Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!"

Transkript

1 Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked. Det gør vi for at give vore medlemmer, og medvirkende respondenter, et overblik over markedet og samtidig et redskab til at benchmarke sin egen virksomhed i forhold til kolleger i branchen. Vi takker for den stor opbakning, der har været til undersøgelsen. 43 virksomheder har deltaget i vores survey, heraf flere af de største managementkonsulentvirksomheder i Danmark. 1 Rigtig god læselyst! 1 Se oversigt over hvilke virksomheder, der har bidraget til vores analyse sidst i dokumentet. 1

2 MR regnskabssurvey 2011 Resultaterne for MR s survey omkring branchens forretningsmæssige nøgletal er baseret på tal fra 43 managementkonsulentvirksomheder, der alle har besvaret et elektronisk spørgeskema i efteråret Omsætning Mio. kr. Årlig omsætning (inkl. eksport) Kilde: MR survey (2011) Tabel 3: Årlig omsætning (inkl. eksport) (mio. kr.) Omsætning: Årlig vækst i pct.: -4,7% 4,1% Kilde: MR survey (2011) samt egne beregninger 2 Det bemærkes at ikke alle respondenter har haft samme regnskabsperiode. Hovedparten af respondenterne har regnskabsår, der følger kalenderåret, mens enkelte respondenter har regnskabsår, der afsluttes midt på året. 2

3 Forretningsaktiviteter Omsætning fordelt på serviceydelser Øvrige 13,5% Operations management 9,5% IT - rådgivning 20,6% Ledelse 7,9% Transformation 11,5% Analysearbejde 21,7% Strategi 15,2% Kilde: MR survey (2011) Tabel 4: Omsætning fordelt på serviceydelser Analysearbejde 21,7% IT-rådgivning 20,6% Strategi 15,2% Transformation 11,5% Operations management 9,5% Ledelse 7,9% Øvrige: - Markedsføring & kommunikation 3,8% - SCM 3,7% - HR & rekruttering 3,0% - Andet 3,0% Kilde: MR survey (2011) samt egne beregninger 3

4 Kundesegmenter Omsætning fordelt på kundesegmenter Øvrige 15,5% Service 11,2% Stat 30,8% Finans 11,0% Andet 7,4% Fremstillingsindustri 15,2% Kommuner 8,9% Kilde: MR survey ( 2011) Tabel 5: Kundesegmenter Stat 30,8% Fremstillingsindustri 15,2% Service 11,2% Finans 11,0% Kommuner 8,9% Andet 7,4% Øvrige: - Energi 5,8% - Statslige selskaber 5,0% - Regioner 4,7% Kilde: MR survey (2011) samt egne beregninger 4

5 Beskæftigelse Antal ansatte Kilde: MR survey (2011) Tabel 6: Antal ansatte Konsulenter: Administrativt personale: Partnere: Ansatte i alt: Kilde: MR survey (2011). Note: Deltidsansatte er omregnet til hele årsværk. 5

6 Indekstal Konsulenter & administrativt personale Konsulenter Administrativt personale Kilde: MR survey (2011) Grafen illustrerer udvikling i beskæftigelsen for hhv. konsulenter og adm. personale (beskæftigelsesvægtet). Tabel 11: Konsulent pr. partner i 2010 Gennemsnit: 7 Beskæftigelsesvægtet gennemsnit: 14 5 Note: Omfatter kun virksomheder med mere end 4 ansatte. N = 22 6

7 Regnskabsmæssige nøgletal Indekstal Omsætning pr. ansat Omsætning pr. konsulent Omsætning pr. ansat Kilde: MR survey (2011) Grafen illustrerer den beskæftigelsesvægtede udvikling fra Omsætning pr. ansat (mio. kr.) Omsætning pr. konsulent: 1,53 1,39 1,47 Omsætning pr. ansat: 1,19 1,09 1,15 Omsætning pr. konsulent (vægtet): 1,57 1,41 1,50 Omsætning pr. ansat (vægtet): 1,19 1,09 1,15 Note: Simpelt gennemsnit hvor intet andet er angivet. NB: De vægtede gennemsnit er beskæftigelsesvægtet efter respondenternes angivne antal ansatte (årsværk) 7

8 (mio. kr.) 2010 Segmenteret omsætning pr. konsulent Stor virksomhed 1,78 Mellemstor virksomhed 1,49 Mindre virksomhed 1,13 Stor virksomhed: > 70 årsværk Mellemstor virksomhed: årsværk Mindre virksomhed: < 10 årsværk (mio. kr.) 2010 Segmenteret omsætning pr. ansat Stor virksomhed 1,42 Mellemstor virksomhed 1,04 Mindre virksomhed 0,76 Stor virksomhed: > 70 årsværk Mellemstor virksomhed: årsværk Mindre virksomhed: < 10 årsværk 8

9 Indekstal Lønomkostning & bonus pr. ansat Lønomkostning pr. ansat 84 Bonus pr. ansat Kilde: MR survey (2011) Grafen illustrerer udviklingen i løn- og bonusudbetalinger fra Lønomkostninger & bonus pr. ansat (kr.) Lønomkostning pr. ansat: Bonus pr. ansat: Lønomkostning pr. ansat (vægtet): Bonus pr. ansat (vægtet): Note: Simpelt gennemsnit hvor intet andet er angivet. NB: Opgørelsen over lønomkostninger er ekskl. bonusudbetalinger. De vægtede gennemsnit er beskæftigelsesvægtet efter respondenternes angivne antal ansatte (årsværk) 9

10 Segmenteret lønomkostninger pr. ansat (kr.) 2010 Stor virksomhed Mellemstor virksomhed Mindre virksomhed Stor virksomhed: > 70 årsværk Mellemstor virksomhed: årsværk Mindre virksomhed: < 10 årsværk NB: Opgørelsen over lønomkostninger er ekskl. bonusudbetalinger. (kr.) 2010 Segmenteret bonus pr. ansat Stor virksomhed Mellemstor virksomhed Mindre virksomhed 0 Stor virksomhed: > 70 årsværk Mellemstor virksomhed: årsværk Mindre virksomhed: < 10 årsværk 10

11 Forretningsmæssige nøgletal (kr.) 2010 Segmenteret realiseret timepris Stor virksomhed Mellemstor virksomhed Mindre virksomhed 820 Stor virksomhed: > 70 årsværk Mellemstor virksomhed: årsværk Mindre virksomhed: < 10 årsværk Respondenterne har besvaret spørgsmålet: Hvad var din virksomheds gennemsnitlige realiserede timepriser de tre seneste regnskabsår? (Angiv venligst estimat, hvis en nøjagtig opgørelse ikke haves) (mio. kr.) 2010 Segmenteret overskud pr. partner Stor virksomhed 2,47 Mellemstor virksomhed 1,35 Mindre virksomhed 0,18 Stor virksomhed: > 70 årsværk Mellemstor virksomhed: årsværk Mindre virksomhed: < 10 årsværk Respondenterne har besvaret spørgsmålet: Hvor stort var virksomhedens overskud før lønninger til ejere/direktører/partnere de seneste tre regnskabsår? Opgørelsen er et resultat af respondenternes besvarelser delt med antallet af angivne partnere. 11

12 Segmenteret indtjeningsgrad 2010 Stor virksomhed 8,6 Mindre og mellemstor virksomhed 13,6 Kilde: Experian samt egne beregninger. Note: Grundet manglende regnskabstal for flere mindre og mellemstore respondenter har det ikke været muligt at underopdele dette medlemssegment yderligere. Indtjeningsgraden udtrykker følgende: EBITDA (indtjeningsbidrag) i procent af nettoomsætningen Segmenteret overskudsgrad 2010 Stor virksomhed 6,7% Mindre og mellemstor virksomhed 5,1% Kilde: Experian samt egne beregninger. Note: Grundet manglende regnskabstal for flere mindre og mellemstore respondenter har det ikke været muligt at underopdele dette medlemssegment yderligere. Overskudsgraden udtrykker følgende: EBIT (driftsresultat) i procent af nettoomsætningen 12

13 Segmenteret soliditetsgrad 2010 Stor virksomhed 26,5% Mindre og mellemstor virksomhed 41,1% Kilde: Experian samt egne beregninger. Note: Grundet manglende regnskabstal for flere mindre og mellemstore respondenter har det ikke været muligt at underopdele dette medlemssegment yderligere. Soliditetsgraden udtrykker følgende: Egenkapitalen i procent af de samlede aktiver Segmenteret likviditetsgrad 2010 Stor virksomhed 135,6 Mindre og mellemstor virksomhed 139,4 Kilde: Experian samt egne beregninger. Note: Grundet manglende regnskabstal for flere mindre og mellemstore respondenter har det ikke været muligt at underopdele dette medlemssegment yderligere. Likviditetsgraden opgøres som: Tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld. 13

14 Virksomheder, der har medvirket i surveyen Større konsulentvirksomheder > 70 årsværk COWI A/S Deloitte Business Consulting A/S Devoteam A/S Implement Consulting Group P/S PA Consulting Group A/S Quartz+Co A/S Rambøll Management Consulting A/S Valcon A/S Mellemstore virksomheder = årsværk A-2 A/S CONMOTO A/S Copenhagen Economics A/S CUBION A/S Emendo A/S Hildebrandt & Brandi A/S Minova Consulting A/S Operate A/S Red Associates A/S Wise Mind ApS Mindre virksomheder < 10 årsværk 2Management ApS A-2 Education ApS Axsus ApS Business Institute A/S Capacitate A/S CFOnet ApS Dansk Selskabs Rådgivning A/S FirmCare ApS FPJ Consult Guardian Global Business Security ApS Immenso Consult A/S Incentive Partners ApS Junior Consult KAPA Consulting ApS Keinicke ApS KeyResearch ApS LIMESORGANISATION A/S LMI Danmark A/S Rådgivningscentret Simplify A/S Sterregaard ApS Tofko Business Development A/S TRUST IT Management Consulting Vinderstrategi A/S 14

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005

Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005 Dream it. Plan it. Do it. Regnskab 2005 Dream it. Plan it. Do it. Tryk: Mohrdieck Oplag: 1.000 Design: Oxygen A/S Indhold Itera Consulting Group i Danmark 5 Vidensregnskab 9 Årsrapport 15 ITERA CONSULTING

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere