Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr /48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen"

Transkript

1 Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr /48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

2 Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Økonomi: Sundhedsstyrelsen kr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kr. Ansættelser: 1 projektleder og 2 vægtstoprådgivere Baggrund Forekomsten af overvægt er steget markant i Danmark inden for de seneste årtier. Stigningen har især fundet sted i de yngste aldersgrupper og hos personer med lav uddannelse eller indkomst. Tal fra den nationale sundhedsprofil fra 2010 viser, at 47 % af danskerne nu er overvægtige (BMI +25) og 13 % er nu svært overvægtige (BMI +30). På den baggrund igangsættes projekt SMUK (Sunde Mennesker Uanset Kultur) af Svendborg Kommunes Sundhedsudvalg og Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne. Alle indsatser under satspuljen skal anvende vægtstopmetoden Små Skridt. Projektets formål er at udvikle indsatser, der: bidrager til at udvikle overvægtiges handlekompetencer og motivation til at stoppe vægtøgning eller tabe sig på en hensigtsmæssig måde og vedligeholde vægttabet. Satspuljer er forbeholdt særligt udsatte målgrupper. Svendborg Kommune vælger som primær målgruppe: kvinder med anden etnisk baggrund end dansk med et BMI 30. Som sekundær målgruppe vælges danske kvinder udenfor arbejdsmarkedet med et BMI 30, gravide samt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk med BMI 25. Målgrupperne vil, afhængigt af deres udsathed, netværk og ressourcer i øvrigt, forventeligt have mere svært ved at tabe sig end andre.

3 Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 3 Vigtigste erfaringer og læring Den primære målgruppe (kvinder med anden etnisk baggrund end dansk) Det er vanskeligere at rekruttere projektets primære målgruppe end forventet. På grund af sproglige og kulturelle forhold rekrutteres målgruppen ikke gennem plakater, pjecer og annoncer. Målgruppen rekrutteres bedst gennem mund til mund og derfor er processen tidskrævende og ikke forenelig med den struktur, der er beskrevet for SMUK, hvor nye hold skal starte hver måned. Rekruttering af målgruppen vil fungere bedst i aktiviteter/projekter, hvor der er løbende optag og tid til at sprede kendskabet til aktiviteten gennem kursisternes private netværk. Det er vanskeligt for projektets primære målgruppe at bruge metoden Små Skridt i den form som Sundhedsstyrelsen vælger for projektet. Dels på grund af målgruppens manglende dansksproglige forudsætninger, dels fordi metoden lægger op til, at kursisterne selv skal reflektere meget over egne vaner og selv formulere, hvilke muligheder og barrierer, der er for at ændre dem. Denne refleksion viser sig at være for abstrakt og vanskelig at gennemføre og fastholde for målgruppen. Metoden Små Skridt kan godt med fordel bruges overfor målgruppen, men det kræver, at de får støtte og vejledning til at fastlægge konkrete ændringer i deres livsstil i samarbejde med en vægtstoprådgiver. Metoden gør vaneændringen overskuelig og realistisk at integrere i en hverdag, hvor der på grund af målgruppens udsathed kan være mange andre udfordringer end overvægt, der kræver deres ressourcer. Den primære målgruppe vil meget gerne deltage i aktiviteter indenfor kost og motion. Der er god tilslutning til den ugentlige gymnastik og madlavning og de deltager også i de ekstra tilbud om fysisk aktivitet og sociale arrangementer, der er indlagt i projektet. Tilbud om hjælp til vægtstop for målgruppen fungerer godt ved praktiske tiltag som motion eller sociale arrangementer. Målgruppen har brug for rammer (lokaler, tovholder) omkring sociale fællesskaber, der kan understøtte fastholdelsen af en sundere hverdag. Tyrkisk kvinde, 46 år Kvinden er analfabet på eget sprog og har kun et begrænset dansk sprog. Hun er dog meget interesseret i at deltage i SMUK og har et engageret og stabilt fremmøde. Selvom kvindens danske sprog er begrænset, opnår hun at få udviklet sine handlekompetencer i SMUK, hvor hun gennem nøglehuls- og fuldkornsmærket lærer at navigere i forhold til sundere fødevarer. Kvinden er også meget aktiv på gymnastik holdet. Hendes deltagelse i SMUK betyder også, at hun skal bruge det danske sprog aktivt overfor andre kursister og underviserne og udvikler dermed sproget. Kvinden stopper sin vægtstigning under projektet. Arabisk kvinde, 46 år Kvinden bliver henvist til SMUK fra diabetesambulatoriet. Hun har tidligere forsøgt at tabe sig gennem forskellige slankekure, men uden et varigt resultat. Kvinden er fraskilt og har 3 børn. Der er problemer med alle 3 børn, som kræver mange ressourcer af hende. Kvinden har en tendens til depression og hun oplever at være ensom. Kvinden deltager meget aktivt i SMUK og formår at øge den viden hun har om sund livsstil med Små Skridt metoden. Hun deltager også aktivt i sociale arrangementer og får på den måde opbygget et netværk, der er med til at fastholde hende. Kvinden taber 10.5 kg. under SMUK. Efter projektet får hun et fleksjob i en privat virksom efter mange år udenfor arbejdsmarkedet.

4 Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 4 Den sekundære målgruppe (kvinder med dansk etnisk baggrund) Det er meget nemt at rekruttere den sekundære målgruppe. Gruppen rekrutteres gennem to annoncer i den lokale ugeavis. Annoncerne giver stor respons og det er muligt at sammensætte hold med en relativ homogen målgruppe, der falder indenfor Sundhedsstyrelsens kriterier for satspuljen. Målgruppen har typisk været på mange forskellige slankekure før SMUK uden at opnå et varigt vægttab. Projektets sekundære målgruppe kan opnå godt udbytte af metoden Små Skridt. De har ikke sproglige og kulturelle barriere i forhold til metoden og de kan godt lide, at metoden ikke tager udgangspunkt i fejl, forbud og begrænsninger. Mange kvinder i målgruppen har et stort belastningspres i privatlivet, hvor personlige, sociale og økonomiske problemer kræver så mange ressourcer, at der er begrænset overskud til også at fastholde en sund livsstil. Små Skridt metoden opleves derfor som et godt alternativ til konventionelle slankekure, fordi der er fokus på den enkelte deltagers ressourcer og mulighed for varigt vægttab. Motivation hos deltagerne er altafgørende for at opnå et stabilt og varigt vægttab. Det er derfor vigtigt, at elementer som gruppedynamikken, vægtstoprådgivernes kompetencer og de forskellige aktivitetstilbud i projektperioden har et konstant fokus på at skabe og fastholde motivation hos deltagerne. Dansk kvinde, 41 år Kvinden har gennem de sidste 4 år taget 10 kg. på om året og vejer 140 kg. ved projektstart. Kvinden lever alene med 5 børn, hvoraf den ældste søn er diagnosticeret ADHD og Asperger syndrom og har en udadreagerende adfærd, der både går ud over kvinden og de øvrige søskende. Kvinden har et dårligt socialt netværk og oplever at være ensom. Hun er frikøbt af kommunen til at passe sønnen. Kvinden deltager aktivt i SMUK og formår også at stoppe vægtstigningen og opnår et vægttab på 1 kg. under projektperioden, men hun har efter projektperioden opnået et kontinuerligt vægttab. Kombinationen af øgede handlekompetencer og en reduktion af det private belastningspres, hvor sønnen blandt andet flytter hjemmefra sætter gang i vægttabet og kvinden har i dag, 1½ år efter at hun startede i SMUK, tabt i alt 8.5 kg. Dansk kvinde, 38 år Kvinden kontakter SMUK for at tilmelde sin mand. Da hun ikke kan det, vælger kvinden selv at deltage aktivt i de første 3 intensive måneder, hvorefter hun ikke deltager i fastholdelsesperioden, men arbejder videre med Små Skridt på egen hånd. Både kvinden og hendes mand er overvægtige, men da det udelukkende er manden, der laver mad i familien, giver kvinden den viden, hun får i SMUK videre til ham, der arbejder det ind i madlavningen. Manden taber 25 kg. og kvinden 7.2 kg. under SMUK. Kvinden siger, at familien nu generelt lever meget sundere. Familien også er aflastningsfamilie for 3 børn, hvor kvinden fremhæver, at det også føles godt at de 3 børn nu også får sundere mad, når de er i aflastning.

5 Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 5 Målgruppernes fysiske og sociale profil ved projektstart Den primære målgruppe er meget udsat. Kvinderne har begrænsede danskkundskaber og de har kun gennemført en kort skolegang fra hjemlandet. De er overvejende udenfor arbejdsmarkedet og er i behandling for sygdom. Størstedelen af kvinderne er flygtninge og de kommer primært fra Sri Lanka og Kosovo. Derudover er der en større gruppe af tyrkiske indvandrere. Den sekundære målgruppe består af etnisk danske kvinder. De er også udsatte i forhold til, at over 1/3 er uden for arbejdsmarkedet og er i behandling for sygdom. Projektets primære målgruppe bor hovedsagelig i Hømarken. Projektets sekundære målgruppe bor i det øvrige Svendborg. Antal deltagere Startet i projektet Gennemført Primær målgruppe (58 %) Sekundær målgruppe (47 %) Fysisk profil - gennemsnit Primær målgruppe Sekundær målgruppe Alder (år) Vægt (kg) 79,2 105,1 Højde (m) 1,58 1,68 BMI (kg/m 2 ) 31,5 37,5 Talje (cm) Social profil Primær målgruppe Sekundær målgruppe Offentlige ydelser 85 % 43 % Sygdom i behandling 88 % 38 % Projektresultater Metoden Små Skridt er en radikal anderledes tilgang til vægttab end de konventionelle slankekure. Metoden tager udgangspunkt i den enkeltes vaner og mulighed for at ændre dem. Metoden initierer et langsomt vægttab, hvor succesen ikke måles i antallet af tabte kilo, men den enkeltes vægtstoppers mulighed for at fastholde sit vægttab resten af livet. Det vil sige at et varigt vægtstop eller et mindre vægttab vurderes som bedre for den enkeltes sundhed end et stort vægttab, der ikke er varigt og dermed giver den enkelte en yo-yo vægt. Den primære målgruppe har opnået et gennemsnitligt vægttab på 1.1 kg. Det vil sige, at gruppen som helhed er lykkes med at stoppe vægtstigningen og dermed opfylder Sundhedsstyrelsens formål for puljen. Den sekundære målgruppe har i gennemsnit tabt 4,0 kg og er dermed også lykkes med at opnå et egentligt vægttab og opfylder derfor også puljens formål. Et varigt vægttab på mellem 5 10 % kan sænke risikoen for følgesygdomme uanset udgangsvægten. I den primære målgruppe har 23 % tabt mere end 5 % af udgangsvægten og i den sekundære målgruppe har 43 % opnået det resultat.

6 Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 6 Resultater Ændringer Primær målgruppe Sekundær målgruppe Vægt (kg) -1,1-4,0 Vægt (%) -1,7-3,9 BMI (kg/m 2 ) -0,5-1,5 Talje (cm) -3,3-3,9 Andel vægtstop (%) 65 % 76 % Andel med vægttab på mere end 5 % af udgangsvægten (%) 23 % 43 % Da Små Skridt er en helt ny metode indenfor vægtstop, er det vanskeligt at fastsætte succeskriterier, fordi der ikke kan tages udgangspunkt i resultater, der er opnået i tidligere tilsvarende vægtstopprojekter. SMUKs resultater kan sammenlignes med projektet Sund på egen boldbane som er Vejle Kommunes projekt under den satspulje, som også finansierer SMUK. Vejle har dog ikke opgjort resultaterne enkeltvis for henholdsvis kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og kvinder med dansk etnisk baggrund. I nedenstående tabel er det derfor det samlede resultat for SMUK, der bliver sammenlignet med det samlede resultat for Vejles projekt. Sammenligning Svendborg og Vejle, samlet resultat Primær og sekundær målgruppe Svendborg Vejle Gennemsnitligt vægttab begge målgrupper 2,5 kg. 2,8 kg. Antal deltagere gennemført begge målgrupper 52,5 % 46 % Sammenligningen viser, at resultaterne fra de to projekter er næsten identiske. Projektet i Vejle har samme primære målgruppe som SMUK og gennemføres også i et udsat boligområde, der dog har flere beboere end Hømarken og dermed også et større rekrutteringsgrundlag. Ligesom SMUK er næsten halvdelen af deltagerne i Vejles projekt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Konklusion Erfaringerne viser, at efter en konventionel slankekur tager ca. 90 % det tabte på igen indenfor 2 år. Små Skridt metoden kan med sit fokus på varigt vægttab med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer blive et vigtigt alternativ til konventionelle slankekure. Der er gennem projekt SMUK og de øvrige projekter finansieret under satspuljen indhentet meget værdifuld erfaring med vægtstop i forhold til Små Skridt metoden. Der er arbejdet systematisk med at evaluere og vurdere effekten af Små Skridt metoden, så nye indsatser kan tilpasses de forskellige målgrupper yderligere.

Små skridt til varigt vægttab

Små skridt til varigt vægttab Små skridt til varigt vægttab Indsats for overvægtige i Svendborg Kommune 11/17652 Jesper Eilsø Konceptet kort fortalt Erfaringerne fra SMUK og Små skridt har vist, at en stor del af deltagerne taber sig.

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Indhold 1.0 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Datagrundlag...2 1.3 Begrebsafklaring...2 2.0 Organisering og aktiviteter...2 2.1 Organisering

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Evalueringsrapport Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Søren Toft Hansen Sundhedscenter Vesthimmerland Reference: 7-311-38/15/KAD 1 Om evalueringen Denne evaluering omfatter Vesthimmerlands

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Evaluering af Støtte til vægttab på virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune Kort Version

Evaluering af Støtte til vægttab på virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune Kort Version Evaluering af Støtte til vægttab på virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune Kort Version Det Mobile Sundhedscenter, August 2011 Evalueringen er udarbejdet af: Karina Linnrose, cand.scient.san.publ. Sundhedskonsulent

Læs mere

STATUSRAPPORT. Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper. Projekt: Gladsaxe i Bevægelse. Projektansvarlig: Mia Fruergaard

STATUSRAPPORT. Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper. Projekt: Gladsaxe i Bevægelse. Projektansvarlig: Mia Fruergaard STATUSRAPPORT Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper Projekt: Gladsaxe i Bevægelse Projektansvarlig: Mia Fruergaard Dato: 2. maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Generel del... 2 1.1 Kort om projektet...

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Statusnotat for Mosaikken 2013

Statusnotat for Mosaikken 2013 Statusnotat for Mosaikken 20 . Indledning: Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for borgere i Esbjerg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis over 0 år, samt yngre førtidspensionister.

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

VÆGTSTOP. Konklusionsrapport fra satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

VÆGTSTOP. Konklusionsrapport fra satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne VÆGTSTOP Konklusionsrapport fra satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne April 2013 INDHOLDS FORTEGNELSE Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen April 2013 Rapporten kan ses

Læs mere

Vind over Vægten. små skridt til vægttab, der holder. Evaluering, Juni 2011. Natur og udvikling

Vind over Vægten. små skridt til vægttab, der holder. Evaluering, Juni 2011. Natur og udvikling Vind over Vægten små skridt til vægttab, der holder Evaluering, Juni 2011 Natur og udvikling Forord Halsnæs Kommune har i perioden marts 2009 til juni 2011 tilbudt borgere med overvægt og svær overvægt

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne OPSLAG PLADSER PÅ VÆGTSTOPRÅDGIVERUD- DANNELSEN j.nr. 7-311-38/78/MAE Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Læs mere

Evaluering Små Skridt Mariagerfjord

Evaluering Små Skridt Mariagerfjord Evaluering Små Skridt Mariagerfjord 1 Om Projekt Små Skridt Mariagerfjord 3 ansatte med kompetencer inden for sundhedsfremme og forebyggelse, bevægelse, mad, ergoterapi, antropologi, praksis- og organisationsudvikling

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Statusevaluering af Vægtstop i Herning Kommune Støtte til en lettere kurs i livet

Statusevaluering af Vægtstop i Herning Kommune Støtte til en lettere kurs i livet 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 4 2. BEGREBSAFKLARING 5 3. PROJEKT VÆGTSTOP I HERNING KOMMUNE 2011-2013 6 3.1 FORMÅL 6 3.2 MÅLGRUPPER 6 3.3 REKRUTTERING AF BORGERE TIL VÆGTSTOP 6 3.4 VÆGTSTOPKURSET 6 3.4.1

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedsafdelingen, Forebyggelse og Sundhedsfremme. Evaluering af projekt Små skridt til vægtstop, der holder

Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedsafdelingen, Forebyggelse og Sundhedsfremme. Evaluering af projekt Små skridt til vægtstop, der holder Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedsafdelingen, Forebyggelse og Sundhedsfremme Evaluering af projekt Små skridt til vægtstop, der holder Udgivet af: Sundhedsafdelingen Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

VÆGTSTOP. Resultater fra midtvejsevalueringen af satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

VÆGTSTOP. Resultater fra midtvejsevalueringen af satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne VÆGTSTOP Resultater fra midtvejsevalueringen af satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Januar 2011 INDHOLDS FORTEGNELSE Udgivet af Sundhedsstyrelsen Januar 2011 1. udgave

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Når innovation kræver samspil Lykke Margot Ricard Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Adjunkt, LIPSE WP1 projektleder

Når innovation kræver samspil Lykke Margot Ricard Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Adjunkt, LIPSE WP1 projektleder Når innovation kræver samspil Lykke Margot Ricard Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Adjunkt, LIPSE WP1 projektleder Lykker@ruc.dk Dansic Urban uplift om social innovation i socialt

Læs mere

SLUTEVALUERING VÆGTSTOP TILBUD HERNING KOMMUNE

SLUTEVALUERING VÆGTSTOP TILBUD HERNING KOMMUNE SLUTEVALUERING VÆGTSTOP TILBUD HERNING KOMMUNE 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 4 2. BEGREBSAFKLARING 5 3. PROJEKT VÆGTSTOP I HERNING KOMMUNE 2011-2013 6 3.1 FORMÅL 6 3.2 MÅLGRUPPER 6 3.3 REKRUTTERING AF BORGERE

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt".

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen Små skridt. Punkt 4. Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt". 2008-24040. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at rapporten, som omfatter evaluerings-

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Af Maria Kristiansen Cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Projekt Bydelsundhed. Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014. Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked

Projekt Bydelsundhed. Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014. Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Projekt Bydelsundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Karen Heebøll Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Korskærparken som område ca.

Læs mere

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil?

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Overvægtige gravide Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Sundhedsstyrelsen anbefaler Overvægtige gravide tilbydes rådgivning med henblik på at

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsambassadør Michael Povlsen Sundhedsambassadør Annita Møller Sundhedsambassadør John Balling Næstved Park & Vej Chefkonsulent Pernille Thau Alectia Tlf.

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011

Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011 Evaluering af Faxe Kommunes nøglepersonordning for voksne 2009-2011 Indhold 1.0 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Datagrundlag...1 1.3 Begrebsafklaring...1 2.0 Organisering og aktiviteter...2 2.1 Organisering

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projekt Tab dig og hold vægten

Projekt Tab dig og hold vægten En livsstilsændring sker bedst ved at man flytter en lille sten ad gangen Intern evaluering og afrapportering/projekt Tab dig og hold vægten marts 2012 Projekt Tab dig og hold vægten Intern evaluering

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke.

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Motivation og relation vejen til varigt vægttab Sund kost og

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonsordning Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Ansøgningsfrist Fredag d. 16. april 2010 kl. 12.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Erfaringer og resultater fra projektet Tidlig opsporing og indsats i jobcentre 1 Disposition Kort om projektet Hvorfor er tidlig opsporing

Læs mere