Vi samler Danmarks tredjestørste erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi samler Danmarks tredjestørste erhverv"

Transkript

1 Vi samler Danmarks tredjestørste erhverv»

2 Videnrådgivning er Danmarks tredjestørste erhverv. Med en omsætning på højde med skibsfarten og godt dobbelt så stor som landbrugets, er branchens betydning for samfundsøkonomien til at føle på. Den betydning skal omsættes til anerkendelse og indflydelse. Udgivet af DI Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN:

3 Danmarks tredjestørste erhverv gør Danmark dygtigere Videnrådgiverne omsatte for ca. 130 mia. kr. i 2007 svarende til 7,6 pct. af Danmarks BNP. Omsætningen er således på højde med skibsfartens og godt dobbelt så stor som landbrugets. Videnrådgiverne er Danmarks tredjestørste erhverv. Fælles for videnrådgiverne er, at de lever af at omsætte ny viden til unikke løsninger for deres kunder. Videnrådgiverne medvirker til, at danske virksomheder og den offentlige sektor kan gennemgå omfattende strategiske, teknologiske og organisatoriske forandringer og dermed geares til fremtidens vidensamfund. Videnrådgiverne gør Danmark dygtigere. Sat på spidsen handler branchens fremtid om, hvorvidt Danmark skal vinde eller forsvinde i den globale økonomi. Har branchen ikke gode kår, har det direkte betydning for dansk økonomi. Vi skal sætte mere fokus på værdiskabelsen i vores egen branche og den værdi, vi skaber for samfundet. Branchens betydning for dansk økonomi er imidlertid ikke talk of the town på facebook eller på Christiansborg. Der er en stor opgave i at skabe anerkendelse af branchen og omsætte den til politisk indflydelse på rammevilkårene. Derfor står branchen i dag samlet i DI Videnrådgiverne. Vi er klar til at tage fat. Bjarne Lundager Jensen, Branchedirektør, DI Videnrådgiverne DI Videnrådgiverne» 3

4 Poul Skadhede, formand, adm. dir. Valcon A / S Poul M. Schmidt, adm. dir. Crecea A / S Birgit W. Nørgaard, næstformand, adm. dir. Grontmij Carl Bro A / S Kim Heshe, adm. dir. Plougmann & Vingtoft A / S Thomas Lund, adm. dir. Dansk Teknologiudviklingsaktieselskab Ingelise Bogason, adm. dir. Alectia A / S Preben Thalund Madsen, næstformand, partner IBM Danmark A / S John Pedersen, adm. dir. Operate A / S Lars Kragh, adm. dir. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A / S Asger H. Nielsen, direktør Megafon Research, Analyse, Rådgivning (ikke til stede på billedet) Ernst Tiedemann, adm. dir., FORCE Technology (ikke til stede på billedet) Stig P. Christensen, udviklingsdirektør COWI A / S (ikke til stede på billedet)

5 I spidsen for 700 medlemmer DI Videnrådgivernes bestyrelse Øvrige medlemmer af branchefællesskabet er bl.a.: Adecco A / S, Rambøll, NOKIA Danmark A / S, Niras A / S, EDB Gruppen A / S, Welltec A / S, Orbicon, NetDesign A / S, Moe & Brødsgaard A / S, DELTA Danish Electronics, Light & Acoustics, TNS Gallup A / S, American Power Conversion Denmark ApS, ACNielsen A / S, IMPLEMENT A / S, Eurofins Danmark A / S, FL Smidth Airtech A / S, Deloitte Business Consulting A / S, SAS Revenue Information Services A / S, Tricon Electric A / S, Capacent A / S, Schlumberger Offshore Services Ltd., Burmeister & Wain Energy A / S, UL International Demko A / S, SAS Human Resources Services Denmark A / S, Steelcon A / S, JobLiv Danmark as, Bodycote Metech A / S, Jysk Display A / S, Clear Channel Danmark A / S, KREAB, Lyngsø Marine A / S, Falck Danmark A / S DI Videnrådgiverne» 5

6 DI Videnrådgiverne et fællesskab... DI Videnrådgiverne er et anderledes branchefællesskab. Vi varetager ikke særinteresser, men er talerør for en branche, der skaber værdi i alle led i samfundets værdikæde. DI Videnrådgiverne er et fællesskab for virksomheder, der omsætter og sælger viden i form af services, rådgivning og teknologi. Videnrådgiverne lever af at udvikle, levere, formidle og omsætte viden til konkrete og unikke løsninger for kunden offentlig såvel som privat. Videnrådgiverne gør Danmark dygtigere. DI Videnrådgiverne skal sikre, at videnrådgiverbranchen anerkendes som en branche, der er lige så vigtig for Danmarks konkurrenceevne og velfærd som de traditionelle erhverv.

7 ... med flere fagligheder» IT-rådgivning» Reklame» PR og kommunikation» Rådgivende ingeniører (byggeri og anlæg, energi og miljø» Forskning og udvikling» IPR og patenter» Produktudvikling og teknologirådgivning» Design og formgivning» Ledelse- og virksomhedsudvikling (management)» Computerprogrammering og webservices» Sikkerhedssystemer» HR» Drift og effektivisering» Rekruttering og personaleformidling DI Videnrådgiverne» 7

8 ? Foto: Sebra Interior

9 Hvem er videnrådgiverne?»» Hvem er medarbejderne? En medarbejder i en videnrådgivervirksomhed har typisk gennemført en lang videregående uddannelse. Over 80 pct. af de ansatte i branchen er højtuddannede. En medarbejder i en videnrådgivervirksomhed omsætter gennemsnitligt for ca. 1,2 mio. kr.»» Hvem er kunderne? Alle sektorer i samfundet gør brug af videnrådgiverne. Den største kundesektor er fremstillingsindustrien, hvor branchen henter ca. 30 pct. af sin omsætning. Efter fremstillingsindustrien følger den offentlige sektor som næststørste kunde. Her henter videnrådgiverne 22 pct. af omsætningen. På tredjepladsen følger finanssektoren med 9 pct.»» Hvad omsætter virksomhederne for? Videnrådgiverbranchen ser ud som det øvrige danske erhvervsliv på den måde, at branchen primært består af især mindre og mellemstore virksomheder. To tredjedele af virksomhederne i branchen omsætter for under 20 mio. kr., mens kun 13 pct. omsætter for 51 mio. kr. eller mere. Størstedelen af branchens omsætning er hos de store virksomheder. Således opnås knap 80 pct. af branchens omsætning i de allerstørste virksomheder.»» Hvor er Videnrådgiverne? Videnrådgiverne er spredt ud over hele Danmark. Hovedparten og især de største virksomheder er placeret i og omkring København, men har i meget høj grad også adresser uden for hovedstaden. DI Videnrådgiverne» 9

10 Branchens omsætning er steget med 44 pct.» branchens samlede omsætning i 2007 Videnrådgiverne som samlet branche omsatte i 2007 for 130 mia. kr. Det svarer til en vækst på 7,2 pct. Videnrådgiverne fortsatte dermed den meget positive udvikling, som branchen har befundet sig i siden På disse tre år har branchen oplevet ekstremt flotte vækstrater. Samlet set er branchens omsætning fra 2003 frem til 2007 vokset med 44 pct. Mio. kr (18,3 pct.) (8,4 pct.) (7,2 pct.) Branchens vækst skyldes til dels gode konjunkturer, men i høj grad også en stigende specialisering i det øvrige erhvervsliv, der har betydet, at flere og flere virksomheder outsourcer IT, kommunikation, HR, lean etc. til videnrådgivervirksomheder Kilde: Danmarks Statistik (3,3 pct.) (5,3 pct.) (-2,0 pct.)

11 Videnrådgiverne er Danmarks tredjestørste erhverv» Branchens størrelse i relation til andre udvalgte brancher Videnrådgivernes samlede omsætning gør branchen til Danmarks tredjestørste erhverv i dag. Videnrådgiverne omsætter i dag omtrent det samme som skibsfarten og omkring dobbelt så meget som landbruget. I 2007 opnåede den samlede branche en omsætning på næsten 130 mia. kr. Det svarer til at branchen omsætning udgør 7,6 pct. af Danmarks BNP. Branchen beskæftiger i høj grad medarbejdere med en lang videregående uddannelse. At branchen fylder så meget i dansk økonomi kan ses som et tydeligt tegn på, at Danmark bevæger sig mod at være en videnøkonomi. Kilde: Danmarks Statistik Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør Skibsfart Videnrådgivning Autohandel Supermarkeder, kolonialhandel Entreprenørvirksomhed Elforsyning Anden fødevareindustri Engroshandel med træ og byggematerialer Landbrug Mio. kr DI Videnrådgiverne» 11

12 Videnrådgivning sælger også i udlandet» Branchens eksport og andel af samlet omsætning Det har været en udbredt opfattelse, at rådgivnings- og servicebranchen kun er lokal. Det er en myte, som ikke stemmer overens med den virkelighed, som opleves i videnrådgivervirksomhederne. Videnrådgiverne deltager aktivt i globaliseringen, og eksporten vokser hele tiden. 20 pct. af branchens omsætning er i dag eksport. Mio. kr (19,9 pct.) (21,5 pct.) (18,4 pct.) (19,5 pct.) Videnrådgivernes eksport rundede således i mia. kr Siden 2004 er eksporten vokset med godt 6,5 mia. kr. Det svarer til en vækst i eksporten på 34 pct. i perioden 2004 til Kilde: Danmarks Statistik

13 DI Videnrådgiverne» 13

14 Videnrådgiverne en branche med holdninger!

15 »» Slip eliten løs Videnrådgivningsbranchen er de højtuddannedes mekka og har brug for alle dygtige unge. Har danske virksomheder ikke nok kompetente medarbejdere til deres rådighed, kan de ikke klare sig i fremtidens vidensamfund. DI Videnrådgiverne vil sætte en uddannelsespolitisk dagsorden, der sætter fokus på behovet for flere kandidater af højere kvalitet. Vi vil gå i dialog med universiteterne og regeringen for at højne standarden og øge fokuset på behovet for mere elite i hele uddannelsessystemet.»» Fra forskning til løsning Danmark har brug for forskning og innovation for at skaffe ny indsigt i, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, og hvordan samfundet kan og skal hænge sammen. Her er videnrådgiverne en dynamo. Videnrådgiverne har hele tiden brug for ny viden det er det, vi og Danmark lever af. DI Videnrådgiverne vil arbejde for at tydeliggøre, at videnrådgiverbranchen spiller en central rolle i forhold til forskning, udvikling og videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv. Vores forslag til et forskningscenter for videnerhverv, service og rådgivning vil flytte dansk forskning tættere på erhvervslivet i den globale økonomi.»» Den offentlige sektor skal ikke være en discountbutik Når den offentlige sektor i dag køber ind sætter den alt for stort fokus på pris, og glemmer ofte at tænke på kvalitet. Rådgivningsydelser og viden er kompleks og kan ikke alene sammenlignes på prisen. Den offentlige sektor skal ikke være en discountbutik, men give sine borgere den velfærd, de fortjener. Det gælder unikke videnrådgiverydelser, hvor der er tænkt over sammenhæng, design og brugbarhed, og hvor der ikke skæres hjørner, for at det kan blive for billigt og dermed billigt nok. Derfor er der brug for en ny indkøbspolitik. DI Videnrådgiverne vil sætte en dagsorden, der stimulerer til mere kvalitet i de offentlige indkøb. Vi sætter fokus både på behovet for bedre udbud og vejledning samt ikke mindst på kvalitet i de offentlige indkøb. DI Videnrådgiverne» 15

16 »» Personalejuridisk rådgivning på dine præmisser DI sidder hele tiden klar ved telefonen for at besvare spørgsmål fra medlemmer vedrørende alt fra kunde- og konkurrenceklausuler over udstationering og udenlandsk arbejdskraft, barselsforhold, til lønforhandling, bonusaftaler, ansættelsesvilkår og personalepolitik. Alt sammen med udgangspunkt i din virksomheds egne forhold.»» Så ved du, hvad medarbejderne får i løn DI tilbyder forskellige former for lønstatistik, som kan hjælpe dig med at vurdere lønningerne i din virksomhed, ligesom vi tilbyder værktøjer til at designe din egen lønstatistik. Du har derudover muligheden for at følge lønudviklingen i Danmark og i udlandet samt holde dig opdateret om anden personalestatistik f.eks. fravær og personaleomsætning.»» Barselsfond second to none DI s barselsfond er typisk for videnvirksomhederne mere fordelagtig end andre barselsfonde på markedet. DI s barselsfond yder refusion for løn under barsel og fædreorlov. Moderen får fuld løn i op til 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen i op til 2 uger i forbindelse med fødslen. Til enten faderen eller moderen fuld løn, dog maksimalt 135,00 kr. i timen (med tillæg af feriepenge) i maks. 9 uger.»» Vi hjælper med det globale DI s eksperter rådgiver dig, når du overvejer eksport, outsourcing og etablering i udlandet. DI bidrager til at skabe nye kontakter på udenlandske markeder gennem sine seks udenlandske kontorer, etablerer eksportfremstød, afholder konferencer og etablerer internationalt fokuserede netværk.»» Vi kan noget særligt lokalt Gode lokale rammevilkår er afgørende for virksomhederne. Derfor skal vi præge de politiske beslutninger i kommuner, regioner og de regionale vækstfora. Det sker gennem DI s 18 lokalforeninger. Desuden er foreningerne en regional netværksmulighed i forhold til at møde ligesindede og potentielle kunder.»» Kom nærmere potentielle kunder DI og DI Videnrådgivernes arrangementer og netværk giver dig mulighed for politisk indflydelse, samtidig med at du får mulighed for at møde og netværke med DI s øvrige medlemsvirksomheder, både ligesindede og potentielle kunder. WWW > Se mere på viden.di.dk

17 DI Videnrådgiverne et branchefællesskab i øjenhøjde med videnvirksomhederne relevante services en ligetil indgang til DI s ydelser DI Videnrådgiverne» 17

18

19 På tæerne for 700 medlemmer DI Videnrådgivernes sekretariat Bente Kruckenberg, sekretær Økonomi, medlemsrelationer Tom Vile Jensen, konsulent Erhvervsfremme og iværksætteri, regionalpolitik, analyser og statistik Frank Laybourn, chefkonsulent Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, Kvalitetsreformen, OPS og det offentliges indkøbspolitik, medlemsindgang til DI s ydelser Bjarne Lundager Jensen, branchedirektør Søren Østergaard Pedersen, konsulent Udbud og licitationsregler, OPS, hjemmeside, sekretær for DMR Ole Østrup, studentermedhjælp Statistik og analyser, hjemmeside Kirsten Alkjærsig, konsulent Forsknings- og innovationspolitik, eksport og globalisering Hanne M. Sundin, konsulent Kommunikation og presse, medlemsrelationer og nye medlemmer, energi- og klimapolitik DI Videnrådgiverne» 19

20 DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fag. DI Videnrådgiverne Sundkrogskaj København Ø viden.di.dk Tlf Postadresse: 1787 København V Bliv medlem! Kontakt Bente Kruckenberg,

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen : Smartere ikke dyrere

Fremtidens sundhedsvæsen : Smartere ikke dyrere DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI Organisation for erhvervslivet. Vi samler i dag op mod 800 professionelle videnrådgivervirksomheder. Medlemmerne hos DI Videnrådgiverne arbejder indenfor

Læs mere

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet:

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet: ITEK er branchefællesskabet i Dansk Industri (DI) for virksomheder, der arbejder med it, tele, elektronik og kommunikation. Som medlem af ITEK får du adgang til politisk indflydelse, medlemsservices og

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Dansk Erhvervs vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

ØSTJYLLAND I UDVIKLING

ØSTJYLLAND I UDVIKLING ØSTJYLLAND I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 7 vækst i Østjylland og i danmark 12 Danmark som udviklingsland 17 Velstand og udvikling 19 Region midtjylland i udvikling SIDE 1 Øst jylland

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Engroserhvervene: Den usynlige værdiskaber. Rapport om engroserhvervet og Dansk Erhverv Teknik Oktober 2008

Engroserhvervene: Den usynlige værdiskaber. Rapport om engroserhvervet og Dansk Erhverv Teknik Oktober 2008 Engroserhvervene: Den usynlige værdiskaber Rapport om engroserhvervet og Dansk Erhverv Teknik Oktober 2008 Indhold Forord 3 Resumé 4 1. Engroserhvervene skaber værdi men mangler synlighed 6 2. Engrosmarkedet

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. OKTOBER 2014 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 OM ANALYSE OG ERHVERVSFREMME Center for Analyse og Erhvervsfremme beskæftiger 25 analytikere

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen ØGLEORD AMLE AUTOBRANCHEN ROVÆRDIGHED >: ilbranchen Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen èê Autobranchen er kendetegnet ved at rumme mange og forskelligartede virksomheder.

Læs mere

Sammen SKABER VI VÆRDI. Dygtige offentlige indkøb giver videnrådgivning af høj værdi

Sammen SKABER VI VÆRDI. Dygtige offentlige indkøb giver videnrådgivning af høj værdi Sammen SKABER VI VÆRDI Dygtige offentlige indkøb giver videnrådgivning af høj værdi LAD OS SPARE KLOGT Vi kommer ikke udenom, at det er tid til besparelser i det offentlige. Det er kun rimeligt i en situation,

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

DIgITalE 1999 2009 DI ITEK 1787 København V Tel. 3377 3377 Fax 3377 3920 itek@di.dk itek.dk

DIgITalE 1999 2009 DI ITEK 1787 København V Tel. 3377 3377 Fax 3377 3920 itek@di.dk itek.dk Digitale visioner 1999 2009 årsberetning 2009 2operate ApS 2proceed.com ApS 3DConnection ApS 3Dsupply ApS ACCIPP ApS acon ApS Act IT A/S Adapt A/S Adfrequence ApS Aleksika ApS American Power Conversion

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Teknologiløft. genvej til øget produktivitet, arbejdsglæde og økonomisk succes

Teknologiløft. genvej til øget produktivitet, arbejdsglæde og økonomisk succes Teknologiløft genvej til øget produktivitet, arbejdsglæde og økonomisk succes ATV takker projektets sponsorer Karl Pedersens og Hustrus Industrifond Industriens Realkreditfond ATV takker følgende sponsorer

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere