En arbejdsplads med gods i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En arbejdsplads med gods i"

Transkript

1 En arbejdsplads med gods i

2 Vil du med på holdet? Dus med direktøren Et jernstøberi er efterhånden en atypisk virksomhed i Danmark. I Dania lever vi imidlertid i bedste velgående og oplever stor succes. Vores støbejernsemner anvendes verden over i alt fra vindmøller til gaffeltrucks, og tilstrømningen af kunder er voksende. Mange vil nok mene, at vores vigtigste råvarer er råjern og stålskrot. Men i virkeligheden er vores vigtigste råvare alle de medarbejdere, som arbejder på Dania hver dag. Det er dygtige, engagerede medarbejdere, der sammen har gjort Dania til, hvad virksomheden er i dag. Og det er medarbejderne, der skal videreudvikle Dania, så vi også fremover kan konkurrere med støberier i lande med lavere omkostninger. En fortsat succes skaber vi ved at investere og forny os i produkter og processer. Men det allervigtigste er, at vi har de bedste, mest fleksible og kompetente medarbejdere. Derfor gør vi en stor indsats for at udvikle vores nuværende medarbejdere og at tiltrække nye, motiverede medarbejdere. På Dania stræber vi efter at være en sikker og sund arbejdsplads med god trivsel. Specielt fordi vores arbejdsplads som følge af omgang med smeltet jern, mange og tunge emner kræver en speciel indsats på arbejdsmiljøområdet. Vi tror, at en god trivsel, sunde medarbejdere og et behageligt arbejdsmiljø er med til at skabe den højeste arbejdsglæde. På de følgende sider kan du læse om at være ansat på Dania. Vil du med på holdet? På vegne af direktionen Adm. direktør Per Thy Sørensen, Dania A/S Dania er en stor produktionsvirksomhed med stramme strukturer. Men der er mennesker bag maskinerne, og systemerne er til for at gøre hverdagen nemmere for os alle sammen. Vi er 300 kolleger, der alle arbejder for ét fælles mål, nemlig at levere kvalitet til vores kunder. Og selvom fagligheden er bred, og vi alle kommer med forskellige uddannelser, baggrunde og kompetencer, løfter vi i fælles flok. Sammenhold og gode kolleger er vores mantra, og vi sætter pris på en åben og ærlig omgangstone. Det skal være sjovt at være på arbejde, og der skal være plads til humor og smil på læben. Det betyder også, at vi er dus med hinanden, og at døren hos både direktør, chef og mester altid er åben.»man siger, hvad man menerjeg har været ansat i mange afdelinger her hos Dania, og kodeordet alle steder er gode kolleger, der spiller sammen som et team. Vi løfter i fælles flok, og opgaverne fordeler vi jævnt mellem os. Der kan sommetider gå lidt værkstedshumor i den, og man får altid svar på tiltale. Men omgangstonen er åben og ærlig, og folk er ikke bange for at sige deres mening«. Fabriksdirektør Jon Jensen og adm. direktør Per Thy Sørensen. Per Lysdahl er kontrolchef og har været ansat hos Dania siden 1990.»Vi skal have det sjovtfællesskabet spiller en vigtig rolle, og selvom vi står ved hver vores maskine, hjælper vi hinanden. Det betyder også meget, at vi har det sjovt, og at der er plads til andet end den daglige drift. Vi har for eksempel været på messe for at se de nyeste maskiner og hilse på kolleger i branchen«. Thomas Bonde er industritekniker og har været ansat på Danias maskinfabrik siden

3 Hvad laver vi?»arbejdet har gjort mig stærkere«vejen fra kundens ordre til færdigt produkt er lang, og det kræver viden og kompetencer at sikre kvalitet igennem hele processen. Her kan du se, hvad du kan komme til at arbejde med i de forskellige afdelinger. Salgsafdelingen Her gennemfører ingeniører og maskinteknikere opsøgende salg og besøger kunder. Det er også her, vi modtager prøveordrer og sender dem videre i systemet. Løsningerne skræddersyes efter kundens ønsker. Ordremodtagelse og planlægning Her modtager vi kundernes produktionsordrer og planlægger produktionen af de ønskede emner. Administration, økonomi og indkøb På kontoret arbejder blandt andet HK ere, økonomer og indkøbere med at sikre, at de administrative processer forløber, som de skal, og at støberiet altid har de nødvendige og rette råvarer. Modelværksted På modelværkstedet bliver kundens ordre omdannet til modeller og værktøjer. Arbejdet kræver stor præcision og udføres af modelsnedkere med baggrund i træ- og metalbranchen som f.eks. møbelsnedkere, tømrere og maskinarbejdere. Kernemageri I kernemageriet fremstilles kvalitetskerner, som bruges til at udforme de indre konturer i støbeemnerne. Smelteri I smelteriet smeltes råjernet i store ovne og køres til støbning på støbelinjerne. Alle medarbejdere i denne afdeling har været igennem omfattende og intensive uddannelsesforløb under deres ansættelse. Støberi I støberiet dannes sandforme ved hjælp af modellerne, hvorefter kernerne monteres, og det flydende jern hældes i. Præcis som i smelteriet har alle gennemført relevante kurser og uddannelsesforløb. Sliberi På sliberiet bliver emnerne efter støbning renset for sand og overskydende jern, så vi ender med de færdige emner til kunderne. Vedligeholdelsesafdeling I vedligeholdelsesafdelingen arbejder en række faglærte medarbejdere med konstant at sikre, at vores maskiner og produktionsudstyr fungerer. Her arbejder både smede, maskinarbejdere og elektrikere. Maskinfabrik På maskinfabrikken bearbejder maskinarbejdere, værktøjsmagere og ope ratører de støbte emner, hvis kunden ønsker dette udført på Dania Laboratorium og kontrol På laboratoriet analyserer laboranter løbende de kemiske og fysiske processer, mens måleteknikere i kontrolafdelingen foretager målinger med blandt andet ultralyd for at sikre, at vores produkter altid er i top. Uddannelse er vejen frem Dania bygger på den enkelte medarbejders viden, og faglig udvikling er derfor en vigtig del af hverdagen. Det gælder ikke kun i samspillet med kompetente kolleger, men i lige så høj grad i forhold til personlig dygtiggørelse. Vi sender løbende vores kolleger på relevante kurser og efteruddannelser, ligesom alle ufaglærte medarbejdere får tilbudt at tage en operatøruddannelse som for eksempel industrioperatør. Er du ny hos Dania, deltager du i et introforløb, hvor du lærer virksomheden og dine nye kolleger at kende.»det er ret utraditionelt for en ung kvinde at arbejde på en fysisk krævende arbejdsplads. Men jobbet giver mig mulighed for at spare penge op, så jeg kan tage en uddannelse. Fabriksarbejde kræver en stærk psyke, men jeg tror, at mange unge mennesker ville have godt af at prøve at være et sted som her«. Elena Lazauskaite er timelønnet og har været ansat i sliberiet siden Hun var også ansat i 2008.»Faglige udfordringer hver eneste dag«vi uddanner også elever og lærlinge Dania er ikke kun en arbejdsplads. Vi er også et uddannelsessted, der sikrer optimale betingelser for din karriere. Med et svendebrev eller uddannelsesbevis fra Dania er du godt rustet til fremtiden, uanset om du kan lide at bruge dine hænder eller brænder for kontorarbejde. Vi har en række elev- og lærepladser, der er fordelt over flere afdelinger. Du kan uddanne dig til smed og elektriker, og vi tager både unge- og voksenlærlinge.»vi får mange spændende opgaver ind, og det kræver sparring og rådføring med kollegerne at skabe det bedste produkt til kunden. Vi bruger hinanden rigtig meget i det daglige, og det faglige niveau er højt. Det gør det spændende og sjovt at komme på arbejde hver eneste dag«. Ivan Rasmussen er uddannet tømrer og han har været ansat på modelværkstedet siden

4 Mere end bare arbejde En særlig arbejdsplads Selvom vi er på job det meste af vores vågne tid, er livet Plads til sociale aktiviteter At arbejde på et jernstøberi er noget helt særligt. Vores an- Sikkerhed i højsædet mere end arbejde. Hos Dania skal der være plads til det Du kan også være med i en af vores personale- ciennitet blandt medarbejderne er høj, og tendensen blandt Med store maskiner og flydende jern er Dania en farlig ar- hele. Der skal være tid til at skabe sig en karriere, tid til per- klubber, dyrke firmaidræt eller stille op sammen med kolle- nye medarbejdere er klar: De fleste bliver her rigtig længe, bejdsplads. Men det skal ikke være farligt at være på ar- sonlig udvikling og tid til at forfølge sine mål og drømme. ger i lokale motionsløb. Og vi tager altid godt imod gode når først de er faldet ind i rytmen på et støberi. bejde, så derfor har vi naturligvis stor fokus på sikkerheden. idéer fra medarbejderne til fælles aktiviteter med kolleger- Som Dania-medarbejder får du indflydelse på din egen ne og støtter dem eventuelt økonomisk. Her er der plads til alle Vi har fastlagte procedurer for ophold og færdsel på fabrik- hverdag, og du kan til hver en tid spille dit talent på Der findes ikke en endegyldig formel på et tilfredsstillende ken og støberiet, ligesom brug af gældende sikkerhedsud- banen. Gode ideer til, hvordan vi gør arbejdet endnu arbejdsliv. Nogle sætter pris på, at tingene kører på samme styr altid er påkrævet. mere effektivt, bliver hørt, og der er rum til at fejre både måde dag efter dag, mens andre har brug for, at der hele personlige højtideligheder og kollektive succeser med tiden sker noget nyt. Hos Dania har vi plads til begge dele. kollegerne. Du kan både vælge at blive i den samme afdeling og dyg- Sundhedsforsikring og sundhedstjek tiggøre dig her, eller du kan vælge at få nye udfordringer Det er vigtigt for både virksomheden og den enkelte med- ved at skifte afdeling og jobfunktion internt i virksom- arbejder, at det fysiske og psykiske helbred er i top. heden. Hos Dania har vi en udvidet sundhedsforsikring, så du hur- Løbende informationsmøder tigt kan få behandling af eksempelvis en kiropraktor, fysio- For at informere medarbejderne terapeut eller psykolog, hvis du får skavanker. Samtidig får om nye tiltag i virksomheden og alle medarbejdere i 2011 tilbudt et sundhedstjek med den løbende status på vores salg gode råd til en sund og aktiv livsstil. og resultater, samles vi hvert kvartal til informationsmøder. Her orienterer ledelsen om, hvad der sker, og fortæller om planerne for fremtidens Dania. Det er også her, vi drøfter aktuelle ting, der sker i vores virksomhed.»plads til hygge og fødselsdagvigtigt at vide, hvad der skerhos Dania har vi humoren med, og det sociale liv på arbejdspladsen vægtes højt. Der er plads til at fejre runde fødselsdage med besøg hjemme hos fødselaren. Det giver arbejdsglæde og et rigtig godt sammenhold blandt kollegerne«. Sonja Hedegaard er uddannet teknisk tegner og har været ansat hos Dania som planlægger siden 2008.»Det betyder meget for mig, at jeg ved hvor min arbejdsplads er på vej hen, og at jeg bliver hørt, hvis jeg har forslag til, hvordan vi optimerer vores hverdag«. Bjørn Virenfeldt Kristensen er industritekniker og har været ansat på Dania Maskinfabrik siden

5 Præsentation af Dania A/S Leverer gennemtænkte løsninger i jernstøbegods til kvalitetsbevidste kunder i Danmark og udlandet. Specialiseret i produktion af maskinformet, råt og bearbejdet jernstøbegods i små og mellemstore serier. Grundlagt i 1947 i Aarhus og flyttet til Aars i Beskæftiger knap 300 medarbejdere (knap 20 procent kvinder). Producerer årligt over 4,5 millioner støbejernsemner fra 0,5-65 kilo (i alt tons). 65 procent af omsætningen er eksport til primært Nordeuropa. Virksomheder inden for hydraulik står for 60 procent af omsætningen. Har de seneste år gennemført et omfattende investeringsprogram for at være på forkant med den nyeste teknologi inden for støbning og bearbejdning af jernstøbegods. Certificeret inden for blandt andet kvalitetssikring, energi og miljøledelse, hvilket er med til at garantere en høj kvalitet af de støbte emner. Tryk og layout: Aars Bogtryk & Offset A/S Tekst: Kragelund Kommunikation A/S Fotos: Foto-Lab Aars Dania A/S Markedsvej 21 DK-9600 Aars Tlf

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

Mere end bare et job

Mere end bare et job Mere end bare et job Mere end bare et job Meget mere end pension Et job hos ATP udvikler dig ikke kun fagligt, men også socialt og personligt. Vi tager din udvikling alvorligt. For det er vigtigt for både

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Start din karriere her

Start din karriere her Euler Hermes Danmark Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder www.eulerhermes.dk 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Danmark 4 Hvad er

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Start din karriere her. hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder

Start din karriere her. hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Danmark 4 Hvad er kreditforsikring? 6 Medarbejderprofiler

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse fagretninger Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 1 Indhold Velkommen... 3 Mad og oplevelser... 4 Etablering og udvikling... 6 Benzin og spænding

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse.

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER Chefen: DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE Så meget tjener du på at læse videre EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: Jan drømmer om mere ansvar Ryan

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse.

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER Chefen: DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE Så meget tjener du på at læse videre EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: Jan drømmer om mere ansvar Ryan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober

HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober HR-News Sundhed på arbejdspladsen - mere og andet end gulerødder og kondisko. Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere