Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni Kl Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive underskrevet lå ikke i mappen). Underskrives på næste møde. 2 Tilføjelse til dagsordenen Sag: Dige på Grundfør kirkegård (1754) - Grundfør Sogn Godkendt. Der bevilges kr af screeningspuljen. Ansøgning om refusion af udgift til afslutning af dige på Grundfør kirkegård MR søger om kr af screeningspuljen 3 Provstiet rundt V/provst Anders Bonde Ordination af præst i Hvorslev 14. august i Aarhus Domkirke 2014 Indsættelse den 17. august 2014 Den ny præst i Hammel bliver alligevel ikke en del af Hammel Neurocenter. Præstesituationen er ved at falde på plads nu. 4 Nyt fra personalekonsulenten Intet nyt v/personalekonsulent Pernille Weldingh 5 Nyt fra stiftsrådet Intet nyt v/steen Boye 6 Nyt fra Skoletjenesten v/birgith Nørlund Skoletjenesten omfatter Randers Nordre og Søndre provstier og Favrskov provsti. Skolerne tilføres ressourcer og undervisningsmateriale via skoletjenesten. Der aflægges besøg på alle skolerne efter ferien. Plan for skoletjenesten for det kommende skoleår udarbejdes efter ferie i samarbejde med skolerne. Der skal sammensættes et forretningsudvalg. Birgit bliver den ene af to fra Favrskov provsti. Der skal vælges et læg medlem. Vi har været i Forvaltningen omkring konfirmandundervisningen. Og der var stor velvilje Referat, Side: 1

2 så det lover godt. Eva er ansat 25% i Kirke-skolesamarbejdet og der vil formentlig også blive ansat en pædagogisk medarbejder for Favrskov provsti. Der er stemning for at finde et læg medlem til skoletjenesten som er ansat i Folkeskolen 7 Status puljemidler Sag: Puljemidler (1675) Status taget til efterretning Puljemidler, opgørelse pr. 13/ Undersøgelse af behov Sag: Reservering af gravsteder og flytning af kirster mellem kapel og kirke (1722) Punktet udsættes til næste møde Undersøgelse af behov Svar fra Ødum-Hadbjerg MR Svar fra Røgen MR Svar fra Granslev MR Svar fra Houlbjerg 9 Gennemgang af Kvartalsrapporter - 1. kvt Sag: Kvartalsrapporter 2014 (1696) Hanne og Lone gennemgår alle de indkomne kvartalsrapporter forud for mødet. Kvartalsrapport fra PUK skal også godkendes og underskrives. Lone og Hanne gennemgår kvartalsrapporterne. Der vil blive taget kontakt til menighedsråd hvis der er behov for det. Kvartalsrapporten for PUK underskrives. 1. kvt.rapport PUkassen 10 Foreløbig Budget 2015, PU-kassen Sag: PUK 2015 (1701) Til godkendelse. Er indlæst i økonomiportalen. Budgettet blev godkendt Foreløbig Budget 2015, PU-kassen 11 Økonomi Lading kirkekasse 13/14 På lukket dagsorden Referat, Side: 2

3 12 Anmodning om refusion 1. halvår 1014 Sag: specialkonfirmander (1517) Provstiudvalget bevilger kr ,81. Anmodning om refusion 1. halvår 1014 MR anmoder om kr ,81 13 Ansøgning om reservemidler Sag: Maling af kirkedøre (1743) - Granslev Sogn Provstiudvalget bevilger kr til maling af kirkedøre. Ansøgning om reservemidler MR ansøger om kr til maling af 4 kirkedøre j.fr. provstesyn Nyt Indgangsparti Røgen kirke Sag: Screening Røgen kirkegård (1276) - Røgen Sogn Bilag fremsendes tirsdag Godkendt og videresendes til Stiftets godkendelse Nyt Indgangsparti Røgen kirke Niveaufri adgang, Røgen kirke 15 Forundersøgelse brugt orgel Sag: Udskiftning af orglet i Sporup Kirke (1740) - Sporup Sogn MR søger om tilladelse / økonomi til at få foretaget en forundersøgelse i forbindelse med brugt orgel der er til salg. Bevillig af forundersøgelse godkendes. PU godkender at formand og provst bevilger beløb for undersøgelse af reservemidlerne. Forundersøgelse brugt orgel 16 Synsforretning, kirke og kirkegård Sag: Syn 2014 (1745) - Sporup Sogn Synsforretning, kirke og kirkegård Kirkesyn Sag: syn 2014 (1746) - Sall Sogn Kirkesyn synsrapport Hvorslev kirke Sag: syn 2014 (1742) - Hvorslev Sogn Referat, Side: 3

4 synsrapport Hvorslev kirke syn gerning kirke Sag: syn 2014 (1727) - Gerning Sogn syn gerning kirke Synsrapport Søften præstegård Sag: Syn 2014 (1748) - Søften Sogn Synsrapport Søften præstegård 21 MR klar til møde om udvidelse af konfirandbygning i Thorsø Sag: Udvidelse af konfirmandhus (1607) - Thorsø Sogn Provsten tager kontakt til menighedsrådet med henblik på at udskyde byggeplanerne til 2016 MR klar til møde om udvidelse af konfirandbygning i Thorsø 22 Ansøgning til reservemidler, fjernelse af forhække, etape 1 Sag: Screening (1729) - Nørre Galten Sogn Godkendt, bevilges af screeningspuljen, såfremt det ikke kan afholdes helt / delvis indenfor driftsrammen. Ansøgning til reservemidler, fjernelse af forhække, etape 1 MR søger om kr Tilbud på rådgivercafe Sag: Energigennemgang af kirkerne (1340) Tilbud på rådgivercafe Vigtigt at servicerer gravere og kirkeværger på det konkrete niveau. Vi kender ikke omfanget af behovet for rådgivning. Gert Madsen inddrages i udarbejdelse af logbog. I dialogen med gravere og kirkeværger i august afsøges om der er et behov for rådgivning. 24 Studietur til Island den september 2014 for provsterne i Århus stift Sag: Provst Anders Bonde (1749) - Hadsten Sogn Obligatorisk deltagelse for provster. Alle udgifter forbundet med studieturen er bevilget. Studietur til Island den september 2014 Provsten ønsker at deltage i studietur. Udgiften hertil søges dækket af PU-kassen 25 Forslag fra Hammel-Lading-Voldby om Provstiudvalget bakker op om projektet og Referat, Side: 4

5 Salmemaraton i Provstiet Sag: Salmemaraton i Provstiet (1750) ansøgningen lægges i mappen for forkyndelsespuljen Forslag fra Hammel-Lading-Voldby om Salmemaraton i Provstiet 26 Budget 15, puljemidler Sag: PUK 2015 (1701) Udgår fejl at punktet er med Budget 15, puljemidler puljemidler, budget 2015.xlsx 27 Ansøgninger til PU fra Hinnerup menighedsråd Sag: Refusion, regnskabsassitance, Hinnerup (1752) - Grundfør Sogn Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr ,08 af reservemidlerne til regnskabsassistance. Ansøgning om midler til regnskabsasistance 28 Ansøgning om midler til ny tavle Sag: Præstetavle (1644) - Lyngå Sogn Fejl, skulle ikke været sat på dagsordenen. Dette punkt afventer skitse fra arkitekt Hans Grøn. Ansøgning om midler til ny tavle MR ansøger om kr moms = i alt kr Referat, Side: 5

6 Orientering 29 Følgebrev fra Advokat om overdragelsesaftale til godkendelse Sag: Salg af Solbakken 58, 8450 Hammel (1734) - Hammel Sogn Følgebrev fra Advokat om overdragelsesaftale til godkendelse Godkendt Overdragelsesaftale Solbakken 58, 8450 Hammel 30 HLF plejeorlov Sag: Provstisekretær Hanne Foldager (1455) Punktet falder ud der bliver ingen plejeorlov. Hanne er fritaget for arbejde i denne uge HLF plejeorlov 31 Hammel-Voldby-Lading Pastorat - ansøgning om lokalt finansieret præstestilling til opnormering af sognepræstestilling Sag: Hammel-Voldby-Lading - lokalt finansieret præstestilling (1753) - Hammel Sogn Hammel-Voldby-Lading Pastorat - ansøgning om lokalt finansieret præstestilling til opnormering af sognepræstestilling Opnormering af lokalfinansieret præst Referat, Side: 6

7 Underskrifter vedr. møde d Lone Tougaard Torp Anders Jørgen Bonde Birgith Nørlund Jensen Helle Vestergaard Mikkelsen Inge Vejby Møller Sten Boye Jensen Referat, Side: 7

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var Peder Frederiksen, Margit Bisgård, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh, Susan Aaen, Betty

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ)

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var. Jørgen Nielsen, Else Jensen, Niels Sohn, Peder Frederiksen, Erik Krogh, Betty Ahrenfeldt,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere