Udført af: Udviklingshæmmedes LandsForbund I perioden: 22. - 23. januar 2015 Indhold Introduktion... 3 Metode... 4 Interviewtemaer...

Læs mere

Børnehuset kost og motionspolitik

Børnehuset kost og motionspolitik Børnehuset kost og motionspolitik Overordnede mål Vi ønsker gennem sund kost at skabe glade aktive børn som trives og udvikles optimalt Vi ønsker at give børnene bevidsthed om sund mad. Vi ønsker at give

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Information om Madskolerne og det at være frivillig instruktør

Information om Madskolerne og det at være frivillig instruktør Information om Madskolerne og det at være frivillig instruktør 2013 Madskoler er et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, 4H 1) og REMA 1000. Madskolerne så første gang dagens lys i 2004. I sommeren

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune FREDERICIAKOMMUNE Tosset med sundhed Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune Team Voksne Udviklingshæmmede Oktober 2009 2 Baggrund Formål Målgrupper Succeskriterier Fredericia Kommunes

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forslag til forløb i en Motivationsgruppe

Forslag til forløb i en Motivationsgruppe Forslag til forløb i en Motivationsgruppe 1. Præsentation af instruktør og deltagere, deres diabetes og deres forventninger til udbyttet af at deltage i Motivationsgruppen. Runde med deltagernes forslag

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere