Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013"

Transkript

1 Pædagogisk g Aarhus Universitet Torsdag den 7. februar 2013 giv fremtiden mening

2 1 Program for pædagogisk dag, torsdag d på Århus Universitet Giv fremtiden mening Hvordan skal vi forstå skolens nøglebegreber Faglighed, Fællesskab og gagement i en anno 2013 kontekst og i fremtiden? Hvordan understøtter undervisningen og skolens udviklingsarbejde kernebegreberne? Vi skal kunne oversætte de politiske dagsordener og integrere dem i vores egen praksis, fx 95%- målsætningen, innovation i AT, Ny Nordisk Skole, og vi skal bidrage til vores kerneydelse med en modernisering af dannelsesbegrebet og hvad det vil sige at være studieforberedt nu og i fremtiden. Det kalder på, at vi må gentolke de kernebegreber, der karakteriser vores skole, nemlig Faglighed, Fællesskab og gagement. Hvad ønsker vi disse begreber skal betyde anno 2013 og i fremtiden? Vi vil stille skarpt på, hvordan vi gennem udvikling af den daglige undervisning forsøger at oversætte de politiske dagsordener, så både vores egen skole og Stx som ungdomsuddannelse også fremadrettet står stærkt. Vi har samlet tre udviklingsprojekter under en fælles overskrift, nemlig Ny Nordisk Skole. NNS er en ramme, hvor hele skolen lærere og elever - er med til at udvikle både skolen og bidrage til det uddannelsesfællesskab og samarbejde, vi har med andre skoler. Den grundlæggende idé i NNS er, at vi er med til at give alle elevgrupper bedre uddannelse. I NNS er det meningen at man udfordrer og udfordres af andre skoler på såvel proces, mål og evaluering. Vi ønsker at bidrage med tre konkrete, igangværende projekter, som løfter eleverne ved indgangsniveauet og gennem grundforløbet, som udfordrer eleverne fagligt og tværfagligt i studieretningen og som undersøger ny pædagogik og didaktik under anvendelse af innovation og digitale medier. Se vedhæftede bilag vedr. NNS. Projektgrupperne er: Innovation i AT som driver for elevernes innovationskompetence og lærernes -didaktik ipad som generator for motivation og faglig udfordring af den enkelte elev, for udvikling af ny organisering af undervisningen, nye elev- og lærerroller Klar-Parat-Studieretning samarbejde om elevernes kompetenceudvikling Vi har mange bud på meningsfyldte og anvendelsesorienterede oversættelser af de politiske dagsordener. Gennem skolens forsøgsarbejde har vi forsøgt at være proaktive og innovative, så vi i fællesskab kan lægge sporene for skolens og vores egen udvikling. På pædagogisk dag tager vi udgangspunkt i det eksisterende udviklingsarbejde, som enten allerede er ved at blive implementeret eller står overfor snart at skulle integreres i undervisningen, hvor vi skal arbejde med at få forsøgsresultaterne ud i klasseværelset og dele erfaringer herfra.

3 2 Vi står samtidig med en fremadrettet udfordring i forhold til en ny IKT strategi og spørgsmålet om, hvad vi forstår ved digital dannelse. Vi får en præsentation af, hvordan vi gennem nye screeningsværktøjer får ny viden om vores elever, som vi kan anvende målrettet i tilrettelæggelsen af undervisningen, så vi kommer tættere på den enkelte elev - eksempelvis i forbindelse med ny skriftlighed. Vi har udviklet værktøjer i form af lektiecafe, særlige turbo-kurser, mentor mm til de svage elever. Vi har startet på talentudvikling, og vi skal fremtidigt overveje, hvordan vi opdyrker de skjulte talenter blandt eleverne, sådan at det ikke kun er 12-tallerne, der får mulighed for faglig udfordring og udvikling deres talent. Med en ny kompetenceudviklingsportal, som er en parallel til vores skriftlighedsportal, vil studieretningsledere, klasseteam og den enkelte lærer kunne få et bedre overblik over hvem, der gør hvad, hvornår. Dette for at kompetenceudviklingen i grundforløbet og i studieretningerne hænger sammen gennem det treårige forløb. Desuden vil vi se på hvordan elementer fra innovation i AT og fremmedsprogsundervisning på helt nye måder kan tilføre undervisningen nye muligheder samtidig med at elevernes engagement øges. Og endelig vil der være videndeling om hvordan IKT/iPads kan bidrage til at udvikle nye arbejdsformer og måske ny didaktik, som alt sammen kan understøtte skolens tre kernebegreber nu og i fremtiden.

4 3 Program Efter frokost på AU med deltagende lærere og elever gør vi status på skolens aktuelle udviklingsprojekter. Arbejdsgrupperne opsummerer det udførte arbejde og giver konkrete bud på anvendelsesmuligheder i undervisningen og hvordan arbejdet kan tilføre vores tre kernebegreber fornyet mening. Derefter er det meningen, at vi skal lade os forstyrre af den verden, der ser os udefra. Det sker i form af et oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen om Fremtiden og fremtidens gymnasium? Hvilke kompetencer skal vores elever have i fremtiden? Dernæst får vi elevernes opfattelse af skolen og undervisningen ved et blik ind i ETU en. Med et udefra-blik og et elev-blik med i bagagen er det meningen, at vi skal afslutte dagen i et værksted. I værkstedet skal vi drøfte implementeringsmuligheder af forsøgsarbejdet og udveksle erfaringer om det, der er igangsat eller allerede er afprøvet. Til sidst går vi i fremtidsværksted, hvor vi giver input til det fremtidige udviklingsarbejde på skolen. Implementeringsværkstedet er i faggrupper, fremtidsværksted er tværgående emnegrupper : Bygning 1536, Aarhus Universitet. Frokost i tematisk kantine. Sofie Lystlund, som er vores vært fra AU, udleverer spisebilletter ved indgangen til matematisk kantine, som dækker buffet og en vand/kaffe. Vi har reserveret plads til venstre i kantinen bag foldedørene Søauditorierne, Eduard Biermann, bygn 1252, lok 204 Velkommen til Aarhus Universitet ved AC fuldmægtig, Ditte Bruun Laursen, AU. Ditte står bl.a for Det Rullende Universitet og formidlingskursus, som retter sig mod studerende, der skal i praktik i gymnasiet eller med på Dru. 1230: Status på udviklingsprojekter og fremadrettet anvendelse i undervisningen. - Uddannelsessystemet på langs herunder Klar-Parat-Studieretning (KPS) og sammenhæng mellem udviklingsprojekterne og Ny Nordisk Skole ved SJ o KPS: Kompetenceudvikling i grundforløb og start på studieretninger OG portal ved An o KPS: Nye screeningssystemer, der følger den enkelte elev ved Lu o KPS: Omlagt skriftlighed, fremlæggelse af evaluering ved LN - Hvad kan vi med innovation og kreativitet på OG? ved ME, LE - Sprog gør klog, sprognetværksgruppen ved AV - Faglige, pædagogiske og didaktiske potentialer i ipad- forsøget ved TT, CJ min pause

5 Oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen: Fremtiden og fremtidens gymnasium? Jesper Bo Jensen er uddannet forsker med Ph.d. i statskundskab og postgraduate studier fra Stanford University. Han har mange års erfaringer med strategisk tænkning i den offentlige sektor. Han er pt. direktør i Fremforsk som blev stiftet i Kaffe samt fremvisning af Per Kirkeby kunst på Aarhus Universitet 1600 Centrale temaer fra Elevtrivselsundersøgelsen/ETU ved BL Ny projektorganisering ved BL 1620 Faglighed, Fællesskab og gagement - version 2013 og frem Faggrupper, bygning 1525 se lokalefordeling. I første runde arbejdes der i faggrupper. Her er det er meningen, at faggrupperne gør status på nuværende praksis og erfaringsudveksler ift. til de projekter, man allerede er godt i gang med, fx ny skriftlighed. Desuden drøftes hvordan man i faget kan anvende input fra udviklingsgrupperne i undervisningen og studieretningerne. Fagsekretæren er referent. Erfaringsudveksling og implementeringsmuligheder ift.: ny skriftlighed hvordan? både i fag med og uden skriftlig disciplin feedback og forslag til tilføjelser på kompetenceportalen vedr grundforløb til An innovationselementer fra AT muligheder i tværfagligt samarbejde elementer fra ipad-forsøg elementer fra sprogprojekt anvendelse af screeninger til målrettet indsats overfor elever med særlige behov 1720 Emnegrupper, bygning 1525 se lokalefordeling Anden runde er et fremtidsværksted, hvor man vælger ét emne, som man ønsker at være med til at udvikle, sådan at der efter arbejdet kan gives konkret input til det videre arbejde. Der vælges mellem nedenstående emner A til E.

6 5 Input til det videre arbejde med: A. Ny Nordisk skole Klar, Parat, Studieretning 1) af de udfordringer vi stiller skarpt på indenfor rammerne af NNS er arbejdet med forskellighed, fordi vores elever kommer fra grundskolen til os med meget forskellige færdigheder og kompetencer og efter grundforløbet fordeler de sig på studieretninger, der igen stiller forskellige krav til eleverne. Ideer til hvordan vi udvikler studieretningernes særlige profiler, jf. KPS: Vi tilrettelægger mindst to tværfaglige forløb i hver studieretning, hvor lærerne kan anvende halve eller hele projektdage, skemaet kan ombrydes og der åbnes for ny arbejdsformer. Eleverne giver og modtager faglig viden og studiekompetence til andre elever i forbindelse med at studieretningsklasser på tværs af årgange arbejder sammen eller at der samarbejdes med elever fra andre skoler. 2) Fra NNS: Hvordan vil jeres forandringsproces have et udviklende og lærende perspektiv for de professionelle (= lærerne) på jeres institution? Ideer til hvordan vi udvikler lærernes leder- og samarbejdskompetencer både i forhold til samarbejdet om klassen og i klassen. 3) Andre ideer 1) Digital dannelse af elever og lærere. Nye elev- og lærerroller? Ideer til hvilke elementer, det er relevant at arbejde videre med. 2) Interaktive tavler/smartboards ideer til, hvordan vi anvender tavlerne med et fagligt, pædagogisk og didaktisk formål, som kan engagere eleverne. 3) Fælles dokumentplatform Hvilke potentialer for undervisningen er mulige på sigt? 4) Andre ideer 1) Hvordan kan vi opdage og dyrke de skjulte talenter, som ikke i udgangspunktet er 12-taller? 2) Hvordan kunne vi organisere talentudvikling, så alle fakulteter er med og så vi benytter såvel interne som eksterne muligheder for talentudvikling 3) Andre ideer

7 6 og lærernes -didaktik Fra NNS: Vi vil træne elevernes innovationskompetence både som individer og i fællesskaber. Det vil vi gøre gennem projektarbejde, der retter sig mod en anvendelsesorienteret brug af fagene. Vi vil i arbejdsprocessen træne selvstændighed og samarbejde, nysgerrighed og kreativitet Undervisningen bliver i højere grad brugerdrevet og eleverne inddrages og får en mere aktiv rolle. Vi vil udforske innovationsbegrebet i praksis. Vi vil arbejde med forskellige sider af innovation med kreativitet som elevernes udfoldelse af innovation. Vi vil arbejde med vi-kreativitet, hvor elevteam samlet set skaber noget nyt over tid; vi vil sammenstille kendt viden på nye måder, der er til gavn eller skaber merværdi for andre, ikke nødvendigvis økonomisk, men også alment eller fagligt. Ideer til hvordan innovation kan anvendes i tværfagligt samarbejde i studieretningerne og på langs af studieretningerne 1) Hvordan kan vi som Stx-skole forstå samt anvende innovationsbegrebet? 2) Ideer til hvordan vi udvikler lærernes projektstyringsskompetence 3) Andre ideer? I skolens netværksprojekt har der været fokus sammenhængen mellem motivation og læring ud fra tre perspektiver. Fra projektet hedder det: Innovation som pædagogisk redskab : Hvordan benyttes utraditionelle, kreative undervisningsformer i fremmedsprogsundervisningen, og hvilen effekt har det på dels læring, dels motivation? Didaktik og fremmedsprog : Hvordan tilrettelægges undervisningen i fremmedsprog, så den bedst muligt understøtter og øger elevernes motivation? Digitale medier og fremmedsprog : Hvordan udnytter fremmedsprogsundervisningen de digitale mediers muligheder, og hvilke konsekvenser har øget brug af digitale medier for dels læring og dels motivation hos eleverne? 1. Hvordan styrker vi det fortsatte samarbejdet mellem fremmedsprogene? 2. Hvordan styrker vi samarbejdet med grundskolen? 3. Hvordan styrker vi fremmedsprogenes profil på skolen? 4. Hvilke nye muligheder er der i kulturformidlingssiden af fremmedsprogsundervisningen?

8 7 5. Andet Til hver gruppe tilknyttes en ordstyrer og referent 1820 Fysisk AUD, Bygning 1523, lok 318 Opsamling fra de to værkstedsrunder 1830: Middag, matematisk kantine samme sted som frokost Links og henvisninger til materialer: Ny Nordisk Skole MBU pjece: 0nordisk%20skole%20version%202.ashx MBU film: Odder Gymnasium ansøgning: Fc-konference under OGSÅDAN Klar Parat Studieretning: Fc-konference under OGSÅDAN Talentudvikling Film Oversigt over centrale links vedr talentudvikling DK/Content/News/Udd/Folke/2009/j/~/media/UVM/Filer/I%20fokus/Tema/Talent/090501_tale nt.ashx IKT strategi, digital dannelse, ipad-forsøg ipad som generator for motivation og faglig udfordring af den enkelte elev: Fc-konference under OGSÅDAN Multiple platforme simple stier Ppt oplæg ved YB om ny IKT strategi på OG: Fc-konference under OGSÅDAN Digital dannelse i gymnasieskolen Sprogudviklingsprojekt netværk mellem fire skoler Projektbeskrivelse på Fc-konference under OGSÅDAN

9 8 Innovation Innovation i en Stx sammenhæng Ppt oplæg ved AH på Fc-konference under OGSÅDAN Link til kort over Aarhus Universitet Eller vælg en App : AU Find

10 Lærere Emnegruppe Bygn Anne Juul Møller (AM) Dorthe Spaabæk Jensen (DS) Jette Søgaard Raunsbæk (JR) Merete Gjerløv (MG) Jan Vengsgaard (JV) Heidi Andersen (An) Anne Gry Hemmersam (GH) Jakob Bang (JB) Carsten Lund Petersen (CP) Niels Jensen (NJ) Jens Folke Harrits (JH) Kenneth Blach Hansen (KH) Lise Lotte evold Hansen (LL) Anne Grethe Grove (AG) Eilert Lautrup (EL) Lise ria Kold (LK) Mette Helles (MH) Tove Thomassen (TT) Kaj Vedel (KV) thias Linneberg Egholm (ME) Morten Myrhøj Monrad Nielsen (MM) Allan Ahle (AA) Jens Borchsenius Kristensen (JK) Pernille Nissen (PN) Rikke Reipurth (RR) Palle Jørgensen (PJ) Susanne Høegh (SH Frede Højland (FH) Jens Møller Nielsen (JN) Lise Nygaard Arge (LN) Linda Bettina Petersen (LP) Rikke Fogh Odgaard (Od) Helle ustrand (HD) Helle Hedevang (HH) Stine Jakobsen (Ja) Charlotte Linderoth (CL) Anne Schrøder Hejlesen (AH) Susanne Christiansen (SC) Lone Just Schütt (LS) Ann Elisabeth hl Langbak (AL) Birthe rie Lund (Lu) Jesper Kullegaard Brun Sørensen (JS) Anne Bisgaard Vase (AV) Lars V.Sloth Eskesen (LE) Camilla Jürgensen (CJ) Helle Brændsgård Henckel (He) Mette lsgaard (MD) Tilmelding til gruppearbejde på pædagogisk dag: Emnegrupper Lokale 215 Lokale 219 Lokale 223 Lokale 229 Lokale 231

11 Tilmelding til gruppearbejde på pædagoisk dag: Faggrupper Lærere Faggruppe Bygn Lise Lotte evold Hansen (LL) Bi/Bt Anne Grethe Grove (AG) Rikke Reipurth (RR) Rikke Fogh Odgaard (Od) Anne Juul Møller (AM) Dorthe Spaabæk Jensen (DS) Jette Søgaard Raunsbæk (JR) Merete Gjerløv (MG) Jan Vengsgaard (JV) Eilert Lautrup (EL) Helle ustrand (HD) Helle Hedevang (HH) Heidi Andersen (An) Lise ria Kold (LK) Mette Helles (MH) Tove Thomassen (TT) Ann Elisabeth hl Langbak (AL) Birthe rie Lund (Lu) Jesper Kullegaard Brun Sørensen (JS) Anne Gry Hemmersam (GH) Kaj Vedel (KV) thias Linneberg Egholm (ME) Morten Myrhøj Monrad Nielsen (MM) Palle Jørgensen (PJ) Frede Højland (FH) Susanne Høegh (SH Anne Bisgaard Vase (AV) Lars V.Sloth Eskesen (LE) Jakob Bang (JB) Allan Ahle (AA) Stine Jakobsen (Ja) Carsten Lund Petersen (CP) Niels Jensen (NJ) Jens Borchsenius Kristensen (JK) Pernille Nissen (PN) Jens Møller Nielsen (JN) Lise Nygaard Arge (LN) Charlotte Linderoth (CL) Anne Schrøder Hejlesen (AH) Susanne Christiansen (SC) Jens Folke Harrits (JH) Kenneth Blach Hansen (KH) Linda Bettina Petersen (LP) Lone Just Schütt (LS) Camilla Jürgensen (CJ) Helle Brændsgård Henckel (He) Mette lsgaard (MD) Bi/Bt Bi/Bt Bi/Bt Fy Fy Fy Fy Fy Fy Gr/la Gr/la Gr/la Hi Hi Hi Mu Mu Sa Sa Sa SPB/FRF/TYF SPB/FRF/TYF SPB/FRF/TYF SPB/FRF/TYF Lokale 215 Lokale 219 Lokale 223 Lokale 229 Lokale 231

12 Oversigtskort Her skal vi være

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

KLAR-PARAT-STUDIERETNING

KLAR-PARAT-STUDIERETNING KLAR-PARAT-STUDIERETNING På Odder Gymnasium udvikler vi stærke studieretninger via delt lederskab og målrettet fokus på den enkelte elev hele skolen er med Udvikling af stærke studieretninger kræver både

Læs mere

KLAR-PARAT-STUDIERETNING

KLAR-PARAT-STUDIERETNING KLAR-PARAT-STUDIERETNING På Odder Gymnasium udvikler vi stærke studieretninger via delt lederskab og målrettet fokus på den enkelte elev hele skolen er med Udvikling af stærke studieretninger kræver både

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Vores erfaringer med INNOVATION I AT. Mathias Egholm; fy, ma, as, stv Lars Eskesen; gr, la, ol, en Susanne Th. Jensen; vicerektor

Vores erfaringer med INNOVATION I AT. Mathias Egholm; fy, ma, as, stv Lars Eskesen; gr, la, ol, en Susanne Th. Jensen; vicerektor Vores erfaringer med INNOVATION I AT Mathias Egholm; fy, ma, as, stv Lars Eskesen; gr, la, ol, en Susanne Th. Jensen; vicerektor Hvem er vi? Odder Gymnasium: stx m 475 elever Kursusudvikling i AT innovation

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

INNOVATION. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis?

INNOVATION. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis? Konference på Aarhus Universitet, tirsdag den 8. marts 2016. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis? INNOVATION STX - projektet er støttet af Ministeriet

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

ODDER GYMNASIUM. Fra selvledelse & medledelse til delt lederskab. - fra best practise - til next practice

ODDER GYMNASIUM. Fra selvledelse & medledelse til delt lederskab. - fra best practise - til next practice ODDER GYMNASIUM STX - ALMENT GYMNASIUM MED CA 500 ELEVER & 55 LÆRERE HTTP://WWW.ODDER-GYM.DK/ Fra selvledelse & medledelse til delt lederskab - fra best practise - til next practice Susanne Th. Jensen

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

ʺIKT i de klassiske fagʺ

ʺIKT i de klassiske fagʺ Lille afsluttende rapport om udviklingsprojektet ʺIKT i de klassiske fagʺ 1. januar 2008 31. marts 1009 Arbejdsgruppe: Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium Rikke Forsberg, Marselisborg Gymnasium Chresteria

Læs mere

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015.

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015. Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 201 DATO Mandag 1/6-1 Prøve FP9 FP10 Klasse Fag Antal Faglærer Censor Ex.lok. Forb. 9A DA 13 RP-1 Lotte Kondrup 23 9B FY 13 BS-1 Per Frank F1 9E

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Jagten på den røde tråd

Jagten på den røde tråd Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og Alexandra Instituttet inviterer til konference Så er det tid at tilmelde sig. Konferencen stiller skarpt på overgangene i uddannelsessystemet

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Fredericia Gymnasium 21. april 2016 Anne Bisgaard Vase, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse Side 1 Dagens program 09.30 10.00

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx Fagligt samspil og innovation FIP 3 Odense d. 29.- 30. september Htx/hhx Hvem er vi? Anne Øhrstrøm Maybrit Christensen Vi er begge fra Knord i Lyngby Deltaget i Gymnasiet tænkt forfra Udviklet kurser for

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013 AT innovation Oldtidskundskab og dansk Odder Gymnasium 2a, 2013 Hvordan kan oldtidskundskab og dansk bidrage til at udvikle en App for drenge, der ikke gider læse - så de bliver læseheste? Rammen for alle

Læs mere

At lære for at lære. Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber. Heidi Andersen, Odder Gymnasium

At lære for at lære. Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber. Heidi Andersen, Odder Gymnasium At lære for at lære Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber Heidi Andersen, Odder Gymnasium Oplæggets fokuspunkter 1. Formålet med karakterfrihed på Odder Gymnasium?

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

INVITATION TIL DBU TALENTKONFERENCE 2018

INVITATION TIL DBU TALENTKONFERENCE 2018 STATE-OF-THE-ART TALENTUDVIKLING FREMTIDEN FOR DANSK HERREFODBOLD INVITATION TIL DBU TALENTKONFERENCE 2018 9.- 10. JANUAR 2018 TALENT- KONFERENCE 2018 Talentudvikling er på dagsordenen, når DBU indbyder

Læs mere

Årsmøde Den 16. og 17. marts 2017 RETHINK / ÅBEN DIALOG I forskellige kontekster og kulturer

Årsmøde Den 16. og 17. marts 2017 RETHINK / ÅBEN DIALOG I forskellige kontekster og kulturer Årsmøde 2017 Den 16. og 17. marts 2017 RETHINK / ÅBEN DIALOG I forskellige kontekster og kulturer Vi glæder os til at byde velkommen til Åben Dialogs 9. årsmøde 2017 den 16. og 17. marts 2017 i Aarhus.

Læs mere

Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012

Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012 Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012 Dagens program 15.00-15.30 Velkomst og præsentation af dagens program v. ved Gorm Leschly, GL Det fælles oplæg til skoleforsøg v. Anne-Birgitte

Læs mere

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Pernille Kaltoft Fagkonsulent for teknologi Plan for oplæg: 1. om ændringerne i teknologi A og B læreplanerne 2. om grundforløbet i produktudvikling

Læs mere

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Inspirationsdage Pædagogisk ledelse metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Præsentation Inspirationsdag i et samarbejde imellem: FastholdelsesTaskforce Uddannelsesbenchmark ESB-netværket

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag d på Odder Gymnasium

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag d på Odder Gymnasium 26.11.12/SJ Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag d 26.11.12 på Odder Gymnasium Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Keld Rask (KR), Karsten Geertsen (KG), Elvin Hansen (EH), Lene Augusta

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Der resterer dermed kr. fra forsøgs-og udviklingspuljen, som skolerne kan ansøge midler fra.

Der resterer dermed kr. fra forsøgs-og udviklingspuljen, som skolerne kan ansøge midler fra. Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen 14. februar 2017 Sagsbeh.:MAEG03 J.nr.: 17.00.00-P08-1-17 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje,

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013.

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013. Pædagogisk ledelse - et diffust begreb en konkret opgave UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013 Oplæg ved EVA Slagplan Præsentation og slagplan Om EVA s kommende evaluering af pædagogisk

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

28. marts 2012. . Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d 22.3.12 på Odder Gymnasium. Til stede:

28. marts 2012. . Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d 22.3.12 på Odder Gymnasium. Til stede: 28. marts 2012. Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d 22.3.12 på Odder Gymnasium Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Keld Rask (KR), Tove Thomassen (TT), Susanne

Læs mere

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein.

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. Thomas Brun Kristensen og Gitte Hermansen Hasseris Gymnasium Aalborghus Gymnasium 28. august 2013 Kreativitet

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM KONFERENCEN FOR NETVÆRKS-, ANALYSE- OG FORMIDLINGSPROJEKT VEDR. FREMMEDSPROGENES PROFIL, FAGLIGE IDENTITET OG ANVENDELSESORIENTERING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER HOTEL TRINITY, FREDERICIA 4. MARTS 2013

Læs mere

Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag

Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag 24. Maj 2012, Rødkilde Gymnasium Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik Lene Friis, Dansk Naturvidenskabsformidling Dias 1 Formål med dagen

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

De politiske strategiske mål Nyt 2019 strategisk mål 2016-

De politiske strategiske mål Nyt 2019 strategisk mål 2016- De politiske strategiske mål Nyt 2019 strategisk mål 2016- Involvering af civilsamfundet Promovering af s byudviklingsområder Trivsel, læring og dannelse i 1 Program Kl. 8.30 Introduktion og optakt til

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 29.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 29.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 29.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Uffe Jensen (UJ), Karsten Geertsen (KG), Erik Hygum (EH), Inge Pedersen (IP), Tove Thomassen (TT), Susanne

Læs mere