En ny superkystlinje i Kalø Vig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny superkystlinje i Kalø Vig"

Transkript

1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 Marts 2007 Kortbilag 3.B : : : B : O.10 1: : : B : : : E.1 3.C.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 8.S.3 RAMMEKORT Matrikelkort med kommuneplanrammer 8.S.4 Målforhold: 1: En ny superkystlinje i Kalø Vig Syddjurs Kommunes ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme

2 Indhold Indledning... 1 Syddjurs Kommune og Djursland som feriedestination... 2 Turismeudvikling med fokus på superkystlinjer, naturoplevelser og kulturarv... 3 Kalø Vig som stærkt feriested... 4 Delprojekt A: Forskerboxe ved kursuscenteret Kaløvig Center... 6 Delprojekt B: Overnatning for familier Kaløvig Strandgård Camping... 8 Den videre proces... 10

3 Indledning Med nærværende ansøgning ønsker Syddjurs Kommune at udvikle kyststrækningen ved Kalø Vig i Syddjurs Kommune som en superkystlinje og et helt særligt, stærkt feriested, der i fremtiden skal tiltrække mange nye danske og udenlandske turister til det i forvejen velbesøgte område. Vi mener fra kommunens side på baggrund af de seneste års erfaringer, at potentialet for dette er betydeligt, ligesom vi finder udviklingen af Kalø Vig som superkystlinje afgørende for turismeudviklingen i Syddjurs Kommune, hvor turismen spiller en helt særlig rolle med stor kommunaløkonomisk betydning. Syddjurs Kommune ønsker derfor at invitere Naturstyrelsen til at indgå i dialog herom. På de følgende sider kan I læse mere om projektet, ligesom Syddjurs Kommune selvfølgelig står til rådighed for uddybende oplysninger. Med venlig hilsen Claus Wistoft Borgmester 1

4 Syddjurs Kommune og Djursland som feriedestination Djursland er en af Danmarks stærkeste feriedestinationer og modtager hvert år hundredtusindvis af både danske og udenlandske gæster. Turismen på Djursland generer således ca arbejdspladser på baggrund af direkte og indirekte effekter. Det er ca. 7 % af det samlede antal beskæftigede på Djursland, hvilket er markant over gennemsnittet for Region Midtjylland på 2,2 % og det nationale tal på 3,5 %. Samtidig medfører turismens aktiviteter på Djursland en årlig omsætning på ca. 1,7 mia. kr. Det betyder 1 mia. kr. i værditilvækst og offentlige indtægter på 720 mio. kr. Det svarer til 8 % af det samlede skatteprovenu i kommunerne på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3 procent. Djursland tilbyder en stor tæthed af attraktioner med særdeles høj kvalitet, ligesom her findes kystbyer og oplevelsesbrands med høj regional, national og international kendskabsgrad. I Syddjurs Kommune findes blandt andet turistmagneten Ebeltoft med sit autentiske købstadsmiljø, Nordens største forlystelsespark Djurs Sommerland, Kalø Slotsruin, Fregatten Jylland, Ree Park Ebeltoft Safari, Skandinavisk Dyrepark og det internationalt anerkendte Glasmuseet. Disse attraktioner er sammen med nogle af landets mest børnevenlige badestrande, enestående kulturmiljøer, fantastiske naturområder og landskaber med Nationalpark Mols Bjerge som den største perle med til at udgøre Syddjurs Kommunes høje attraktionskraft. Nabokommunerne Norddjurs, Randers og Aarhus har ligeledes en række stærke turistattraktioner, der understøtter Syddjurs Kommune som ferie- og besøgsmål. En stærk og samlet turistpolitisk indsats på Djursland de seneste fem år, der blandt andet omfatter en markant styrket markedsføringsindsats på de udenlandske nærmarkeder (Norge, Sverige, Tyskland og Holland), har de seneste to år bidraget til en positiv udvikling af turismen på Djursland med en betydelig stigning i antallet af både danske og udenlandske turister. Der er efter flere års tilbagegang nu som et af de få steder i Danmark - vækst i turismeforbruget på Djursland og positive vækstrater i overnatningstallene. Virksomhederne, herunder attraktionerne på Djursland, oplever derfor også vækst, ligesom der fra virksomhedernes side investeres markant i produktudvikling. 2

5 Turismeudvikling med fokus på superkystlinjer, naturoplevelser og kulturarv Syddjurs Kommunes unikke natur- og landskabskvaliteter herunder ikke mindst den lange og afvekslende kystlinje samt den nære beliggenhed til Aarhus og Randers, har gennem tiden gjort Syddjurs til et attraktivt ferie-, fritids- og bosætningsområde. De kulturhistoriske spor efter fortidens besejlings-, ferie- og fritidsaktiviteter er i dag omdrejningspunkt for både turistudvikling og bosætning. Derfor indgår kulturarven også som et strategisk element i såvel turismesatsningerne som kommuneplanen, med udgangspunkt i de betydelige muligheder der ligger i en målrettet satsning på kystens kulturarv, den historiske turismekultur og Nationalpark Mols Bjerge. Langs Syddjurslands kyst findes således en bred vifte af kulturmiljøer såsom havne, ladepladser, pakhuse, badehoteller, feriekolonier, sommerhusområder, helårsområder og landemærker. Syddjurs Kommune arbejder sammen med turismeudviklingsselskabet Destination Djursland og Norddjurs Kommune med udgangspunkt i den fælles turismestrategi Vækst gennem oplevelser på målrettet og strategisk at udvikle turismen på hele Djursland. I denne strategi står ovenstående forhold stærkt. Det vækstpotentiale, der aktuelt udmøntes i stigende besøgstal, flere overnatninger og massive investeringer fra erhvervets side er i høj grad bundet op på udviklingen af såkaldte superkystlinjer, der knytter havet, kysten, naturoplevelserne og kulturmiljøerne sammen. Turismestrategien fokuserer således på at udvikle få udvalgte superkystlinjer på Djursland som stærke og konkurrencedygtige oplevelsesområder. Disse skal gennem øget professionalisering, udvikling, samarbejde og ikke mindst markedsføring skabe mere attraktive feriemål. I arbejdet med udvikling af superkystlinjer har Syddjurs Kommune i samarbejde med Norddjurs Kommune og Destination Djursland under arbejdstitlen Stærke Feriesteder gennemført projekter for at udvikle superkystlinjer ved Ebeltoft og Femmøller Strand i Syddjurs Kommune, og Bønnerup og Fjellerup i Norddjurs Kommune. Dette har medført en stigning i antallet af både danske og udenlandske turister på disse feriemål Med denne ansøgning sigter Syddjurs Kommune efter at gøre kystlinjen ved Kalø Vig til det næste nedslagspunkt, hvor nye danske og udenlandske turister vil vælge at holde deres ferie. Til dette formål er der behov for at kunne udvikle faciliteter også indenfor kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. I nedenstående oversigt beskrives, hvorledes der ønskes igangsat en række udviklingstiltag med fokus på de ovenstående punkter for udmøntningen af vækstpotentialet. Aktiviteterne i dette projekt bygger bl.a. videre på erfaringerne og de grundlæggende koncepter udviklet i forbindelse med de pågående turismestrategier under overskriften Oplevelsesudvikling langs Djurslands kyster og Djursland Vækst gennem oplevelser. 3

6 Kalø Vig som stærkt feriested Syddjurs Kommune ser et stort potentiale for turismeudvikling på kyststrækningen i Kalø Vig i den nordlige ende af Aarhus Bugten. Vi har derfor til denne ansøgning udpeget kyststrækningen fra Kalø Camping i vest til Kalø Slotsruin i øst, hvor vi med en række delprojekter ønsker at forløse områdets potentiale som turistmål for danske og udenlandske turister og begynde udviklingen af området som superkystlinje. Nærværende ansøgning skal således ses som et samlet projekt med en række underliggende delprojekter, der tilsammen massivt vil løfte Kaløvig som turismeområde. Der er mange grunde til at pege på Kalø Vig som den næste superkystlinje på Djursland. Kalø Slotsruin, der er et af de mest besøgte steder i Syddjurs, er placeret i den østlige ende af det udpegede projektområde og repræsenterer en storslået natur- og kulturoplevelse, der hvert år tiltrækker op imod besøgende. Samtidig opfattes området af mange som porten til Nationalpark Mols Bjerge, da man her første gang krydser ind over nationalparkens grænse, når man kommer fra vest. Den udpegede kyststrækning bindes fysisk sammen af en eksisterende og meget anvendt kystnær stiforbindelse, der går fra Aarhus, gennem Mols Bjerge, til Ebeltoft og videre nordpå gennem Djursland. Storbyen Aarhus ligger kun ca. 20 kilometer væk, hvilket gør det muligt at kombinere storbyferien i Danmarks næststørste vækstcenter med Kalø Vigs mange kvaliteter forbundet med kysten, naturen og de store attraktioner. I den vestligste og midterste del af den udpegede kyststrækning findes eksisterende overnatningsfaciliteter i form af det store sommerhusområde ved Følle Strand, campingpladsen Kaløvig Camping og kursuscenteret Kaløvig Center. Ca. en kilometer nordpå fra kysten ligger byerne Rønde og Ugelbølle, der servicerer turisterne med handelsmuligheder og restauranter, ligesom Rønde er et knudepunkt for offentlige transportforbindelser mod Aarhus, Ebeltoft, Mols, Grenå, Randers og den nærtliggende Aarhus Lufthavn i Tirstrup. Kalø Slotsruin ligger i Nationalpark Mols Bjerge og er en af Danmarks vigtigste borgruiner, hvor nogle af landets tidligste kulturhistoriske undersøgelser og udgravninger er foretaget. I nærområdet er der flere formidlings- og naturaktører som udover Nationalparken omfatter blandt andet Danmarks Jægerforbunds nye domicil med Jagtens Hus, Naturstyrelsen Kronjylland, BioScience under Aarhus Universitet på Kalø Hovedgård samt Danmarks eneste Økologiske Landbrugsskole. 4

7 Syddjurs Kommune er da heller ikke de eneste, der har set potentialerne i at løfte Kalø Vig-områdets turismekvaliteter. Således er Realdania med en større investering i færd med at opgradere oplevelsen af Kalø Slotsruin som en del af projektet Steder i landskabet, hvor anlæggets historie formidles på vejen fra parkeringspladsen ud til øen og op i tårnet i den gamle ruin. Ligeledes er Nationalpark Mols Bjerge langt i planerne med at opføre et nyt, unikt velkomstcenter ved ankomsten til Kalø Slotsruin. Velkomstcentret vil ligge som en gateway til parken og vil som indgangsportal tiltrække gæster fra ind- og udland. Med velkomstcentret skabes et levende og unikt informations- og oplevelseshus, der vil understøtte og udvikle de mange forskelligartede aktiviteter, som i dag finder sted i området omkring Kalø Slotsruin. Men det er ikke nok! Overnatningskapaciteten i området skal sikres, udvides og mangfoldiggøres. Dette er helt i tråd med den turistpolitiske satsning på at udvikle stærkt feriesteder langs Djurslands kystlinje. Nærværende projekt omfatter to delprojekter, der sigter mod at skabe større overnatningskapacitet, nye oplevelser og nye muligheder for turisme i naturskønne omgivelser. Delprojekt A Forskerboxe ved kursuscenteret Kaløvig Center. Delprojekt B Udvidelse af Kaløvig Strandgård Camping De to delprojekter ligger Aarhus-nært ved Kalø Slotsruin, en af Syddjurs meget besøgte attraktioner, ved indkørslen til Nationalpark Mols Bjerge og ved eksisterende sommerhusområder. 5

8 Kaløvig Center har mange faciliteter, inkl. et trætophus, der kan bruges til møderum og overnatning Delprojekt A: Forskerboxe ved kursuscenteret Kaløvig Center Det første delprojekt sigter imod en udvidelse af eksisterende faciliteter i form af en udvidelse af værelseskapaciteten på kursuscenteret Kaløvig Center i form af opførelsen af såkaldte forskerboxe. Forskerboksene udformes som enkeltstående enheder, der indpasses diskret i kursuscenterets grønne område, og vil tilbyde arbejdsplads, tekøkken og overnatningsfaciliteter for gæsterne på centeret. Forskerboxene henvender sig især til forskere eller andre personer, der for en kortere eller længere periode ønsker at opholde sig i det unikke og unikt beliggende kursuscenters uforstyrrede atmosfære af skønhed, fordybelse og arbejdsro. De kan altså både ses som understøttende for det eksisterende uddannelses- og vidensmiljø i Kalø og Storaarhus, samtidig med at de kan tiltrække turister i forbindelse med kursuscenterets øvrige aktiviteter. Trods navnet forskerboxe er faciliteterne på ingen måde alene forbeholdt forskere. Tværtimod vil faciliteterne kunne anvendes af alle områdets besøgende herunder ferieturisterne, der allerede i dag særligt i højsæsonen fra juni til august benytter centeret og dets overnatnings- og restaurantfaciliteter. Visualisering Forskerboxene har udsigt til Kalø Vig og terrasse vendt mod skrænt og kystlinje 6

9 Visualisering de tre forskerboxe set fra vandet Kaløvig Center er et velbesøgt og succesfuldt kursuscenter beliggende ved Følle Strand. Huset er oprindeligt opført som badehotel for mere end 100 år siden, og i dag danner stedet som revitaliseret kulturarv rammen om møder, konferencer, fester, uddannelser, refugieophold og feriebesøg. Kunderne er en bred vifte af store og små, private og offentlige virksomheder, privatpersoner og udenlandske gæster. Kaløvig Center er derudover foregangseksempel indenfor bæredygtighed, hvor investeringer i både jordvarme og solvarme har betydet, at kursuscenterets energiforbrug i dag er CO2 neutralt, ligesom der planlægges yderligere grønne forbedringer i form af solceller og måske egen vindmølle. Der er for nærværende ansøgnings vedkommende konkret tale om tre forskerbokse, der for at sikre rolige omgivelser placeres et stykke fra de andre bygninger og med passende afstand til hinanden, på skrænten sydøst for kursuscenterets øvrige bygninger. Boxene opføres, så de forstyrrer naturen mindst muligt og indpasses i de eksisterende forhold. Det indebærer en placering, der tillader havkig fra hver enkelt enhed, samtidig med at de er skjult af skræntbeplantningen fra vandsiden. Enhederne konstrueres i holdbart dansk egetræ med træfacader i et moderne udtryk, og forsynes med kursuscenterets eksisterende jordvarme. Det vil derfor blive et bæredygtigt, æstetisk byggeri, der er meget lavmælt ud mod vandet og komplementerer og bevarer den eksisterende natur i nærområdet. Ligeledes vil forskerboxene med deres fysiske udtryk på smuk vis komplementere centerets ikoniske og nationalt enestående trætophus, der placeret otte meter oppe i en prægtig bøg tilbyder nogle helt unikke møde- og/eller overnatningsfaciliteter. Offentlighedens adgang til naturen og vandet ændres ikke, idét den eksisterende sti, der løber langs kysten nedenfor forskerboxenes placering, ikke vil påvirkes af byggeriet. De tre forskerboxe placeres på skrænten 30+ meter fra vandkanten, bag eksisterende kystnær sti og tilbagetrukket fra kursuscenterets øvrige faciliteter. 7

10 Kaløvig Strandgård Camping er den eneste campingplads ved vandet mellem Aarhus S og Fuglsø i Ebeltoft Vig Delprojekt B: Overnatning for familier Kaløvig Strandgård Camping Det andet delprojekt sigter imod en udvidelse af overnatningskapaciteten i området. Udvidelse af Kaløvig Strandgård Camping skal sikre campingpladsens fortsatte overlevelse og samtidig udgøre et løft i serviceniveauet for de camperende turister i Østjylland. Der eksisterer nemlig et generelt behov for at udvide overnatningskapaciteten i Syddjurs, styrke dens kvalitet og mangfoldighed og etablere flere kystnære overnatningstilbud, da dette er en forudsætning for at skabe større vækst. Og dette gælder særligt for området ved Kaløvig, hvis ambitionen om at udvikle et særligt stærk feriested her, en superkystlinje, skal lykkes. Kaløvig Strandgård Camping er således den eneste campingplads ved vandet fra Aarhus syd til Fuglsø ved Ebeltoft Vig og er et oplagt ophold på turisternes naturlige rute langs kysten. Campingpladsen har som sådan en enestående beliggenhed og stand, der udmønter sig i en højbelægningsprocent og et stort potentiale for videre udvikling. Kystnær beliggenhed efterspørges i høj grad, både af danske og udenlandske turister. Det vurderes derudfra, at der er stort potentiale i en udvidelse af campingpladsen i forhold til både den generelle udvikling af turismen i Syddjurs i almindelighed og udviklingen af Kaløvig som en superkystlinje i særdeleshed. Grundet for få campingenheder på pladsen, må Kaløvig Strandgård Camping i sommerhalvåret i dag afvise mange turister med et ønske om at overnatte på stedet. Samtidig oplever campingpladsen på grund af pladsbegrænsningen voksende udfordringer med at opretholde driften. Kaløvig Strandgård Camping har i dag 125 enheder, og ifølge Campingrådet skal der minimum 250 enheder til for at sikre campingpladsers levedygtighed i dag. En udvidelse af campingpladsen er altså ikke blot nødvendig for at udmønte det store potentiale for turismen ved Kalø Vig, men også for opretholdelsen af det eksisterende niveau, dvs. campingpladsens fortsatte eksistens. Offentlighedens adgang til den eksisterende badebro sikres fortsat med trappe og stiforbindelse 8

11 Campingpladsen udvides på det grønne areal syd for Strandgården, mellem den eksisterende campingplads og vandet Kaløvig Strandgård Camping ønsker at udvide campingpladsen mod syd, ud mod vandet. Her er et areal til rådighed, som i dag henligger til grønt rekreativt område, hesteindhegning, bålplads og adgang til en eksisterende bade- og bådebro. Fra arealet er der en stejl skrænt ned til stranden, og udvidelsen vil derfor have begrænset visuel påvirkning mod vandsiden. Det pågældende areal ligger ligeledes, så det ikke kan ses fra de omkringliggende udsigtsfredede arealer, ligesom en kortlægning har vist, at der ikke er tale om et område med højt naturindhold. Udvidelsen vil bestå i udlægning af flere enheder til sommercamping og vil ikke medføre opførelse af hytter eller lignende. Installationer til campingenhederne skjules i respekt for landskabet. Dertil er det nødvendigt at anlægge en mindre parkeringsplads samt bygge en lav servicebygning til servicering af de nye campingenheder, som opføres i samme stil som den eksisterende strandgård med stråtag. Servicebygningen kan uden problemer placeres 150 m fra vandkanten. I den nordligste ende af det nye areal ønskes anlagt en krolfbane, og mod øst udlægges et græsareal til rekreativt ophold såsom boldspil, der ligger adskilt fra vandet af en offentlig sti og eksisterende sommerhuse. Offentlighedens fortsatte adgang til stranden sikres blandt andet ved at anlægge offentlig sti og trappe ned til den eksisterende badebro. Campingpladsen udvides syd for eksisterende camping, vest for eksisterende sommerhusområde, med servicefaciliteter i nærheden af eksisterende bebyggelse og fortsat offentlig adgang til stranden. 9

12 Den videre proces Projektet og de enkelte delprojekter vil blive realiseret i samarbejde mellem de private aktører/ejere og de relevante myndigheder. De to her nævnte delprojekter vurderes umiddelbart at kræve udarbejdelse af nye lokalplaner samt undtagelse fra strandbeskyttelseslinje samt kystnærhedszone. I den proces vil landskabelige, miljømæssige, æstetiske og andre relevante forhold blive redegjort for og afgøre den konkrete udformning af de endelige projekter, idet tilpasninger af de her fremlagte projektforslag kan blive nødvendige for at tage relevante hensyn til omgivelserne. Fælles for projekterne er således nødvendigheden af dispensationer fra planloven og naturbeskyttelsesloven under forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. Alle projekterne ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Som konsekvens af den smukke beliggenhed ligger campingpladsen indenfor en eksisterende udsigtsfredning. Udsigtsfredningerne administreres af Fredningsnævnet, som derfor skal godkende projekterne forud for en realisering. For campingpladsens vedkommende er der udover den eksisterende fredning også et fredningsforslag rejst af Dansk Naturfredningsforening. Som del af realiseringen af projektet ønsker Syddjurs Kommune at indgå i dialog med Fredningsnævnet omkring. Det er vores overbevisning, at det gennem dialog kan sikres, at projektet kan realiseres i en form, der tager hensyn til fredningernes formål og områdets skønhed. Og vi mener på baggrund af tidligere redegørelse i denne sag, at campingpladsens overlevelse er af stor værdi for turismeudviklingen i turismeudviklingen omkring Kalø Vig, og at denne overlevelse på sigt er fuldkommen afhængig af en kapacitetsudvidelse og derfor også Fredningsnævnets positive indstilling overfor projektet. Vi er i denne forbindelse vidende om, at forsøgsprojekterne som udgangspunkt ikke levner mulighed for undtagelser fra fredninger og/eller fredningsforslag. Vi finder dog udviklingen af Kalø Vig som superkystlinje helt afgørende for turismeudviklingen i Syddjurs Kommune, hvor turismen spiller en helt afgørende rolle med stor kommunaløkonomisk betydning. Syddjurs Kommune ønsker derfor at invitere Naturstyrelsen til at indgå i dialog herom. 10

13 11

14 syddjurs.dk

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Forord Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 1 Forord: Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune Vækst gennem oplevelser Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune igangsætter nu sammen med Norddjurs Kommune

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet.

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST-119-00321 1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.)

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

VELKOMSTCENTER VED KALØ SLOTSRUIN

VELKOMSTCENTER VED KALØ SLOTSRUIN KONTAKT Formand Erling Post mobil: 41 31 85 11 erling@viderup.com Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen mobil: 40 57 87 90 milpe@danmarksnationalparker.dk Foto: Dan Lauritsen Grenaavej 12 8410 Rønde Tlf.:

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Kulturarven understøtter erhvervsudvikling

Kulturarven understøtter erhvervsudvikling Kulturarven understøtter erhvervsudvikling Der er et stort potentiale i kulturarven, når man vil tiltrække erhvervsliv, der leder efter nyt område til deres virksomhed. Erfaringer fra udlandet viser, at

Læs mere

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3.

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. Naturstyrelsen Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. På baggrund af drøftelse med Hanne Kaasgaard fra Naturstyrelsen, sender Assens Kommune hermed et opdateret

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning VEJLEDNING 15. marts 2017 Sag nr.: 2017-1434 Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte elementer i forløbet for

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 202 Offentligt Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland v/trine Kristoffersen, Teamleder Planer og Kort Den 14. januar

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN. Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen

PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN. Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen 3.3. Større kommunal frihed til planlægning: Kystnærhedszonen og strandbeskyttelsesregler

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del. 1 of 5 Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del (midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del indkalder herved til besigtigelse og eventuel forhandling i nedennævnte

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Kystoplevelsen på Djursland

Kystoplevelsen på Djursland Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December 2014 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Enkeltsagsbehandling

Enkeltsagsbehandling Enkeltsagsbehandling Udstykning til og opførelse af et natur- og kulturcenter ved Lien i Skallerup Udarbejdet af Gruppe 40 Landinspektørstudiets 4. semester del 1 Tillæg til projektrapport Skallerup Sogn

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Referat af Brugerrådets møde d. 23. april 2013

Referat af Brugerrådets møde d. 23. april 2013 Referat af Brugerrådets møde d. 23. april 2013 Til stede var: Hans Gæmelke Christian Bundgaard Jørgen Brøgger Lise Schrøder Finn Søndergaard Otto Hansen Thorkild Danielsen Ole Andreasen Inger Astrup Karl

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Velkommen til Skulpturlandskab

Velkommen til Skulpturlandskab Velkommen til Skulpturlandskab fem skulpturelle nedslagspunkter og et dokumentationscenter for skulptur i Syddjurs Kommune Baggrund Den selvejende institution Skulptur- landskab Syddjurs har eksisteret

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

E C D B Y F X. BILAG. Sag nr. 15/5752. Sammenfattende notat vedr. mulig placering af affaldscontainer/ miljøstation ved Egil Fischers Ferieby

E C D B Y F X. BILAG. Sag nr. 15/5752. Sammenfattende notat vedr. mulig placering af affaldscontainer/ miljøstation ved Egil Fischers Ferieby E C F X D B Y Oversigtskort: X. Eks. placering. Rundkørsel. A. Rasteplads. Fuglsøvej. B. Natomolen. Kystvejen. C. Grusgrav. Lyngsbækvej. D. Mols Super. E. Femmøller Efterskole. P-plads. F. Egil Fischers

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces Djursland skaber vækst gennem oplevelser Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces 1 Djursland skaber vækst gennem oplevelser Djursland er et af de to stærke feriesteder i Midtjylland, som Region

Læs mere

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 PLUS15 vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 1 Indledning En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere