Årsrapport Danica Pension I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Danica Pension I"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Danica Pension I

2 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituationen og salget... 4 Kunder og service... 5 Risikostyring og investeringsstrategi... 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer... 6 Årets resultat... 6 Forventninger til Ledelse og ledelseshverv... 9 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning...11 Revisionspåtegninger...12 REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis...14 Regnskab DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

3 Hovedtal Mio. kr RESULTATOPGØRELSE Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter Egenkapital i alt NØGLETAL I PCT. Afkast før pensionsafkastskat 4,1 3,9 5,1 4,4 7,6 Afkast efter pensionsafkastskat 3,5 3,3 4,3 3,5 7,0 Omkostningsprocent af præmier 3,9 5,0 6,2 6,9 6,5 Omkostningsprocent af hensættelser 1,7 1,9 2,4 4,4 9,5 Omkostninger pr. forsikret i kr Omkostningsresultat 0,6 0,7 1,0 2,7 7,4 Forsikringsrisikoresultat 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat 13,1 10,4 8,7 15,4 14,0 Egenkapitalforrentning efter skat 4,9 12,6 4,7 10,5 11,0 NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio f.e.r Operating ratio De anførte afkastnøgletal omfatter alene selskabets egne midler og ikke unitlink kundernes afkast. Præmier og ydelser i 2002 og 2003 er inkl. ind og udbetalinger på investeringskontrakter. For er værdiansættelsen foretaget i henhold til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse af 13. december For er værdiansættelsen foretaget i henhold til dagældende regler. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

4 Resume Danica Pension I, der tegner markedsprodukterne Danica Link og Danica Balance samt unitlink ordninger i den norske filial, opnåede i 2006 et resultat på 23 mio. kr. mod 53 mio. kr. i 2005, hvilket er en forbedring i forhold til forventningerne i halvårsrapporten Bruttopræmierne inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter og syge og ulykkespræmier blev på mio. kr. mod mio. kr. i Kunder med Danica Balance med 30 år til pension, og som har valgt middel risiko, fik i 2006 et afkast på 10,5 pct. før skat, mens kunder med høj risiko fik et afkast på 14,0 pct. før skat. Kunder med Danica Link har i de fleste tilfælde valgt at placere opsparingen i middel risiko, og her udgjorde afkastet 5,3 pct. før skat, mens kunder med høj risiko fik et afkast på 9,1 pct. før skat. Salget af Danica Balance og Danica Link har udviklet sig tilfredsstillende i 2006, og mange kunder har tillige valgt at flytte deres opsparing fra Danica Traditionel til et af de to markedsprodukter. Den stigende interesse, som både private og firmaer viser for markedsprodukterne, betyder, at disse over tid vil afløse det traditionelle pensionsprodukt. Generelt anbefaler Danica yngre kunder med Danica Traditionel med ydelsesgaranti baseret på 1,5 pct. eller 2,5 pct. at omlægge opsparingen til enten Danica Balance eller Danica Link. For kunder, der har en traditionel ordning med en ydelsesgaranti baseret på 4,5 pct., er problemstillingen lidt mere kompleks, og det er derfor vigtigt, at disse kunder får omhyggelig rådgivning inden de eventuelt omlægger ordningen. Cirka af Danicas kunder har allerede valgt markedsbaserede produkter. I Danica Pension I udgjorde omkostningsprocenten 3,9 pct. I 2006 blev der sat yderligere fokus på ekspeditionstiderne, bl.a. ved at Danica valgte at indføre en økonomisk godtgørelse til kunderne, hvis en pensionsopsparing ikke er oprettet inden for 20 arbejdsdage. Konkurrencesituationen og salget Der har i 2006 været en stigende interesse for pensionsopsparing. Den højere levealder samt drømmen om et aktivt liv som pensionist har betydet, at stadig flere har erkendt behovet for selv at spare op til pensionen. Kombineret med de stadigt voksende pensionsformuer har det samtidig øget mediernes interesse for området. De samlede præmier på markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link steg med 87 pct. til 6,0 mia. kr. Stigningen fordeler sig med 62 pct. på løbende præmier og 90 pct. på engangspræmier. Den store stigning i engangspræmierne skal ses i sammenhæng med de nedsatte gebyrer for at flytte de traditionelle ordninger. Således stammer 1,6 mia. kr. fra reserver overført fra Danica Pension. Markedsandelen i Danmark udgjorde godt 50 pct. baseret på bruttopræmierne for 1. halvår DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

5 Kunder og service Danica har i såvel 2006 som i de foregående år fokuseret på forbedring af ekspeditionstiden i forbindelse med oprettelse eller ændringer af policer og i forbindelse med skadessager. Det har været et emne i hele pensionsbranchen, og pressen har i efteråret også beskæftiget sig med dette. EKSPEDITIONSTIDER (I pct.) Nytegninger inden for 5 dage Policeændringer inden for 10 dage Skadebehandling inden for 10 dage Korte ekspeditionstider er vigtige for kunderne, og for Danica er det væsentligt at leve op til kundernes forventninger. I 2006 indførte Danica på eget initiativ en godtgørelse til kunderne, såfremt en nytegnet pensionsopsparing ikke er etableret senest 20 arbejdsdage efter, at kundens underskrift er modtaget. De samlede godtgørelser i 2006 udgjorde i alt ca kr., hvilket er noget mindre end forventet, og niveauet skal bl.a. ses i sammenhæng med et stort antal nytegnede pensionsordninger i På Danicas hjemmeside offentliggøres servicemål, resultater for nyoprettelser og ændringer af policer, samt ekspeditionstider på skadesager. Danica vil i 2007 tilstræbe yderligere forbedring af ekspeditionstiderne. I foråret 2006 gennemførte Danica en kundetilfredshedsundersøgelse som viste, at kunderne opfatter Danica som et pålideligt og troværdigt selskab, der yder en god personlig betjening. Undersøgelsen viste også, at kunderne fortsat opfatter formuleringerne i breve, forsikringsbetingelser, årsoversigter m.v. som ringe. Selvom Danica i de senere år har foretaget mange forbedringer af den skriftlige kommunikation, vil disse forhold også være et fokusområde i Danica har i 2006 bidraget aktivt til udvikling af Pensionsinfo, som er en fælles brancheløsning med pensionsoplysninger fra alle pengeinstitutter og pensionsselskaber i Danmark. Løsningen forventes at være tilgængelig for kunderne medio Risikostyring og investeringsstrategi Risikoen på Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter påhviler i væsentligt omfang forsikringstagerne. Risikoen på garantierne i Danica Link afdækkes med afledte finansielle aktieinstrumenter samt ved omlægning af investeringerne de sidste fem år inden udbetaling. Risikoen på garantierne i Danica Balance styres primært gennem investeringsstrategien. Selskabets egne midler er placeret i obligationer med en varighed på cirka 2,4 år. Opsparingen i Danica Balance investeres i kombinationer af fire investeringsfonde, som er specielt udviklet til Danica Balance. For hver enkelt kunde tilpasser Danica løbende fordelingen mellem de fire fonde ud fra kundens alder og valgte risikoprofil. Én af fondene investerer i aktier, hvor udgangspunktet er en portefølje af indekserede udenlandske aktier, som suppleres med aktive investeringer inden for udvalgte områder. De øvrige tre fonde investerer i obligationer og adskiller sig især fra hinanden ved løbetiden for de obligationer, der investeres i. Der investeres primært i danske og europæiske obligationer. Danica Link er Danicas mest fleksible pensionsprodukt, hvor den enkelte kunde har stor DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

6 frihed til selv at vælge risikoprofil på investeringerne. Pensionsopsparingen investeres med udgangspunkt i et fondsunivers bestående af 43 investeringsfonde fra en række danske og internationale fondsforvaltere. Udviklingen i hver enkelt investeringsfond følges nøje, og fonde, der ikke lever op til Danicas krav, bliver udskiftet. Herved sikres en høj kvalitet i de tilbudte investeringsfonde. Danica Pension I har i 2006 overholdt Finanstilsynets røde og gule lys. Danica Pension I er således i grønt lys, hvilket indebærer, at Danica Pension I kan modstå en negativ markedsudvikling med blandt andet et samtidigt aktiekursfald på 30 pct. og en renteændring på 1 pct. Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer Danica Pension I er ejet af Danica Pension, der indgår i Danske Bank koncernen. Selskabet driver en filial i Norge. Danica Link udbyder afdelinger fra investeringsforeningerne Alfred Berg, BG Invest, Carnegie Worldwide, Danske Invest, Fidelity International, Black Rock Merrill Lynch Investment Managers og T. Rowe Price. Den enkelte Danica Linkkunde kan enten selv bestemme, hvilke investeringsfonde, der skal investeres i, eller overlade det til Danica ved at vælge en af de seks Danica Valgporteføljer. Danica Valgporteføljerne sammensættes med forskellige risikoniveauer, hvor aktieandelen udgør mellem 0 pct. og 100 pct. Danica Valgporteføljernes aktieandel styres med udgangspunkt i en global aktieportefølje. Forskellige regioner eller sektorer kan over eller undervægtes alt efter den forventede fremtidige udvikling. Obligationsandelen styres primært ud fra forventningerne til renteudviklingen. Kunderne kan investere opsparingen i værdipapirer og samtidig sikre sig mod kurstab, idet Danica Link tilbydes både med og uden udbetalingsgaranti. Udbetalingsgarantien sikrer kunden mindst 95 pct. af indbetalingerne på pensionstidspunktet. Der er udover direktion, aktuar og bestyrelsessekretær alene ansatte i selskabets norske filial. Bestyrelsen i Danica Pension I består af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf tre er medarbejder ansat i Danica Pension. Danica har i 2006 ansat Jørgen Klejnstrup som direktør, med ansvar for Kundeservice, Udland og HR. Jørgen Klejnstrup kom fra en stilling som direktør for International Forretningsudvikling i Danske Bank. Direktionen består herefter af administrerende direktør Henrik RamlauHansen, direktør Jørgen Klejnstrup og direktør Jesper Winkelmann. Årets resultat Danica Pension I s resultat før skat udgjorde 61 mio. kr. mod 44 mio. kr. i Efter skat udgjorde resultatet 23 mio. kr. mod 53 mio. kr. i 2005, hvilket er en forbedring i forhold til forventningerne i halvårsrapporten Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. I resultatet indgår resultatet af filialen i Norge med 11 mio. kr. før skat og 22 mio. kr. efter skat. Finanstilsynet har pr. 1. januar 2006 ændret reglerne således, at det ikke længere er muligt at indregne nutidsværdi af fremtidigt 6 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

7 administrationsresultat på forsikringskontrakter. Kommentarer til resultatopgørelsen Bruttopræmierne inkl. syge og ulykkesforsikring og indbetalinger på investeringskontrakter steg med 78 pct. og udgjorde mio. kr. Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat blev i 2006 på mio. kr. Afkastet af obligationer var påvirket af kurstab som følge af en stigende rente, mens der var kursstigninger på aktier. Samlet har investeringsafkastet været tilfredsstillende. BRUTTOPRÆMIER (Mio. kr.) Løbende præmier Engangspræmier Investeringskontrakter Danica Link, Norge Bruttopræmier i alt Kunder i Danica Balance med middel aktieandel og 30 år til pensionering fik i 2006 et afkast på 10,5 pct. Siden Danica Balance blev introduceret i foråret 2005, har disse kunder fået et samlet afkast på 15,3 pct. p.a. før skat. I selskabets filial i Norge udgjorde præmieindtægter inklusiv indbetalinger på investeringskontrakter 206 mio. kr. De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg med 65 mio. kr. til 237 mio. kr., heraf steg administrationsomkostningerne med 22 mio. kr. og erhvervelsesomkostningerne med 43 mio. kr. Af de samlede omkostninger er 18 mio. kr. afholdt i filialen i Norge. Omkostningsprocenten faldt fra 5,0 pct. i 2005 til 3,9 pct. i Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring udgjorde 81 mio. kr. mod 46 mio. kr. i Skadeniveauet var fortsat utilfredsstillende. Andre ordinære indtægter vedrører indtægter fra fondsforvaltere. Stigningen fra 54 mio. kr. i 2005 til 81 mio. kr. i 2006 kan henføres til den stigende portefølje. Skatten udgjorde en indtægt på 38 mio. kr. Skatten af årets danske indkomst udgjorde en indtægt på 20 mio. kr. svarende til 28 pct. af resultat før skat. Skatten vedrørende den norske filial udgjorde en indtægt på 18 mio. kr. som følge af revurdering af udskudte skatteaktiver. AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT (i pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel Høj 14, ,3 38 Middel 10,5 75 3,8 27 Lav 6,9 49 2,3 16 Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt at placere deres investering i Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på 5,3 pct. mod 21,7 pct. i Set over 2 år blev det gennemsnitlige afkast 13,2 pct. p.a. før skat. Afkastet for kunder med høj risiko udgjorde 9,1 pct. før skat og 11,4 pct. før skat for kunder med 100 pct. aktier. Generelt vil afkastet på markedsprodukterne svinge mere fra år til år, end det er tilfældet for Danica Traditionel. DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT (i pct.) Danica Valg Garanti 6,6 14,0 Danica Valg 100 pct. Obligationer 1,1 4,1 Danica Valg Lav Risiko 3,5 10,7 Danica Valg Middel Risiko 5,3 21,7 Danica Valg Høj Risiko 9,1 30,2 Danica Valg 100 pct. Aktier 11,4 40,9 Kommentarer til balancen Danica Pension I s balance steg fra mio. kr. ultimo 2005 til mio. kr. ultimo DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

8 Hensættelser for unitlink kontrakter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ultimo Ultimo 2006 var 44 pct. af de danske Danica Link kunders midler placeret i obligationsafdelinger og 56 pct. i aktieafdelinger. Af de samlede midler var cirka 90 pct. investeret via Danica Valg. Danica Valg betyder, at kunderne efter valg af risikoprofil overlader investeringen af indbetalingerne til Danica. Af de samlede hensættelser udgjorde 31 pct. hensættelser for unitlink forsikringer med udbetalingsgaranti ultimo 2006 mod 39 pct. ultimo Egenkapitalen udgjorde 472 mio. kr. ultimo 2006 mod 451 mio. kr. ultimo Selskabets norske filial har modtaget koncernbidrag fra Danica Pensjonsforsikring for 2005 og 2006, hvilket har forøget egenkapitalen med 44 mio. kr. Solvenskravet udgjorde 262 mio. kr. Basiskapitalen, der udelukkende består af egenkapital, udgjorde 472 mio. kr. Forventninger til 2007 På trods af den hårde konkurrence forventer Danica en vækst i præmieindtægterne i Resultatet forventes på niveau med Begivenheder efter balancedagen Der er i tiden fra 31. december 2006 til regnskabets underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. 8 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

9 Ledelse og ledelseshverv Bestyrelse Nedenfor er oplyst bestyrelsesmedlemmernes stilling, øvrige direktions og bestyrelsesposter i danske og udenlandske selskaber (bortset fra 100 pct. ejede datterselskaber af moderselskabet Danske Bank). Ordførende direktør Peter Straarup (formand) Danske Bank. Assistent Gitte Jensen Danica Pension. Bankdirektør Sven Lystbæk (næstformand) Danske Bank. Bestyrelsesmedlem i: Værdipapircentralen A/S (formand) PBS Holding A/S (formand) PBS A/S (formand) Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S (formand) Multidata Holding A/S (formand) Multidata A/S (formand) Pensionschef Jens Rasmussen Danica Pension. Vicedirektør Erik Sevaldsen Danske Bank. Bestyrelsesmedlem i: Investeringsselskabet af 23. marts 2001 A/S Bankdirektør Tonny Thierry Andersen Danske Bank. Bestyrelsesmedlem i: Investeringsselskabet af 23. marts 2001 A/S Viceordførende direktør Jakob Brogaard Danske Bank. Bestyrelsesmedlem i: LR Realkredit A/S (næstformand) Afdelingsdirektør Thomas Falck Danica Pension. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

10 Direktion I henhold til lov om finansiel virksomhed 80, stk. 8 skal den finansielle virksomhed mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om de hverv, som bestyrelsen har godkendt for personer, der er ansat af bestyrelsen, jf. samme lovs 80, stk. 1. Administrerende direktør Direktør Henrik RamlauHansen Jesper Winkelmann Administrerende direktør i: Direktør i: Forsikringsselskabet Danica og 2 øvrige datterselskaber heraf samt bestyrelsesmedlem i terselskaber heraf. Forsikringsselskabet Danica og 2 øvrige dat 3 datterselskaber heraf. Bestyrelsesmedlem i: Forenede Gruppeliv A/S (formand) Direktør Jørgen Klejnstrup Direktør i: Forsikringsselskabet Danica og 2 øvrige datterselskaber heraf samt bestyrelsesmedlem i 2 datterselskaber heraf. Bestyrelsesmedlem i: PBS Holding A/S PBS A/S Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S Multidata Holding A/S Multidata A/S home a/s Northern Bank Limited National Irish Bank Limited DDB Invest AB DDB Invest Ltd. 10 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

11 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, for regnskabsåret Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansiel stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 31. januar 2007 Direktionen Henrik RamlauHansen Jørgen Klejnstrup Jesper Winkelmann administrerende Bestyrelsen Peter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen formand næstformand Jakob Brogaard Thomas Falck Gitte Jensen Jens Rasmussen Erik Sevaldsen DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

12 Revisionspåtegninger Intern revision Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold og noter, der aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er endvidere udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og hvorefter ekstern revision i videst muligt omfang baserer sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde. Revisionen er planlagt og udført således, at vi i løbet af året har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen omfatter endvidere handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod skabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31.december 2006 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. København, den 31. januar 2007 Jens Peter Thomassen Revisionschef Palle Mortensen Afdelingsdirektør 12 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

13 De uafhængige revisorer Til aktionærerne i Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Vi har revideret årsrapporten for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab, for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, kapitalforhold og noter, der aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse Lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31.december 2006 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. København, den 31. januar 2007 København, den 31. januar 2007 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Gunslev Arne Sivertsen Svend Ørjan Jensen Ole Fabricius statsautoriserede revisorer statsautoriserede revisorer DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

14 Regnskab Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten udarbejdes efter reglerne i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Koncernens regnskabspraksis for indregning af hensættelse på unitlink forsikringskontrakter er, som følge af nyt regelsæt fra Finanstilsynet, ændret med virkning fra 1. januar Efter hidtidig praksis blev nutidsværdien af fremtidigt administrationsresultat indregnet ved forsikringskontraktens indgåelse. Ændringen medfører, at hensættelsen i fremtiden som minimum svarer til kontrakternes genkøbsværdi. Sammenligningstal er tilrettet. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem selskaber i Danske Bank koncernen foretages på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket basis og efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne, med mindre transaktionerne er ubetydelige. Omregning af transaktioner i fremmed valuta Regnskabet præsenteres i danske kroner, som er Danica Pension I s funktionelle valuta. Den funktionelle valuta i selskabets udenlandske enhed er valutaen i det land, hvor enheden er hjemhørende, idet de fleste indtægter og udgifter afregnes i hjemlandets valuta. Transaktioner omregnes til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen. ÆNDRINGEN INDEBÆRER FØLGENDE: (Mio. kr.) Resultat før skat Skat Resultat efter skat Pr. 1. januar 2006 er foretaget nedenstående ændringer: Egenkapital 398 Hensættelser for unitlink 550 Udskudt skat 152 Konsolidering Danica Pension I indgår sammen med moderselskabet Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab i koncernregnskabet for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, København, der indgår som en dattervirksomhed i koncernregnskabet for Danske Bank A/S, København. På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer af monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen. Ikkemonetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes til valutakursen på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer indregnes som en bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/ forpligtelsen. Omregning af udenlandske enheder Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder omregnes til danske kroner til balancedagens kurs. Indtægter og omkostninger omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursgevinster og tab ved omregning af nettoinve 14 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

15 steringer i en udenlandsk enhed indregnes direkte på egenkapitalen. Valutakursregulering af finansielle instrumenter, der anvendes til sikring af nettoinvesteringer i udenlandske enheder, indregnes tillige direkte på egenkapitalen. Alle omregningsdifferencer er indregnet direkte på egenkapitalen og specificeret i noterne. RESULTATOPGØRELSE Præmier Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen af præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Præmier fra investeringskontrakter vises i noterne. Investeringsafkast Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer og tilgodehavender. Endvidere indgår udbytte af kapitalandele. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver. Renteudgifter indeholder renter af lån og øvrig gæld. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder portfoliomanagement gebyrer til kapitalforvaltere, handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten beregnes ud fra regnskabsårets opgjorte skattegrundlag. Forsikringsydelser Forsikringsydelser f.e.r. omfatter årets udbetalte ydelser på forsikringskontrakter, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag for genforsikringens andel. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag for genforsikringens andel. Ændringen specificeres i noterne på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter omfatter årets ændring i unitlink hensættelserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede omkostninger forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger omfatter øvrige periodiserede omkostninger vedrørende forsikringsdriften. Overført investeringsafkast Det overførte investeringsafkast består af afkast til egenkapitalen samt afkast til sygeog ulykkesforsikring. Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Resultatet af syge og ulykkeforsikring indgår i en særskilt hovedpost i resultatopgørelsen og specificeres i en note. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

16 Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret. Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., overføres fra investeringsafkast. Beløbet beregnes ud fra den af Københavns Fondsbørs offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning. Den del af forøgelsen af præmieog erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering, overføres fra præmierne/erstatningsudgifterne til modregning i den forsikringstekniske rente. Kursregulering indgår dog under posten investeringsafkast. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab på tidligere års erstatningshensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel. Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig andel af det samlede investeringsafkast ekskl. unitlink kundernes afkast. Andelen er beregnet efter forholdet mellem syge og ulykkeshensættelserne og de samlede forsikringsmæssige hensættelser. Andre indtægter Omfatter indtægter, der ikke kan henføres til forsikringsbestand eller investeringsaktiver. Andre omkostninger Omfatter omkostninger, der ikke kan henføres til forsikringsbestand eller investeringsaktiver. Skat I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel og udskudt skat af årets resultat før skat samt efterregulering af tidligere års beregnede skat. Indkomstskat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne i de lande, hvor selskabet driver virksomhed. Skat i forbindelse med poster, der indregnes på egenkapitalen, indregnes direkte på egenkapitalen. BALANCE AKTIVER Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på afregningsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Indtil afregningsdagen indregnes ændringer i værdien af det erhvervede eller solgte aktiv. Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i sidst kendte markedspris på balancedagen. Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form af diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. 16 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

17 Afledte finansielle instrumenter indgår under posten Øvrige, hvis dagsværdien er positiv, mens de indgår under posten Anden gæld, hvis dagsværdien er negativ. Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter måles til dagsværdi. Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede officielle kurs på balancedagen. Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form af diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne vedrører syge og ulykkesforsikringer og afsættes svarende til den del af de opkrævede præmier, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen er estimeret ud fra et Euro swapmarked med tillæg af spændet mellem danske og tyske statsobligationer. Rentestrukturen reduceres med et risikotillæg på 5 pct. Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne anvendes forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed, der er fastlagt på baggrund af erfaringer fra bestanden i Danica. Tilgodehavender Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser vises opdelt på præmiehensættelser, livsforsikringshensættelser, erstatningshensættelser og hensættelser til unitlink kontrakter. Tilgodehavender måles til skønnet dagsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Livsforsikringshensættelserne består af garanterede ydelser. Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige præmier. PASSIVER Egenkapital Omregning af udenlandske enheder Omregning af udenlandske enheder omfatter omregningsdifferencer opstået ved omregning af resultat og nettoinvestering for udenlandske enheder fra deres funktionelle valutaer til danske kroner. Derudover indgår valutakursregulering af finansielle forpligtelser, som afdækker nettoinvesteringen i udenlandske enheder. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser udgør et skøn over forventede udbetalinger samt forfaldne endnu ikke udbetalte forsikringsydelser. For skader vedrørende syge og ulykkesforsikringer, der afvikles som løbende udbetalinger, opgøres hensættelsen til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger inklusiv omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

18 Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til bonus og præmierabatter er beløb, der tilfalder forsikringstagerne som følge af et gunstigt skadeforløb for indeværende eller tidligere år. Hensættelser til unitlink kontrakter Hensættelserne opgøres til dagsværdi med udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel af de tilknyttede investeringsforeninger og under hensyntagen til indgåede garantier. For den del af forsikringerne, der er tegnet med garanti, opgøres værdien af garanterede fripoliceydelser på basis af de til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag. Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle midlertidige forskelle mellem regnskabs og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser. Udskudt skat indregnes i balancen under posterne Udskudte skatteaktiver og Udskudte skatteforpligtelser på grundlag af gældende skattesatser. Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud og skattefradrag indeholdes alene i udskudt skat, hvis det er sandsynligt at sådanne underskud og skattefradrag kan udnyttes. Skyldig skat indgår i regnskabsposten skatteforpligtelser. Tilgodehavende skat indgår i regnskabsposten Aktuelle skatteaktiver. 18 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

19 Resultatopgørelse Danica Pension I Note Mio. kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Renteindtægter og udbytter m.v. 2 Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt 3 Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 4 Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Forsikringsydelser f.e.r., i alt 5 Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i genforsikringsandel Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger 7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter 9 Skat RESULTAT FØR SKAT ÅRETS RESULTAT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

20 Balance Danica Pension I Aktiver Note Mio. kr Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 10 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til unitlinked kontrakter Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

21 Balance Danica Pension I Passiver Note Mio. kr Aktiekapital Overført overskud 12 EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fripoliceydelser 5 Livsforsikringshensættelser, i alt 13 Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter 14 Hensættelser for unitlinked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 9 Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT 15 Eventualforpligtelser DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

22 Kapitalforhold Danica Pension I Mio. kr. Aktiekapital Overført overskud I alt Egenkapital, 1. januar Årets resultat Indkomst i alt Anden tilgang, koncernbidrag Egenkapital, 31. december Egenkapital, 1. januar 2005 Ændring i anvendt regnskabspraksis Korrigeret egenkapital, 1. januar Årets resultat Indkomst i alt Kapitaltilførsel Egenkapital, 31. december DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

23 Kapitalforhold Danica Pension I Mio. kr Solvenskrav og basiskapital Egenkapital Kernekapital Reduceret kernekapital Basiskapital Solvenskrav for livsforsikring Solvenskrav for syge og ulykkesforsikring Solvenskrav i alt Overskydende basiskapital DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

24 Noter Danica Pension I Note Mio. kr BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter Direkte forsikringer: Løbende præmier Engangspræmier Direkte forsikringer i alt Bruttopræmier i alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold: Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer I alt Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.): Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold: Forsikringer med egen investeringsrisiko I alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark Øvrige lande I alt I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter, som ikke indgår i resultatopgørelsen: Løbende indbetalinger Engangsindbetalinger Indbetalinger i alt KURSREGULERINGER Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Kursreguleringer i alt PENSIONSAFKASTSKAT Friholdt andel 1,0% 1,0% 4 UDBETALTE YDELSER Direkte forsikringer: Forsikringssummer ved død Forsikringssummer ved udløb Pensions og renteydelser Tilbagekøb Udbetalte ydelser i alt DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

25 Noter Danica Pension I Note Mio. kr ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Andet Ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Livsforsikringshensættelser ultimo perioden Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med: Bonuspotentiale på fripoliceydelser Hensættelserne vedrører samme bestand, med en grundlagsrente på 1,5 pct. 3 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

26 Noter Danica Pension I Note Mio. kr ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNITLINKED KONTRAKTER Hensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg Risikogevinst Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Indbetaling investeringskontrakter Udbetaling investeringskontrakter Overdragelse af hensættelser Andet Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Hensættelser ultimo perioden Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Unitlinked hensættelser er opdelt således: Forsikringskontrakter Investeringskontrakter Unitlinked hensættelser ultimo perioden FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER Provisioner for direkte forsikringer udgør Honorar til revisionsvirksomheder: Samlet honorar til: KPMG Grant Thornton Heraf honorar vedrørende andre ydelser end revision: KPMG Selskabet har ansat direktion, aktuar og bestyrelsessekretær. Der er ikke udbetalt vederlag til disse eller til bestyrelsen. Administrationen varetages af andre selskaber i Danske Bank koncernen. Administrationsvederlaget dækker bl.a. omkostninger til revision, direktion og bestyrelse. De medarbejdere, der fremgår af noten er ansat i selskabets norske filial. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året Antal heltidsbeskæftigede ultimo året Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Andet 7 0,5 0,2 0, ,4 0,1 0, Personaleudgifter i alt DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

27 Noter Danica Pension I Note Mio. kr FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt: Brutto For egen regning Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast: Investeringsafkast fordelt til SUL Forsikringsteknisk rente, sats Forsikringsteknisk rente, beløb Diskontering erstatningshensættelse Diskontering stigende risiko m. alder Forsikringsteknisk rente f.e.r. efter diskontering Investeringsafkast fordelt til syge og ulykkesforsikring Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer Heraf overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast ,96% ,05% Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

28 Noter Danica Pension I Note Mio. kr SKAT Årets skat kan opdeles således: Skat af årets resultat I alt Skat af årets resultat fremkommer således: Aktuel skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse af skatteprocent Øvrige ændringer af udskudt skat I alt Effektiv skatteprocent Dansk skatteprocent Efterregulering af tidligere års beregnede skat Effekt af nedsættelse af skattesats Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter Effektiv skatteprocent 28,0 11,2 23,1 62,3 28,0 1,0 14,0 43,0 Udskudte skatteforpligtelser fordelt på hovedposter: Andet 7 28 I alt ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER Heri indgår investeringer i virksomheder i Danske Bank koncernen således: Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Kapitalandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter I alt EGENKAPITAL Aktieantal á 100 kr ERSTATNINGSHENSÆTTELSER Brutto syge og ulykkesforsikring Erstatningshensættelser i alt HENSÆTTELSER FOR UNITLINKED KONTRAKTER Hensættelser for unitlinked kontrakter uden garanti Hensættelser for unitlinked kontrakter med udbetalingsgaranti I (Danica Link) Hensættelser for unitlinked kontrakter med udbetalingsgaranti II (Danica Link) Hensættelser for unitlinked kontrakter med garanti (Danica Balance) Hensættelser for unitlinked kontrakter i alt I hensættelser for unitlinked kontrakter med garanti indgår: Garanterede ydelser Garanterede fripoliceydelser DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2006

29 Noter Danica Pension I Note Mio. kr EVENTUALFORPLIGTELSER Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber, der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før Selskaberne er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncernens ITdrift og udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Danica Pension I administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for. I 2006 har Danica Pension I således refunderet Danica Pension 241 mio. kr. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. 17 FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2006 Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. point Aktiekursfald på 12 pct. Ejendomsprisfald på 8 pct. Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.) Tab på modparter på 8 pct. Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. Stigning i invalideintensiteten på 10 pct. Minimum påvirkning af basiskapitalen DANICA PENSION I, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST Regnskabsmæssig Primo Ultimo Nettoinvesteringer Afkast i pct. p.a. før pensionsafkastskat og selskabsskat Øvrige kapitalandele: Børsnoterede udenlandske kapitalandele Øvrige kapitalandele i alt Obligationer: Statsobligationer (Zone A) * Realkreditobligationer * Valutaafdækning Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning Obligationer i alt ,2 Øvrige finansielle investeringsaktiver ,0 * Afkastprocent før valutaafdækning var for Statsobligationer (Zone A) 1,1 pct. og for Realkreditobligationer 2,5 pct. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Årsrapport 2005. Danica Pension I

Årsrapport 2005. Danica Pension I Årsrapport 2005 Danica Pension I Indholdsfortegnelse HOVEDTAL 2 RESUME.. 3 LEDELSESBERETNG Konkurrencesituationen og salget 3 Kunder og Service 4 Investeringsstrategi og risikostyring 5 Organisation, ledelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2007

DANICA PENSION I Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 1 Resume... 3 Konkurrencesituationen og salget... 3 Kunder og service... 4 Risikostyring og investeringsstrategi... 5

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Årsrapport 2004. Danica Pension I

Årsrapport 2004. Danica Pension I Årsrapport 2004 Danica Pension I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DANICA PENSION I s HOVEDTAL BERETNING 4 Pensionsmarkedet og salget 5 Kunder og service 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer 5 Investeringsstrategi

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere